Přejít na hlavní obsah

Podmínky pro zákazníky

Aktualizováno: 14. února 2022

Vytisknout

Obsah

A. Všechny cestovní produkty

A1. Definice

1. Některé z výrazů, se kterými se setkáte, mají specifický význam. Proto si projděte slovníček pojmů Booking.com na konci těchto podmínek.

A2. O těchto podmínkách

1. Dokončením rezervace přijímáte tyto podmínky i všechna další ustanovení, která jsou vám předložena během procesu rezervace.

2. Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným:

 • bude stále vymáháno v maximálním rozsahu povoleném zákonem,
 • zůstanete vázáni všemi ostatními ustanoveními těchto podmínek.

3. Tyto podmínky jsou uspořádány následujícím způsobem:

 • Oddíl A: všeobecná ustanovení pro všechny typy cestovních produktů.
 • Oddíly B až F: konkrétní ustanovení pro jednotlivé typy cestovních produktů:
  • Oddíl B: Ubytování
  • Oddíl C: Turistické atrakce
  • Oddíl D: Pronájem aut
  • Oddíl E: Lety
  • Oddíl F: Soukromá a veřejná doprava
 • Pokud se mezi všeobecnými a konkrétními ustanoveními vyskytne nesoulad, budou uplatněna konkrétní ustanovení.

4. Originálem je anglická verze těchto podmínek. V případě sporu ve spojitosti s těmito podmínkami nebo nesouladu mezi těmito podmínkami v angličtině a jiném jazyce bude uplatněna anglická verze těchto podmínek. (Jazyk můžete změnit v horní části této stránky.)

A3. O Booking.com

1. Když si zarezervujete ubytování, let nebo návštěvu turistické atrakce, Booking.com B.V. poskytuje a nese odpovědnost za platformu, nikoli samotný cestovní produkt (viz část A4.4 níže).

2. Když si zarezervujete pronájem auta nebo soukromou či veřejnou dopravu, Booking.com Transport Limited poskytuje a nese odpovědnost za platformu, nikoli samotný cestovní produkt (viz část A4.4 níže).

3. Spolupracujeme se společnostmi, které poskytují služby podpory na místní úrovni (např. zákaznický servis nebo správu účtů). Tyto společnosti:

 • neřídí ani nespravují naši platformu,
 • nemají vlastní platformu,
 • s vámi nemají žádný právní ani smluvní vztah,
 • neposkytují cestovní produkty,
 • nás nezastupují, neuzavírají smlouvy ani nepřijímají právní dokumenty naším jménem,
 • nejednají jako naši „procesní nebo servisní agenti“.

A4. Naše platforma

1. Zprostředkovávání naší platformy věnujeme patřičnou péči. Přesto však nedokážeme zaručit, že jsou všechny informace na ní zcela přesné (získáváme je od poskytovatelů služby). V maximálním rozsahu povoleném zákonem neneseme odpovědnost za žádné chyby, výpadky ani chybějící informace. Přesto uděláme maximum pro to, abychom tyto záležitosti co nejrychleji napravili.

2. Naše platforma nepropaguje ani nepodporuje žádného poskytovatele služeb ani jeho produkty, služby, zařízení, vozidla atd.

3. Nejsme smluvní stranou v rámci smlouvy mezi vámi a poskytovatelem služby. Výhradní odpovědnost za cestovní produkt nese poskytovatel služby.

4. Pokud chcete provést rezervaci, je možné, že si budete muset vytvořit účet. Ujistěte se, že jsou všechny vaše informace (včetně údajů o platbě a kontaktních údajů) správné a aktuální. Pokud tomu tak nebude, může se stát, že k daným cestovním produktům nebudete mít přístup. Nesete odpovědnost za vše, co se stane s vaším účtem. Proto nedovolte, aby ho používal někdo další, a také nikomu dalšímu nesdělujte své uživatelské jméno a heslo.

5. Nabídky, které jsou pro vás k dispozici, vám zobrazíme v nejvhodnějším jazyce (podle našeho uvážení). Jazyk ale můžete kdykoli změnit.

6. Není-li uvedeno jinak, naši platformu mohou používat pouze osoby starší 16 let.

A5. Naše hodnoty

1. Jste povinni:

 • řídit se našimi hodnotami,
 • dodržovat všechny platné zákony,
 • spolupracovat při všech námi prováděných kontrolách v rámci boje proti podvodům nebo praní špinavých peněz,
 • nedopouštět se prostřednictvím platformy nepřístojností a neprovádět falešné rezervace,
 • používat cestovní produkty a platformu k účelu, ke kterému slouží,
 • nezpůsobovat nepříjemnosti ani škody zaměstnancům poskytovatele služby (ani nikomu jinému) a nechovat se k nim nepatřičným způsobem.

A6. Ceny

1. Provedením rezervace vyjadřujete souhlas se zaplacením ceny cestovního produktu, a to včetně všech případných poplatků a daní.

2. Některé ze zobrazených cen mohou být zaokrouhlené na příslušné celé číslo. Cena, kterou zaplatíte, bude původní nezaokrouhlenou cenou (rozdíl mezi nimi bude v každém případě velmi malý).

3. Evidentní omyly a tiskové chyby nejsou závazné. Příklad: Pokud si zarezervujete auto prémiové třídy nebo noc v luxusním apartmá, které byly omylem nabízeny za cenu 1 EUR, můžeme danou rezervaci zrušit a vrátit vám peníze.

4. Přeškrtnutá cena označuje cenu „podobné“ rezervace, jejíž cena nebyla snížena („podobná rezervace“ znamená rezervaci na stejný termín, se stejnými podmínkami, stejné kategorie ubytování / auta / cestovní třídy, atd.).

A7. Platby:

1. U některých produktů/služeb bude poskytovatel služby vyžadovat platbu předem nebo provedení platby v době poskytnutí vašeho cestovního produktu.

 • Pokud vaši platbu zpracujeme my, poneseme my (nebo v určitých případech přidružená společnost v zemi, ze které vaše platba pochází, ponese) odpovědnost za správu vaší platby a zajištění realizace vaší transakce u našeho poskytovatele služby. V tomto případě vaše platba představuje konečné vyrovnání splatné ceny.
 • Pokud vám bude cenu účtovat poskytovatel služby, stane se tak obvykle osobně, jakmile se začne poskytnutí vašeho cestovního produktu. Platba vám však také může být účtována např. v momentě vytváření rezervace z vaší platební karty nebo při odjezdu z ubytovacího zařízení. To vše se odvíjí od podmínek poskytovatele služby ohledně platby předem, o kterých jste informováni během rezervačního procesu.

2. Pokud poskytovatel služby vyžaduje platbu předem, může být stažena nebo předběžně autorizována při vytváření rezervace a může být nevratná. Před provedením rezervace si proto projděte podmínky poskytovatele služby ohledně platby předem (k dispozici během rezervačního procesu), na které nemáme žádný vliv ani za ně neneseme odpovědnost.

3. Pokud víte o podvodném nebo neoprávněném použití vašeho způsobu platby nebo na ně máte podezření, obraťte se na poskytovatele platebních služeb. Ten by mohl pokrýt všechny výsledné náklady, pokud nebudou nadměrné.

4. V případě, že měna zvolená na platformě nebude stejná jako měna poskytovatele služby, můžeme:

 • zobrazit ceny ve vaší měně,
 • nabídnout vám možnost zaplatit ve vaší měně.

Směnný kurz se vám zobrazí v posledním kroku rezervace a najdete ho v podrobnostech o rezervaci ve svém účtu nebo (pokud účet nemáte) v e-mailu, který vám pošleme. Pokud vám v souvislosti s jakoukoli z těchto služeb budeme účtovat poplatky, bude daný poplatek vyjádřen jako procentní přirážka k sazbám Evropské centrální banky. Vydavatel vaší platební karty vám může naúčtovat poplatek za zahraniční transakci.

5. Pokud k tomu dáte souhlas, budeme údaje o vašem způsobu platby uchovávat pro účely budoucích transakcí.

A8. Podmínky

1. Provedením rezervace přijímáte platné podmínky, které se zobrazí během rezervačního procesu. Podmínky zrušení a všechny další podmínky (věková omezení, kauce, zálohy na škody, dodatečné příplatky pro skupinové rezervace, přistýlky, snídaně, domácí mazlíčci, přijímané platební karty atd.) uplatňované jednotlivými poskytovateli služeb najdete na naší platformě: na stránkách s informacemi poskytovatele služby, během rezervačního procesu, v sekci s důležitými informacemi nebo v e-mailu s potvrzením či na letence (pokud je relevantní).

2. Pokud rezervaci zrušíte nebo se nedostavíte, budou se případný poplatek za zrušení/nedostavení se a případné vrácení peněz odvíjet od podmínek poskytovatele služby týkajících se zrušení/nedostevní se.

3. Některé rezervace nelze zrušit bez poplatku, jiné je možné bez poplatku zrušit pouze do určitého termínu.

4. Pokud si zarezervujete cestovní produkt a platbu provedete předem (včetně všech složek ceny a/nebo zálohy na škody – pokud je relevantní), poskytovatel služby tuto rezervaci může bez upozornění zrušit, pokud nebude mít částku k dispozici ve stanoveném datu a v dané výši. Pokud tak učiní, všechny případné nevratné platby, které jste uhradili, vám budou vráceny jen na základě jeho rozhodnutí. Máte povinnost zajistit, aby byla platba uskutečněna včas (že jsou údaje o vaší bance, debetní kartě nebo kreditní kartě správné a že máte na účtu k dispozici dostatečně vysokou částku).

5. Pokud se domníváte, že se nedostavíte včas, obraťte se na poskytovatele služby a sdělte mu, kdy vás může očekávat, aby vaši rezervaci nezrušil. V případě, že se opozdíte, neneseme odpovědnost za následky (např. zrušení vaší rezervace nebo případné poplatky, které si poskytovatel služby může účtovat).

6. Jako osoba provádějící rezervaci nesete odpovědnost za činy a chování (ve vztahu k cestovnímu produktu) všech členů skupiny. Také máte povinnost získat jejich souhlas, než nám předáte jejich osobní údaje.

A9. Soukromí a cookies

1. Pokud si zarezervujete ubytování, let nebo návštěvu turistické atrakce, projděte si naše Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies. Najdete v něm podrobnější informace o ochraně soukromí, používání cookies a způsobech, jak vás můžeme kontaktovat a jak můžeme zpracovávat osobní údaje.

2. V případě rezervace pozemní dopravy najdete informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, v Prohlášení o ochraně osobních údajů Rentalcars.com, Prohlášení o ochraně osobních údajů Cars.booking.com nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů Taxi.booking.com (podle potřeby).

A10. Požadavky týkající se bezbariérového přístupu

1. Pokud máte požadavky týkající se bezbariérového přístupu:

 • Ve spojitosti s naší platformou nebo službami – obraťte se na náš tým zákaznického servisu.
 • Ve spojitosti s cestovním produktem – (přístup na invalidním vozíku, bezbariérové vany s dvířky atd.), obraťte se prosím na poskytovatele služby, případně na letiště, železniční stanici atd.

A11. Pojištění

1. Pokud jste si pojištění zakoupili prostřednictvím naší platformy, podmínky a bližší informace najdete v dokumentaci k pojištění. Tyto podmínky se na pojištění nevztahují.

A12. Program Genius

1. Cena v rámci programu Genius je snížená cena, za kterou poskytovatelé služeb zapojení do programu nabízejí určité produkty/služby.

2. Cena v rámci programu Genius je určená pro členy programu Genius na Booking.com. Nevyžaduje se žádný členský poplatek. Stát se členem je snadné – stačí si vytvořit účet. Členství ani ceny nelze převádět. Členství je propojené s konkrétním účtem. Členství lze propojit také s konkrétními kampaněmi nebo pobídkami.

3. Program Genius má několik úrovní. Ty se odvíjejí od počtu rezervací ubytování vytvořených ve stanoveném období. Každá úroveň přináší jiné cestovní odměny.

4. Jakékoli parametry programu Genius můžeme změnit, například úrovně členství a způsob, jakým je tento program strukturovaný.

5. Podrobnější informace najdete na adrese https://www.booking.com/genius.html.

A13. Odměny, kredity a Peněženka

1. Můžeme vám vydávat odměny – výhradně na základě našeho vlastního uvážení a v souladu s (a) podmínkami uvedenými v A13 a se (b) všemi platnými kritérii jednotlivých odměn. Pokud se (i) při výpočtu vašich odměn nebo (ii) při převodu měn v souvislosti s vašimi odměnami dopustíme administrativní chyby, můžeme zobrazené zůstatky kdykoli změnit nebo opravit.

2. Jak získat odměny. Odměnu můžete získat třeba za provedení rezervace v hotelu, který je do programu odměn zapojený, nebo za určitý počet rezervací vytvořených v určitém časovém období. Jakmile bude odměna k dispozici, vysvětlíme vám konkrétní podmínky i způsob, jak ji využít.

3. Kde své odměny najdete. Až získáte alespoň jednu odměnu, v nabídce účtu na Booking.com se vám zobrazí odkaz na sekci „Odměny a peněženka“. Na kartě „Odměny“ najdete všechny odměny, které jste získali, informace o tom, jaké kroky (pokud nějaké) musíte provést, abyste určitou odměnu získali, a všechny další všeobecné podmínky.

4. Typy odměn. Odměnami mohou být (a) kredity vložené do vaší Peněženky nebo (b) něco jiného (například cashback na platební kartu nebo voucher). Každou odměnu vysvětlíme podrobněji ve vhodnou dobu.

5. Jak získat kredity. Kredity jsou zpravidla připsány v návaznosti na získání odměny. Můžeme je ale připsat i z jiných důvodů, např. když váš cestovní produkt nesplní naše obvyklé vysoké standardy.

6. Kde své kredity najdete. Až obdržíte nějaké kredity, v nabídce účtu na Booking.com se vám zobrazí odkaz na sekci „Odměny a peněženka“. Na kartě „Peněženka“ uvidíte svůj celkový zůstatek kreditů (rozdělený na kredity na cestování a flexibilní kredity, pokud budete mít oba typy). Uvidíte, kdy jste kredity obdrželi nebo využili a kdy vyprší jejich platnost. Pokud máte flexibilní kredity, zobrazí se vám také odkaz, abyste si je mohli nechat vyplatit.

7. Typy kreditů. Kredity na cestování můžete využít pouze na určité cestovní produkty. Ukážeme vám, jaké cestovní produkty můžete kredity na cestování zaplatit (konkrétní ubytovací zařízení, turistické atrakce, pronájmy aut atd.). Flexibilní kredity si můžete nechat vyplatit zvoleným způsobem platby (Klikněte na „Vyplacení flexibilních kreditů“) nebo je použít na jakýkoli cestovní produkt, který lze kredity zaplatit.

Odměny

8. Abyste mohli získat některou z odměn a splnili podmínky pro získávání a využívání kreditů, musíte:

 • u nás mít účet,
 • být starší 18 let,
 • splňovat kritéria jednotlivých odměn,
 • neporušovat podmínky Odměn a Peněženky,
 • mít platnou platební kartu, se kterou můžete využít možnost cashbacku.

9. Když bude nějaká odměna k dispozici, z kritérií jednotlivých odměn se dozvíte, jak (a jestli) na ni získáte nárok. Možná omezení:

 • časová omezení (např. nabídky platné do určitého data),
 • omezení platformy (např. promo kódy, které lze použít pouze v naší aplikaci),
 • omezení ubytovacího zařízení (např. nabídky lze využít jen u konkrétních poskytovatelů služby),
 • minimální výše výdajů (např. odměnu získáte jen v případě, že cena rezervace překročí určitou minimální částku),
 • maximální hodnota odměny (u peněžních i nepeněžních odměn).

10. Odměny není možné žádným způsobem prodat, zatížit ani převést třetí straně. V případě smrti držitele účtu bude jeho účet uzavřen a jeho odměny (pokud budou existovat) budou zrušeny.

Kredity

11. Flexibilní kredity nebo kredity na cestování můžete využít k uhrazení ceny cestovního produktu splňujícího příslušné podmínky na platformě, která je do daného programu zapojená (např. na www.booking.com nebo webu společnosti skupiny).

12. Pokud cestovní produkt stojí méně, než kolik máte v kreditech, nevyužité kredity vám zůstanou k dispozici v Peněžence.

13. Pokud cestovní produkt stojí více, než kolik máte v kreditech, musíte zbývající část včas doplatit dalším dostupným způsobem platby. Pokud tak neučiníte, koupě se zruší a vaše kredity se vám vrátí do Peněženky.

14. Pokud máte kredity s různě dlouhou platností, jako první se použijí kredity s nejkratší platností.

15. Pokud zrušíte rezervaci cestovního produktu, který jste (zčásti nebo zcela) uhradili kredity, rozhodnutí o vrácení peněz nebo kreditů bude vycházet z podmínek zrušení uplatňovaných poskytovatelem služby. Náš tým zákaznického servisu vám vrátí všechny kredity, na které byste mohli mít nárok.

16. Flexibilní kredit (nikoli však kredity na cestování) si můžete nechat vyplatit některým ze způsobů platby.

17. Výchozí měna Peněženky se určuje na základě vaší polohy, místa bydliště nebo jiné měny, kterou můžeme zvolit. Pokud získáte kredity nebo cashbacky na platební kartu v jiné měně, převedeme je do vaší výchozí měny nebo jiné měny, kterou můžeme zvolit, za použití našeho směnného kurzu.

18. Pokud jste získali odměnu, protože jste si zarezervovali cestovní produkt, budou v případě zrušení tohoto cestovního produktu z vaší Peněženky smazány všechny související nevyužité kredity.

19. Vyhrazujeme si právo zrušit všechny odměny, které byly získány podvodně.

20. Pokud se domníváte, že jste nedostali odměnu, na kterou jste měli nárok, obraťte se na tým zákaznického servisu do 12 měsíců od okamžiku, kdy váš nárok podle vašeho názoru vznikl. Přiložte také veškerou podkladovou dokumentaci. Pokud tak neučiníte do 12 měsíců, nebudete se moci dané odměny domáhat.

21. Všechny kredity mají určitou dobu platnosti. Informace o ní najdete v sekci „Kredity“ v Peněžence.

Peněženka

22. Všechny údaje, včetně osobních údajů, budou zpracovávány v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a platnými zákony a předpisy o ochraně údajů. Budeme je sdílet se společnostmi skupiny nebo poskytovateli služby podle požadavků programu Peněženka. Ztracené, odcizené nebo prošlé odměny nebudou nahrazeny.

23. Vaše povinnosti:

 • Máte povinnost zajistit, aby všechny informace byly (a zůstaly) správné, úplné a aktuální.
 • Pokud vás požádáme o předložení dokladu totožnosti, předložte jej do 30 dní.
 • Máte povinnost zajistit bezpečnost svých přihlašovacích údajů k Peněžence.

24. Pokud pravidla popsaná v tomto oddílu nedodržíte, automaticky vaši Peněženku zablokujeme nebo zrušíme.

25. Peněženku ani odměny nesmíte používat způsobem, který by byl zavádějící, nespravedlivý nebo poškozující.

26. Část nebo všechny vaše kredity můžeme využít ke kompenzaci/vyrovnání jakéhokoli nároku, který vůči vám můžeme mít (nebo který vůči vám má některá společnost skupiny). Můžeme tak učinit kdykoli a bez předchozího upozornění.

27. Můžeme změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli součást Peněženky, odměn a kreditů. Konkrétně můžeme změnit:

 • tyto podmínky Odměn a Peněženky,
 • jakým uživatelům povolíme mít Peněženku,
 • jaké odměny nebo kredity budeme poskytovat,
 • data konce platnosti všech odměn nebo kreditů,
 • všechna kritéria jednotlivých odměn.

28. Vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom vás předem upozornili v případě, že provedeme nějaké změny nebo zcela přestaneme Peněženky provozovat.

29. Pokud Peněženky přestaneme provozovat, všechny kredity a odměny, kterým ještě neskončila platnost, budou platné po dobu dalších 12 měsíců.

A14. Právo duševního vlastnictví

1. Není-li uvedeno jinak, všechna práva v rámci naší platformy (v souvislosti s technologiemi, obsahem, ochrannými známkami, vzhledem a chováním atd.) vlastní společnost Booking.com (nebo její poskytovatelé licencí) a použitím naší platformy udělujete souhlas s tím, že ji budete používat pouze k určenému účelu a že budete dodržovat podmínky definované níže v odstavcích A14.2 a A14.3.

2. Bez předchozího písemného povolení od společnosti Booking.com nebo jejích poskytovatelů licencí nesmíte monitorovat, kopírovat, scrapovat/crawlovat, stahovat, reprodukovat nebo jinak používat žádnou součást naší platformy pro komerční účely.

3. Každou návštěvu naší platformy pečlivě sledujeme a zablokujeme každého (i každý automatizovaný systém), koho budeme podezřívat z těchto činností:

 • provádění nepřiměřené množství hledání,
 • používání zařízení nebo softwaru ke zjišťování cen nebo jiných informací,
 • jakákoli činnost, která představuje přehnanou zátěž pro naši platformu.

4. Nahráním fotografie na naši platformu (například s hodnocením) potvrzujete, že splňuje naše kritéria a:

 • je pravdivá (tzn. fotografii jste neupravili nebo jste nenahráli fotografii jiného ubytovací zařízení),
 • neobsahuje žádné viry,
 • smíte ji s námi sdílet,
 • smíme ji používat na naší platformě i ve spojitosti s dalšími komerčními účely (včetně v kontextu propagace), kdekoli, kdykoli v budoucnu (pokud nám sdělíte, že už ji dál používat nemůžeme, vaši odůvodněnou žádost zvážíme),
 • neporušuje práva na soukromí žádných dalších lidí,
 • přijímáte plnou odpovědnost pro případ, že někdo v souvislosti s ní bude u společnosti Booking.com uplatňovat právní nárok.

5. Připomínáme, že neneseme odpovědnost za žádnou fotografii nahranou na naši platformu a že smíme odstranit jakoukoli fotografii podle vlastního uvážení (například pokud zjistíme, že určitá fotografie porušuje výše uvedená kritéria).

A15. Co když nastane nějaký problém?

1. S případnými dotazy nebo stížnostmi se obracejte na náš tým zákaznického servisu. Kontaktovat ho můžete ze své rezervace, prostřednictvím naší aplikace nebo přes naše Centrum podpory (kde najdete také několik zodpovězených častých otázek). K co nejrychlejšímu vyřešení problému můžete přispět tím, že nám poskytnete:

 • číslo rezervace, kontaktní údaje, PIN kód (pokud jej máte) a e-mailovou adresu, kterou jste použili při provádění rezervace,
 • stručný popis problému včetně návrhu, jak bychom vám mohli pomoci,
 • veškeré podklady (bankovní výpisy, fotografie, stvrzenky atd.).

2. Všechny dotazy a stížnosti jsou evidovány a nejvyšší prioritu mají ty nejnaléhavější.

3. Pokud žijete v Evropském hospodářském prostoru a nejste spokojení s tím, jak vaši stížnost řešíme, můžete podat stížnost prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online (ec.europa.eu/odr). Záleží na tom, čeho se vaše stížnost týkala:

 • Pokud se týkala ubytování, letu nebo turistické atrakce, můžete platformu pro řešení sporů online použít.
 • Pokud ale souvisela s pozemní dopravou, pak tuto platformu použít nemůžete (protože rezervace pozemní dopravy zajišťuje společnost Booking.com Transport Limited a Spojené království vystoupilo z EU).

4. Pokud žijete v České republice a nejste spokojení s tím, jak vaši stížnost řešíme, můžete podat stížnost oddělení ADR ústředního inspektorátu České obchodní inspekce se sídlem na adrese Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Pokud žijete v Brazílii a nejste spokojení s tím, jak vaši stížnost řešíme, můžete podat stížnost prostřednictvím brazilské federální platformy pro řešení spotřebitelských sporů (consumidor.gov.br/).

6. Snažíme se řešit spory interně a nemáme povinnost účastnit se žádných postupů v rámci alternativního řešení sporů zajišťovaných nezávislými stranami.

A16. Komunikace s poskytovatelem služby

1. Můžeme vám pomoci při komunikaci s vaším poskytovatelem služby, ale nemůžeme zaručit, že si přečte vaše zprávy nebo že vyhoví vašemu požadavku. Skutečnost, že ho kontaktujete nebo že on kontaktuje vás, sama o sobě není důvodem pro podniknutí právních kroků.

A17. Opatření proti nepřijatelnému chování

1. Máme právo vám zabránit v provedení rezervace, zrušit vámi provedené rezervace nebo vám zabránit v použití naší platformy, zákaznického servisu nebo vašeho účtu. Takový krok samozřejmě učiníme jen v případě, že k němu podle našeho uvážení budeme mít opodstatněný důvod, například:

 • podvod nebo zneužití,
 • nedodržování našich hodnot nebo platných zákonů či předpisů,
 • nepatřičné nebo nezákonné chování (např. násilí, vyhrůžky nebo narušení soukromí) k nám, některé ze společností, se kterými spolupracujeme, nebo ke komukoli dalšímu.

2. Pokud v důsledku takového důvodu rezervaci zrušíme, nebudete mít nárok na vrácení peněz. Můžeme vás informovat, proč jsme vaši rezervaci zrušili, pokud tím ovšem (a) neporušíme platné zákony a (b) nezmaříme nebo neznemožníme odhalení či prevenci podvodu nebo jiných nezákonných činností. Pokud se domníváte, že jsme vaši rezervaci zrušili neoprávněně, obraťte se na tým zákaznického servisu.

A18. Omezení odpovědnosti

1. V maximálním rozsahu povoleném závazným zákonem o ochraně spotřebitele poneseme odpovědnost jen za náklady, které vám vzniknou v přímém důsledku chyby na naší straně. To znamená, že v maximálním rozsahu povoleném zákonem neponeseme odpovědnost (mimo jiné) za:

 • žádnou nepřímou ztrátu nebo nepřímé poškození,
 • žádné nepřesné informace o poskytovateli služby,
 • žádný produkt, službu nebo akci poskytovatele služby nebo jiného obchodního partnera,
 • žádnou chybu v e-mailové adrese, telefonním čísle nebo čísle platební karty (pokud bychom ji sami nezavinili),
 • vyšší moc nebo událost mimo naši kontrolu.

2. Pokud tyto podmínky nebo podmínky poskytovatele služby porušíte, v maximálním rozsahu povoleném zákonem:

 • neponeseme odpovědnost za žádné náklady, které vám v důsledku toho vzniknou,
 • nebudete mít nárok na vrácení peněz.

3. V maximálním rozsahu povoleném zákonem poneseme my nebo poskytovatel služby odpovědnost (v jedné nebo v řadě souvisejících záležitostí) jen do výše ceny rezervace, která je uvedená v e-mailu s potvrzením.

4. Žádné ustanovení v těchto podmínkách neomezí naši odpovědnost (ani odpovědnost poskytovatele služby) za vlastní (i) nedbalost, která způsobí smrt či zranění nebo (ii) podvod či úmyslné klamání.

5. V souvislosti s produkty a službami poskytovatelů služby nic neslibujeme (s výjimkou výslovných ustanovení v těchto podmínkách). Odpovědnost za správné rozhodnutí leží výhradně na vás.

6. Připomínáme, že žádné ustanovení v těchto podmínkách k ničemu neopravňuje jinou třetí stranu než poskytovatele služby.

7. Mohou vás chránit závazné zákony a předpisy na ochranu spotřebitelů. Podle nich máte práva, která podmínky žádné společnosti nemohou zrušit. V takovém případě o naší odpovědnosti nerozhodují jen tyto podmínky, ale také všechny platné zákony a předpisy na ochranu spotřebitelů.

A19. Rozhodné právo a soud

1. V maximálním rozsahu povoleném závazným místním zákonem (o ochraně spotřebitele) se tyto podmínky a naše služby budou řídit nizozemským právem (ubytování, lety nebo turistické atrakce) nebo anglickým právem (pronájem aut a soukromá/veřejná doprava).

2. V maximálním rozsahu povoleném závazným místním zákonem (o ochraně spotřebitele) budou veškeré spory předkládány výhradně příslušným soudům v Amsterdamu (ubytování, lety nebo turistické atrakce) nebo Anglii a Walesu (pronájem aut a soukromá/veřejná doprava).

A20. Spojené cestovní služby

1. Pokud:

 • si po výběru a úhradě jedné cestovní služby zarezervujete další cestovní služby k cestě nebo dovolené během stejné návštěvy platformy nebo
 • si zarezervujete další cestovní služby k cestě nebo dovolené prostřednictvím odkazu, který jsme vám zprostředkovali, do 24 hodin od okamžiku, kdy vám přijde potvrzení o provedení původní rezervace,

NEBUDOU se na vás vztahovat žádná práva týkající se souborných služeb podle směrnice (EU) 2015/2302 ani legislativa Spojeného království z roku 2018 k souborným cestovním službám a spojeným cestovním službám (souhrnně „požadavky na souborné cestovní služby“). Proto neponeseme odpovědnost za řádné poskytování těchto cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na poskytovatele služby.

2. V obou těchto případech se cestovní služby stanou součástí spojených cestovních služeb, nikoli souborných. Společnost Booking.com, v souladu s požadavky práva EU a Spojeného království, zavedla ochranu, aby vám mohla vrátit platby, které jste jí předali, za služby, které vám nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že tímto vám nevzniká nárok na vrácení peněz v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

3. Společnost Booking.com z vlastní vůle rozšířila tuto ochranu pro případ platební neschopnosti na zákazníky mimo EU a Spojené království, kteří si prostřednictvím Booking.com zarezervovali víc cestovních služeb, které představují spojené cestovní služby ve smyslu požadavků na souborné cestovní služby. Toto rozšíření se vztahuje pouze na platby, které obdrží Booking.com.

4. Společnost Booking.com ochranu pro případ platební neschopnosti zajistila formou bankovní záruky u Deutsche Bank, kterou spravuje společnost Sedgwick International UK a vztahuje se na všechny finanční prostředky placené přímo společnosti Booking.com.

5. Pokud cestujícím nebudou poskytnuty služby z důvodu platební neschopnosti společnosti Booking.com, mohou se obrátit na společnost Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4AD, Spojené království, tel. č.: +44 207 530 0600, e-mail: helpline@uk.sedgwick.com).

6. Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti se nevztahuje na smlouvy s jinými stranami než společností Booking.com, které mohou být plněny i přes platební neschopnost společnosti Booking.com.

7. Projděte si směrnici (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu v Evropské unii nebo Spojeném království.

B. Ubytování

B1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s ubytováním.

B2. Smluvní vztah

1. Rezervaci provádíte přímo u poskytovatele služby. U této rezervace nejsme smluvní stranou.

2. Platformu vlastní a provozuje společnost Booking.com B.V.

3. Na naší platformě se zobrazují jen ubytovací zařízení, se kterými máme obchodní vztah. Nemusí se na ní ale zobrazovat všechny jejich produkty a služby.

4. Informace o poskytovatelích služby (např. týkající se zařízení, podmínek ubytování a opatření k zajištění udržitelnosti) a jimi nabízených cestovních produktech (např. týkající se cen, dostupnosti a podmínek zrušení) vycházejí z informací, které nám poskytnou. Mají povinnost zajistit, aby všechny tyto informace byly přesné a aktuální.

B3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služby mohou inzerovat a prodávat ubytování. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Poté co si ubytování zarezervujete, předáme vám i poskytovateli služby podrobnosti o rezervaci včetně jmen hostů.

3. V závislosti na podmínkách vaší rezervace je možné, že vám budeme moci pomoci rezervaci změnit nebo zrušit, pokud se pro takový krok rozhodnete.

B4. Co musíte udělat vy

1. Vyplňte správně všechny své kontaktní údaje, abychom vám my a/nebo poskytovatel služby mohli poskytnout informace o vaší rezervaci a v případě potřeby vás mohli kontaktovat.

2. Pečlivě si pročtěte tyto podmínky i podmínky, které se zobrazí v během rezervačního procesu.

3. Chovejte se k ubytovacímu zařízení a nábytku, nainstalovaným předmětům, elektronice a dalšímu vybavení ohleduplně a zanechejte věci ve stejném stavu, v jakém byly při vašem příjezdu. Pokud se něco rozbije, poškodí nebo ztratí, nezapomeňte o tom informovat místní personál (co nejdříve je to možné, vždy před odjezdem).

4. Během svého pobytu dbejte na zabezpečení ubytovacího zařízení a vybavení. Proto například neponechávejte odemknuté dveře nebo okna.

B5. Cena a platba

1. Viz oddíly „Ceny“ (A6) a „Platba“ (A7) výše.

B6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Viz oddíl „Podmínky“ (A8) výše.

B7. Co dalšího potřebujete vědět?

Rozdíl v ceně vyrovnáme

1. Chceme, abyste vždy našli tu nejlepší možnou cenu. Pokud po rezervaci ubytování přes naši platformu najdete stejné ubytování (se stejnými podmínkami) na jiném webu za nižší cenu, slibujeme, že vám rozdíl v ceně vrátíme. To vše v souladu s podmínkami programu Rozdíl v ceně vyrovnáme.

Nabídka od obchodního partnera

2. Některé nabídky na naší platformě jsou označené jako „nabídky od obchodního partnera“. To znamená, že se k nám dostávají přes partnerskou společnost společnosti Booking.com, nikoli přímo od poskytovatele služby. Není-li uvedeno jinak, pro nabídky od obchodního partnera, které si zarezervujete, platí:

 • Musejí být zaplaceny v okamžiku rezervace.
 • Není možné je upravovat. Pokud je však u takové nabídky možnost zrušení zdarma, budete moci rezervaci zrušit zdarma, pokud tak učiníte ve stanoveném termínu.
 • Nelze je kombinovat se žádnými dalšími nabídkami (promo akcemi, pobídkami ani odměnami).
 • Není možné k nim na naší platformě přidat hodnocení ani recenzi.

Cenové pobídky od společnosti Booking.com

3. Některá snížení cen financujeme my, nikoli poskytovatel služby. To znamená, že část ceny, kterou máte zaplatit, hradíme my.

Podmínky pro případ vzniku škody

4. Během rezervace se vám může zobrazit, co někteří poskytovatelé služeb označují jako „podmínky pro případ vzniku škody“. To znamená, že pokud některý z členů vaší skupiny něco ztratí nebo poškodí:

 • Měli byste informovat poskytovatele služby.
 • Poskytovatel služby po vás nebude požadovat úhradu přímo, ale bude mít 14 dní na to, aby pod vaším číslem rezervace podal žádost o náhradu škody prostřednictvím naší platformy.
 • Pokud poskytovatel žádost podá, budeme vás informovat a vy nám můžete sdělit případné připomínky a zda s úhradou souhlasíte:
  • v případě souhlasu vám částku naúčtujeme jeho jménem,
  • v případě nesouhlasu záležitost prověříme a rozhodneme, jestli je nutné ji dále prošetřit*.

5. Výše částky, kterou vám poskytovatel služby může podle podmínek pro případ vzniku škody prostřednictvím naší platformy naúčtovat, je omezená (zobrazuje se v průběhu rezervace).

6. Všechny platby, které provedete, proběhnou mezi poskytovatelem služby a vámi. My je jen zorganizujeme jménem poskytovatele služby.

7. Podmínky pro případ vzniku škody se nevztahují na běžný úklid, běžné opotřebení, kriminalitu (například krádež) ani nefyzické škody (například pokuty za kouření nebo domácí mazlíčky).

8. Poskytovatel služby může před příjezdem nebo při příjezdu vyžadovat složení „zálohy na škody“. V takovém případě vás o tom budeme informovat v průběhu rezervace. Tato záloha ale nijak nesouvisí s podmínkami pro případ vzniku škody. Nebudeme se podílet na žádném finančním vyrovnání ve spojitosti se zálohami na škody.

* Pokud vznikne nějaká škoda, poskytovatel služby se může rozhodnout, že uplatní svůj (právní) nárok mimo podmínky pro případ vzniku škody. V takovém případě nebude uvedené omezení (viz bod 5 výše) platit.

Jak pracujeme

9. V oddílu Jak pracujeme najdete informace o hodnocení, rankingu, způsobu, jak vyděláváme peníze, a řadě dalších záležitostí.

C. Turistické atrakce

C1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s turistickými atrakcemi.

C2. Smluvní vztah

1. Sami ne(pře)prodáváme, nenabízíme ani neposkytujeme žádné návštěvy turistických atrakcí. Rezervací návštěvy turistické atrakce uzavíráte smluvní vztah přímo s (a) poskytovatelem služby nebo (b) zprostředkovatelem (pokud návštěvu turistické atrakce přeprodává), což je uvedeno během procesu rezervace.

2. Jednáme výhradně jako platforma a nejsme zapojeni do žádných podmínek třetí strany. Nejsme odpovědní za vaši vstupenku a (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v souvislosti s rezervací.

C3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služby a (příležitostně) zprostředkovatelé mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Poté co si návštěvu turistické atrakce zarezervujete, poskytneme vám i poskytovateli služby podrobnosti o rezervaci. Pokud bude poskytovatel služby potřebovat více než jen vaše jméno, budeme vás o tom informovat při rezervaci.

3. V závislosti na podmínkách vaší rezervace je možné, že vám budeme moci pomoci rezervaci změnit nebo zrušit, pokud se pro takový krok rozhodnete.

C4. Co musíte udělat vy

1. Musíte správně vyplnit všechny své kontaktní údaje, abychom vám my a/nebo poskytovatel služby mohli poskytnout informace o vaší rezervaci a v případě potřeby vás mohli kontaktovat.

2. Musíte si přečíst naše podmínky i podmínky třetí strany (zobrazí se v posledním kroku rezervace) a souhlasit s jejich dodržováním. Také musíte potvrdit, že pokud byste je porušili, mohlo by to mít za následek další poplatky nebo zrušení vaší rezervace.

C5. Cena a platba

1. Když si zarezervujete návštěvu turistické atrakce, zpracujeme vaši platbu. Bližší informace (včetně souvisejících práv a povinností) najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

C6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Projděte si oddíl „Podmínky“ (A8) výše.

C7. Co dalšího potřebujete vědět?

Jak pracujeme

1. V oddílu Jak pracujeme najdete informace o hodnocení, rankingu, způsobu, jak vyděláváme peníze, a řadě dalších záležitostí.

D. Pronájem aut

D1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s pronájmem aut.

D2. Smluvní vztah

1. Rezervaci auta provedete buď (a) u nás, nebo (b) přímo u poskytovatele služby. V obou případech platí:

 • Rezervační proces se řídí našimi podmínkami. Jakmile vám pošleme potvrzení rezervace, vznikne mezi vámi a námi smluvní vztah.
 • Samotný pronájem se řídí smlouvou o pronájmu. Jakmile ji na pobočce autopůjčovny podepíšete, vznikne mezi vámi a poskytovatelem služby smluvní vztah (hlavní podmínky uvidíte a přijmete během rezervace auta).

2. Ve většině případů vám potvrzení rezervace přijde ihned po dokončení rezervace. Pokud ale poskytovatel služby pronájem nepotvrdí okamžitě, nebudeme po vás požadovat platbu a nepošleme vám potvrzení rezervace, dokud tak neučiní.

3. Pokud se mezi těmito podmínkami a smlouvou o pronájmu vyskytne nesoulad, bude uplatněna smlouva o pronájmu.

D3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služeb mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Nemůžeme zaručit značku a model vozu, který si zarezervujete (pokud to výslovně neuvedeme). Výrazem „a podobné“ se rozumí, že vám může být poskytnuto podobné auto (tzn. stejně velké, se stejným typem převodovky atd.). Fotografie aut jsou proto pouze ilustrativní.

3. Jakmile vytvoříte rezervaci auta k pronájmu:

 • předáme poskytovateli služby podrobnosti o rezervaci (např. jméno a kontaktní telefonní číslo hlavního řidiče),
 • poskytneme vám informace o vyzvednutí (např. kontaktní údaje poskytovatele služby a informace o tom, co si musíte vzít s sebou).

D4. Co musíte udělat vy

1. Musíte uvést všechny informace, které potřebujeme k vyřízení vaší rezervace (kontaktní údaje, čas vyzvednutí atd.).

2. Musíte si přečíst tyto podmínky i smlouvu o pronájmu a souhlasit s jejich dodržováním. Také musíte potvrdit, že pokud byste je porušili:

 • mohlo by se stát, že budete muset zaplatit další poplatky,
 • mohlo by dojít ke zrušení vaší rezervace,
 • zaměstnanci autopůjčovny na pobočce by vám mohli odmítnout vydat klíče.

3. Musíte si projít specifické požadavky spojené s pronájmem auta, protože řada detailů (požadavky ohledně řidičského průkazu, výše zálohy, potřebná dokumentace, přijímané platební karty atd.) se může u různých pronájmů lišit. Proto si nezapomeňte důkladně pročíst:

 • tyto podmínky,
 • hlavní podmínky smlouvy o pronájmu, které se vám zobrazí v průběhu rezervace,
 • celou smlouvu o pronájmu, kterou obdržíte při vyzvednutí auta.

4. Musíte se dostavit do pobočky autopůjčovny ve stanovený čas vyzvednutí. Pokud se opozdíte, auto už nemusí být dostupné a nebudete mít nárok na vrácení peněz. Pokud se domníváte, že byste se mohli opozdit, je velmi důležité, abyste kontaktovali poskytovatele služby nebo nás. A to i v případě zpoždění letu, jehož číslo jste poskytli.

5. V hlavních podmínkách k pronájmu auta se dozvíte, co hlavní řidič potřebuje mít u sebe při vyzvednutí vozu. Musíte zajistit, aby u sebe měl všechno potřebné (např. řidičský průkaz, vyžadovaný doklad totožnosti a platební kartu na své jméno, na které je dostatek prostředků na zálohu), až dorazí na pobočku autopůjčovny.

6. Musíte zajistit, aby hlavní řidič splňoval podmínky (poskytovatele služby) pro řízení auta.

7. Při vyzvednutí auta u sebe musíte mít všechny potřebné dokumenty (např. doklad totožnosti, kupon k vyzvednutí auta a řidičský průkaz).

8. Na pobočce autopůjčovny musíte personálu předložit platný řidičský průkaz každého z řidičů v plném rozsahu. Každý řidič musí být držitelem svého řidičského průkazu minimálně po dobu jednoho roku (v mnoha případech i déle). Pokud má některý z řidičů v řidičském průkazu nějaké záznamy/body, co nejdříve nás o tom informujte. Poskytovatel služby by mu totiž nemusel povolit vůz řídit.

9. Musíte zajistit, aby si každý řidič s řidičským průkazem vydaným v Anglii, Skotsku nebo Walesu vyřídil „kontrolní kód“ (check code) k řidičskému průkazu nejpozději 21 dní před vyzvednutím vozidla.

10. Musíte zajistit, aby měl každý řidič svůj vlastní mezinárodní řidičský průkaz (pokud jej potřebuje) i řidičský průkaz. Upozorňujeme, že každý řidič musí mít svůj řidičský průkaz (i mezinárodní řidičský průkaz, pokud jej potřebuje) vždy u sebe.

11. Musíte zajistit, aby každé dítě mělo vhodnou dětskou sedačku (pokud ji potřebuje).

12. Pokud během pronájmu auta nastane nějaký problém (nehoda, porucha atd.), musíte:

 • kontaktovat poskytovatele služby,
 • nedávat svolení k opravě bez souhlasu poskytovatele služby,
 • uchovat veškerou dokumentaci (faktury za opravu, policejní zprávy atd.), abyste ji mohli předložit nám nebo poskytovateli služby nebo pojišťovně.

D5. Cena a platba

1. U vaší rezervace je jako obchodník uvedena společnost Booking.com Transport Limited. Podrobné informace o procesu platby najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

Další náklady a poplatky

2. V mnoha případech si poskytovatel služby naúčtuje poplatek za každého mladého řidiče, který ještě nedosáhl určitého věku (např. 25 let). V některých případech si může naúčtovat i poplatek za každého staršího řidiče, který překročil určitou věkovou hranici (např. 65 let). Během vytváření rezervace na naší platformě musíte zadat věk hlavního řidiče, abychom vám mohli poskytnout informace o poplatcích odvíjejících se od věku, které byste následně uhradili při vyzvednutí vozu.

3. V mnoha případech si poskytovatel služby naúčtuje poplatek za jednosměrný pronájem, když auto odevzdáte na jiném místě. Pokud právě toto máte v úmyslu, musíte místo odevzdání zadat v průběhu rezervace. My vám pak budeme moct sdělit, jestli je tato možnost k dispozici, a předat podrobnosti o poplatku za jednosměrný pronájem. Ten byste uhradili při vyzvednutí.

4. V mnoha případech si poskytovatel služby naúčtuje poplatek za překročení hranic, když s autem pojedete do jiné země, do jiného státu nebo na jiný ostrov. Pokud právě toto máte v úmyslu, je velmi důležité, abyste o tom nás nebo poskytovatele služby informovali co nejdříve (musí se tak stát před vyzvednutím auta).

5. Cena pronájmu auta se počítá v jednotkách o délce 24 hodin. To znamená, že pronájem vozu na 25 hodin bude stát stejně jako 48hodinový pronájem.

6. Pokud se po vyzvednutí auta rozhodnete, že byste si ho ponechali delší dobu, obraťte se na poskytovatele služby. Ten vám sdělí, jaká by byla cena, a uzavřete nový smluvní vztah přímo s ním. Pokud auto vrátíte pozdě, aniž byste se na tom předem dohodli s poskytovatelem služby, může vám naúčtovat další poplatek.

Příslušenství

7. V některých případech při rezervaci auta zaplatíte i za volitelné příslušenství (dětské sedačky, GPS, zimní pneumatiky atd.), které máte při vyzvednutí auta zaručeno.

8. V jiných případech o určité příslušenství požádáte při rezervaci auta. V takové situaci:

 • za ně zaplatíte při vyzvednutí auta,
 • poskytovatel služby nezaručuje, že bude k dispozici.

D6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Přesahujeme rámec svých zákonných povinností. I když místní zákony nevyžadují, abychom nabízeli konkrétní práva na zrušení rezervace, garantujeme, že v případě zrušení rezervace dodržíme podmínky vrácení peněz.

2. Následující podmínky pro zrušení rezervace a změny platí pro všechny rezervace s výjimkou:

 • rezervací u autopůjčoven Dollar nebo Thrifty, které byly vytvořeny před 26. lednem 2021 (projděte si podmínky svého pronájmu),
 • rezervací označených jako „bez možnosti vrácení peněz“ (tyto rezervace nelze změnit a při jejich zrušení nemáte nárok na vrácení peněz).

Zrušení rezervace

3. Pokud rezervaci zrušíte:

 • VÍCE NEŽ 48 hodin před začátkem pronájmu, obdržíte celou cenu zpět.
 • MÉNĚ NEŽ 48 hodin před začátkem pronájmu nebo přímo na pobočce autopůjčovny při vyzvednutí auta, vrátíme vám zaplacenou částku sníženou o cenu 3 dnů vašeho pronájmu. Pokud jste tedy měli auto rezervované na 3 nebo méně dní, žádné peníze zpět neobdržíte.
 • Při zrušení PO začátku pronájmu (nebo v případě, že se k vyzvednutí auta nedostavíte) vám nebudou vráceny žádné peníze.

4. Zaměstnanci pobočky vám mohou auto odmítnout předat, pokud (například):

 • nedorazíte včas,
 • nesplňujete podmínky pro pronájem auta,
 • nemáte potřebné dokumenty,
 • hlavní řidič nemá platební kartu na své jméno, s dostatkem finančních prostředků na složení kauce.

Pokud k tomu dojde, zavolejte nám z pobočky autopůjčovny, zrušte svou rezervaci a my vám vrátíme zaplacenou částku sníženou o cenu 3 dnů vašeho pronájmu. Jinak nebudete mít nárok na vrácení peněz.

Změny rezervace

5. V rezervaci můžete provádět změny až do doby, než si máte auto vyzvednout.

6. Ve většině případů je nejsnazší k tomu využít naši aplikaci nebo web (sekce „Spravovat rezervaci“).

7. Za změny v rezervaci se neplatí žádné poplatky. Provedené změny ale mohou mít vliv na cenu pronájmu. Někdy lze změnu rezervace provést jen zrušením původní rezervace a vytvořením nové. V takovém případě vám můžeme jménem autopůjčovny účtovat poplatek za zrušení.

8. Pokud se v důsledku změny rezervace změní cena nebo bude třeba uhradit poplatek za zrušení, budeme vás o tom informovat předem.

Změny z naší strany

9. Pokud budeme my nebo poskytovatel služby potřebovat vaši rezervaci změnit (např. když poskytovatel služby nemůže auto poskytnout), budeme vás o tom co nejdříve informovat. V případě, že se změnou nebudete souhlasit, máte právo rezervaci zrušit a požadovat vrácení celé částky (bez ohledu na to, kolik času zbývá do začátku pronájmu). Neponeseme však žádnou další odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé náklady, které vám tak mohou vzniknout (např. na hotelový pokoj nebo taxislužbu).

D7. Co dalšího potřebujete vědět?

Všeobecná ustanovení

1. Aby si řidiči mohli pronajmout auto nebo je řídit, musí v každém případě splňovat minimální věkovou hranici. V některých případech také nesmí překročit maximální věkovou hranici. Tato omezení se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služby, místě nebo typu auta.

2. Řídit auto smějí pouze řidiči, kteří splňují příslušné podmínky a jejichž jméno je uvedeno ve smlouvě o pronájmu.

3. Nesmíte s autem odjet do jiné země, do jiného státu nebo na jiný ostrov a nesmíte jej odevzdat na jiném místě, aniž byste si to předem ujednali.

Pozdní vyzvednutí / dřívější odevzdání

4. Pokud si auto vyzvednete později (viz bod D4.4 výše) nebo ho odevzdáte dříve, než je ujednáno v potvrzení rezervace, poskytovatel služby vám nevrátí peníze za „nevyužitou“ dobu.

Jak pracujeme

5. V oddílu Jak pracujeme najdete informace o hodnocení, rankingu, způsobu, jak vyděláváme peníze, a řadě dalších záležitostí.

E. Lety

E1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené s lety.

E2. Smluvní vztah

1. Většinu letů na naší platformě poskytuje zprostředkovatel, který jedná jako prostředník letecké společnosti nebo leteckých společností.

2. Rezervaci provádíte přímo u letecké společnosti. U této rezervace nejsme smluvní stranou. Provedením rezervace uzavíráte (i) zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem (k letence) a (ii) smlouvu o přepravě s leteckou společností (k samotnému letu).

3. Pokud si zarezervujete doplňkové služby (další zavazadla, pojištění atd.), uzavřete přímou smlouvu se zprostředkovatelem nebo jinou společností. My u této smlouvy nebudeme smluvní stranou.

4. Jednáme výhradně jako platforma a nejsme zapojeni do žádných podmínek třetí strany. Nejsme odpovědní za vaši letenku ani případně zakoupené doplňkové služby a (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v souvislosti s rezervací.

E3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služby mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Po dokončení rezervace letu budou údaje o vaší rezervaci (např. jména cestujících) předány poskytovateli služby.

3. V závislosti na smlouvě o přepravě je možné, že vám budeme moci pomoci rezervaci změnit nebo zrušit, pokud se pro takový krok rozhodnete.

E4. Co musíte udělat vy

1. Musíte správně vyplnit všechny své kontaktní údaje, abychom vám my a/nebo poskytovatel služby mohli poskytnout informace o vaší rezervaci a v případě potřeby vás mohli kontaktovat.

2. Musíte si přečíst naše podmínky i podmínky třetí strany (zobrazí se v posledním kroku rezervace) a souhlasit s jejich dodržováním. Také musíte potvrdit, že pokud byste je porušili, mohlo by to mít za následek další poplatky nebo zrušení vaší rezervace.

E5. Cena a platba

1. Při rezervaci letu vaši platbu zpracujeme my, zprostředkovatel (nebo jím určená strana) nebo třetí strana, například letecká společnost. Bližší informace o zpracování plateb (včetně souvisejících práv a povinností) najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

E6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

1. Podmínky zrušení najdete ve smlouvě o přepravě, kterou máte k dispozici v průběhu rezervace letu.

2. Změna nebo zrušení letu mohou být spojeny s poplatkem.

3. Letecká společnost si vyhrazuje právo podle svého uvážení změnit termíny letů nebo lety zrušit.

4. Různé letenky od stejné letecké společnosti mohou zahrnovat různé služby nebo pro ně mohou platit různá omezení.

5. V případě dotazů ohledně změn, zrušení rezervace nebo vrácení peněz se obracejte na náš tým zákaznického servisu.

E7. Co dalšího potřebujete vědět?

Codeshare

1. Některé letecké společnosti mezi sebou uzavírají codesharové smlouvy. To znamená, že si zakoupíte letenku od jedné z nich (vystavitel letenky), ale poletíte v letadle vlastněném druhou z nich (provozující dopravce). Ve většině těchto případů provedete odbavení u provozujícího dopravce. S dostatečným předstihem si to ale raději ověřte u vystavitele letenky.

2. Informaci o tom, jestli je daný let codesharový, se dozvíte při jeho rezervaci.

Postupy zakázané leteckou společností

3. Většina leteckých společností nepovoluje, aby si lidé kupovali letenky zahrnující lety, které nehodlají využít. Příkladem může být zpáteční letenka v případě, že ji dotyčný nehodlá využít ke zpátečnímu letu. Pokud máte zájem o další příklady, zadejte do vyhledávače výrazy jako „point-beyond ticketing“ (letenka do vzdálenějšího místa, než kde zákazník vystoupí), „hidden-city ticketing“ (letenka do skrytého města) nebo „back-to-back ticketing“ (kombinování několika zpátečních letů v jiném pořadí).

4. Zakoupením letu vyjadřujete souhlas s tím, že takovým způsobem postupovat nebudete. Také souhlasíte s tím, že nás odškodníte v případě, že si letecká společnost bude nárokovat rozdíl mezi cenou vaší skutečné cesty a cenou za kompletní cestu uvedenou na letence.

Využívání letových segmentů

5. Většina leteckých společností vyžaduje, abyste jí poskytované lety využili v posloupném pořadí. Proto pokud nevyužijete první let, letecká společnost může automaticky zrušit zbytek vašeho itineráře.

6. Pokud vám letecká společnost nepovoluje nevyužít některý z letů v itineráři, nezapomeňte nechtěné lety zrušit v souladu s podmínkami zrušení. Upozorňujeme, že nemusíte mít nárok na vrácení kompletní částky (nebo určité částky) za tyto nevyužité lety.

Jednosměrné letenky

7. Pokud si koupíte dvě jednosměrné letenky místo jedné zpáteční letenky:

 • provedete dvě samostatné rezervace, přičemž pro každou z nich budou platit vlastní pravidla a podmínky,
 • změny u jednoho letu neovlivní let druhý (pokud třeba dojde ke zrušení vašeho prvního letu, není garantováno, že vám budou vráceny peníze za druhý let).

8. Pokud cestujete do zahraničí, je možné, že budete muset před personálem u odbavení nebo pracovníky imigračního oddělení prokázat, že máte rezervovaný zpáteční let (další informace o cestovních pasech, vízech atd. najdete v oddílu „Mezinárodní lety“ níže).

Poplatky a daně

9. Do ceny budou zahrnuty všechny leteckou společností nebo státem stanovené daně a poplatky (s výjimkou vstupních/výstupních poplatků – viz oddíl „Vstupní/výstupní poplatky“ níže). Můžete nést odpovědnost za kompenzaci změn daňových sazeb se zpětnou platností.

Poplatky za služby

10. V závislosti na tom, který let si vyberete, vám můžeme my a/nebo zprostředkovatel cestovních služeb účtovat poplatek za služby.

 • Náš případný poplatek za služby je poplatek za použití naší platformy, abyste si mohli koupit letenku od zprostředkovatele cestovních služeb. Tento poplatek zahrnuje DPH / GST / podobné daně v příslušné výši.
 • Případný poplatek za služby účtovaný zprostředkovatelem cestovních služeb je poplatek za jeho využití jako prostředníka mezi vámi a leteckou společností (leteckými společnostmi). Tento poplatek může zahrnovat DPH/GST/podobné daně v příslušné výši.

11. Případné poplatky za služby budou zahrnuty v ceně letenky.

Poplatky za zavazadla a doplňkové služby

12. Letecká společnost si může účtovat poplatky za odbavená zavazadla, nadměrná zavazadla nebo nadváhu u zavazadel, přednostní nástup do letadla, výběr místa k sezení, zábavní systém v letadle, jídlo a pití nebo odbavení na letišti.

13. V takovém případě se tyto poplatky připočtou k ceně letenky (není-li výslovně uvedeno, že váš let zahrnuje i doplňkové služby).

Mezinárodní lety

14. Je vaší povinností:

 • mít u sebe platný cestovní pas a vízum (pokud je vyžadováno),
 • splňovat všechny požadavky na vstup do země,
 • zjistit, jestli k přestupu v zemi, která není vaší cílovou destinací, potřebujete vízum,
 • předem se informovat na příslušném velvyslanectví, jestli se nějak změnily požadavky na cestovní pasy, víza či vstup do země,
 • projít si všechna upozornění nebo doporučení od úřadů v zemi vašeho trvalého pobytu nebo původu, než odcestujete do určité země či oblasti nebo v ní budete přestupovat.

15. Přestože zprostředkováváme cestování do i z nejrůznějších destinací, nezaručujeme, že je bez rizik. V maximálním rozsahu povoleném zákonem neponeseme odpovědnost za žádné následné škody nebo ztráty.

16. I když to není běžná praxe, mezinárodní právo povoluje dezinsekci letadla k vyhubení hmyzu. Personál při ní může vystříkat kabinu letadla aerosolovým insekticidem v době, kdy jsou cestující na palubě, nebo ošetřit vnitřní povrchy reziduálním insekticidem v době, kdy cestující na palubě nejsou. Doporučujeme vám, abyste si před cestou o dezinsekci zjistili bližší informace, například kde může být prováděna.

Vstupní/výstupní poplatky

17. Do ceny nebudou zahrnuty žádné poplatky, které země nebo letiště účtuje lidem za vstup do země nebo opuštění země a které jsou vybírány přímo na letišti. Doporučujeme vám, abyste si před cestou zjistili, jestli tento typ poplatku budete muset uhradit.

Spojené království: Vaše finanční ochrana

18. Držitel licence ATOL: Booking.com B.V.

19. Číslo licence ATOL: 11967

20. Ve Spojeném království poskytujeme plnou finanční ochranu v případě prodeje letů, které jsou chráněné programem finanční ochrany ATOL. Číslo naší licence Air Travel Organiser's Licence je 11967 a vydal ji letecký úřad Civil Aviation Authority, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Spojené království, tel. č.: +44 (0)333 103 6350, e-mail: claims@caa.co.uk.

21. Když si od nás zakoupíte let chráněný programem ATOL, obdržíte certifikát ATOL. Na něm je uvedeno, na co se finanční ochrana vztahuje, kde najdete informace o tom, co z toho pro vás vyplývá, a na koho se obrátit v případě problémů.

22. Poskytneme vám (případně tak učiní dodavatelé uvedení na vašem certifikátu ATOL) služby definované na certifikátu ATOL (nebo adekvátní alternativu). V určitých případech, kdy tak z důvodu platební neschopnosti nemůžeme učinit ani my, ani příslušný dodavatel, vám zakoupené služby nebo adekvátní alternativu (bez dalších nákladů pro vás) může poskytnout náhradní držitel licence ATOL. Souhlasíte s tím, že za takových okolností tyto závazky splní náhradní držitel licence ATOL. Také souhlasíte s tím, že tomuto náhradnímu držiteli licence ATOL zaplatíte všechny dlužné částky, které máte podle smlouvy uhradit. Rovněž však souhlasíte s tím, že v určitých případech nemusí být možné náhradního držitele licence ATOL jmenovat. V této situaci budete mít právo vznést nárok podle programu ATOL (případně vůči vydavateli vaší platební karty).

23. Pokud vám nebudeme moci poskytnout (případně pokud tak nebudou moci učinit dodavatelé uvedení na vašem certifikátu ATOL) definované služby (nebo adekvátní alternativu prostřednictvím náhradního držitele licence ATOL či jinak) z důvodu platební neschopnosti, členové dozorčí rady fondu Air Travel Trust vám podle programu ATOL mohou odeslat platbu (nebo poskytnout výhodu). Souhlasíte s tím, že na oplátku za takovou platbu nebo výhodu těmto členům dozorčí rady absolutně postoupíte všechny nároky, které máte nebo které vám mohou vzniknout v důsledku neposkytnutí daných služeb či v souvislosti s ním. Včetně všech nároků vůči nám, cestovní kanceláři (nebo případně vydavateli vaší platební karty). Také souhlasíte s tím, že je možné tyto případné nároky postoupit jinému subjektu, pokud tento subjekt zaplatil částky, které jste si podle programu ATOL nárokovali.

EU: Práva cestujících podle nařízení EU č. 261/2004

24. V případě zpoždění či zrušení vašeho letu nebo odepření vašeho nástupu na palubu můžete mít nárok na kompenzaci/pomoc podle nařízení EU č. 261/2004, pokud:

 • cestujete do Evropské unie (EU),
 • cestujete z Evropské unie (EU),
 • váš let provozuje letecká společnost EU.

EU: Odpovědnost leteckého dopravce podle nařízení EU č. 889/2002

25. Pokud se v rámci EU stane nehoda, může se na vás vztahovat nařízení EU č. 889/2002.

EU: Práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě podle nařízení EU č. 1107/2006

26. Nařízení EU č. 1107/2006 definuje určitá práva osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace.

Jak pracujeme

27. V oddílu Jak pracujeme najdete informace o hodnocení, rankingu, způsobu, jak vyděláváme peníze, a řadě dalších záležitostí.

F. Soukromá a veřejná doprava

F1. Rozsah tohoto oddílu

1. Tento oddíl uvádí konkrétní podmínky pro produkty a služby spojené se soukromou a veřejnou dopravou.

F2. Smluvní vztah

1. Když si předem zarezervujete soukromou nebo veřejnou dopravu, rezervace bude provedena přímo u poskytovatele služby. Když si zarezervujete poptávkovou soukromou dopravu, rezervace bude provedena u zprostředkovatele. Ve všech případech se proces rezervace bude řídit našimi podmínkami.

2. Soukromá doprava rezervovaná předem. Vy i poskytovatel služby souhlasíte s dodržováním těchto podmínek.

3. Veřejná doprava a poptávková soukromá doprava. V průběhu rezervace vám budou předloženy podmínky poskytovatele služby. Pokud se mezi jeho podmínkami a našimi podmínkami vyskytne nesoulad, budou uplatněny jeho podmínky.

4. Poptávková soukromá doprava. Provedením rezervace potvrzujete následující skutečnosti:

 • pročetli jste si podmínky poskytovatele služby a přijímáte je,
 • souhlasíte, že se obrátíte přímo na poskytovatele služby v případě, že se vyskytne nějaký problém,
 • rozumíte, že poskytovatel služby nese odpovědnost za zařízení a poskytnutí soukromé dopravy, výběr tras, stanovení cen a poskytnutí všech relevantních informací,
 • přijímáte, že poskytujeme jen rezervační platformu (známou také jako služba API) a neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, které vám vzniknou v důsledku čehokoli, co řidič/poskytovatel služby udělá nebo neudělá.

Ne všichni poskytovatelé služby mají vlastní podmínky, ale můžete si projít všechny, které nám byly poskytnuty.

F3. Co děláme my

1. Zprostředkováváme platformu, na které poskytovatelé služeb mohou inzerovat a prodávat cestovní produkty. A vy je můžete vyhledávat, srovnávat a rezervovat.

2. Po provedení rezervace předáme poskytovateli služby vaše údaje (např. vaše jméno, telefonní číslo a místo vyzvednutí).

3. Veškerá soukromá doprava. Předáme vám kontaktní údaje poskytovatele služby.

4. Soukromá doprava rezervovaná předem. Zajistíme, aby poskytovatel služby věděl, o jak velký vůz jste požádali.

5. Veřejná doprava. Předáme vám jízdenky (nebo vám sdělíme, jak si je můžete vyzvednout).

F4. Co musíte udělat vy

1. Musíte si pečlivě projít údaje o své rezervaci a poskytnout nám všechny informace, které potřebujeme k vyřízení vaší rezervace (vaše požadavky, kontaktní údaje atd.).

2. Musíte zajistit, aby se každý člen vaší skupiny řídil našimi podmínkami a (případně) podmínkami poskytovatele služby, které jste měli k dispozici a které jste přijali v průběhu rezervace. Berete na vědomí, že pokud je porušíte:

 • mohlo by se stát, že budete muset zaplatit další poplatky,
 • mohlo by dojít ke zrušení vaší rezervace,
 • řidič by vás mohl odmítnout přepravit.

3. Vezměte prosím na vědomí, že odhadovaná doba trvání cesty nezohledňuje dopravní situaci.

4. Veškerá soukromá doprava. Musíte zajistit, aby se všichni cestující na místo vyzvednutí dostavili včas.

5. Veškerá soukromá doprava. V čase vyzvednutí i v době před a po něm musíte mít zapnutý telefon (jehož telefonní číslo jste zadali při rezervaci), abyste mohli přijímat volání nebo zprávy v případě, že vás řidič bude potřebovat kontaktovat. Nemůžeme zaručit, že vás bude schopný kontaktovat přes aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp nebo Viber.

6. Soukromá doprava rezervovaná předem. V případě vyzvednutí na letišti nám musíte sdělit údaje o svém letu minimálně 24 hodin před časem vyzvednutí. Poskytovatel služby tak bude moci čas vyzvednutí posunout, pokud váš let bude mít zpoždění. Pokud vám po zpoždění nebo zrušení letu nebude moci soukromou dopravu poskytnout, obraťte se na náš tým zákaznického servisu.

7. Veřejná doprava. Musíte zajistit, aby všichni cestující dorazili včas, s dostatečnou časovou rezervou na případné vyzvednutí jízdenek.

8. Abyste rezervaci mohli provést, musíte být starší 18 let. Všechny cestující mladší 18 let musí doprovázet odpovědná dospělá osoba.

9. Zajistěte, aby se žádní cestující nechovali nepatřičně, například hrubě nebo způsobem, který by mohl ostatní ohrozit.

10. Musíte zajistit výběr vhodné soukromé/veřejné dopravy (s ohledem na velikost skupiny, počet zavazadel, požadavky ohledně bezbariérového přístupu atd.).

F5. Cena a platba

1. U vaší rezervace je jako obchodník uvedena společnost Booking.com Transport Limited. Podrobné informace o procesu platby najdete v oddílu „Platba“ (A7) výše.

2. Soukromá doprava rezervovaná předem. Do ceny jsou zahrnuta všechna cla, poplatky za přetížení dopravy, daně a příplatky v dopravní špičce. Platba se provádí v okamžiku rezervace.

3. Poptávková soukromá doprava. Cena bude potvrzena (a platba proběhne) v okamžiku, kdy vás řidič doveze na určené místo. Cena se může lišit od odhadu částky při rezervaci. Nesete odpovědnost za úhradu všech cel, poplatků za přetížení dopravy, daní, příplatků v dopravní špičce a spropitného.

4. Veřejná doprava. Platba proběhne po potvrzení rezervace. Je možné, že poskytovatel služby bude před odjezdem potřebovat, abyste mu ukázali jízdenku či elektronickou jízdenku. Mějte ji neustále u sebe, abyste si ji nemuseli znovu kupovat.

5. Poskytovatel služby nebo řidič nemusí souhlasit s žádnými změnami cesty, o které ho požádáte osobně. Pokud vám vyhoví, mohou si naúčtovat poplatek.

F6. Změny, zrušení rezervace a vrácení peněz

Zrušení rezervace

1. Ve většině případů:

 • Soukromá doprava rezervovaná předem. Rezervaci můžete bezplatně zrušit do 24 hodin před časem vyzvednutí (v některých případech do 2 hodin – informace najdete v potvrzení rezervace). Pokud rezervaci nezrušíte včas, nebudete mít nárok na vrácení peněz.
 • Poptávková soukromá doprava. Rezervaci můžete zrušit kdykoli před časem vyzvednutí, ale poskytovatel služby vám může naúčtovat poplatek za zrušení.
 • Veřejná doprava. Po potvrzení rezervace pravděpodobně nebudete mít nárok na vrácení peněz. Pokud se vám změní plány, obraťte se na tým zákaznického servisu a zeptejte se na možnosti, jaké máte k dispozici.

2. Pokud má poskytovatel služby odlišné podmínky zrušení (zobrazí se vám při rezervaci), budou uplatněny jeho podmínky.

3. My a/nebo poskytovatel služby můžeme zrušit rezervaci s minimálním nebo žádným předstihem. Tato situace by ale nastala jen ve velmi specifických situacích. Příklady:

 • Poskytovatel služby se dostane do platební neschopnosti nebo je skutečně neschopný vaší rezervaci vyhovět. V takovém případě uděláme maximum pro to, abychom pro vás zajistili náhradní dopravu (a pokud se nám to nepodaří, vrátíme vám celou částku).
 • Porušíte tyto podmínky a/nebo podmínky poskytovatele služby. V takovém případě nebudete mít nárok na vrácení peněz.

Změny před zahájením cesty

4. Soukromá doprava rezervovaná předem. V e-mailu s potvrzením se dozvíte, jak dlouho dopředu (před časem vyzvednutí) musíte požádat o případné změny rezervace (např. změny místa nebo času).

5. Poptávková soukromá doprava. Pokud chcete svou rezervaci změnit, budete ji nejspíš muset zrušit (tím vám může vzniknout povinnost uhradit poplatek za zrušení) a provést novou rezervaci.

6. Veřejná doprava. Po potvrzení už svou rezervaci nemůžete změnit.

7. Pokud my nebo poskytovatel služby budeme potřebovat vaši rezervaci změnit (třeba v případě stávky, která by měla vliv na vaši cestu), budeme vás o tom co nejdříve informovat. Pokud se pak rozhodnete pro zrušení rezervace:

 • Jakékoli dopravy – Pokud rezervaci nezrušíte z některého z důvodů uvedených v dalším bodě, budete mít nárok na vrácení celé částky (bez ohledu na to, kolik času do začátku cesty zbývá).
 • Jakékoli soukromé dopravy – Pokud se změnou rozumí nový řidič, nový poskytovatel služby nebo nové (podobné) vozidlo, pak na vrácení peněz nárok mít nebudete (nárok mít můžete, když rezervaci zrušíte s dostatečným předstihem).

V každém z případů neponeseme my ani poskytovatel služby odpovědnost za žádné náklady, které vám mohou vzniknout (např. v souvislosti s náhradní dopravou nebo hotelovými pokoji).

Vrácení peněz

8. Pokud chcete požádat o vrácení peněz, musíte tak učinit písemně a nejpozději do 14 dní od času vyzvednutí.

9. Vrácení peněz na váš účet může trvat až pět pracovních dní.

10. Veškerá soukromá doprava. Pokud řidič nebude na místě vyzvednutí včas, můžete požádat o vrácení peněz a my pro vás záležitost prověříme.

11. Veškerá soukromá doprava. Nebudete mít nárok na vrácení peněz, pokud vaše cesta neproběhne podle plánu z těchto důvodů:

 • řidiči nebo poskytovateli služby se nepodařilo s vámi spojit,
 • jeden nebo více cestujících nebyl na místě vyzvednutí včas a vy jste nepožádali o nový čas vyzvednutí,
 • požádáte o nepřiměřené změny času vyzvednutí nebo cesty,
 • neinformujete nás / poskytovatele služby / řidiče o změně, kterou chcete provést,
 • při rezervaci soukromé dopravy jste uvedli nesprávné údaje (místo vyzvednutí, kontaktní údaje, počet osob, počet zavazadel atd.),
 • kvůli něčemu, co jeden nebo více spolucestujících udělali/neudělali.

F7. Co dalšího potřebujete vědět?

Soukromá doprava rezervovaná předem

1. V e-mailu s potvrzením zjistíte, jak dlouho bude řidič v místě vyzvednutí čekat.

Poptávková soukromá doprava

2. Řidič po uplynutí času vyzvednutí nemusí čekat. Pokud čekat bude, může vám za dobu, kterou čekal, naúčtovat poplatek. Pokud na místě vyzvednutí nebudete včas, může vám být naúčtován poplatek za zrušení.

Poplatky za opravu nebo čištění

3. Pokud je potřeba něco opravit nebo vyčistit, protože některý člen vaší skupiny udělal něco nepřiměřeného nebo porušuje tyto podmínky, ponesete odpovědnost za náklady na opravu nebo čištění.

Jak pracujeme

4. V oddílu Jak pracujeme najdete informace o hodnocení, rankingu, způsobu, jak vyděláváme peníze, a řadě dalších záležitostí.

Slovníček pojmů Booking.com

„Účet“ označuje účet (u společnosti Booking.com nebo společnosti skupiny), jehož prostřednictvím si můžete rezervovat cestovní produkty na naší platformě.

„Ubytování“ označuje poskytnutí ubytovacích služeb poskytovatelem služby (v celém oddílu B se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí poskytovatel ubytovacích služeb).

„Turistická atrakce“ označuje poskytnutí služeb spojených s návštěvou turistické atrakce poskytovatelem služby (v celém oddílu C se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí poskytovatel služeb spojených s návštěvou turistické atrakce).

„Služby spojené s návštěvou turistické atrakce“ zahrnují mimo jiné prohlídky, muzea, atrakce, aktivity a zážitky.

„Rezervace“ označuje rezervaci cestovního produktu na naší platformě bez ohledu na to, jestli za něj zaplatíte okamžitě, nebo později.

Výrazy „Booking.com“, „my“, „nám“ nebo „naše“ označují společnost Booking.com B.V. (v případě ubytování, letů nebo turistických atrakcí) nebo Booking.com Transport Limited (v případě služeb pozemní dopravy). Obchodní kontakt

„Potvrzení rezervace“ (v oddílu „Pronájem aut“) označuje e-mail s potvrzením a kupon pro vyzvednutí auta, které vám pošleme a ve kterých jsou uvedeny podrobnosti o vaší rezervaci.

„Flexibilní kredity“ představují odměnu v určité peněžní hodnotě, kterou si můžete nechat vyplatit způsobem platby, který u vás evidujeme, nebo kterou můžete využít k platbě za budoucí cestovní produkt.

„Smlouva o přepravě“ označuje smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služby, která se týká vašeho letu.

„Kredity“ označují odměnu v určité peněžní hodnotě. Dělí se na „flexibilní kredity“ a „kredity na cestování“.

„Cashback na platební kartu“ představuje odměnu v určité peněžní hodnotě, již si můžete nechat vyplatit na platební kartu, kterou u vás evidujeme. Tento typ odměny ale nemůžete využít k platbě za budoucí cestovní produkt.

„Směnný kurz“ označuje kurz, který používáme k převodu měny. Momentálně se jedná o WM/Refinitiv Closing Spot Rate, ale můžeme jej změnit.

„Rezervace splňující podmínky“ označuje rezervaci, která splňuje kritéria nutná k získání odměny.

„Let“ označuje zajištění letu poskytovatelem služby (v celém oddílu E se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí letecká společnost).

„Společnost skupiny“ označuje společnost přidruženou ke společnosti Booking.com – buď v ní má Booking.com přímý podíl, nebo je součástí skupiny Booking Holdings Inc.

„Kritéria jednotlivých odměn“ označují pravidla, která platí pro určité odměny – vedle výše uvedených všeobecných podmínek v oddílu „Odměny, kredity a Peněženka“ (A13).

„Zprostředkovatelská smlouva“ (v oddílu „Lety“) označuje smlouvu mezi vámi a zprostředkovatelem, která se týká způsobu, jakým zprostředkovatel pořídí vaši letenku (a v určitých případech i doplňkové služby) u letecké nebo jiné společnosti.

„Hlavní řidič“ označuje řidiče, jehož údaje byly zadány v průběhu rezervace. Je jedinou osobou, která může danou rezervaci změnit nebo zrušit, případně s námi v souvislosti s ní jednat (pokud nás neinformuje o tom, že těmito úkony pověřil někoho jiného).

„Poptávková soukromá doprava“ označuje soukromé vozidlo, o které požádáte, když se dostavíte na místo vyzvednutí (nebo chvíli předtím).

„Naše služby“ (v oddílu „Pronájem aut“) označují náš online systém pro rezervaci aut k pronájmu, jehož prostřednictvím mohou poskytovatelé služby nabízet produkty a služby a vy si je můžete rezervovat.

„Zaplacení ve vaší měně“ označuje možnost platby, kterou v určitých případech nabízíme, když poskytovatel služby nepoužívá vaši měnu. Tato možnost vám umožňuje provést platbu ve vaší měně.

„Způsob platby“ označuje způsob (platební karta, debetní karta, bankovní účet, PayPal, ApplePay atd.) použitý k provedení platby nebo převodu peněz.

„Vyzvednutí“ (v oddílu „Pronájem aut“) označuje proces na začátku pronájmu auta, kdy předložíte požadovaný doklad totožnosti a další dokumenty, zaplatíte všechny poplatky a další příslušenství, uzavřete smlouvu o pronájmu a převezmete auto.

„Čas vyzvednutí“ (v oddílu „Pronájem aut“) označuje datum a čas (v místě vyzvednutí), kdy si máte auto vyzvednout. Tyto údaje jsou uvedené v potvrzení rezervace.

„Čas vyzvednutí“ (v oddílu „Soukromá a veřejná doprava“) označuje čas (v místě vyzvednutí), kdy má na místo vyzvednutí dorazit soukromá doprava rezervovaná předem nebo kdy na místo vyzvednutí skutečně dorazí poptávková soukromá doprava.

„Platforma“ označuje web/aplikaci, kde si můžete rezervovat cestovní produkty. Může ji vlastnit nebo spravovat společnost Booking.com nebo přidružená společnost třetí strany.

„Soukromá doprava rezervovaná předem“ označuje soukromé vozidlo, o které požádáte minimálně dvě hodiny předtím, než dorazíte na místo vyzvednutí.

„Cesta soukromou dopravou“ označuje cestu soukromou dopravou, jak je definována v rezervaci (včetně všech změn provedených po dokončení rezervace).

„Veřejná doprava“ označuje vlaky, autobusy, tramvaje a další typy veřejné dopravy.

„Cesta veřejnou dopravou“ označuje cestu veřejnou dopravou, jak je definována v rezervaci (včetně všech změn provedených po dokončení rezervace).

„Pronájem“ (nebo „Pronájem aut“) označuje zajištění auta poskytovatelem služby (v celém oddílu D se pojmem „poskytovatel služby“ rozumí autopůjčovna, která auto poskytuje).

„Smlouva o pronájmu“ označuje smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služby, kterou podepíšete při vyzvednutí. V průběhu rezervace vám bude předložen přehled hlavních podmínek.

„Odměny“ označují výhody, které vám byly přislíbeny. Ve většině případů budou odměnami kredity na cestování, flexibilní kredity a cashback na platební kartu nebo voucher na určitý produkt.

„Poskytovatel služby“ označuje poskytovatele s cestováním souvisejícího produktu nebo služby na platformě, mimo jiné včetně: majitele hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení (v případě rezervace ubytování), muzea nebo parku (v případě rezervace návštěvy turistické atrakce) nebo autopůjčovny či letecké společnosti (v případě rezervace dopravy).

„Služby“ (v oddílu „Soukromá a veřejná doprava“) označují zajištění cesty veřejnou dopravou nebo cesty soukromou dopravou.

„Podmínky“ označují tyto podmínky služby.

„Zprostředkovatel“ označuje společnost, která jedná buď jako (a) prostředník mezi vámi a poskytovatelem služby, nebo (b) přeprodejce cestovního produktu.

„Podmínky třetí strany“ (v oddílu „Lety“) označuje zprostředkovatelskou smlouvu i smlouvu o přepravě.

„Kredity na cestování“ představují odměnu v určité peněžní hodnotě, kterou můžete využít k platbě za budoucí cestovní produkt, ale kterou si nemůžete nechat vyplatit.

„Cestovní produkt“ označuje jeden z produktů nebo služeb na platformě, které souvisejí s cestováním.

„Platba předem“ označuje platbu, kterou provedete při rezervaci produktu nebo služby (nikoli až při využití produktu nebo služby).

„Peněženka“ označuje sekci ve vašem účtu, kde se zobrazují vaše odměny, kredity a další pobídky.

VERZE: 1.0

DATUM: 14. února 2022

Tyto podmínky služby budeme pravidelně aktualizovat (jednou nebo dvakrát za rok).

Pro rezervace vytvořené před datem 14. února 2022

 • Obsah

  Naše filozofie

  Naším cílem je usnadnit lidem poznávat svět, tím, že jim nabízíme to nejlepší ubytování a místa na světě a možnost snadno navštívit turistické atrakce. Abychom dosáhli stanoveného cíle, uplatňujeme tuto filozofii:

  • Záleží nám na vás, a proto je naše platforma a zákaznický servis dostupný ve více než 40 jazycích.
  • Přinášíme vám více než 1,5 milionů ubytováni od luxusních možností po jakékoli ubytování, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám, ať už se jedná o hotel, motel, hostel, penzion nebo cokoli jiného kdekoliv na světě
  • Přinášíme pro vás a usnadňujeme vám návštěvu turistických atrakcí a využití jiných služeb cestovního ruchu.
  • Můžeme zprostředkovat platbu vstupného a zakoupení nebo pronájem služeb cestovního ruchu, které využívají naše služby zprostředkování plateb
  • Jsme Vám k dispozici 24/7: náš zákaznický servis dostupný 24 hodin denně – 7 dní v týdnu – 365 dní v roce, a to ve více než 40 jazycích
  • Nasloucháme vám, a proto je naše platforma navržena tak, aby VÁM (našim uživatelům) ve všech směrech vyhovovala
  • Na vašem názoru nám záleží, a proto uveřejňujeme necenzurované hodnocení ubytováni (od hostů, kteří byli skutečně ubytováni v daném ubytování)
  • Poskytujeme vám informativní a uživatelsky přívětivou webovou stránku, která zaručuje nejlepší dostupné ceny.
  • Rozdíl v ceně vyrovnáme

  Úvod do všeobecných podmínek

  Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny naše služby, které jsou poskytovány přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů) on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Navštívením a prohlížením naší (mobilní) webové stránky, jejím použitím nebo použitím jakékoli naší aplikace přes libovolnou platformu (dále společně označováno jako "platforma"), a/nebo provedením rezervace potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.

  Tyto stránky, jejich obsah i infrastruktura, a služba on-line rezervací ubytování poskytovaná na těchto stránkách a prostřednictvím webové stránky jsou vlastněny, provozovány a poskytovány společností Booking.com B.V. pouze pro osobní, nekomerční účely a podléhají níže uvedeným smluvním podmínkám. Vztah mezi námi a poskytovateli služeb cestovního ruchu se řídí konkrétními podmínkami, které určují obchodní vztah (B2B) s každým z poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Každý z poskytovatelů služeb cestovního ruchu má vůči Booking.com profesionální závazky které vyplývají z toho, že své služby poskytuje a/nebo zpřístupňuje na nebo přes Booking.com (týká vztahů business-to-business (B2B) i vztahů business-to -consumer (B2C)). Upozorňujeme, že poskytovatelé služeb cestovního ruchu mají, kromě všeobecných podmínek a informací uvedených na webové stránce, právo uplatňovat a/nebo vyžadovat plnění vlastních podmínek a pravidel na přístup a využívání služeb cestovního ruchu (které mohou zahrnovat body týkající se vyloučení odpovědnosti).

  Definice

  Výrazy jako „Booking.com“, „my“, „nás“ nebo „naše“ odkazují na Booking.com B.V., společnost s ručením omezeným, která podléhá zákonům Nizozemska a sídlí na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nizozemsko. „Platformou“ se rozumí (mobilní) webová stránka a aplikace, prostřednictvím které je služba zprostředkování poskytována a kterou vlastní, řídí, spravuje, udržuje a/nebo hostí Booking.com. „Služby cestovního ruchu“ označují různé služby a produkty cestovního ruchu, které si vy můžete od poskytovatelů služeb cestovního ruchu objednat, zakoupit, pronajmout nebo rezervovat.

  „Poskytovatelem služeb cestovního ruchu“ se rozumí poskytovatelé ubytování (např. hotely, motely, apartmány, bed & breakfasts, majitelé nemovitostí), turistické atrakce (tematické) parky, muzea, prohlídky, poskytovatelé dopravních služeb (např. pronájem aut, výletní plavby, vlaky, letištní transfery, autobusové zájezdy), cestovní agentury, poskytovatelé cestovního pojištění nebo jakékoli další související produkty a služby, které je možné rezervovat prostřednictvím platformy (ať už B2B nebo B2C).

  „Služba zprostředkování“ znamená on-line nákup, objednávku, (zprostředkovanou) platbu nebo rezervační služby nabízené nebo umožněné společností Booking.com, které se vztahují na různé produkty a služby nabízené poskytovateli služeb cestovního ruchu prostřednictvím platformy.

  Rezervace služeb cestovního ruchu znamená objednání, zakoupení, zaplacení a rezervování služeb cestovního ruchu.

  1. Rozsah a povaha našich služeb

  Prostřednictvím platformy poskytujeme (společnost Booking.com B.V. a její (distribuční) partneři) on-line platformu, přes kterou mohou poskytovatelé služeb cestovního ruchu propagovat, inzerovat, prodávat a nabízet své produkty a služby k objednání, zakoupení, pronájmu, nájmu a rezervaci a přes kterou mohou návštěvníci platformy nacházet, vyhledávat, porovnávat, objednávat, rezervovat, zakoupit nebo zaplatit (tj. služba zprostředkování). Využitím služby zprostředkování (např. rezervací služeb cestovního ruchu prostřednictvím služby zprostředkování) vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s poskytovatelem služeb cestovního ruchu, u kterého si vytvoříte rezervaci nebo objednáte produkt nebo službu (podle relevance). Od okamžiku, kdy provedete rezervaci služeb cestovního ruchu, jednáme výhradně jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem služeb cestovního ruchu. Relevantní informace o vaší rezervaci předáme příslušnému poskytovateli/poskytovatelům služeb cestovního ruchu a pošleme vám jeho/jejich jménem e-mail s potvrzením rezervace. Společnost Booking.com neprodává, nepronajímá, ani nenabízí žádné produkty nebo služby v oblasti cestovního ruchu.

  Pro zákazníky v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“), Švýcarska a Spojeného království platí následující. Na základě vlastního prohlášení globálně od poskytovatelů služeb cestovního ruchu požadujeme, aby nám oznámili, zda v kontextu spotřebitelského práva EU vystupují jako soukromý hostitel nebo jako profesionální hostitel (obchodník). Pokud nám poskytovatel služeb cestovního ruchu sdělí, že vystupuje jako soukromý hostitel (nebo tuto informaci výslovně neuvede, ale na základě informací, které máme k dispozici, ho nelze jednoznačně kategorizovat jako profesionálního hostitele), bude u tohoto poskytovatele služeb cestovního ruchu na stránce s výsledky hledání uvedeno označení „Provozováno soukromým hostitelem“ a následující vysvětlení:

  „Toto ubytování provozuje soukromý hostitel. V tomto případě nemusí platit legislativa EU na ochranu spotřebitele. Hostitelé, kteří na stránkách Booking.com zaregistrovali ubytování coby soukromí hostitelé, poskytují ubytovací služby jako vedlejší činnost. Nejedná se o profesionální poskytovatele ubytování (jako jsou například globální řetězce), a proto se na ně nemusí vztahovat stejná legislativa EU na ochranu spotřebitele. Společnost Booking.com však v těchto případech poskytuje stejnou úroveň zákaznických služeb jako u jakéhokoliv jiného pobytu. Ubytovací a zákaznické služby se od profesionálních hostitelů v těchto případech nijak neliší.“

  Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří nejsou na naší platformě označeni jako soukromí hostitelé, vystupují, podle našeho nejlepšího vědomí, na základě spotřebitelského práva EU jako profesionální hostitelé. Kvalifikace „soukromého hostitele“ je relevantní pouze pro účely spotřebitelského práva EU a není relevantní pro daňové účely, včetně DPH nebo jiných podobných nepřímých daní vybíraných v souvislosti s přidanou hodnotou nebo prodejem a/nebo spotřebou.

  Při poskytování služeb zprostředkování zveřejňujeme informace, které jsou založeny na informacích poskytnutých poskytovateli služeb cestovního ruchu. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří služby na platformě propagují, mají přístup do našeho systému a extranetu a jsou plně odpovědní za aktualizaci cen/vstupného, dostupnosti, podmínek a dalších relevantních informací zobrazených na naší platformě. Přestože při vykonávání služeb zprostředkování zapojujeme přiměřenou péči a schopnosti, neověřujeme, a proto Vám nemůžeme zaručit, že všechny informace jsou přesné, úplné a správné. Také nemůžeme nést odpovědnost za chyby (včetně prokazatelných a typografických chyb), přerušení (z důvodu jakéhokoli dočasného a/nebo částečného selhání, opravy, aktualizace nebo údržby naší platformy apod.), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace a nedodání informací. Za přesnost, úplnost a správnost (popisných) informací (včetně cen/vstupného, podmínek a dostupnosti) zobrazených na naší platformě je vždy odpovědný poskytovatel služeb cestovního ruchu. Naše platforma by neměla být považována za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb nebo hodnocení a typu ubytování dostupných poskytovatelů služeb cestovního ruchu (nebo jejich zařízení, prostor, vozidel a hlavních či vedlejších produktů nebo služeb), pokud není explicitně uvedeno jinak.

  Služby zprostředkování poskytujeme pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nesmíte znovu prodávat, odkazovat na (deep linking), užívat, kopírovat, monitorovat (např. pavouky nebo technikou scraping), zobrazovat, stahovat a reprodukovat obsah, informace, software, rezervace, kupóny, produkty a služby dostupné na naší platformě za jakýmkoli komerčním nebo konkurenčním účelem.

  2. Ceny, iniciativa Rozdíl v ceně vyrovnáme a nabídky zprostředkované obchodním partnerem

  Ceny nabízené poskytovateli služeb cestovního ruchu na naší platformě jsou velmi výhodné. Všechny ceny za služby cestovního ruchu uvádíme včetně DPH a dalších daní (podléhají změnám) a poplatků, pokud není na naší platformě nebo v e-mailu s potvrzením rezervace/kuponu uvedeno jinak. Ceny vstupenek jsou za osobu nebo skupinu a musí splňovat podmínky platnosti uvedené na vstupence (pokud je relevantní). Příslušné poplatky a daně (včetně turistické daně / městských daní) mohou být poskytovatelem služeb cestovního ruchu účtovány v případě nedostavení se nebo storno poplatku.

  Někdy máme na platformě uvedeny levnější ceny za specifický pobyt, produkt nebo službu. Na tyto ceny poskytované poskytovateli služeb cestovního ruchu se mohou vztahovat zvláštní omezení a podmínky, například v souvislosti s možností zrušení rezervace a vrácení peněz. Před dokončením rezervace si proto prosím pozorně přečtěte informace o příslušném produktu, službě, podmínkách rezervace, které zmiňují takové podmínky.

  Chceme, abyste za zvolenou službu nebo produkt zaplatil/a nejnižší možnou cenu. Pokud vybrané ubytování rezervované prostřednictvím platformy naleznete na internetu se stejnými podmínkami za nižší cenu než u nás, rozdíl mezi naší cenou a touto nižší cenou Vám vyrovnáme v souladu s podmínkami iniciativy Rozdíl v ceně vyrovnáme. Naše iniciativa Rozdíl v ceně vyrovnáme se nevztahuje na produkty a služby, které nesouvisí s ubytováním.

  Přepočet měn slouží pouze k informačním účelům a neměl by být považován za přesný a aktuální; skutečné částky mohou být jiné.

  Evidentní chyby a nepřesnosti (včetně překlepů) nejsou zavazující.

  Všechny speciální nabídky jsou patřičně označeny. A pokud označeny nejsou, nemůžete si odvozovat žádná práva v případě zřejmých chyb a nepřesností.

  Nabídka od obchodního partnera

  Booking.com může zobrazovat nabídky, které nepocházejí přímo od poskytovatele služeb cestovního ruchu, ale zprostředkuje je jiná partnerská společnost, například jiná platforma (t.j. Nabídka od obchodního partnera). Nabídky od obchodních partnerů jsou jasně vyznačeny a odlišeny od ostatních nabídek nabízených přímo poskytovateli služeb cestovního ruchu a pokud na naší platformě není uvedeno jinak, vztahují se na ně následující podmínky:

  • Ceny: Platí tak, jak jsou uvedeny na naší platformě.
  • Platí se předem: Zaplatíte bezpečně přes Booking.com v momentě vytvoření rezervace.
  • Nelze provádět změny: Po dokončení rezervace není možné provádět změny v rezervaci ani ve vašich osobních údajích. O změnu můžete požádat přímo ubytování, ale není zaručeno, že vám vyhoví.
  • Nelze kombinovat s jinými nabídkami: Na tuto rezervaci se nevztahují jiné nabídky, výhody ani odměny.
  • Žádná hodnocení hostů: Host na naší platformě nemůže zanechat hodnocení.

  3. Soukromí

  Booking.com respektuje vaše soukromí. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany soukromí a použití cookies s podrobnějšími informacemi.

  4. Zprostředkování služeb zákazníkům je zdarma, vám je účtován poplatek

  Pokud není uvedeno jinak, naše služby jsou zdarma. Na rozdíl od mnoha jiných společností Vám nebudeme účtovat za naše služby žádné poplatky, ani přidávat jakékoliv dodatečné (rezervační) poplatky k ceně. Poskytovateli služeb cestovního ruchu zaplatíte částku uvedenou v rezervaci (a pokud nejsou uvedeny v ceně – také relevantní daně a poplatky (pokud je relevantní)).

  Poskytovatelé služeb cestovního ruchu platí společnosti Booking.com provizi (tj malé procento z ceny produktu (např. ceny pokoje)) co koncový uživatel využije službu nebo produkt nabízený poskytovatelem služeb cestovního ruchu (např. host se ubytuje a za svůj pobyt zaplatí. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu si mohou zlepšit pozici na platformě zaplacením vyšší provize (použitím nástroje na zvýšení viditelnosti). Použití nástroje na zvýšení viditelnosti (zaplacením vyšší provize výměnou za lepší pozici na platformě) je na uvážení každého poskytovatele služeb cestovního ruchu a může být za určitých podmínek a pro určité produkty využito. Algoritmus pro ranking na platformě bere platbu vyšší provize při určování výchozí pozice v úvahu. Preferování partneři platí vyšší provizi výměnou za lepší pozici na platformě.

  Za účelem propagace produktů formou B2B a/nebo B2C budou na platformě zveřejněni pouze ti poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří mají s Booking.com obchodní vztah (určený smlouvou). Booking.com není otevřená platforma (jako je např. Amazon či eBay) s možností inzerce produktů konečnými uživateli (nejedná se o C2C platformu); Booking.com nedovoluje soukromým osobám nabízet nebo prodávat produkty na nebo přes Booking.com.

  5. Platební karta a bankovní převod

  V některých případech nabízejí někteří poskytovatelé služeb cestovního ruchu možnost zaplacení rezervací služeb cestovního ruchu (zcela nebo zčásti a podle platebních podmínek poskytovatele služeb cestovního ruchu) přímo poskytovateli služeb cestovního ruchu v době rezervace prostřednictvím zabezpečeného on-line platebního systému (vše v rozsahu podpory vaší banky). V případě některých produktů a služeb, Booking.com zprostředkovává (prostřednictvím třetích stran) (např. služba zprostředkování plateb) možnost zaplacení příslušného produktu nebo služby pro a jménem poskytovatele služeb cestovního ruchu (Booking.com nikdy nejedná ani nefiguruje jako e-commerce obchodník – merchant of record). Platba je bezpečně zpracována třetí stranou a odvedena přímo z vaší kreditní/debetní karty nebo bankovního účtu na bankovní účet. Jakákoliv platba převedená poskytovateli služeb cestovního ruchu představuje platbu (částečnou platbu) za relevantní produkt nebo službu a tato částka představující definitivní vypořádání nemůže být zpět navrácena.

  Upozorňujeme, že v případě některých (nevratných) rezervací a speciálních nabídek mohou poskytovatelé služeb cestovního ruchu vyžadovat platbu předem bankovním převodem (pokud je to možné) nebo platební kartou, na které může být provedena předběžná autorizace nebo z ní stažena platba (někdy bez nároku na vrácení peněz). Před dokončením rezervace služeb v cestovního ruchu si prosím důkladně přečtěte podmínky vztahující se na vámi vybraný produkt nebo službu. Společnost Booking.com nenese odpovědnost za žádné (oprávněné, (údajně) neoprávněné nebo nesprávné) stržení platby poskytovatelem služeb cestovního ruchu a není možné si nárokovat vrácení částky za oprávněné stržení platby z vaší platební karty poskytovatelem služeb cestovního ruchu (včetně předplacených rezervací, nevyužití služby a oprávněných storno poplatků).

  V případě podvodu nebo neoprávněného použití platební karty třetími stranami většina bank a společností vydávajících platební karty nese riziko s tím spojené, v některých případech se vyžaduje spoluúčast (obvykle ve výši 50 EUR (nebo v odpovídající částce ve vaší místní měně)). Pokud vám společnost, která vydala vaši platební kartu nebo banka spoluúčast naúčtuje z důvodu, že došlo k neoprávněným transakcím v důsledku vytvoření rezervace na naší platformě, tuto spoluúčast vám proplatíme až do výše 50 EUR (nebo v odpovídající částce ve vaší místní měně). Aby mohlo dojít k odškodnění vzniklé škody, nahlaste událost poskytovateli platební karty (v souladu s jeho podmínkami a postupy) a nás neprodleně kontaktujte. Pošlete nám příslušné dokumenty, ze kterých je patrná naúčtovaná spoluúčast (např. podmínky společnosti, která vaši platební kartu vydala). Náhrada škody se vztahuje pouze na ty rezervace, které byly vytvořeny s použitím platební karty na zabezpečeném serveru Booking.com a na případy neoprávněného použití platební karty z naší nedbalosti a bez vašeho zavinění během používání našeho zabezpečeného serveru.

  6. Platba předem, zrušení rezervace, nedojezd a důležité informace

  Provedením rezervace služeb cestovního ruchu u poskytovatele služeb cestovního ruchu souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace a nedostavení se a s dalšími (dodacími) podmínkami poskytovatele služeb cestovního ruchu, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci služeb cestovního ruchu (včetně informací poskytnutých poskytovatelem služeb cestovního ruchu a uvedených v sekci Nepřehlédněte a Je dobré vědět na naší platformě), dále včetně poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených poskytovatelem služeb cestovního ruchu (dodací/nákupní/přepravní podmínky a podmínky použití si můžete vyžádat od poskytovatele služeb cestovního ruchu). Všeobecné podmínky zrušení rezervace a nedostavení se jsou uvedeny na stránce s informacemi o konkrétním poskytovateli služeb cestovního ruchu, v průběhu rezervace a v e-mailu s potvrzením rezervace nebo na kuponu (pokud relevantní). Upozorňujeme vás, že některé ceny, vstupné a speciální nabídky nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace či navrácení ceny. V případě zrušení rezervace, za kterou byl vybrán storno poplatek nebo v případě nedostavení se mohou být poskytovatelem služeb cestovního ruchu účtovány příslušné poplatky městu nebo turistická daň. Před provedením rezervace si proto prosím důkladně přečtěte informace o vámi vybraném produktu nebo službě, které mohou zmiňovat takové podmínky. Zkontrolujte si prosím podrobně informace o rezervaci vámi vybraného produktu nebo služby týkající se těchto podmínek před vytvořením rezervace. Upozorňujeme vás, že rezervace služeb cestovního ruchu, která vyžaduje platbu předem nebo (úplné nebo částečné) předplatné, může být zrušena (bez předchozího varování nebo oznámení o nezaplacení platby), pokud příslušnou (zbývající) částku není možné v plné výši odvést ve stanoveném platebním termínu v souladu s příslušnými platebními podmínkami poskytovatele služeb cestovního ruchu a dané rezervace. Podmínky související s předplacením a stornem rezervace se mohou u jednotlivých produktů a služeb cestovního ruchu lišit. Přečtěte si prosím pozorně na naší platformě důležité informace uvedené u jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo ve spodní části stránky s produktem či službou nabízenou poskytovatelem na naší platformě) a důležité informace v potvrzení rezervace. Mohou zde být uvedeny dodatečné podmínky poskytovatele služeb cestovního ruchu (např. co se týče věkových omezení zálohy, storno podmínek a příplatků za skupinovou rezervaci, přístýlek, snídaně, ubytování s domácími mazlíčky a přijímaných typů karet.) Za opožděné platby, nesprávné bankovní údaje, údaje debetní nebo kreditní karty, neplatné kreditní nebo debetní karty nebo nedostatečné finanční prostředky nesete riziko vy, a proto nebudete mít nárok na vrácení jakékoliv (nevratné) předplacené částky, pokud s tím poskytovatel služeb cestovního ruchu nebude souhlasit nebo nedovolí jinak v souladu se storno podmínkami a podmínkami předplatby.

  Pokud si přejete prohlédnout, změnit nebo zrušit vaši rezervaci služeb cestovního ruchu, vraťte se prosím k vašemu e-mailovému potvrzení rezervace a následujte uvedené instrukce. Upozorňujeme vás, že poskytovatel služeb cestovního ruchu vám může účtovat storno poplatek v souladu s jeho storno podmínkami, podmínkami předplatného a podmínkami nedostavení se. Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli storno podmínky, podmínky předplatného a podmínky nedostavení se před vytvořením rezervace a nezapomněli včas zaplatit zbývající splátky v souladu s podmínkami dané rezervace.

  Pokud se v den svého příjezdu dostavíte pozdě nebo až další den, (včas / ihned) o tom poskytovatele služeb cestovního ruchu informujte, aby personál věděl, kdy vás mají očekávat, a aby se tak předešlo tomu, že by vaše rezervace služeb cestovního ruchu byla zrušena, nebo by vám byl účtován poplatek za nedostavení se. Informovat poskytovatele služeb cestovního ruchu vám může v případě potřeby pomoci náš Zákaznický servis. Booking.com nenese žádnou odpovědnost za důsledky vašeho pozdního příjezdu, ani za zrušení rezervace či poplatek za nedostavení se účtovaný poskytovatelem služeb cestovního ruchu.

  7. (Další) korespondence a komunikace

  Dokončením rezervace služeb cestovního ruchu souhlasíte s tím, že od nás obdržíte (i) e-mail posílaný krátce před datem příjezdu, s informacemi o dané destinaci a nabídkami souvisejícími s vaší rezervací služeb cestovního ruchu a místem pobytu (včetně nabídek třetích stran, které jste si sám/sama aktivně vyžádal/a), a (ii) e-mail, který posíláme po ukončení vašeho pobytu v ubytovacím zařízení, s žádostí o vyplnění hodnocení tohoto zařízení. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí a použití cookies, kde najdete více informací o tom, jak vás můžeme kontaktovat.

  Booking.com odmítá jakoukoliv odpovědnost za veškerou komunikaci s a směřující od poskytovatele služeb cestovního ruchu na nebo prostřednictvím své platformy. Nelze vyvozovat žádná práva z jakéhokoli požadavku zaslaného poskytovateli nebo z komunikace s poskytovatelem služeb cestovního ruchu nebo z (jakékoli formy) potvrzení o přijetí jakékoli komunikace nebo požadavku. Booking.com nemůže zaručit, že jakýkoli požadavek nebo komunikace budou (náležitě a včas) doručeny / přečteny, splněny, vykonány nebo akceptovány poskytovatelem služeb cestovního ruchu.

  Aby bylo možné náležitě dokončit a zaručit vaši rezervaci služeb cestovního ruchu, je třeba, abyste správně zadal/a svou e-mailovou adresu. Neneseme zodpovědnost za (a nemámě žádnou povinnost ověřovat) jakoukoli nesprávně nebo chybně zadanou e-mailovou adresu nebo nepřesné či nesprávné (mobilní) telefonní číslo nebo číslo kreditní karty.

  Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti vůči Booking.com nebo v souvislosti se službou zprostředkování musí být provedeno do 30 dnů od stanoveného dne využití produktu nebo služby (např. termín odjezdu z ubytování). Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti po uplynutí 30denní lhůty může být zamítnuto a žadatel tak ztrácí svůj nárok na kompenzaci (za škody nebo finanční výdaje).

  V důsledku neustálých aktualizací a úprav cen a dostupnosti důrazně doporučujeme pořizování snímků obrazovky během vytváření rezervace, které budou (v případě potřeby) v dané situaci sloužit ve váš prospěch.

  Informace pro zákazníky z Evropského hospodářského prostoru: S jakýmikoli stížnostmi Vám doporučujeme nejprve kontaktovat náš Zákaznický servis. Pokud nebude Vaše stížnost vyřešena, můžete ji podat prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online zde: http://ec.europa.eu/odr.

  8. Pořadí ubytovacích zařízení, Program pro preferovaná ubytovací zařízení, hvězdičky a hodnocení poskytnutá hosty

  Výsledky vyhledávání se snažíme zobrazovat tak, aby pro vás byly relevantní. Výchozí nastavení pořadí poskytovatelů služeb cestovního ruchu je proto na naší platformě personalizované. Výsledky si můžete prohlédnout v tomto výchozím pořadí a nebo použít filtry a alternativní způsoby řazení. Tímto pomocí dalších kritérií upravíte, podle čeho se budou výsledky vyhledávání řadit. Pro výchozí řazení výsledků hledání používáme několik algoritmů a tento proces neustále rozvíjíme.

  Společnost Booking.com identifikovala následující parametry, které nejvíce ovlivňují výsledky hledání poskytovatele služeb cestovního ruchu, a proto je v algoritmech upřednostňuje (jedná se o hlavní parametry): vaše osobní historie vyhledávání, míra prokliků ze stránky s výsledky hledání na stránku poskytovatele, počet rezervací vůči počtu návštěv stránky poskytovatele („konverze“), počet rezervací brutto (zahrnuje zrušené rezervace) a počet rezervací netto (bez zrušených rezervací) daného poskytovatele. Konverzi a množství prokliků mohou ovlivnit různé jednotlivé faktory, jako je například hodnocení od hostů (celkové a jeho jednotlivé aspekty), dostupnost, podmínky, (konkurenceschopné) ceny, kvalita obsahu na stránce a nabídka daného poskytovatele služeb cestovního ruchu. Výchozí pořadí může také ovlivnit výše provize, kterou nám poskytovatel služeb cestovního ruchu hradí, a další výhody pro nás (například prostřednictvím obchodních ujednání s poskytovatelem služeb cestovního ruchu nebo strategickými partnery), a také to, zda daný poskytovatel hradí včas platby. Poskytovatel služeb cestovního ruchu může také ovlivnit výsledky hledání účastí v určitých programech, které můžeme čas od času změnit. Jedná se například o program Genius, speciální nabídky, program Preferovaná ubytování a nástroj pro zlepšení viditelnosti (v posledních dvou případech nám poskytovatel služeb cestovního ruchu platí vyšší provizi.)

  Počet hvězdiček uvedený na Booking.com není stanovován společností Booking.com. Počet hvězdiček si stanoví ubytovací zařízení samo nebo je stanoven nezávislým poskytovatelem (třetí stranou), který (objektivně) uděluje počet hvězdiček. Nabídky se zobrazují seřazené podle počtu hvězdiček (od nejnižšího po nejvyšší nebo od nejvyššího po nejnižší), který společnosti Booking.com poskytl poskytovatel. Dle (místních) nařízení je počet hvězdiček určován buď (nezávislou) třetí stranou, například (oficiální) organizací pro hodnocení hotelů, nebo je určován bez ohledu na objektivní kritéria názorem samotných majitelů ubytovacích zařízení. Booking.com nenese právní odpovědnost za počet hvězdiček ani jejich počet nekontroluje. Obecně vzato počet hvězdiček odráží, jak ubytovací zařízení splňuje právní požadavky (pokud jsou stanovené) nebo, pokud počet hvězdiček není regulován, odráží to, jak se ubytování srovnává s průmyslovými standardy, pokud jde o ceny, vybavení a služby, které má k dispozici (tyto standardy se mohou lišit dle země nebo organizace).

  Abychom pomohli hostům najít to správné ubytování podle jejich cestovních preferencí, může společnost Booking.com určitým ubytováním přiřadit hodnocení kvality, které je zobrazováno v podobě žlutých čtverečků. Aby bylo možné ubytování na základě tohoto hodnocení kvality porovnávat, je založeno na více než 400 kritériích, která lze rozdělit do pěti hlavních kategorií: (i) zařízení/vybavení/služby nabízené ubytováním na Booking.com; (ii) uspořádání ubytování jako například velikost jednotky, počet pokojů a obsazenost; (iii) počet a kvalita fotografií nahraných ubytováním; (iv) průměrné hodnocení hostů a hodnocení některých kategorií (například čistoty), protože tyto informace se ukázaly jako zvláště užitečné, když zákazníci vyhodnocují kvalitu ubytovacích zařízení; (v) anonymizované a agregované údaje o minulých rezervacích (například pro vyhodnocení hvězdičkového hodnocení rezervovaného ubytování). Tato četná kritéria používáme k odvození statistických vzorců. Na základě těchto informací je provedena analýza pomocí strojového učení a výsledky vedou k automaticky vypočítanému hodnocení kvality, které je ubytováním přidělováno. Hodnocení je nastaveno na stupnici od 1 do 5, to znamená, že vedle názvu ubytování může být zobrazeno 1 až 5 žlutých čtverečků.

  Pouze zákazníci, kteří uskutečnili svůj pobyt v ubytovacím zařízení, budou společností Booking.com požádáni o napsání hodnocení relevantního ubytovacího zařízení a o poskytnutí bodového ohodnocení určitých aspektů jejich pobytu, nebo mohou obdržet žádost o poskytnutí hodnocení během jejich pobytu. Dokončené hodnocení hostů (včetně hodnocení, které poskytnete během svého pobytu) může být (a) odesláno na příslušnou informační stránku poskytovatele služeb cestovního ruchu na naší platformě výhradně za účelem poskytnutí vašeho názoru na úroveň a kvalitu služeb nabízených poskytovatelem služeb cestovního ruchu (budoucím) zákazníkům a (b) (zcela nebo částečně) použito a umístěno na základě vlastního uvážení společnosti Booking.com (např. za účelem marketingu, propagace nebo vylepšování našich služeb) na její Platformě nebo na platformách sociálních médií, v informačních zpravodajích, během speciálních akcích, v aplikacích nebo v jiných kanálech, které vlastnění, hostuje, používá nebo spravuje společnost Booking.com a její obchodní partneři. Aby byla hodnocení aktuální (a relevantní), mohou být napsána pouze v určitém omezeném časovém období (3 měsíce) od ukončení pobytu a každé hodnocení bude zobrazeno pouze na určitou dobu (až 36 měsíců) od napsání. Výchozí pořadí hodnocení se odvíjí ode dne napsání hodnocení a několika dodatečných kritérií (jako jsou jazyk, ve kterém je hodnocení napsáno a zda hodnocení obsahuje komentář). Hodnocení od hosta, který [vždy] napíše obsáhlé a detailní hodnocení (tzv. „Skutečný znalec“), může být zobrazeno jako první v pořadí. Můžete si vybrat z několika různých řazení a filtrů (např. podle kategorie hodnotícího, data, jazyka, známky). Booking.com umožňuje poskytovateli služeb cestovního ruchu reagovat na hodnocení. Vyhrazujeme si právo změnit, odmítnout nebo odstranit hodnocení podle vlastního uvážení, v případě že nesplňuje naše podmínky. Booking.com neposkytuje finanční kompenzaci ani nijak neodměňuje hosta za poskytnutí hodnocení. Formulář pro hodnocení by se měl považovat jako za dotazník, neobsahuje (další komerční) nabídky, pozvánky nebo pobídky. Booking.com se zavazuje vynaložit co největší úsilí k monitorování a odstraňování hodnocení, která obsahují vulgarismy nebo zmiňují konkrétní jména nebo obsahují zmínky o krádeži.

  Booking.com nezveřejní hodnocení, která obsahují následující:

  • Vulgarizmy, sexuálně explicitní, diskriminující nebo násilný obsah, nadávky a výhrůžky
  • Hodnocení zmiňující konkrétní jména nebo utočí na konkrétní členy personálu,
  • Hodnocení propagují ilegální aktivity (např. drogy, prostituce)
  • Hodnocení obsahují názvy webových stránek, adresy a/nebo e-mailové adresy, telefonní čísla a údaje kreditních karet
  • Hodnocení obsahují politicky citlivý obsah.

  Booking.com a poskytovatel služeb cestovního ruchu jsou oprávněni z jakéhokoli důvodu (včetně porušení smlouvy nebo (ohlášeného) bankrotu) vztah ukončit za náležitého dodržení příslušné výpovědní lhůty, na níž se strany dohodly.

  9. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

  V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěl/a, zaplatil/a nebo které vám vznikly v souvislosti s prokazatelnými nedostatky při plnění našich povinností souvisejících s poskytováním služeb, a to do celkové výše celkové ceny vaší rezervace, jak je uvedena v e-mailu s potvrzením rezervace služeb cestovního ruchu (ať už jde o jeden případ, nebo řadu souvisejících případů).

  V rozsahu povoleném zákonem, my ani kterýkoliv z našich úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností, distributorů, přidružených (distribučních) partnerů, licencovaných partnerů, agentů a jiných účastníků podílejících se na tvorbě, sponzorování a propagaci stránky a jejího obsahu jiným způsobem však nebude odpovědný za a) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci, ztrátu nároku, b) jakoukoli nepřesnost týkající se (popisných) informací (včetně cen, dostupnosti a klasifikace) o poskytovateli služeb cestovního ruchu na naší platformě, c) služby poskytnuté nebo produkty nabízené poskytovatelem služeb cestovního ruch, d) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a, které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší platformy nebo e) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo vynaložené či zaplacené náklady, ať už v důsledku (právních) úkonů, chyb, porušení, (závažné) nedbalosti, úmyslného pochybení , opomenutí, neprovedení úkonu, nesprávné interpretace, přečinu nebo přesně vymezené odpovědnosti, kterou lze (zcela nebo částečně) přičíst poskytovateli služeb cestovního ruch nebo kterémukoliv z našich obchodních partnerů (jejich zaměstnancům, ředitelům, členům představenstva, jednatelům, zástupcům, subdodavatelům nebo přidruženým společnostem), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo) nabízené nebo zveřejněné na naší nebo prostřednictvím naši platformy, včetně odpovědnosti za (částečné) zrušení rezervace, překročení rezervační kapacity, stávky, zásahu vyšší moci nebo jiných událostí mimo naši kontrolu.

  Společnost Booking.com není odpovědná (a vzdává se jakékoli odpovědnosti) za používání, platnost, kvalitu, přiměřenost, vhodnost, dostupnost a aktuálnost služeb cestovního ruchu. V tomto směru neposkytuje žádná stanoviska, záruky a podmínky, ať již určené zákonem, implicitní nebo určené jiným způsobem, včetně jakýchkoliv implicitních záruk týkajících se kvality služeb či produktu, plagiátorství nebo vhodnosti pro určitý účel. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že výlučně daný poskytovatel služeb cestovního ruchu je zodpovědný a bere na sebe veškerou odpovědnost související se službami cestovním ruchu (včetně jakýchkoliv záruk a stanovisek učiněných poskytovatelem služeb cestovního ruchu). Booking.com neprodává služby cestovního ruchu. Stížnosti a žádosti týkající se služeb cestovního ruchu (včetně těch, které se týkají nabídnuté (speciální/akční) ceny, podmínek nebo speciálních požadavků od zákazníka) budou zpracovány přímo poskytovatelem služeb cestovního ruchu. Společnost Booking.com není odpovědná a zříká se jakékoli odpovědnosti v případě zmíněných stížností, nároků a závazků (týkajících se produktu).

  Ať už Vám poskytovatel služeb cestovního ruchu naúčtoval platbu za službu cestovního ruchu, či nikoliv, nebo pokud zprostředkováváme platbu za službu cestovního ruchu nebo poplatky my, souhlasíte a berete na vědomí, že poskytovatel služeb cestovního ruchu je ve všech případech zodpovědný za stržení a zadržení částky sloužící k úhradě vyžadovaných daní, kterou odešle příslušným daňovým orgánům, a která se odvíjí od celkové ceny (služeb cestovního ruchu) nebo poplatků. Booking.com nefiguruje jako e-commerce obchodník (merchant of record) v případě žádného produktu nebo služby, které jsou k dispozici prostřednictvím platformy.

  Nahráním fotografií/obrázků do našeho systému (například, v případě, že je chcete připojit k hodnocení) potvrzujete, zaručujete a souhlasíte, že jste majitelem vlastnických práv k fotografiím/obrázkům a dále souhlasíte, že Booking.com může nahrané fotografie/obrázky použít na své (mobilní) webové stránce a v aplikacích a (online/offline) reklamních materiálech a publikacích a podle uvážení společnosti Booking.com. Společnosti Booking.com udělujete nevýlučné, celosvětově platící, neodvolatelné, nepodmíněné, trvalé právo a licenci k použití, reprodukování, zobrazování, distribuci, sublicencování, komunikaci a zpřístupnění fotografií/obrázků tak, jak společnost Booking.com uzná za vhodné. Nahráním těchto fotografií/obrázků osoba, která je nahrála, přijímá plnou právní a morální odpovědnost za jakékoli a veškeré případné právní nároky třetích stran (včetně, ale ne výlučně, nároků majitelů ubytovacích zařízení) související se zveřejněním a použitím fotografií/obrázků společností Booking.com. Společnost Booking.com nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Za pravdivost, platnost a právo použít všechny fotografie/obrázky odpovídá osoba, která obrazový materiál/fotografie nahrála, nikoli Booking.com. Společnost Booking.com nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Osoba, která nahrála obrazový materiál/fotografie zaručuje, že obrazový materiál neobsahuje žádné viry, parazitický program Trojský kůň nebo infikované soubory, ani pornografický, ilegální, obscénní, diskriminační nebo nevhodný obsah a neporušuje práva žádné třetí strany (práva duševního vlastnictví, autorské právo nebo soukromí). Fotografie/obrázky, které nevyhovují výše zmíněným kritériím, nebudou zveřejněny a/nebo mohou být kdykoliv a bez předchozího upozornění společností Booking.com odstraněny či vymazány.

  Společnost Booking.com je s okamžitou platností oprávněna odepřít nebo omezit přístup k naší platformě, našemu zákaznickému servisu a dalším službám a/nebo vašemu účtu na Booking.com a/nebo zrušit potvrzenou rezervaci a/nebo vám zabránit ve vytvoření rezervace, pokud se budeme domnívat nebo bude mít důvodné podezření, že došlo k (i) k jakékoli formě podvodu nebo zneužití, (ii) nedodržení příslušných zákonů a/nebo předpisů, (iii) nedodržení hodnot a pravidel společnosti Booking.com, (iv) nevhodnému nebo nezákonnému chování, které mimo jiné zahrnuje násilí, vyhrožování, obtěžování, diskriminaci, projevy nenávisti, ohrožení, narušení soukromí, obchodování s lidmi, vykořisťování dětí a obscénní jednání vůči Booking.com (nebo jeho zaměstnancům a zástupcům), poskytovateli služeb cestovního ruchu (nebo jeho zaměstnancům a zástupcům) a/nebo třetím stranám, nebo k (v) dalším okolnostem, které – na základě výhradního uvážení Booking.com – důvodně opravňují Booking.com k provedení některého z výše uvedených opatření.

  10. Práva duševního vlastnictví

  Pokud není uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby, nebo k dispozici a užívaný na naší platformě, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací na naší platformě jsou vlastněny společností Booking.com B.V., jejími dodavateli nebo poskytovateli služeb cesrovního ruchu.

  Booking.com je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů (vyplývajících z duševního vlastnictví), (vzhledu a uživatelského aspektu (včetně infrastruktury)) platformy, kde je služba k dispozici (včetně hodnocení hostů a přeloženého obsahu), nejste Vy proto, bez našeho výslovného svolení v psané formě, nemáte oprávnění kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet odkazy (hypertextové / přímé), publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah (včetně jeho překladu a hodnocení hostů) nebo naši značku. Proto tímto odstupujete, vzdáváte se a předáváte ve prospěch Booking.com veškerá práva týkající se (celkového nebo částečného) použití nebo kombinování našeho (přeloženého) obsahu (včetně hodnocení hostů) nebo jakákoliv práva duševního vlastnictví webové stránky a všeho (přeloženého) obsahu nebo hodnocení hostů. Jakékoliv nezákonné použití nebo jakékoliv výše zmíněné jednání nebo chování bude považováno za vážné porušení práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv a autorských práv vztahujících se na databáze)

  11. Právní předpisy, jurisdikce a řešení sporů

  Tyto všeobecné podmínky a ustanovení našich služeb se řídí a vykládají v souladu s nizozemským právem. Bez ohledu na toto nizozemské právo, fyzická osoba využívající našich služeb za účelem, který nelze považovat za podnikání nebo jinou výdělečnou činnost (dále jako „zákazník“), se může řídit zákonnými ustanoveními země svého obvyklého bydliště (např. ustanoveními, které v souladu s kolizní normou příslušné země platí bez ohledu na toto ustanovení o nizozemském právu; dále jako „povinná ustanovení“). Jakékoliv spory, které vyvstávající z těchto všeobecných podmínek a využívání našich služeb budou předloženy výhradně příslušným soudům v Amsterdamu v Nizozemsku. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení, pokud jde o uplatnění příslušných povinných ustanovení, může zákazník také podat žalobu k soudu v zemi svého bydliště a žaloba vůči zákazníkovi může být podána pouze k soudům v zemi jeho bydliště. Informace pro zákazníky z Evropského hospodářského prostoru: S jakýmikoli stížnostmi Vám doporučujeme nejprve kontaktovat náš Zákaznický servis. Pokud nebude Vaše stížnost vyřešena, můžete ji podat prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online zde: http://ec.europa.eu/odr.

  Původní verze těchto smluvních podmínek v anglickém jazyce byla přeložena do dalších jazyků. Přeložené verze jsou pouze informační a nevážou se na ně žádné právní povinnosti. V případě nesrovnalostí, pokud jde o obsah nebo interpretaci těchto smluvních podmínek, nebo rozpornosti anglické verze smluvních podmínek a verze přeložené do jiného jazyka, jsou za platné, směrodatné a rozhodující v rozsahu povoleném zákonem považovány smluvní podmínky v angličtině. Anglická verze je k dispozici na naší platformě (zvolte anglický jazyk) nebo vám ji můžeme poslat na základě vaší písemné žádosti.

  Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.

  12. O společnosti Booking.com a servisních společnostech

  Služba zprostředkování je poskytována společností Booking.com B.V., soukromou společností s ručením omezeným, která podléhá nizozemskému právu, své sídlo má na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko, a je zapsána v rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod registračním číslem 31047344. Naše registrační číslo pro DPH je NL805734958B01.

  Společnost Booking.com má své hlavní sídlo v Amsterdamu v Nizozemsku a je po světě podporovaná různými přidruženými společnostmi („servisní společnosti“). Tyto servisní společnosti poskytují pouze interní podporu ve prospěch společnosti Booking.com. Některé vybrané servisní společnosti poskytují v rámci určitých kompetencí zákaznickou podporu (pouze telefonicky). Servisní společností nemají žádnou platformu (ani platformu žádným způsobem neřídí, nespravují ani nehostí). Servisní společnosti nemají výkonnou moc a oprávnění poskytovat služby zprostředkování, zastupovat společnost Booking.com nebo vstupovat do smluvního vztahu jménem nebo ohledně společnosti Booking.com. Servisní společnosti nejednají a nejsou autorizovány k jednání jako zástupce společnosti Booking.com v jakémkoli smyslu. Společnost Booking.com má své oficiální sídlo pouze v Amsterdamu, sídlo na jakémkoliv jiném místě nebo adrese místních kanceláří (včetně servisních společností) není akceptováno.

 • Pro vaši rezervaci platí naše předchozí podmínky pro pronájem aut.
 • Pro vaši rezervaci platí naše předchozí podmínky pro letištní taxi.