Biến cả thế giới thành nơi làm việc của bạn

Lưu, đặt phòng và dễ dàng quản lý các chuyến công tác của nhân viên với Booking.com dành cho Doanh nghiệp.

Đang được sử dụng khắp nơi cho các chuyến công tác và vui chơi/ giải trí

Phù hợp với công ty của bạn


Tiết kiệm thông minh

Các đồng nghiệp đi công tác của bạn sẽ được nhận giảm giá và tiện ích Genius cho công ty bằng cách đặt 5 chuyến công tác. Ngoài ra, Chúng Tôi Luôn Khớp Giá!


Dễ dàng giám sát

Theo dõi chi phí theo phòng bạn, nhóm hoặc cá nhân đi công tác.


Tất cả ở cùng một nơi

Dù là người tổ chức các chuyến công tác hoặc cá nhân đi công tác, bạn luôn có thể kiểm soát toàn diện tất cả đặt phòng của mình.