Obaveštenje o Pravilima za slučaj štete

Imajte na umu da rezervisanjem ovog smeštajnog objekta na Booking.com veb sajtu prihvatate sledeća Pravila za slučaj štete:

Imajte na umu da će tokom celog postupka Booking.com biti samo posrednik između Smeštajnog objekta i vas, i da se ni na koji način ne može smatrati odgovornim, a intervenisaće samo ako između Smeštajnog objekta i vas ne bude postignut dogovor.

Ova Pravila za slučaj štete ne obuhvataju:

Pravila takođe ne obuhvataju nikakve štete koje bi mogle nastati u slučaju više sile.