Přejít na hlavní obsah
Vytisknout / Uložit

2021-12-05 17:23:50

Všeobecné podmínky pro služby cestovního ruchu

Obsah

Naše filozofie

Naším cílem je usnadnit lidem poznávat svět, tím, že jim nabízíme to nejlepší ubytování a místa na světě a možnost snadno navštívit turistické atrakce. Abychom dosáhli stanoveného cíle, uplatňujeme tuto filozofii:

Úvod do všeobecných podmínek

Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny naše služby, které jsou poskytovány přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů) on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Navštívením a prohlížením naší (mobilní) webové stránky, jejím použitím nebo použitím jakékoli naší aplikace přes libovolnou platformu (dále společně označováno jako "platforma"), a/nebo provedením rezervace potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.

Tyto stránky, jejich obsah i infrastruktura, a služba on-line rezervací ubytování poskytovaná na těchto stránkách a prostřednictvím webové stránky jsou vlastněny, provozovány a poskytovány společností Booking.com B.V. pouze pro osobní, nekomerční účely a podléhají níže uvedeným smluvním podmínkám. Vztah mezi námi a poskytovateli služeb cestovního ruchu se řídí konkrétními podmínkami, které určují obchodní vztah (B2B) s každým z poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Každý z poskytovatelů služeb cestovního ruchu má vůči Booking.com profesionální závazky které vyplývají z toho, že své služby poskytuje a/nebo zpřístupňuje na nebo přes Booking.com (týká vztahů business-to-business (B2B) i vztahů business-to -consumer (B2C)). Upozorňujeme, že poskytovatelé služeb cestovního ruchu mají, kromě všeobecných podmínek a informací uvedených na webové stránce, právo uplatňovat a/nebo vyžadovat plnění vlastních podmínek a pravidel na přístup a využívání služeb cestovního ruchu (které mohou zahrnovat body týkající se vyloučení odpovědnosti).

Definice

Výrazy jako „Booking.com“, „my“, „nás“ nebo „naše“ odkazují na Booking.com B.V., společnost s ručením omezeným, která podléhá zákonům Nizozemska a sídlí na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nizozemsko. „Platformou“ se rozumí (mobilní) webová stránka a aplikace, prostřednictvím které je služba zprostředkování poskytována a kterou vlastní, řídí, spravuje, udržuje a/nebo hostí Booking.com. „Služby cestovního ruchu“ označují různé služby a produkty cestovního ruchu, které si vy můžete od poskytovatelů služeb cestovního ruchu objednat, zakoupit, pronajmout nebo rezervovat.

„Poskytovatelem služeb cestovního ruchu“ se rozumí poskytovatelé ubytování (např. hotely, motely, apartmány, bed & breakfasts, majitelé nemovitostí), turistické atrakce (tematické) parky, muzea, prohlídky, poskytovatelé dopravních služeb (např. pronájem aut, výletní plavby, vlaky, letištní transfery, autobusové zájezdy), cestovní agentury, poskytovatelé cestovního pojištění nebo jakékoli další související produkty a služby, které je možné rezervovat prostřednictvím platformy (ať už B2B nebo B2C).

„Služba zprostředkování“ znamená on-line nákup, objednávku, (zprostředkovanou) platbu nebo rezervační služby nabízené nebo umožněné společností Booking.com, které se vztahují na různé produkty a služby nabízené poskytovateli služeb cestovního ruchu prostřednictvím platformy.

Rezervace služeb cestovního ruchu znamená objednání, zakoupení, zaplacení a rezervování služeb cestovního ruchu.

1. Rozsah a povaha našich služeb

Prostřednictvím platformy poskytujeme (společnost Booking.com B.V. a její (distribuční) partneři) on-line platformu, přes kterou mohou poskytovatelé služeb cestovního ruchu propagovat, inzerovat, prodávat a nabízet své produkty a služby k objednání, zakoupení, pronájmu, nájmu a rezervaci a přes kterou mohou návštěvníci platformy nacházet, vyhledávat, porovnávat, objednávat, rezervovat, zakoupit nebo zaplatit (tj. služba zprostředkování). Využitím služby zprostředkování (např. rezervací služeb cestovního ruchu prostřednictvím služby zprostředkování) vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s poskytovatelem služeb cestovního ruchu, u kterého si vytvoříte rezervaci nebo objednáte produkt nebo službu (podle relevance). Od okamžiku, kdy provedete rezervaci služeb cestovního ruchu, jednáme výhradně jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem služeb cestovního ruchu. Relevantní informace o vaší rezervaci předáme příslušnému poskytovateli/poskytovatelům služeb cestovního ruchu a pošleme vám jeho/jejich jménem e-mail s potvrzením rezervace. Společnost Booking.com neprodává, nepronajímá, ani nenabízí žádné produkty nebo služby v oblasti cestovního ruchu.

Pro zákazníky v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“), Švýcarska a Spojeného království platí následující. Na základě vlastního prohlášení globálně od poskytovatelů služeb cestovního ruchu požadujeme, aby nám oznámili, zda v kontextu spotřebitelského práva EU a/nebo daného státu vystupují jako soukromý hostitel nebo jako profesionální hostitel (obchodník). Pokud nám poskytovatel služeb cestovního ruchu sdělí, že vystupuje jako soukromý hostitel (nebo tuto informaci výslovně neuvede, ale na základě informací, které máme k dispozici, ho nelze jednoznačně kategorizovat jako profesionálního hostitele), bude u tohoto poskytovatele služeb cestovního ruchu na stránce s výsledky hledání uvedeno označení „Provozováno soukromým hostitelem“ a následující vysvětlení:

„Toto ubytování provozuje soukromý hostitel. V tomto případě nemusí platit legislativa na ochranu spotřebitele platná pro EU a/nebo daný stát. Hostitelé, kteří na stránkách Booking.com zaregistrovali ubytování coby soukromí hostitelé, poskytují ubytovací služby jako vedlejší činnost. Nejedná se o profesionální poskytovatele ubytování (jako jsou například globální řetězce), a proto se na ně nemusí vztahovat stejná legislativa na ochranu spotřebitele platná pro EU a/nebo daný stát. Společnost Booking.com však v těchto případech poskytuje stejnou úroveň zákaznických služeb jako u jakéhokoliv jiného pobytu. Ubytovací a zákaznické služby se od profesionálních hostitelů v těchto případech nijak neliší.“

Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří nejsou na naší platformě označeni jako soukromí hostitelé, vystupují, podle našeho nejlepšího vědomí, na základě spotřebitelského práva EU a/nebo daného státu jako profesionální hostitelé. Kvalifikace „soukromého hostitele“ je relevantní pouze pro účely spotřebitelského práva EU a/nebo daného státu a není relevantní pro daňové účely, včetně DPH nebo jiných podobných nepřímých daní vybíraných v souvislosti s přidanou hodnotou nebo prodejem a/nebo spotřebou.

Při poskytování služeb zprostředkování zveřejňujeme informace, které jsou založeny na informacích poskytnutých poskytovateli služeb cestovního ruchu. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří služby na platformě propagují, mají přístup do našeho systému a extranetu a jsou plně odpovědní za aktualizaci cen/vstupného, dostupnosti, podmínek a dalších relevantních informací zobrazených na naší platformě. Přestože při vykonávání služeb zprostředkování zapojujeme přiměřenou péči a schopnosti, neověřujeme, a proto Vám nemůžeme zaručit, že všechny informace jsou přesné, úplné a správné. Také nemůžeme nést odpovědnost za chyby (včetně prokazatelných a typografických chyb), přerušení (z důvodu jakéhokoli dočasného a/nebo částečného selhání, opravy, aktualizace nebo údržby naší platformy apod.), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace a nedodání informací. Za přesnost, úplnost a správnost (popisných) informací (včetně cen/vstupného, podmínek a dostupnosti) zobrazených na naší platformě je vždy odpovědný poskytovatel služeb cestovního ruchu. Naše platforma by neměla být považována za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb nebo hodnocení a typu ubytování dostupných poskytovatelů služeb cestovního ruchu (nebo jejich zařízení, prostor, vozidel a hlavních či vedlejších produktů nebo služeb), pokud není explicitně uvedeno jinak.

Služby zprostředkování poskytujeme pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nesmíte znovu prodávat, odkazovat na (deep linking), užívat, kopírovat, monitorovat (např. pavouky nebo technikou scraping), zobrazovat, stahovat a reprodukovat obsah, informace, software, rezervace, kupóny, produkty a služby dostupné na naší platformě za jakýmkoli komerčním nebo konkurenčním účelem.

2. Ceny, iniciativa Rozdíl v ceně vyrovnáme, program Genius a nabídky zprostředkované obchodním partnerem

Ceny nabízené poskytovateli služeb cestovního ruchu na naší platformě jsou velmi výhodné. Všechny ceny za služby cestovního ruchu uvádíme včetně DPH a dalších daní (podléhají změnám) a poplatků, pokud není na naší platformě nebo v e-mailu s potvrzením rezervace/kuponu uvedeno jinak. Ceny vstupenek jsou za osobu nebo skupinu a musí splňovat podmínky platnosti uvedené na vstupence (pokud je relevantní). Příslušné poplatky a daně (včetně turistické daně / městských daní) mohou být poskytovatelem služeb cestovního ruchu účtovány v případě nedostavení se nebo storno poplatku.

Někdy máme na platformě uvedeny levnější ceny za specifický pobyt, produkt nebo službu. Na tyto ceny poskytované poskytovateli služeb cestovního ruchu se mohou vztahovat zvláštní omezení a podmínky, například v souvislosti s možností zrušení rezervace a vrácení peněz. Před dokončením rezervace si proto prosím pozorně přečtěte informace o příslušném produktu, službě, podmínkách rezervace, které zmiňují takové podmínky.

Chceme, abyste za zvolenou službu nebo produkt zaplatil/a nejnižší možnou cenu. Pokud vybrané ubytování rezervované prostřednictvím platformy naleznete na internetu se stejnými podmínkami za nižší cenu než u nás, rozdíl mezi naší cenou a touto nižší cenou Vám vyrovnáme v souladu s podmínkami iniciativy Rozdíl v ceně vyrovnáme. Naše iniciativa Rozdíl v ceně vyrovnáme se nevztahuje na produkty a služby, které nesouvisí s ubytováním.

Přepočet měn slouží pouze k informačním účelům a neměl by být považován za přesný a aktuální; skutečné částky mohou být jiné.

Evidentní chyby a nepřesnosti (včetně překlepů) nejsou zavazující.

Všechny speciální nabídky jsou patřičně označeny. A pokud označeny nejsou, nemůžete si odvozovat žádná práva v případě zřejmých chyb a nepřesností.

Program Genius

Cena v rámci programu Genius je zlevněná cena nabízená ubytovacími zařízeními zapojenými do programu za určité typy pokojů nebo ubytování.

Cena v rámci programu Genius je pro členy programu Genius na Booking.com. Program Genius je dostupný každému, kdo má na platformě účet. Za členství se neúčtují žádné poplatky a vše, co ke členství potřebujete, je založit si účet na Booking.com. Členství a ceny v rámci programu Genius jsou pro jednotlivé členy a jsou nepřenositelné. Členství může být také spojeno s konkrétními kampaněmi nebo pobídkami, které Booking.com spouští nebo oznamuje příležitostně výlučně dle vlastního uvážení.

Program Genius v současnosti nabízí několik úrovní členství na základě počtu rezervací provedených prostřednictvím platformy Booking.com, každá z nichž se pojí s různou výší slev v ubytovacích zařízeních nebo možnostech ubytování (https://www.booking.com/genius.html). Úrovně členství se mohou lišit a na základě výlučného uvážení Booking.com se mohou změnit.

V případě zneužití, jako je porušení těchto smluvních podmínek anebo použití neplatné platební karty, si Booking.com vyhrazuje právo členství kterékoli osoby v programu Genius odvolat anebo zrušit. Booking.com si dále vyhrazuje právo odvolat a zrušit členství v programu Genius každé osoby, která je ve vztahu k Booking.com (nebo jejím zaměstnancům a zástupcům) anebo ubytovacím zařízením (nebo jeho zaměstnancům a zástupcům) zapojena do nevhodného chování, jako je násilí, vyhrožování, obtěžování, diskriminace, obscénnost nebo podvod.

Cenu v rámci programu Genius není možné kombinovat nebo využívat spolu s dalšími slevami (není-li schváleno ubytovacím zařízením nebo uvedeno jinak). Booking.com může z jakéhokoli důvodu na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění (částečně) změnit, omezit nebo upravit strukturu programu Genius nebo jakoukoli jinou vlastnost programu (mimo jiné (stav) úrovně týkající se programu Genius).

Členství v programu Genius je propojeno s vaším účtem na Booking.com a jeho platnost nevyprší, ani nebude jinak ukončen, dokud účet neukončíte, nezavřete, nesmažete či jinak nezrušíte. Booking.com si vyhrazuje právo bez upozornění „odregistrovat“ nebo jinak deaktivovat neaktivní účet. Neaktivní účet je definován jako účet, ze kterého nebyla provedena rezervace po dobu delší než pět (5) let. V případě, že je váš účet deaktivován, nebudete mít nárok využívat výhody programu Genius. Svůj účet můžete znovu aktivovat tím, že z vašeho účtu na Booking.com provedete rezervaci, která splňuje podmínky pro opětovnou aktivaci.

Nabídka od obchodního partnera

Booking.com může zobrazovat nabídky, které nepocházejí přímo od poskytovatele služeb cestovního ruchu, ale zprostředkuje je jiná partnerská společnost, například jiná platforma (t.j. Nabídka od obchodního partnera). Nabídky od obchodních partnerů jsou jasně vyznačeny a odlišeny od ostatních nabídek nabízených přímo poskytovateli služeb cestovního ruchu a pokud na naší platformě není uvedeno jinak, vztahují se na ně následující podmínky:

3. Soukromí

Booking.com respektuje vaše soukromí. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany soukromí a použití cookies s podrobnějšími informacemi.

4. Zprostředkování služeb zákazníkům je zdarma, vám je účtován poplatek

Pokud není uvedeno jinak, naše služby jsou zdarma. Na rozdíl od mnoha jiných společností Vám nebudeme účtovat za naše služby žádné poplatky, ani přidávat jakékoliv dodatečné (rezervační) poplatky k ceně. Poskytovateli služeb cestovního ruchu zaplatíte částku uvedenou v rezervaci (a pokud nejsou uvedeny v ceně – také relevantní daně a poplatky (pokud je relevantní)).

Poskytovatelé služeb cestovního ruchu platí společnosti Booking.com provizi (tj malé procento z ceny produktu (např. ceny pokoje)) co koncový uživatel využije službu nebo produkt nabízený poskytovatelem služeb cestovního ruchu (např. host se ubytuje a za svůj pobyt zaplatí. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu si mohou zlepšit pozici na platformě zaplacením vyšší provize (použitím nástroje na zvýšení viditelnosti). Použití nástroje na zvýšení viditelnosti (zaplacením vyšší provize výměnou za lepší pozici na platformě) je na uvážení každého poskytovatele služeb cestovního ruchu a může být za určitých podmínek a pro určité produkty využito. Algoritmus pro ranking na platformě bere platbu vyšší provize při určování výchozí pozice v úvahu. Preferování partneři platí vyšší provizi výměnou za lepší pozici na platformě.

Za účelem propagace produktů formou B2B a/nebo B2C budou na platformě zveřejněni pouze ti poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří mají s Booking.com obchodní vztah (určený smlouvou). Booking.com není otevřená platforma (jako je např. Amazon či eBay) s možností inzerce produktů konečnými uživateli (nejedná se o C2C platformu); Booking.com nedovoluje soukromým osobám nabízet nebo prodávat produkty na nebo přes Booking.com.

5. Platební karta a bankovní převod

V některých případech nabízejí někteří poskytovatelé služeb cestovního ruchu možnost zaplacení rezervací služeb cestovního ruchu (zcela nebo zčásti a podle platebních podmínek poskytovatele služeb cestovního ruchu) přímo poskytovateli služeb cestovního ruchu v době rezervace prostřednictvím zabezpečeného on-line platebního systému (vše v rozsahu podpory vaší banky). V případě některých produktů a služeb, Booking.com zprostředkovává (prostřednictvím třetích stran) (např. služba zprostředkování plateb) možnost zaplacení příslušného produktu nebo služby pro a jménem poskytovatele služeb cestovního ruchu (Booking.com nikdy nejedná ani nefiguruje jako e-commerce obchodník – merchant of record). Platba je bezpečně zpracována třetí stranou a odvedena přímo z vaší kreditní/debetní karty nebo bankovního účtu na bankovní účet. Jakákoliv platba převedená poskytovateli služeb cestovního ruchu představuje platbu (částečnou platbu) za relevantní produkt nebo službu a tato částka představující definitivní vypořádání nemůže být zpět navrácena.

Upozorňujeme, že v případě některých (nevratných) rezervací a speciálních nabídek mohou poskytovatelé služeb cestovního ruchu vyžadovat platbu předem bankovním převodem (pokud je to možné) nebo platební kartou, na které může být provedena předběžná autorizace nebo z ní stažena platba (někdy bez nároku na vrácení peněz). Před dokončením rezervace služeb v cestovního ruchu si prosím důkladně přečtěte podmínky vztahující se na vámi vybraný produkt nebo službu. Společnost Booking.com nenese odpovědnost za žádné (oprávněné, (údajně) neoprávněné nebo nesprávné) stržení platby poskytovatelem služeb cestovního ruchu a není možné si nárokovat vrácení částky za oprávněné stržení platby z vaší platební karty poskytovatelem služeb cestovního ruchu (včetně předplacených rezervací, nevyužití služby a oprávněných storno poplatků).

V případě podvodu nebo neoprávněného použití platební karty třetími stranami většina bank a společností vydávajících platební karty nese riziko s tím spojené, v některých případech se vyžaduje spoluúčast (obvykle ve výši 50 EUR (nebo v odpovídající částce ve vaší místní měně)). Pokud vám společnost, která vydala vaši platební kartu nebo banka spoluúčast naúčtuje z důvodu, že došlo k neoprávněným transakcím v důsledku vytvoření rezervace na naší platformě, tuto spoluúčast vám proplatíme až do výše 50 EUR (nebo v odpovídající částce ve vaší místní měně). Aby mohlo dojít k odškodnění vzniklé škody, nahlaste událost poskytovateli platební karty (v souladu s jeho podmínkami a postupy) a nás neprodleně kontaktujte. Pošlete nám příslušné dokumenty, ze kterých je patrná naúčtovaná spoluúčast (např. podmínky společnosti, která vaši platební kartu vydala). Náhrada škody se vztahuje pouze na ty rezervace, které byly vytvořeny s použitím platební karty na zabezpečeném serveru Booking.com a na případy neoprávněného použití platební karty z naší nedbalosti a bez vašeho zavinění během používání našeho zabezpečeného serveru.

6. Platba předem, zrušení rezervace, nedojezd a důležité informace

Provedením rezervace služeb cestovního ruchu u poskytovatele služeb cestovního ruchu souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace a nedostavení se a s dalšími (dodacími) podmínkami poskytovatele služeb cestovního ruchu, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci služeb cestovního ruchu (včetně informací poskytnutých poskytovatelem služeb cestovního ruchu a uvedených v sekci Nepřehlédněte a Je dobré vědět na naší platformě), dále včetně poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených poskytovatelem služeb cestovního ruchu (dodací/nákupní/přepravní podmínky a podmínky použití si můžete vyžádat od poskytovatele služeb cestovního ruchu). Všeobecné podmínky zrušení rezervace a nedostavení se jsou uvedeny na stránce s informacemi o konkrétním poskytovateli služeb cestovního ruchu, v průběhu rezervace a v e-mailu s potvrzením rezervace nebo na kuponu (pokud relevantní). Upozorňujeme vás, že některé ceny, vstupné a speciální nabídky nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace či navrácení ceny. V případě zrušení rezervace, za kterou byl vybrán storno poplatek nebo v případě nedostavení se mohou být poskytovatelem služeb cestovního ruchu účtovány příslušné poplatky městu nebo turistická daň. Před provedením rezervace si proto prosím důkladně přečtěte informace o vámi vybraném produktu nebo službě, které mohou zmiňovat takové podmínky. Zkontrolujte si prosím podrobně informace o rezervaci vámi vybraného produktu nebo služby týkající se těchto podmínek před vytvořením rezervace. Upozorňujeme vás, že rezervace služeb cestovního ruchu, která vyžaduje platbu předem nebo (úplné nebo částečné) předplatné, může být zrušena (bez předchozího varování nebo oznámení o nezaplacení platby), pokud příslušnou (zbývající) částku není možné v plné výši odvést ve stanoveném platebním termínu v souladu s příslušnými platebními podmínkami poskytovatele služeb cestovního ruchu a dané rezervace. Podmínky související s předplacením a stornem rezervace se mohou u jednotlivých produktů a služeb cestovního ruchu lišit. Přečtěte si prosím pozorně na naší platformě důležité informace uvedené u jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo ve spodní části stránky s produktem či službou nabízenou poskytovatelem na naší platformě) a důležité informace v potvrzení rezervace. Mohou zde být uvedeny dodatečné podmínky poskytovatele služeb cestovního ruchu (např. co se týče věkových omezení zálohy, storno podmínek a příplatků za skupinovou rezervaci, přístýlek, snídaně, ubytování s domácími mazlíčky a přijímaných typů karet.) Za opožděné platby, nesprávné bankovní údaje, údaje debetní nebo kreditní karty, neplatné kreditní nebo debetní karty nebo nedostatečné finanční prostředky nesete riziko vy, a proto nebudete mít nárok na vrácení jakékoliv (nevratné) předplacené částky, pokud s tím poskytovatel služeb cestovního ruchu nebude souhlasit nebo nedovolí jinak v souladu se storno podmínkami a podmínkami předplatby.

Pokud si přejete prohlédnout, změnit nebo zrušit vaši rezervaci služeb cestovního ruchu, vraťte se prosím k vašemu e-mailovému potvrzení rezervace a následujte uvedené instrukce. Upozorňujeme vás, že poskytovatel služeb cestovního ruchu vám může účtovat storno poplatek v souladu s jeho storno podmínkami, podmínkami předplatného a podmínkami nedostavení se. Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli storno podmínky, podmínky předplatného a podmínky nedostavení se před vytvořením rezervace a nezapomněli včas zaplatit zbývající splátky v souladu s podmínkami dané rezervace.

Pokud se v den svého příjezdu dostavíte pozdě nebo až další den, (včas / ihned) o tom poskytovatele služeb cestovního ruchu informujte, aby personál věděl, kdy vás mají očekávat, a aby se tak předešlo tomu, že by vaše rezervace služeb cestovního ruchu byla zrušena, nebo by vám byl účtován poplatek za nedostavení se. Informovat poskytovatele služeb cestovního ruchu vám může v případě potřeby pomoci náš Zákaznický servis. Booking.com nenese žádnou odpovědnost za důsledky vašeho pozdního příjezdu, ani za zrušení rezervace či poplatek za nedostavení se účtovaný poskytovatelem služeb cestovního ruchu.

7. (Další) korespondence a komunikace

Dokončením rezervace služeb cestovního ruchu souhlasíte s tím, že od nás obdržíte (i) e-mail posílaný krátce před datem příjezdu, s informacemi o dané destinaci a nabídkami souvisejícími s vaší rezervací služeb cestovního ruchu a místem pobytu (včetně nabídek třetích stran, které jste si sám/sama aktivně vyžádal/a), a (ii) e-mail, který posíláme po ukončení vašeho pobytu v ubytovacím zařízení, s žádostí o vyplnění hodnocení tohoto zařízení. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí a použití cookies, kde najdete více informací o tom, jak vás můžeme kontaktovat.

Booking.com odmítá jakoukoliv odpovědnost za veškerou komunikaci s a směřující od poskytovatele služeb cestovního ruchu na nebo prostřednictvím své platformy. Nelze vyvozovat žádná práva z jakéhokoli požadavku zaslaného poskytovateli nebo z komunikace s poskytovatelem služeb cestovního ruchu nebo z (jakékoli formy) potvrzení o přijetí jakékoli komunikace nebo požadavku. Booking.com nemůže zaručit, že jakýkoli požadavek nebo komunikace budou (náležitě a včas) doručeny / přečteny, splněny, vykonány nebo akceptovány poskytovatelem služeb cestovního ruchu.

Aby bylo možné náležitě dokončit a zaručit vaši rezervaci služeb cestovního ruchu, je třeba, abyste správně zadal/a svou e-mailovou adresu. Neneseme zodpovědnost za (a nemámě žádnou povinnost ověřovat) jakoukoli nesprávně nebo chybně zadanou e-mailovou adresu nebo nepřesné či nesprávné (mobilní) telefonní číslo nebo číslo kreditní karty.

Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti vůči Booking.com nebo v souvislosti se službou zprostředkování musí být provedeno do 30 dnů od stanoveného dne využití produktu nebo služby (např. termín odjezdu z ubytování). Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti po uplynutí 30denní lhůty může být zamítnuto a žadatel tak ztrácí svůj nárok na kompenzaci (za škody nebo finanční výdaje).

V důsledku neustálých aktualizací a úprav cen a dostupnosti důrazně doporučujeme pořizování snímků obrazovky během vytváření rezervace, které budou (v případě potřeby) v dané situaci sloužit ve váš prospěch.

Informace pro zákazníky z Evropského hospodářského prostoru: S jakýmikoli stížnostmi Vám doporučujeme nejprve kontaktovat náš Zákaznický servis. Pokud nebude Vaše stížnost vyřešena, můžete ji podat prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online zde:http://ec.europa.eu/odr.

8. Pořadí ubytovacích zařízení, Program pro preferovaná ubytovací zařízení, hvězdičky a hodnocení poskytnutá hosty

Výsledky vyhledávání se snažíme zobrazovat tak, aby pro vás byly relevantní. Výchozí nastavení pořadí poskytovatelů služeb cestovního ruchu je proto na naší platformě personalizované. Výsledky si můžete prohlédnout v tomto výchozím pořadí a nebo použít filtry a alternativní způsoby řazení. Tímto pomocí dalších kritérií upravíte, podle čeho se budou výsledky vyhledávání řadit. Pro výchozí řazení výsledků hledání používáme několik algoritmů a tento proces neustále rozvíjíme.

Společnost Booking.com identifikovala následující parametry, které nejvíce ovlivňují výsledky hledání poskytovatele služeb cestovního ruchu, a proto je v algoritmech upřednostňuje (jedná se o hlavní parametry): vaše osobní historie vyhledávání, míra prokliků ze stránky s výsledky hledání na stránku poskytovatele, počet rezervací vůči počtu návštěv stránky poskytovatele („konverze“), počet rezervací brutto (zahrnuje zrušené rezervace) a počet rezervací netto (bez zrušených rezervací) daného poskytovatele. Konverzi a množství prokliků mohou ovlivnit různé jednotlivé faktory, jako je například hodnocení od hostů (celkové a jeho jednotlivé aspekty), dostupnost, podmínky, (konkurenceschopné) ceny, kvalita obsahu na stránce a nabídka daného poskytovatele služeb cestovního ruchu. Výchozí pořadí může také ovlivnit výše provize, kterou nám poskytovatel služeb cestovního ruchu hradí, a další výhody pro nás (například prostřednictvím obchodních ujednání s poskytovatelem služeb cestovního ruchu nebo strategickými partnery), a také to, zda daný poskytovatel hradí včas platby. Poskytovatel služeb cestovního ruchu může také ovlivnit výsledky hledání účastí v určitých programech, které můžeme čas od času změnit. Jedná se například o program Genius, speciální nabídky, program Preferovaná ubytování a nástroj pro zlepšení viditelnosti (v posledních dvou případech nám poskytovatel služeb cestovního ruchu platí vyšší provizi.)

Počet hvězdiček uvedený na Booking.com není stanovován společností Booking.com. Počet hvězdiček si stanoví ubytovací zařízení samo nebo je stanoven nezávislým poskytovatelem (třetí stranou), který (objektivně) uděluje počet hvězdiček. Nabídky se zobrazují seřazené podle počtu hvězdiček (od nejnižšího po nejvyšší nebo od nejvyššího po nejnižší), který společnosti Booking.com poskytl poskytovatel. Dle (místních) nařízení je počet hvězdiček určován buď (nezávislou) třetí stranou, například (oficiální) organizací pro hodnocení hotelů, nebo je určován bez ohledu na objektivní kritéria názorem samotných majitelů ubytovacích zařízení. Booking.com nenese právní odpovědnost za počet hvězdiček ani jejich počet nekontroluje. Obecně vzato počet hvězdiček odráží, jak ubytovací zařízení splňuje právní požadavky (pokud jsou stanovené) nebo, pokud počet hvězdiček není regulován, odráží to, jak se ubytování srovnává s průmyslovými standardy, pokud jde o ceny, vybavení a služby, které má k dispozici (tyto standardy se mohou lišit dle země nebo organizace).

Abychom pomohli hostům najít to správné ubytování podle jejich cestovních preferencí, může společnost Booking.com určitým ubytováním přiřadit hodnocení kvality, které je zobrazováno v podobě žlutých čtverečků. Aby bylo možné ubytování na základě tohoto hodnocení kvality porovnávat, je založeno na více než 400 kritériích, která lze rozdělit do pěti hlavních kategorií: (i) zařízení/vybavení/služby nabízené ubytováním na Booking.com; (ii) uspořádání ubytování jako například velikost jednotky, počet pokojů a obsazenost; (iii) počet a kvalita fotografií nahraných ubytováním; (iv) průměrné hodnocení hostů a hodnocení některých kategorií (například čistoty), protože tyto informace se ukázaly jako zvláště užitečné, když zákazníci vyhodnocují kvalitu ubytovacích zařízení; (v) anonymizované a agregované údaje o minulých rezervacích (například pro vyhodnocení hvězdičkového hodnocení rezervovaného ubytování). Tato četná kritéria používáme k odvození statistických vzorců. Na základě těchto informací je provedena analýza pomocí strojového učení a výsledky vedou k automaticky vypočítanému hodnocení kvality, které je ubytováním přidělováno. Hodnocení je nastaveno na stupnici od 1 do 5, to znamená, že vedle názvu ubytování může být zobrazeno 1 až 5 žlutých čtverečků.

Pouze zákazníci, kteří uskutečnili svůj pobyt v ubytovacím zařízení, budou společností Booking.com požádáni o napsání hodnocení relevantního ubytovacího zařízení a o poskytnutí bodového ohodnocení určitých aspektů jejich pobytu, nebo mohou obdržet žádost o poskytnutí hodnocení během jejich pobytu. Dokončené hodnocení hostů (včetně hodnocení, které poskytnete během svého pobytu) může být (a) odesláno na příslušnou informační stránku poskytovatele služeb cestovního ruchu na naší platformě výhradně za účelem poskytnutí vašeho názoru na úroveň a kvalitu služeb nabízených poskytovatelem služeb cestovního ruchu (budoucím) zákazníkům a (b) (zcela nebo částečně) použito a umístěno na základě vlastního uvážení společnosti Booking.com (např. za účelem marketingu, propagace nebo vylepšování našich služeb) na její Platformě nebo na platformách sociálních médií, v informačních zpravodajích, během speciálních akcích, v aplikacích nebo v jiných kanálech, které vlastnění, hostuje, používá nebo spravuje společnost Booking.com a její obchodní partneři. Aby byla hodnocení aktuální (a relevantní), mohou být napsána pouze v určitém omezeném časovém období (3 měsíce) od ukončení pobytu a každé hodnocení bude zobrazeno pouze na určitou dobu (až 36 měsíců) od napsání. Výchozí pořadí hodnocení se odvíjí ode dne napsání hodnocení a několika dodatečných kritérií (jako jsou jazyk, ve kterém je hodnocení napsáno a zda hodnocení obsahuje komentář). Hodnocení od hosta, který [vždy] napíše obsáhlé a detailní hodnocení (tzv. „Skutečný znalec“), může být zobrazeno jako první v pořadí. Můžete si vybrat z několika různých řazení a filtrů (např. podle kategorie hodnotícího, data, jazyka, známky). Booking.com umožňuje poskytovateli služeb cestovního ruchu reagovat na hodnocení. Vyhrazujeme si právo změnit, odmítnout nebo odstranit hodnocení podle vlastního uvážení, v případě že nesplňuje naše podmínky. Booking.com neposkytuje finanční kompenzaci ani nijak neodměňuje hosta za poskytnutí hodnocení. Formulář pro hodnocení by se měl považovat jako za dotazník, neobsahuje (další komerční) nabídky, pozvánky nebo pobídky. Booking.com se zavazuje vynaložit co největší úsilí k monitorování a odstraňování hodnocení, která obsahují vulgarismy nebo zmiňují konkrétní jména nebo obsahují zmínky o krádeži.

Booking.com nezveřejní hodnocení, která obsahují následující:

Booking.com a poskytovatel služeb cestovního ruchu jsou oprávněni z jakéhokoli důvodu (včetně porušení smlouvy nebo (ohlášeného) bankrotu) vztah ukončit za náležitého dodržení příslušné výpovědní lhůty, na níž se strany dohodly.

9. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěl/a, zaplatil/a nebo které vám vznikly v souvislosti s prokazatelnými nedostatky při plnění našich povinností souvisejících s poskytováním služeb, a to do celkové výše celkové ceny vaší rezervace, jak je uvedena v e-mailu s potvrzením rezervace služeb cestovního ruchu (ať už jde o jeden případ, nebo řadu souvisejících případů).

V rozsahu povoleném zákonem, my ani kterýkoliv z našich úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností, distributorů, přidružených (distribučních) partnerů, licencovaných partnerů, agentů a jiných účastníků podílejících se na tvorbě, sponzorování a propagaci stránky a jejího obsahu jiným způsobem však nebude odpovědný za a) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci, ztrátu nároku, b) jakoukoli nepřesnost týkající se (popisných) informací (včetně cen, dostupnosti a klasifikace) o poskytovateli služeb cestovního ruchu na naší platformě, c) služby poskytnuté nebo produkty nabízené poskytovatelem služeb cestovního ruch, d) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a, které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší platformy nebo e) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo vynaložené či zaplacené náklady, ať už v důsledku (právních) úkonů, chyb, porušení, (závažné) nedbalosti, úmyslného pochybení , opomenutí, neprovedení úkonu, nesprávné interpretace, přečinu nebo přesně vymezené odpovědnosti, kterou lze (zcela nebo částečně) přičíst poskytovateli služeb cestovního ruch nebo kterémukoliv z našich obchodních partnerů (jejich zaměstnancům, ředitelům, členům představenstva, jednatelům, zástupcům, subdodavatelům nebo přidruženým společnostem), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo) nabízené nebo zveřejněné na naší nebo prostřednictvím naši platformy, včetně odpovědnosti za (částečné) zrušení rezervace, překročení rezervační kapacity, stávky, zásahu vyšší moci nebo jiných událostí mimo naši kontrolu.

Společnost Booking.com není odpovědná (a vzdává se jakékoli odpovědnosti) za používání, platnost, kvalitu, přiměřenost, vhodnost, dostupnost a aktuálnost služeb cestovního ruchu. V tomto směru neposkytuje žádná stanoviska, záruky a podmínky, ať již určené zákonem, implicitní nebo určené jiným způsobem, včetně jakýchkoliv implicitních záruk týkajících se kvality služeb či produktu, plagiátorství nebo vhodnosti pro určitý účel. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že výlučně daný poskytovatel služeb cestovního ruchu je zodpovědný a bere na sebe veškerou odpovědnost související se službami cestovním ruchu (včetně jakýchkoliv záruk a stanovisek učiněných poskytovatelem služeb cestovního ruchu). Booking.com neprodává služby cestovního ruchu. Stížnosti a žádosti týkající se služeb cestovního ruchu (včetně těch, které se týkají nabídnuté (speciální/akční) ceny, podmínek nebo speciálních požadavků od zákazníka) budou zpracovány přímo poskytovatelem služeb cestovního ruchu. Společnost Booking.com není odpovědná a zříká se jakékoli odpovědnosti v případě zmíněných stížností, nároků a závazků (týkajících se produktu).

Ať už Vám poskytovatel služeb cestovního ruchu naúčtoval platbu za službu cestovního ruchu, či nikoliv, nebo pokud zprostředkováváme platbu za službu cestovního ruchu nebo poplatky my, souhlasíte a berete na vědomí, že poskytovatel služeb cestovního ruchu je ve všech případech zodpovědný za stržení a zadržení částky sloužící k úhradě vyžadovaných daní, kterou odešle příslušným daňovým orgánům, a která se odvíjí od celkové ceny (služeb cestovního ruchu) nebo poplatků. Booking.com nefiguruje jako e-commerce obchodník (merchant of record) v případě žádného produktu nebo služby, které jsou k dispozici prostřednictvím platformy.

Nahráním fotografií/obrázků do našeho systému (například, v případě, že je chcete připojit k hodnocení) potvrzujete, zaručujete a souhlasíte, že jste majitelem vlastnických práv k fotografiím/obrázkům a dále souhlasíte, že Booking.com může nahrané fotografie/obrázky použít na své (mobilní) webové stránce a v aplikacích a (online/offline) reklamních materiálech a publikacích a podle uvážení společnosti Booking.com. Společnosti Booking.com udělujete nevýlučné, celosvětově platící, neodvolatelné, nepodmíněné, trvalé právo a licenci k použití, reprodukování, zobrazování, distribuci, sublicencování, komunikaci a zpřístupnění fotografií/obrázků tak, jak společnost Booking.com uzná za vhodné. Nahráním těchto fotografií/obrázků osoba, která je nahrála, přijímá plnou právní a morální odpovědnost za jakékoli a veškeré případné právní nároky třetích stran (včetně, ale ne výlučně, nároků majitelů ubytovacích zařízení) související se zveřejněním a použitím fotografií/obrázků společností Booking.com. Společnost Booking.com nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Za pravdivost, platnost a právo použít všechny fotografie/obrázky odpovídá osoba, která obrazový materiál/fotografie nahrála, nikoli Booking.com. Společnost Booking.com nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Osoba, která nahrála obrazový materiál/fotografie zaručuje, že obrazový materiál neobsahuje žádné viry, parazitický program Trojský kůň nebo infikované soubory, ani pornografický, ilegální, obscénní, diskriminační nebo nevhodný obsah a neporušuje práva žádné třetí strany (práva duševního vlastnictví, autorské právo nebo soukromí). Fotografie/obrázky, které nevyhovují výše zmíněným kritériím, nebudou zveřejněny a/nebo mohou být kdykoliv a bez předchozího upozornění společností Booking.com odstraněny či vymazány.

Společnost Booking.com je s okamžitou platností oprávněna odepřít nebo omezit přístup k naší platformě, našemu zákaznickému servisu a dalším službám a/nebo vašemu účtu na Booking.com a/nebo zrušit potvrzenou rezervaci a/nebo vám zabránit ve vytvoření rezervace, pokud se budeme domnívat nebo bude mít důvodné podezření, že došlo k (i) k jakékoli formě podvodu nebo zneužití, (ii) nedodržení příslušných zákonů a/nebo předpisů, (iii) nedodržení hodnot a pravidel společnosti Booking.com, (iv) nevhodnému nebo nezákonnému chování, které mimo jiné zahrnuje násilí, vyhrožování, obtěžování, diskriminaci, projevy nenávisti, ohrožení, narušení soukromí, obchodování s lidmi, vykořisťování dětí a obscénní jednání vůči Booking.com (nebo jeho zaměstnancům a zástupcům), poskytovateli služeb cestovního ruchu (nebo jeho zaměstnancům a zástupcům) a/nebo třetím stranám, nebo k (v) dalším okolnostem, které – na základě výhradního uvážení Booking.com – důvodně opravňují Booking.com k provedení některého z výše uvedených opatření.

10. Práva duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby, nebo k dispozici a užívaný na naší platformě, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací na naší platformě jsou vlastněny společností Booking.com B.V., jejími dodavateli nebo poskytovateli služeb cesrovního ruchu.

Booking.com je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů (vyplývajících z duševního vlastnictví), (vzhledu a uživatelského aspektu (včetně infrastruktury)) platformy, kde je služba k dispozici (včetně hodnocení hostů a přeloženého obsahu), nejste Vy proto, bez našeho výslovného svolení v psané formě, nemáte oprávnění kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet odkazy (hypertextové / přímé), publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah (včetně jeho překladu a hodnocení hostů) nebo naši značku. Proto tímto odstupujete, vzdáváte se a předáváte ve prospěch Booking.com veškerá práva týkající se (celkového nebo částečného) použití nebo kombinování našeho (přeloženého) obsahu (včetně hodnocení hostů) nebo jakákoliv práva duševního vlastnictví webové stránky a všeho (přeloženého) obsahu nebo hodnocení hostů. Jakékoliv nezákonné použití nebo jakékoliv výše zmíněné jednání nebo chování bude považováno za vážné porušení práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv a autorských práv vztahujících se na databáze)

11. Právní předpisy, jurisdikce a řešení sporů

Tyto všeobecné podmínky a ustanovení našich služeb se řídí a vykládají v souladu s nizozemským právem. Bez ohledu na toto nizozemské právo, fyzická osoba využívající našich služeb za účelem, který nelze považovat za podnikání nebo jinou výdělečnou činnost (dále jako „zákazník“), se může řídit zákonnými ustanoveními země svého obvyklého bydliště (např. ustanoveními, které v souladu s kolizní normou příslušné země platí bez ohledu na toto ustanovení o nizozemském právu; dále jako „povinná ustanovení“). Jakékoliv spory, které vyvstávající z těchto všeobecných podmínek a využívání našich služeb budou předloženy výhradně příslušným soudům v Amsterdamu v Nizozemsku. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení, pokud jde o uplatnění příslušných povinných ustanovení, může zákazník také podat žalobu k soudu v zemi svého bydliště a žaloba vůči zákazníkovi může být podána pouze k soudům v zemi jeho bydliště. Informace pro zákazníky z Evropského hospodářského prostoru: S jakýmikoli stížnostmi Vám doporučujeme nejprve kontaktovat náš Zákaznický servis. Pokud nebude Vaše stížnost vyřešena, můžete ji podat prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online zde: http://ec.europa.eu/odr.

Původní verze těchto smluvních podmínek v anglickém jazyce byla přeložena do dalších jazyků. Přeložené verze jsou pouze informační a nevážou se na ně žádné právní povinnosti. V případě nesrovnalostí, pokud jde o obsah nebo interpretaci těchto smluvních podmínek, nebo rozpornosti anglické verze smluvních podmínek a verze přeložené do jiného jazyka, jsou za platné, směrodatné a rozhodující v rozsahu povoleném zákonem považovány smluvní podmínky v angličtině. Anglická verze je k dispozici na naší platformě (zvolte anglický jazyk) nebo vám ji můžeme poslat na základě vaší písemné žádosti.

Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.

12. O společnosti Booking.com a servisních společnostech

Služba zprostředkování je poskytována společností Booking.com B.V., soukromou společností s ručením omezeným, která podléhá nizozemskému právu, své sídlo má na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko, a je zapsána v rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod registračním číslem 31047344. Naše registrační číslo pro DPH je NL805734958B01.

Společnost Booking.com má své hlavní sídlo v Amsterdamu v Nizozemsku a je po světě podporovaná různými přidruženými společnostmi („servisní společnosti“). Tyto servisní společnosti poskytují pouze interní podporu ve prospěch společnosti Booking.com. Některé vybrané servisní společnosti poskytují v rámci určitých kompetencí zákaznickou podporu (pouze telefonicky). Servisní společností nemají žádnou platformu (ani platformu žádným způsobem neřídí, nespravují ani nehostí). Servisní společnosti nemají výkonnou moc a oprávnění poskytovat služby zprostředkování, zastupovat společnost Booking.com nebo vstupovat do smluvního vztahu jménem nebo ohledně společnosti Booking.com. Servisní společnosti nejednají a nejsou autorizovány k jednání jako zástupce společnosti Booking.com v jakémkoli smyslu. Společnost Booking.com má své oficiální sídlo pouze v Amsterdamu, sídlo na jakémkoliv jiném místě nebo adrese místních kanceláří (včetně servisních společností) není akceptováno.