ประกาศนโยบายด้านความเสียหาย

โปรดทราบว่าเมื่อทำการจองที่พักนี้บน Booking.com เท่ากับว่าท่านยอมรับนโยบายด้านความเสียหายดังต่อไปนี้:

โปรดทราบว่าในระหว่างกระบวนการทั้งหมด Booking.com จะเป็นเพียงตัวกลางระหว่างที่พักและท่านเท่านั้น และไม่สามารถอ้างให้รับผิดชอบหรือรับผิดได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม จะเข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะในกรณีที่การตกลงกันระหว่างที่พักและท่านไม่บรรลุผลเท่านั้น

นโยบายความเสียหายนี้ไม่รวมถึง:

นอกจากนี้ ประกาศนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นมาจากเหตุสุดวิสัย