ทริปเดินข้ามผืนน้ำไปเที่ยวเกาะช่วงน้ำลง

รวมรายชื่อเกาะน้อยใหญ่ที่เดินเท้าไปได้ ซึ่งบางแห่งไปได้เพียงปีละ 2 ครั้ง