Žalos atlyginimo nuostatai

Atkreipkite dėmesį, kad užsakydami šią viešnagės vietą per Booking.com jūs sutinkate su toliau pateiktais Žalos atlyginimo nuostatais:

Atkreipkite dėmesį, kad viso proceso metu Booking.com veiks tik kaip Apgyvendinimo įstaigos ir Jūsų tarpininkė ir negali būti laikoma atsakinga; ji įsikiš tik tuo atveju, jei Apgyvendinimo įstaigai ir jums nepavyks susitarti.

Šie Žalos atlyginimo nuostatai neapima:

Taip pat šie nuostatai neapima jokios žalos, kuri galėtų kilti dėl bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.