Kahjureeglite teade

Pane tähele, et selle majutusasutuse broneerimisel Booking.com-is nõustud järgmiste kahjureeglitega:

Pane tähele, et kogu protsessi vältel on Booking.com üksnes vahendaja majutusasutuse ja sinu vahel ning seda ei saa kuidagi vastutavaks pidada või vastutusele võtta ning see sekkub üksnes juhul, kui majutusasutuse ja sinu vahel ei saavutata kokkulepet.

Kahjureeglid ei hõlma järgmist:

Samuti ei hõlma see kahjusid, mis võivad olla põhjustatud vääramatu jõu sündmusest.