Najpopularnije znamenitosti

Slovenska plaža

Područja za zabavu Budva, Crna Gora

Ada Bojana

Područja za zabavu Sveti Nikola, Crna Gora

Velika plaža

Područja za zabavu Ulcinj, Crna Gora

TQ Plaza

Trgovački centri Budva, Crna Gora

Plaža Mogren

Znamenitosti Budva, Crna Gora

Crno Jezero Lake

Područja za zabavu Žabljak, Crna Gora