Tempat-tempat yang kami suka di Bath

Bath telah dinilai tinggi untuk sejarah oleh 41 tetamu dari Malaysia! Panduan lawatan Bath