Mga attraction, activity, at experience
Matuklasan ang mga bagong attraction at experience para tumugma sa iyong interests at travel style

Mag-sign in para makatipid ng oras

Dahil sa Booking.com account mo, makakapag-book ka gamit ang mga naka-save mong detalye.


Kami ang bahala sa 'yo
  • Tuklasin ang top attractions
    I-experience ang pinakamagaganda sa iyong destinasyon, na may attractions, tours, activities, at iba pa
  • Mabilis at flexible
    Mag-book ng mga ticket online sa ilang minuto lang, na may libreng cancellation sa karamihan ng attractions
  • Suporta kapag kailangan mo
    Narito ang Booking.com global Customer Service team para tulungan ka 24/7

Tingnan ang iba pang destinasyon
Maghanap ng mga puwedeng gawin sa iba't ibang lungsod sa buong mundo