Pumunta na sa main content
Accommodation Flights Car rentals Tours at Activities Airport taxis
Beach house? City apartment? Family villa?

Saan man ang susunod mong trip, makakita ng mga bahay na may space na kailangan mo


Beach house? City apartment? Family villa?

Ang benefits ng mga bahay

Sulit ang babayaran mo
Sulit ang babayaran mo
Kumportable at convenient
Kumportable at convenient
Ni-review ng mga totoong guest
Ni-review ng mga totoong guest

Tingnan ayon sa uri ng bahay

Ilan sa aming mga paboritong bahay

Pinakamadalas ma-book na mga bahay

Paano ito gumagana?

  • Direkta mong makakausap ang host mo para malaman kung paano makukuha ang mga susi mo. Puwede mo silang i-meet nang personal o gumamit lang ng lockbox, magiging madali para sa 'yo na makapasok sa accommodation at i-enjoy ang holiday mo!
  • Puwedeng-puwede mong kausapin ang host mo kung may mga tanong ka tungkol sa iyong trip. Kung gusto mo man ipaalam sa kanila kung anong oras ka darating o kung may special request ka – i-enjoy ang isang stress-free na pakikipag-usap sa lahat ng oras.
  • Puwedeng nasanay kang mag-stay sa mga hotel at hindi ka sigurado kung paano "makakapag-check-in" sa isang apartment o holiday home. 'Wag mag-alala, naramdaman din 'yan ng ibang mga guest! Kaya naman binibigay ng mga host ang lahat ng impormasyon na kailangan mo para maging kumportable ka.