Notis Polisi Kerosakan

Sila maklum bahawa dengan menempah tempat penginapan ini di Booking.com, anda bersetuju dengan Polisi Kerosakan berikut:

Sila maklum bahawa sepanjang keseluruhan proses, Booking.com hanya akan menjadi perantara antara Tempat Penginapan dengan Anda, dan dengan cara ini tidak dapat dipertanggungjawab, dan hanya akan campur tangan jika tiada persetujuan antara Tempat Penginapan dan Anda.

Polisi Kerosakan ini tidak termasuk:

Perkara ini juga tidak melindungi kerosakan yang mungkin disebabkan oleh peristiwa force majeure.