Ειδοποίηση Πολιτικής Ζημιών

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κάνοντας κράτηση σε αυτό το κατάλυμα μέσω της Booking.com, συμφωνείτε με την ακόλουθη Πολιτική Ζημιών:

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Booking.com θα ενεργεί μόνον ως μεσολαβητής ανάμεσα στο Κατάλυμα και Εσάς, δεν μπορεί επ' ουδενί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπόλογη και θα παρέμβει μόνον σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία ανάμεσα στο Κατάλυμα και Εσάς.

Η παρούσα Πολιτική Ζημιών δεν περιλαμβάνει:

Επίσης, δεν καλύπτει οποιεσδήποτε ζημίες πιθανόν να προκληθούν από περιστατικό ανωτέρας βίας.