Pumunta na sa main content
Accommodation Flights Car rentals Tours at Activities Airport taxis

Lugar na may space para sa lahat

Bibigyan ka ng mga bahay ng space para makapagluto, makihalubilo, at para pagsama-samahin ang lahat.

Nababagay para sa mga grupo at pamilya

  • Puwedeng mag-stay ang lahat sa iisang lugar
  • Pinapadali ng kusina ang paghanda ng mga meal at snack
  • Ang space para magsama-sama at mapag-isa
  • Mas sulit kumpara sa pag-book ng hiwa-hiwalay na mga kuwarto

Paano ito gumagana?

Makakita ng iba't ibang uri ng bahay

Ilan sa aming mga paboritong bahay

Pinakamadalas ma-book na mga bahay

Paano ito gumagana?

  • Direkta mong makakausap ang host mo para malaman kung paano makukuha ang mga susi mo. Puwede mo silang i-meet nang personal o gumamit lang ng lockbox, magiging madali para sa 'yo na makapasok sa accommodation at i-enjoy ang holiday mo!
  • Puwedeng-puwede mong kausapin ang host mo kung may mga tanong ka tungkol sa iyong trip. Kung gusto mo man ipaalam sa kanila kung anong oras ka darating o kung may special request ka – i-enjoy ang isang stress-free na pakikipag-usap sa lahat ng oras.
  • Puwedeng nasanay kang mag-stay sa mga hotel at hindi ka sigurado kung paano "makakapag-check-in" sa isang apartment o holiday home. 'Wag mag-alala, naramdaman din 'yan ng ibang mga guest! Kaya naman binibigay ng mga host ang lahat ng impormasyon na kailangan mo para maging kumportable ka.