Директно към съдържанието

Условия за обслужване на клиенти

Обновено: 14 февруари 2022 г. г.

Разпечатване

Съдържание

А. Всички туристически продукти

A1. Определения

1. Тъй като някои от думите, които ще видите, имат точно определени значения, разгледайте Речник на Booking.com в края на настоящите Условия.

A2. За настоящите Условия

1. Когато завършите резервацията си, приемате настоящите Условия и всички други условия, които са ви предоставени по време на процеса на резервиране.

2. Ако някоя от клаузите на настоящите Условия е (или стане) невалидна или неприложима:

 • тя пак ще се прилага в най-пълната степен, разрешена от закона;
 • пак трябва да спазвате всички други клаузи в Условията.

3. Настоящите Условия са изложени по следния начин:

 • Раздел А: общи условия, за всички типове туристически продукти.
 • Раздели Б до Е: конкретни условия, само за един тип туристически продукт.
  • Раздел Б: Места за настаняване
  • Раздел В: Атракции
  • Раздел Г: Коли под наем
  • Раздел Д: Полети
  • Раздел Е: Частен и обществен транспорт
 • При несъответствие между общите и конкретните условия в сила ще са конкретните.

4. Версията на настоящите Условия на английски език е оригиналната. Ако възникне спор относно Условията или има несъответствие между Условията на английски и друг език, в сила ще са Условията, както се показват на английски език. (Можете да промените езика в горната част на тази страница.)

A3. За Booking.com

1. Когато резервирате място за настаняване, полет или атракция, Booking.com B.V. предоставя и носи отговорност за платформата, но не и за самия туристически продукт (вижте A4.4 по-долу).

2. Когато резервирате кола под наем, частен или обществен транспорт, Booking.com Transport Limited предоставя и носи отговорност за платформата, но не и за самия туристически продукт (вижте A4.4 по-долу).

3. Работим с компании, които предоставят локални услуги за поддръжка (напр. обслужване на клиенти и управление на профили). Те:

 • не контролират, нито управляват платформата ни;
 • нямат собствена платформа;
 • нямат законови или договорни взаимоотношения с вас;
 • не предоставят туристически продукти;
 • не ни представляват, не сключват договори и не приемат правни документи от наше име;
 • не действат като наши представители за обработване или обслужване.

A4. Нашата платформа

1. Полагаме грижи в рамките на разумното да предоставяме платформата си, но не можем да гарантираме, че всичко в нея е точно (получаваме информацията от доставчиците на услуги). Доколкото това е разрешено от закона, не носим отговорност за грешки, прекъсвания или липсваща информация, но ще положим всички усилия да отстраним съответните проблеми възможно най-бързо.

2. Платформата ни не представлява препоръка, нито знак за одобрение на даден доставчик на услуги или неговите продукти, услуги, съоръжения, превозни средства и др.

3. Ние не сме страна по споразумението между вас и доставчика на услуги. Единствено доставчикът на услуги носи отговорност за туристическия продукт.

4. За да направите резервация, може да е необходимо да си създадете профил. Цялата ви информация (включително данни за плащане и данни за връзка) трябва да бъде вярна и актуална. В противен случай може да нямате достъп до туристическите ви продукти. Носите отговорност за всичко, което се случва в профила ви, затова не трябва да позволявате на други хора да го използват. Не споделяйте с никого потребителското име и паролата си.

5. Ще ви показваме предложенията, които са налице за вас, на (според нас) подходящия за вас език. По всяко време можете да превключите към друг език.

6. Освен ако не е посочено друго, трябва да сте на възраст над 16 години, за да използвате платформата

A5. Нашите ценности

1. Вие:

 • ще спазвате нашите ценности;
 • ще спазвате всички приложими закони;
 • ще сътрудничите при всички проверки за предотвратяване на измами/пране на пари, които трябва да направим;
 • няма да използвате платформата, за да причинявате неприятности или да правите фалшиви резервации;
 • ще използвате туристическия продукт и/или платформата за целта, за която са предназначени;
 • няма да причинявате неприятности, нито щети и няма да проявявате неуместно поведение спрямо персонала на доставчика на услуги (нито други лица).

A6. Цени

1. Когато направите резервация, приемате да заплатите цената на туристическия продукт, включително всички такси и данъци, които може да са приложими.

2. Някои от цените, които виждате, може да са били закръглени към най-близкото цяло число. Цената, която плащате, ще бъде въз основа на първоначалната незакръглена цена (въпреки че действителната разлика ще бъде незначителна).

3. Очевидните печатни и други грешки не са обвързващи. Ако например резервирате първокласен автомобил или нощувка в луксозен апартамент, които по погрешка са били предложени за 1 евро, е възможно да анулираме резервацията ви и да ви възстановим платената от вас сума.

4. Зачертана цена указва цената на сходна резервация (за същите дати, при същите политики, със същото качество на мястото за настаняване/превозното средство/класата на пътуване) без приложената отстъпка.

A7. Плащане

1. За някои продукти/услуги доставчикът на услуги ще изисква авансово плащане и/или плащане по време на туристическото изживяване.

 • Ако плащането ви е организирано от нас, ние (или, в някои случаи, наш дистрибуционен партньор в държавата, от която се прави плащането) ще носим отговорност за управлението на плащането ви, както и за това, да гарантираме завършването на транзакцията ви към доставчика на услуги. В този случай плащането ви представлява окончателно уреждане на дължимата сума.
 • Ако доставчикът на услуги ви таксува, обикновено ще го направи лично в началото на вашето изживяване, но също така е възможно (например) кредитната ви карта да бъде таксувана при резервацията или да платите при напускане на мястото за настаняване. Това зависи от политиката за авансово плащане на доставчика на услуги, за която сте получили информация в процеса на резервиране.

2. Ако доставчикът на услуги изисква авансово плащане, то може да бъде получено или преоторизирано, когато направите резервацията, и е възможно да е с невъзвръщаема стойност. Затова, преди да резервирате, проверете политиката за авансово плащане на доставчика на услуги (достъпна по време на процеса на резервиране), върху която нямаме влияние и за която не носим отговорност.

3. Ако знаете или подозирате за измама или неупълномощено използване на вашия платежен метод, се свържете с доставчика си на плащания, който може да покрие начислените такси, вероятно без сумата за самоучастие.

4. Ако валутата, избрана в платформата, не е същата като тази на доставчика на услуги, може:

 • да покажем цените във вашата валута;
 • да ви предложим опцията „Платете в своята валута“.

Ще видите нашия обменен курс по време на плащането, в подробностите за резервацията в профила си или (ако нямате профил) в имейла, който ви изпратим. Ако ви таксуваме във връзка с такива услуги, таксата ще бъде посочена като процент над тарифите на Европейската централна банка. Издателят на картата ви може ви начисли такса за чуждестранна трансакция.

5. Ще запазим вашия платежен метод за бъдещи трансакции, след като получим съгласието ви.

A8. Политики

1. Когато направите резервация, приемате приложимите политики, които се показват в процеса на резервиране. Ще намерите политиката за анулиране и всички други политики (за възрастови изисквания, депозити за сигурност/щети, допълнения за групови резервации, допълнителни легла, закуска, домашни любимци, приемани карти и др.) на всеки доставчик на услуги в платформата ни: на страниците с информация за доставчика на услуги, по време на процеса на резервиране, в текста с дребен шрифт и/или в имейла или свидетелството за потвърждение (ако е приложимо).

2. Ако анулирате дадена резервация или не се явите, таксите за анулиране/неявяване и възстановяванията на суми ще зависят от съответните политики на доставчика на услуги.

3. Някои резервации не могат да бъдат анулирани безплатно, докато за други това може да се направи само преди определен краен срок.

4. Ако резервирате туристически продукт, като платите предварително (включително всички компоненти на цената и/или депозит за щети, ако е приложимо), доставчикът на услуги може да анулира резервацията без предизвестие, ако не може да получи сумата на посочената дата. В такъв случай сумите за направените от вас плащания с невъзвръщаема стойност ще бъдат възстановени по негово усмотрение. Вие носите отговорност за това плащането да се осъществи навреме (данните за вашата банка или дебитна/кредитна карта трябва да са правилни и в сметката ви да има достатъчно средства).

5. Ако смятате, че няма да стигнете навреме, свържете се с доставчика на услуги и го уведомете кога да ви очаква, за да не анулира резервацията ви. В случай че закъснеете, ние не носим отговорност за последствията (напр. анулиране на резервацията ви или начислени от доставчика на услуги такси).

6. Тъй като вие сте лицето, което прави резервацията, носите отговорност за действията и поведението (във връзка с туристическия продукт) на всички в групата. Също така носите отговорност да получите тяхното съгласие, преди да ни предоставите личните им данни.

A9. Поверителност и бисквитки

1. Ако резервирате дадено място за настаняване, полет или атракция, разгледайте нашата Декларация за поверителност и бисквитки за още информация относно поверителността, бисквитките и това как може да се свържем с вас и да обработваме лични данни.

2. Ако резервирате наземен транспорт, разгледайте съответно Декларацията за поверителност на Rentalcars.com, тази на Cars.booking.com или тази на Taxi.booking.com, за да научите как обработваме личните ви данни.

A10. Искания за достъпност

1. Ако имате искания за достъпност:

 • относно платформата ни и/или нашите услуги, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти;
 • относно туристическия продукт (достъп за инвалидна количка, вани с улеснен достъп), свържете се с доставчика на услуги или съответното летище, гара и др.

A11. Застраховка

1. Ако сте купили застраховка чрез платформата ни, направете справка с документа или документите на полицата. Там са посочени условията, както и допълнителна информация. Настоящите Условия не важат за застраховки.

A12. Genius

1. За участващите в програмата Genius доставчици на услуги има цена с отстъпка. Тя се предлага за определени продукти/услуги.

2. Цената е валидна за членове на програмата Genius на Booking.com. Няма такси за членство и е лесно да станете член – трябва само да си създадете профил. Членството и цените не могат да се прехвърлят. Членството е свързано с конкретен профил. Членството може да бъде свързано и с конкретни кампании или стимули.

3. В програмата Genius има различни нива в зависимост от това колко резервации за места за настаняване сте направили за определен период. Всяко ниво предоставя различни награди за пътувания.

4. Всяка характеристика на програмата Genius може да бъде променена, включително нивата на членство и начина, по който е структурирана програмата.

5. За повече подробности посетете https://www.booking.com/genius.html.

A13. Награди, Кредити и Портфейл

1. Може да ви издадем награди – по свое собствено усмотрение и съгласно (a) условията тук в A13 и (б) всички приложими критерии за индивидуални награди. Ако допуснем чиновническа грешка (i) при изчисляването на наградите ви или (ii) конвертирането на валутите, свързани с наградите ви, винаги можем да променим или коригираме показвания баланс.

2. Начин за получаване на награди. Възможно е например да получите награда при резервация в участващ в програмата хотел или като направите определен брой резервации за даден период. Когато е налице награда, ще ви обясним какви са конкретните условия и как да я използвате.

3. Къде да намерите получените от вас награди. След като получите една или повече награди, в менюто на профила си в Booking.com ще намерите линк към „Награди и Портфейл“. В раздела „Награди“ ще видите всички спечелени от вас награди, какви действия (ако има такива) трябва да бъдат предприети, за да получите наградите, и всички други правила и условия.

4. Типове награди. Наградите ви дават (a) кредити във вашия Портфейл в Booking.com или (б) нещо друго (например възстановяване на сума по кредитна карта или ваучер). Ще обясним всяка награда в подходящия момент.

5. Начин за получаване на кредити. Кредитите обикновено се издават в резултат от получаването на награда. Възможно е обаче да издадем кредити по други причини – например ако туристическият продукт не отговаря на обичайните ни високи стандарти.

6. Къде да намерите получените от вас кредити. След като получите Кредити, в менюто в профила ви в Booking.com ще намерите линк към „Награди и Портфейл“. В раздела „Портфейл“ ще видите общия си баланс от Кредити (разделен на кредити за пътуване и парични кредити, ако имате и от двата вида). Ще виждате кога са били получени или похарчени Кредитите, както и докога са валидни. Ако имате парични кредити, ще виждате и връзка за изтеглянето им.

7. Типове кредити. Кредитите за пътуване могат да бъдат похарчени само за определени туристически продукти. Ще ви посочим за кои туристически продукти можете да платите с кредити за пътуване (за кои конкретни места за настаняване, атракции, коли под наем и др.). Паричните кредити могат да бъдат изтеглени в платежния ви метод (кликнете върху „Изтегляне на кредит“) или похарчени за всеки туристически продукт, за който можете да платите с кредити за пътуване.

Награди

8. За да получавате награди, когато отговаряте на условията и използвате кредитите, трябва:

 • да имате профил при нас;
 • да сте на възраст над 18 години;
 • да отговаряте на критериите за индивидуални награди;
 • да не нарушавате условията в „Награди и Портфейл“;
 • да имате валидна кредитна карта, за да отговаряте на условията за възстановяване на сума по кредитна карта.

9. Когато е налице награда, критериите за индивидуални награди ще обяснят как можете да изпълните условията за нея (и дали е възможно да го направите). Възможно е да има:

 • ограничения за определено време (напр. оферти със срок на валидност);
 • ограничения за платформата (напр. промоционални кодове, които могат да бъдат използвани само в приложението ни);
 • ограничения за мястото за настаняване (напр. промоционални кодове, които могат да бъдат използвани само с конкретни доставчици на услуги);
 • минимална стойност (напр. награда, която ще спечелите, когато похарчите поне определена сума за дадена резервация);
 • максимална стойност на наградата (за парични и непарични награди).

10. Наградите не могат да бъдат продавани, обременявани или прехвърляни на трета страна по какъвто и да било начин. Ако притежателят на профила почине, профилът му ще бъде затворен и наградите му (ако има такива) ще бъдат анулирани.

Кредити

11. Можете да използвате паричните кредити или кредитите за пътуване като част от цената на отговарящ на условията туристически продукт в участваща платформа (напр. www.booking.com или уебсайт на компания от групата).

12. Ако туристическият продукт струва по-малко от наличните ви кредити, неизползваните ви кредити ще останат в Портфейла ви в Booking.com.

13. Ако туристическият продукт струва повече от наличните ви кредити, трябва да предоставите останалата част от сумата навреме чрез друг приеман платежен метод. В противен случай покупката ви ще бъде анулирана, а кредитите ви – върнати в Портфейла ви.

14. Ако имате различни кредити с повече от една дата на валидност, първо трябва да използвате тези, които изтичат най-рано.

15. Ако анулирате туристически продукт, за който сте платили (частично или изцяло) с кредити, политиката за анулиране на доставчика на услуги ще определи дали парите и/или кредитите ще ви бъдат възстановени. Екипът ни за обслужване на клиенти ще е в състояние да възстанови всички кредити, на които имате право.

16. Можете да изтегляте парични кредити (но не и кредити за пътуване) чрез платежен метод.

17. Стандартната валута на Портфейла ви в Booking.com се определя от вашето местоположение, местожителство или друга избрана от нас валута. Ако получите кредити или възстановяване на сума по кредитна карта в друга валута, ще ги конвертираме в стандартната ви валута или в друга избрана от нас по нашия обменен курс.

18. Ако дадена награда е била издадена, защото сте резервирали туристически продукт, всички неизползвани кредити ще бъдат изтрити от Портфейла ви, ако туристическият продукт бъде анулиран.

19. Запазваме си правото да анулираме всяка награда, която е получена чрез измама.

20. Ако смятате, че не сте получили награда, която е трябвало да получите, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти в рамките на 12 месеца след съответното ви действие, което според вас ви квалифицира за нея. Изпратете всички подкрепящи документи, с които разполагате. Ако не направите това в рамките на 12 месеца, няма да можете да заявите наградата.

21. Всички кредити имат дата на валидност, която ще намерите в раздела „Кредити“ в Портфейла си.

Портфейл

22. Всички данни, включително лични данни, ще бъдат обработвани в съответствие с Декларацията ни за поверителност и приложимите закони и разпоредби за защита на данните. Те ще бъдат споделени с компаниите от групата или доставчиците на услуги съгласно изискванията на програмата за Портфейл в Booking.com. Изгубени, откраднати или награди с изтекла валидност няма да се заменят.

23. Вашите задължения:

 • Носите отговорност цялата информация да бъде (и да остане) вярна, пълна и актуална.
 • Ако поискаме от вас документ за самоличност, предоставете го в рамките на 30 дни.
 • Носите отговорност за сигурността на данните си за вход в Портфейла в Booking.com.

24. Ако не спазвате правилата в този раздел, е възможно автоматично да спрем или анулираме вашия Портфейл.

25. Нямате право да използвате своя Портфейл или наградите си по начин, който е подвеждащ, нечестен или опасен.

26. Възможно е да приспаднем част от кредитите ви или всичките ви кредити за всеки иск, който ние (или компания от групата) предявим срещу вас. Имаме право да направим това по всяко време и без предизвестие.

27. Имаме право да променим, прекратим или спрем всеки аспект на Портфейла, наградите или кредитите. По-конкретно, може да променим:

 • настоящите условия в „Награди и Портфейл“;
 • това кои потребители имат разрешение да притежават Портфейл в Booking.com;
 • това кои награди или кредити предоставяме;
 • датите на валидност за всички награди или кредити;
 • критериите за индивидуални награди.

28. Ще положим разумни усилия да ви уведомим предварително, ако направим промени или изцяло спрем да предоставяме Портфейла в Booking.com.

29. Ако спрем да предоставяме Портфейла в Booking.com, всички кредити и награди, които не са изтекли, ще бъдат валидни още 12 месеца.

A14. Право на интелектуална собственост

1. Освен ако не е посочено друго, всички права в платформата ни (технологии, съдържание, търговски марки, облик и др.) са собственост на Booking.com (или неговите лицензодатели) и с използването на платформата ни вие приемаме да ги ползвате само за целите, за които са предназначени, и да спазвате условията, посочени в параграфи A14.2 и A14.3 по-долу.

2. Нямате право да следите, копирате, извличате/обхождате, изтегляте, възпроизвеждате или по друг начин да използвате каквото и да е в платформата ни с търговска цел без писмено разрешение от Booking.com или неговите лицензодатели.

3. Следим внимателно всяко посещение в платформата ни и ще блокираме всеки потребител или автоматизирана система, за които подозираме, че:

 • извършват неоснователен брой търсения;
 • използват устройство или софтуер, за да получат цени или друга информация;
 • извършват действия, които оказват прекомерно натоварване върху платформата ни.

4. Ако качите снимка в платформата ни (например с отзив), потвърждавате, че тя отговаря на критериите ни и че:

 • е истинска (например не сте я променяли, нито сте качили снимка на друго място за настаняване);
 • не съдържа вируси;
 • имате разрешения да я споделяте с нас;
 • имаме разрешение да я използваме в платформата си и във връзка с други търговски цели (включително рекламен контекст) навсякъде и завинаги (когато ни уведомите, че вече не можем да я използваме, ще разгледаме всяко разумно искане от този тип);
 • не нарушава чужди права за поверителност;
 • носите цялата отговорност за всички свързани с нея законови искове срещу Booking.com.

5. Да изясним: Не носим отговорност за снимките, качени в платформата ни. Имаме право да премахнем всяка снимка по собствено усмотрение (например ако установим, че не отговаря на горепосочените критерии).

A15. Ако възникне проблем?

1. Ако имате запитване или оплакване, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти. Можете да го направите, като отворите резервацията си, чрез приложението ни, както и чрез нашия Помощен център (където ще намерите и някои полезни често задавани въпроси). Можете да ни помогнете да ви съдействаме възможно най-бързо, като предоставите:

 • номера на потвърждението на резервацията си, информация за връзка с вас, ПИН кода си (ако имате такъв) и имейл адреса, който сте използвали за резервацията си;
 • кратко изложение на проблема, включително как искате да ви помогнем;
 • всички подкрепящи документи (банкови извлечения, снимки, разписки и др.).

2. Всички запитвания и оплаквания се записват и най-спешните се разглеждат с най-висок приоритет.

3. Ако пребивавате в Европейско икономическо пространство и начинът, по който обработваме оплакванията, не ви удовлетворява, може да имате възможност да използвате Онлайн платформата за разрешаване на спорове (ОРС) на Европейската комисия (ec.europa.eu/odr). Тази възможност зависи от това, за какво е било оплакването ви:

 • Ако е било за място за настаняване, полет или атракция, можете да използвате платформата за ОРС.
 • Ако е било за наземен транспорт, не можете да я използвате (тъй като наземният транспорт се резервира чрез Booking.com Transport Limited, а Обединеното кралство вече не е част от ЕС).

4. Ако пребивавате в Чешката република и начинът, по който обработваме оплакванията, не ви удовлетворява, може да подадете оплакване до чешката служба за инспекция по труда, централен инспекторат, отдел ADR, с регистриран офис на адрес Štěpánská 15, Prague 2, пощенски код: 120 00, имейл: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ако пребивавате в Бразилия и начинът, по който обработваме оплакванията, не ви удовлетворява, може да използвате бразилската федерална платформа за разрешаване на спорове за потребители (consumidor.gov.br/).

6. Опитваме се да решаваме споровете вътрешно и не сме длъжни да приемаме алтернативни процедури за разрешаване на спорове от независими доставчици.

A16. Комуникация с доставчика на услуги

1. Може да ви помогнем за комуникацията с доставчика на услуги, но не можем да гарантираме, че той ще прочете съобщенията ви или че ще направи това, за което го молите. Сам по себе си фактът, че сте се свързали с него или че той се е свързал с вас, не означава, че имате основания за правни действия.

A17. Мерки срещу неприемливо поведение

1. Имаме правото да не ви позволим да правите резервации, да анулираме вече направените от вас резервации и/или да не ви позволим да използвате платформата, функцията за обслужване на клиенти и/или профила си. Разбира се, ще направим това само ако имаме (според нас) добра причина, например:

 • измама или злоупотреба;
 • незачитане на ценностите ни или неспазване на приложимите закони или разпоредби;
 • неуместно или незаконно поведение (напр. насилие, заплахи или нарушаване на поверителността) по отношение на нас или компаниите, с които работим, както и на всички останали.

2. Ако в резултат от това анулираме дадена резервация, няма да имате право на възстановяване на сумата. Може да ви уведомим защо сме анулирали резервацията ви, освен ако това (a) би било в противоречие с приложимите закони и/или (б) би възпрепятствало или попречило за откриването или предотвратяването на измама или друга незаконна дейност. Ако смятате, че сме анулирали резервацията ви по погрешка, можете да се свържете с екипа ни за обслужване на клиенти.

A18. Ограничаване на отговорност

1. В степента, разрешена от задължителните закони за защита на потребителите, ще носим отговорност само за разходите, които понесете като пряк резултат от неизпълнение от наша страна. Това означава, че, в степента, разрешена от закона, няма да носим отговорност (например) за:

 • косвени загуби или вреди;
 • неточна информация за даден доставчик на услуги;
 • продукт, услуга или действие на доставчик на услуги или друг бизнес партньор;
 • грешка в имейл адрес, телефонен номер или номер на кредитна карта (освен ако е по наша вина);
 • форсмажорни обстоятелства или събития извън нашия контрол.

2. Ако сте в нарушение на настоящите Условия и/или условията на доставчика на услуги, в степента, разрешена от закона:

 • няма да носим отговорност за разходите, които понесете в резултат от това;
 • няма да имате право на възстановяване на сумата.

3. В степента, разрешена от закона, основното, за което ние или доставчикът на услуги ще носим отговорност (за едно събитие или за поредица от свързани събития), е цената на резервацията ви, посочена в имейла ви за потвърждение.

4. Нищо в настоящите Условия не ограничава нашата отговорност (нито тази на доставчика на услуги) при (i) небрежност от наша (или негова) страна, довела до смърт или телесни повреди, или (ii) при измама или измамническо подвеждащо представяне.

5. Не даваме обещания относно продуктите и услугите на доставчиците на услуги (освен изрично посочените в настоящите Условия). Да направите правилния избор, е изцяло ваша отговорност.

6. Да изясним: Нищо в настоящите Условия не дава каквито и да било права на друга трета страна освен доставчика на услуги.

7. Възможно е за вас да са приложими задължителни закони и разпоредби за защита на потребителите, които ви гарантират права, които не могат да бъдат отменени от условията на нито една компания. В този случай нашата отговорност се определя не само от настоящите Условия, но и от приложимите закони и разпоредби за защита на потребителите.

A19. Приложимо законодателство и форум

1. В степента, разрешена от задължителните местни закони (за защита на потребителите), настоящите Условия и услугите ни ще се уреждат от нидерландското законодателство (за места за настаняване, полети или атракции) или английското законодателство (за коли под наем и частен/обществен транспорт).

2. В степента, разрешена от задължителните местни закони (за защита на потребителите), всички спорове ще се представят изключително на компетентните съдилища в Амстердам (за места за настаняване, полети или атракции) или в Англия и Уелс (за коли под наем и частен/обществен транспорт).

A20. Свързани пътнически услуги

1. Ако:

 • след като изберете и платите за една туристическа услуга, резервирате допълнителни туристически услуги за пътуването или почивката си в рамките на същото посещение на платформата ни,
 • резервирате допълнителни туристически услуги за пътуването или почивката си чрез предоставена от нас връзка в рамките на 24 часа след получаването на имейла за потвърждаване на първоначалната ви резервация,

НЯМА да можете да се възползвате от правата, приложими за пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 или разпоредбите на Обединеното кралство от 2018 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (заедно наричани „Изисквания за пакетните туристически пътувания“). Следователно ние няма да носим отговорност за надлежното изпълнение на тези туристически услуги. При проблеми се свържете със съответния доставчик на услуги.

2. И в двата случая туристическите услуги ще бъдат част от свързани пътнически услуги, а не от пакет. В този случай Booking.com разполага, съгласно изискванията на законодателството в Европейския съюз и Обединеното кралство, със защитен механизъм за възстановяване на сумите на плащанията ви към Booking.com за услуги, които не са били изпълнени поради несъстоятелност на Booking.com. Моля, обърнете внимание, че това не осигурява възстановяване на суми при несъстоятелност на доставчика на услуги.

3. Booking.com доброволно включва в този защитен механизъм клиентите извън ЕС и Обединеното кралство, които са резервирали чрез Booking.com няколко туристически услуги, които представляват свързани пътнически услуги според изискванията за пакетните туристически пътувания. Това се отнася само за плащанията, получени от Booking.com.

4. Booking.com получава защитния механизъм при несъстоятелност чрез банкова гаранция от Deutsche Bank и администриране от Sedgwick International UK за всички суми, платени директно на Booking.com.

5. Ако услугите бъдат отказани поради несъстоятелност на Booking.com, пътуващите могат да се свържат със Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, Обединено кралство, тел. +44 207 530 0600, имейл: helpline@uk.sedgwick.com).

6. Забележка: Тази защитна мярка при несъстоятелност не обхваща договори с други страни освен Booking.com, които могат да бъдат изпълнени въпреки несъстоятелността на Booking.com.

7. Моля, разгледайте Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство в Европейския съюз или в Обединеното кралство.

Б. Места за настаняване

Б1. Обхват на този раздел

1. Този раздел съдържа конкретните условия за продуктите и услугите на местата за настаняване.

Б2. Договорни взаимоотношения

1. Когато направите резервация, тя е директно с доставчика на услуги. Ние не сме договорна страна по резервацията ви.

2. Booking.com B.V. притежава и управлява платформата.

3. Нашата платформа показва само местата за настаняване, които имат търговски взаимоотношения с нас, и не показва непременно всичките им продукти или услуги.

4. Информацията за доставчиците на услуги (напр. съоръжения, вътрешни правила и мерки за устойчивост) и предлаганите от тях туристически продукти (напр. цени, наличност и политика за анулиране) е въз основа на предоставените ни от тях данни. Те носят отговорност за това, информацията да е точна и актуална.

Б3. Какво ще направим

1. Ние предоставяме платформата, на която доставчиците на услуги могат да рекламират и продават своите места за настаняване, а вие можете да ги търсите, сравнявате и резервирате.

2. След като резервирате дадено място за настаняване, ние предоставяме на вас и на доставчика на услуги подробностите за резервацията, включително имената на гостите.

3. В зависимост от условията на резервацията ви може да сме в състояние да ви помогнем да я промените или анулирате, ако желаете.

Б4. Какво трябва да направите

1. Попълнете правилно цялата информация за връзка с вас, така че ние и/или доставчикът на услуги да можем да ви предоставим информация за резервацията ви и при необходимост да се свържем с вас.

2. Прочетете внимателно настоящите Условия и тези, които се показват в процеса на резервиране.

3. Грижете се за мястото за настаняване и неговите мебели, инсталации, електроника и друго обзавеждане и ги оставете в състоянието, в което са били при пристигането ви. Ако нещо бъде чупено, повредено или загубено, съобщете за това на персонала (възможно най-скоро и непременно преди да напуснете).

4. Грижете се за сигурността на мястото за настаняване и обзавеждането му по време на престоя си. Например не оставяйте вратите или прозорците незаключени.

Б5. Цена и плащане

1. Разгледайте „Цени“ (A6) и „Плащане“ (A7) по-горе.

Б6. Промени, анулирания и възстановявания на суми

1. Разгледайте „Политики“ (A8) по-горе

Б7. Какво друго трябва да знаете?

Ние връщаме разликата в цената

1. Искаме всеки път да получавате възможно най-добрата цена. Ако след резервирането на място за настаняване чрез нас намерите същото място за настаняване (със същите условия) на друг уебсайт за по-малко пари, обещаваме да възстановим разликата съгласно правилата и условията на програмата Ние връщаме разликата в цената.

Оферта от партньор

2. Някои оферти в платформата са означени като оферти от партньор, което означава, че ги получаваме чрез компания, партньор на Booking.com, а не директно от доставчик на услуги. Освен ако не е посочено друго, офертата от партньор, която резервирате:

 • трябва да бъде платена при резервацията.
 • не може да бъде променяна. Ако за нея обаче се предлага безплатно анулиране, ще можете да я анулирате, при условие че го направите навреме.
 • не може да бъде комбинирана с други оферти (промоции, стимули или награди).
 • не може да получава оценки или отзиви в платформата ни.

Ценови стимули от Booking.com

3. Някои намаления на цената, които виждате, са финансирани от нас, а не от доставчика на услуги. Самите ние плащаме част от разходите.

Политика за щети

4. Когато резервирате, може да забележите, че някои доставчици на услуги посочват политика за щети. Това означава, че ако някой от групата ви загуби или повреди нещо:

 • трябва да информирате доставчика на услуги;
 • вместо да ви таксува директно за това, доставчикът на услуги ще разполага с 14 дни, за да изпрати заявка за плащане за щети чрез платформата ни, като посочи номера на резервацията ви;
 • ако той го направи, ние ще ви уведомим, така че да можете да ни информирате, ако имате някакви коментари, както и дали приемате таксуването, след което:
  • ако приемате, ще ви таксуваме от негово име;
  • ако не приемате, ще проучим въпроса и ще решим дали да го разглеждаме допълнително*.

5. Има ограничение (което се показва, докато правите резервацията) за това, колко може да ви таксува доставчикът на услуги съгласно политиката за щети чрез платформата ни.

6. Всяко плащане, което направите, ще бъде между вас и доставчика на услуги – ние само го организираме от името на доставчика на услуги.

7. Политиката за щети не се отнася за общото почистване, обичайната амортизация, престъпления (напр. кражба) или нефизически щети (напр. глоби за пушене или за домашни любимци).

8. Доставчикът на услуги може да иска депозит за щети преди или по време на настаняването. В такъв случай ще ви уведомим за това в процеса на резервиране. Това обаче няма нищо общо с политиката за щети. Няма да участваме във финансови споразумения, свързани с депозити за щети.

* Ако има щети, доставчикът на услуги винаги може да реши да предяви (правен) иск срещу вас извън политиката за щети, като в такъв случай ограничението (вижте точка 5 по-горе) няма да важи.

Начин на работа

9. За информация относно отзивите, класирането, начина, по който печелим пари, и др. разгледайте Начин на работа.

В. Атракции

В1. Обхват на този раздел

1. Този раздел съдържа конкретните условия за продуктите и услугите, свързани с атракции.

В2. Договорни взаимоотношения

1. Ние не (пре)продаваме, не предлагаме, нито предоставяме атракции от наше име. Когато резервирате дадена атракция, сключвате договор директно с (a) доставчика на услуги или (б) трета страна – доставчик на агрегирани услуги (ако тя препродава атракцията), както е посочено в процеса на резервиране.

2. Ние изпълняваме само ролята на платформа и не участваме в условията на третата страна. Не носим отговорност за билета ви и (в максималната степен, разрешена от закона) не носим отговорност пред вас във връзка с резервацията ви.

В3. Какво ще направим

1. Ние предоставяме платформата, на която доставчиците на услуги и (периодично) третите страни – доставчици на агрегирани услуги, могат да рекламират и продават туристически продукти, а вие можете да ги търсите, сравнявате и резервирате.

2. След като резервирате атракция, ще предоставим на вас и на доставчика на услуги подробностите за резервацията. Ако доставчикът на услуги има нужда от нещо друго освен името ви, ще ви уведомим при резервацията.

3. В зависимост от условията на резервацията ви може да сме в състояние да ви помогнем да я промените или анулирате, ако желаете.

В4. Какво трябва да направите

1. Трябва да попълните правилно цялата информация за връзка с вас, така че ние и/или доставчикът на услуги да можем да ви предоставим информация за резервацията ви и при необходимост да се свържем с вас.

2. Трябва да прочетете нашите Условия и условията на третата страна (ще се показват при плащането) и да приемете да ги спазвате, както и че нарушаването им може да доведе до допълнителни такси и/или анулиране на резервацията ви.

В5. Цена и плащане

1. Когато резервирате атракция, ние ще организираме плащането ви. За подробности как става това (включително свързаните права и задължения) разгледайте „Плащане“ (А7) по-горе.

В6. Промени, анулирания и възстановявания на суми

1. Разгледайте „Политики“ (A8) по-горе

В7. Какво друго трябва да знаете?

Начин на работа

1. За информация относно отзивите, класирането, начина, по който печелим пари, и др. разгледайте Начин на работа.

Г. Коли под наем

Г1. Обхват на този раздел

1. Този раздел съдържа конкретните условия за продуктите и услугите, свързани с коли по наем.

Г2. Договорни взаимоотношения

1. Когато резервирате кола под наем, резервацията ви е или (a) с нас, или (б) директно с доставчика на услуги. И в двата случая:

 • нашите Условия регламентират процеса на резервиране – когато ни изпратите потвърждението на резервацията си, ще сключите договор с нас;
 • споразумението за наем регламентира самото наемане на колата – когато го подпишете в офиса на компанията, ще сключите договор с доставчика на услуги (но ще видите и приемете основните условия, докато резервирате колата).

2. В повечето случаи ние ще получим потвърждението на резервацията ви веднага щом я завършите, но ако доставчикът на услуги не потвърди незабавно вашето наемане на колата, ние няма да приемем плащането, нито ще ви изпратим потвърждението на резервацията ви, преди той да потвърди.

3. При несъответствие между настоящите Условия и споразумението за наем, в сила ще е споразумението за наем.

Г3. Какво ще направим

1. Ние предоставяме платформата, на която доставчиците на услуги могат да рекламират и продават туристически продукти, а вие можете да ги търсите, сравнявате и резервирате.

2. Не гарантираме точния модел и марка, които резервирате (освен ако изрично не заявим това). Изразът „или подобни“ означава, че може да получите подобна кола (т.е. същия размер, същия тип скоростна кутия и т.н.) Снимките на колата са само за илюстративна цел.

3. След като резервирате колата под наем:

 • ще предоставим на доставчика на услуги подробностите за резервацията (напр. името на основния шофьор и телефонен номер за връзка);
 • ще ви предоставим свързаната с вземането информация (напр. данните за връзка с доставчика на услуги и подробности за това какво трябва да носите със себе си).

Г4. Какво трябва да направите

1. Трябва да предоставите цялата информация, която ни е необходима, за да обработим резервацията ви (данни за връзка, час на вземане и др.).

2. Трябва да прочетете настоящите Условия и споразумението за наем и да приемете да ги спазвате, както и че при нарушаването им:

 • може да се наложи да платите допълнителни такси;
 • резервацията ви може да бъде анулирана;
 • персоналът в офиса на компанията за коли под наем може да откаже да ви даде ключовете.

3. Трябва да проверите конкретните изисквания за наеманата от вас кола, тъй като много от тях (напр. изисквания за шофьорската книжка, размер на депозита, необходими документи, приемани карти за плащане и др.) варират при всяко наемане. Затова трябва да прочетете внимателно:

 • настоящите Условия;
 • основните условия в споразумението за наем, които ще видите в процеса на резервиране;
 • самото споразумение за наем, което ще получите при вземането.

4. Трябва да сте в офиса на компанията за коли под наем преди часа на вземане. Ако закъснеете, е възможно колата вече да не е налице и няма да имате право на възстановяване на сумата. Ако смятате, че ще закъснеете, е важно да се свържете с доставчика на услуги или с нас дори ако причината е закъснение на полета, а вие сте предоставили номера на полета си.

5. В основните условия за наеманата от вас кола е посочено от какво има нужда основният шофьор при вземането. Трябва да се погрижите при пристигането си в офиса на компанията за коли под наем той да носи всичко необходимо (напр. шофьорска книжка, изискваните документи за самоличност и кредитна карта на негово име с достатъчно налични средства за депозита).

6. Трябва да се погрижите основният шофьор да отговаря на условията и да е в състояние (според доставчика на услуги) да шофира колата.

7. Трябва да разполагате с всички документи (напр. документ за самоличност, ваучер и шофьорска книжка), които са ви необходими при вземането.

8. Трябва да покажете на персонала в офиса на компанията за коли под наем валидната шофьорска книжка на всеки от шофьорите. Шофьорът трябва да е притежавал шофьорска книжка поне 1 година (в много случаи и по-дълго). Ако шофьорът има нарушения/отнети контролни точки, ни уведомете възможно най-рано, тъй като е възможно доставчикът на услуги да не му позволи да шофира.

9. Трябва да се погрижите всеки шофьор, чиято шофьорска книжка е издадена в Англия, Шотландия или Уелс, да получи код за проверка в рамките на 21 дни преди вземането.

10. Трябва да се погрижите всеки шофьор да разполага с международна шофьорска книжка (ако има нужда от такава) освен стандартната. Имайте предвид, че всички шофьори трябва винаги да носят шофьорската си книжка (и международната шофьорска книжка, ако имат нужда от такава).

11. Трябва да се погрижите всяко дете да има подходящо детско столче, ако има нужда от такова.

12. Ако нещо се случи по време на наема на колата (катастрофа, повреда и др.):

 • трябва да се свържете с доставчика на услуги;
 • не трябва да упълномощавате ремонти без съгласието на доставчика на услуги;
 • трябва да пазите всички документи (сметки за ремонт, полицейски доклади и др.), за да ги споделите с нас/доставчика на услуги/застрахователна компания.

Г5. Цена и плащане

1. Booking.com Transport Limited е регистрираният търговец за резервацията ви. За подробности относно нашия процес на плащане разгледайте „Плащане“ (А7) по-горе.

Допълнителни разходи и такси

2. В много случаи доставчикът на услуги ще начисли такса за млад шофьор за всеки шофьор под определена възраст (напр. 25 години). В някои случаи може да начисли и такса за възрастен шофьор за всеки шофьор над определена възраст (напр. 65 години). Когато направите резервация в платформата ни, трябва да въведете възрастта на основния шофьор, така че да можем да ви покажем подробности за всички такси въз основа на възрастта, които ще платите при вземането.

3. В много случаи доставчикът на услуги ще начисли еднократна такса, ако оставите колата на друго място. Ако възнамерявате да направите това, трябва да въведете мястото на оставяне, докато правите резервацията, за да можем да ви уведомим дали е възможно, и да ви покажем подробности за всички еднократни такси, които ще платите при вземането.

4. В много случаи доставчикът на услуги ще начисли трансгранична такса за това, че сте закарали колата в друга държава/щат/остров. Ако възнамерявате да направите това, е важно да уведомите нас и/или доставчика на услуги възможно най-рано (трябва да бъде преди вземането).

5. Цената на вашия наем на кола се изчислява въз основа на 24-часови периоди, затова (например) 25-часов наем ще струва колкото 48-часов.

6. Ако след вземането на колата решите, че искате да я ползвате по-дълго, се свържете с доставчика на услуги. Той ще ви уведоми колко ще струва това и ще сключите нов договор директно с него. Ако върнете колата по-късно, без това да е договорено предварително, той може да начисли и допълнителна такса.

Екстри

7. В някои случаи, когато резервирате колата, ще платите за незадължителни екстри (детско столче, GPS, зимни гуми и др.). В тези случаи се гарантира, че ще ги получите при вземането.

8. В други случаи само заявявате екстрите, когато резервирате колата. В тези случаи:

 • ще платите за тях при вземането;
 • доставчикът на услуги не гарантира, че те ще са налице за вас.

Г6. Промени, анулирания и възстановявания на суми

1. Не се ограничаваме до законовите си задължения. Въпреки че местните закони не ни задължават да предлагаме конкретно право на анулиране, гарантираме, че ще зачетем политиката си за възстановяване на суми, ако анулирате резервацията си.

2. Следните условия за анулиране и промени са в сила за всички резервации освен за:

 • резервациите за Dollar или Thrifty, направени преди 26 януари 2021 г. (моля, разгледайте условията за наеманата от вас кола);
 • резервациите, за които е посочено, че са с невъзвръщаема стойност (не можете да промените резервация с невъзвръщаема стойност, а ако я анулирате, няма да получите възстановяване на сумата).

Анулирания

3. Ако анулирате:

 • ПОВЕЧЕ ОТ 48 часа преди началния час на наема, ще получите възстановяване на пълната сума;
 • ПО-МАЛКО ОТ 48 часа преди това или докато сте в офиса на компанията за коли под наем, ще ви възстановим платената от вас сума без стойността на наема за 3 дни, затова няма да получите възстановяване на сумата, ако колата е била резервирана за 3 дни или по-малко;
 • СЛЕД началния час на наема (както и при неявяването ви), няма да получите възстановяване на сумата.

4. Персоналът в офиса на компанията за коли под наем може да ви откаже колата, ако (например):

 • не пристигнете навреме;
 • не отговаряте на условията за наемане на колата;
 • не разполагате с необходимите документи;
 • основният шофьор не разполага с кредитна карта на свое име с достатъчно налични средства за депозита.

Ако това се случи, ни се обадете от офиса на компанията за коли под наем, за да анулирате резервацията си, и ще получите възстановяване на сумата без стойността на наема за 3 дни. В противен случай няма да имате право на възстановяване на сумата.

Промени (в резервацията ви)

5. Можете да направите промени в резервацията си по всяко време преди часа, в който трябва да вземете колата.

6. В повечето случаи най-лесният начин за това е чрез приложението ни или чрез нашия уебсайт (под „Управление на резервацията“).

7. Няма такса за администриране при промяна на резервацията, но всички промени, които направите, може да се отразят на цената на наеманата кола. Понякога единственият начин да промените дадена резервация е да я анулирате и да направите друга. В този случай може да ви начислим такса за анулиране от името на компанията за коли под наем.

8. Ако промяната на резервацията ви доведе до промяна на цената или до начисляването на такса за анулиране, ще ви уведомим предварително.

Промени, направени от нас

9. Ако се наложи ние/доставчикът на услуги да променим резервацията ви (напр. ако доставчикът на услуги не може да осигури колата), ще ви уведомим възможно най-бързо. Ако не приемате промяната, ще имате право да анулирате и да заявите възстановяване на пълната сума (без значение колко малко време остава до началния час на наема ви), но ние няма да носим допълнителна отговорност за преки или косвени разходи, които може да понесете (напр. хотелски стаи или таксита).

Г7. Какво друго трябва да знаете?

Обща информация

1. Във всички случаи шофьорите трябва да са над минималната възраст за наемане или управление на кола. В някои случаи може да трябва да са и под дадена максимална възраст. Ограниченията може да варират в зависимост от доставчика на услуги, местоположението или типа кола.

2. Само отговарящите на условията шофьори, чиито имена са посочени в споразумението за наем, имат право да шофират колата.

3. Нямате право да закарате колата в друга държава/щат/остров и/или да я оставите на друго място, без това да е договорено предварително.

Вземане със закъснение/ранно оставяне

4. Ако вземете колата по-късно (вижте Г4.4) или я върнете по-рано от договорения час, посочен в потвърждението на резервацията ви, доставчикът на услуги няма да ви възстанови сумата за „неизползваното“ време.

Начин на работа

5. За информация относно отзивите, класирането, начина, по който печелим пари, и др. разгледайте Начин на работа.

Д. Полети

Д1. Обхват на този раздел

1. Този раздел съдържа конкретните условия за продуктите и услугите, свързани с полети.

Д2. Договорни взаимоотношения

1. Повечето полети в платформата ни са предоставени от трета страна – доставчик на агрегирани услуги, която изпълнява ролата на посредник на авиокомпаниите.

2. Когато направите резервация, тя е директно с авиокомпанията. Ние не сме договорна страна по резервацията ви. Когато направите резервация, сключвате (i) договор за посредничество с третата страна – доставчик на агрегирани услуги (за билета) и (ii) договор за транспортиране с авиокомпанията (за самия полет).

3. Ако резервирате екстри (допълнителен багаж, застраховка и др.), сключвате директен договор с трета страна – доставчик на агрегирани услуги, или с друга компания. Ние не участваме в този договор.

4. Ние изпълняваме само ролята на платформа и не участваме в условията на третата страна. Не носим отговорност за билета ви или екстрите, които може да купите, и (в максималната степен, разрешена от закона) не носим отговорност пред вас във връзка с резервацията ви.

Д3. Какво ще направим

1. Ние предоставяме платформата, на която доставчиците на услуги могат да рекламират и продават туристически продукти, а вие можете да ги търсите, сравнявате и резервирате.

2. След като резервирате полет, подробностите за резервацията ви (напр. имената на пътуващите) ще бъдат предоставени на доставчика на услуги.

3. В зависимост от договора за транспортиране може да сме в състояние да ви помогнем да промените или анулирате резервацията си, ако желаете.

Д4. Какво трябва да направите

1. Трябва да попълните правилно цялата информация за връзка с вас, така че ние и/или доставчикът на услуги да можем да ви предоставим информация за резервацията ви и при необходимост да се свържем с вас.

2. Трябва да прочетете нашите Условия и условията на третата страна (ще се показват при плащането) и да приемете да ги спазвате, както и че нарушаването им може да доведе до допълнителни такси и/или анулиране на резервацията ви.

Д5. Цена и плащане

1. Когато резервирате полет, плащането ви ще бъде организирано от нас, от трета страна – доставчик на агрегирани услуги (или посочена от нея страна) или от трета страна, като например авиокомпания. За подробности как организираме плащанията (включително свързаните права и задължения) разгледайте „Плащане“ (А7) по-горе.

Д6. Промени, анулирания и възстановявания на суми

1. Ще намерите политиката за анулиране в договора за транспортиране, който е достъпен, докато резервирате полета.

2. Възможно е да има такса за промяна или анулиране на полета.

3. Авиокомпаниите си запазват правото да пренасрочват или анулират полети по свое усмотрение.

4. За различните билети от една авиокомпания може да са в сила различни ограничения или да се предлагат различни услуги.

5. Ако имате въпроси относно промените, анулирането или възстановяването на суми, се свържете с екипа за обслужване на клиенти.

Д7. Какво друго трябва да знаете?

Кодшеър

1. Някои авиокомпании имат „кодшеъринг“ споразумения с други авиокомпании. Затова можете да купите билета си от една авиокомпания (издаващ билетите превозвач), но да летите в самолет, притежаван от друга авиокомпания (извършващ услугата превозвач). В повечето подобни случаи чекирането за полета става при извършващия услугата превозвач, но трябва да получите предварително потвърждение за това от издаващия билетите превозвач

2. Докато резервирате полета, ще получите информация дали той е „кодшеър“.

Практики, забранени от авиокомпаниите

3. Повечето авиокомпании не позволяват на хората да купуват билети, които включват полети, които те не възнамеряват да използват – например двупосочен билет, ако лицето няма да използва полета за връщане. За още примери въведете в търсачката си point-beyond ticketing, hidden-city ticketing или back-to-back ticketing.

4. Когато купите полет, се съгласявате да не правите това и да ни обезщетите за всички искове от авиокомпанията за разликата между цената на действителното пътуване, извършено от вас, и цената на пълното пътуване, посочено на билета ви.

Използване на сегменти от полет

5. Повечето компании имат изискване клиентите да използват полетите си подред. Затова, ако не използвате първия си полет, авиокомпанията ви може автоматично да анулира останалата част от маршрута ви.

6. Ако авиокомпанията ви не допуска да „пропускате“ полети от маршрута си, трябва да анулирате нежеланите в съответствие с политиката за анулиране. Обърнете внимание, че може да нямате право на възстановяване на пълната сума (или каквато и да е сума) за неизползваните полети.

Еднопосочни билети

7. Ако купите два еднопосочни билета вместо един двупосочен:

 • ще направите две отделни резервации, всяка със свои собствени правила и политики;
 • промените в единия полет няма да засегнат другия (например ако първият полет бъде анулиран, няма гаранция за възстановяване на сумата за втория).

8. Ако пътувате в чужбина, може да се наложи да докажете пред персонала, който отговаря за чекирането, и/или пред имиграционните власти, че имате полет за връщане (разгледайте „Пътуване в чужбина“ за повече информация относно паспортите, визите и др.).

Данъци и такси

9. Билетът ви ще включва всички данъци и такси, начислени от авиокомпанията или правителството (без таксите за влизане/излизане – разгледайте „Такси за влизане/излизане“ по-долу). Може да носите отговорност за уреждането на промени в данъчната ставка със задна дата.

Такса обслужване

10. В зависимост от избрания от вас полет може да бъдете таксувани с такса обслужване от нас и/или трета страна – доставчик на агрегирани услуги.

 • Нашата такса обслужване (ако има такава) е такса за използването на нашата Платформа за купуване на билет от трета страна – доставчик на агрегирани услуги. Тази такса включва приложимите ДДС/данък за стоки и услуги/сходни такси.
 • Таксата обслужване на трета страна – доставчик на агрегирани услуги, е такса за използването им като посредник между вас и авиокомпанията. Тази такса може да включва и всички приложими ДДС/данък за стоки и услуги/сходни такси.

11. Таксата (таксите) ще бъде включена в цената на билета ви.

Такси за багаж и други екстри

12. Авиокомпанията може да ви таксува за чекиран багаж, свръхбагаж, качване на борда с приоритет, избрани места, развлечения по време на полета, храни и напитки и/или чекиране на летището.

13. В такъв случай таксите ще бъдат добавени към цената на билета ви (освен ако изрично не е посочено, че полетът ви включва съответните екстри).

Пътуване в чужбина

14. Ваша отговорност е:

 • да носите валиден паспорт и/или виза, ако е необходимо;
 • да спазвате изискванията за влизане в съответната държава;
 • да разберете дали ви е необходима виза, за да преминете през дадена държава, която не е крайната ви дестинация;
 • да се свържете със съответното посолство предварително, за да разберете дали е имало промени в изискванията за паспорт, виза или влизане в страната;
 • да прегледате предупрежденията или съветите от държавата си на пребиваване, преди да посетите/преминете през дадена държава или регион.

15. Когато организираме пътуване до или от дадено местоположение, не гарантираме, че не съществува риск, и в най-пълната степен, разрешена от закона, не носим отговорност за произтичащи от него щети или загуби.

16. Не е обичайна практика, но международните закони позволяват „дезинсекция“ на самолетите. За целта персоналът може да напръска кабината с аерозолен инсектицид, докато пътниците са на борда, или да третира вътрешните повърхности с инсектицид с дълготраен ефект, когато те не са на борда. Съветваме ви преди пътуването да проучите въпроса за дезинсекцията, включително къде може да бъде извършена.

Такси за влизане/излизане

17. Цената на билета ви няма да включва таксите, които летищата/държавите начисляват на хората при влизане в съответната страна или излизане от нея, и се събират директно на съответното летище. Съветваме ви преди пътуването да проучите дали ще трябва да плащате такава такса.

Обединено кралство: Финансова защита за вас

18. Притежател на ATOL: Booking.com B.V.

19. Номер на лиценза ATOL: 11967

20. В рамките на Обединеното кралство осигуряваме пълна финансова защита за продажбите само на защитени с ATOL полети чрез нашия лиценз за организатори на въздушни пътувания с номер 11967, издаден от Civil Aviation Authority, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Обединено кралство, тел.: +44 (0)333 103 6350, имейл адрес: claims@caa.co.uk.

21. Ако купите от нас полет, защитен с ATOL, ще получите сертификат ATOL. В него е посочено за кое има финансова защита, къде можете да получите още информация какво означава това за вас, и с кого да се свържете, ако нещо се обърка.

22. Ние или доставчиците, посочени в нашия сертификат ATOL, ще ви предоставим посочените в сертификата ATOL услуги (или подходяща алтернатива). В някои случаи, когато нито ние, нито доставчикът сме в състояние да направим това поради несъстоятелност, алтернативен притежател на ATOL може да ви предостави купените от вас услуги или подходяща алтернатива (без допълнителни разходи за вас). Приемате, че при тези обстоятелства алтернативният притежател на ATOL ще изпълни съответните задължения, и приемате да платите всички неизплатени от вас суми съгласно договора си на този алтернативен притежател на ATOL. Също така приемате, че в някои случаи няма да е възможно да се определи алтернативен притежател на ATOL, при което ще имате право да подадете иск съгласно схемата ATOL (или до издателя на кредитната си карта, когато е приложимо).

23. Ако ние или доставчиците, посочени в сертификата ви ATOL, не сме в състояние да предоставим посочените услуги (или подходяща алтернатива – чрез алтернативен притежател на ATOL или по друг начин) поради несъстоятелност, доверените лица на Air Travel Trust може да ви платят (или да ви предоставят предимство) съгласно схемата ATOL. Приемате, че в замяна на това плащане или предимство, прехвърляте в пълна степен на тези доверени лица всички искове, които имате или които може да възникнат в резултат от неизпълнението на услугите, включително всички искове срещу нас, туристическата агенция (или издателя на кредитната ви карта, когато е приложимо). Също така приемате, че всички такива искове може да бъдат прехвърлени към друг орган, ако той ви е платил заявените от вас суми съгласно схемата ATOL.

Европейски съюз: Права на пътниците съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004

24. В случай че полетът ви закъснее, бъде анулиран или ви бъде отказан достъп на борда, може да имате право на компенсация/съдействие съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004, ако:

 • кацате на територията на Европейския съюз;
 • излитате от територията на Европейския съюз;
 • полетът ви се предоставя от авиокомпания в ЕС.

Европейски съюз: Отговорност на авиокомпаниите съгласно Регламент (ЕО) № 889/2002

25. При инцидент в рамките на Европейския съюз за вас може да е приложим Регламент (ЕО) № 889/2002.

Европейски съюз: Права на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006

26. Регламент (ЕО) № 1107/2006 дава определени права на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност.

Начин на работа

27. За информация относно отзивите, класирането, начина, по който печелим пари, и др. разгледайте Начин на работа.

Е. Частен и обществен транспорт

Е1. Обхват на този раздел

1. Този раздел съдържа конкретните условия за продуктите и услугите, свързани с частен и обществен транспорт.

Е2. Договорни взаимоотношения

1. Когато резервирате предварително частен или обществен транспорт, резервацията ви ще бъде директно с доставчика на услуги. Когато резервирате частен транспорт при поискване, резервацията ви ще бъде с третата страна – доставчик на агрегирани услуги. Във всички случаи нашите Условия ще регламентират процеса на резервиране.

2. Предварително резервиран частен транспорт. Вие и доставчикът на услуги приемате да спазвате настоящите Условия.

3. Обществен транспорт и частен транспорт при поискване. Ще можете да се запознаете с условията на доставчика на услуги в процеса на резервиране. При несъответствие между неговите и нашите Условия, в сила ще са неговите условия.

4. Частен транспорт при поискване. Когато направите резервация, потвърждавате, че:

 • сте прочели и приемате условията на доставчика на услуги;
 • приемате да се свържете с доставчика на услуги, ако нещо се обърка;
 • разбирате, че доставчикът на услуги носи отговорност за организирането и предоставянето на частния транспорт, избирането на маршрутите, определянето на цените и предоставянето на цялата приложима информация;
 • приемате, че ние предоставяме само платформа за резервации (известна като услуга за API) и че няма да носим отговорност за понесени от вас загуби в резултат от нещо, което шофьорът/доставчикът на услуги е направил или не е направил.

Не всички доставчици на услуги разполагат със свои собствени условия, но можете да разгледате всички условия, които са ни били предоставени.

Е3. Какво ще направим

1. Ние предоставяме платформата, на която доставчиците на услуги могат да рекламират и продават туристически продукти, а вие можете да ги търсите, сравнявате и резервирате.

2. След като направите резервацията си, ще предоставим на доставчика на услуги съответните подробности за вас (напр. вашето име, телефонен номер и мястото на вземане).

3. Всички видове частен транспорт. Ще ви предоставим данните за връзка с доставчика на услуги.

4. Предварително резервиран частен транспорт. Ще се погрижим доставчикът на услуги да знае какъв размер превозно средство сте заявили.

5. Обществен транспорт. Ние ще ви предоставим вашите билети (или ще ви уведомим как да ги получите).

Е4. Какво трябва да направите

1. Трябва внимателно да проверите подробностите за резервацията си и да предоставите цялата информация, която ни е необходима, за да обработим резервацията ви (вашите изисквания, данни за връзка с вас и др.).

2. Трябва да се погрижите всички в групата ви да спазват нашите Условия и (където е приложимо) условията на доставчика на услуги, прегледани и приети от вас в процеса на резервиране. Приемате, че ако ги нарушите:

 • може да се наложи да платите допълнителни такси;
 • резервацията ви може да бъде анулирана;
 • шофьорът може да ви откаже превоз.

3. Трябва да имате предвид, че условията на трафика не се вземат под внимание за прогнозното време на пътуването.

4. Всички видове частен транспорт. Трябва да се погрижите всички пътници да бъдат на мястото на вземане навреме.

5. Всички видове частен транспорт. В часа на вземане и малко преди това телефонът (чийто номер сте въвели, когато сте направили резервацията) трябва да е включен и да може да получава обаждания/SMS съобщения, в случай че шофьорът трябва да се свърже с вас. Не можем да гарантираме, че той ще е в състояние да се свърже с вас чрез приложения за съобщения като WhatsApp или Viber.

6. Предварително резервиран частен транспорт. За вземане от летище трябва да ни предоставите информацията за полета поне 24 преди часа на вземане, така че доставчикът на услуги да може да коригира часа на вземане, ако полетът ви е със закъснение. Ако той не може да предостави частен транспорт поради закъснение или анулиране на полета, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти.

7. Обществен транспорт. Трябва да се погрижите всички пътници да пристигнат навреме, така че да има достатъчно време за получаване на билетите, ако е необходимо.

8. Трябва да сте навършили 18 години, за да направите резервация. Всички пътници под тази възраст трябва да бъдат придружавани от надеждно пълнолетно лице.

9. Трябва да се погрижите никой от пътниците да не проявява неуместно поведение, като например да се държи по обиден начин или да направи нещо, което може да застраши други хора.

10. Трябва да изберете обществен/частен транспорт, който е подходящ (за размера на групата, размера на багажа, изискванията за достъпност и др.).

Е5. Цена и плащане

1. Booking.com Transport Limited е регистрираният търговец за резервацията ви. За подробности относно нашия процес на плащане разгледайте „Плащане“ (А7) по-горе.

2. Предварително резервиран частен транспорт. Цените включват всички пътни такси, такси за натовареност, данъци и доплащания за пиков период. Плащането се извършва при резервацията.

3. Частен транспорт при поискване. Цената ще бъде потвърдена (и плащането ще бъде извършено), когато шофьорът ви остави. Цената може да е различна от прогнозираната при резервирането. Носите отговорност за всички пътни такси, такси за натовареност, данъци, доплащания за пиков период и парични подаръци.

4. Обществен транспорт. Плащането се извършва при потвърждаване на резервацията. Преди заминаването може да е необходимо доставчикът на услуги да види вашите (електронни) билети. Трябва да можете да ги предоставите във всеки един момент. В противен случай може да се наложи да платите отново.

5. Доставчикът на услуги/шофьорът не е длъжен да приема промени в пътуването, които поискате лично. Ако го направи, е възможно да ви таксува допълнително.

Е6. Промени, анулирания и възстановявания на суми

Анулиране

1. В повечето случаи...

 • Предварително резервиран частен транспорт. Можете да анулирате безплатно до 24 часа преди часа на вземане (2 часа в някои случаи – моля, вижте потвърждението). Ако не анулирате навреме, няма да имате право на възстановяване на сумата.
 • Частен транспорт при поискване. Можете да анулирате по всяко време преди часа на вземане, но доставчикът на услуги може да ви начисли такса за анулиране.
 • Обществен транспорт. След като резервацията ви бъде потвърдена, вероятно няма да имате право на възстановяване на сумата. При промяна в плановете ви се свържете с екипа ни за обслужване на клиенти, за да обсъдите опциите, които може да са налице.

2. Ако доставчикът на услуги има друга политика за анулиране (която ще видите при резервирането), тя ще е в сила.

3. Възможно е ние и/или доставчикът на услуги да анулираме резервацията ви с предизвестие в кратък срок или без предизвестие, но само в точно определени ситуации: Например:

 • ако доставчикът на услуги стане несъстоятелен или действително не е в състояние да изпълни резервацията ви – в този случай ще положим всички усилия да уредим алтернативен транспорт (а ако не можем, ще ви възстановим пълната сума);
 • ако сте в нарушение на настоящите Условия и/или условията на доставчика на услуги, като в този случай няма да имате право на възстановяване на сумата.

Промени преди началото на пътуването

4. Предварително резервиран частен транспорт. В имейла за потвърждение ще е посочено кога трябва да изпратите известие (преди часа на вземане), за да заявите промени в резервацията си (например местоположението или часа).

5. Частен транспорт при поискване. За да промените резервацията си, може да се наложи да я анулирате (при което може да бъде начислена такса за анулиране) и да направите нова.

6. Обществен транспорт. Не можете да променяте резервацията си, след като бъде потвърдена.

7. Ако се наложи ние/доставчикът на услуги да променим резервацията ви (например при стачка, която възпрепятства пътуването ви), ще ви уведомим възможно най-бързо. В случай че тогава решите да я анулирате:

 • Всички видове транспорт. Освен ако не анулирате поради една от причините, посочени в следващата точка, ще имате право на възстановяване на пълната сума (независимо от това колко наблизо е пътуването ви).
 • Всички видове частен транспорт. Ако промяната е само нов шофьор, нов доставчик на услуги или ново (подобно) превозно средство, няма да имате право на възстановяване на сумата (освен ако не анулирате с достатъчно голямо предизвестие).

И в двата случая нито ние, нито доставчикът на услуги ще носим отговорност за разходите, които може да понесете (напр. алтернативен транспорт или хотелски стаи).

Възстановявания на суми

8. Ако искате да заявите възстановяване на сумата, трябва да го направите в писмен вид не по-късно от 14 дни след часа на вземане.

9. Може да отнеме до 5 работни дни, преди възстановените суми да постъпят в сметката ви.

10. Всички видове частен транспорт. Ако шофьорът не е на мястото на вземане навреме, можете да заявите възстановяване на сумата и ние ще разгледаме случая ви.

11. Всички видове частен транспорт. Няма да имате право на възстановяване на сумата, ако пътуването ви не мине по план:

 • защото шофьорът/доставчикът на услуги не може да се свърже с вас;
 • защото един или повече от пътниците не са на мястото на вземане навреме и вие не сте заявили ново място на вземане;
 • защото искате неоснователни промени в часа на вземане или пътуването;
 • защото не сте уведомили нас/доставчика на услуги/шофьора за желана от вас промяна;
 • защото сте предоставили неправилни данни при резервирането на частния транспорт (място на вземане, данни за връзка, брой хора, размер на багажа и др.);
 • заради нещо, което е било направено/не е било направено от един или повече от пътниците.

Е7. Какво друго трябва да знаете?

Предварително резервиран частен транспорт

1. Проверете имейла си за потвърждение, за да видите колко дълго ще часа шофьорът на мястото на вземане.

Частен транспорт при поискване

2. Възможно е шофьорът да не чака след часа на вземане, а ако го направи, може да ви таксува за времето, което е изчакал. Ако не сте на мястото на вземане навреме, може да ви бъде начислена такса за анулиране.

Такси за поправка или почистване

3. Ако е необходим ремонт или се налага почистване поради безразсъдни действия на лице от вашата група или в резултат от действия, които са в нарушение на настоящите Условия, носите отговорност за стойността на ремонта/почистването.

Начин на работа

4. За информация относно отзивите, класирането, начина, по който печелим пари, и др. разгледайте Начин на работа.

Речник на Booking.com

„Профил“ означава профил (в Booking.com или компания от групата), чрез който можете да резервирате туристически продукт в платформата ни.

„Място за настаняване“ означава предоставянето на услуги за настаняване от доставчик на услуги (в раздел Б „доставчик на услуги“ означава доставчик на услуги за настаняване).

„Атракция“ означава предоставянето на услуги за атракция от доставчик на услуги (в раздел В „доставчик на услуги“ означава доставчик на услуги за атракция).

„Услугите за атракция“ включват, но не само, туристически обиколки, музеи, атракции, активности и изживявания.

„Резервация“ – това е резервацията на туристически продукт в платформата ни, независимо дали плащате за него в момента, или по-късно.

„Booking.com“, „ние“, „нас“ или „наш“ означава Booking.com B.V. (за места за настаняване, полети и атракции) или Booking.com Transport Limited (за услуги за наземен транспорт). Корпоративен контакт

„Потвърждение на резервацията“ (в раздела „Коли под наем“) означава имейлът за потвърждение и ваучерът, които сме ви изпратили и в които се обясняват подробностите за резервацията ви.

„Парични кредити“ означава предимство с парична стойност, която може да бъде изтеглена в платежния ви метод, с който разполагаме, или използвана като част от цената на бъдещия туристически продукт.

„Договор за транспортиране“ – това е договорът между вас и доставчика на услуги, с който се урежда полетът ви.

„Кредити“ означава предимства с парична стойност. Има „Парични кредити“ и „Кредити за пътуване“.

„Възстановяване на сума по кредитна карта“ означава предимство с парична стойност, която може да бъде изтеглена в кредитната ви карта, с която разполагаме, но не може да бъде използвана като част от цената на бъдещ туристически продукт.

„Обменен курс“ е курсът, който използваме, за да конвертираме валута. Понастоящем това е курсът WM/Refinitiv Closing Spot Rate, но това може да се промени.

„Отговаряща на условията резервация“ означава резервация, която отговаря на критериите за дадена награда.

„Полет“ означава предоставянето на полет от доставчик на услуги (в раздел Д „доставчик на услуги“ означава авиокомпанията).

„Компания от групата“ означава дистрибуционен партньор на Booking.com – директен акционер на Booking.com или част от групата на Booking Holdings Inc.

„Критерии за индивидуални награди“ означава правилата, които са в сила за определена награда – в допълнение към общите условия в „Награди, кредити и Портфейл в Booking.com“ (A13) по-горе.

„Договор за посредничество“ (в раздела „Полети“) – това е договорът между вас и третата страна – доставчик на агрегирани услуги, който регламентира начина, по който тази страна урежда билета за полета ви (и в някои случаи екстрите) от авиокомпанията или друга компания.

„Основен шофьор“ – това е шофьорът, чиито данни са били въведени в процеса на резервиране – единственото лице, което може да промени или анулира тази резервация, както и да я обсъди с нас (освен ако не ни уведоми, че определя друг човек за това).

„Частен транспорт при поискване“ означава частно превозно средство, което заявявате при пристигане на мястото на вземане (или непосредствено преди това).

„Нашите услуги“ (в раздела „Коли под наем“) означава онлайн системата за резервиране на коли под наем, чрез която доставчиците на услуги могат да предлагат продуктите и услугите си – а вие можете да ги резервирате.

„Платете в своята валута“ означава опцията за плащане, която понякога предлагаме, когато даден доставчик на услуги не използва вашата валута. Тази опция ви дава възможност да платите в своята валута.

„Платежен метод“ – това е начинът (кредитна карта, дебитна карта, банкова сметка, PayPal, ApplePay и др.), който се използва за плащане или превеждане на пари.

„Вземане“ (в раздела „Коли под наем“) – това е процедурата в началото на наемането, когато предоставяте необходимите документи за самоличност и др., плащате всички такси и допълнителни екстри, сключвате споразумението за наем и вземате колата.

„Час на вземане“ (в раздела „Коли под наем“) – датата и часът (местно време), когато трябва да вземете колата, както е посочено в потвърждението на резервацията ви.

„Час на вземане“ (в раздела „Частен и обществен транспорт“) – датата и часът (местно време), когато предварително резервиран частен транспорт трябва да стигне на мястото на вземане или когато частен транспорт при поискване действително стигне на мястото на вземане.

„Платформа“ – това е уебсайтът/приложението, където можете да резервирате туристически продукти, независимо дали са притежавани/управлявани от Booking.com, или от дистрибуционен партньор трета страна.

„Предварително резервиран частен транспорт“ означава частно превозно средство, което заявявате поне 2 часа преди пристигане на мястото на вземане.

„Пътуване с частен транспорт“ означава пътуването с частен транспорт, посочено в резервацията (включително всички промени на направената резервация).

„Обществен транспорт“ означава влакове, автобуси, трамваи и други типове обществен транспорт.

„Пътуване с обществен транспорт“ означава пътуването с обществен транспорт, посочено в резервацията (включително всички промени на направената резервация).

„Кола под наем“ означава предоставянето на кола от доставчик на услуги (в раздел Г „доставчик на услуги“ означава компанията за коли под наем, която предоставя автомобила).

„Споразумение за наем“ е договорът между вас и доставчика на услуги, който подписвате при вземането. Ще можете да се запознаете с основните условия в процеса на резервиране.

„Награди“ – това са предимствата, които са ви обещани. В повечето случаи наградите ще бъдат Кредити за пътуване, парични кредити, възстановяване на сума по кредитна карта или ваучер за някакъв елемент.

„Доставчик на услуги“ – това е доставчикът на свързан с пътуване продукт или услуга в платформата, включително, но не само: собственикът на даден хотел или друго място за настаняване (за резервация на място за настаняване), музей или парк (за резервация на атракция) или компания за коли под наем/авиокомпания (за резервация на транспорт).

„Услуги“ (в раздела „Частен и обществен транспорт“) означава предоставянето на пътуване с обществен транспорт или пътуване с частен транспорт.

„Условия“ означава настоящите правила на услугата.

„Трета страна – доставчик на агрегирани услуги“ означава компания, която действа като (а) посредник между вас и доставчика на услуги или като (б) препродавач на туристически продукт.

„Условия на третата страна“ (в раздела „Полети“) – това са договорът за посредничество и договорът за транспортиране.

„Кредити за пътуване“ означава предимство с парична стойност, която може да бъде използвана като част от цената на бъдещ туристически продукт, но не може да бъде изтеглена.

„Туристически продукт“ означава един от свързаните с пътуване продукти или услуги в платформата.

„Авансово плащане“ означава плащане, което извършвате при резервирането на продукт или услуга (вместо при действителното им използване).

„Портфейл“ е табло за управление в профила ви, където се показват вашите награди, кредити и други стимули.

ВЕРСИЯ: 1.0

ДАТА: 14 февруари 2022 г. г.

Ще обновяваме тези Условия за обслужване редовно (веднъж или два пъти в годината).

За резервации, направени преди 14 февруари 2022 г. г.

 • Съдържание

  Код Добри Практики

  Нашата мисия е да дадем възможност на хората да опознаят света, като предлагаме най-добрите места за настаняване в света и най-добрите места и атракции за посещение, по най-подходящ начин. За да постигнем това, ние ще следваме следните добри практики:

  • Вие сте важни за нас. За това предлагаме нашата платформа и обслужване на клиенти на 40+ езика
  • Ние ви предоставяме и позволяваме да опитате: 1.5м+ места за настаняване от най-висок клас до каквото най-точно пасва на вашите потребности за следващия ви престой в хотел, мотел, хостел, пансион със закуска и т.н., навсякъде по света.
  • Ние ви предоставяме и позволяваме да опитате атракции и други доставчици на пътувания
  • Ние улесняваме плащането на всяка такса за вход, покупка или наем на продукт за пътуване и услуга, която използва нашата услуга за плащания
  • Ние ви помагаме (24/7): нашите центрове за обслужване на клиенти са тук, за да ви помогнат 24-7-365-40+
  • Ние ви слушаме: нашата Платформа е продуктът на това, което ВИЕ (потребителите) предпочитате и намирате за най-удобно използвайки нашата услуга
  • Ние ви чуваме: ние покаваме нередактирани отзиви (на клиенти, които са отсядали)
  • Ние ви обещаваме информативен, удобен за потребителя уебсайт, който гарантира най-добрите възможни цени.
  • Ние връщаме разликата в цената

  Въведение правила и условия

  Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено (чрез дистрибуторите) до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия (мобилен) уеб сайт и/или някое от приложенията ни, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък "платформа"), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

  Тези страници, тяхното съдържание и структура, както и онлайн услугата за резервации (включително улесняване на услугата за плащане), които предоставяме се притежават, управляват и поддържат от Booking.com B.V. и са предоставени единствено на вас за лична и некомерсиална (B2C) употреба, при спазване на правилата и условията, посочени по-долу. Отношенията, които имаме с доставчиците на пътувания са управлявани от отделни правила и условия, които управляват (B2B) търговските ни отношения с всеки от тези доставчици на пътувания. Всеки доставчик на пътувания се държи по професионален начин по отношение на Booking.com, когато предоставя своя продукт и/или услуга на или през Booking.com (за своите бизнес-към-бизнес ("B2B") и/или бизнес-към-клиент отношения). Моля, имайте предвид че доставчиците на пътувания може да имат, да декларират съответни и/или да изискват (приемане на) – в допълнение на политиките предоставени на уебсайта, техни отделни (доставка / превоз / използване) правила и условия и вътрешни правила за използване, достъп и консумация на пътуването (което може да включва конкретни отказ от отговорност и ограничение на отговорността).

  Дефиниции

  "Booking.com", "нас", "ние" или "нашето" означава Booking.com B.V., ООД, регистрирано съгласно холандското законодателство с адрес Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands. "Платформа" означава (мобилен) уебсайт и апликация, на които услугата за пътуване е достъпна, притежавана, контролирана, управлявана, поддържана и/или предоставена от Booking.com. "Пътуване" значи различните продукти и услуги за пътуване, които могат да бъдат поръчани, придобити, купени, платени, наети, предоставени, резервирани, комбинирани или консумирани от Вас от доставчика на пътувания.

  "Доставчика на пътувания" означава доставчик на места за настаняване (като хотел, мотел, апартамент, пансион със закуска, хазяин), атракции (като (тематични) паркове, музеи, турове на забележителности), доставчик на транспорт (като наеми на кола, круизи, железопътен транспорт, превози на летище, турове с екскурзовод, трансфери), тур оператори, застраховнки при пътуване, и всеки друг или свързан с продукт или услуга за пътуване в някои случаи достъпен за резервация на платформата (независимо B2B или B2C).

  "Услугата за пътуване" означава онлайн покупка, поръчка, (обработени) плащания или резервационна услуга, предложени или активирани от Booking.com във връзка с различни продукти и услуги, които в някои случаи са предоставени на от доставчиците на пътувания на Платформата.

  "Резервация на пътуване" означава поръчката, покупката, плащането или резервацията на пътуване.

  1. Сфера на предлаганите услуги

  Посредством тази Платформа ние (Booking.com B.V. и (дистрибуционните) партньори) предоставяме онлайн платформа, чрез която Доставчиците на пътувания могат да рекламират, продават, промотират и/или предлагат (както е приложимо) своите продукти и услуги за поръчка, покупка, резервация, наем или отдаване под наем и чрез която посетителите на Платформата могат да намират, търсят, сравняват и да правят поръчка, резервация или плащане (Услуга за пътуване). Чрез използване на Услугата за пътуване (като чрез правене на Резервация за пътуване през Услугата за пътуване) вие влизате в директни (правно обвързващи) договорни отношения с Доставчика на услуга, чрез които правите резервация или от които купувате продукт или услуга (ако е приложимо). От момента, в който Резервацията за пътуване е направена, ние се явяваме единствено в ролята на посредник между вас и Доставчика на пътуване, препращайки съответните данни на вашата Резервация за пътуване към съответния Доставчик на пътуване и изпращайки ви имейл за потвърждение, който е от името на Доставчика на пътуване. Booking.com не (пре)продава, дава под наем, предлага който и да е (туристически) продукт или услуга.

  За клиенти в Европейската икономическа зона („ЕИЗ”), Швейцария и Обединеното кралство се прилага следното. Въз основа на самодекларация изискваме от Доставчиците на пътувания в световен мащаб да ни посочат дали – в контекста на закона за защита на потребителите – действат като частни домакини (нетърговци) или като професионални домакини (търговци). Ако Доставчик на пътувания ни посочи, че действа като частен домакин (или не посочи изрично нищо друго, но не може да бъде класифициран ясно като професионален домакин въз основа на информацията, с която разполагаме), този Доставчик на пътувания ще бъде отбелязан в резултатите от търсене с етикет „управлява се от частен домакин” и ще бъде добавено следното пояснение:

  „Това място за настаняване се управлява от частен домакин. Законът за защита на потребителите на ЕС, отнасящ се до професионалните домакини може да не бъде приложим. Домакини, които са регистрирани в Booking.com като частни домакини, са лица, които отдават мястото (местата) си за настаняване за цели, които не са свързани с тяхната търговска, стопанска или професионална дейност. Те официално не са професионални домакини (като например световните хотелски вериги) и затова може да не подлежат на същата защита на потребителите съгласно законодателството на ЕС. Но не се тревожете – Booking.com осигурява еднакво обслужване на клиентите, както при всеки престой. Това не означава, че вашият престой или изживяване ще бъде по-различно, отколкото при резервация с професионален домакин.”

  Доставчиците на пътувания, които не са отбелязани с етикет за частни домакини на нашата платформа, действат – въз основа на информацията, с която раполагаме – като професионални домакини съгласно закона за защита на потребителите на ЕС. Категоризирането като „частен домакин” е от значение само в рамките на закона за защита на потеребителите на ЕС и не е от значение за данъчни цели, включително ДДС или други подобни косвени данъци, които са приложими за добавената стойност или продажбите и/или потреблението.

  При предоставяне на нашата Услуга за пътуване, информацията, която е показана, се базира на съответната информация, предоставена ни от Доставчиците на пътуване. Като такива, Доставчиците на пътуване, които предлагат и рекламират тяхното Пътуване на нашата Платформа, имат достъп до нашата система и Екстранет и затова са изцяло отговорни за актуализирането на всички цени/такси, броя на свободните стаи, политиките и условията, както и друга значима информация, поместена на Платформата. Въпреки че полагаме особени усилия и грижи за постигане на високо качество на предлаганите от нас услуги, ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме, че цялата налична информация е точна, пълна и правилна, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или печатни грешки), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, поправка, актуализиране или техническа поддръжка на нашата Платформа), неточна, подвеждаща, невярна или недоставена информация. Всеки Доставчик на пътуване носи отговорността за точността, целостта и истинността на информацията (включително цените/таксите, политиките и условията, и наличността), поместена на нашата Платформа. Нашата Платформа не представлява и не следва да се разглежда като препоръка или потвърждение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или (нивото на) рейтинга, типа място за настаняване, които всеки Доставчик на пътуване е обявил (или неговите удобства, местоположение, превозни средства, основни или допълнителни продукти и услуги), освен ако изрично не е посочено друго.

  Нашата Услуга за пътувания е на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате каквато и да била информация за съдържанието, софтуер, резервации, билети, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашата Платформа, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.

  2. Цени, „Ние връщаме разликата в цената“ и оферти, обработвани от партньорска компания

  Цените, както са предложени от Доставчиците на пътуване на нашата Платформа са силно конкурентни. Всички цени за Вашето пътуване са с включен ДДС и всички други данъци (подлежащи на промяна), освен ако не е посочено друго на нашата Платформа или в имейла с потвърждението на резервацията/билета. Цените на билетите са за човек или група и се предлагат в зависимост от наличността или валидността, както е посочено на билета (ако е приложимо). Доставчикът на пътуване може да приспадне приложимите такси и данъци (вкл. туристически данък) в случай на неявяване или в случай на дължима такса за анулиране на резервацията.

  В някои случаи на нашата Платформа са показани по-ниски цени за определен престой, продукт или услуга. Въпреки това, за тези определени от Доставчика цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на съответния продукт или услуга и условията на резервацията.

  Искаме да плащате възможно най-ниската цена за вашите продукти и услуги. Ако намерите избраното от вас място за настаняване, което сте резервирали през Платформата, със същите условия на Пътуване на по-ниска цена в интернет, ние ще възстановим разликата в цената в съответствие с правилата и условията на „Ние връщаме разликата в цената“. Нашето обещание за „Ние връщаме разликата в цената“ не важи за продукти и услуги, които не са свързани с настаняване.

  Валутният калкулатор е само за информация, като той не е максимално прецизен и актуален. Действителните цени може да са различни.

  Очевидни грешки (включително печатни) не са обвързващи.

  Всички специални оферти са специално обозначени. Ако не са маркирани като такива, Вие не можете да извлечете права в случай на очевидни грешки.

  Оферта от партньор

  Booking.com може да показва оферти, които не идват директно от Доставчиците на пътувания, но се обработват от партньорски компании на Booking.com, като друга платформа (Оферта от партньор). Офертите от партньори ще бъдат ясно показвани и ще могат да бъдат различавани от обикновените оферти, предлагани директно от Доставчиците на пътувания, и за тях се прилагат следните специални условия, освен ако не е посочено друго в нашата платформа:

  • Политика за цени: както е показано на нашата платформа.
  • Предварително плащане: Ще платите по сигурен начин с Booking.com, когато резервирате.
  • Без промени: След като завършите резервацията си, няма да бъдат възможни промени в личните ви данни или данните за резервацията. Заявки могат да се отправят директно към мястото за настаняване, но не са гарантирани.
  • Не може да се комбинира с други оферти: Други промоции, стимули и награди не отговарят на условията на резервацията.
  • Без отзиви от гости: Няма възможност за оставяне на отзив от гост в нашата платформа.

  3. Конфиденциалност и

  Booking.com уважава личното ви пространство. Моля, прочетете нашите изявление за конфиденциалност и "бисквитки" (cookies) за повече информация.

  4. Безплатно за потребители, само Доставчиците на пътувания плащат!

  Освен ако не е изрично споменато нещо друго, нашата Услугата за пътувания е безплатна за потребителите, тъй като за разлика от много други компании, ние не ви таксуваме за нашата Услугата за пътувания и не добавяме никакви допълнителни (резервационни) такси към цената. Вие ще платите на Доставчиците на пътувания съответната сума, упомената в Резервацията на пътуване (плюс - доколкото не са включени в цената - съответните приложими данъци и такси (ако са приложими)).

  Доставчиците на пътувания заплащат комисионна (в размер на малък процент от цената на продукта (например цената на стаята)) на Booking.com, след като крайният потребител е използвал услугата или продукта на Доставчика на пътувания (например след като гостът е завършил престоя си (и е платил) в мястото за настаняване).Доставчиците на пътувания могат да подобрят подреждането си като увеличат комисионната си (Подобрител на видимостта). Използването на Подобрител на видимостта (чрез увеличаване на комисионната в замяна на по-добра позиция в подреждането) е според желанието на всеки Доставчик на пътувания и може да бъде използвано от време на време, както и за предлагането на определени продукти. Алгоритъмът за подреждане ще вземе предвид увеличената комисионна при съставянето на Базовото подреждане. Предпочитаните партньори плащат по-висока комисионна в замяна на по-добра позиция в подреждането.

  Само Доставчиците на пътувания, които имат търговски взаимоотношения с Booking.com (чрез договор), ще бъдат публикувани на Платформата (за промотиране на техните B2B и/или B2C продукти). Booking.com не е отворена платформа (като Amazon или eBay), където крайните потребители публикуват продуктите си (не е C2C (потребител към потребител) платформа); Booking.com не позволява на непрофесионални организации да предлагат или продават продуктите си на или чрез Booking.com.

  5. Кредитна карта или банков превод

  Ако е приложима и налична, някои Доставчиците на пътувания предлагат възможност за плащане на Резервациите за пътуване (напълно или частично и според изискванията на политиката за плащания на Доставчика на пътувания) към Доставчика на пътувания по време на процес на Резервация за пътуване чрез сигурно онлайн плащане (в зависимост от това дали вашата банка предлага и поддържа такова). За определени продукти и услуги, Booking.com подпомага (чрез трети страни, които обработват плащания) плащането за съответния продукт или услуга (т.е. помощната услуга за плащане) за и от името на Доставчика на пътувания (Booking.com никога не действа и не оперира като търговец, отговорен за плащания). Плащането се таксува по безопасен начин от вашата кредитна/дебитна карта или банкова сметка към банковата сметка на мястото за настаняване чрез трета страна, която обработва плащания. Всяко плащане, подпомогнато от нас в полза и от името на, и преведено към Доставчика на пътувания, във всички случаи ще представлява плащане на (част от) цената на резервирацията от вас за услуга или продукт при крайното уреждане (bevrijdende betaling) на тази (частично) дължима и платима цена, и вие не можете да изискате обратно тези платени средства.

  За определени (с невъзвръщаема стойност) цени или специални оферти, моля, имайте предвид, че Доставчиците на пътувания могат да изискат предварително плащане чрез банков трансфер (при наличност) или кредитна карта, и съответно вашата кредитна карта може де бъде преоторизирана или таксувана (понякога без възможност за възстановяване на средствата) в момента на направата на Резервация за пътуване. Моля, проверете (резервацията) детайлите за вашия избран продукт или услуга изцяло за такива условия преди да направите вашата Резервация за пътуване. Няма да държите Booking.com отговорен за каквато и да е (оправомощена, (предполагаема) неоправомощена или грешна) такса от Доставчика на пътувания и няма да искате сума за която и да е валидна или оправомощена такса от Доставчика на пътувания на вашата кредитна карта (включително за предплатени цени, неявяване и таксувана анулация).

  В случай на измама или неоторизирано използване на вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане (обикновено в размер на 50 Евро или в равностойността в местна валута). Ако компанията или банката, издала вашата кредитна карта, удържи тези средства от вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашата Платформа, то ние ще ви платим сумата по това приспадане, възлизаща на обща сума до 50 Евро (или равностойността в местна валута). За да ви обезщетим, моля, съобщете за тази злоупотреба на компанията издалата вашата карта (в съответствие със съответните правила и процедури) и се свържете незабавно с нас чрез имейл. Моля, предоставете ни с доказателство за таксуваната сума (напр. политика на компанията на кредитната карта). Това обезщетение е приложимо само за резервации с кредитна карта, направени през сървъра на Booking.com и неоторизираното използване на вашата кредитна карта е резултат от нашето неизпълнение или небрежност и не по ваша вина, докато използвате сигурния сървър.

  6. Предплащане, анулиране, неявяване и дребен шрифт

  Чрез направата на Резервация на пътуване с Доставчика на пътувания, вие приемате и се съгласявате със съответните правила за анулиране и неявяване на съответния Доставчик на пътуване, и с всички допълнителни правила и условия (на доставка) на Доставчика на пътувания, които биха могли да се отнасят към вашето Пътуване (включително дребния шрифт на Доставчика на пътувания, публикуван на нашата Платформа и съответните правила за настаняване на Доставчика на пътувания), включително за предоставени услуги и/или предложени продукти от Доставчика на пътувания. Конкретните правила и условия (за доставка/покупка/използване/превозване) на даден Доставчик на пътувания могат да бъдат получени от съответния Доставчик на пътувания. Общите правила за анулиране и неявяване на всеки Доставчик на пътувания са публикувани на нашата Платформа, на страниците за информация относно Доставчика на пътувания, по време на направата на резервацията и във имейла за потвърждение или на билета (ако има такъв). Моля, имайте предвид, че определени цени, такси или специални оферти не подлежат на анулиране, възстановяване на средства или промяна. Приложимите градски/туристически такси могат да бъдат начислени от Доставчика на пътувания дори в случай на неявяване или на таксувано анулиране. Моля проверете подробностите за (резервацията на) вашия продукт или услуга внимателно за всякакви подобни условия преди да направите резервация. Моля, обърнете внимание, че Резервация за пътуване, която изисква депозит или (частично или пълно) предлащане може да бъде анулирана (без предварително уведомление или предупреждение) ако съответната (оставаща) сума не може да бъде таксувана напълно на съответната дължима или платежна дата, в съответствие с конкретната политика за плащания на Доставчика на пътувания и резервацията. Политиките за анулиране и предплащане могат да варират според сегмента, продукта или услугата на всяко Пътуване. Моля, прочетете внимателно дребния шрифт (под видовете Пътувания или в долния край на страницата на Доставчика на пътувания на нашата Платформа) и важната информация, съдържаща се в имейла с потвърждението, за допълнителните политики, които могат да бъдат приложени от Доставчика на пътувания (като например изисквания за възраст, депозит за щети, такси за друго освен анулиране или допълнения за групови резервации, допълнителни легла/платени закуски, видове кредитни карти, които се приемат, домашни любимци и т.н.). Закъсняло плащане, сгрешена банка, сгрешени данни за кредитна или дебитна карта, невалидни такива или недостатъчна наличност по сметка съставляват рискове за ваша сметка и няма да имате право да си възстановите каквито и да е суми от предварително платени (невъзвъщаеми) такива, освен ако Доставчика на пътувания не се съгласи или не разреши това по друг начин според своята политика за (пред)плащане и анулиране.

  Ако искате да прегледате, промените или анулирате вашата Резервация за пътуване, моля отворете имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него. Моля, обърнете внимание, че можете да бъдете таксувани за вашата анулация в съответствие с правилата за анулиране, (пред)плащане и неявяване на Доставчика на пътувания, или да нямате право на възстановяване на каквито и да е (пред)платени суми. Препоръчваме ви да прочетете внимателно правилата за анулация, (пред)плащане и неявяване на осигуряващия настаняването преди да направите вашата резервация и помнете да правите всички последващи плащания навреме, както може да се изисква за конкретната резервация.

  Ако пристигате късно или бъдете забавени в деня на настаняване, или пристигате на следващия ден, уверете се че сте комуникирали това (навреме/при първа възможност) с Доставчика на пътувания, така че да знаят кога да ви очакват и да избегнете анулация на вашето пътуване (Резервация) или такса за неявяване. Нашият отдел за обслужване на клиенти може да ви помогне при нужда, като информира Доставчика на пътувания. Booking.com не поема отговорност или задължение за последствията от вашето ненавременно пристигане или за анулация или за начисляване на такса за неявяване от страна на Доставчика на пътувания.

  7. (Допълнителна) кореспонденция и комуникация

  Със завършване на Резервация на пътуване, вие се съгласявате да получите (i) имейл, който може да ви изпратим малко преди вашата дата на пристигане и с който ви предоставяме информация за вашата дестинация, както и определена друга информация и оферти (включително оферти от трети страни, в случай че сте избрали сами получаването на такава информация), които са свързани с вашето пътуване (Резервация) и дестинация, (ii) имейл след пристигането за оценяване на (опита с вашия) Доставчика на пътуване и Услугата за пътуване, и (iii) имейл, който може да ви изпратим веднага след вашия престой, с който ви приканваме да попълните нашия формуляр за отзиви от гости. Вижте нашите политики за поверителност и бисквитки за повече информация относно начините, по които може да се свързваме с вас.

  Booking.com не поема задължения и не носи отговорност за каквато и да е комуникация от или с Доставчика на пътувания чрез или на своя сайт. Не можете да придобивате каквито и да е права от каквато и да е комуникация с или искане към Доставчика на пътувания, или от (каквото и да е) потвърждение за получаване на каквато и да е комуникация или искане. Booking.com не може да гарантира че дадено искане или комуникация ще бъде (правилно и навреме) получено или прочетено от, спазвано от, изпълнено или прието от осигуряващия пътуването.

  За да завършите коректно и да осигурите вашата Резервация за пътуване, трябва да използвате вашия верен имейл адрес. Не носим отговорност за (и нямаме задължението да проверяваме) грешни или некоректно въведени имейл адреси или грешни или некоректни (мобилни) телефонни номера или номера на кредитни карти.

  Всеки иск или оплакване срещу Booking.com или по отношение на Услугата за пътувания трябва да бъде навременно подаден, но във всички случаи в рамките на 30 дни след планираният ден на консумиране на продукта или услугата (напр. датата на напускане). Всеки иск или оплакване, подадени след този 30-дневен период, може да бъдат отхвърлени и искателят да загуби правото си на каквато и да е компенсация (за разходи или нанесени щети).

  Поради непрекъснатото обновяване и коригиране на цените и наличност,ите, ние Ви препоръчваме да направите снимки на екрана, когато правите резервация за подкрепите искането си (ако е приложимо).

  За потребители (в Европейската икономическа зона): Съветваме ви първо да ни осведомите за евентуални жалби, като се свържете с нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Ако това не разреши вашия проблем, можете да качите оплакването си в платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия. Тази платформа за онлайн разрешаване на спорове може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/odr

  8. Рейтинг, Програма за предпочитани партньори, категорицазия и отзиви от гости

  Имаме за цел да показваме подходящи за вас резултати от търсене, като ви предоставяме персонализирано класиране по подразбиране на Доставчици на пътувания в нашата Платформа. Можете да преглеждате класирането по подразбиране, да използвате филтри и да сортирате по друг ред на класиране, като по този начин имате възможността да влияете на представянето на резултатите от търсене, за да получите ред на класиране на базата на други критерии. Използваме няколко алгоритъма за извеждане на резултатите от класирането по подразбиране и непрекъснато усъвършенстваме този процес.

  Booking.com определя следните параметри като най-тясно свързани с това да намирате подходящ Доставчик на пътувания и затова приоритизира тези параметри в алгоритмите (главни параметри): личната ви история на търсене, процент на кликванията от страницата за търсене към страницата с хотели (CTR), брой резервации, свързани с броя посещения на страницата на Доставчика на пътувания в Платформата („Конверсия“), брутните резервации (включително анулираните такива) и нетните резервации (без анулираните такива) на Доставчик на пътувания. Конверсията и CTR може да се повлияят от различни (отделни) фактори, включително оценки от отзиви (обобщени оценки и техни компоненти), наличност, политики, (конкурентно) ценообразуване, качество на съдържанието и определени характеристики на Доставчика на пътувания. Процентът на комисиона или други облаги, които получаваме от Доставчика на пътувания (напр. чрез търговски договорености с Доставчика на пътувания или стратегически партньори), също може да повлияе на класирането по подразбиране, както и историята на навременни плащания от Доставчика на пътувания. Доставчикът на пътувания също може да повлияе на класирането си, като участва в определени програми – които могат да бъдат периодично актуализирани – като програмата Genius, оферти, Програмата за предпочитани партньори и подобрителя на видимостта (при последните две Доставчикът на пътувания ни плаща по-голяма комисиона).

  Категоризацията на местата за настаняване, показвана в Booking.com, не се определя от Booking.com. Мястото за за настаняване определя своята категория звезди самостоятелно или от трета страна, предлагаща (обективна) категоризация със звезди. Офертите се показват на база брой звезди (от ниска към висока и от висока към ниска), която доставчиците предоставят на Booking.com. В зависимост от (местните) закони и възможности, категоризациите със звезди се издават от (независима) трета страна, например, (официална) организация за оценка на хотели, или са базирани на мнението на самите места за настаняване, независимо от обективни критерии. Booking.com не налага официални задължения за категоризация със звезди и не ги преразглежда. Като цяло, категоризацията със звезди представя как мястото за настаняване се сравнява с правните изисквания (ако е приложимо) или, ако не е регламентирано, със сектора или (обичайните) стандартни на бизнеса по отношение на цена, удобства и налични услуги (тези изисквания и стандарти могат да варират в различните държави и организации).

  С цел да улесни клиентите да намерят точното съответствие на техните предпочитания за пътуване, Booking.com може да припише оценка за качество, която е определяна от Booking.com и показвана като жълти квадратчета за определени места за настаняване. За да служи като инструмент за сравнение, оценката за качество се основава на много (над 400) характеристики, които могат да бъдат разделени в 5 главни категории: (i) удобства/услуги, предлагани от мястото за настаняване в Booking.com; (ii) конфигурация на мястото за настаняване, като размер на помещенията, брой на стаите и заетост; (iii) брой и качество на качените от мястото за настаняване снимки; (iv) средна оценка от отзиви от гости, както и някои подкатегории, например чистота, доколкото е доказано, че те са особено полезни за клиентите що се отнася до качеството на определени места за настаняване и (v) анонимни и обобщени данни за резервации (например за оценка със звезди на резервираните места за настаняване). Ние използваме всички тези характеристики, за да извличаме статистически модели. Въз основа на тази информация се провеждат анализи на базата на машинно обучение, чиито резултати за оценка на качество (между 1 и 5, показвана чрез 1 до 5 жълти квадратчета до името на мястото за настаняване) се изчисляват и дават автоматично на мястото за настаняване.

  Само клиенти, които са осъществили престой в Мястото за настаняване, ще бъдат поканени от Booking.com да коментират своя престой в съответното място за настаняване и да дадат своята оценка за определени аспекти на престоя или може да получат молба за оценяване по време на престоя си. Завършеният отзив на госта (включително изпратената оценка по време на престоя ви) може да бъде (а) качен на информационната страница на съответния Доставчик на пътувания на нашата Платформа с единствената цел да се осигури информация на (бъдещи) клиенти относно вашето мнение за (нивото на) услугата и качеството на Доставчика на пътувания, и (b) да бъде (изцяло или частично) използвана или поставена от Booking.com по изцяло собствено усмотрение (например за рекламиране, промотиране или подобряване на нашата услуга) на нашата Платформа или на такива платформи на социални медии, бюлетини с новини, специални промоции, приложения или други канали, притежавани, базирани, използвани или контролирани от Booking.com и нашите бизнес партньори. За да можем да предлагаме и поддържаме скорошни (и по този начин актуални) отзиви, тези отзиви могат да бъдат изпращани само в ограничен период от време (3 месеца) след престоя, и всяко мнение може да бъде видяно само за ограничен период от време (до 36 месеца) след неговото публикуване. Базовото подреждане на отзивите е по дата на публикуване, но е свързано и с няколко допълнителни критерия (като език и отзиви с коментари), докато отзив на клиент, който [винаги] изпраща цялостни и подробни мнения (т.нар. Property Scout), би могло да бъде показано най-напред. Имате възможността да изберете различни начини на подреждане и филтриране (например по потребители, дата, език, оценка). Booking.com позволява на Доставчика на пътувания да отговори на отзив. Запазваме си правото да коригираме, откажем или премахнем отзиви по наше усмотрение, дотолкова доколкото те нарушават нашата политика за отзиви. Booking.com не компенсира или награждава по някакъв начин клиентите за споделяне на отзив. Формулярът за отзив на клиенти трябва да бъде разглеждан като анкета и не включва никакви (по-нататъшни търговски) оферти, покани или поощрения, по какъвто и да е начин. Booking.com обещава да използва всички усилия, за да наблюдава и отстранява отзиви, които включват нецензурни думи, споменават лични имена или се отнасят за откраднати вещи.

  Booking.com няма да приеме отзиви, които съдържат:

  • Нецензурни изрази, изрази със сексуална насоченост, език на омраза, дискриминационни изрази, заплахи и насилие
  • Споменаване на цели имена и персонални нападки срещу персонала
  • Промотиране на незаконни дейности (например наркотици или проституция)
  • Уебсайтове, имейли и адреси, телефонни номера, данни за кредитна карта
  • Политически коментари

  Booking.com и Доставчика на пътувания имат еднакви права относно прекратяването на техните отношения поради каквато и да е причина (включително в случаи на нарушаване на договора или (подаване на искане за) фалит), като се придържат към съответните срокове за уведомление, уговорени между страните.

  9. Ограничена отговорност

  Съобразно ограниченията, описани в тези правила и условия, и до степента, предвидена в закона, ние носим отговорност само за директни щети, платени или понесени от вас поради ясно относими недостатъци в нашите задължения по отношение на нашите услуги, до обща максимална стойност, равна на общата стойност на вашата резервация, както е описана в имейла с потвърждението на резервацията (без значение дали става дума за едно събитие или серия от свързани събития).

  Въпреки това, и до степента, позволена от закона, нито ние, нито нашите служители, мениджъри, директори, представители, дъщерни компании, партньорски компании, дистрибутори, (дистрибуционни) партньори, лицензианти, агенти или други, участващи в създаването, спонсорирането, промотирането, или по някакъв друг начин в поддържането на нашия сайт и неговото съдържание, могат да носят отговорност за (i) каквито и да е наказателни, специални, индиректни или последващи загуби или щети, загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приходи, загуба на договор, загуба на или щети, нанесени на репутацията или доброто име, загуба на претенции, (ii) неточности, свързани с (описателната) информация (включително цени, наличности и оценки) на Доставчиците на пътувания, публикувани на нашата платформа, (iii) извършените услуги или предложените продукти от страна на Доставчиците на пътувания или други бизнес пратньори, (iv) каквито и да е (директни, индиректни, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени, нанесени или платени от вас, в следствие на, поради или във връзка с използването, неспособността да ползвате или забавянето на нашата Платформа, или (v) каквито и да е (персонални) наранявания, смърт, щети по собствеността или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени, нанесени или платени от вас, без значение дали се дължат на (законови) постановления, грешки, нарушения, (груба) небрежност, умишлени нарушения, пропуски, бездействие, укриване на факти, закононарушения или стриктна отговорност от страна на или (напълно или частично) относими към Доставчицика на пътувания или към който и да е от нашите бизнес партньори (включително някой от техните служители, директори, мениджъри, агенти, представители, подизпълнители или партньорски компании), чиито продукти или услуги са (директно или индиректно) налични, предлагани или промотирани на или чрез Платформата, включително каквито и да е (частични) анулации, дублажи, стачки, форс мажорни или всякакви други събития извън нашия контрол.

  Booking.com не носи отговорност (и не поема никакви задължения) за използването, валидността, качеството, уместността, годността и надлежното информиране относно Пътуването, и не прави никакви уверения, гаранции или условия от какъвто и да е вид в тази връзка, без значение дали се подразбират, или са задължителни, или от друг вид, включително каквито и да е подразбиращи се гаранции за продаваемост, собственост, липса на нарушения или уместност за определена цел. Вие разбирате и се съгласявате, че съответният Доставчик на пътувания е единствено отговорен и поема всички отоговрности и задължения във връзка с Пътуването (включително всички гаранции и уверения, направени от Доставчика на пътувания). Booking.com не е (пре)продавач на Пътуването. Оплаквания или искове във връзка с Пътуването (включително такива, свързани с предложената (специална/промоционална) цена, политика или специални заявки, направени от Клиентите), следва да бъдат разрешавани от Доставчика на пътувания. Booking.com не носи отговорност за и не поема никакви задължения във връзка с подобни оплаквания, искове и (продуктови) пасиви.

  Без значение дали Доставчика на пътувания ви е таксувал за вашето Пътуване, или ние сме съдействали за плащането на цената или таксата за (Пътуване), вие разбирате и се съгласявате, че Доставчика на пътувания е отговорен през цялото време за събирането, задържането, изпращането и плащането на приложимите данъци, които се дължат върху цялата стойност на (Пътуването) към съответните данъчни власти. Booking.com не е отговорен за изпращането, събирането, задържането или плащането на приложимите данъци, които се дължат върху стойността на (Пътуването) към съответните данъчни власти. Booking.com не e търговеца, отговорен за който и да било продукт или услуга, налични на платформата.

  Качвайки снимки / изображения в нашата система (например в допълнение към отзив) Вие удостоверявате, гарантирате и се съгласявате, че притежавате авторските права за снимките / изображенията и се съгласявате, че Booking.com може да използвате качените снимки / изображения на своя (мобилен) уеб сайт и приложения, както и в (онлайн / офлайн) рекламни материали и публикации и както Booking.com по своя преценка намери за добре. Вие давате на Booking.com неизключително, неотменимо, безусловно, постоянно, валидно в целия свят право и лиценз да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, преотстъпва, споделя и да предоставя снимките / изображения както Booking.com по свое усмотрение намери за добре. С качването на тези снимки / изображения лицето, което качва снимката/снимките приема цялата юридическа и морална отговорност за всички съдебни искове, които са направени от трети лица (включително, но не само притежателите на място за настаняване), дължащи се на публикуването и употребата на тези снимки / изображения от страна на Booking.com. Booking.com не притежава или препоръчва качените снимки/ изображения. Истинността, валидността и правото да се използват всички снимки / изображения се поема от лицето, което е качило снимката, и не е отговорност на Booking.com. Booking.com отрича всякаква отговорност и задължения за публикуваните снимки. Лицето, качило снимка гарантира, че снимките / изображения не съдържат вируси, троянски коне или заразени файлове или каквито и да било порнографски, незаконни, неприлични, обидни, неприятни или неподходящи материали и не засягат което и да било трето лице (неговото право на интелектуална собственост, авторско право или правото на неприкосновеност на личния живот). Всички снимки / изображения, които не отговарят на горепосочените критерии няма да бъдат публикувани и / или могат да бъдат отстранени / изтрити от Booking.com по всяко време и без предизвестие.

  Booking.com има право – и това влиза в сила незабавно – да отказва или ограничава достъпа до нашата Платформа, нашето обслужване (на клиенти) и/или вашия профил в Booking.com, и/или да анулира потвърдена резервация, и/или да ви попречи да направите резервация в случай на предполагаема или основателно подозирана (i) форма на измама или злоупотреба, (ii) неспазване на приложими закони и/или разпоредби, (iii) неспазване на ценностите и насоките на Booking.com, (iv) неуместно или незаконно поведение, което включва, но не се ограничава до следното: насилие, заплаха, тормоз, дискриминация, език на омразата, застрашаване, нарушаване на поверителността, трафик на хора, експлоатация на деца и непристойност във връзка с Booking.com (или нейните служители и агенти), Доставчика на пътувания (или неговите служители и агенти), и/или трети лица, или (v) други обстоятелства, които – по преценка на Booking.com – оправдават по основателен начин предприемането на която и да е от гореспоменатите мерки от страна на Booking.com.

  10. Права върху интелектуалната собственост

  Освен ако не е упоменато нещо друго, софтуерът, необходим за нашите услуги, наличен на или използван от нашата Платформа, както и интелектуалните права (включително авторските такива) върху съдържанието, информацията и материалите на нашата Платформа, са собственост на Booking.com B.V., нейните Доставчици на пътувания или доставчици.

  Booking.com притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на ) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на ) Платформата , на която е предоставена услугата (включително Оценките от гостите и превода на съдържанието) и вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате , публикувате , насърчавате ,продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието (включително преводите на съдържанието и оценките от гостите ) или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.До степен, в която бихте (изцяло или частично) използвали или комбинирали нашето (преведено) съдържание (включително отзиви от гости) или в друг случай бихте притежавали права върху интелектуална собственост в рамките на Платформата или каквото и да било (преведено) съдържание или отзиви от гости, Вие възлагате, прехвърляте и предоставяте всички интелектуални права на Booking.com. Всяко неправомерно използване или нарушение на някоя от посочените по-горе действия или поведение ще представлява съществено нарушение на нашите права върху интелектуалната собственост (включително авторското право и правата върху базата данни).

  11. Приложимо право, юрисдикция и разрешаване на спорове

  Настоящите правила и условия, както и предоставянето на нашите услуги, се регулират и се тълкуват в съответствие с холандското законодателство. Независимо от предходното избиране на закон, физическото лице, използващо нашите услуги за цел, за която може да се сметне, че е извън неговата търговска дейност или професия (наричано накратко „потребител“), може да се позовава на задължителните законови разпоредби на страната, където то има постоянен адрес (т.е. разпоредби, които, в съответствие с правилника за избиране на закон на посочената страна, трябва да се прилагат независимо от настоящата клауза за избиране на закон; наричани накратко „Повелителни разпоредби“). Всеки спор, произтичащ от настоящите общи правила и условия и нашите услуги, се представя изключително пред компетентните съдилища в Амстердам, Холандия. Независимо от гореспоменатата клауза за юрисдикция, потребителят може да заведе дело по отношение на прилагането на съответните приложими „Повелителни разпоредби“ и в съдилищата на страната по местожителство, докато дела срещу потребителя могат да бъдат заведени само в съдилищата на страната по местожителство. За потребители (в Европейската икономическа зона): Съветваме ви първо да ни осведомите за евентуални жалби, като се свържете с нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Ако това не разреши вашия проблем, можете да качите оплакването си в платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия. Тази платформа за онлайн разрешаване на спорове може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/odr

  Оригиналната английска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между английската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана английската версия, която има надмощие и е решаваща. Английската версия е достъпна на нашата Платформа (като изберете английски език) или може да Ви бъде изпратена след писмена заявка.

  Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

  12. За Booking.com и подпомагащите компании

  Услугата за пътувания се осигурява от Booking.com B.V., което е частно дружество с ограничена отговорност, създадено според законите на Холандия, с адрес Herengracht 597, 1017 CE Амстердам, Холандия, и регистрирано в търговския регистър на Търговската палата в Амстердам под номер 31047344. Нашият ДДС номер е NL805734958B01.

  Централата на Booking.com се намира в Амстердам, Холандия, и дейността му се подпомага от партньорски компании ("компании за поддръжка") по целия свят. Компаниите за поддръжка осигуряват само вътрешна поддръжка на и в полза на Booking.com. Някои изрично посочени компании за поддръжка осигуряват ограничен брой услуги по обслужване на клиентите (само по телефон). Компаниите за поддръжка не разполагат с каквато и да е платформа (и не контролират, управляват, поддържат или съхраняват по никакъв начин Платформата). Компаниите за поддръжка нямат никакви права или правомощия да осигуряват услугата по пътуването, да представляват Booking.com или да влизат в договорни отношения от името на, за или вместо Booking.com. Вие нямате (законови или договорни) отношения с компаниите за поддръжка. Компаниите за поддръжка не работят като и не са оторизирани да действат под каквато и да е форма като агенти на Booking.com, за да осигуряват процеси или услуги. Booking.com не приема и не поддържа седалище в което и да е място, местоположение или офис по света (нито в офисите на своите компании за поддръжка), различно от своя регистриран офис в Амстердам.

 • За резервацията ви са приложими нашите предишни Условия за обслужване за коли под наем
 • За резервацията ви са приложими нашите предишни Условия за обслужване за таксита от/до летището