Praleisti ir eiti į pagrindinį turinį

Paslaugų klientams teikimo sąlygos

Atnaujinta 2022 m. vasario 14 d.

Spausdinti

Turinys

A. Visos Kelionių paslaugos

A1. Sąvokos

1. Kai kurie vartojami žodžiai turi itin konkrečią reikšmę, todėl peržiūrėkite „Booking.com žodynėlį“ šių Sąlygų gale.

A2. Apie šias sąlygas

1. Užbaigdami Užsakymą sutinkate su šiomis Sąlygomis ir kitomis sąlygomis, kurios jums buvo pateiktos per užsakymo procesą.

2. Jei kokia nors nuostata šiose Sąlygose negalioja arba yra neįvykdoma (arba tampa negaliojančia ar neįvykdoma):

 • ji vis tiek bus įvykdoma didžiausia pagal įstatymą leistina apimtimi;
 • jūs vis tiek turėsite laikytis visų kitų Sąlygose pateiktų nuostatų.

3. Šios Sąlygos išdėstytos taip:

 • A skirsnis: bendrosios sąlygos, taikomos visų tipų Kelionių paslaugoms.
 • B–F skirsniai: konkrečios sąlygos, taikomos tik vieno tipo Kelionių paslaugai.
  • B skirsnis: Apgyvendinimo įstaigos
  • C skirsnis: Lankytinos vietos ir pramogos
  • D skirsnis: Automobilių nuoma
  • E skirsnis: Skrydžiai
  • F skirsnis: Privatus ir viešasis transportas
 • Esant kokių nors bendrųjų ir konkrečių sąlygų neatitikimų, reikia vadovautis konkrečiomis sąlygomis.

4. Šių Sąlygų versija anglų kalba yra originalas. Kilus ginčui dėl Sąlygų arba esant kokių nors Sąlygų versijos anglų kalba ir kita kalba neatitikimų, taikomos Sąlygos, išdėstytos anglų kalba (kalbą galite pakeisti šio puslapio viršuje).

A3. Apie Booking.com

1. Užsisakant apgyvendinimo įstaigą, skrydį arba lankytinas vietas ar pramogas, „Booking.com B.V.“ suteikia ir yra atsakinga už Platformą, bet ne už pačią Kelionių paslaugą (žr. A4.4 punktą toliau).

2. Užsisakant Automobilio nuomą arba privatų ar viešąjį transportą, „Booking.com Transport Limited“ suteikia ir yra atsakinga už Platformą, bet ne už pačią Kelionių paslaugą (žr. A4.4 punktą toliau).

3. Dirbame su įmonėmis, kurios teikia vietines pagalbos paslaugas (pvz., Klientų aptarnavimą ar paskyros valdymą). Jos:

 • nekontroliuoja ar nevaldo mūsų Platformos;
 • neturi savo Platformos;
 • neturi teisinių ar sutartinių santykių su jumis;
 • neteikia Kelionių paslaugų;
 • neatstovauja mūsų, nesudaro sutarčių ar nepriima teisinių dokumentų mūsų vardu;
 • nevykdo veiklos kaip mūsų „procesų ar paslaugų atstovas“.

A4. Mūsų Platforma

1. Mes dedame pagrįstas pastangas teikdami savo Platformą, tačiau negalime garantuoti, kad viskas joje yra tikslu (informaciją gauname iš Paslaugų teikėjų). Tiek, kiek leidžia įstatymas, mes negalime būti laikomi atsakingais už kokias nors klaidas, sutrikimus ar trūkstamas informacijos dalis, nors mes dėsime visas pastangas, kad ištaisytume tai kaip įmanoma greičiau.

2. Mūsų Platforma nėra kokio nors Paslaugos teikėjo ar jo produktų, paslaugų, patogumų, transporto priemonių ir pan. rekomendacija arba patvirtinimas.

3. Mes nesame sąlygų, priimtų tarp jūsų ir Paslaugos teikėjo, šalis. Tik Paslaugos teikėjas atsako už Kelionių paslaugą.

4. Norint pateikti Užsakymą, gali reikėti susikurti Paskyrą. Įsitikinkite, kad visa jūsų informacija (įskaitant mokėjimo ir kontaktinius duomenis) yra teisinga ir nepasenusi, nes kitu atveju Kelionių paslauga (-os) gali būti nepasiekiama (-os). Jūs atsakote už viską, kas vyksta su jūsų Paskyra, todėl neleiskite niekam kitam ja naudotis, o vartotojo vardą ir slaptažodį laikykite paslaptyje.

5. Mes rodysime jums prieinamus pasiūlymus (mūsų manymu) jums tinkama kalba. Bet kuriuo metu galite pasirinkti kitą kalbą.

6. Jei nenurodyta kitaip, kad galėtumėte naudotis Platforma, turite būti bent 16 metų amžiaus.

A5. Mūsų vertybės

1. Jūs:

 • laikysitės Mūsų vertybių;
 • laikysitės visų taikomų įstatymų;
 • bendradarbiausite mums atliekant patikrinimus dėl sukčiavimo / pinigų plovimo;
 • nenaudosite Platformos, kad sukeltumėte nepatogumų arba pateiktumėte netikrus Užsakymus;
 • naudositės Kelionių paslauga ir (arba) Platforma pagal paskirtį;
 • nesukelsite jokių nepatogumų ar žalos ir nesielgsite netinkamai su Paslaugos teikėjo personalu (ar kuo nors kitu).

A6. Kainos

1. Kai pateikiate Užsakymą, sutinkate sumokėti Kelionių paslaugos kainą, įskaitant bet kokias kitas taikomas rinkliavas ir mokesčius.

2. Kai kurios rodomos kainos galėjo būti suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus. Jūsų mokama kaina yra nustatyta pagal pradinę, „nesuapvalintą“ kainą (nors bet kokiu atveju faktinis skirtumas būtų labai mažas).

3. Akivaizdžios klaidos ir spaudos klaidos nėra susaistančios. Pavyzdžiui: jei užsakote aukščiausios klasės automobilį ar nakvynę prabangiame numeryje, kuris per klaidą siūlomas už 1 €, mes galime paprasčiausiai atšaukti tą Užsakymą ir grąžinti jūsų sumokėtą sumą.

4. Perbraukta kaina nurodo tokio pat Užsakymo kainą be pritaikyto kainos sumažinimo („toks pat“ reiškia tas pačias datas, nuostatus, apgyvendinimo įstaigos kokybę / transporto priemonę / kelionės klasę ir pan.).

A7. Apmokėjimas

1. Norint užsisakyti kai kuriuos produktus / paslaugas, Paslaugos teikėjas reikalaus, kad būtų imamas Išankstinis apmokėjimas ir (arba) mokėjimas teikiant Kelionių paslaugą.

 • Jei mes rūpinamės jūsų mokėjimu, mes (arba kai kuriais atvejais mūsų susijusi įmonė šalyje, iš kurios gaunamas jūsų mokėjimas) būsime atsakingi už mokėjimo tvarkymą ir užtikrinimą, kad jūsų sandoris su mūsų Paslaugos teikėju būtų baigtas. Šiuo atveju jūsų mokėjimas sudaro galutinį susitarimą dėl „privalomos ir mokėtinos“ kainos.
 • Jei jus apmokestina Paslaugos teikėjas, paprastai tai bus atliekama asmeniškai prieš pradedant teikti jūsų Kelionių paslaugą, bet taip pat gali būti, kad (pavyzdžiui) iš mokėjimo kortelės bus nuskaičiuota suma užsakant arba mokėsite išsiregistruodami iš Apgyvendinimo įstaigos. Tai priklauso nuo Paslaugos teikėjo Išankstinio apmokėjimo nuostatų, kurie jums nurodomi užsakant.

2. Jei Paslaugos teikėjas reikalauja Išankstinio apmokėjimo, jis gali būti imamas arba iš anksto autorizuojamas, kai atliekate Užsakymą, ir jis gali būti negrąžinamas. Todėl prieš užsakydami peržiūrėkite Paslaugos teikėjo Išankstinių apmokėjimų nuostatus (nurodomi užsakant), kuriems mes neturime įtakos ir už kuriuos neatsakome.

3. Jei žinote apie arba įtariate kokį nors sukčiavimą ar neleistiną jūsų Mokėjimo būdo naudojimą, susisiekite su mokėjimo paslaugos teikėju, kuris gali padengti tam tikrus patirtus mokesčius, galimai atėmus išskaitą.

4. Jei Platformoje pasirinkta valiuta nesutampa su Paslaugos teikėjo valiuta, mes galime:

 • rodyti kainas savo valiuta;
 • siūlyti jums variantą „Mokėkite savo valiuta“.

Atsiskaitydami matysite mūsų Valiutos konvertavimo kursą savo Paskyroje, Užsakymo informacijoje arba (jei Paskyros neturite) jums atsiųstame el. laiške. Jei taikysime su bet kokiomis tokiomis paslaugomis susijusius mokesčius, mokestis bus išreikštas kaip procentinė Europos centrinio banko įkainių dalis. Kortelę išdavusi įstaiga gali imti operacijos užsienio valiuta mokestį.

5. Gavę jūsų sutikimą, Mokėjimo būdo informaciją išsaugosime būsimiems sandoriams.

A8. Nuostatai

1. Kai teikiate Užsakymą, sutinkate su taikomais nuostatais, kurie rodomi per užsakymo procesą. Kiekvieno Paslaugų teikėjo atšaukimo nuostatus ir visus kitus nuostatus (dėl amžiaus reikalavimų, saugumo / žalos užstatų, papildomų priedų grupiniams Užsakymams, papildomų lovų, pusryčių, augintinių, priimamų mokėjimo kortelių ir t. t.) rasite mūsų Platformoje: Paslaugų teikėjo informaciniuose puslapiuose, užsakymo metu, smulkiu šriftu ir (arba) patvirtinimo el. laiške arba biliete (jei taikoma).

2. Jei atšauksite Užsakymą arba neatvyksite, atšaukimo / neatvykimo mokestis ir grąžinama suma priklausys nuo Paslaugos teikėjo atšaukimo / neatvykimo nuostatų.

3. Kai kurių Užsakymų negalima atšaukti nemokamai, tuo tarpu kitus galima atšaukti nemokamai iki nurodyto termino.

4. Jei užsakote Kelionių paslaugą sumokėdami iš anksto (įskaitant visas kainos dalis ir (arba) žalos užstatą, jei taikytina), Paslaugos teikėjas gali atšaukti Užsakymą nepranešdamas, jei nurodytą datą jam nepavyksta nuskaičiuoti mokėtinos sumos. Tokiu atveju jūsų atliktas negrąžinamas apmokėjimas bus grąžintas tik jų nuožiūra. Jūsų atsakomybė yra pasirūpinti, kad mokėjimą būtų galima nuskaičiuoti laiku (kad bankas, debeto ar kredito kortelės duomenys būtų teisingi ir kad sąskaitoje būtų pakankamai pinigų).

5. Jei manote, kad nepavyks atvykti laiku, susisiekite su Paslaugos teikėju ir informuokite, kada planuojate atvykti, kad jūsų Užsakymas nebūtų atšauktas. Jei vėluosite, mes nebūsime atsakingi už pasekmes (pvz., Užsakymo atšaukimą ar mokesčius, kuriuos gali taikyti Paslaugos teikėjas).

6. Kaip Užsakymą teikiantis asmuo, esate atsakingas už kiekvieno grupės nario veiksmus ir elgesį (susijusį su Kelionių paslauga). Be to, esate atsakingi gauti jų leidimą prieš pateikdami mums jų asmens duomenis.

A9. Privatumas ir slapukai

1. Jei užsakote apgyvendinimo įstaigą, skrydį ar lankytinas vietas ir pramogas, peržiūrėkite mūsų Privatumo ir slapukų nuostatus, kur rasite daugiau informacijos apie privatumą, slapukus ir kaip mes galėtume su jumis susisiekti ir tvarkyti asmens duomenis.

2. Užsakę antžeminį transportą, atitinkamai peržiūrėkite Rentalcars.com privatumo nuostatus, Cars.booking.com privatumo nuostatus arba Taxi.booking.com privatumo nuostatus, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

A10. Pritaikymo neįgaliesiems prašymai

1. Jei turite kokių nors pritaikymo neįgaliesiems prašymų:

 • dėl mūsų Platformos ir (arba) paslaugų, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo komandą;
 • dėl savo Kelionių paslaugos (pritaikymo neįgaliųjų vežimėliams, vonių su įėjimu ir pan.), kreipkitės į savo Paslaugos teikėją arba oro uostą, traukinių stotį ir pan.

A11. Draudimas

1. Jei per mūsų Platformą įsigijote draudimą, peržiūrėkite poliso dokumentą (-us), kur pateikiamos sąlygos ir kita informacija. Draudimui šios Sąlygos netaikomos.

A12. Genius

1. Genius kaina yra programoje dalyvaujančių Paslaugų teikėjų tam tikriems produktams / paslaugoms taikoma žemesnė kaina.

2. Genius kaina skirta Booking.com Genius programos nariams. Nėra jokių narystės mokesčių, o nariu tapti paprasta – tiesiog sukurkite Paskyrą. Narystės ir kainų perleisti negalima. Narystė yra susieta su konkrečia Paskyra. Narystė taip pat gali būti susieta su konkrečiomis kampanijomis ar paskatomis.

3. Yra skirtingi Genius lygiai, priskiriami atsižvelgiant į tai, kiek Apgyvendinimo įstaigų Užsakymų pateikėte per nurodytą laikotarpį. Kiekvienas lygis suteikia skirtingas kelionių premijas.

4. Genius programos funkciją, įskaitant narystės lygius ir programos struktūrizavimo būdą, galime keisti.

5. Daugiau informacijos rasite apsilankę https://www.booking.com/genius.html.

A13. Premijos, Atgaunamos sumos ir Piniginė

1. Jums galime išduoti Premijas – savo nuožiūra bei pagal a) čia A13 punkte išdėstytas sąlygas ir b) taikomus Konkrečius premijos kriterijus. Jei padarome techninę klaidą i) skaičiuodami jūsų Premijas arba ii) konvertuodami su jūsų Premijomis susijusias valiutas, visada galime pakeisti arba pataisyti rodomą likusią sumą.

2. Kaip gauti Premijų. Premiją galite gauti, pavyzdžiui, užsakę viešnagę programoje dalyvaujančiame viešbutyje arba pateikę tam tikrą skaičių Užsakymų per nurodytą laikotarpį. Kai galima gauti Premiją, mes paaiškinsime, kokios konkrečios sąlygos taikomos ir kaip ja pasinaudoti.

3. Kur ieškoti savo Premijų. Gavę vieną ar daugiau Premijų, savo Booking.com Paskyros meniu rasite nuorodą „Premijos ir Piniginė“. Skirtuke „Premijos“ matysite visas uždirbtas Premijas, kokius veiksmus (jei tokių yra) vis dar reikia atlikti, norint gauti Premiją (-as), ir visas kitas taisykles ir sąlygas.

4. Premijų tipai. Premijos jums suteikia a) į Piniginę Atgaunamas sumas arba b) kažką kito (pvz., Pinigų grąžinimą į mokėjimo kortelę arba kuponą). Atitinkamu metu paaiškinsime informaciją apie kiekvieną Premiją.

5. Kaip gauti Atgaunamų sumų. Paprastai Atgaunamos sumos išduodamos gavus Premiją. Tačiau Atgaunamas sumas galime išduoti ir dėl kitų priežasčių, pvz., jei jūsų Kelionių paslauga neatitiko mūsų įprastų aukštų standartų.

6. Kur ieškoti savo Atgaunamų sumų. Gavę Atgaunamų sumų, savo Booking.com Paskyros meniu rasite nuorodą „Premijos ir Piniginė“. Skirtuke „Piniginė“ matysite bendrą Atgaunamų sumų likutį (padalytą į Premijas kelionėms ir Pinigines premijas, jei turite abiejų tipų premijas). Matysite, kada Atgaunamos sumos buvo gautos arba išleistos bei kada jos baigs galioti. Jei turite Piniginių premijų, taip pat matysite nuorodą joms atsiimti.

7. Atgaunamų sumų tipai. Premiją kelionėms galima išleisti tik tam tikroms Kelionių paslaugoms. Mes parodysime, už kurias Kelionių paslaugas galite sumokėti naudodami Premijas kelionėms (už kurias konkrečias apgyvendinimo įstaigas, lankytinas vietas ir pramogas, automobilių nuomą ir pan.). Pinigines premijas galima atsiimti naudojant jūsų Mokėjimo būdą (spustelėjus „Perveskite piniginę premiją į kortelę“) arba išleisti Kelionių paslaugai, už kurią galima sumokėti naudojant Premiją kelionėms.

Premijos

8. Norėdami gauti bet kokio tipo Premiją, kai atitinkate reikalavimus ir naudojate Atgaunamas sumas, turite:

 • turėti savo Paskyrą mūsų platformoje;
 • būti bent 18 metų;
 • atitikti Konkrečius premijos kriterijus;
 • nepažeisti Premijų ir Piniginės sąlygų; ir
 • turėti galiojančią mokėjimo kortelę, kad būtų galima pasinaudoti Pinigų grąžinimo į mokėjimo kortelę premijomis.

9. Kai galima gauti Premiją, Konkrečiais premijos kriterijais bus paaiškinta, kaip (ir ar) galite ją gauti. Gali būti taikomi:

 • laiko apribojimai (pvz., pasiūlymai su galiojimo datomis);
 • platformos apribojimai (pvz., reklaminiai kodai, kuriais galima pasinaudoti tik mūsų programėlėje);
 • apgyvendinimo įstaigos apribojimai (pvz., pasiūlymai, kuriais galima pasinaudoti tik pas tam tikrus Paslaugų teikėjus);
 • mažiausios išleistos sumos apribojimai (pvz., Premija, kurią uždirbsite tik Užsakymui išleidę tam tikrą sumą);
 • didžiausios Premijos vertės apribojimai (taikoma piniginėms ir nepiniginėms Premijoms).

10. Premijų negalima parduoti, suvaržyti ar perleisti kokiu nors būdu trečiajai šaliai. Paskyros turėtojui mirus, jo Paskyra bus uždaryta, o Premijos (jei yra) atšauktos.

Atgaunamos sumos

11. Pinigines premijas arba Premijas kelionėms galite panaudoti sąlygas atitinkančios Kelionių paslaugos kainai padengti dalyvaujančioje Platformoje (pvz., www.booking.com arba Grupės įmonės svetainėje).

12. Jei ta Kelionių paslauga kainuoja mažiau nei turima Atgaunama suma, nepanaudota Atgaunama suma liks prieinama Piniginėje.

13. Jei ta Kelionių paslauga kainuoja daugiau nei turite Atgaunamos sumos, turite laiku padengti likusią kainos dalį, naudodami kitą priimtiną Mokėjimo būdą. Antraip pirkinys bus atšauktas, o Atgaunama suma grąžinta į Piniginę.

14. Jei turite įvairių Atgaunamų sumų, kurių galiojimo datos skiriasi, pirmiausia bus naudojamos Atgaunamos sumos, kurių galiojimas baigiasi greičiausiai.

15. Atšaukus Kelionių paslaugą, už kurią sumokėjote (iš dalies ar visiškai) naudodami Atgaunamas sumas, Paslaugos teikėjo atšaukimo nuostatuose bus nurodyta, ar pinigai ir (arba) Atgaunamos sumos bus grąžinamos. Mūsų Klientų aptarnavimo komanda galės grąžinti visas Atgaunamas sumas, į kurias galite turėti teisę.

16. Pinigines premijas (bet ne Premijas kelionėms) galite atsiimti naudodami Mokėjimo būdą.

17. Jūsų Piniginės numatytoji valiuta priklauso nuo vietovės, gyvenamosios vietos ar kitos valiutos, kurią galime parinkti. Jei gausite Atgaunamas sumas ar Pinigų grąžinimą į mokėjimo kortelę kita valiuta, konvertuosime juos į numatytąją valiutą arba kitą mūsų pasirinktą valiutą pagal savo Valiutos konvertavimo kursą.

18. Jei Premija buvo išduota, nes užsakėte Kelionių paslaugą, visos nepanaudotos susijusios Atgaunamos sumos bus ištrintos iš jūsų Piniginės, jei ta Kelionių paslauga bus atšaukta.

19. Pasiliekame teisę atšaukti Premiją, kuri buvo gauta sukčiaujant.

20. Jei manote, kad negavote Premijos, kurią turėjote gauti, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo komandą per 12 mėnesių nuo momento, kurį atlikote tai, už ką, jūsų manymu, turite teisę gauti Premiją. Pateikite visus turimus tai pagrindžiančius dokumentus. Jei to nepadarysite per 12 mėnesių, nebegalėsite prašyti Premijos.

21. Visos Atgaunamos sumos turi galiojimo datą, kurią rasite Piniginės skiltyje „Premijos“.

Piniginė

22. Visi duomenys, įskaitant asmens duomenis, bus tvarkomi pagal mūsų privatumo nuostatus ir taikomus duomenų apsaugos teisės aktus ir taisykles. Jais bus dalijamasi su Grupės įmonėmis ar Paslaugų teikėjais, kaip to reikalaujama pagal Piniginės programą. Prarastos, pavogtos ar pasibaigusio galiojimo Premijos nebus pakeistos.

23. Jūsų įsipareigojimai:

 • Esate atsakingi užtikrinti, kad visa informacija būtų (ir liktų) teisinga, išsami ir nepasenusi.
 • Jei paprašysime pateikti tapatybės įrodymą, pateikite jį per 30 dienų.
 • Esate atsakingi laikyti prisijungimo prie Piniginės duomenis saugiai ir apsaugotus.

24. Jei nesilaikysite šioje skiltyje nurodytų taisyklių, mes galime automatiškai sustabdyti ar atšaukti Piniginę.

25. Negalite naudoti Piniginės ar Premijų būdu, kuris yra klaidinantis, nesąžiningas ar žalingas.

26. Mes galime panaikinti / panaudoti kokias nors ar visas Atgaunamas sumas nagrinėdami savo (arba Grupės įmonės) su jumis susijusius skundus. Tai galime atlikti bet kuriuo metu ir iš anksto nepateikę pranešimo.

27. Mes galime pakeisti, sustabdyti ar nutraukti bet kurį Piniginės, Premijų ir Atgaunamų sumų aspektą. Ypač mes galime pakeisti:

 • šias Premijų ir Piniginės sąlygas;
 • kuriems naudotojams leidžiame turėti Piniginę;
 • kurias Premijas ar Atgaunamas sumas teikiame;
 • Premijų ar Atgaunamų sumų galiojimo pabaigos datas;
 • Konkrečius premijos kriterijus.

28. Dėsime pagrįstas pastangas, kad iš anksto jums pateiktume pranešimą, jei atliksime kokių nors pakeitimų ar nustosime teikti visas Pinigines.

29. Jei nustosime teikti Pinigines, visos nesibaigusio galiojimo Atgaunamos sumos ir Premijos galios ateinančius 12 mėnesių.

A14. Intelektinės nuosavybės teisės

1. Jei nenurodyta kitaip, visos teisės mūsų Platformoje (technologijos, turinys, prekių ženklai, išvaizda bei jausena ir pan.) priklauso Booking.com (arba jos licencijų išdavėjams), o naudodamiesi mūsų Platforma jūs sutinkate tai daryti tik pagal paskirtį ir laikydamiesi sąlygų, kurios išdėstytos toliau esančiose A14.2 ir A14.3 pastraipose.

2. Jums draudžiama stebėti, kopijuoti, ištraukti / aptikti, atsisiųsti, atkurti ar kitaip naudoti bet kokią mūsų Platformoje esančią informaciją bet kokiam komerciniam tikslui neturint rašytinio Booking.com arba jos licencijos išdavėjų sutikimo.

3. Atidžiai stebėsime kiekvieną jūsų apsilankymą mūsų Platformoje ir blokuosime kiekvieną (ir bet kurią automatizuotą sistemą), kurį įtariame:

 • vykdant nepagrįstą kiekį paieškų;
 • naudojant bet kokį prietaisą ar programinę įrangą kainoms ar kitai informacijai rinkti;
 • darant bet ką, kas lemia pernelyg didelę apkrovą mūsų Platformai.

4. Įkeldami nuotrauką į mūsų Platformą (pvz., su atsiliepimu), patvirtinate, kad ji atitinka mūsų kriterijus ir kad:

 • ji yra tikra (pvz., jūs nepakeitėte nuotraukos arba neįkėlėte kitos apgyvendinimo įstaigos nuotraukos);
 • joje nėra jokių virusų;
 • jums leidžiama ja dalytis su mumis;
 • mums leidžiama ją naudoti savo platformoje ir tolesniais komerciniais tikslais (įskaitant reklaminiame kontekste), visur, amžinai (kai informuosite mus, kad negalime daugiau jos naudoti, mes apsvarstysime tokį pagrįstą prašymą);
 • ji nepažeidžia kitų asmenų privatumo teisių;
 • jūs prisiimate visą atsakomybę už su ja susijusius teisinius skundus Booking.com atžvilgiu.

5. Aiškumo dėlei: mes neatsakome ir nesame atsakingi už jokią į mūsų Platformą įkeltą nuotrauką, mes turime teisę nuotrauką pašalinti savo nuožiūra (pvz., jei nustatome, kad nuotrauka neatitinka pirmiau nurodytų kriterijų).

A15. Ką daryti, jei kažkas blogai?

1. Jei turite užklausą ar skundą, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo komanda. Tai galite padaryti atvėrę savo Užsakymą arba per mūsų programėlę, taip pat mūsų Pagalbos centre, kuriame taip pat rasite keletą naudingų dažnai užduodamų klausimų. Pagalbą jums galėsime suteikti greičiau, jei nurodysite:

 • savo Užsakymo patvirtinimo numerį, kontaktinę informaciją, PIN kodą (jei turite) ir el. pašto adresą, kurį naudojote pateikdami Užsakymą;
 • problemos apibendrinimą, įskaitant kaip norėtumėte, kad jums padėtume;
 • visus pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą, nuotraukas, kvitus ir pan.).

2. Visos užklausos ir skundai yra įrašomi, didžiausia pirmenybė teikiama skubiausiems.

3. Jei esate Europos ekonominės erdvės gyventojas ir nesate patenkintas tuo, kaip tvarkome jūsų skundą, galbūt galėsite pateikti skundą per Europos Komisijos EGS (Elektroninio ginčų sprendimo) platformą (ec.europa.eu/odr). Tai priklauso nuo to, su kuo susijęs skundas:

 • jei jis buvo pateiktas dėl apgyvendinimo įstaigos, skrydžio ar lankytinų vietų ir pramogų, galite naudoti EGS platformą;
 • jei jis buvo pateiktas dėl antžeminio transporto, to padaryti negalite (kadangi antžeminis transportas užsakomas per „Booking.com Transport Limited“, o JK paliko ES).

4. Jei esate Čekijos Respublikos gyventojas ir nesate patenkintas tuo, kaip tvarkome jūsų skundą, galite pateikti skundą Čekijos prekybos inspekcijai – Centrinė inspekcija, ADR skyrius, registruota buveinė Štěpánská 15, Prague 2, pašto kodas: 120 00, el. pašto adresas: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Jei esate Brazilijos gyventojas ir nesate patenkintas tuo, kaip tvarkome jūsų skundą, galite pateikti skundą per Brazilijos federalinę vartotojų ginčų sprendimo platformą (consumidor.gov.br/).

6. Stengsimės išspręsti ginčus įmonės viduje, tačiau nesame įsipareigoję pateikti jų nagrinėti taikant alternatyvias skundų sprendimo procedūras nepriklausomiems teikėjams.

A16. Bendravimas su Paslaugos teikėju

1. Mes galime padėti bendrauti su Paslaugos teikėju, tačiau negalime garantuoti, kad jie perskaitys jūsų informaciją arba kad padarys tai, ko prašote. Savaime pats faktas, kad su jais susisieksite arba jie susisieks su jumis, nereiškia, kad turite pagrindą imtis teisinių veiksmų.

A17. Priemonės dėl nepriimtino elgesio

1. Mes turime teisę neleisti jums pateikti jokių Užsakymų, atšaukti jau pateiktus Užsakymus ir (arba) neleisti jums naudotis mūsų Platforma, mūsų Klientų aptarnavimu ir (arba) jūsų Paskyra. Žinoma, tai darysime tik tuo atveju, jei, mūsų nuomone, tam yra rimta priežastis, pavyzdžiui:

 • sukčiavimas ar piktnaudžiavimas;
 • Mūsų vertybių arba taikomų įstatymų ar taisyklių nesilaikymas;
 • netinkamas ar neteisėtas elgesys (pvz., smurtas, grasinimai ar privatumo pažeidimas), susijęs su mumis, bet kuria su mumis dirbančia įmone arba bet kuo kitu.

2. Jei dėl to atšauksime Užsakymą, neturėsite teisės į pinigų grąžinimą. Mes galime jums nurodyti, kodėl atšaukėme Užsakymą, išskyrus atvejus, kai toks informavimas a) prieštarauja taikomiems įstatymams ir (arba) b) neleidžia ar trukdo nustatyti ar užkirsti kelią sukčiavimui ir kitai neteisėtai veiklai. Jei manote, kad neteisingai atšaukėme jūsų Užsakymą, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo komanda.

A18. Atsakomybės apribojimas

1. Tiek, kiek leidžia privalomo vartotojų įstatymo apimtis, mes būsime atsakingi tik už išlaidas, kurias patirsite tiesiogiai dėl mūsų neveikimo. Tai reiškia, kad įstatymų leidžiama apimtimi mes nebūsime atsakingi už (pavyzdžiui):

 • netiesioginius nuostolius ar netiesioginę žalą;
 • netikslią informaciją apie Paslaugos teikėją;
 • Paslaugos teikėjo ar kito verslo partnerio produktą, paslaugą arba veiksmą;
 • klaidą el. pašto adrese, telefono numeryje ar mokėjimo kortelės numeryje (jei tai ne mūsų kaltė);
 • „Force majeure“ aplinkybes ar įvykį, kurio nekontroliuojame.

2. Jei pažeisite šias Sąlygas ir (arba) Paslaugos teikėjo sąlygas, tiek, kiek leidžia įstatymas:

 • nebūsime atsakingi už jokias išlaidas, kurias dėl to patirsite, ir
 • jūs neturėsite teisės į pinigų grąžinimą.

3. Tiek, kiek leidžia įstatymas, didžiausia suma, kurią mes arba bet kuris Paslaugos teikėjas bus atsakingas padengti (ar už vieną įvykį, ar eilę susijusių įvykių), yra jūsų Užsakymo kaina, kaip nurodyta jūsų patvirtinimo el. laiške.

4. Niekas šiose sąlygose neribos mūsų (arba Paslaugos teikėjo) atsakomybės už mūsų (arba jų) i) aplaidumą, dėl kurio įvyko mirtis ar sužalojimas, arba ii) sukčiavimą ar klaidinančios informacijos pateikimą.

5. Mes neduodame jokių pažadų dėl Paslaugos teikėjų produktų ir paslaugų (išskyrus tai, ką aiškiai nurodome šiose Sąlygose). Tinkamas (-i) pasirinkimas (-ai) yra tik jūsų atsakomybė.

6. Aiškumo dėlei: niekas šiose Sąlygose nesuteiks teisių jokiai trečiajai šaliai, išskyrus Paslaugos teikėją.

7. Jūs galite būti ginami privalomų vartotojų apsaugos įstatymų ir taisyklių, kurios garantuoja jums teises, kurių atžvilgiu negali būti viršesnės jokios įmonės sąlygos. Tokiu atveju mūsų atsakomybė numatyta ne tik šiose Sąlygose, bet ir taikomuose vartotojų apsaugos įstatymuose ir taisyklėse.

A19. Taikomi įstatymai ir teismas

1. Tiek, kiek leidžia privalomas vietinis (vartotojų) apsaugos įstatymas, šioms Sąlygoms ir mūsų paslaugoms bus taikoma Nyderlandų teisė (apgyvendinimo įstaigoms, skrydžiams bei lankytinoms vietoms ir pramogoms) ar Anglijos teisė (automobilių nuomai ir privačiam / viešajam transportui).

2. Tiek, kiek leidžia privalomas vietinis (vartotojų) apsaugos įstatymas, bet koks ginčas bus išskirtinai pateiktas kompetentingiems teismams Amsterdame (dėl apgyvendinimo įstaigų, skrydžių ar lankytinų vietų ir pramogų) arba Anglijoje ir Velse (dėl automobilių nuomos ir privataus / viešojo transporto).

A20. Susijusios kelionių paslaugos

1. Jei:

 • pasirinkę ir sumokėję už vieną kelionės paslaugą užsisakysite papildomų kelionės paslaugų savo kelionės užsakymui ar atostogoms per tą patį apsilankymą Platformoje; arba
 • užsakysite papildomas kelionės paslaugas savo kelionei ar atostogoms per mūsų jums pateiktą nuorodą ne vėliau nei per 24 valandas po to, kai gausite pirminio Užsakymo mūsų platformoje patvirtinimą;

NEGAUSITE naudos iš teisių, taikomų paketams pagal ES direktyvą (ES) 2015/2302 arba 2018 m. JK Kelionių paketų ir susijusių kelionių paslaugų reikalavimus (drauge vadinami „Kelionių paketų reikalavimais“). Todėl nebūsime atsakingi už tinkamą tų kelionės paslaugų suteikimą. Kilus problemų, kreipkitės į tiesiogiai susijusį Paslaugos teikėją.

2. Bet kuriuo iš šių atvejų, kelionės paslaugos taps susijusios kelionės paslaugos dalimi, o ne paketu. Tuo atveju, kaip reikalauja ES ir JK teisė, Booking.com turi apsaugą, kad grąžintų jūsų mokėjimus Booking.com už nesuteiktas paslaugas dėl Booking.com nemokumo. Atkreipkite dėmesį, kad tai nesuteikia grąžinimo tiesiogiai susijusio Paslaugos teikėjo nemokumo atveju.

3. Booking.com savanoriškai išplėtė šią apsaugą dėl nemokumo klientams, esantiems už ES ir JK ribų, užsisakiusiems kelias kelionės paslaugas per Booking.com, kurios sudaro Susijusias kelionių paslaugas, kaip apibrėžta Kelionių paketų reikalavimuose. Šis išplėtimas taikomas tik Booking.com gautiems mokėjimams.

4. Booking.com pasirūpino apsauga nemokumo atveju per banko garantiją, dėl kurios susitarta su „Deutsche Bank“, administruojamu „Sedgwick International UK“, kai tai susiję su tiesiogiai Booking.com sumokėtais pinigais.

5. Keliautojai gali kreiptis į „Sedgwick International UK“ (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, Jungtinė Karalystė, tel. +44 207 530 0600, el. pašto adresas: helpline@uk.sedgwick.com), jei paslaugos nesuteiktos dėl Booking.com nemokumo.

6. Pastaba. Apsauga dėl nemokumo netaikoma sutartims, kurios sudarytos ne su Booking.com ir kurias galima įvykdyti nepaisant Booking.com nemokumo.

7. Vadovaukitės Direktyva (ES) 2015/2302, kaip perkelta į nacionalinę teisę Europos Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje.

B. Apgyvendinimo įstaigos

B1. Šio skirsnio taikymo sritis

1. Šiame skirsnyje pateikiamos konkrečios Apgyvendinimo įstaigų produktams ir paslaugoms taikomos sąlygos.

B2. Sutartiniai santykiai

1. Kai pateikiate Užsakymą, jis tiesiogiai pateikiamas Paslaugos teikėjui. Mes nesame su jūsų Užsakymu susijusi „sutarties šalis“.

2. „Booking.com B.V.“ yra Platformos savininkė ir ją valdo.

3. Mūsų Platformoje rodomos tik tos Apgyvendinimo įstaigos, kurios plėtoja komercinius santykius su mumis; nebūtinai rodomi visi jų produktai ar paslaugos.

4. Informacija apie Paslaugų teikėjus (pvz., patogumus, vidaus taisykles ir tvarumo priemones) ir jų Kelionių paslaugas (pvz., kainas, prieinamumą ir atšaukimo nuostatus) yra grindžiama informacija, kurią jie pateikia mums. Jie yra atsakingi užtikrinti, kad informacija būtų tiksli ir nepasenusi.

B3. Ką mes darysime

1. Mes suteikiame Platformą, kurioje Paslaugų teikėjai gali reklamuoti ir parduoti savo Apgyvendinimo įstaigas, o jūs galite jų ieškoti, jas palyginti ir užsakyti.

2. Kai užsakysite Apgyvendinimo įstaigą, jums ir Paslaugos teikėjui pateiksime jūsų Užsakymo informaciją, įskaitant svečio (-ų) vardą (-us) ir pavardę (-es).

3. Priklausomai nuo Užsakymo sąlygų, galbūt galėsime padėti užsakymą pakeisti ar atšaukti (jei to pageidausite).

B4. Ką jums reikia daryti

1. Teisingai užpildykite kontaktinę informaciją, kad mes ir (arba) Paslaugos teikėjas galėtume suteikti jums informaciją apie Užsakymą ir, jei reikia, su jumis susisiekti.

2. Atidžiai perskaitykite šias Sąlygas ir sąlygas, kurios pateikiamos užsakant.

3. Rūpinkitės Apgyvendinimo įstaiga, jos baldais, įrenginiais, elektronika bei kitais daiktais ir palikite viską tokios pačios būklės, kaip radote atvykę. Jei kažkas sulūžę, sugadinta ar pamesta, būtinai apie tai informuokite vietos personalą (kai tik galite ir būtinai prieš išsiregistruodami).

4. Per viešnagę rūpinkitės Apgyvendinimo įstaigos ir jos daiktų sauga. Todėl, pavyzdžiui, nepalikite atrakintų durų ar langų.

B5. Kaina ir mokėjimas

1. Žr. „Kainos“ (A6) ir „Apmokėjimas“ (A7) pirmiau.

B6. Pakeitimai, atšaukimai ir pinigų grąžinimai

1. Žr. „Nuostatai“ (A8) pirmiau.

B7. Ką dar turite žinoti?

Kompensuojame kainų skirtumą

1. Norime, kad kaskart gautumėte geriausią įmanomą kainą. Jei, užsakę Apgyvendinimo įstaigą pas mus, kitoje svetainėje rasite tą pačią Apgyvendinimo įstaigą (siūlomą tokiomis pačiomis sąlygomis) už mažesnę kainą, mes pažadame grąžinti skirtumą pagal Kompensuojame kainų skirtumą taisykles ir sąlygas.

Partnerio pasiūlymas

2. Kai kurie pasiūlymai mūsų Platformoje yra pažymėti kaip „Partnerio pasiūlymai“, tai reiškia, kad jie pas mus skelbiami per Booking.com bendradarbiaujančiąją įmonę, o ne tiesiai iš Paslaugos teikėjo. Jei nenurodyta kitaip, bet koks užsakytas Partnerio pasiūlymas:

 • Turi būti apmokėtas užsakant.
 • Negali būti keičiamas. Tačiau, jei su juo siūlomas nemokamas atšaukimas, jūs galėsite atšaukti jį nemokamai, jei tai atliksite laiku.
 • Negali būti derinamas su jokiais kitais pasiūlymais (akcijomis, paskatomis ar premijomis).
 • Negali būti vertinamas mūsų Platformoje, apie jį negali būti pateiktas atsiliepimas.

Booking.com skatinimas kainomis

3. Kai kuriuos jūsų matomus kainų sumažinimus finansuojame mes, o ne Paslaugos teikėjas. Mes paprasčiausiai sumokame dalį kainos patys.

Žalos atlyginimo nuostatai

4. Užsakydami galite matyti, kad kai kurie Paslaugų teikėjai mini „žalos atlyginimo nuostatus“. Tai reiškia, kad kuriam nors jūsų grupės nariui ką nors sugadinus ar praradus:

 • jūs turite informuoti Paslaugos teikėją;
 • vietoj to, kad apmokestintų jus už tai tiesiogiai, Paslaugos teikėjas turės 14 dienų žalos atlyginimo prašymui pateikti per mūsų Platformą, nurodydamas jūsų užsakymo numerį;
 • jei jie tai padarys, mes jus informuosime, kad galėtumėte mums pateikti savo komentarus ir nurodyti, ar sutinkate su apmokestinimu, ir tada:
  • jei sutinkate, mes apmokestinsime jus jų vardu;
  • jei nesutinkate, mes tai įvertinsime ir nuspręsime, ar reikia tai aptarinėti toliau*.

5. Taikomas apribojimas (rodomas užsakant), kokį mokestį Paslaugos teikėjas gali taikyti jums per mūsų Platformą pagal žalos atlyginimo nuostatus.

6. Bet koks jūsų atliktas mokėjimas būtų tarp Paslaugos teikėjo ir jūsų – mes tik juo pasirūpiname Paslaugos teikėjo vardu.

7. Žalos atlyginimo nuostatai nėra susiję su bendro pobūdžio valymu, įprastu nusidėvėjimu, nusikaltimais (pvz., vagyste) ar nefizine žala (pvz., baudomis už rūkymą ar atsivežtus augintinius).

8. Prieš įsiregistravimą ar išsiregistruojant Paslaugos teikėjas gali reikalauti „žalos užstato“. Jei jie jo reikalauja, apie tai jus informuosime užsakant, tačiau tai niekaip nesusiję su „žalos atlyginimo nuostatais“. Mes nebūsime įtraukti į jokį finansinį susitarimą dėl žalos užstatų.

* Jei padaryta kokia nors žala, Paslaugos teikėjas visada gali nuspręsti pateikti (teisinį) skundą jūsų atžvilgiu ne pagal žalos atlyginimo nuostatus, tokiu atveju apribojimas (žr. pirmesnį 5 punktą) nebūtų taikomas.

Kaip mes dirbame

9. Jei norite gauti informacijos apie atsiliepimus, reitingą, kaip uždirbame pinigų (ir kt.), peržiūrėkite dalį Kaip mes dirbame.

C. Lankytinos vietos ir pramogos

C1. Šio skirsnio taikymo sritis

1. Šiame skirsnyje pateikiamos konkrečios Lankytinų vietų ir pramogų produktams ir paslaugoms taikomos sąlygos.

C2. Sutartiniai santykiai

1. Mes ne(per)parduodame, nesiūlome ar neteikiame jokių Lankytinų vietų ir pramogų savo vardu – kai užsakote Lankytinas vietas ir pramogas, sudarote sutartį tiesiogiai su a) Paslaugos teikėju arba b) Trečiosios šalies tarpininku (jei jie perparduoda Lankytinas vietas ir pramogas), kaip tai nurodoma užsakant.

2. Mes veiklą vykdome tik kaip Platforma ir nesame įtraukti į Trečiųjų šalių sąlygas. Mes neatsakome už jūsų bilietą ir (visa įstatymo leidžiama apimtimi) nesame atsakingi jums dėl jūsų Užsakymo.

C3. Ką mes darysime

1. Mes suteikiame Platformą, kurioje Paslaugų teikėjai ir (retkarčiais) Trečiosios šalies tarpininkai gali reklamuoti ir parduoti savo Kelionių paslaugas, o jūs galite jų ieškoti, jas palyginti ir užsakyti.

2. Kai užsakysite Lankytinas vietas ir pramogas, jums ir Paslaugos teikėjui pateiksime Užsakymo informaciją; jei Paslaugos teikėjui reikia ne tik jūsų vardo ir pavardės, tai nurodysime jums užsakant.

3. Priklausomai nuo Užsakymo sąlygų, galbūt galėsime padėti užsakymą pakeisti ar atšaukti (jei to pageidausite).

C4. Ką jums reikia daryti

1. Būtinai teisingai užpildykite kontaktinę informaciją, kad mes ir (arba) Paslaugos teikėjas galėtume suteikti jums informaciją apie Užsakymą ir, jei reikia, su jumis susisiekti.

2. Jūs turite perskaityti ir sutikti laikytis mūsų Sąlygų ir Trečiosios šalies sąlygų (kurios rodomos atsiskaitant), taip pat pripažinti, kad jas pažeidus gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir (arba) gali būti atšauktas jūsų Užsakymas.

C5. Kaina ir mokėjimas

1. Kai užsakysite Lankytinas vietas ir pramogas, mes pasirūpinsime jūsų mokėjimu. Informacijos, kaip tai veikia (įskaitant apie susijusias teises ir įsipareigojimus), ieškokite pirmesnėje dalyje „Apmokėjimas“ (A7).

C6. Pakeitimai, atšaukimai ir pinigų grąžinimai

1. Žr. „Nuostatai“ (A8) pirmiau.

C7. Ką dar turite žinoti?

Kaip mes dirbame

1. Jei norite gauti informacijos apie atsiliepimus, reitingą, kaip uždirbame pinigų (ir kt.), peržiūrėkite dalį Kaip mes dirbame.

D. Automobilių nuoma

D1. Šio skirsnio taikymo sritis

1. Šiame skirsnyje pateikiamos konkrečios Automobilių nuomos produktams ir paslaugoms taikomos sąlygos.

D2. Sutartiniai santykiai

1. Kai užsakote Automobilio nuomą, Užsakymas pateikiamas a) mums arba b) tiesiogiai Paslaugos teikėjui. Bet kuriuo atveju:

 • užsakymo procesui taikomos mūsų Sąlygos; kai jums atsiunčiame Užsakymo patvirtinimą, jūs su mumis sudarote sutartį;
 • Nuomos sutartis taikoma pačiai Automobilio nuomai; kai pasirašote ją nuomos punkte, sudarote sutartį su Paslaugos teikėju (tačiau ją matysite ir sutiksite su pagrindinėmis jos sąlygomis, kai užsakinėsite automobilį).

2. Daugeliu atvejų gausite Užsakymo patvirtinimą, kai tik užbaigsite Užsakymą. Tačiau Paslaugos teikėjui nepatvirtinus Automobilio nuomos nedelsiant, mes nenuskaičiuosime mokėjimo ir neatsiųsime Užsakymo patvirtinimo, kol jie to nepadarys.

3. Esant kokių nors šių Sąlygų ir Nuomos sutarties sąlygų neatitikimų, bus taikomos Nuomos sutarties sąlygos.

D3. Ką mes darysime

1. Mes suteikiame Platformą, kurioje Paslaugų teikėjai gali reklamuoti ir parduoti savo Kelionių paslaugas, o jūs galite jų ieškoti, jas palyginti ir užsakyti.

2. Mes negarantuojame tikslios markės ir modelio, kurį užsakote (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodome). Frazė „ar panašus“ reiškia, kad galite gauti panašų automobilį (t. y. to paties dydžio, su tokio pat tipo pavarų dėže ir pan.). Todėl automobilių nuotraukos yra tik iliustracinio pobūdžio.

3. Kai užsakysite Automobilio nuomą:

 • Paslaugos teikėjui pateiksime Užsakymo informaciją (pvz., Pagrindinio vairuotojo vardą ir pavardę bei kontaktinį telefono numerį);
 • jums pateiksime Paėmimo informaciją (pvz., Paslaugos teikėjo kontaktinius duomenis ir informaciją, ką turite pasiimti su savimi).

D4. Ką jums reikia daryti

1. Jūs turite pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad galėtume pasirūpinti jūsų Užsakymu (kontaktinę informaciją, paėmimo laiką ir pan.).

2. Jūs turite perskaityti ir sutikti laikytis šių Sąlygų ir Nuomos sutarties bei patvirtinti, kad jas pažeidus:

 • jums gali tekti mokėti papildomus mokesčius;
 • jūsų Užsakymas gali būti atšauktas;
 • nuomos punkto darbuotojai gali atsisakyti duoti raktus nuomos punkte.

3. Turite peržiūrėti konkrečius Automobilio nuomos reikalavimus, kadangi daug su Automobilio nuoma susijusių detalių (reikalavimai dėl vairuotojo pažymėjimo, užstato dydis, reikalingi dokumentai, priimamos mokėjimo kortelės ir pan.) skiriasi. Todėl būtinai atidžiai perskaitykite:

 • šias Sąlygas;
 • pagrindines Nuomos sutarties sąlygas, kurias matysite pateikdami užsakymą; ir
 • pačią Nuomos sutartį, kurią gausite automobilio Paėmimo metu.

4. Turite atvykti į nuomos punktą iki Paėmimo laiko: jei vėluosite, automobilis gali būti nebeprieinamas, o jūs neturėsite teisės į pinigų grąžinimą. Jei manote, kad galite vėluoti, labai svarbu, kad susisiektumėte su Paslaugos teikėju arba mumis, net jei taip yra dėl vėluojančio skrydžio ir jūs nurodėte skrydžio numerį.

5. Pagrindinėse Automobilio nuomos sąlygose nurodyta, ką Paėmimo metu turi turėti Pagrindinis vairuotojas. Turite užtikrinti, kad atvykęs į nuomos punktą jis turėtų viską, ko reikia (pvz., vairuotojo pažymėjimą, reikalingus tapatybės dokumentus, mokėjimo kortelę savo vardu, kurioje būtų pakankamai lėšų užstatui padengti).

6. Jūs turite užtikrinti, kad Pagrindinis vairuotojas atitiktų kriterijus ir būtų tinkamas (Paslaugos teikėjo nuomone) vairuoti automobilį.

7. Paimdami automobilį jūs turite turėti visus būtinus dokumentus (pvz., tapatybės dokumentą, kvitą ir vairuotojo pažymėjimą).

8. Nuomos punkto darbuotojams turite parodyti kiekvieno vairuotojo visą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kurį jie turi bent 1 metus (arba daugeliu atvejų ilgiau). Jei vairuotojo pažymėjime vairuotojas turi patvirtinimų / taškų, kuo greičiau apie tai mus informuokite, kadangi Paslaugos teikėjas gali neleisti jam vairuoti.

9. Turite užtikrinti, kad vairuotojas, kurio vairuotojo pažymėjimas išduotas Anglijoje, Škotijoje ar Velse, turėtų pažymėjimo „patikrinimo kodą“, sukurtą likus ne daugiau kaip 21 dienai iki Paėmimo.

10. Turite užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojas turėtų savo Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą (jei jiems tokio reikia) ir vairuotojo pažymėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad visi vairuotojai turi visada su savimi turėti savo vairuotojo pažymėjimą (ir Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, jei jiems jo reikia).

11. Turite užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų tinkamą vaikišką kėdutę (jei jos reikia).

12. Jei per Automobilio nuomos laikotarpį nutinka kažkas blogo (avarija, gedimas ir pan.), turite:

 • kreiptis į Paslaugos teikėją;
 • neleisti atlikti jokių remonto darbų neturėdami Paslaugos teikėjo sutikimo;
 • išsaugoti visus dokumentus (remonto sąskaitas, policijos ataskaitas ir pan.) ir pasidalyti jais su mumis / Paslaugos teikėju / draudimo bendrove.

D5. Kaina ir mokėjimas

1. „Booking.com Transport Limited“ yra oficiali jūsų Užsakymo gavėja. Informacijos apie mokėjimo procesą ieškokite pirmiau esančioje dalyje „Apmokėjimas“ (A7).

Papildomos rinkliavos ir mokesčiai

2. Daugeliu atvejų Paslaugos teikėjas ims jauno vairuotojo mokestį, taikomą kiekvienam tam tikro amžiaus nesulaukusiam (pvz., 25 m.) vairuotojui. Kai kuriais atvejais jie gali taikyti vyresnio amžiaus vairuotojo mokestį, taikomą kiekvienam tam tikrą amžiaus ribą viršijančiam vairuotojui (pvz., 65 m.). Užsakydami mūsų Platformoje, turite įvesti Pagrindinio vairuotojo amžių, kad galėtume jums parodyti informaciją apie nuo amžiaus priklausantį (-čius) mokestį (-čius), kurį (-iuos) mokėtumėte Paimdami automobilį.

3. Daugybe atvejų Paslaugos teikėjas taikys kelionės į vieną pusę mokestį, jei automobilį grąžinsite kitoje vietoje. Jei ketinate tai padaryti, užsakydami turite įvesti grąžinimo vietą, kad galėtume jums nurodyti, ar tai įmanoma, ir parodyti informaciją apie kelionės į vieną pusę mokestį, kurį mokėtumėte Paimdami automobilį.

4. Daugybe atvejų Paslaugos teikėjas taikys sienos kirtimo mokestį, jei automobiliu keliausite į kitą šalį / valstiją / salą. Jei ketinate tai daryti, labai svarbu, kad kuo greičiau informuotumėte mus ir (arba) Paslaugos teikėją (tai turite padaryti prieš Paimdami automobilį).

5. Automobilio nuomos kaina skaičiuojama 24 valandų vienetais, todėl (pavyzdžiui) 25 valandų nuoma kainuos tiek pat, kiek 48 valandų nuoma.

6. Jei, Paėmę automobilį, nuspręsite, kad norite jį pasilikti ilgiau, susisiekite su Paslaugos teikėju. Jie informuos, kiek tai kainuotų, o jūs su jais tiesiogiai sudarysite naują sutartį. Jei automobilį atiduosite vėlai, dėl to nesusitarę iš anksto, jie taip pat galite taikyti papildomą mokestį.

Priedai

7. Kai kuriais atvejais, užsakydami automobilį, jūs mokėsite už pasirenkamus priedus (vaikiškas kėdutes, GPS, žiemines padangas ir pan.) – šiuo atveju būsite garantuoti, kad juos gausite Paimdami automobilį.

8. Kitais atvejais jūs tik paprašysite visų norimų priedų, kai užsakysite automobilį, ir tokiu atveju:

 • už juos mokėsite Paimdami automobilį; ir
 • Paslaugos teikėjas negarantuos, kad jie bus prieinami.

D6. Pakeitimai, atšaukimai ir pinigų grąžinimai

1. Mes laikomės ne tik savo teisinių įsipareigojimų. Nors pagal vietinius įstatymus mums nebūtina pasiūlyti konkrečių atšaukimo teisių, mes garantuojame, kad gerbsime savo pinigų grąžinimo nuostatus, jei atšauksite Užsakymą.

2. Visiems Užsakymams taikomos šios „Atšaukimo ir pakeitimų“ sąlygos, išskyrus:

 • Užsakymus, pateiktus „Dollar“ arba „Thrifty“ iki 2021 m. sausio 26 d. (peržiūrėkite savo nuomos sąlygas);
 • Užsakymus, kurie pažymėti kaip „negrąžinamo apmokėjimo“ (negalite pakeisti negrąžinamo apmokėjimo Užsakymo ir neatgausite pinigų, jei Užsakymą atšauksite).

Atšaukimai

3. Jei atšauksite:

 • likus DAUGIAU NEI 48 valandoms iki nuomos pradžios, atgausite visą grąžinamą sumą;
 • likus MAŽIAU NEI 48 valandoms iki nuomos pradžios ar atvykę į nuomos punktą, mes grąžinsime jums sumokėtą sumą, iš kurios atimsime 3 dienų nuomos kainą – todėl jokie pinigai nebus grąžinami, jei automobilis buvo užsakytas 3 dienoms ar trumpiau;
 • PO TO, kai nuoma turėjo prasidėti (arba jūs tiesiog neatvyksite), jokios grąžinamos sumos neatgausite.

4. Nuomos punkto darbuotojai gali atsisakyti išduoti automobilį, jei (pavyzdžiui):

 • neatvyksite laiku;
 • neatitiksite reikalavimų, taikomų norint išsinuomoti automobilį;
 • neturėsite reikalingų dokumentų;
 • pagrindinis vairuotojas neturės savo vardu išduotos mokėjimo kortelės, kurioje būtų pakankamai lėšų užstatui už automobilį.

Taip nutikus, paskambinkite mums iš nuomos punkto ir atšaukite Užsakymą. Jums bus grąžinti pinigai, iš bendros sumos atėmus 3 nuomos dienų kainą. Kitu atveju jūs neturėsite teisės į pinigų grąžinimą.

Pakeitimai (Užsakymo pakeitimai)

5. Prieš automobilio paėmimo laiką bet kuriuo metu galite keisti savo Užsakymą.

6. Daugeliu atveju paprasčiausia tai padaryti per mūsų programėlę arba svetainę (skiltyje „Valdyti užsakymą“).

7. Keičiant Užsakymą nėra taikomas administravimo mokestis, tačiau visi atlikti pakeitimai gali turėti įtakos nuomos kainai. Kartais vienintelis būdas pakeisti Užsakymą yra jį atšaukti ir pateikti kitą. Tokiu atveju mes galime nuomos įmonės vardu taikyti atšaukimo mokestį.

8. Jei keičiant Užsakymą pasikeistų kaina arba būtų taikomas atšaukimo mokestis, apie tai informuosime iš anksto.

Mūsų atliekami pakeitimai

9. Jei mums / Paslaugos teikėjui prireiks pakeisti Užsakymą (pvz., jei Paslaugos teikėjas negali suteikti automobilio), apie tai informuosime kaip įmanoma greičiau. Jei su tuo pakeitimu nesutiksite, turėsite teisę atšaukti užsakymą ir prašyti visos grąžinamos sumos (nesvarbu, kaip arti yra Automobilio nuomos pradžia), tačiau mes neturėsime papildomos atsakomybės už jokias tiesiogines ar netiesiogines išlaidas, kurias galite patirti (pvz., viešbučio numerius ar taksi).

D7. Ką dar turite žinoti?

Bendroji informacija

1. Visais atvejais vairuotojai turi būti bent mažiausio amžiaus, taikomo norint išsinuomoti ar vairuoti automobilį. Kai kuriais atvejais jie taip pat turi būti jaunesni nei didžiausia amžiaus riba. Priklausomai nuo Paslaugos teikėjo, vietovės ir automobilio tipo, taikomas (-i) apribojimas (-ai) gali skirtis.

2. Automobilį gali vairuoti tik kriterijus atitinkantys vairuotojai, kurių vardai ir pavardės nurodyti Nuomos sutartyje.

3. Jums draudžiama važiuoti automobiliu į kitą šalį / valstiją / salą ir (arba) palikti jį kitoje vietoje, jei dėl to nebuvo susitarta iš anksto.

Vėlyvas paėmimas / ankstyvas grąžinimas

4. Jei automobilį paimsite vėliau (žr. pirmiau pateiktą D4.4 punktą) arba jį grąžinsite anksčiau, nei susitarta Užsakymo patvirtinime, Paslaugos teikėjas negrąžins jums pinigų už „nepanaudotą“ laiką.

Kaip mes dirbame

5. Jei norite gauti informacijos apie atsiliepimus, reitingą, kaip uždirbame pinigų (ir kt.), peržiūrėkite dalį Kaip mes dirbame.

E. Skrydžiai

E1. Šio skirsnio taikymo sritis

1. Šiame skirsnyje pateikiamos konkrečios Skrydžių produktams ir paslaugoms taikomos sąlygos.

E2. Sutartiniai santykiai

1. Dauguma mūsų Platformoje siūlomų Skrydžių yra pateikiami per Trečiosios šalies tarpininką, kuris veikia kaip oro linijų tarpininkas.

2. Kai pateikiate Užsakymą, jis tiesiogiai pateikiamas oro linijoms. Mes nesame su jūsų Užsakymu susijusi „sutarties šalis“. Pateikdami užsakymą sudarote i) Tarpininkavimo sutartį su Trečiosios šalies tarpininku (dėl bilieto) ir ii) Vežimo sutartį su oro linijomis (dėl Skrydžio).

3. Jei užsakysite kokius nors priedus (papildomą bagažą, draudimą ir pan.), sudarysite tiesioginę sutartį su Trečiosios šalies tarpininku ar kita įmone. Mes nebūsime įtraukti į šią sutartį.

4. Mes veiklą vykdome tik kaip Platforma ir nesame įtraukti į Trečiųjų šalių sąlygas. Mes neatsakome už jūsų bilietą ar jokius priedus, kuriuos galite įsigyti, ir (visa įstatymo leidžiama apimtimi) nesame atsakingi jums dėl jūsų Užsakymo.

E3. Ką mes darysime

1. Mes suteikiame Platformą, kurioje Paslaugų teikėjai gali reklamuoti ir parduoti savo Kelionių paslaugas, o jūs galite jų ieškoti, jas palyginti ir užsakyti.

2. Kai užsakysite Skrydį, Užsakymo informacija (pvz., keliautojo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)) bus pateikta Paslaugos teikėjui.

3. Priklausomai nuo Vežimo sutarties, galbūt galėsime padėti Užsakymą pakeisti ar atšaukti (jei to pageidausite).

E4. Ką jums reikia daryti

1. Būtinai teisingai užpildykite kontaktinę informaciją, kad mes ir (arba) Paslaugos teikėjas galėtume suteikti jums informaciją apie Užsakymą ir, jei reikia, su jumis susisiekti.

2. Jūs turite perskaityti ir sutikti laikytis mūsų Sąlygų ir Trečiosios šalies sąlygų (kurios rodomos atsiskaitant), taip pat pripažinti, kad jas pažeidus gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir (arba) gali būti atšauktas jūsų Užsakymas.

E5. Kaina ir mokėjimas

1. Užsakant Skrydį, jūsų mokėjimu pasirūpinsime mes, Trečiosios šalies tarpininkas (arba jų nurodyta šalis) arba trečioji šalis, pvz., oro linijos. Informacijos, kaip mes pasirūpiname mokėjimais (įskaitant susijusias teises ir įsipareigojimus), ieškokite pirmiau esančioje dalyje „Apmokėjimas“ (A7).

E6. Pakeitimai, atšaukimai ir pinigų grąžinimai

1. Atšaukimo nuostatus rasite Vežimo sutartyje, kuri prieinama užsakant Skrydį.

2. Keičiant ar atšaukiant Skrydį gali būti taikomas mokestis.

3. Oro linijos pasilieka teisę savo nuožiūra perplanuoti ar atšaukti skrydžius.

4. Skirtingiems tų pačių oro linijų bilietams gali būti taikomi skirtingi apribojimai arba paslaugos.

5. Jei turite klausimų apie pakeitimus, atšaukimus arba grąžinimus, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo komandą.

E7. Ką dar turite žinoti?

Dalijimasis kodu

1. Kai kurios oro linijos su kitomis oro linijomis yra sudarę „dalijimosi kodu“ sutartis. Todėl galite įsigyti bilietą iš vienų oro linijų (jūsų „bilietą pardavusio vežėjo“), bet skristi kitoms oro linijoms priklausančiu lėktuvu (jūsų skrydį „vykdančio vežėjo“). Daugeliu panašių atvejų skrydžiui užsiregistruosite pas skrydį vykdantį vežėją, tačiau iš anksto dėl to pasiteiraukite bilietą pardavusio vežėjo.

2. Užsakydami skrydį būsite informuoti, jei tai bus „dalijimosi kodu“ Skrydis.

Oro linijų draudžiama praktika

3. Dauguma oro linijų neleidžia žmonėms įsigyti bilietų, į kuriuos būtų įtraukti skrydžiai, kuriais jie neketina naudotis, pvz., skrydžio į abi puses bilieto, jei asmuo neketina pasinaudoti skrydžiu atgal. Norėdami sužinoti daugiau pavyzdžių, į paieškos sistemą įveskite „vietos už maršruto bilietai“ (angl. point-beyond ticketing), „paslėpto miesto bilietai“ (angl. hidden-city ticketing) arba „du atgaliniai bilietai“ (angl. back-to-back ticketing).

4. Kai perkate Skrydį, jūs sutinkate to nedaryti ir apdrausti mus nuo bet kokių oro linijų skundų dėl faktinės kelionės kainos ir visos kelionės, nurodytos biliete (-uose), kainos skirtumo.

Skrydžio segmentų naudojimas

5. Dauguma oro linijų reikalauja, kad klientai naudotų savo skrydžius eilės tvarka. Todėl, jei neskrisite pirmuoju savo Skrydžiu, oro linijos gali automatiškai atšaukti likusią maršruto dalį.

6. Jei oro linijos neleidžia praleisti jūsų maršrute numatytų Skrydžių, būtinai atšaukite Skrydį (-žius), kurių nenorite, pagal atšaukimo nuostatus. Atkreipkite dėmesį, kad galite neturėti teisės į visą grąžinamą sumą (arba grąžinimą apskritai) už tuos nepanaudotus Skrydžius.

Bilietai į vieną pusę

7. Jei įsigysite du bilietus į vieną pusę, o ne vieną bilietą į abi puses:

 • atliksite du atskirus Užsakymus, kurių kiekvienam taikomos savos taisyklės ir nuostatai;
 • bet kokie vieno Skrydžio pakeitimai neturės poveikio kitam (pavyzdžiui, jei pirmasis Skrydis bus atšauktas, jums nebus garantuojamas pinigų grąžinimas už antrąjį Skrydį).

8. Jei keliaujate į užsienį, jums gali reikėti įrodyti Registracijos ir (arba) Imigracijos tarnybos darbuotojams, kad turite grįžtamąjį Skrydį (žr. „Tarptautinės kelionės“ toliau, kur rasite daugiau informacijos apie pasus, vizas ir pan.).

Apmokestinimas, mokesčiai ir rinkliavos

9. Į jūsų skrydžio kainą bus įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, kuriuos taiko oro linijos arba vyriausybė (išskyrus atvykimo / išvykimo mokesčius – žr. „Atvykimo / išvykimo mokesčiai“ toliau). Jūs galite būti atsakingi už mokesčių tarifo pokyčius atgaline data.

Paslaugų mokesčiai

10. Priklausomai nuo to, kurį Skrydį pasirinkote, paslaugų mokestį galime nuskaičiuoti mes ir (arba) Trečiosios šalies tarpininkas.

 • Paslaugų mokestis taikomas už naudojimąsi mūsų Platforma įsigyjant skrydžio bilietą iš Trečiosios šalies tarpininko. Į šį mokestį įskaičiuoti PVM / GST ir (arba) panašūs mokesčiai (jei taikoma).
 • Trečiosios šalies tarpininko paslaugų mokestis (jei yra) taikomas už tarpininkavimą oro linijoms. Į šį mokestį įskaičiuoti PVM / GST ir (arba) panašūs mokesčiai (jei taikoma).

11. Visi taikomi paslaugų mokesčiai bus įskaičiuoti į bilieto kainą.

Bagažo ir kitų priedų mokesčiai

12. Oro linijos gali jus apmokestinti už registruotą bagažą, viršytus bagažo vienetus / svorį, pirmenybinį įlaipinimą, paskirtą vietą, pramogas lėktuve, maistą bei gėrimus ir (arba) registraciją oro uoste.

13. Tokiu atveju mokestis (-čiai) bus pridedamas (-i) prie bilieto kainos (išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta, kad į Skrydį įskaičiuoti visi priedai).

Tarptautinės kelionės

14. Esate atsakingi:

 • turėti galiojantį pasą ir (arba) vizą (jei reikia);
 • laikytis visų atvykimo reikalavimų;
 • sužinoti, ar nereikia vizos norint važiuoti per šalį, kuri nėra jūsų galutinis kelionės tikslas;
 • iš anksto pasikonsultuoti su tiesiogiai susijusia ambasada, ar nepasikeitė reikalavimai dėl paso, vizos arba atvykimo;
 • peržiūrėti visus įspėjimus arba patarimus iš savo gyvenamosios šalies / kilmės vietos šalies prieš vykdami į / per šalį ar regioną.

15. Suorganizuodami kelionę į tam tikrą vietą arba iš tam tikros vietos, mes negarantuojame, kad nebus jokios rizikos, ir tiek, kiek leidžia įstatymas, mes nebūsime atsakingi už jokią dėl to patirtą žalą ar nuostolius.

16. Retais atvejais tarptautiniai įstatymai leidžia dezinfekuoti orlaivį vabzdžiams išnaikinti. Norėdami tai atlikti, darbuotojai gali išpurkšti orlaivio kabiną aerozoliniu insekticidu, kol keleiviai nėra išlaipinti, arba apdoroti vidinius paviršius likusiu insekticidu, kai jie yra išlaipinti. Prieš keliaujant rekomenduojame išsiaiškinti apie dezinfekavimą, įskaitant vietą, kurioje tai gali būti atliekama.

Atvykimo / išvykimo mokesčiai

17. Į jūsų skrydžio kainą nebus įskaičiuotas joks mokestis, kurį taiko šalis arba oro uostas žmonėms, atvykstantiems į šalį ar iš jos išvykstantiems, ir kuris tiesiogiai renkamas oro uoste. Prieš keliaujant rekomenduojame išsiaiškinti, ar turėsite mokėti tokį mokestį.

JK: jūsų finansinė apsauga

18. ATOL turėtojas: „Booking.com B.V.“

19. ATOL licencijos numeris: 11967

20. JK mes suteikiame visišką finansinę apsaugą mūsų ATOL apsaugotam skrydžiui, kuris parduotas per mūsų Oro kelionių organizatorių, licencijos numeris 11967, licenciją išdavė Civilinės aviacijos institucija, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, JK, telefonas +44 (0)333 103 6350, el. pašto adresas claims@caa.co.uk.

21. Kai iš mūsų pirksite ATOL apsaugotą skrydį, gausite ATOL pažymėjimą. Jame nurodoma, kas yra finansiškai apsaugota, kur galite gauti informacijos apie tai, ką tai reiškia jums, ir į ką kreiptis, jei kažkas nutiktų.

22. Mes arba kiti teikėjai, nurodyti jūsų ATOL pažymėjime, jums teiksime ATOL pažymėjime (arba tinkamame alternatyviame dokumente) nurodytas paslaugas. Kai kuriais atvejais, kai nei mes, nei teikėjas negali to padaryti dėl nemokumo, alternatyvus ATOL turėtojas gali jums suteikti įsigytas paslaugas arba tinkamą alternatyvą (jums tai papildomai nekainuos). Jūs sutinkate, kad tokiomis aplinkybėmis sutiksite, kad alternatyvus ATOL turėtojas įvykdytų tuos įsipareigojimus, ir sutinkate sumokėti likusius pinigus, kuriuos turite mokėti pagal savo sutartį, tam alternatyviam ATOL turėtojui. Tačiau jūs taip pat sutinkate, kad kai kuriais atvejais nebus galima paskirti alternatyvaus ATOL turėtojo, tokiu atveju turėsite teisę pateikti skundą pagal ATOL schemą (arba jūsų mokėjimo kortelės išdavėjas, jei taikytina).

23. Jei mes arba jūsų ATOL pažymėjime nurodyti teikėjai negali suteikti išvardytų paslaugų (arba tinkamos alternatyvos, per alternatyvų ATOL turėtoją ar kitaip) dėl nemokumo, Oro kelionių fondo (angl. Air Travel Trust) Patikėtiniai gali jums atlikti mokėjimą (arba suteikti naudos) pagal ATOL schemą. Jūs sutinkate, kad mainais už tokį mokėjimą ar naudą jūs visiškai priskirsite tiems Patikėtiniams skundus, kurios turite arba galite turėti dėl nesuteiktų paslaugų arba su jomis susijusius, įskaitant bet kokį skundą mūsų, kelionių atstovo (arba jūsų mokėjimo kortelės išdavėjo, kai taikoma) atžvilgiu. Be to, sutinkate, kad tokius skundus galima iš naujo priskirti kitai institucijai, jei ta kita institucija sumokėjo pinigus, kurių prašėte pagal ATOL schemą.

ES: keleivių teisės pagal ES reglamentą 261/2004

24. Jei skrydis vėluoja arba yra atšaukiamas, taip pat jei buvo atsisakyta jus įlaipinti, galite turėti teisę į kompensaciją / pagalbą pagal ES reglamentą 261/2004, jei:

 • skrendate į Europos Sąjungą (ES);
 • skrendate iš ES;
 • skrydį vykdo ES oro linijos.

ES: oro linijų vežėjo atsakomybė pagal ES reglamentą 889/2002

25. ES įvykus avarijai, jums gali būti taikomas ES reglamentas 889/2002.

ES: negalią turinčių žmonių ir asmenų su judėjimo negalia teisės keliaujant oru pagal ES reglamentą 1107/2006

26. ES reglamente 1107/2006 numatytos tam tikros teisės negalią ar judėjimo negalią turintiems žmonėms.

Kaip mes dirbame

27. Jei norite gauti informacijos apie atsiliepimus, reitingą, kaip uždirbame pinigų (ir kt.), peržiūrėkite dalį Kaip mes dirbame.

F. Privatus ir viešasis transportas

F1. Šio skirsnio taikymo sritis

1. Šiame skirsnyje pateikiamos konkrečios Privataus ir Viešojo transporto produktams ir paslaugoms taikomos sąlygos.

F2. Sutartiniai santykiai

1. Kai iš anksto užsakote Privatų ar Viešąjį transportą, Užsakymas tiesiogiai pateikiamas Paslaugos teikėjui. Kai užsakote Privatų transportą pagal poreikį, Užsakymas pateikiamas Trečiosios šalies tarpininkui. Visais atvejais užsakymo procesui bus taikomos mūsų Sąlygos.

2. Iš anksto užsakytas Privatus transportas. Jūs ir Paslaugos teikėjas sutinkate laikytis šių Sąlygų.

3. Viešasis transportas ir Privatus transportas pagal poreikį. Užsakant jums bus pateiktos Paslaugos teikėjo sąlygos. Esant jų sąlygų ir mūsų Sąlygų neatitikimų, bus taikomos jų sąlygos.

4. Privatus transportas pagal poreikį. Pateikdami Užsakymą patvirtinate, kad:

 • perskaitėte ir sutikote su Paslaugos teikėjo sąlygomis;
 • sutinkate kreiptis tiesiogiai į Paslaugos teikėją dėl visų nesklandumų;
 • suprantate, kad Paslaugos teikėjas yra atsakingas pasirūpinti ir suteikti jūsų Privatų transportą, parinkti maršrutus, nustatyti kainas ir suteikti visą aktualią informaciją;
 • sutinkate, kad mes tiesiog teikiame užsakymo platformą (žinomą kaip API paslauga) ir neatsakome už jokius nuostolius, kuriuos patyrėte dėl to, ką vairuotojas / Paslaugos teikėjas daro ar nedaro.

Ne visi Paslaugų teikėjai turi savo sąlygas, tačiau galite peržiūrėti visas sąlygas, kurios mums buvo pateiktos.

F3. Ką mes darysime

1. Mes suteikiame Platformą, kurioje Paslaugų teikėjai gali reklamuoti ir parduoti savo Kelionių paslaugas, o jūs galite jų ieškoti, jas palyginti ir užsakyti.

2. Kai pateiksite Užsakymą, mes perduosime Paslaugos teikėjui jūsų duomenis (pvz., jūsų vardą ir pavardę, telefono numerį ir paėmimo vietą).

3. Visas Privatus transportas. Mes jums pateiksime Paslaugos teikėjo kontaktinius duomenis.

4. Iš anksto užsakytas Privatus transportas. Mes pasirūpinsime, kad Paslaugos teikėjas žinotų, kokio dydžio transporto priemonės prašėte.

5. Viešasis transportas. Jums pateiksime (arba nurodysime, kur pasiimti) savo bilietą (-us).

F4. Ką jums reikia daryti

1. Jūs turite atidžiai peržiūrėti Užsakymo informaciją ir pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad galėtume pasirūpinti Užsakymu (savo reikalavimus, kontaktinius duomenis ir pan.).

2. Jūs turite įsitikinti, kad visi jūsų grupės nariai laikosi mūsų Sąlygų ir (kai taikoma) Paslaugos teikėjo sąlygų, kurias matėte ir priėmėte užsakymo metu. Jūs patvirtinate, kad jas pažeidus:

 • jums gali tekti mokėti papildomus mokesčius;
 • jūsų Užsakymas gali būti atšauktas;
 • jūsų vairuotojas gali atsisakyti jus vežti.

3. Turite žinoti, kad numatyta kelionės trukmė apskaičiuota neatsižvelgiant į eismo sąlygas.

4. Visas Privatus transportas. Turite užtikrinti, kad visi keleiviai laiku atvyktų į paėmimo vietą.

5. Visas Privatus transportas. Paėmimo laiku ir maždaug atėjus paėmimo laikui jūs turite turėti įjungtą telefoną (kurio numerį įvedėte teikdami Užsakymą) ir galėti gauti skambučius / tekstines žinutes, jei vairuotojui prireiktų su jumis susisiekti. Mes negalime garantuoti, kad jie galės su jumis susisiekti per susirašinėjimo programas, pvz., „WhatsApp“ arba „Viber“.

6. Iš anksto užsakytas Privatus transportas. Kai reikia paėmimo iš oro uosto, jūs turite mums nurodyti skrydžio informaciją likus bent 24 valandoms iki Paėmimo laiko, kad Paslaugos teikėjas galėtų pakoreguoti Paėmimo laiką, jei skrydis vėluotų. Jei dėl vėluojančio ar atšaukto skrydžio jie negalėtų suteikti Privataus transporto, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo komandą.

7. Viešasis transportas. Turite pasirūpinti, kad visi keleiviai atvyktų laiku ir liktų pakankamai laiko bilietams atsiimti (jei reikia).

8. Jei norite pateikti Užsakymą, turite būti bent 18 metų, o kiekvieną 18 metų neturintį asmenį turi lydėti už jį atsakingas suaugusysis.

9. Jūs turite užtikrinti, kad joks keleivis nesielgtų netinkamai, pvz., neįžeidinėtų ar nedarytų nieko, kas galėtų sukelti pavojų kitam asmeniui.

10. Jūs turite įsitikinti, kad pasirinkote tinkamą Viešąjį / Privatų transportą (kalbant apie grupės dydį, bagažo kiekį, pritaikymo žmonėms su negalia poreikius ir pan.).

F5. Kaina ir mokėjimas

1. „Booking.com Transport Limited“ yra oficiali jūsų Užsakymo gavėja. Informacijos apie mokėjimo procesą ieškokite pirmiau esančioje dalyje „Apmokėjimas“ (A7).

2. Iš anksto užsakytas Privatus transportas. Į kainą įskaičiuoti visi kelių ir spūsčių mokesčiai, rinkliavos ir papildomi piko mokesčiai. Mokėjimas vykdomas užsakant.

3. Privatus transportas pagal poreikį. Kaina bus patvirtinta (ir imamas mokėjimas), kai vairuotojas jus paliks kelionės tikslo vietoje. Kaina gali skirtis nuo tos, kuri buvo apskaičiuota užsakant. Jūs esate atsakingi sumokėti visus kelių ir spūsčių mokesčius, rinkliavas, papildomus piko mokesčius ir arbatpinigius.

4. Viešasis transportas. Mokėjimas imamas, kai Užsakymas patvirtinamas. Prieš išvykimą Paslaugos teikėjui gali reikėti pamatyti jūsų bilietą (-us) / el. bilietą (-us). Visada jį / juos turėkite su savimi, kad netektų mokėti dar kartą.

5. Paslaugos teikėjas / vairuotojas neprivalo sutikti su kokiais nors Kelionės pakeitimais, kurių prašote asmeniškai. Jiems sutikus, gali būti taikomas papildomas mokestis.

F6. Pakeitimai, atšaukimai ir pinigų grąžinimai

Atšaukimas

1. Daugeliu atvejų...

 • Iš anksto užsakytas Privatus transportas. Jūs galite nemokamai atšaukti likus iki 24 valandų iki Paėmimo laiko (kai kuriais atvejais 2 valandoms – žr. savo patvirtinimą). Jei neatšauksite laiku, neturėsite teisės į pinigų grąžinimą.
 • Privatus transportas pagal poreikį. Jūs galite atšaukti bet kuriuo metu iki Paėmimo laiko, tačiau Paslaugos teikėjas gali jus apmokestinti atšaukimo mokesčiu.
 • Viešasis transportas. Tikriausiai jūs neturėsite teisės į pinigų grąžinimą, kai Užsakymas bus patvirtintas. Pasikeitus planams, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo komandą, kad galėtumėte aptarti prieinamas galimybes.

2. Jei Paslaugos teikėjas taiko kitokius atšaukimo nuostatus (kuriuos matysite atlikdami užsakymą), galios jų nuostatai.

3. Mes ir (arba) Paslaugos teikėjas gali atšaukti Užsakymą apie tai beveik arba visai nepranešdami, tačiau taip nutiktų tik itin konkrečiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, jei:

 • Paslaugos teikėjas tampa nemokus arba tikrai negali vykdyti jūsų Užsakymo – tokiu atveju mes padarysime viską, kad suorganizuotume alternatyvų transportą (ir grąžinsime jums visą sumą, jei to padaryti negalėsime);
 • jūs pažeidžiate šias Sąlygas ir (arba) Paslaugos teikėjo sąlygas; tokiu atveju neturėsite teisės į pinigų grąžinimą.

Pakeitimai prieš prasidedant Kelionei

4. Iš anksto užsakytas Privatus transportas. Jūsų patvirtinimo el. laiške bus nurodyta, prieš kiek laiko reikia pranešti (iki Paėmimo laiko), jei norima paprašyti atlikti Užsakymo pakeitimų (pvz., vietos ar laiko).

5. Privatus transportas pagal poreikį. Kad būtų galima pakeisti Užsakymą, jums gali reikėti jį atšaukti (dėl to gali būti taikomas atšaukimo mokestis) ir pateikti naują.

6. Viešasis transportas. Patvirtinus Užsakymą, jo keisti negalėsite.

7. Jei mes / Paslaugos teikėjas turės pakeisti Užsakymą (pvz., jei kilo streikas, kuris trukdo vykdyti kelionę), apie tai kuo greičiau jums pranešime. Jei tuomet nuspręstumėte atšaukti:

 • Bet koks Transportas. Jei atšaukiate dėl vienos iš kitame punkte nurodytų priežasčių, jūs turėsite teisę į visą grąžinamą sumą (nesvarbu, kaip arti jūsų kelionė).
 • Bet koks Privatus transportas. Jei pakeitimas yra susijęs tik su nauju vairuotoju, nauju Paslaugos teikėju ar nauja (panašia) transporto priemone, jūs neturėsite teisės į pinigų grąžinimą (išskyrus atvejus, kai apie atšaukimą pranešite likus pakankamai laiko).

Bet kuriuo atveju nei mes, nei Paslaugos teikėjas nebūsime atsakingi už jokias jūsų galimai patirtas išlaidas (pvz., alternatyvaus transporto ar viešbučio numerių).

Grąžinimai

8. Jei norite pateikti prašymą dėl grąžinimo, tai turite atlikti raštu, likus ne daugiau nei 14 dienų iki Paėmimo laiko.

9. Gali prabėgti iki 5 darbo dienų, kol grąžinama suma atsiras jūsų sąskaitoje.

10. Visas Privatus transportas. Jei vairuotojas nepasirodo paėmimo vietoje laiku, galite prašyti grąžinti pinigus, o mes šį prašymą išnagrinėsime.

11. Visas Privatus transportas. Jūs neturėsite teisės į pinigų grąžinimą, jei Kelionė vyksta ne pagal planą dėl tokių priežasčių:

 • vairuotojas / Paslaugos teikėjas negali su jumis susisiekti;
 • vienas ar daugiau keleivių laiku nepasirodo paėmimo vietoje, o jūs nepaprašėte naujo Paėmimo laiko;
 • jūs paprašėte nepagrįstų Paėmimo laiko arba Kelionės pakeitimų;
 • jūs mums / Paslaugos teikėjui / vairuotojui nenurodėte norimo atlikti pakeitimo;
 • užsakydami Privatų transportą nurodėte neteisingą informaciją (paėmimo vietą, kontaktinius duomenis, žmonių skaičių, bagažo kiekį ir pan.);
 • dėl kažko, ką padarė / ko nepadarė vienas ar daugiau keleivių.

F7. Ką dar turite žinoti?

Iš anksto užsakytas Privatus transportas

1. Peržiūrėkite patvirtinimo el. laišką ir sužinokite, kiek laiko vairuotojas lauks paėmimo vietoje.

Privatus transportas pagal poreikį

2. Po Paėmimo laiko vairuotojas gali nelaukti, o jei lauks, jūs galite būti apmokestinti už laukimo laiką. Jei nepasirodysite paėmimo vietoje laiku, jums gali būti taikomas atšaukimo mokestis.

Remonto arba valymo mokesčiai

3. Jei ką nors reikia suremontuoti ar išvalyti, nes kas nors iš jūsų grupės padarė kažką nepagrįsto arba pažeidė šias sąlygas, jūs būsite atsakingi už remonto / valymo išlaidas.

Kaip mes dirbame

4. Jei norite gauti informacijos apie atsiliepimus, reitingą, kaip uždirbame pinigų (ir kt.), peržiūrėkite dalį Kaip mes dirbame.

Booking.com žodynėlis

Paskyra – paskyra (Booking.com arba Grupės įmonėje), kuria naudodamiesi galite užsakyti Kelionių paslaugas mūsų Platformoje.

Apgyvendinimo įstaiga – Paslaugos teikėjo teikiama apgyvendinimo paslauga (visame B skirsnyje „Paslaugos teikėjas“ reiškia apgyvendinimo paslaugos teikėją).

Lankytinos vietos ir pramogos – Paslaugos teikėjo teikiama Lankytinų vietų ir pramogų paslauga (visame C skirsnyje „Paslaugos teikėjas“ reiškia Lankytinų vietų ir pramogų paslaugos teikėją).

Lankytinų vietų ir pramogų paslauga (-os) apima, tačiau tuo neapsiribojant, ekskursijas, muziejus, lankytinas vietas ir pramogas, veiklas ir patirtis.

Užsakymas – Kelionių paslaugos užsakymas mūsų Platformoje, už jį sumokant dabar arba vėliau.

Booking.com, mus, mes arba mūsų – „Booking.com B.V.“ (apgyvendinimo įstaigos, skrydžiai arba lankytinos vietos ir pramogos) arba „Booking.com Transport Limited“ (antžeminio transporto paslaugos). Įmonės kontaktai

Užsakymo patvirtinimas (skirsnyje „Automobilių nuoma“) – mūsų jums atsiųstas patvirtinimo el. laiškas ir kvitas, kuriame paaiškinama Užsakymo informacija.

Piniginės premijos – piniginės vertės privalumas, kurį galite atsiimti naudodami mums nurodytą Mokėjimo būdą arba panaudoti atsiskaitydami už būsimą Kelionių paslaugą.

Vežimo sutartis – sutartis tarp jūsų ir Paslaugos teikėjo, kuris atsakingas už jūsų skrydį.

Atgaunamos sumos – piniginės vertės privalumas. Būna Piniginės premijos ir Premijos kelionėms.

Pinigų grąžinimas į mokėjimo kortelę – piniginės vertės privalumas, kurį galite pervesti į mokėjimo kortelę, kurios duomenis turime, tačiau jo negalite panaudoti atsiskaitydami už būsimą Kelionių paslaugą.

Valiutos konvertavimo kursas – kursas, kurį naudojame valiutai konvertuoti; šiuo metu tai yra „WM/Refinitiv“ valiutų keitimo kursas, tačiau tai gali keistis.

Tinkamas užsakymas – Užsakymas, kuris atitinka kriterijus, taikomus norint gauti Premiją.

Skrydis – Paslaugos teikėjo (E skirsnyje „Paslaugos teikėjas“ reiškia oro linijas) teikiamas skrydis.

Grupės įmonė – Booking.com susijusi įmonė, kuri gali būti tiesioginė Booking.com akcininkė arba „Booking Holdings Inc.“ grupės dalis.

Konkretūs premijos kriterijai – taisyklės, kurios taikomos tam tikroms Premijoms be to, kas nurodyta bendrosiose „Premijos, Atgaunamos sumos ir Piniginė“ sąlygose (A13) pirmiau.

Tarpininkavimo sutartis (skirsnyje „Skrydžiai“) – sutartis tarp jūsų ir Trečiosios šalies tarpininko, kurioje kalbama apie tai, kaip jie rūpinasi jūsų Skrydžio bilietu (ir, kai kuriais atvejais, bet kokiais priedais), bendradarbiaudami su oro linijomis ar kita įmone.

Pagrindinis vairuotojas – vairuotojas, kurio duomenys buvo įvesti užsakymo metu. Tai vienintelis asmuo, galintis pakeisti ar atšaukti tą Užsakymą arba jį aptarti su mumis (nebent jis mums nurodo, kad paskiria ką nors kitą tai padaryti).

Privatus transportas pagal poreikį – privati transporto priemonė, kurios prašote atvykę į paėmimo vietą (ar prieš tai).

Mūsų Paslaugos (skirsnyje „Automobilių nuoma“) – mūsų internetinė automobilių nuomos sistema, per kurią Paslaugų teikėjai gali siūlyti produktus ir paslaugas, o jūs galite juos užsakyti.

Mokėkite savo valiuta – mokėjimo variantas, kurį kartais siūlome, kai Paslaugos teikėjas nenaudoja jūsų valiutos. Šis variantas suteikia galimybę sumokėti savo valiuta.

Mokėjimo būdas – būdas (kredito kortelė, debeto kortelė, banko sąskaita, „PayPal“, „ApplePay“ ir pan.), naudojamas sumokėti ar pervesti pinigus.

Paėmimas (skirsnyje „Automobilių nuoma“) – procesas jūsų Automobilio nuomos pradžioje, kai pateikiate reikiamą tapatybės dokumentą ir kitus dokumentus, mokate už visus mokesčius ir priedus, sudarote Nuomos sutartį ir paimate automobilį.

Paėmimo laikas (skirsnyje „Automobilių nuoma“) – (vietos) data ir laikas, kai turite pasiimti automobilį, kaip nurodyta jūsų Užsakymo patvirtinime.

Paėmimo laikas (skirsnyje „Privatus ir Viešasis transportas“) – (vietos) laikas, kai Iš anksto užsakytas Privatus transportas turi atvykti į paėmimo vietą, arba kai Privatus transportas pagal poreikį faktiškai atvyksta į paėmimo vietą.

Platforma – svetainė / programėlė, kurioje galite užsakyti Kelionių paslaugas, priklausanti arba valdoma Booking.com arba trečiosios šalies susijusios įmonės.

Iš anksto užsakytas Privatus transportas – privati transporto priemonė, kurios prašote likus bent 2 valandoms iki atvykimo į paėmimo vietą.

Kelionė Privačiu transportu – kelionė privačiu transportu, kaip išdėstyta Užsakyme (įskaitant visus pakeitimus, atliktus po Užsakymo pateikimo).

Viešasis transportas – traukiniai, autobusai, tramvajai ir kitų tipų viešasis transportas.

Kelionė Viešuoju transportu – kelionė viešuoju transportu, kaip išdėstyta Užsakyme (įskaitant visus pakeitimus, atliktus po Užsakymo pateikimo).

Automobilio nuoma (arba Nuomojamas automobilis) – Paslaugos teikėjo suteikiamas automobilis (D skirsnyje „Paslaugos teikėjas“ reiškia automobilį suteikiančią nuomos įmonę).

Nuomos sutartis – sutartis tarp jūsų ir Paslaugos teikėjo, kurią pasirašote pasiimdami automobilį. Užsakant jums bus pateiktos apibendrintos pagrindinės sąlygos.

Premijos – jums pažadėtas privalumas. Daugeliu atvejų Premijos bus Premijos kelionėms, Piniginės premijos, Pinigų grąžinimas į mokėjimo kortelę arba kuponas tam tikram dalykui.

Paslaugos teikėjas – su kelione susijusio produkto ar paslaugos teikėjas Platformoje, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant): viešbučio ar kitos apgyvendinimo įstaigos (teikiant Užsakymą dėl apgyvendinimo įstaigos), muziejaus ar parko (teikiant Užsakymą dėl Lankytinų vietų ir pramogų) savininkas arba automobilių nuomos įmonė ar oro linijos (teikiant transporto Užsakymą).

Paslaugos (skirsnyje „Privatus ir Viešasis transportas“) – kelionės Viešuoju transportu arba kelionės Privačiu transportu suteikimas.

Sąlygos – šios paslaugų teikimo sąlygos.

Trečiosios šalies tarpininkas – įmonė, kuri veiklą vykdo kaip a) tarpininkas tarp jūsų ir Paslaugos teikėjo arba b) Kelionių paslaugos perpardavėjas.

Trečiosios šalies sąlygos (skirsnyje „Skrydžiai“) – Tarpininkavimo sutartis ir Vežimo sutartis.

Premijos kelionėms – piniginės vertės privalumas, kurį galite panaudoti atsiskaitydami už būsimą Kelionių paslaugą, bet negalite „išgryninti“.

Kelionių paslauga – vienas iš su kelione susijusių produktų arba paslaugų Platformoje.

Išankstinis mokėjimas – mokėjimas, kurį atliekate užsakydami produktą arba paslaugą (ne faktinio naudojimo metu).

Piniginė – skiltis jūsų Paskyroje, kurioje matomos Premijos, Atgaunamos sumos ir kitos paskatos.

VERSIJA: 1.0

DATA: 2022 m. vasario 14 d.

Reguliariai atnaujinsime šias paslaugų teikimo sąlygas (vieną ar du kartus per metus).

Užsakymams, atliktiems iki 2022 m. vasario 14 d.

 • Turinys

  Geriausios praktikos vadovas

  Mūsų misija yra padėti žmonėms pažinti pasaulį siūlant apsistoti geriausiose pasaulio viešnagės vietose bei patogiai aplankyti šauniausias vietoves ir lankytinus objektus. Siekdami šio tikslo įgyvendiname toliau nurodytas strategijas.

  • Jūs mums rūpite: suteikiame galimybę naudotis mūsų Platforma ir klientams teikiamomis paslaugomis daugiau nei 40 kalbų
  • Suteikiame jums galimybę užsisakyti: daugiau nei 1,5 mln. apgyvendinimo įstaigų – nuo prabangių viešnagės vietų iki jūsų poreikius atitinkančių viešbučių, motelių, nakvynės namų, nakvynės su pusryčiais namų ir kitų vietų bet kuriame žemės kampelyje
  • Suteikiame jums galimybę išvysti lankytinas vietas ir pasinaudoti kitų Kelionių paslaugų teikėjų paslaugomis
  • Galime administruoti bet kokį (įėjimo) mokestį, bet kokio su Kelione susijusio produkto ir paslaugos, kuriems įsigyti naudojama mūsų mokėjimo paslauga) pirkimą ar nuomą
  • Teikiame pagalbą (visą parą be išeiginių): mūsų Klientų aptarnavimo centro darbuotojai gali jums padėti ištisus metus daugiau nei 40 kalbų.
  • Išklausome jūsų nuomonę: mūsų Platforma yra produktas, sukurtas atsižvelgiant į tai, kas naudinga ir patogu JUMS (vartotojams)
  • Atsižvelgiame į jūsų nuomonę: rodome necenzūruotus (viešėjusių svečių) atsiliepimus
  • Užtikriname informatyvią, vartotojams naudingą svetainę, kurioje pateikiamos geriausios kainos.
  • Kompensuojame kainų skirtumą

  Įvadas į taisykles ir sąlygas

  Šios taisyklės ir sąlygos periodiškai gali būti atnaujinamos. Jos tiesiogiai ir netiesiogiai (per platintojus) galioja visoms mūsų paslaugoms, kuriomis galite naudotis internetu, bet kokiu mobiliuoju įrenginiu, el. paštu ar telefonu. Atsidarydami, naršydami ir naudodamiesi mūsų (mobiliąja) svetaine ar bet kuria iš mūsų programų per bet kurią platformą (toliau vadinama „Platforma“) ir (arba) atlikdami užsakymą, jūs pripažįstate, suprantate ir sutinkate su toliau išdėstytomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo nuostatus).

  Šie puslapiai, turinys ir puslapių infrastruktūra, apgyvendinimo įstaigų užsakymo internetu paslaugos (įskaitant mokėjimo paslaugų koordinavimą), teikiamos per šiuos puslapius ir svetainę, kurie priklauso ir yra valdomi Booking.com B.V., bei yra skirti jūsų asmeniniam, nekomerciniam (B2C) naudojimui pagal toliau pateiktas taisykles ir sąlygas. Su Kelionių paslaugų teikėjais turimiems santykiams taikomos atskiros taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia (B2B) komercinius santykius su kiekvienu iš šių Kelionių paslaugų teikėjų. Kiekvienas Kelionių paslaugų teikėjas Booking.com atžvilgiu veiklą vykdo profesionaliai, kai savo produktą ir (arba) paslaugą pateikia Booking.com platformoje ar ją naudodamas (taikoma ir verslas verslui („B2B“), ir (arba) verslas klientui („B2C“) santykiams). Atminkite, kad Kelionių paslaugų teikėjai be svetainėje pateikiamų nuostatų ir svarbios informacijos gali turėti, skelbti ir (arba) nurodyti (sutikti su) savo (teikimo / pristatymo / naudojimo) taisykles ir sąlygas bei vidaus taisykles, taikomas naudojant, pasiekiant ir vykstant į Kelionę (tai gali apimti tam tikrus atsisakymus ir atsakomybės apribojimus).

  Apibrėžimai

  „Booking.com“, „mus“, „mes“ ar „mūsų“ reiškia Booking.com B.V., ribotos atsakomybės įmonę, veikiančią pagal Nyderlandų Karalystės įstatymus ir registruotą adresu Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdamas, Nyderlandai. „Platforma“ reiškia (mobiliąją) svetainę ir programėlę, kuriose siūloma Kelionių paslauga, priklausanti, valdoma, tvarkoma, administruojama ir (arba) skelbiama Booking.com. „Kelionė“ reiškia įvairias skirtingas kelionių paslaugas ir produktus, kuriuos galima užsisakyti, įsigyti, nusipirkti, apmokėti, išsinuomoti, suteikti, rezervuoti, pridėti ar įtraukti į sandorį tarp jūsų ir Kelionių paslaugų teikėjo.

  „Kelionių paslaugų teikėjas“ apibrėžia apgyvendinimo vietos teikėjus (pvz., viešbutis, motelis, apartamentai, nakvynės su pusryčiais namai, nuomotojas), lankytinas vietas (pvz., (pramogų) parkai, muziejai, pažintinės ekskursijos), transporto paslaugų teikėjus (pvz., automobilių nuoma, kruizai, traukiniai, skrydžiai lėktuvu, ekskursijos autobusu, pervežimai), kelionių organizatorius, kelionių draudikus ir bet kokį kitą su kelionėmis susijusį produktą ar paslaugą, kuriuos kartas nuo karto galima įsigyti Užsakant Kelionę Platformoje (tiek B2B, tiek B2C).

  „Kelionės paslauga“ reiškia pirkimą internetu, užsakymą, (supaprastintą) mokėjimą ar įvairių produktų ir paslaugų užsakymo paslaugą, kurią kartas nuo karto Kelionių paslaugų teikėjų vardu Booking.com siūlo savo Platformoje.

  „Kelionės užsakymas“ reiškia kelionės užsakymą arba rezervavimą ir apmokėjimą.

  1. Mūsų paslaugų apimtis ir pobūdis

  Per šią Platformą mes (Booking.com B.V. ir bendradarbiaujančios (platinančios) svetainės) suteikiame interneto platformą, per kurią Kelionių paslaugų teikėjai gali reklamuoti, skelbti, parduoti ir (arba) pasiūlyti (jei tai taikoma) savo produktus ir paslaugas užsakyti, įsigyti, rezervuoti, nuomoti ar pasamdyti, ir per kurią atitinkami Platformos lankytojai gali atrasti, ieškoti, palyginti ir išsirinkti, užsakyti, įsigyti ar apmokėti (t. y. Kelionės paslaugą). Naudodamiesi Kelionės paslauga (pvz., atlikdami Kelionės užsakymą naudojantis Kelionės paslauga), sudarote tiesioginę (teisiškai susaistančią) sutartį su Kelionių paslaugų teikėju, kurio paslaugas ar produktą užsakėte ar įsigijote (kaip taikoma). Nuo to momento, kai atliekamas Kelionės užsakymas, mes veikiame tik kaip tarpininkas tarp jūsų ir Kelionių paslaugų teikėjo – mes perduodame jūsų užsakymo informaciją konkrečiam (-tiems) Kelionių paslaugų teikėjui (-ams), o jums nusiunčiame užsakymo patvirtinimo laišką Kelionių paslaugų teikėjo vardu. Booking.com ne(per)parduoda, nenuomoja ir nesiūlo jokių (kelionių) produktų ar paslaugų.

  Klientams Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje taikoma toliau pateikta informacija. Prašome Kelionių paslaugų teikėjų visame pasaulyje patiems nurodyti, ar pagal ES vartotojų apsaugos teisę jie vykdo veiklą kaip privatūs nuomotojai (ne prekiautojai), ar kaip profesionalūs nuomotojai (prekiautojai). Jei Kelionių paslaugų teikėjas nurodo, kad veiklą vykdo kaip privatus nuomotojas (arba aiškiai nenurodo nieko, bet remdamiesi turima informacija negalime priskirti jo profesionaliems nuomotojams), tokio Kelionių paslaugų teikėjo įstaiga paieškos rezultatų puslapyje žymima kaip „Valdoma privataus nuomotojo“ ir pridedamas toliau nurodytas paaiškinimas:

  „Ši apgyvendinimo įstaiga valdoma privataus nuomotojo. ES vartotojų apsaugos teisė, skirta profesionaliems nuomotojams, gali būti netaikoma privatiems nuomotojams. Šeimininkai, užsiregistravę Booking.com platformoje kaip privatūs nuomotojai, vadinami sutarties šalimi, kuri nuomoja savo apgyvendinimo įstaigą ar įstaigas ne prekybos, verslo ar profesijos reikmėms. Oficialiai jie nėra verslininkai (tokie, kaip pasaulinis viešbučių tinklas), todėl jiems gali būti netaikomos tos pačios vartotojų apsaugos taisyklės pagal ES teisę. Tačiau nesijaudinkite, Booking.com suteiks jums tokias pačias klientų aptarnavimo paslaugas, kaip ir viešint kitose vietose. Tai nereiškia, kad jūsų viešnagė ar įspūdžiai bus kitokie, nei užsakant viešnagę profesionalaus nuomotojo įstaigoje.“

  Kelionių paslaugų teikėjai, mūsų platformoje nepažymėti kaip privatūs nuomotojai, veiklą vykdo – mūsų žiniomis – kaip profesionalūs nuomotojai pagal ES vartotojų apsaugos teisę. „Privataus nuomotojo“ kvalifikacija svarbi tik ES vartotojų apsaugos teisės tikslais ir neturi jokios reikšmės su mokesčiais susijusiems tikslams, įskaitant PVM ir kitus panašius netiesioginius mokesčius, priklausančius nuo pridėtinės vertės, pardavimų ir (arba) vartojimo.

  Teikdami Kelionių paslaugas, pateikiame informaciją, kurią gauname iš Kelionių paslaugų teikėjų. Tuo tikslu Kelionių paslaugų teikėjai, kurie skelbia ir reklamuoja savo Kelionių paslaugas mūsų Platformoje, turi priėjimą prie mūsų sistemų ir ekstraneto, kuriuo naudodamiesi yra įsipareigoję atnaujinti kainas, mokesčius, laisvų vietų skaičių ir kitą mūsų Platformoje pateikiamą informaciją. Nors mes skiriame dėmesio ir rūpinamės Kelionių paslaugų teikėjo veikos veiksmingumu, netikriname ir negalime garantuoti, kad visa informacija yra tiksli, išsami ir teisinga, taip pat negalime būti atsakingi už jokias klaidas (įskaitant akivaizdžias ir rašybos klaidas), jokius sutrikimus (dėl (laikino ir / ar dalinio) Platformos neveikimo, taisymo, atnaujinimo, palaikymo ar kitų), netikslios, klaidingos ar neteisingos informacijos ar informacijos nepateikimo. Kiekvienas Kelionių paslaugų teikėjas visuomet lieka pats atsakingas už Platformoje pateikiamos (aprašymo) informacijos (įskaitant kainas, mokesčius ir užimtumą) tikslumą, išsamumą ir teisingumą. Mūsų Platforma pati nesiūlo ir neturėtų būti suprantama kaip rekomenduojanti ar palanki konkretiems per ją pasiekiamiems bet kokių Kelionių paslaugų teikėjų apgyvendinimo įstaigų tipams (ar jų patogumams, vietai, transportui, (pagrindiniams ar papildomiems) produktams ar paslaugoms ir jų kokybei, paslaugų lygiui, kvalifikavimui ar vertinimui (žvaigždutėmis), nebent tai aiškiai nurodyta kitaip.

  Mūsų Kelionės paslauga skirta asmeniniam ir ne komerciniam naudojimui. Todėl negalite perparduoti, įkelti į nuorodas, naudoti, kopijuoti, stebėti (pvz. naudodami „scrape“ ar „spider“ sistemas), atvaizduoti, parsisiųsti ar atkurti bet kokio turinio, informacijos, programinės įrangos, bilietų, produktų ar paslaugų mūsų svetainėje komerciniais ar konkurenciniais tikslais.

  2. Kainas, kainų skirtumo kompensavimą ir įvairias paslaugas siūlo bendradarbiaujanti įmonė.

  Mūsų Platformoje Kelionių paslaugų teikėjų siūlomos kainos yra itin konkurencingos. Visos kainos už Kelionę nurodomos įskaitant PVM ir (arba) pardavimų mokestį ir visus kitus mokesčius (kurie gali kisti) bei rinkliavas, nebent Platformoje ar patvirtinimo laiške arba biliete nurodyta kitaip. Bilietų kainos nurodytos asmeniui ar grupei ir galioja pagal biliete nurodytą informaciją (jei taikytina). Neatvykus arba atšaukus užsakymą, Kelionių paslaugų teikėjas gali taikyti mokesčius ir rinkliavas (įskaitant turisto ar miesto mokestį).

  Kartais mūsų Platformoje konkrečioms viešnagėms, paslaugai ar produktui galite rasti žemesnes kainas, tačiau šios Kelionių paslaugų teikėjų pateiktos kainos gali turėti specialių sąlygų ir apribojimų, pavyzdžiui, dėl atšaukimo ir pinigų grąžinimo. Prašom atidžiai peržiūrėti informaciją apie produktą, paslaugą ar užsakymo sąlygas prieš užsakydami.

  Mūsų tikslas yra jums pasiūlyti žemiausią įmanomą kainą už pasirinktą produktą ar paslaugą. Jei Platformoje užsakytą pasirinktą apgyvendinimo įstaigą su tokiomis pačiomis Kelionės sąlygomis internete radote mažesne kaina, mes kompensuosime kainų skirtumą, remdamiesi nurodytomis „Kompensuojame kainų skirtumą“ sąlygomis. Mūsų „Kompensuojame kainų skirtumą“ pažadas nėra taikomas su apgyvendinimo įstaigomis nesusijusiems produktams ir paslaugoms.

  Valiutos keitimo įrankis pateiktas tik informaciniais tikslais. Jis nėra visiškai tikslus ir informacija nėra atnaujinama realiu laiku. Jo valiutų kursai gali skirtis nuo einamuoju metu galiojančių.

  Akivaizdžios klaidos ir neatitikimai (įskaitant spausdinimo klaidas) nėra susaistantys.

  Visi specialūs pasiūlymai ir akcijos yra atitinkamai paženklinti. Jei specialaus žymėjimo nėra, jums nesuteikiamos jokios teisės esant akivaizdžiai klaidai ar neatitikimui.

  Partnerio pasiūlymas

  Booking.com gali būti rodomi pasiūlymai, kuriuos teikia su Booking.com bendradarbiaujanti įmonė, pvz., kita platforma (toliau – Partnerio pasiūlymas), o ne Kelionių paslaugų teikėjai tiesiogiai. Partnerio pasiūlymai aiškiai išsiskirs iš Kelionių paslaugų teikėjų pasiūlymų ir jiems bus taikomos toliau nurodytos išskirtinės sąlygos (nebent mūsų platformoje nurodyta kitaip):

  • Kaina: galioja mūsų platformoje rodoma kaina.
  • Išankstinis apmokėjimas: apmokėsite saugiai atlikdami užsakymą per Booking.com.
  • Jokių pakeitimų: atlikus užsakymą jokie asmens ar užsakymo duomenų pakeitimai negalimi. Pageidavimus galima pateikti tiesiogiai apgyvendinimo įstaigai, tačiau jų įgyvendinimas nėra garantuojamas.
  • Nederinama su kitais pasiūlymais: šiam užsakymui negali būti taikomos kitos akcijos, paskatos ar premijos.
  • Svečių atsiliepimai negalimi: svečiai negalės palikti atsiliepimo mūsų platformoje.

  3. Privatumas ir slapukai

  Booking.com gerbia jūsų privatumą. Prašome peržiūrėti mūsų privatumo ir slapukų nuostatus jei norite sužinoti apie tai daugiau.

  4. Nemokama klientams, moka tik Kelionių paslaugų teikėjai!

  Mūsų paslauga yra nemokama, nes, skirtingai nuo daugelio, mes neimsime jokio mokesčio už su Kelionėmis susijusią paslaugą ir nepridėsime jokio papildomo (užsakymo) mokesčio prie kainos. Kelionių paslaugų teikėjui mokėsite atitinkamą sumą, nurodytą Kelionės užsakyme (ir kol kas į kainą neįtrauktus mokesčius ir rinkliavas (jei taikoma).

  Kelionių paslaugų teikėjai Booking.com moka komisinius (nedidelį procentinį mokestį nuo produkto (numerio) kainos) vartotojui pasinaudojus Kelionių paslaugų teikėjo paslauga ar produktu (t. y. pasibaigus svečio viešnagei ir apgyvendinimo įstaigai gavus apmokėjimą). Kelionių paslaugų teikėjai gali pagerinti savo reitingą mokėdami daugiau komisinių (Matomumo stiprintuvas). Matomumo stiprintuvą (mokant didesnius komisinius mainais už geresnę poziciją reitinge) kiekvienas Kelionių paslaugų teikėjas naudoja savo nuožiūra, jis gali būti naudojamas retkarčiais atsižvelgiant į siūlomą produktą. Nustatydamas numatytąjį reitingą algoritmas atsižvelgs į padidėjusius komisinius. Privilegijuotieji partneriai moka didesnius komisinius mainais į geresnę poziciją reitinge.

  Platformoje bus pasiekiami tik tie Kelionių paslaugų teikėjai, kurie palaiko komercinius santykius su Booking.com (sudarę sutartį) (reklamuojant jų produktą B2B ir (arba) B2C principu). Booking.com nėra atvira platforma (priešingai nei „Amazon“ ar „eBay“), kurioje vartotojai gali pateikti savo produktus users can make their product available (ne C2C platforma); Booking.com draudžia neprofesionalioms šalims siūlyti ar parduoti savo produktus Booking.com platformoje ar ją naudojant.

  5. Mokėjimo kortelė arba banko pavedimas

  Jei taikoma, tam tikri Kelionių paslaugų teikėjai siūlo (pilno ar dalinio negrąžinamo apmokėjimo užsakymus (remiantis apgyvendinimo įstaigos mokėjimo nuostatais)) pagal kuriuos turite mokėti tiesiogiai Kelionių paslaugų teikėjui užsakymo metu saugiu internetiniu mokėjimu (kurį siūlo ir palaiko jūsų bankas). Kai kurių produktų ir paslaugų apmokėjimą Kelionių paslaugų teikėjų vardu (Booking.com niekada nevykdo prekybininko veiklos) administruoja Booking.com naudodamasi trečiosios šalies mokėjimų tarpininku) (t. y. mokėjimų administravimo paslauga). Mokėjimas yra saugiai apdorojamas per trečiųjų šalių tarpininkus ir mokėjimas atliekamas tiesiogiai iš jūsų kredito / debeto kortelės ar banko sąskaitos apgyvendinimo įstaigai. Bet kokie mūsų vardu ar mums administruojami ir Kelionių paslaugų teikėjui pervesti mokėjimai kiekvienu atveju sudarys mokėjimą už jūsų atitinkamo produkto ar paslaugos užsakymą (ar jo dalį) pagal galutinį sutarimą (bevrijdende betaling) dėl šios (dalinės) mokėtinos kainos ir jūs negalite reikalauti grąžinti sumokėtų pinigų.

  Atkreipkite dėmesį, kad specialioms (pvz., negrąžinamo apmokėjimo) kainoms arba specialiems pasiūlymams, Kelionių paslaugų teikėjai gali reikalauti išankstinio apmokėjimo pavedimu (jei įmanoma) arba kredito ar debeto kortele. Dėl šios priežasties, jūsų mokėjimo kortelėje pinigai gali būti įšaldyti arba nuskaičiuoti (kartais be galimybės grąžinti apmokėjimą) vos atlikus užsakymą. Prašom prieš užsakant Kelionę išsamiai patikrinti prekės ar paslaugos (užsakymo) informaciją dėl šių sąlygų. Booking.com nebus laikoma atsakinga dėl bet kokio (autorizuoto, (tariamai) neautorizuoto ar netinkamo) Kelionių paslaugų teikėjo nuskaičiavimo ir iš jos nebus reikalaujama grąžinti jokios sumos už tinkamą ar autorizuotą pinigų nuskaitymą (įskaitant išankstinio apmokėjimo kainas, neatvykimo mokesčius ir mokamą atšaukimą) nuo jūsų kredito ar debeto kortelės.

  Kredito kortelės sukčiavimo ar neautorizuoto panaudojimo atveju, dauguma bankų ir kredito kortelių kompanijų prisiima atsakomybę ir padengia tokio sukčiavimo ar neteisėto naudojimo metu patirtą žalą. Kartais už tai taikomas mokestis (dažniausiai 50 EUR (arba atitikmuo jūsų vietine valiuta)). Jei jūsų kredito kortelės kompanija ar bankas nuskaičiuotų šį mokestį neautorizuoto naudojimo atveju, kurio metu būtų atliktas užsakymas mūsų Platformoje, mes padengtume šį mokestį iki 50 EUR (ar atitikmenį jūsų vietine valiuta) sumos. Kad galėtume atlyginti nuostolius, būtinai praneškite apie incidentą jūsų kredito kortelę išdavusiai įstaigai (pagal jos taikomas taisykles ir procedūras) ir iškart susisiekite su mumis. Prašom pridėti nuskaičiuoto mokesčio įrodymą (pavyzdžiui, mokėjimo kortelę išdavusios įstaigos nuostatus). Šis nuostolių atlyginimas taikomas tik mokėjimams, atliktiems naudojantis mokėjimo kortele Booking.com saugiame serveryje, jei neteisėtas jūsų mokėjimo kortelės naudojimas galėjo įvykti dėl mūsų nuostatų arba aplaidumo ir negali būti priskirtas jūsų atsakomybei naudojantis mūsų saugiu serveriu.

  6. Išankstinis apmokėjimas, atšaukimas, neatvykimas ir svarbi informacija

  Užsakydami Kelionę per Kelionių paslaugų teikėją sutinkate su galiojančiomis Kelionių paslaugų teikėjo atšaukimo bei neatvykimo taisyklėmis ir visomis papildomomis sąlygomis, galiojančiomis jūsų apsilankymo ar viešnagės metu, įskaitant Kelionių paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas ir (arba) produktus (taikomas paslaugų teikimo / įsigijimo / naudojimo taisykles ir sąlygas galite sužinoti iš konkretaus Kelionių paslaugų teikėjo). Bendros atšaukimo ir neatvykimo taisyklės pateikiamos mūsų Platformoje, Kelionių paslaugų teikėjo informacijos puslapiuose, užsakymo metu ir užsakymo patvirtinimo laiške. Atkreipkite dėmesį, kad užsakant numerius kai kuriomis kainomis ir pagal specialius pasiūlymus užsakymų negalima atšaukti, grąžinti ar keisti. Neatvykimo arba apmokestinto atšaukimo atveju Kelionių paslaugų teikėjas gali taikyti miesto / keliautojo mokestį. Prieš atlikdami užsakymą įdėmiai perskaitykite informaciją ir susipažinkite su šiomis sąlygomis. Atkreipkite dėmesį, kad Kelionės užsakymai, už kuriuos reikalaujama pradinė įmoka arba (dalinis ar pilnas) apmokėjimas gali būti atšaukti (be išankstinio įspėjimo) jeigu reikiama (likusi) suma negali būti pilnai surinkta iki paskirtos datos remiantis Kelionių paslaugų teikėjo ir užsakymo nuostatais. Atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo nuostatai gali skirtis atsižvelgiant į kiekvienos Kelionės pobūdį, produktą ar paslaugą. Atidžiai perskaitykite svarbią informaciją (po dalimi Kelionės tipai ar kiekvieno Kelionių paslaugų teikėjo puslapio mūsų Platformoje apačioje) ir užsakymo patvirtinimą, kuriame galite rasti papildomų nuostatų, taikomų Kelionių paslaugų teikėjo (pvz., dėl amžiaus apribojimų, užstato galimai žalai padengti, atšaukimo netaikymo / papildomų priedų grupių užsakymams, papildomų lovų / nemokamų pusryčių neteikimo, galimybės apsistoti su gyvūnais / atsiskaityti kortelėmis). Vėlyvas apmokėjimas, neteisingai nurodyta banko, debeto / kredito kortelių informacija, negaliojančios debeto / kredito kortelės ar nepakankamas lėšų kiekis yra jūsų atsakomybė, todėl nei jūs, nei jūsų sąskaita neturi teisės į bet kokį pinigų grąžinimą (negrąžinamo apmokėjimo) sumai, nebent Kelionių paslaugų teikėjas sutinka ir leidžia veikti ne pagal savo (išankstinio) apmokėjimo nuostatus.

  Jei norite peržiūrėti, pakeisti ar atšaukti savo Kelionės užsakymą, naudokitės užsakymo el. laiške nurodytomis instrukcijomis. Atkreipkite dėmesį, kad už užsakymo atšaukimą gali tekti sumokėti pagal Kelionių paslaugų teikėjo užsakymų atšaukimų, (išankstinio) apmokėjimo ar neatvykimų taisykles ir neturint teisės į bet kokį (išankstinio) apmokėjimo atlyginimą. Rekomenduojame įdėmiai perskaityti apgyvendinimo įstaigos atšaukimų, (išankstinio) apmokėjimo ir neatvykimų taisykles prieš atliekant užsakymą ir nepamiršti atlikti tolimesnių mokėjimų, kurie gali būti reikalaujami konkrečiam užsakymui.

  Jei vėluojate ar turite atidėtą atvykimą įsiregistravimo dieną arba atvykstate tik kitą dieną, būtinai (laiku / kuo greičiau) susisiekite su Kelionių paslaugų teikėju ir praneškite, kada galima tikėtis jūsų atvykimo, kad išvengtumėte Kelionės (užsakymo) atšaukimo arba baudos už neatvykimą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius gali padėti informuoti Kelionių paslaugų teikėją. Booking.com neprisiima atsakomybės už pavėluoto atvykimo pasekmes ar Kelionių paslaugų teikėjo taikomas atšaukimo bei neatvykimo baudas.

  7. (Papildoma) korespondencija ir komunikacija

  Atlikdami Kelionės užsakymą jūs sutinkate gauti (i) el. laišką, kurį galime atsiųsti prieš pat jūsų kelionę ir suteikti informacijos bei pasiūlymų, susijusių su jūsų kelionės kryptimi ir Kelionės užsakymu (taip pat ir jus galinčius sudominti trečiųjų šalių pasiūlymus) ir (ii) el. laišką po atvykimo, kviečiantį įvertinti Kelionių paslaugų teikėją ir Kelionių paslaugą (ir jūsų patyrimus su jais) ir (iii) el. laišką, kuriame paprašysime užpildyti viešbučio įvertinimo formą po viešnagės. Norėdami gauti daugiau informacijos apie atvejus, kuriais galime su jumis susisiekti, perskaitykite privatumo ir slapukų nuostatus.

  Booking.com neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią Kelionių paslaugų teikėjo komunikaciją ar komunikaciją su Kelionių paslaugų teikėju mūsų platformoje ar per ją. Neįgyjate jokių teisių Kelionių paslaugų teikėjui pateikdami pageidavimą ar komunikuodami su juo, ar dėl bet kokios formos komunikacijos ar gauto pageidavimo (bet kokia forma) patvirtinimo. Booking.com negali garantuoti, kad bet kokie pageidavimai ar komunikacija bus Kelionių paslaugų teikėjo (tinkamai ir laiku) gauta / perskaityta, įvykdyta ar priimta.

  Norėdami tinkamai užbaigti ir užsitikrinti Kelionės užsakymą turite naudoti teisingą el. pašto adresą. Neatsakome už (ir neturime prievolės patvirtinti) bet kokius netinkamus ar su klaidomis parašytus el. pašto adresus arba netikslius ar neteisingus (mobiliuosius) telefono numerius ar mokėjimo kortelės numerius.

  Bet kokie Booking.com ar Kelionių paslaugoms skirti skundai turi būti pateikti nedelsiant ir ne vėliau nei per 30 dienų po numatyto produkto ar paslaugos naudojimo (pvz., išsiregistravimo datos). Bet kokie skundai, pateikti pasibaigus 30 dienų laikotarpiui, gali būti atmesti, o ieškovas neteks teisės gauti bet kokią (žalos ar išlaidų) kompensaciją.

  Atsižvelgiant į nuolatinius atnaujinimus ir kainų bei prieinamumo keitimą, skatintume išsaugoti užsakymo metu matomas momentines ekrano kopijas, kurios (prireikus) paremtų jūsų poziciją.

  Vartotojams (Europos ekonominėje erdvėje) dėl turimų skundų pirmiausia siūlome susisiekti su Klientų aptarnavimo centru. Jeigu skundas nėra išsprendžiamas, skundą galite pateikti per Europos Komisijos ginčų nagrinėjimo internetu platformą ODR: http://ec.europa.eu/odr.

  8. Reitingavimas, privilegijuotųjų programa, įvertinimas ir svečių atsiliepimai

  Siekiame rodyti jums aktualius paieškos rezultatus, todėl savo platformoje pateikiame jums pritaikytą numatytąjį Transporto paslaugų teikėjų reitingą. Slinkdami, naudodami filtrus ar taikydami kitus reitingo rūšiavimo būdus paieškos rezultatus matysite pagal jūsų kriterijus atitinkančią reitingo tvarką. Naudojame daugybę kriterijų numatytiesiems reitingo rezultatams gauti ir nuolat tobuliname šį procesą.

  Booking.com nustatė, kad toliau nurodyti parametrai yra glaudžiausiai susiję su jūsų galimybe surasti tinkamą Transporto paslaugų teikėją, todėl algoritmuose (pagrindiniuose parametruose) teikia pirmenybę šiems parametrams: jūsų asmeninės paieškos istorijai, perėjimo iš paieškos puslapio į Transporto paslaugų teikėjo puslapį paspaudimų rodikliui (toliau – PR), užsakymų skaičiui, susijusiam su apsilankymų Transporto paslaugų teikėjo puslapio Platformoje skaičiumi (toliau – Konversija), bruto (įskaitant atšaukimus) ir gryniesiems (išskyrus atšaukimus) Transporto paslaugų teikėjo užsakymams. Konversijai ir PR įtaką gali daryti įvairūs (atskiri) veiksniai, įskaitant atsiliepimų balus (ir suvestinius, ir jų dalis), prieinamumą, nuostatus, (konkurencingą) kainodarą, turinio kokybę ir kai kurias Transporto paslaugų teikėjo funkcijas. Numatytajam reitingui įtakos taip pat gali turėti Transporto paslaugų teikėjo mokamas komisinių procentas arba kita Booking.com gaunama nauda (pavyzdžiui, per komercinius susitarimus su Transporto paslaugų teikėju ar strateginiais partneriais), taip pat Transporto paslaugų teikėjo įrašas apie atsiskaitymą laiku. Transporto paslaugų teikėjas taip pat gali turėti įtakos savo reitingui dalyvaudamas tam tikrose programose, kurios retkarčiais gali būti atnaujinamos, pavyzdžiui, „Genius“ programoje, akcijose, Privilegijuotųjų partnerių programoje ir matomumo stiprintuvo programoje (dalyvaudamas pastarosiose dviejose Transporto paslaugų teikėjas moka didesnius komisinius Booking.com).

  Booking.com rodomus įvertinimus žvaigždutėmis nustato ne Booking.com. Savo įvertinimą žvaigždutėmis nustato pati apgyvendinimo įstaiga arba (objektyvaus) vertinimo žvaigždutėmis paslaugą suteikia trečiosios šalies teikėjai. Pasiūlymai rodomi pagal žvaigždučių skaičių (mažiausias–didžiausias arba didžiausias–mažiausias), kurį teikėjai nurodo Booking.com. Priklausomai nuo (vietinių) teisės aktų, įvertinimą žvaigždutėmis skiria (nepriklausoma) trečioji šalis, pavyzdžiui, (oficiali) viešbučių reitingavimo organizacija, arba įvertinimas nustatomas remiantis pačių apgyvendinimo paslaugų teikėjų sprendimu, nepriklausomai nuo objektyvių vertinimo kriterijų. Booking.com žvaigždučių sistemai netaiko teisinių reikalavimų ir jų netikrina. Bendrai, įvertinimas žvaigždutėmis parodo apgyvendinimo įstaigos atitikimą teisiniams reikalavimus (jei jie taikomi). Jei nėra teisinio reguliavimo, įvertinimas atspindi sektoriaus ar (įprastų) rinkos standartų atitikimą pagal kainą, patogumus ir siūlomas paslaugas (skirtingose šalyse ir organizacijose šie reikalavimai ir standartai gali skirtis).

  Siekdama, kad klientai lengviau rastų jų kelionės kriterijus atitinkančią viešnagės vietą, Booking.com kai kurioms apgyvendinimo įstaigoms gali suteikti kokybės įvertinimą, rodomą geltonų kvadratėlių formatu. Šis Booking.com įvertinimas, kuriuo siekiama sukurti palyginimo įrankį, yra apskaičiuojamas įtraukiant daug (virš 400) kriterijų, kuriuos galima suskirstyti į 5 pagrindines kategorijas: i) Booking.com platformoje apgyvendinimo įstaigos siūlomi patogumai ir paslaugos; ii) apgyvendinimo įstaigos konfigūracija, pavyzdžiui, numerio dydis, numerių skaičius ir užimtumas; iii) apgyvendinimo įstaigos įkeltų nuotraukų skaičius ir kokybė; iv) vidutinis svečių atsiliepimų balas, taip pat kai kurie kiti balai, pavyzdžiui, švaros įvertinimas – nustatyta, kad tokie balai ypač naudingi klientams vertinant kai kurių apgyvendinimo įstaigų kokybę; ir v) bendri anonimizuoti istoriniai apgyvendinimo įstaigos užsakymų duomenys (pavyzdžiui, siekiant gauti užsakytų viešnagės vietų įvertinimą žvaigždutėmis). Šiuos kriterijus naudojame siekdami išvesti statistinius modelius. Remiantis šiais duomenimis atliekama mašininiu mokymusi paremta analizė, kurios rezultatas – kokybės įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų, kurie rodomi naudojant nuo 1 iki 5 kvadratėlių po apgyvendinimo įstaigos pavadinimu) – apskaičiuojamas automatiškai ir suteikiamas viešnagės vietai.

  Tik Apgyvendinimo įstaigoje viešėjusius klientus Booking.com pakvies pateikti atsiliepimą apie viešnagę atitinkamoje apgyvendinimo įstaigoje ir balais įvertinti tam tikrus viešnagės aspektus arba savo viešnagės metu įvertinti tam tikrus viešnagės aspektus. Užpildyta svečių atsiliepimų forma (taip pat ir pateikta jūsų viešnagės metu) gali būti (a) įkelta atitinkamo Kelionių paslaugų teikėjo puslapyje mūsų Platformoje, siekiant supažindinti (būsimus) klientus su jūsų nuomone apie Kelionių paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas ir kokybę ir (b) visiškai ar iš dalies Booking.com nuožiūra naudojama (pvz., rinkodarai, pardavimams skatinti ar mūsų paslaugoms gerinti) ir įkeliama mūsų Platformoje ar kituose socialinės medijos kanaluose: naujienlaiškiuose, reklamose, programose ir kituose Booking.com ar partneriams priklausančiuose, naudojamuose ar valdomuose kanaluose. Siekiant rodyti ir išlaikyti naujausius (ir dėl to aktualiausius) atsiliepimus, atsiliepimai gali būti pateikti per ribotą laiką (3 mėnesius) po viešnagės ir kiekvienas atsiliepimas bus matomas ribotą laiką (iki 36 mėnesių) po paskelbimo. Standartinis atsiliepimų reitingavimo būdas yra pagal pateikimo datą, remiantis keliais papildomais kriterijais (pvz., kalba, atsiliepimais su komentarais), o [visada] išsamius ir detalius atsiliepimus pateikiančio svečio (vadinamo „Apgyvendinimo įstaigos žvalgo“) atsiliepimas gali būti rodomas viršuje. Turite galimybę pasirinkti įvairius skirtingus reitingavimo ir filtravimo būdus (pvz., pagal auditoriją, datą, kalbą, balą). Booking.com suteikia galimybę Kelionių paslaugų teikėjui atsakyti į atsiliepimą. Mes turime teisę koreguoti, atmesti ar pašalinti atsiliepimus savo nuožiūra, jei jie pažeidžia mūsų atsiliepimų taisykles. Booking.com nesumoka ar kitais būdai neatlygina klientui už pateiktą atsiliepimą. Svečių atsiliepimų forma laikoma apklausa ir yra nesusijusi su jokiais (komerciniais) pasiūlymais, kvietimais ar kitokiais raginimais. Booking.com įsipareigoja dėti visas pastangas ir stebėti bei pašalinti atsiliepimus, kuriuose yra nepadorios informacijos, minima konkretaus asmens pavardė arba minimi pavogti daiktai.

  Booking.com nepriims atsiliepimų, kuriuose:

  • Vartojamos nešvankybės, pateikiami seksualinio, smurtinio ar diskriminacinio pobūdžio komentarai, skatinama neapykanta ar grasinama;
  • Minimas vardas ir pavardė arba asmeniškai atakuojamas darbuotojas
  • Propaguojama nelegali veikla (pvz., narkotikai, prostitucija)
  • Nurodomos interneto svetainės, el. pašto ir fiziniai adresai, telefono numeriai, mokėjimo kortelių duomenys
  • Pateikiami politiškai jautrūs komentarai

  Booking.com ir Kelionių paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti santykius dėl bet kokios priežasties (įskaitant pažeidimą ar bankroto bylos iškėlimą), tinkamai laikantis atitinkamo pranešimo termino, kaip susitarta tarp šalių.

  9. Atsakomybės apribojimas

  Pagal mūsų taisykles ir sąlygas ir kiek leidžia įstatymai, mes būsime atsakingi tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos patirtumėte dėl mūsų su paslaugomis susijusių įsipareigojimų nesilaikymo. Kompensuotina nuostolių suma apribojama jūsų užsakymo suma, nurodyta Kelionės užsakymo patvirtinimo el. laiške (vieno ar keleto susijusių įvykių atveju).

  Tačiau nei mes, nei mūsų tarnautojai, vadovai, darbuotojai, atstovai, filialai, bendradarbiaujančios kompanijos, platintojai, bendradarbiaujančios svetainės, licencijų savininkai, agentai ar kiti subjektai, susiję su svetainės ir jos turinio kūrimu, rėmimu, reklama ar kitokiu viešinimu, nebus atsakingi už (i) bet kokia nežymią, specifinę, netiesioginę ar pasekminę žalą / nuostolius, bet kokius veiklos sutrikimus, pelno ar pajamų praradimą, sutarčių netekimą, gerovės ar įvaizdžio žalą ar netekimą, teisės į nuostolių padengimą netekimą, (ii) bet kokius Platformoje pateikiamos Kelionių paslaugų teikėjo (aprašymo) informacijos netikslumus (įskaitant kainas, užimtumą ir įvertinimus), (iii) Kelionių paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas ir produktus, (iv) bet kokią (tiesioginę, netiesioginę, pasekminę ar nežymią) žalą, nuostolius ar išlaidas, kuriuos patirtumėte dėl Platformos naudojimo, negalėjimo naudoti ar vėlavimo, arba (v) už bet kokius (asmens) sužeidimus, mirties atvejus, žalą nuosavybei ar kitą (tiesioginę, netiesioginę, specifinę, pasekminę ar nežymią) žalą bei nuostolius patirtus dėl (teisinių) procedūrų, klaidų, taisyklių nesilaikymo, apsileidimo, tyčinių nusižengimų, trūkstamos informacijos, neveiklumo, neteisingos informacijos, civilinės teisės pažeidimų ar atsakomybės, susijusios (visiškai arba dalinai) su Kelionių paslaugų teikėju (jo darbuotojais, vadovais, tarnautojais, agentais, atstovais, subrangovais ar bendradarbiaujančiomis kompanijomis), įskaitant bet kokius (dalinius) atšaukimus, numerių trūkumą, streikus, force majeure aplinkybes ar bet kokius kitus įvykius, kuriems mes neturime įtakos.

  Booking.com nėra atsakinga (ir neprisiima jokių įsipareigojimų) už Kelionės naudojimą, galiojimą, kokybę, tinkamumą, atitikimą ar atitinkamą atskleidimą ir neatstovauja, nesuteikia jokių su tuo susijusių numanomų, įstatymu numatytų ar kitokių garantijų ir sąlygų, įskaitant bet kokias numanomas tinkamumo prekybai, teisių, nepažeidimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad atitinkamas Kelionių paslaugų teikėjas yra vienintelis atsakingas ir prisiima visą su Kelionę susijusią atsakomybę ir įsipareigojimus (įskaitant visas Kelionių paslaugų teikėjo suteiktas garantijas ir atstovavimus). Booking.com nėra Kelionės perpardavėja ar pardavėja. Su Kelione susijusius skundus ir reikalavimus (įskaitant susijusius su pasiūlyta (specialia / akcijine) kaina, nuostatais ar Klientų pateiktais konkrečiais pageidavimais) turi spręsti Kelionių paslaugų teikėjas. Booking.com nėra atsakinga už tokius skundus, reikalavimus ir (produkto) atsakomybes ir nepripažįsta jokių su tuo susijusių įsipareigojimų.

  Nepaisant to, ar Kelionių paslaugų teikėjas nuo jūsų sąskaitos nuskaičiavo mokestį už Kelionę, ar ne, arba jei mes šį procesą palengviname, jūs sutinkate ir pripažįstate, kad Kelionių paslaugų teikėjas yra visada atsakingas už pinigų surinkimą, nuskaičiavimą, pervedimą bei mokesčių mokėjimą atitinkamoms mokesčių institucijoms. Booking.com nėra atsakinga už pinigų surinkimą, nuskaičiavimą, pervedimą bei mokesčių mokėjimą atitinkamoms mokesčių institucijoms. Booking.com nėra jokių Platformoje teikiamų paslaugų ar produktų pardavėja.

  Į mūsų sistemą įkeldami nuotraukas arba paveikslelius (pvz., šalia atsiliepimo) paliudijate, garantuojate ir sutinkate, kad jums priklauso nuotraukų arba paveikslėlių autoriaus teisė ir kad sutinkate, jog Booking.com naudotų įkeltas nuotraukas arba paveikslėlius savo (mobiliojoje) svetainėje ir programėlėje bei kitoje reklaminėje medžiagoje (internete ir ne internete), leidiniuose Booking.com vardu savo nuožiūra. Jūs suteikiate Booking.com neišimtinę, neatšaukiamą, besąlyginę, ilgalaikę teisę ir licenciją pasauliniu mastu naudoti, dauginti, demonstruoti, atkurti, platinti, sublicencijuoti, skelbti ir viešinti nuotraukas arba paveikslėlius Booking.com nuožiūra. Asmuo, įkėlęs nuotraukas arba paveikslėlius prisiima visišką teisinę ir moralinę atsakomybę už bet kokius ir visus teisinius trečiųjų šalių skundus (įskaitant, bet neapsiribojant apgyvendinimo įstaigų savininkais) dėl Booking.com nuotraukų arba paveikslėlių publikavimo bei naudojimo. Booking.com nepriklauso ir nereimia įkeltų nuotraukų arba paveikslėlių. Nuotraukas arba paveikslėlius įkėlęs asmuo prisiima atsakomybę užtikrinti jų tikrumą, galiojimą ir teisę naudoti, todėl tai nėra Booking.com atsakomybė. Asmuo, įkėlęs nuotraukas arba paveikslėlius garantuoja, kad jie neturi virusų, Trojos arklių arba užkrėstų dokumentų bei pornografinės, nelegalios, nepadorios, įžeidžiančios, nepageidaujamos arba nederamos medžiagos ir nepažeidžia jokių trečiųjų šalių (intelektinės nuosavybės teisės, autoriaus teisės ar privatumo) teisių. Bet kokios nuotraukos arba paveikslėliai, kurie neatitiks anksčiau minėtų kriterijų, nebus skelbiami ir/ arba bus pašalinti/ ištrinti bet kuriuo momentu be išankstinio pranešimo.

  Booking.com turi teisę nedelsdama panaikinti arba apriboti prieigą prie mūsų Platformos, mūsų (klientų) aptarnavimo komandos paslaugų ir (arba) jūsų Booking.com paskyros ir (arba) atšaukti patvirtintą užsakymą ir (arba) užkirsti kelią užsakymo atlikimui, jei padarėte ar esate pagrįstai įtariami (i) tam tikromis sukčiavimo ar piktnaudžiavimo formomis, (ii) galiojančių įstatymų ir (arba) taisyklių nesilaikymu, (iii) Booking.com vertybių ir principų nesilaikymu, (iv) netinkamu ar neteisėtu elgesiu, kuris apima, bet neapsiriboja: smurtu, grasinimu, priekabiavimu, diskriminacija, neapykantos kurstymu, pavojaus sukėlimu, privatumo pažeidimu, prekyba žmonėmis, vaikų išnaudojimu ir nešvankybėmis apie Booking.com (ar įmonės darbuotojus ir atstovus), Kelionių paslaugų teikėją (arba jo darbuotojus ir atstovus) ir (arba) trečiąsias šalis, arba yra (v) kitų aplinkybių, kurios, Booking.com nuožiūra, pagrįstai pateisina Booking.com jums taikomas aukščiau išvardytas sankcijas.

  10. Intelektinės nuosavybės teisės

  Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga mūsų paslaugoms, prieinama arba naudojama mūsų Platformoje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Platformos turinį ir informaciją priklauso Booking.com B.V. ir jos Kelionių paslaugų teikėjams.

  Booking.com išskirtine nuosavybės teise priklauso visos teisės, pavadinimai ir interesai (visos intelektinės nuosavybės teisės) (išvaizdos (ir infrastruktūros) Platformos, kurioje paslauga yra teikiama ir prieinama (įskaitant svečių atsiliepimus ir išverstą turinį) ir jūs neturite teisės kopijuoti, susieti, naudoti (hiper-/ar kitas) nuorodas, skelbti, reklamuoti, parduoti, integruoti, naudoti, derinti ar kitaip naudoti pateiktą turinį (įskaitant visus vertimus ir svečių atsiliepimus) arba mūsų prekės ženklą be mūsų raštiško sutikimo. Tiek, kiek jūs (visiškai ar iš dalies) galėtumėte naudoti ar derinti mūsų Platformoje esantį (išverstą) turinį (įskaitant svečių atsiliepimus) arba kaip nors kitaip įgytumėte teisę į svetainę ar bet kokį (išverstą) turinį arba svečių atsiliepimus, jūs esate įpareigoti priskirti ir perduoti visas tokias intelektinės nuosavybės teises Booking.com. Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas ar kuris nors iš minėtų veiksmų sudarys esminį mūsų intelektinės nuosavybės (įskaitant autorines ir teises į duomenų bazes) teisės pažeidimą.

  11. Taikoma teisė, jurisdikcija ir ginčų sprendimas

  Šios sąlygos ir mūsų paslaugų teikimas reglamentuojami ir aiškinami pagal Nyderlandų įstatymus. Nepaisant pirmiau minėtos pasirinkimo teisės, fizinis asmuo, besinaudojantis bet kuria iš mūsų paslaugų tikslui, kuris gali būti laikomas nesusijusiu su jo profesine veikla (toliau – „vartotojas“), gali remtis privalomomis teisės aktų nuostatomis šalies, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą (t. y. teisės aktų nuostatomis, kurios pagal teisės pasirinkimo taisykles minėtoje šalyje, turi būti taikomos nepaisant šios teisės pasirinkimo skilties; toliau – „Privalomos nuostatos“). Visi ginčai, kylantys iš šių bendrųjų sąlygų ir mūsų paslaugų, pateikiami tik kompetentingiems teismams Amsterdame, Nyderlanduose. Nepaisant anksčiau išdėstytos nuostatos dėl jurisdikcijos, vartotojas, vykdydamas susijusias taikomas Privalomas nuostatas, taip pat gali pateikti ieškinį šalies, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismams, o teismo procesas prieš vartotoją gali būti vykdomas tik tos šalies, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismuose. Vartotojams (Europos ekonominėje erdvėje) patariame iš pradžių susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo centru ir pateikti jiems savo skundus. Jei tai neišsprendžia situacijos, savo skundą galite pateikti per Europos Komisijos ODR platformą. Šią internetinę ginčų sprendimo platformą rasite čia: http://ec.europa.eu/odr.

  Originali angliška šių sąlygų ir taisyklių versija gali būti išversta į kitas kalbas. Išverstas tekstas yra tik paslauga svetainės lankytojams, o ne profesionalus vertimas, jūs negalite juo remtis, gindami savo teises. Jei kiltų nesutarimų dėl šių taisyklių ir sąlygų turinio ar jo interpretavimo, arba neatitikimų tarp vertimo į bet kurią kalbą ir angliškos versijos, angliška versija bus laikoma galiojančia, neginčijama ir galutine. Anglišką versiją galite rasti mūsų Platformoje (pasirinkite svetainės rodymą anglų kalbą) arba mes galime jums ją atsiųsti, gavę jūsų raštišką prašymą.

  Jei bet kuri šių taisyklių ir sąlygų dalis yra ar tampa neteisinga, negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios lieka galioti ir turite jų laikytis. Tokiu atveju neteisinga dalis lieka maksimaliai galioti tiek, kiek leidžia šiai sričiai taikomi įstatymai, ir jūs turėsite sutikti su panašia į neteisingą, negaliojančią ar neįgyvendinamą dalimi, priklausomai nuo šių taisyklių ir sąlygų turinio ir tikslo.

  12. Apie Booking.com

  Kelionių paslaugas teikia Booking.com B. V., ribotos atsakomybės kompanija, įkurta pagal Nyderlandų įstatymus. Jos biurų adresas yra Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdamas, Nyderlandai. Amsterdamo Prekybos rūmų registracijos numeris – 31047344. Mūsų PVM registracijos numeris yra NL805734958B01.

  Booking.com pagrindinė būstinė Amsterdame, Nyderlanduose yra remiama įvairių dukterinių grupės bendrovių („pagalbinės kompanijos“) visame pasaulyje. Pagalbinės kompanijos atlieka pagalbinius darbus, reikalingus pagrindinei Booking.com veiklai palaikyti. Tam tikros pagalbinės kompanijos teikia ribotas klientų aptarnavimo paslaugas (tik telefonu). Pagalbinės kompanijos neturi internetinės Platformos (ir jokiu būdu nekontroliuoja, nevaldo, nepalaiko ir nevadovauja Platformai). Pagalbinės kompanijos nėra įgaliotos ir neturi teisės teikti Kelionių paslaugų, atstovauti Booking.com ar pasirašyti bet kokio pobūdžio sutarčių Booking.com vardu. Jūs neturite jokių (teisinių ar kontraktinių) santykių su pagalbinėmis kompanijomis. Pagalbinės kompanijos neveikia ir nėra įgaliotos veikti Booking.com vardu. Booking.com nepriima ir nesutinka su jokia kita vieta ar biuru pasaulyje (įskaitant ir pagalbinių kompanijų biurus), išskyrus registruotą kompanijos biurą Amsterdame.

 • Jūsų užsakymui taikomos ankstesnės mūsų automobilių nuomos paslaugų teikimo sąlygos
 • Jūsų užsakymui taikomos ankstesnės mūsų oro uosto taksi paslaugų teikimo sąlygos