Viešbučiai ir kitos viešnagės vietos Tryre

Tryras gavo aukštą įvertinimą, kaip istorija iš 14 svečių iš Lietuvos!