Přejít na hlavní obsah

Podmínky pro zákazníky

Aktualizováno 31. října 2023

Shrnutí těchto podmínek

Součástí smlouvy mezi námi a vámi jsou vedle podmínek na této stránce ještě dva další dokumenty:

 • Na stránce Jak pracujeme se dozvíte, jak naši platformu používat a jak fungují naše recenze, hodnocení, doporučení, jak vyděláváme peníze a tak podobně.
 • Standardy a zásady týkající se obsahu nám pomáhají zajistit, aby byl veškerý obsah na naší platformě relevantní a vhodný pro zákazníky z celého světa, aniž by byla omezena svoboda projevu. Dozvíte se v nich, jak spravujeme obsah a zakročujeme proti čemukoli nepatřičnému.

Přijetím našich podmínek vyjadřujete souhlas se vším, co je uvedeno ve všech třech dokumentech. Pokud s některými z těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte naši platformu.

Všechny tyto informace jsou důležité, protože (spolu s e-mailem s potvrzením vaší rezervace a veškerými předsmluvními informacemi poskytnutými před rezervací) ustanovují právně závazné podmínky, za kterých poskytovatelé služeb nabízejí cestovní produkty prostřednictvím naší platformy.

Pokud v souvislosti s vaším cestovním produktem nastane nějaký problém, v oddílu A15 těchto podmínek najdete informace o tom, jak můžete postupovat. Například podat stížnost u nás, obrátit se na soud a (v určitých případech) využít službu řešení sporů online.

Pokud se chcete odvolat proti rozhodnutí týmu moderátorů nebo nahlásit jakýkoli obsah na naší platformě, v našich Standardech a zásadách týkajících se obsahu najdete informace o tom, jak tak můžete učinit a jak tyto žádosti vyřizujeme.

Toto shrnutí není součástí našich podmínek ani právním dokumentem. Jedná se o jednoduché vysvětlení našich podmínek. Doporučujeme vám, abyste si každý dokument přečetli celý. Některé z výrazů v tomto shrnutí mají specifický význam. Proto si projděte slovníček pojmů Booking.com na konci těchto podmínek.

A. Všechny cestovní produkty

A1. Definice

1. Některé z výrazů, se kterými se setkáte, mají specifický význam. Proto si projděte slovníček pojmů Booking.com na konci těchto podmínek.

A2. O těchto podmínkách

1. Dokončením rezervace přijímáte tyto podmínky i všechna další ustanovení, která jsou vám předložena během procesu rezervace.

2. Pokud příslušný orgán rozhodne, že jsou některé z těchto podmínek v rozporu se zákonem, ostatní podmínky budou platit dál.

3. Tyto podmínky jsou uspořádány následujícím způsobem:

 • Oddíl A: všeobecná ustanovení pro všechny typy cestovních produktů.
 • Oddíly B až F: konkrétní ustanovení pro jednotlivé typy cestovních produktů:

  • Oddíl B: Ubytování
  • Oddíl C: Turistické atrakce
  • Oddíl D: Pronájem aut
  • Oddíl E: Lety
  • Oddíl F: Soukromá a veřejná doprava
 • Pokud se mezi všeobecnými a konkrétními ustanoveními vyskytne nesoulad, budou uplatněna konkrétní ustanovení.

4. Originálem je anglická verze těchto podmínek. V případě sporu ve spojitosti s těmito podmínkami nebo nesouladu mezi těmito podmínkami v angličtině a jiném jazyce bude uplatněna anglická verze těchto podmínek, pokud místní zákony nestanovují jinak. (Jazyk můžete změnit v horní části této stránky.)

A3. O Booking.com

1. Když si zarezervujete ubytování, let nebo návštěvu turistické atrakce, Booking.com B.V. poskytuje a nese odpovědnost za platformu, nikoli samotný cestovní produkt (viz část A4.4 níže).

2. Když si zarezervujete pronájem auta nebo soukromou či veřejnou dopravu, Booking.com Transport Limited poskytuje a nese odpovědnost za platformu, nikoli samotný cestovní produkt (viz část A4.4 níže).

3. Spolupracujeme se společnostmi, které poskytují služby podpory na místní úrovni (např. zákaznický servis nebo správu účtů). Tyto společnosti:

 • neřídí ani nespravují naši platformu,
 • nemají vlastní platformu,
 • s vámi nemají žádný právní ani smluvní vztah,
 • neposkytují cestovní produkty,
 • nás nezastupují, neuzavírají smlouvy ani nepřijímají právní dokumenty naším jménem,
 • nejednají jako naši „procesní nebo servisní agenti“.

A4. Naše platforma

Informace získáváme od poskytovatelů služeb a nemůžeme zaručit, že jsou všechny přesné – při zprostředkovávání naší platformy však jednáme s péčí řádného hospodáře. S výjimkou případů, kdy jsme tak nejednali nebo jsme se dopustili nedbalosti, nemůžeme nést odpovědnost za žádné chyby, výpadky ani chybějící informace. Samozřejmě uděláme vše pro to, abychom je napravili nebo vyřešili, jakmile se o nich dozvíme.

2. Neustále se snažíme zlepšovat zkušenosti našich zákazníků s platformou Booking.com. Proto občas zobrazujeme různým lidem různé designy, fráze, produkty atd., abychom zjistili, jak reagují. V důsledku toho se může stát, že při návštěvě naší platformy nenajdete některé služby nebo podmínky.

3. Naše platforma nepropaguje ani nepodporuje žádného poskytovatele služeb ani jeho produkty, služby, zařízení, vozidla atd.

4. Nejsme smluvní stranou v rámci smlouvy mezi vámi a poskytovatelem služby. Výhradní odpovědnost za cestovní produkt nese poskytovatel služby.

5. Pokud chcete provést rezervaci, je možné, že si budete muset vytvořit účet. Ujistěte se, že jsou všechny vaše informace (včetně údajů o platbě a kontaktních údajů) správné a aktuální. Pokud tomu tak nebude, může se stát, že k daným cestovním produktům nebudete mít přístup. Nesete odpovědnost za vše, co se stane s vaším účtem. Proto nedovolte, aby ho používal někdo další, a také nikomu dalšímu nesdělujte své uživatelské jméno a heslo.

6. Nabídky, které jsou pro vás k dispozici, vám zobrazíme v nejvhodnějším jazyce (podle našeho uvážení). Jazyk ale můžete kdykoli změnit.

7. Není-li uvedeno jinak, naši platformu mohou používat pouze osoby starší 18 let.

A5. Naše hodnoty

1. Jste povinni:

 • řídit se našimi hodnotami,
 • dodržovat všechny platné zákony,
 • spolupracovat při všech námi prováděných kontrolách v rámci boje proti podvodům nebo praní špinavých peněz,
 • nedopouštět se prostřednictvím platformy nepřístojností a neprovádět falešné rezervace,
 • používat cestovní produkty a platformu k účelu, ke kterému slouží,
 • nezpůsobovat nepříjemnosti ani škody zaměstnancům poskytovatele služby (ani nikomu jinému) a nechovat se k nim nepatřičným způsobem.

A6. Ceny

1. Provedením rezervace vyjadřujete souhlas se zaplacením ceny cestovního produktu, a to včetně všech případných poplatků a daní.

2. Některé ze zobrazených cen mohou být zaokrouhlené na příslušné celé číslo. Cena, kterou zaplatíte, bude původní nezaokrouhlenou cenou (rozdíl mezi nimi bude v každém případě velmi malý).

3. Evidentní omyly a evidentní tiskové chyby nejsou závazné. Příklad: Pokud si zarezervujete auto prémiové třídy nebo noc v luxusním apartmá, které byly omylem nabízeny za cenu 1 EUR, můžeme vaši rezervaci zrušit a vrátit vám peníze.

4. Přeškrtnutá cena označuje cenu „podobné“ rezervace, jejíž cena nebyla snížena („podobná rezervace“ znamená rezervaci na stejný termín, se stejnými podmínkami, stejné kategorie ubytování / auta / cestovní třídy, atd.).

A7. Platby:

1. U některých produktů/služeb bude poskytovatel služby vyžadovat platbu předem nebo provedení platby v době poskytnutí vašeho cestovního produktu.

 • Pokud vaši platbu zpracujeme my, poneseme my (nebo v určitých případech přidružená společnost ponese) odpovědnost za správu vaší platby a zajištění realizace vaší transakce u našeho poskytovatele služby. V tomto případě vaše platba představuje konečné vyrovnání splatné ceny.
 • Pokud vám bude cenu účtovat poskytovatel služby, stane se tak obvykle osobně, jakmile se začne poskytnutí vašeho cestovního produktu. Platba vám však také může být účtována např. v momentě vytváření rezervace z vaší platební karty nebo při odjezdu z ubytovacího zařízení. To vše se odvíjí od podmínek poskytovatele služby ohledně platby předem, o kterých jste informováni během rezervačního procesu.

2. Pokud poskytovatel služby vyžaduje platbu předem, může být stažena nebo předběžně autorizována při vytváření rezervace a může být nevratná. Před provedením rezervace si proto projděte podmínky poskytovatele služby ohledně platby předem (k dispozici během rezervačního procesu), na které nemáme žádný vliv ani za ně neneseme odpovědnost. Tím nejsou dotčena vaše práva v případě jakýchkoli problémů s cestovním produktem – viz oddíl „Co když nastane nějaký problém?“ (A15).

3. Pokud je váš způsob platby denominován v jiné měně* než měně platby, banka nebo poskytovatel způsobu platby (nebo jejich poskytovatelé platebních služeb) vám může účtovat další poplatky. To se může stát třeba v případě, že je vaše platební karta vedena v eurech, ale hotel vám platbu účtuje v dolarech. Pokud se tak stane, budeme vás o tom informovat během rezervace.

* To se týká pouze výchozí měny u vašeho způsobu platby.

4. Pokud víte o podvodném chování nebo neoprávněném použití vašeho způsobu platby nebo na ně máte podezření, co nejdříve se obraťte na poskytovatele platby.

5. V případě, že měna zvolená na platformě nebude stejná jako měna poskytovatele služby, můžeme:

 • zobrazit ceny ve vaší měně,
 • nabídnout vám možnost zaplatit ve vaší měně.

6. Platba ve vaší měně. Můžeme vám umožnit (nebo tak může učinit některá z našich přidružených společností) zaplatit za rezervaci ve vaší vlastní měně („domácí měna“), a to na základě vaší polohy nebo nastavení účtu. A pouze v případě této služby tak činíme jako zmocnitel, nikoli jako zástupce poskytovatele služeb. Pokud tuto službu využijete, vyjadřujete tak souhlas s následujícími podmínkami, které jsou oddělené od vaší smlouvy s poskytovatelem služeb v souvislosti s cestovním produktem. Poskytovatel služeb se na poskytování služby Platba ve vaší měně nepodílí a není smluvní stranou následujících podmínek, které vám nezakládají žádná další práva ze smlouvy s poskytovatelem služeb. Pokud se rozhodnete zaplatit v měně poskytovatele služeb, následující podmínky platit nebudou.

 • Aby nedošlo k pochybnostem, pokud používáte službu Platba ve vaší měně, umožňujeme vám provést platbu ve vaší měně a zajišťujeme, aby poskytovatel služeb dostal zaplaceno v místní měně. Neplatíte tedy v jedné měně a nepřijímáte měnu jinou.
 • Pokud se rozhodnete službu Platba ve vaší měně využít, všechny poplatky a platby účtované námi za použití služby Platba ve vaší měně jsou buď (a) zahrnuty ve směnném kurzu, nebo (b) se zobrazí jako samostatná položka (zahrnutá v celkové zobrazené ceně, v příslušných případech) během placení.
 • Směnný kurz je stanoven v okamžiku zobrazení celkové platby (nebo odhadované celkové platby) během placení – a v příslušných případech bude zobrazená celková cena částkou, kterou vám naúčtujeme. Jen pro upřesnění uvádíme, že některé poplatky a platby, které jsou součástí zobrazené celkové ceny, budou inkasovány přímo poskytovatelem služby. O tom, kdy tomu tak je, vás budeme informovat během placení.
 • Pokud rezervaci zrušíte během povoleného období ke zrušení rezervace, které se na ni může vztahovat, vrátíme vám stejnou částku, jakou jsme vám původně naúčtovali (včetně všech příslušných poplatků v souvislosti se službou Platba ve vaší měně).

7. Pokud k tomu dáte souhlas, budeme údaje o vašem způsobu platby uchovávat pro účely budoucích transakcí.

A8. Podmínky

1. Provedením rezervace přijímáte platné podmínky, které se zobrazí během rezervačního procesu. Podmínky zrušení a všechny další podmínky (věková omezení, kauce, zálohy na škody, dodatečné příplatky pro skupinové rezervace, přistýlky, snídaně, domácí mazlíčci, přijímané platební karty atd.) uplatňované jednotlivými poskytovateli služeb najdete na naší platformě: na stránkách s informacemi poskytovatele služby, během rezervačního procesu, v sekci s důležitými informacemi nebo v e-mailu s potvrzením či na letence (pokud je relevantní).

2. Pokud rezervaci zrušíte nebo se nedostavíte, budou se případný poplatek za zrušení/nedostavení se a případné vrácení peněz odvíjet od podmínek poskytovatele služby týkajících se zrušení/nedostevní se.

3. Některé rezervace nelze zrušit bez poplatku, jiné je možné bez poplatku zrušit pouze do určitého termínu.

4. Pokud si zarezervujete cestovní produkt a platbu provedete předem (včetně všech složek ceny a/nebo zálohy na škody – pokud je relevantní), poskytovatel služby tuto rezervaci může bez upozornění zrušit, pokud nebude mít částku k dispozici ve stanoveném datu a v dané výši. Pokud ji zruší, všechny případné nevratné platby, které jste uhradili, vám budou vráceny jen na základě jeho rozhodnutí. Máte povinnost zajistit, aby byla platba uskutečněna včas (že jsou údaje o vaší bance, debetní kartě nebo kreditní kartě správné a že máte na účtu k dispozici dostatečně vysokou částku).

5. Pokud se domníváte, že se nedostavíte včas, obraťte se na poskytovatele služby a sdělte mu, kdy vás může očekávat. Máte povinnost zajistit, abyste se dostavili včas. Pokud se tak nestane, neneseme odpovědnost za žádné související náklady (např. za zrušení vaší rezervace nebo za jakékoli poplatky, které si může účtovat poskytovatel služby).

6. Jako osoba provádějící rezervaci nesete odpovědnost za činy a chování (ve vztahu k cestovnímu produktu) všech členů skupiny. Také máte povinnost získat jejich souhlas, než nám předáte jejich osobní údaje.

A9. Soukromí a cookies

1. Pokud si zarezervujete ubytování, let nebo návštěvu turistické atrakce, projděte si naše Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies. Najdete v něm podrobnější informace o ochraně soukromí, používání cookies a způsobech, jak vás můžeme kontaktovat a jak můžeme zpracovávat osobní údaje.

2. V případě rezervace pozemní dopravy najdete informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, v prohlášení o ochraně osobních údajů Rentalcars.com, prohlášení o ochraně osobních údajů Cars.booking.com nebo prohlášení o ochraně osobních údajů Taxi.booking.com (podle potřeby).

A10. Požadavky týkající se bezbariérového přístupu

1. Pokud máte požadavky týkající se bezbariérového přístupu:

 • Ve spojitosti s naší platformou nebo službami – obraťte se na náš tým zákaznického servisu.
 • Ve spojitosti s cestovním produktem – (přístup na invalidním vozíku, bezbariérové vany s dvířky atd.), obraťte se prosím na poskytovatele služby, případně na letiště, železniční stanici atd.

A11. Pojištění

1. Pokud jste si pojištění zakoupili prostřednictvím naší platformy, podmínky a bližší informace najdete v dokumentaci k pojištění. Tyto podmínky se na pojištění nevztahují.

A12. Program Genius

1. Cena v rámci programu Genius je snížená cena, za kterou poskytovatelé služeb zapojení do programu nabízejí určité produkty/služby.

2. Cena v rámci programu Genius je určená pro členy programu Genius na Booking.com. Nevyžaduje se žádný členský poplatek. Stát se členem je snadné – stačí si vytvořit účet. Členství ani ceny nelze převádět. Členství je propojené s konkrétním účtem. Členství se také může pojit s konkrétními kampaněmi nebo pobídkami.

3. Program Genius má několik úrovní. Ty se odvíjejí od počtu rezervací jakéhokoli produktu, na který se program vztahuje, vytvořených a využitých ve stanoveném období. Každá úroveň přináší jiné cestovní odměny. Pro dosažení úrovně 2 musí uživatel během dvou let vytvořit a využít 5 rezervací. Pro dosažení úrovně 3 musí uživatel během 2 let vytvořit a využít 15 rezervací.

4. Z programu Genius jsou vyloučeny následující typy rezervací uskutečněných přes Booking.com: jízda na přivolání, výletní plavby, pojištění, veřejná doprava, bezplatné služby, nabídky od obchodních partnerů a jakékoli další nákupy, jako jsou upgrade pokoje, dětské sedačky do pronajatých aut a zavazadla navíc.

5. Jakékoli parametry programu Genius můžeme změnit, například úrovně členství, typy rezervací, na které se vztahuje, a způsob, jakým je strukturovaný.

6. Abychom zajistili spravedlnost a bezpečnost programu, můžeme vyšetřovat případy podvodu, nesprávného použití nebo zneužití. To může vyústit ve zrušení členství a ztrátu získaných odměn.

7. Více informací najdete zde: https://www.booking.com/genius.html.

A13. Odměny, kredity a Peněženka

1. Můžeme vám vydávat odměny – výhradně na základě našeho vlastního uvážení a v souladu s (a) podmínkami uvedenými v A13 a se (b) všemi platnými kritérii jednotlivých odměn. Pokud se (i) při výpočtu vašich odměn nebo (ii) při převodu měn v souvislosti s vašimi odměnami dopustíme administrativní chyby, můžeme zobrazené zůstatky kdykoli změnit nebo opravit.

2. Jak získat odměny. Odměnu můžete získat například za rezervaci a absolvování pobytů v ubytovacích zařízeních zapojených poskytovatelů služeb nebo za provedení určitého počtu rezervací splňujících podmínky v daném časovém období. Upozorňujeme, že výše/počet získaných odměn závisí na každé propagační kampani. Podrobnosti o získání/uplatnění odměny vám poskytneme, jakmile bude možné ji získat nebo uplatnit.

3. Kde své odměny najdete. Pokud získáte nějaké odměny, budete je moci spravovat a uplatňovat z Peněženky, která se vytvoří automaticky při vytvoření ověřeného účtu. Peněženku najdete v nabídce svého Účtu. Pokud ji chcete zobrazit, musíte se přihlásit ke svému účtu. Pokud budete muset něco udělat, abyste určitou odměnu získali, budeme vás patřičně informovat (prostřednictvím oznámení z účtu, cílených oznámení nebo e-mailů). Jakmile budete mít odměny v Peněžence, sdělíme vám podmínky týkající se jejich uplatnění.

4. Typy odměn. I když do vaší Peněženky vkládáme pouze (a) kredity a (b) vouchery, vaše Peněženka vám může pomoci sledovat zpracování i (c) jiných typů odměn (např. cashback na platební kartu) z naší strany. O všem, co potřebujete vědět o získání jednotlivých odměn, vás budeme informovat ve vhodnou dobu.

5. Jak získat kredity. Kredity jsou zpravidla připsány v návaznosti na získání odměny, ale můžeme je připsat i z jiných důvodů.

6. Kde své kredity najdete. Vaše odměny zůstávají uložené v Peněžence, dokud je neuplatníte. Zůstatek v Peněžence ukazuje, kolik máte uloženo a kolik můžete vynaložit na rezervace splňující podmínky. Budete mít také přístup k podrobným informacím, například kdy jste odměny získali, kdy byly připsány a kdy skončí jejich platnost. Pokud máte nárok na flexibilní kredity, dozvíte se také, jak je převést na kreditní nebo debetní kartu (určitých značek).

7. Typy kreditů. Každý typ odměny má vlastní soubor podmínek pro uplatnění nebo použití. Obecně platí, že všechny odměny lze vynaložit pouze za cestovní produkty, u kterých jsou přijímány platby prostřednictvím Peněženky. Kredity na cestování můžete vynaložit na různé rezervace, ale vouchery pouze na konkrétní rezervace uvedené v podmínkách každého voucheru. Flexibilní kredity můžete také uplatnit jako kredity na cestování nebo převést na kreditní či debetní kartu (určitých značek).

Vyhrazujeme si právo ověřit jakýkoli účet nebo všechny účty v programu Odměny a peněženka kdykoliv a bez upozornění člena, abychom zajistili dodržování programu Odměny a peněženka nebo vyšetřili (údajný) podvod nebo zneužití.

Odměny: kritéria

8. Abyste od nás mohli nějaký z typů odměny získat, musíte v době splnění podmínek a uplatnění splňovat tyto podmínky:

 • mít u nás ověřený účet,
 • být starší 18 let,
 • splňovat kritéria jednotlivých odměn,
 • neporušovat podmínky Odměn a Peněženky,
 • mít platnou platební kartu, pokud chcete využít možnost cashbacku na platební kartu.

9. Když bude nějaká odměna k dispozici, z kritérií jednotlivých odměn se dozvíte, jak (a jestli) na ni získáte nárok. Mezi tato kritéria mohou patřit zejména:

 • časová omezení (např. nabídky platné do určitého data),
 • omezení platformy (např. promo kódy, které lze použít pouze v naší aplikaci),
 • omezení služeb ubytovacího zařízení (např. nabídky lze využít jen u konkrétních poskytovatelů služby),
 • minimální výše výdajů (např. odměnu získáte jen v případě, že cena rezervace překročí určitou minimální částku),
 • maximální hodnota odměny (v případě peněžních i nepeněžních odměn).

10. Odměny není možné žádným způsobem prodat, zatížit ani převést třetí straně. V případě úmrtí majitele účtu bude jeho účet uzavřen a všechny odměny, které čekají na vyřízení nebo jsou k dispozici k uplatnění v Peněžence, budou zrušeny.

Odměny: Kredity a vouchery

11. Můžete vynaložit libovolné množství kreditů na cestování nebo flexibilních kreditů, které máte k dispozici, abyste vyrovnali náklady na rezervaci splňující podmínky na zapojených platformách (např. www.booking.com nebo na webových stránkách společnosti naší skupiny). U každé rezervace však můžete uplatnit pouze jeden voucher, a pokud v Peněžence máte voucherů více, jejich hodnotu nelze za účelem uplatnění u rezervace kombinovat.

12. Pokud je cena této rezervace nižší než vaše částka v Odměnách, nevyužitá výše odměny zůstane k dispozici k uplatnění v Peněžence až do konce platnosti, pokud v podmínkách konkrétní odměny není uvedeno jinak.

13. Pokud je cena tohoto cestovního produktu vyšší než vaše částka v Odměnách, musíte zbývající částku uhradit jiným způsobem platby. Jestliže tak neučiníte včas, může dojít ke zrušení vaší rezervace a vrácení odměn do Peněženky s původními podmínkami pro danou odměnu, včetně data konce platnosti.

14. Kredity i vouchery můžete u jakékoli rezervace splňující podmínky uplatnit najednou. Děláme vše pro to, abychom pro vás zajistili co největší úspory. Jak odměny využijete, však záleží pouze na vás. Pokud máte více odměn jednoho typu, při potvrzení platby bude standardně uplatněna odměna s nejbližším datem konce platnosti. Přestože nemůžete vybrat, aby se jako první uplatnily kredity s pozdějším koncem datem platnosti, máte možnost si zvolit, jaký voucher chcete uplatnit jako první.

15. Pokud zrušíte rezervaci cestovního produktu, který jste (zčásti nebo zcela) uhradili odměnami, rozhodnutí o vrácení peněz nebo odměn bude vycházet z podmínek zrušení uplatňovaných poskytovatelem služby. Náš tým zákaznického servisu vám vrátí všechny odměny, na které byste mohli mít nárok.

16. Flexibilní kredity (nikoli však kredity na cestování) můžete převést na kreditní nebo debetní kartu určitých značek.

17. Výchozí měna Peněženky se určuje na základě vaší polohy, místa bydliště nebo jiné měny, kterou můžeme zvolit. Pokud získáte odměny v jiné měně, převedeme je do vaší výchozí měny v Peněžence nebo jiné měny, kterou můžeme zvolit, za použití našeho směnného kurzu.

18. Pokud jste získali odměnu, protože jste si zarezervovali cestovní produkt, budou v případě zrušení tohoto cestovního produktu z vaší Peněženky smazány všechny související nevyužité odměny.

19. Vyhrazujeme si právo bez předchozího oznámení zrušit všechny odměny, které byly získány podvodem nebo zneužitím.

20. Pokud se domníváte, že jste nedostali odměnu, na kterou jste měli nárok, obraťte se na tým zákaznického servisu do 12 měsíců od okamžiku, kdy váš nárok podle vašeho názoru vznikl. Přiložte také veškerou podkladovou dokumentaci. Pokud tak neučiníte do 12 měsíců, automaticky na odměnu ztratíte nárok a nebudete ji moci získat.

21. Všechny kredity mají určitou dobu platnosti. Informace o ní najdete ve své Peněžence v sekci Aktivita v Odměnách a peněžence. Pokud máte nějaké odměny, jejichž platnost brzy skončí, můžeme vás na to upozornit prostřednictvím e-mailů a push notifikací.

U některých produktů/služeb bude poskytovatel služby vyžadovat platbu předem nebo provedení platby v době poskytnutí vašeho cestovního produktu. Upozorňujeme, že pokud se jedná o platby prostřednictvím Peněženky (například když se za rezervaci ubytování rozhodnete zaplatit později), připíšeme vybrané odměny do vaší Peněženky během potvrzení rezervace. Vaše odměny tedy budou uplatněny okamžitě. Zbývající částka pak bude naúčtována v souladu s platebními podmínkami vaší rezervace.

Peněženka

22. Všechny údaje, včetně osobních údajů, budou zpracovávány v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí a platnými zákony a předpisy o ochraně údajů. Budeme je sdílet se společnostmi naší skupiny nebo poskytovateli služby podle požadavků programu Peněženka. Ztracené, odcizené nebo prošlé odměny nebudou nahrazeny.

23. Vaše povinnosti:

 • Máte povinnost zajistit, aby všechny informace byly (a zůstaly) správné, úplné a aktuální.
 • Máte povinnost chránit bezpečnost svých přihlašovacích údajů k účtu, a zajistit tak bezpečnost Peněženky.

24. Pokud pravidla popsaná v tomto oddílu nedodržíte, automaticky vaši Peněženku zablokujeme nebo zrušíme.

25. Peněženku ani odměny nesmíte používat způsobem, který by byl zavádějící, nespravedlivý, poškozující nebo nezákonný.

26. Část nebo všechny vaše odměny můžeme využít ke kompenzaci/vyrovnání jakéhokoli nároku, který vůči vám můžeme mít (nebo který vůči vám má některá společnost skupiny). Můžeme tak učinit kdykoli a bez předchozího upozornění.

27. Můžeme změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli součást Peněženky nebo programu odměn. Konkrétně můžeme změnit:

 • tyto podmínky Odměn a Peněženky,
 • kritéria účasti,
 • jaké odměny poskytujeme.

28. Vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom vás předem upozornili v případě, že provedeme nějaké změny nebo zcela přestaneme službu Peněženka provozovat.

29. Pokud službu Peněženka přestaneme provozovat, všechny odměny, kterým ještě neskončila platnost, budou platné po dobu dalších 12 měsíců.

A14. Právo duševního vlastnictví

1. Není-li uvedeno jinak, všechna práva v rámci naší platformy (v souvislosti s technologiemi, obsahem, ochrannými známkami, vzhledem a chováním atd.) vlastní společnost Booking.com (nebo její poskytovatelé licencí) a použitím naší platformy udělujete souhlas s tím, že ji budete používat pouze k určenému účelu a že budete dodržovat požadavky definované níže v odstavcích A14.2 a A14.3.

2. Bez předchozího písemného povolení od společnosti Booking.com nebo jejích poskytovatelů licencí nesmíte monitorovat, kopírovat, scrapovat/crawlovat, stahovat, reprodukovat nebo jinak používat žádnou součást naší platformy pro komerční účely.

3. Každou návštěvu naší platformy pečlivě sledujeme a zablokujeme každého (i každý automatizovaný systém), koho budeme podezřívat z těchto činností:

 • provádění nepřiměřené množství hledání,
 • používání zařízení nebo softwaru ke zjišťování cen nebo jiných informací,
 • jakákoli činnost, která představuje přehnanou zátěž pro naši platformu.

4. Nahráním recenze/fotky na naši platformu potvrzujete, že splňuje naše Standardy a zásady týkající se obsahu a že:

 • je pravdivá (tzn. fotografii jste neupravili nebo jste nenahráli fotografii jiného ubytovací zařízení),
 • neobsahuje žádné viry,
 • smíte ji s námi sdílet,
 • vlastníte (nebo smíte používat) veškerá práva duševního vlastnictví, která zahrnuje,
 • můžeme ji používat na naší platformě a pro jakékoli další komerční účely (včetně marketingu a reklamy), na jakémkoli médiu a po celém světě – pokud nás nepožádáte, abychom ji přestali používat,
 • neporušuje práva na soukromí žádných dalších lidí,
 • přijímáte plnou odpovědnost pro případ, že někdo v souvislosti s ní bude u společnosti Booking.com uplatňovat právní nárok.

5. Připomínáme, že neneseme odpovědnost za žádnou fotografii nahranou na naši platformu a že smíme odstranit jakoukoli fotografii podle vlastního uvážení (například pokud zjistíme, že určitá fotografie porušuje výše uvedená kritéria).

A15. Co když nastane nějaký problém?

1. S případnými dotazy nebo stížnostmi se obracejte na náš tým zákaznického servisu. Kontaktovat ho můžete ze své rezervace, prostřednictvím naší aplikace nebo přes naše Centrum podpory (kde najdete také několik zodpovězených častých otázek). K co nejrychlejšímu vyřešení problému můžete přispět tím, že nám poskytnete:

 • číslo rezervace, kontaktní údaje, PIN kód Booking.com (pokud jej máte) a e-mailovou adresu, kterou jste použili při provádění rezervace,
 • stručný popis problému včetně návrhu, jak bychom vám mohli pomoci,
 • veškeré podklady (bankovní výpisy, fotografie, stvrzenky atd.).

2. Všechny dotazy a stížnosti jsou evidovány a nejvyšší prioritu mají ty nejnaléhavější.

3. Pokud žijete v Evropském hospodářském prostoru a nejste spokojení s tím, jak vaši stížnost řešíme, můžete podat stížnost prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online (ec.europa.eu/odr). Záleží na tom, čeho se vaše stížnost týkala:

 • Pokud se týkala ubytování, letu nebo turistické atrakce, můžete platformu pro řešení sporů online použít.
 • Pokud ale souvisela s pozemní dopravou, pak tuto platformu použít nemůžete (protože rezervace pozemní dopravy zajišťuje společnost Booking.com Transport Limited a Spojené království vystoupilo z EU).

4. Pokud žijete v České republice a nejste spokojení s tím, jak vaši stížnost řešíme, můžete podat stížnost oddělení ADR ústředního inspektorátu České obchodní inspekce se sídlem na adrese Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Pokud žijete v Brazílii a nejste spokojení s tím, jak vaši stížnost řešíme, můžete podat stížnost prostřednictvím brazilské federální platformy pro řešení spotřebitelských sporů (consumidor.gov.br/).

6. Snažíme se řešit spory přímo s vámi a nemáme povinnost účastnit se žádných postupů v rámci alternativního řešení sporů zajišťovaných nezávislými stranami.

7. Můžete také podat žalobu k příslušnému soudu – podrobnosti najdete v oddílu „Rozhodné právo a soud“ (A19).

A16. Komunikace s poskytovatelem služby

1. Můžeme vám pomoci komunikovat s poskytovatelem služeb, to však neznamená, že přebíráme odpovědnost za cestovní produkt nebo za cokoli, co poskytovatel služeb udělá nebo neudělá. Nemůžeme zaručit, že si zprávy od vás přečte nebo že vaší žádosti vyhoví. Skutečnost, že ho kontaktujete nebo že on kontaktuje vás, sama o sobě není důvodem pro podniknutí právních kroků. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nás prostřednictvím Centra podpory.

A17. Opatření proti nepřijatelnému chování

1. Pokud tyto podmínky (včetně našich hodnotstandardů a zásad týkajících se obsahu) porušíte nebo pokud nedodržíte platné zákony či předpisy, máme právo:

 • zabránit vám v provádění rezervací,
 • zrušit všechny vámi již provedené rezervace,
 • ukončit vaše používání:

  • naší platformy,
  • zákaznického servisu,
  • vašeho účtu.

2. Pokud v důsledku toho rezervaci zrušíme, nemusíte mít (v závislosti na okolnostech) nárok na vrácení peněz. Můžeme vás informovat, proč jsme vaši rezervaci zrušili, pokud tím ovšem (a) neporušíme platné zákony a (b) nezmaříme nebo neznemožníme odhalení či prevenci podvodu nebo jiných nezákonných činností. Pokud se domníváte, že jsme vaši rezervaci zrušili neoprávněně, obraťte se na tým zákaznického servisu.

A18. Omezení odpovědnosti

1. Žádné ujednání v těchto podmínkách neomezuje naši odpovědnost (ani odpovědnost poskytovatele služeb) (i) v případě, že naše (jeho) pochybení vedlo k úmrtí nebo fyzickému zranění; (ii) v případě podvodu nebo podvodného uvedení v omyl; (iii) v souvislosti s hrubou nedbalostí nebo úmyslným nepřípustným jednáním; nebo (iv) pokud takovou odpovědnost nelze jinak zákonně omezit nebo vyloučit.

2. Pokud tyto podmínky nebo podmínky poskytovatele služeb porušíte, neponeseme odpovědnost za žádné náklady, které vám v důsledku toho vzniknou.

3. Neponeseme odpovědnost za:

 • žádné ztráty ani škody, které nebylo možné opodstatněně předpokládat, když jste provedli rezervaci nebo jinak přijali tyto podmínky,
 • žádnou událost, která je mimo naši kontrolu.

4. V souvislosti s produkty a službami poskytovatelů služby nic neslibujeme, s výjimkou výslovných ujednání v těchto podmínkách, například v oddílu A4.

5. V maximálním rozsahu povoleném zákonem poneseme my nebo poskytovatel služby odpovědnost (v jedné nebo v řadě souvisejících záležitostí) jen za opodstatněně předpokládatelné ztráty či škody v souvislosti s vaší rezervací.

6. Jen pro upřesnění uvádíme, že tyto podmínky platí mezi vámi a námi. Žádné ujednání v těchto podmínkách k ničemu neopravňuje jinou třetí stranu než poskytovatele služby.

7. Mohou vás chránit závazné zákony a předpisy na ochranu spotřebitelů. Podle nich máte práva, která podmínky žádné společnosti nemohou zrušit. Pokud mezi těmito zákony a předpisy a těmito podmínkami budou nějaké rozpory, přednost mají tyto závazné zákony a předpisy na ochranu spotřebitele.

A19. Rozhodné právo a soud

1. Tyto podmínky se řídí nizozemským právem (ubytování, lety nebo turistické atrakce) nebo anglickým právem (pronájem aut a soukromá/veřejná doprava). Pokud jste spotřebitel žijící v zemi Evropského hospodářského prostoru, ve Spojeném království nebo ve Švýcarsku (dále jen „Evropa“), můžete se rovněž dovolávat ustanovení vnitrostátního spotřebitelského práva.

Pokud jste spotřebitel žijící mimo Evropu, v maximálním rozsahu povoleném závazným místním zákonem (o ochraně spotřebitele) se tyto podmínky budou řídit nizozemským právem (ubytování, lety nebo turistické atrakce) nebo anglickým právem (pronájem aut a soukromá/veřejná doprava).

2. Jestliže jste spotřebitel žijící v Evropě (jak je definováno výše):

 • Můžete na nás podat žalobu:

  • u soudu v zemi, ve které žijete,
  • u soudu v Nizozemsku (ubytování, lety nebo turistické atrakce) nebo Anglii a Walesu (pronájem aut a soukromá/veřejná doprava).
 • My vás můžeme žalovat u soudu v zemi, kde žijete.

Pokud jste spotřebitel žijící mimo Evropu, v maximálním rozsahu povoleném závazným místním zákonem (o ochraně spotřebitele) budou veškeré spory předkládány výhradně soudům v Amsterdamu (ubytování, lety nebo turistické atrakce) nebo Anglii a Walesu (pronájem aut a soukromá/veřejná doprava).

A20. Spojené cestovní služby

1. Pokud:

 • si po výběru a úhradě jedné cestovní služby zarezervujete další cestovní služby k cestě nebo dovolené během stejné návštěvy platformy nebo
 • si zarezervujete další cestovní služby k cestě nebo dovolené prostřednictvím odkazu, který jsme vám zprostředkovali, do 24 hodin od okamžiku, kdy vám přijde potvrzení o provedení původní rezervace,

NEBUDOU se na vás vztahovat žádná práva týkající se souborných služeb podle směrnice (EU) 2015/2302 ani legislativa Spojeného království z roku 2018 k souborným cestovním službám a spojeným cestovním službám (souhrnně „požadavky na souborné cestovní služby“). Proto neponeseme odpovědnost za řádné poskytování těchto cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na poskytovatele služby.

2. V obou těchto případech se cestovní služby stanou součástí spojených cestovních služeb, nikoli souborných. Společnost Booking.com, v souladu s požadavky práva EU a Spojeného království, zavedla ochranu, aby vám mohla vrátit platby, které jste jí předali, za služby, které vám nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že tímto vám nevzniká nárok na vrácení peněz v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

3. Společnost Booking.com z vlastní vůle rozšířila tuto ochranu pro případ platební neschopnosti na zákazníky mimo EU a Spojené království, kteří si prostřednictvím Booking.com zarezervovali víc cestovních služeb, které představují spojené cestovní služby ve smyslu požadavků na souborné cestovní služby. Toto rozšíření se vztahuje pouze na platby, které obdrží Booking.com.

4. Společnost Booking.com ochranu pro případ platební neschopnosti zajistila formou bankovní záruky u Deutsche Bank, kterou spravuje společnost Sedgwick International UK a vztahuje se na všechny finanční prostředky placené přímo společnosti Booking.com.

Cestující se mohou obrátit na společnost Sedgwick International UK, pokud jim budou služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti Booking.com.

6. Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti se nevztahuje na smlouvy s jinými stranami než společností Booking.com, které mohou být plněny i přes platební neschopnost společnosti Booking.com.

7. Projděte si směrnici (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu v Evropské unii nebo Spojeném království.

A21. Doložka o úpravě

1. Tyto podmínky můžeme měnit. Jestliže takové změny budou podstatné, budeme vás o nich informovat předem, než vstoupí v účinnost. Výjimkou jsou změny vyžadované platnými právními předpisy.

2. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, naši platformu nepoužívejte.

3. Vaše další používání naší platformy po datu vstupu navrhovaných změn v účinnost bude vykládáno jako váš souhlas s pozměněnými podmínkami.

4. Veškeré stávající rezervace se budou dál řídit podmínkami platnými v době provedení dané rezervace.

B. Ubytování

B1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s ubytováním. Platí stejně jako oddíl A (který se vztahuje na všechny cestovní produkty).

B2. Smluvní vztah

1. Když provedete rezervaci (nebo o ni požádáte), jednáte přímo s poskytovatelem služeb – my nejsme „smluvní stranou“.

2. Platformu vlastní a provozuje společnost Booking.com B.V.

3. Naše platforma zobrazuje pouze ubytovací zařízení, která mají obchodní vztah s námi (v některých případech prostřednictvím partnerské společnosti – viz oddíl B7.2 v části „Nabídka od obchodního partnera“ níže) nebo s našimi poskytovateli propojení a nemusí nutně zobrazovat všechny jejich produkty nebo služby.

4. Informace o poskytovatelích služby (např. týkající se zařízení, podmínek ubytování a opatření k zajištění udržitelnosti) a jimi nabízených cestovních produktech (např. týkající se cen, dostupnosti a podmínek zrušení) vycházejí z informací, které nám poskytnou.

B3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služby mohou inzerovat a prodávat ubytování. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat. Nabízíme personalizované prostředí odvíjející se od toho, jak naši platformu používáte (i toho, co nám řeknete), abyste si u nás mohli zarezervovat to nejlepší ubytování. Naše platforma vám umožňuje objevovat ubytování po celém světě. Z výsledků vyhledávání si pak snadno vyberete to nejvhodnější pro vás.

2. Poté co si ubytování zarezervujete, potvrdíme podrobnosti o rezervaci včetně jmen hostů jak vám, tak poskytovateli služby.

3. V závislosti na podmínkách vaší rezervace je možné, že budete moci rezervaci změnit nebo zrušit, pokud se pro takový krok rozhodnete. Pokud budete potřebovat jakkoli poradit, obraťte se na nás prostřednictvím Centra podpory (k dispozici nepřetržitě).

B4. Co musíte udělat vy

1. Vyplňte správně všechny své kontaktní údaje, abychom vám my a/nebo poskytovatel služby mohli poskytnout informace o vaší rezervaci a v případě potřeby vás mohli kontaktovat.

2. Pečlivě si pročtěte tyto podmínky i podmínky, které se zobrazí v během rezervačního procesu.

3. Chovejte se k ubytovacímu zařízení a nábytku, nainstalovaným předmětům, elektronice a dalšímu vybavení ohleduplně a zanechejte věci ve stejném stavu, v jakém byly při vašem příjezdu. Pokud se něco rozbije, poškodí nebo ztratí, nezapomeňte o tom informovat místní personál (co nejdříve je to možné, vždy před odjezdem).

4. Během svého pobytu dbejte na zabezpečení ubytovacího zařízení a vybavení. Proto například neponechávejte odemknuté dveře nebo okna.

B5. Cena a platba

1. Viz oddíly „Ceny“ (A6) a „Platba“ (A7) výše.

B6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Viz oddíl „Podmínky“ (A8) výše.

B7. Co dalšího potřebujete vědět?

Rozdíl v ceně vyrovnáme

1. Chceme, abyste vždy našli tu nejlepší možnou cenu. Pokud po rezervaci ubytování přes naši platformu najdete stejné ubytování (se stejnými podmínkami) na jiném webu za nižší cenu, slibujeme, že vám rozdíl v ceně vrátíme. To vše v souladu s podmínkami programu Rozdíl v ceně vyrovnáme.

Nabídka od obchodního partnera

2. Některé nabídky na naší platformě jsou označené jako „nabídky od obchodního partnera“. To znamená, že se k nám dostávají přes partnerskou společnost společnosti Booking.com, nikoli přímo od poskytovatele služby. Není-li uvedeno jinak, pro nabídky od obchodního partnera, které si zarezervujete, platí:

 • Musejí být zaplaceny v okamžiku rezervace.
 • Není možné je upravovat. Pokud je však u takové nabídky možnost zrušení zdarma, budete moci rezervaci zrušit zdarma, pokud tak učiníte ve stanoveném termínu.
 • Nelze je kombinovat se žádnými dalšími nabídkami (promo akcemi, pobídkami ani odměnami).
 • Není možné k nim na naší platformě přidat hodnocení ani recenzi.

Cenové pobídky od společnosti Booking.com

3. Některá snížení cen financujeme my, nikoli poskytovatel služby. To znamená, že část ceny, kterou máte zaplatit, hradíme my.

Žádost o rezervaci

4. V některých případech najdete na stránce ubytování tlačítko „Žádost o rezervaci“. Pokud tuto možnost zvolíte, vysvětlíme vám, jak funguje (na obrazovce nebo v e-mailu).

Podmínky pro případ vzniku škody

5. Během rezervace se vám může zobrazit, co někteří poskytovatelé služeb označují jako „podmínky pro případ vzniku škody“. To znamená, že pokud některý z členů vaší skupiny něco ztratí nebo poškodí:

 • Měli byste informovat poskytovatele služby.
 • Poskytovatel služby po vás nebude požadovat úhradu přímo, ale bude mít 14 dní na to, aby pod vaším číslem rezervace podal žádost o náhradu škody prostřednictvím naší platformy.
 • Pokud poskytovatel žádost podá, budeme vás informovat a vy nám můžete sdělit případné připomínky a zda s úhradou souhlasíte:

  • v případě souhlasu vám částku naúčtujeme jeho jménem,
  • v případě nesouhlasu záležitost prověříme a rozhodneme, jestli je nutné ji dále prošetřit.

6. Podle podmínek pro případ vzniku škody je výše částky, kterou vám poskytovatel služby může prostřednictvím naší platformy naúčtovat, omezená (omezení se zobrazuje v průběhu rezervace). Poskytovatel služeb však vůči vám může uplatnit právní nárok mimo rámec podmínek pro případ vzniku škody a v takovém případě se toto omezení neuplatní.

7. Všechny platby, které provedete, proběhnou mezi poskytovatelem služby a vámi. My je jen zorganizujeme jménem poskytovatele služby.

8. Podmínky pro případ vzniku škody se nevztahují na běžný úklid, běžné opotřebení, kriminalitu (například krádež) ani nefyzické škody (například pokuty za kouření nebo domácí mazlíčky).

9. Poskytovatel služby může před příjezdem nebo při příjezdu vyžadovat složení „zálohy na škody“. V takovém případě vás o tom budeme informovat v průběhu rezervace. Tato záloha ale nijak nesouvisí s podmínkami pro případ vzniku škody. Nebudeme se podílet na žádném finančním vyrovnání ve spojitosti se zálohami na škody.

Jak pracujeme

10. Informace o recenzích, hodnocení, způsobu, jak vyděláváme peníze (a řadě dalších záležitostí) najdete v oddílu Jak pracujeme, který je také součástí našich podmínek.

C. Turistické atrakce

C1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s turistickými atrakcemi.

C2. Smluvní vztah

1. Sami ne(pře)prodáváme, nenabízíme ani neposkytujeme žádné návštěvy turistických atrakcí. Rezervací návštěvy turistické atrakce uzavíráte smluvní vztah přímo s (a) poskytovatelem služby nebo (b) zprostředkovatelem (pokud návštěvu turistické atrakce přeprodává), což je uvedeno během procesu rezervace.

2. Jednáme výhradně jako platforma a nejsme zapojeni do žádných podmínek poskytovatele služby / zprostředkovatele. Nejsme odpovědní za vaši vstupenku a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v souvislosti s rezervací, vyjma ujednání v těchto podmínkách.

C3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služby a (příležitostně) zprostředkovatelé mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Poté, co si návštěvu turistické atrakce zarezervujete, poskytneme vám i poskytovateli služby / zprostředkovateli (podle potřeby) podrobnosti o rezervaci. Pokud bude poskytovatel služby /zprostředkovatel potřebovat více než jen vaše jméno, budeme vás o tom informovat při rezervaci.

3. V závislosti na podmínkách vaší rezervace je možné, že budete moci rezervaci změnit nebo zrušit, pokud se pro takový krok rozhodnete. Pokud budete potřebovat jakkoli poradit, obraťte se na nás prostřednictvím Centra podpory (k dispozici nepřetržitě).

C4. Co musíte udělat vy

1. Musíte správně vyplnit všechny své kontaktní údaje, abychom vám my nebo poskytovatel služby / zprostředkovatel (podle potřeby) mohli poskytnout informace o vaší rezervaci a v případě potřeby vás mohli kontaktovat.

Musíte si přečíst naše podmínky i podmínky poskytovatele služby / zprostředkovatele (zobrazí se v posledním kroku rezervace) a souhlasit s jejich dodržováním. Také musíte potvrdit, že pokud byste je porušili, mohlo by to mít za následek další poplatky nebo zrušení vaší rezervace.

C5. Cena a platba

1. Když si zarezervujete návštěvu turistické atrakce, zpracujeme vaši platbu. Bližší informace (včetně souvisejících práv a povinností) najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

C6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Projděte si oddíl „Podmínky“ (A8) výše.

C7. Co dalšího potřebujete vědět?

Jak pracujeme

1. Informace o recenzích, hodnocení, způsobu, jak vyděláváme peníze (a řadě dalších záležitostí) najdete v oddílu Jak pracujeme, který je také součástí našich podmínek.

D. Pronájem aut

D1. Rozsah tohoto oddílu

Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s pronájmem aut. Platí stejně jako oddíl A (který se vztahuje na všechny cestovní produkty).

D2. Smluvní vztah

1. Stránky s pronájmem aut na této platformě provozuje společnost Booking.com Transport Limited. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii a Walesu (číslo: 05179829) a sídlí na této adrese: 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Velká Británie. DIČ: GB 855349007. To znamená, že přijímáte, že se proces rezervace u společnosti Booking.com Transport Limited řídí těmito podmínkami. Váš pronájem se ale bude řídit smlouvou o pronájmu uzavřenou s poskytovatelem služeb (kterou podepíšete při vyzvednutí auta).

Rezervaci auta provedete buď (a) u nás, nebo (b) přímo u poskytovatele služby. V obou případech platí:

 • Rezervační proces se řídí našimi podmínkami. Jakmile vám pošleme potvrzení rezervace, vznikne mezi vámi a námi smluvní vztah.
 • Samotný pronájem se řídí smlouvou o pronájmu. Jakmile ji na pobočce autopůjčovny podepíšete, vznikne mezi vámi a poskytovatelem služby smluvní vztah (hlavní podmínky uvidíte a přijmete během rezervace auta).

V celém oddíle D se poskytovatelem služeb rozumí autopůjčovna, která poskytuje vozidlo.

3. Ve většině případů vám potvrzení rezervace přijde ihned po dokončení rezervace. Pokud ale poskytovatel služby pronájem nepotvrdí okamžitě, nebudeme po vás požadovat platbu a nepošleme vám potvrzení rezervace, dokud tak neučiní.

4. Pokud se mezi těmito podmínkami a smlouvou o pronájmu vyskytne nesoulad, bude uplatněna smlouva o pronájmu.

5. Hlavní řidič (osoba, jejíž údaje byly zadány v průběhu rezervace) je jedinou osobou, která může danou rezervaci změnit nebo zrušit, případně s námi v souvislosti s ní jednat (pokud nás neinformuje o tom, že těmito úkony pověřila někoho jiného).

D3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služeb mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Nemůžeme zaručit značku a model vozu, který si zarezervujete (pokud to výslovně neuvedeme). Výrazem „a podobné“ se rozumí, že vám může být poskytnuto podobné auto (tzn. stejně velké, se stejným typem převodovky atd.). Fotografie aut jsou proto pouze ilustrativní.

3. Jakmile vytvoříte rezervaci auta k pronájmu:

 • předáme poskytovateli služby podrobnosti o rezervaci (např. jméno a kontaktní telefonní číslo hlavního řidiče),
 • potvrdíme vám informace o vyzvednutí (např. kontaktní údaje poskytovatele služby a informace o tom, co si musíte vzít s sebou).

D4. Co musíte udělat vy

1. Musíte uvést všechny informace, které potřebujeme k vyřízení vaší rezervace (kontaktní údaje, čas vyzvednutí atd.).

2. Musíte si přečíst tyto podmínky i smlouvu o pronájmu a souhlasit s jejich dodržováním. Také musíte potvrdit, že pokud byste je porušili:

 • mohlo by se stát, že budete muset zaplatit další poplatky,
 • mohlo by dojít ke zrušení vaší rezervace,
 • zaměstnanci autopůjčovny na pobočce by vám mohli odmítnout vydat klíče.

3. Musíte si projít specifické požadavky spojené s pronájmem auta, protože řada detailů (požadavky ohledně řidičského průkazu, výše zálohy, potřebná dokumentace, přijímané platební karty atd.) se může u různých pronájmů lišit. Proto si nezapomeňte důkladně pročíst:

 • tyto podmínky,
 • hlavní podmínky smlouvy o pronájmu, které se vám zobrazí v průběhu rezervace,
 • celou smlouvu o pronájmu, kterou obdržíte při vyzvednutí auta.

4. Musíte se dostavit na pobočku v čase vyzvednutí (upozorňujeme, že někteří poskytovatelé služeb mají pro případ, že se zpozdíte, toleranční lhůtu pro vyzvednutí). Pokud dorazíte po uplynutí času vyzvednutí (a případné toleranční lhůty), vůz již nemusí být k dispozici a nemusíte mít nárok na to, aby vám poskytovatel služeb vrátil peníze. Další informace najdete ve smlouvě o pronájmu (při rezervaci vozu si projděte „Důležité informace“, kde se dozvíte o případné dodatečné lhůtě a které přijmete při placení). Pokud se domníváte, že byste se mohli opozdit, je velmi důležité, abyste kontaktovali poskytovatele služby nebo nás. A to i v případě zpoždění letu, jehož číslo jste poskytli.

5. V hlavních podmínkách k pronájmu auta se dozvíte, co hlavní řidič potřebuje mít u sebe při vyzvednutí vozu. Musíte zajistit, aby u sebe měl všechno potřebné (např. řidičský průkaz, vyžadovaný doklad totožnosti a platební kartu na své jméno, na které je dostatek prostředků na zálohu), až dorazí na pobočku autopůjčovny.

6. Musíte zajistit, aby hlavní řidič splňoval podmínky pro řízení auta.

7. Na pobočce autopůjčovny musíte personálu předložit platný řidičský průkaz každého z řidičů v plném rozsahu. Každý řidič musí být držitelem svého řidičského průkazu minimálně po dobu jednoho roku (v mnoha případech i déle). Pokud má některý z řidičů v řidičském průkazu jakékoli záznamy/body, co nejdříve nás o tom informujte. Poskytovatel služby by mu totiž nemusel povolit vůz řídit.

8. Musíte zajistit, aby si každý řidič s řidičským průkazem vydaným v Anglii, Skotsku nebo Walesu vyřídil „kontrolní kód“ (check code) k řidičskému průkazu nejpozději 21 dní před vyzvednutím vozidla.

9. Musíte zajistit, aby měl každý řidič svůj vlastní mezinárodní řidičský průkaz (pokud jej potřebuje) i řidičský průkaz. Upozorňujeme, že každý řidič musí mít svůj řidičský průkaz (i mezinárodní řidičský průkaz, pokud jej potřebuje) vždy u sebe.

10. Musíte zajistit, aby každé dítě mělo vhodnou dětskou sedačku (pokud ji potřebuje).

11. Pokud během pronájmu auta nastane nějaký problém (nehoda, porucha atd.), musíte:

 • kontaktovat poskytovatele služby,
 • nedávat svolení k opravě bez souhlasu poskytovatele služby (pokud to nepovoluje smlouva o pronájmu),
 • uchovat veškerou dokumentaci (faktury za opravu, policejní zprávy atd.), abyste ji mohli předložit nám nebo poskytovateli služby nebo pojišťovně.

D5. Cena a platba

1. Společnost Booking.com Transport Limited zajistí platbu za vaši rezervaci. Podrobné informace o procesu platby najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

Další náklady a poplatky

2. V mnoha případech si poskytovatel služby naúčtuje poplatek za každého mladého řidiče, který ještě nedosáhl určitého věku (např. 25 let). V některých případech si může naúčtovat i poplatek za každého staršího řidiče, který překročil určitou věkovou hranici (např. 65 let). Během vytváření rezervace na naší platformě musíte zadat věk hlavního řidiče, abychom vám mohli poskytnout informace o poplatcích odvíjejících se od věku, které byste následně uhradili při vyzvednutí vozu.

3. V mnoha případech si poskytovatel služby naúčtuje poplatek za jednosměrný pronájem, když auto odevzdáte na jiném místě. Pokud právě toto máte v úmyslu, musíte místo odevzdání zadat v průběhu rezervace. My vám pak budeme moct sdělit, jestli je tato možnost k dispozici, a předat podrobnosti o poplatku za jednosměrný pronájem. Ten byste uhradili při vyzvednutí.

4. V mnoha případech si poskytovatel služby naúčtuje poplatek za překročení hranic, když s autem pojedete do jiné země, do jiného státu nebo na jiný ostrov. Pokud právě toto máte v úmyslu, je velmi důležité, abyste o tom nás nebo poskytovatele služby informovali co nejdříve (musí se tak stát před vyzvednutím auta).

5. Cena pronájmu auta se počítá v jednotkách o délce 24 hodin. To znamená, že pronájem vozu na 25 hodin bude stát stejně jako 48hodinový pronájem.

6. Pokud se po vyzvednutí auta rozhodnete, že byste si ho ponechali delší dobu, obraťte se na poskytovatele služby. Ten vám sdělí, jaká by byla cena, a uzavřete s ním nový smluvní vztah. Pokud auto vrátíte pozdě, aniž byste se na tom předem dohodli s poskytovatelem služby, může vám naúčtovat další poplatek.

Příslušenství

7. V některých případech při rezervaci auta zaplatíte i za volitelné příslušenství (dětské sedačky, GPS, zimní pneumatiky atd.), které máte při vyzvednutí auta zaručeno.

8. V jiných případech o určité příslušenství požádáte při rezervaci auta. V takové situaci:

 • za ně zaplatíte při vyzvednutí auta,
 • poskytovatel služby nezaručuje, že bude k dispozici.

D6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Přesahujeme rámec svých zákonných povinností. I když místní zákony nevyžadují, abychom nabízeli konkrétní práva na zrušení rezervace, garantujeme, že v případě zrušení rezervace dodržíme podmínky vrácení peněz.

2. Následující podmínky pro zrušení rezervace a změny platí pro všechny rezervace s výjimkou:

 • rezervací u autopůjčoven Dollar nebo Thrifty, které byly vytvořeny před 26. lednem 2021 (projděte si podmínky svého pronájmu),
 • rezervací označených jako „bez možnosti vrácení peněz“ (tyto rezervace nelze změnit a při jejich zrušení nemáte nárok na vrácení peněz).

Zrušení rezervace

3. Pokud rezervaci zrušíte:

 • VÍCE NEŽ 48 hodin před začátkem pronájmu, obdržíte celou cenu zpět.
 • MÉNĚ NEŽ 48 hodin před začátkem pronájmu nebo přímo na pobočce autopůjčovny při vyzvednutí auta, vrátíme vám zaplacenou částku sníženou o cenu 3 dnů vašeho pronájmu. Pokud jste tedy měli auto rezervované na 3 nebo méně dní, žádné peníze zpět neobdržíte.
 • Při zrušení PO začátku pronájmu (nebo v případě, že se k vyzvednutí auta nedostavíte) vám nebudou vráceny žádné peníze.

4. Zaměstnanci pobočky vám mohou auto odmítnout předat, pokud (například):

 • nedorazíte včas,
 • nesplňujete podmínky pro pronájem auta,
 • nemáte potřebné dokumenty,
 • hlavní řidič nemá platební kartu na své jméno, s dostatkem finančních prostředků na složení kauce.

Další informace o pravidlech poskytovatele služeb najdete v sekci Důležité informace, která je k dispozici při rezervaci nebo ve smlouvě o pronájmu, kterou podepíšete na pobočce.

Pokud vám autopůjčovna odmítne vůz vydat, ihned nám z ní zavolejte a zrušte svou rezervaci. Vrátíme vám zaplacenou částku sníženou o náklady na 3 dny pronájmu. Jestliže tak neučiníte, bude poplatek za zrušení činit plnou cenu pronájmu – pokud neprokážete, že jsme v dané situaci vynaložili podstatně méně.

Změny rezervace

5. V rezervaci můžete provádět změny až do doby, než si máte auto vyzvednout.

6. Ve většině případů je nejsnazší k tomu využít naši aplikaci nebo web (sekce „Spravovat rezervaci“).

7. Za změny v rezervaci se neplatí žádné poplatky. Provedené změny ale mohou mít vliv na cenu pronájmu. Někdy lze změnu rezervace provést jen zrušením původní rezervace a vytvořením nové. V takovém případě vám můžeme jménem autopůjčovny účtovat poplatek za zrušení.

8. Pokud se v důsledku změny rezervace změní cena nebo bude třeba uhradit poplatek za zrušení, budeme vás o tom informovat předem.

Změny z naší strany

9. Pokud budeme my nebo poskytovatel služby potřebovat vaši rezervaci změnit (např. když poskytovatel služby nemůže auto poskytnout), budeme vás o tom co nejdříve informovat. V případě, že se změnou nebudete souhlasit, máte právo rezervaci zrušit a požadovat vrácení celé částky (bez ohledu na to, kolik času zbývá do začátku pronájmu). Neponeseme však žádnou další odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé náklady, které vám tak mohou vzniknout (např. na hotelový pokoj nebo taxislužbu).

D7. Co dalšího potřebujete vědět?

Všeobecná ustanovení

1. Aby si řidiči mohli pronajmout auto nebo je řídit, musí v každém případě splňovat minimální věkovou hranici. V některých případech také nesmí překročit maximální věkovou hranici. Tato omezení se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služby, místě nebo typu auta.

2. Řídit auto smějí pouze řidiči, kteří splňují příslušné podmínky a jejichž jméno je uvedeno ve smlouvě o pronájmu.

3. Nesmíte s autem odjet do jiné země, do jiného státu nebo na jiný ostrov a nesmíte jej odevzdat na jiném místě, aniž byste si to předem ujednali.

Pozdní vyzvednutí / dřívější odevzdání

4. Pokud si auto vyzvednete později (viz bod D4.4 výše) nebo ho odevzdáte dříve, než je ujednáno v potvrzení rezervace, poskytovatel služby vám nevrátí peníze za „nevyužitou“ dobu.

Jak pracujeme

5. Informace o recenzích, hodnocení, způsobu, jak vyděláváme peníze (a řadě dalších záležitostí) najdete v oddílu Jak pracujeme, který je také součástí našich podmínek.

E. Lety

E1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s lety. Platí stejně jako oddíl A (který se vztahuje na všechny cestovní produkty).

E2. Smluvní vztah

1. Většinu letů na naší platformě poskytuje zprostředkovatel, který jedná jako prostředník letecké společnosti nebo leteckých společností.

2. Rezervaci provádíte přímo u letecké společnosti. U této rezervace nejsme smluvní stranou. Provedením rezervace uzavíráte (i) zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem (k letence) a (ii) smlouvu o přepravě s leteckou společností (k samotnému letu).

3. Pokud si zarezervujete doplňkové služby (další zavazadla, pojištění atd.), uzavřete přímou smlouvu se zprostředkovatelem nebo jinou společností. My u této smlouvy nebudeme smluvní stranou.

4. Jednáme výhradně jako platforma a nejsme zapojeni do žádných podmínek třetí strany. Nejsme odpovědní za vaši letenku ani případně zakoupené doplňkové služby a (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v souvislosti s rezervací.

E3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služby mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Po dokončení rezervace letu budou údaje o vaší rezervaci (např. jména cestujících) předány poskytovateli služby.

3. V závislosti na smlouvě o přepravě je možné, že vám budeme schopni pomoci rezervaci změnit nebo zrušit, pokud se pro takový krok rozhodnete. Pokud budete potřebovat jakkoli poradit, obraťte se na nás prostřednictvím Centra podpory (k dispozici nepřetržitě).

E4. Co musíte udělat vy

1. Musíte správně vyplnit všechny své kontaktní údaje, abychom vám my a/nebo poskytovatel služby mohli poskytnout informace o vaší rezervaci a v případě potřeby vás mohli kontaktovat.

2. Musíte si přečíst naše podmínky i podmínky třetí strany (zobrazí se v posledním kroku rezervace) a souhlasit s jejich dodržováním. Také musíte potvrdit, že pokud byste je porušili, mohlo by to mít za následek další poplatky nebo zrušení vaší rezervace.

E5. Cena a platba

1. Při rezervaci letu vaši platbu zpracujeme my, zprostředkovatel (nebo jím určená strana) nebo třetí strana, například letecká společnost. Bližší informace o zpracování plateb (včetně souvisejících práv a povinností) najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

E6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Podmínky zrušení letu najdete ve smlouvě o přepravě uzavřené mezi vámi a leteckou společností. Je k dispozici během rezervace letu a po potvrzení letu (na stránce Spravovat rezervaci).

2. Změna nebo zrušení letu mohou být spojeny s poplatkem.

3. Letecké společnosti si vyhrazují právo přesunout nebo zrušit let v souladu s všeobecnými podmínkami letecké společnosti, smlouvou o přepravě nebo zásadami letecké společnosti.

4. Různé letenky od stejné letecké společnosti mohou zahrnovat různé služby nebo pro ně mohou platit různá omezení. Nezapomeňte si přečíst všechny informace poskytnuté v průběhu rezervace.

5. V případě dotazů ohledně změn, zrušení rezervace nebo vrácení peněz se obracejte na náš tým zákaznického servisu.

E7. Co dalšího potřebujete vědět?

Codeshare

1. Některé letecké společnosti mezi sebou uzavírají codesharové smlouvy. To znamená, že si zakoupíte letenku od jedné z nich (vystavitel letenky), ale poletíte v letadle vlastněném druhou z nich (provozující dopravce). Ve většině těchto případů provedete odbavení u provozujícího dopravce. S dostatečným předstihem si to ale raději ověřte u vystavitele letenky.

2. Informaci o tom, jestli je daný let codesharový, se dozvíte při jeho rezervaci.

Postupy zakázané leteckou společností

3. Většina leteckých společností nepovoluje, aby si lidé kupovali letenky zahrnující lety, které nehodlají využít. Příkladem může být zpáteční letenka v případě, že ji dotyčný nehodlá využít ke zpátečnímu letu. Pokud máte zájem o další příklady, zadejte do vyhledávače výrazy jako „point-beyond ticketing“ (letenka do vzdálenějšího místa, než kde zákazník vystoupí), „hidden-city ticketing“ (letenka do skrytého města) nebo „back-to-back ticketing“ (kombinování několika zpátečních letů v jiném pořadí).

4. Při zakoupení letenky souhlasíte s tím, že tak neučiníte. Jestliže tak v rozporu s podmínkami letecké společnosti (poskytnutými při rezervaci) učiníte, uhradíte nám případný rozdíl mezi cenou vaší skutečné cesty a cenou celé cesty uvedené na vaší letence (letenkách), pokud po nás letecká společnost bude tento rozdíl požadovat.

Využívání letových segmentů

5. Většina leteckých společností vyžaduje, abyste jí poskytované lety využili v posloupném pořadí. Proto pokud nevyužijete první let, letecká společnost může automaticky zrušit zbytek vašeho itineráře.

6. Pokud vám letecká společnost nepovoluje nevyužít některý z letů v itineráři, nezapomeňte nechtěné lety zrušit v souladu s podmínkami zrušení. Upozorňujeme, že nemusíte mít nárok na vrácení kompletní částky (nebo určité částky) za tyto nevyužité lety.

Jednosměrné letenky

7. Pokud si koupíte dvě jednosměrné letenky místo jedné zpáteční letenky:

 • provedete dvě samostatné rezervace, přičemž pro každou z nich budou platit vlastní pravidla a podmínky,
 • změny u jednoho letu neovlivní let druhý (pokud třeba dojde ke zrušení vašeho prvního letu, není garantováno, že vám budou vráceny peníze za druhý let).

8. Pokud cestujete do zahraničí, je možné, že budete muset před personálem u odbavení nebo pracovníky imigračního oddělení prokázat, že máte rezervovaný zpáteční let (další informace o cestovních pasech, vízech atd. najdete v oddílu „Mezinárodní lety“ níže).

Poplatky a daně

9. Do ceny budou zahrnuty všechny leteckou společností nebo státem stanovené daně a poplatky (s výjimkou vstupních/výstupních poplatků – viz oddíl „Vstupní/výstupní poplatky“ níže). Můžete nést odpovědnost za kompenzaci změn daňových sazeb se zpětnou platností.

Poplatky za služby

10. V závislosti na tom, který let si vyberete, vám můžeme my a/nebo zprostředkovatel cestovních služeb účtovat poplatek za služby.

 • Náš případný poplatek za služby je poplatek za použití naší platformy, abyste si mohli koupit letenku od zprostředkovatele cestovních služeb. Tento poplatek zahrnuje DPH / GST / podobné daně v příslušné výši.
 • Případný poplatek za služby účtovaný zprostředkovatelem cestovních služeb je poplatek za jeho využití jako prostředníka mezi vámi a leteckou společností (leteckými společnostmi). Tento poplatek může zahrnovat DPH/GST/podobné daně v příslušné výši.

11. Případné poplatky za služby budou zahrnuty v ceně letenky.

Poplatky za zavazadla a doplňkové služby

12. Letecká společnost si může účtovat poplatky za odbavená zavazadla, nadměrná zavazadla nebo nadváhu u zavazadel, přednostní nástup do letadla, výběr místa k sezení, zábavní systém v letadle, jídlo a pití nebo odbavení na letišti.

13. V takovém případě se tyto poplatky připočtou k ceně letenky (není-li výslovně uvedeno, že váš let zahrnuje i doplňkové služby).

Mezinárodní lety

14. Je vaší povinností:

 • mít u sebe platný cestovní pas a vízum (pokud je vyžadováno),
 • splňovat všechny požadavky na vstup do země,
 • zjistit, jestli k přestupu v zemi, která není vaší cílovou destinací, potřebujete vízum,
 • předem se informovat na příslušném velvyslanectví, jestli se nějak změnily požadavky na cestovní pasy, víza či vstup do země,
 • projít si všechna upozornění nebo doporučení od úřadů v zemi vašeho trvalého pobytu nebo původu, než odcestujete do určité země či oblasti nebo v ní budete přestupovat.

15. Přestože zprostředkováváme cestování do i z nejrůznějších destinací, nezaručujeme, že je bez rizik. V maximálním rozsahu povoleném zákonem neponeseme odpovědnost za žádné následné škody nebo ztráty.

16. I když to není běžná praxe, mezinárodní právo povoluje dezinsekci letadla k vyhubení hmyzu. Personál při ní může vystříkat kabinu letadla aerosolovým insekticidem v době, kdy jsou cestující na palubě, nebo ošetřit vnitřní povrchy reziduálním insekticidem v době, kdy cestující na palubě nejsou. Doporučujeme vám, abyste si před cestou o dezinsekci zjistili bližší informace, například kde může být prováděna.

Vstupní/výstupní poplatky

17. Do ceny nebudou zahrnuty žádné poplatky, které země nebo letiště účtuje lidem za vstup do země nebo opuštění země a které jsou vybírány přímo na letišti. Doporučujeme vám, abyste si před cestou zjistili, jestli tento typ poplatku budete muset uhradit.

Spojené království: Vaše finanční ochrana

18. Držitel licence ATOL: Booking.com B.V.

19. Číslo licence ATOL: 11967

20. Ve Spojeném království poskytujeme plnou finanční ochranu v případě prodeje letů, které jsou chráněné programem finanční ochrany ATOL. Číslo naší licence Air Travel Organiser's Licence je 11967 a vydal ji letecký úřad Civil Aviation Authority, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Spojené království, tel. č.: +44 (0)333 103 6350, e-mail: claims@caa.co.uk.

21. Když si od nás zakoupíte let chráněný programem ATOL, obdržíte certifikát ATOL. Na něm je uvedeno, na co se finanční ochrana vztahuje, kde najdete informace o tom, co z toho pro vás vyplývá, a na koho se obrátit v případě problémů.

22. Poskytneme vám (případně tak učiní dodavatelé uvedení na vašem certifikátu ATOL) služby definované na certifikátu ATOL (nebo adekvátní alternativu). V určitých případech, kdy tak z důvodu platební neschopnosti nemůžeme učinit ani my, ani příslušný dodavatel, vám zakoupené služby nebo adekvátní alternativu (bez dalších nákladů pro vás) může poskytnout náhradní držitel licence ATOL. Souhlasíte s tím, že za takových okolností tyto závazky splní náhradní držitel licence ATOL. Také souhlasíte s tím, že tomuto náhradnímu držiteli licence ATOL zaplatíte všechny dlužné částky, které máte podle smlouvy uhradit. Rovněž však souhlasíte s tím, že v určitých případech nemusí být možné náhradního držitele licence ATOL jmenovat. V této situaci budete mít právo vznést nárok podle programu ATOL (případně vůči vydavateli vaší platební karty).

23. Pokud vám nebudeme moci poskytnout (případně pokud tak nebudou moci učinit dodavatelé uvedení na vašem certifikátu ATOL) definované služby (nebo adekvátní alternativu prostřednictvím náhradního držitele licence ATOL či jinak) z důvodu platební neschopnosti, členové dozorčí rady fondu Air Travel Trust vám podle programu ATOL mohou odeslat platbu (nebo poskytnout výhodu). Souhlasíte s tím, že na oplátku za takovou platbu nebo výhodu těmto členům dozorčí rady absolutně postoupíte všechny nároky, které máte nebo které vám mohou vzniknout v důsledku neposkytnutí daných služeb či v souvislosti s ním. Včetně všech nároků vůči nám, cestovní kanceláři (nebo případně vydavateli vaší platební karty). Také souhlasíte s tím, že je možné tyto případné nároky postoupit jinému subjektu, pokud tento subjekt zaplatil částky, které jste si podle programu ATOL nárokovali.

EU: Práva cestujících podle nařízení EU č. 261/2004

24. V případě zpoždění či zrušení vašeho letu nebo odepření vašeho nástupu na palubu můžete mít nárok na kompenzaci/pomoc podle nařízení EU č. 261/2004, pokud:

 • cestujete do Evropské unie (EU),
 • cestujete z Evropské unie (EU),
 • váš let provozuje letecká společnost EU.

EU: Odpovědnost leteckého dopravce podle nařízení EU č. 889/2002

25. Pokud se v rámci EU stane nehoda, může se na vás vztahovat nařízení EU č. 889/2002.

EU: Práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě podle nařízení EU č. 1107/2006

26. Nařízení EU č. 1107/2006 definuje určitá práva osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace.

Jak pracujeme

27. Informace o recenzích, hodnocení, způsobu, jak vyděláváme peníze (a řadě dalších záležitostí) najdete v oddílu Jak pracujeme, který je také součástí našich podmínek.

F. Soukromá a veřejná doprava

F1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené se soukromou a veřejnou dopravou.

F2. Smluvní vztah

1. Když si předem zarezervujete soukromou nebo veřejnou dopravu, rezervace bude provedena přímo u poskytovatele služby. Když si zarezervujete poptávkovou soukromou dopravu, rezervace bude provedena u zprostředkovatele. Ve všech případech se proces rezervace bude řídit našimi podmínkami.

2. Soukromá doprava rezervovaná předem. Vy i poskytovatel služby souhlasíte s dodržováním těchto podmínek.

3. Veřejná doprava a poptávková soukromá doprava. V průběhu rezervace vám budou předloženy podmínky poskytovatele služby. Pokud se mezi jeho podmínkami a našimi podmínkami vyskytne nesoulad, budou uplatněny jeho podmínky.

4. Poptávková soukromá doprava. Provedením rezervace potvrzujete následující skutečnosti:

 • pročetli jste si podmínky poskytovatele služby a přijímáte je (pokud lze uplatnit),
 • souhlasíte, že se obrátíte přímo na poskytovatele služby v případě, že se vyskytne nějaký problém,
 • rozumíte, že poskytovatel služby nese odpovědnost za zařízení a poskytnutí soukromé dopravy, výběr tras, stanovení cen a poskytnutí všech relevantních informací,
 • přijímáte, že poskytujeme jen rezervační platformu (známou také jako služba API) a neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, které vám vzniknou v důsledku čehokoli, co řidič / poskytovatel služby udělá nebo neudělá, s výjimkou ujednání uvedených v oddílu „Omezení odpovědnosti“ (A18).

Ne všichni poskytovatelé služby mají vlastní podmínky, ale můžete si projít všechny, které nám byly poskytnuty.

F3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služeb mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Po provedení rezervace předáme poskytovateli služby vaše údaje (např. vaše jméno, telefonní číslo a místo vyzvednutí).

3. Veškerá soukromá doprava. Předáme vám kontaktní údaje poskytovatele služby.

4. Soukromá doprava rezervovaná předem. Zajistíme, aby poskytovatel služby věděl, o jak velký vůz jste požádali.

5. Veřejná doprava. Předáme vám jízdenky (nebo vám sdělíme, jak si je můžete vyzvednout).

F4. Co musíte udělat vy

1. Musíte si pečlivě projít údaje o své rezervaci a poskytnout nám všechny informace, které potřebujeme k vyřízení vaší rezervace (vaše požadavky, kontaktní údaje atd.).

2. Musíte zajistit, aby se každý člen vaší skupiny řídil našimi podmínkami a (případně) podmínkami poskytovatele služby, které jste měli k dispozici a které jste přijali v průběhu rezervace. Berete na vědomí, že pokud je porušíte:

 • mohlo by se stát, že budete muset zaplatit další poplatky,
 • mohlo by dojít ke zrušení vaší rezervace,
 • řidič by vás mohl odmítnout přepravit.

3. Vezměte prosím na vědomí, že odhadovaná doba trvání cesty nezohledňuje dopravní situaci.

4. Veškerá soukromá doprava. Musíte zajistit, aby se všichni cestující na místo vyzvednutí dostavili včas.

5. Veškerá soukromá doprava. V čase vyzvednutí i v době před a po něm musíte mít zapnutý telefon (jehož telefonní číslo jste zadali při rezervaci), abyste mohli přijímat volání nebo zprávy v případě, že vás řidič bude potřebovat kontaktovat. Nemůžeme zaručit, že vás bude schopný kontaktovat přes aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp nebo Viber.

6. Soukromá doprava rezervovaná předem. V případě vyzvednutí na letišti nám musíte sdělit údaje o svém letu minimálně 24 hodin před časem vyzvednutí. Poskytovatel služby tak bude moci čas vyzvednutí posunout, pokud váš let bude mít zpoždění. Pokud vám po zpoždění nebo zrušení letu nebude moci soukromou dopravu poskytnout, obraťte se na náš tým zákaznického servisu.

7. Veřejná doprava. Musíte zajistit, aby všichni cestující dorazili včas, s dostatečnou časovou rezervou na případné vyzvednutí jízdenek.

8. Abyste rezervaci mohli provést, musíte být starší 18 let. Všechny cestující mladší 18 let musí doprovázet odpovědná dospělá osoba.

9. Zajistěte, aby se žádní cestující nechovali nepatřičně, například hrubě nebo způsobem, který by mohl ostatní ohrozit.

10. Musíte zajistit výběr vhodné soukromé/veřejné dopravy (s ohledem na velikost skupiny, počet zavazadel, požadavky ohledně bezbariérového přístupu atd.).

F5. Cena a platba

1. Společnost Booking.com Transport Limited zajistí platbu za vaši rezervaci. Podrobné informace o procesu platby najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

2. Soukromá doprava rezervovaná předem. Do ceny jsou zahrnuta všechna cla, poplatky za přetížení dopravy, daně a příplatky v dopravní špičce. Platba se provádí v okamžiku rezervace.

3. Poptávková soukromá doprava. Cena bude potvrzena (a platba proběhne) v okamžiku, kdy vás řidič doveze na určené místo. Cena se může lišit od odhadu částky při rezervaci. Nesete odpovědnost za úhradu všech cel, poplatků za přetížení dopravy, daní, příplatků v dopravní špičce a spropitného.

4. Veřejná doprava. Platba proběhne po potvrzení rezervace. Je možné, že poskytovatel služby bude před odjezdem potřebovat, abyste mu ukázali jízdenku či elektronickou jízdenku. Mějte ji neustále u sebe, abyste si ji nemuseli znovu kupovat.

5. Poskytovatel služby nebo řidič nemusí souhlasit s žádnými změnami cesty, o které ho požádáte osobně. Pokud vám vyhoví, mohou si naúčtovat poplatek.

F6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

Zrušení rezervace

1. Ve většině případů:

 • Soukromá doprava rezervovaná předem. Rezervaci můžete bezplatně zrušit do 24 hodin před časem vyzvednutí (v některých případech do 2 hodin – informace najdete v potvrzení rezervace). Pokud rezervaci nezrušíte včas, nebudete mít nárok na vrácení peněz.
 • Poptávková soukromá doprava. Rezervaci můžete zrušit kdykoli před časem vyzvednutí, ale poskytovatel služby vám může naúčtovat poplatek za zrušení.
 • Veřejná doprava. Po potvrzení rezervace pravděpodobně nebudete mít nárok na vrácení peněz.

2. Pokud má poskytovatel služby odlišné podmínky zrušení (zobrazí se vám při rezervaci), budou uplatněny jeho podmínky.

3. My a/nebo poskytovatel služby můžeme zrušit rezervaci s minimálním nebo žádným předstihem. Tato situace by ale nastala jen ve velmi specifických situacích. Příklady:

 • Poskytovatel služby se dostane do platební neschopnosti nebo je skutečně neschopný vaší rezervaci vyhovět. V takovém případě uděláme maximum pro to, abychom pro vás zajistili náhradní dopravu (a pokud se nám to nepodaří, vrátíme vám celou částku).
 • Porušíte tyto podmínky nebo podmínky poskytovatele služby. V takovém případě nemusíte mít nárok na vrácení peněz.

Změny před zahájením cesty

4. Soukromá doprava rezervovaná předem. V e-mailu s potvrzením se dozvíte, jak dlouho dopředu (před časem vyzvednutí) musíte požádat o případné změny rezervace (např. změny místa nebo času).

5. Poptávková soukromá doprava. Pokud chcete svou rezervaci změnit, budete ji nejspíš muset zrušit (tím vám může vzniknout povinnost uhradit poplatek za zrušení) a provést novou rezervaci.

6. Veřejná doprava. Po potvrzení už svou rezervaci nemůžete změnit.

7. Pokud my nebo poskytovatel služby budeme potřebovat vaši rezervaci změnit (třeba v případě stávky, která by měla vliv na vaši cestu), budeme vás o tom co nejdříve informovat. Pokud se pak rozhodnete pro zrušení rezervace:

 • Jakékoli dopravy – Pokud rezervaci nezrušíte z některého z důvodů uvedených v dalším bodě, budete mít nárok na vrácení celé částky (bez ohledu na to, kolik času do začátku cesty zbývá).
 • Jakékoli soukromé dopravy – Pokud se změnou rozumí nový řidič, nový poskytovatel služby nebo nové (podobné) vozidlo, pak na vrácení peněz nárok mít nebudete (nárok mít můžete, když rezervaci zrušíte s dostatečným předstihem).

V každém z případů neponeseme my ani poskytovatel služby odpovědnost za žádné náklady, které vám mohou vzniknout (např. v souvislosti s náhradní dopravou nebo hotelovými pokoji).

Vrácení peněz

8. Pokud chcete požádat o vrácení peněz, musíte tak učinit písemně a nejpozději do 14 dní od času vyzvednutí.

9. Vrácení peněz na váš účet může trvat až pět pracovních dní.

10. Veškerá soukromá doprava. Pokud řidič nebude na místě vyzvednutí včas, můžete požádat o vrácení peněz a my pro vás záležitost prověříme.

11. Veškerá soukromá doprava. Nebudete mít nárok na vrácení peněz, pokud vaše cesta neproběhne podle plánu z těchto důvodů:

 • řidiči nebo poskytovateli služby se nepodařilo s vámi spojit,
 • jeden nebo více cestujících nebyl na místě vyzvednutí včas a vy jste nepožádali o nový čas vyzvednutí,
 • požádáte o nepřiměřené změny času vyzvednutí nebo cesty,
 • neinformujete nás / poskytovatele služby / řidiče o změně, kterou chcete provést,
 • při rezervaci soukromé dopravy jste uvedli nesprávné údaje (místo vyzvednutí, kontaktní údaje, počet osob, počet zavazadel atd.)

F7. Co dalšího potřebujete vědět?

Soukromá doprava rezervovaná předem

1. V e-mailu s potvrzením zjistíte, jak dlouho bude řidič v místě vyzvednutí čekat.

Poptávková soukromá doprava

2. Řidič po uplynutí času vyzvednutí nemusí čekat. Pokud čekat bude, může vám za dobu, kterou čekal, naúčtovat poplatek. Pokud na místě vyzvednutí nebudete včas, může vám být naúčtován poplatek za zrušení.

Poplatky za opravu nebo čištění

3. Pokud je potřeba něco opravit nebo vyčistit, protože některý člen vaší skupiny udělal něco nepřiměřeného nebo porušuje tyto podmínky, ponesete odpovědnost za náklady na opravu nebo čištění.

Jak pracujeme

4. Informace o recenzích, hodnocení, způsobu, jak vyděláváme peníze (a řadě dalších záležitostí) najdete v oddílu Jak pracujeme, který je také součástí našich podmínek.

Slovníček pojmů Booking.com

„Účet“ označuje účet (u společnosti Booking.com nebo společnosti skupiny), jehož prostřednictvím si můžete rezervovat cestovní produkty na naší platformě.

„Ubytování“ označuje poskytnutí ubytovacích služeb poskytovatelem služby (v celém oddílu B se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí poskytovatel ubytovacích služeb).

„Turistická atrakce“ označuje poskytnutí služeb spojených s návštěvou turistické atrakce poskytovatelem služby (v celém oddílu C se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí poskytovatel služeb spojených s návštěvou turistické atrakce).

„Služby spojené s návštěvou turistické atrakce“ zahrnují mimo jiné prohlídky, muzea, atrakce, aktivity a zážitky.

„Rezervace“ označuje rezervaci cestovního produktu na naší platformě bez ohledu na to, jestli za něj zaplatíte okamžitě, nebo později.

Výrazy „Booking.com“, „my“, „nám“ nebo „naše“ označují společnost Booking.com B.V. (v případě ubytování, letů nebo turistických atrakcí) nebo Booking.com Transport Limited (v případě služeb pozemní dopravy). Obchodní kontakt

„Potvrzení rezervace“ (v oddílu „Pronájem aut“) označuje e-mail s potvrzením a kupon pro vyzvednutí auta, které vám pošleme a ve kterých jsou uvedeny podrobnosti o vaší rezervaci.

„Booking Network Sponsored Ads“ označuje náš program, který poskytovatelům ubytovacích služeb umožňuje nabízet prostřednictvím třetí strany (Koddi), aby se jejich produkt zobrazoval na druhém místě, pokud výsledky vyhledávání seřadíte podle „Náš top výběr“.

„Flexibilní kredity“ představují odměnu v určité peněžní hodnotě, kterou si můžete nechat vyplatit způsobem platby, který u vás evidujeme, nebo kterou můžete využít k platbě za budoucí cestovní produkt.

„Smlouva o přepravě“ označuje smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služby, která se týká vašeho letu.

„Kredity“ označují odměnu v určité peněžní hodnotě. Dělí se na „flexibilní kredity“ a „kredity na cestování“.

„Cashback na platební kartu“ představuje odměnu v určité peněžní hodnotě, již si můžete nechat vyplatit na platební kartu, kterou u vás evidujeme. Tento typ odměny ale nemůžete využít k platbě za budoucí cestovní produkt.

„Poskytovatelem propojení“ se rozumí společnost, která umožňuje předávání informací o ubytování a údajů o rezervacích zákazníků mezi ubytovacím zařízením a společností Booking.com.

„Směnný kurz“ označuje kurz, který používáme k převodu měny. Momentálně se jedná o WM/Refinitiv Closing Spot Rate, ale můžeme jej změnit.

„Rezervace splňující podmínky“ označuje rezervaci, která splňuje kritéria nutná k získání odměny.

„Let“ označuje zajištění letu poskytovatelem služby (v celém oddílu E se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí letecká společnost).

„Společnost skupiny“ označuje společnost přidruženou ke společnosti Booking.com – buď v ní má Booking.com přímý podíl, nebo je součástí skupiny Booking Holdings Inc.

„Kritéria jednotlivých odměn“ označují pravidla, která platí pro určité odměny – vedle výše uvedených všeobecných podmínek v oddílu „Odměny, kredity a Peněženka“ (A13).

„Zprostředkovatelská smlouva“ (v oddílu „Lety“) označuje smlouvu mezi vámi a zprostředkovatelem, která se týká způsobu, jakým zprostředkovatel pořídí vaši letenku (a v určitých případech i doplňkové služby) u letecké nebo jiné společnosti.

„Hlavním řidičem“ se rozumí řidič, jehož údaje byly zadány během rezervace.

„Poptávková soukromá doprava“ označuje soukromé vozidlo, o které požádáte, když se dostavíte na místo vyzvednutí (nebo chvíli předtím).

„Zaplacení ve vaší měně“ označuje možnost platby, kterou v určitých případech nabízíme, když poskytovatel služby nepoužívá vaši měnu. Tato možnost vám umožňuje provést platbu ve vaší měně.

„Způsobem platby“ se rozumí způsob platby za rezervaci, kterým může být kreditní/debetní karta nebo jiný způsob platby.

„Vyzvednutí“ (v oddílu „Pronájem aut“) označuje proces na začátku pronájmu auta, kdy předložíte požadovaný doklad totožnosti a další dokumenty, zaplatíte všechny poplatky a další příslušenství, uzavřete smlouvu o pronájmu a převezmete auto.

„Čas vyzvednutí“ (v oddílu „Pronájem aut“) označuje datum a čas (v místě vyzvednutí), kdy si máte auto vyzvednout. Tyto údaje jsou uvedené v potvrzení rezervace.

„Čas vyzvednutí“ (v oddílu „Soukromá a veřejná doprava“) označuje čas (v místě vyzvednutí), kdy má na místo vyzvednutí dorazit soukromá doprava rezervovaná předem nebo kdy na místo vyzvednutí skutečně dorazí poptávková soukromá doprava.

„Platforma“ označuje web/aplikaci, kde si můžete rezervovat cestovní produkty. Může ji vlastnit nebo spravovat společnost Booking.com nebo přidružená společnost třetí strany.

„Soukromá doprava rezervovaná předem“ označuje soukromé vozidlo, o které požádáte minimálně dvě hodiny předtím, než dorazíte na místo vyzvednutí.

„Cesta soukromou dopravou“ označuje cestu soukromou dopravou, jak je definována v rezervaci (včetně všech změn provedených po dokončení rezervace).

„Veřejná doprava“ označuje vlaky, autobusy, tramvaje a další typy veřejné dopravy.

„Cesta veřejnou dopravou“ označuje cestu veřejnou dopravou, jak je definována v rezervaci (včetně všech změn provedených po dokončení rezervace).

„Pronájem“ (nebo „Pronájem aut“) označuje zajištění auta poskytovatelem služby (v celém oddílu D se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí autopůjčovna, která auto poskytuje).

„Smlouva o pronájmu“ označuje smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služby, kterou podepíšete při vyzvednutí. V průběhu rezervace vám bude předložen přehled hlavních podmínek.

„Odměny“ označují výhody, které vám byly přislíbeny. Ve většině případů budou odměnami kredity na cestování, flexibilní kredity a cashback na platební kartu nebo voucher na určitý produkt.

„Poskytovatel služby“ označuje poskytovatele s cestováním souvisejícího produktu nebo služby na platformě, mimo jiné včetně: majitele hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení (v případě rezervace ubytování), muzea nebo parku (v případě rezervace návštěvy turistické atrakce) nebo autopůjčovny či letecké společnosti (v případě rezervace dopravy).

„Služby“ (v oddílu „Soukromá a veřejná doprava“) označují zajištění cesty veřejnou dopravou nebo cesty soukromou dopravou.

„Podmínky“ označují tyto podmínky služby.

„Zprostředkovatel“ označuje společnost, která jedná buď jako (a) prostředník mezi vámi a poskytovatelem služby, nebo (b) přeprodejce cestovního produktu.

„Podmínkami třetí strany“ (v oddílu „Lety“) se rozumí jak zprostředkovatelská smlouva se zprostředkovatelem (k letence), tak smlouva o přepravě s leteckou společností (k samotnému letu).

„Kredity na cestování“ představují odměnu v určité peněžní hodnotě, kterou můžete využít k platbě za budoucí cestovní produkt, ale kterou si nemůžete nechat vyplatit.

„Cestovní produkt“ označuje jeden z produktů nebo služeb na platformě, které souvisejí s cestováním.

„Platba předem“ označuje platbu, kterou provedete při rezervaci produktu nebo služby (nikoli až při využití produktu nebo služby).

„Peněženka“ označuje sekci ve vašem účtu, kde se zobrazují vaše odměny, kredity a další pobídky.

DATUM: 31. října 2023

Pro rezervace provedené v období od 14. února 2022 do 30. října 2023 (včetně)