Prejsť na hlavný obsah
Ubytovanie Lety Prenájom áut Letiskové taxi
Vytlačiť / Uložiť

2019-10-24 00:25:48

Všeobecné podmienky služieb v cestovnom ruchu

Obsah

Kódex osvedčených postupov

Našim cieľom je uľahčiť ľuďom spoznávať svet tým, že im ponúkame tie najlepšie možnosti ubytovania na svete a možnosť jednoducho navštíviť tie najlepšie miesta a atrakcie. Na dosiahnutie stanoveného cieľa dodržiavame nasledujúce zásady:

Úvod k všeobecným podmienkam

Tieto podmienky, ktoré môžu byť z času na čas pozmenené, sa vzťahujú na všetky naše služby poskytované online priamo alebo nepriamo (cez distribútorov) prostredníctvom mobilných zariadení, e-mailu alebo telefónu. Prístupom, prehliadaním alebo používaním našej (mobilnej) stránky alebo akýchkoľvek našich aplikácií prostredníctvom ktorejkoľvek platformy (odteraz pod spoločným názvom "platforma") a/alebo dokončením rezervácie potvrdzujete a súhlasíte, že ste čítali porozumeli a súhlasili s podmienkami uvedenými nižšie (vrátane prehlásenia o ochrane osobných údajov).

Tieto stránky, ich obsah a infraštruktúra, ako aj služba rezervácie ubytovania online (vrátane spravovania platobných služieb) poskytované nami na týchto stránkach a ich prostredníctvom sú vlastnené, prevádzkované a poskytované spoločnosťou Booking.com B.V. a sú poskytované iba pre vaše osobné, nie podnikateľské (B2C) účely v rozmedzí dole uvedených podmienok. Vzťah medzi nami a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu sa riadi osobitnými podmienkami, ktoré určujú obchodný vzťah (B2B) s každým z poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. Každý poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu má profesionálne záväzky voči Booking.com v prípade, že svoje služby poskytuje a/alebo sprístupňuje na alebo cez Booking.com (aj v prípade business-to-business ("B2B") a/alebo business-to-consumer ("B2C")). Upozorňujeme, že poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu majú okrem všeobecných podmienok právo uplatňovať a/alebo vyžadovať splnenie svojich vlastných podmienok a pravidiel na používanie, prístup a využívanie služieb v cestovnom ruchu (ktoré môžu zahŕňať ustanovenia o obmedzení zodpovednosti).

Definície

"Booking.com", "my", "nám" alebo "náš" sa vzťahuje k Booking.com B.V., spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá podlieha holandskému právu a má sídlo na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko. "Platforma" označuje (mobilnú) webovú stránku a aplikáciu, prostredníctvom ktorých Booking.com poskytuje svoju službu a ktoré sú vlastnené, riadené, spravované, udržiavané a/alebo hosťované spoločnosťou Booking.com. "Služba v cestovnom ruchu" označuje rôzne cestovné produkty a služby, ktoré si môžete objednať, nadobudnúť, zakúpiť, kúpiť, zaplatiť, prenajať, poskytnúť, rezervovať, kombinovať a využívať od poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

"Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu" je profesionálny poskytovateľ ubytovania (napr. hotel, motel, apartmán, bed & breakfast), atrakcií (napr. (tematický) park, múzeá, prehliadky), dopravy (napr. prenájom automabilov, výletné lode, zelezničná doprava, letiskový transfer, autobusové prehliadky, doprava), zájazdov, cestovaného poistenia a akéhokoľvek iného produkty či služby, ktoré súvisia s cestovným ruchom a sú z času na čas dostupné na rezervovanie prostredníctvom Platformy (buď B2B alebo B2C).

"Poskytnutie služby v cestovnom ruchu" označuje online zakúpenie, objednanie, (spravované) platby alebo rezerváciu služieb ponúknutých alebo sprostredkovaných spoločnosťou Booking.com vo vzťahu k rozličným produktov a službám, ktoré sú z času na čas sprostredkované poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu na platforme.

"Rezervácia služby v cestovnom ruchu" označuje objednanie, zakúpenie, platbu a rezerváciu služby.

1. Rozsah a popis našich služieb

Prostredníctvom našej platformy, my (Booking.com B.V. a affiliate (distribuční) partneri) poskytujeme online platformu, cez ktorú môžu poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu – v rámci svojej podnikateľskej činnosti (napr. B2C alebo B2B) – ponúkať, predávať, prezentovať a/alebo ponúkať (podľa relevantnosti) produkty a služby na objednávku, zakúpenie, rezerváciu, prenájom, a cez ktorú môžu návštevníci platformy objavovať, hľadať, porovnávať, objednávať a vytvárať objednávky, rezervácie, kúpu a platby (t.j. poskytnutie služby v cestovnom ruchu). Používaním alebo využívaním poskytnutia služby v cestovnom ruchu (napr. vytvorením si rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom poskytnutia služby v cestovnom ruchu) vstupujete do priameho (právne záväzného) zmluvného vzťahu s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu, u ktorého si vytvoríte rezerváciu alebo zakúpite produkt alebo službu (podľa relevantnosti). Od okamihu vykonania rezervácie služby v cestovnom ruchu vystupujeme výhradne ako sprostredkovateľ medzi vami a poskytovateľom služby v cestovnom ruchu, odovzdávajúc relevantné informácie o vašej rezervácii príslušnému poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu a zasielajúc vám e-mailové potvrdenie rezervácie v mene a za poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Booking.com nepredáva, neprenajíma, neponúka žiadne (cestovateľské) produkty alebo služby.

Pri poskytovaní služby v cestovnom ruchu uverejňujeme informácie na základe údajov poskytnutých samotnými poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu. Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí propagujú a ponúkajú svoje služby v cestovnom ruchu na platforme, majú prístup do našich systémov a extranetu a sú plne zodpovední za aktualizáciu všetkých cien/poplatkov, dostupnosti, všeobecných podmienok a iných relevantných informácií uvedených na platforme. Napriek tomu, že naším cieľom je poskytovať služby v cestovnom ruchu čo najkvalitnejšie, nebudeme overovať, a teda nemôžeme zabezpečiť presnosť, úplnosť a správnosť všetkých informácií. Takisto nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby (vrátane zjavne nesprávnych údajov a typografických chýb), akékoľvek prerušenia (spôsobené dočasnou alebo čiastočnou poruchou, opravou, aktualizáciou alebo údržbou našej platformy a podobne), nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie alebo neposkytnuté informácie. Za presnosť, úplnosť a správnosť (popisných) informácií (vrátane cien/poplatkov, všeobecných podmienok a dostupnosti) zobrazených na našej platforme je vždy zodpovedný poskytovateľ služby v cestovnom ruchu. Naša platforma nepredstavuje a nemala by byť považovaná za odporúčanie alebo potvrdenie kvality, úrovne služieb alebo hodnotenia dostupných poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu (ani ich vybavenia, objektu, vozidla, (hlavných alebo vedľajších) produktov alebo služieb), ak nie je výslovne uvedené inak.

Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu je k dispozícii iba na súkromné, nie podnikateľské, účely. Z tohto dôvodu nie ste oprávnený znovu predať, prepojiť, kopírovať, monitorovať (napríklad "spider", "scrape"), zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, softvér, rezervácie, lístky, produkty alebo služby sprístupnené na našej platforme za akýmkoľvek podnikateľským alebo konkurenčným účelom alebo aktivitami.

2. Ceny, preškrtnuté ceny a rozdiel v cene vyrovnáme

Ceny, aké ponúkajú poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu na našej platforme sú vysoko konkurencieschopné. Všetky ceny služieb v cestonom ruchu sú zobrazené vrátane DPH a všetkých ostatných daní (tieto dane sa môžu priebežne zmeniť) a poplatkov, pokiaľ naša platforma alebo e-mailové potvrdenie rezervácie neuvádza inak. Ceny lístkov sú uvedené za osobu alebo skupinu a môže sa na ne vzťahovať stanovená doba platnosti uvedená na lístku. V prípade nedostavenia sa na pobyt (no-show) alebo zrušenia pobytu si poskytovateľ služby v cestovnom ruchu môže účtovať poplatky a dane (vrátane turistickej/mestskej dane).

Niekedy sú na našej platforme k dispozícii nižšie ceny určitého pobytu, produktu alebo služby. Tieto ceny vytvorené poskytovateľom služby v cestovnom ruchu však môžu byť viazané na špeciálne obmedzenia alebo podmienky, napríklad v súvislosti so storno podmienkami a vrátením peňazí. Prosím, skontrolujte si podrobne informácie a podmienky o takomto produkte, službe alebo rezervácii a uistite sa, či sa práve na ne nevzťahujú takéto podmienky pred vykonaním rezervácie.

Preškrtnutá cena zobrazená pri izbách je založená na tretej najvyššej aktuálnej cene, ktorú poskytovateľ služby v cestovnom ruchu ponúka za danú službu s rovnakými podmienkami rezervácie a nákupu 15 dní pred a 15 dní po dátume príchodu alebo v deň využitia služby. Ak do vášho príchodu alebo využitia služby zostáva menej ako 15 dní, použijeme príslušný počet dní po dátume príjazdu alebo využitia služby tak, aby bol súčet 30 dní.

Chceme, aby ste za svoj pobyt v ubytovacom zariadení platili najnižšiu možnú cenu. Ak nájdete vaše ubytovanie s tými istými rezervačnými podmienkami za nižšiu cenu na internete po vytvorení rezervácie u nás, dorovnáme rozdiel medzi našou cenou a nižšou cenou na základe podmienok Rozdiel v cene vyrovnáme. Naša iniciatíva Rozdiel v cene vyrovnáme sa nevzťahuje na produkty a služby, ktoré nesúvisia s ubytovaním.

Prevodník mien je k dispozícii iba pre informačné účely a nemalo by sa naň spoliehať ako na správny a presný zdroj informácií o cene; skutočné sadzby sa môžu meniť.

Očividné chyby a nepresnosti (vrátane preklepov) nie sú zaväzujúce.

Všetky ponuky a akcie sú patrične označené. Ak ponuky nie sú označené, nemôžete si odvodzovať žiadne práva v prípade očividných chýb a nepresností.

3. Ochrana súkromia

Booking.com rešpektuje Vaše súkromie Prečítajte si, prosím, naše pravidlá ochrany osobných údajov a použitia cookies pre viac informácií.

4. Zdarma pre užívateľov, platia iba poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu!

Ak nie je uvdené inak, naša služba je pre užívateľov zdarma, pretože, na rozdiel od mnohých iných strán, vám nebudeme účtovať poplatky za poskytnutie služieb v cestovnom ruchu, ani pridávať akékoľvek dodatočné (rezervačné) poplatky k cene. Poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu zaplatíte relevantnú sumu, aká je uvedená pri rezervácii služby v cesovnom ruchu (vrátane – poplatkov zatiaľ neuvedených v cene – dane, poplatky a príplatky (ak je to relevantné)).

Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu platia spoločnosti Booking.com províziu (t.j. malé percento z ceny produktu (napr. cena izby)) po tom, čo užívateľ využije produkt alebo službu od poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (napr. po tom, ako sa hosť ubytuje v (a zaplatí) ubytovaní). Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu si môžu zlepšiť pozíciu na platforme zvýšením provízie, ktorú platia (Visibility Booster). Využitie nástroja Visibility Booster (platením vyššej provízie výmenou za lepšiu pozíciu na platforme) je na uvážení každého poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a môže byť vužité z času na čas a podľa ponuky produktov. Algorytmus umiestnenia na platforme bude brať do úvahy zvýšenie provízie pri určovaní predvolnej pozície. Preferovaní partneri platia vyššiu províziu výmenou za lepšiu pozíciu na platforme.

Na platforme budú uverejnení iba tí poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu (a ich produkty na B2B a/alebo B2C propagáciu), ktorí majú s Booking.com obchodný vzťah (určený zmluvou). Booking.com nie je otvorená platforma (ako sú napr. Amazon či eBay), na ktorej môžu svoje produkty sprístupniť koneční užívatelia (nie C2C platforma); Booking.com nedovoľuje neprofesionálnym stranám ponúkať alebo predávať produkty na alebo cez Booking.com.

5. Kreditná karta alebo bankový prevod

V niektorých prípadoch ponúkajú niektorí poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu možnosť zaplatenia rezervácií služieb v cestovnom ruchu (úplne alebo čiastočne a podľa platobných podmienok poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu) priamo poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu v čase rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom zabezpečeného online platobného systému (všetko v rozsahu podpory vašej banky). V prípade niektorých produktov alebo služieb, Booking.com zabezpečuje (prostredníctvom tretích strán) platbu za daný produkt alebo službu (t.j. službu zabezpečenia platby) pre a v mene poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (Booking.com za žiadnych okolností nevystupuje ako e-commerce obchodník ("merchant of record")). Platba je bezpečne spracovaná platobným procesorom tretej strany a odvedená priamo z vašej kreditnej/debetnej karty alebo bankového účtu na bankový účet poskytovateľa ubytovania. Akákoľvek platba prevedená poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu predstavuje platbu (čiastočnú platbu) za relevantný produkt alebo službu a táto suma predstavujúca definitívne vysporiadanie nemôže byť spätne navrátená.

Upozorňujeme, že v prípade niektorých (nevratných) cien a špeciálnych ponúk môžu poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu vyžadovať platbu vopred bankovým prevodom (ak je to možné) alebo kreditnou kartou, ktorá môže byť predbežne autorizovaná respektíve z nej môže byť stiahnutá platba (niekedy bez nároku na vrátenie peňazí) pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu. Pred dokončením rezervácie služby v cestovnom ruchu si, prosím, dôkladne prečítajte podmienky vzťahujúce sa na vami vybraný produkt alebo službu, v ktorých môžu byť takéto špeciálne podmienky uvedené. Spoločnosť Booking.com nenesie zodpovednosť za žiadne (oprávnené, (údajne) neoprávnené alebo nesprávne) stiahnutie platby poskytovateľom služby v cestovnom ruchu a nie je možné si vyžadovať žiadnu sumu za správne alebo oprávnené stiahnutie platby poskytovateľom služby v cestovnom ruchu z vašej kreditnej karty (vrátane predplatených rezervácií, nedostavení sa na pobyt a storien).

V prípade podvodu alebo neoprávneného použitia kreditnej karty tretími stranami väčšina bánk a spoločností vydávajúcich platobné karty znáša riziko s tým vzniknuté, v niektorých prípadoch so spoluúčasťou (zvyčajne vo výške 50 EUR (alebo v zodpovedajúcej sume vo vašej miestnej mene)). Ak vám spoločnosť, ktorá vydala vašu platobnú kartu, alebo banka takúto spoluúčasť zaúčtuje z toho dôvodu, že došlo k neoprávneným transakciám v dôsledku vytvorenia rezervácie na našej platforme, túto spoluúčasť vám preplatíme až do celkovej výšky 50 EUR (alebo do zodpovedajúcej sumy vo vašej miestnej mene). Aby mohlo dôjsť k náhrade škody vzniknutej v dôsledku podvodu, nahláste udalosť poskytovateľovi platobnej karty (v súlade s jeho pravidlami a postupmi takéhoto nahlasovania) a okamžite nás kontaktujte. Prosím, poskytnite nám dôkaz o zaúčtovanej spoluúčasti (napr. podmienky spoločnosti, ktorá vašu platobnú kartu vydala). Náhrada finančnej straty sa vzťahuje len na tie rezervácie, ktoré boli vytvorené s použitím platobnej karty na zabezpečenom serveri Booking.com, a na prípad neoprávneného použitia vašej platobnej karty vzniknutého z našej nedbanlivosti a bez vášho zavinenia počas používania nášho zabezpečeného servera.

6. Platba vopred, storno, nedostavenie sa na pobyt a dôležité informácie

Vytvorením rezervácie služby v cestovnom ruchu u poskytovateľa služby v cestovnom ruchu prijímate a súhlasíte s príslušnými storno podmienkami a podmienkami pri nedostavení sa na pobyt alebo návštevu u daného poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, ako aj s akýmikoľvek dodatočnými (dodacími) podmienkami poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, ktoré sa môžu vzťahovať na vašu službu v cestovnom ruchu (vrátane informácií poskytnutých poskytovateľom služby v cestovnom ruchu na našej platforme a všeobecných podmienok poskytovateľa služby v cestovnom ruchu), ďalej vrátane poskytovaných služieb a/alebo produktov ponúknutých poskytovateľom služby v cestovnom ruchu. Relevantné (dodacie/nákupné/užívateľské) podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu možno získať od príslušného poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Všeobecné podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu v prípade storna a nedostavenia sa na pobyt sú k dispozícii na našej platforme na informačných stránkach poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, počas rezervačného procesu a v e-mailovom potvrdení rezervácie (ak je to relevantné). Upozorňujeme Vás, že určité sadzby, poplatky alebo špeciálne ponuky neponúkajú možnosť storna, vrátenia peňazí alebo zmeny. V prípade zrušenia rezervácie alebo v prípade nedostavenia sa na pobyt, môžu byť zo strany poskytovateľa služby v cestovnom ruchu účtované príslušné mestské poplatky alebo turistická daň. Skontrolujte si, prosím, podrobne informácie o produkte alebo službe ohľadom týchto podmienok pred vytvorením rezervácie. Upozorňujeme Vás, že rezervácia služby v cestovnom ruchu, ktorá vyžaduje platbu vopred alebo (úplné alebo čiastočné) predplatné, môže byť zrušená (bez predchádzajúceho varovania alebo oznámenia o nezaplatení platby), v prípade, ak príslušnú (zostávajúcu) sumu(y) nie je možné v plnej výške odviesť v stanovenom platobnom termíne v súlade s príslušnými platobnými podmienkami poskytovateľa služby v cestovnom ruchu a danej rezervácie. Podmienky súvisiace s platbou vopred a stornom rezervácie sa môžu pri jednotlivých typoch segmentu, produktu alebo sluby líšiť pri každej službe v cestovnom ruchu. Prosím, prečítajte si pozorne informácie na našej platforme uvedené pri jednotlivých typoch služieb v cestovnom ruchu a informácie v spodnej časti stránok jednotlivých poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu na platforme a dôležité informácie v potvrdení rezervácie. Môžu tu byť uvedené dodatočné podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (napr. týkajúce sa vekových obmedzení, zálohy, storno podmienok a príplatku za skupinovú rezerváciu, prísteliek, raňajok, ubytovania s domácim zvieraťom a prijímaných typov kariet). Za oneskorené platby, nesprávne údaje banky, debetnej alebo kreditnej karty, neplatnú kreditnú/ debetnú kartu alebo nedostatočné finančné prostriedky nesiete riziko vy, a preto nebudete mať nárok na vrátenie akejkoľvek (nenávratnej) predplatenej sumy, iba ak by s tým súhlasil poskytovateľ služby v cestovnom ruchu alebo vám to umožnili jeho (predplatné) platobné a storno podmienky.

Ak si prajete zobraziť, zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu služby v cestovnom ruchu, vráťte sa prosím k e-mailu s potvrdením rezervácie a nasledujte dané inštrukcie. Upozorňujem, že za zrušenie rezervácie vám môže poskytovateľ služby v cestovnom ruchu účtovať poplatok v súlade s jeho storno podmienkami, podmienkami platby vopred a podmienkami nedostavenia sa na pobyt a v prípade platby vopred vám nemusí byť vrátená zaplatená suma. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali storno podmienky, podmienky platby vopred a podmienky nedostavenia sa na pobyt v danom ubytovaní pred vytvorením rezervácie a uistili sa, že požadovanú platbu zaplatíte včas v súlade s podmienkami danej rezervácie.

Ak v deň check-inu meškáte, prídete neskôr alebo sa dostavíte na ďalší deň, uistite sa, že (včas/pohotovo) informujete o tejto situácii poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, aby tak vedel, kedy vás môže očakávať, čím predídete zrušeniu služby (rezervácie) alebo plateniu poplatku za nedostavenie sa. Naše Služby zákazníkom vám v prípade potreby môžu pomôcť informovať poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Booking.com nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky vášho oneskoreného príchodu, zrušenie rezervácie alebo účtovanie poplatku za nedostavenie sa zo strany poskytovateľa služby v cestovnom ruchu.

7. (Ďalšia) korešpondencia a komunikácia

Dokončením rezervácie služby v cestovnom ruchu súhlasíte s tým, že od nás dostanete (i) e-mail posielaný krátko pred dátumom príchodu s informáciami o danej destinácií a ponukami súvisiacimi s vašou rezerváciou služby v cestovnom ruchu a miestom pobytu (vrátane ponúk tretích strán, ktoré ste si sami aktívne vyžiadali), (ii) e-mail po príchode na ohodnotenie (skúsenosti s) poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a služby v cestovnom ruchu a (iii) e-mail, ktorý posielame po ukončení vášho pobytu v ubytovacom zariadení, so žiadosťou o vyplnenie hodnotenia ubytovacieho zariadenia. Prečítajte si, prosím, naše pravidlá ochrany osobných údajov a použitia cookies, kde nájdete viac informácií o tom, ako vás môžeme kontaktovať.

Booking.com odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu od alebo s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu na svojej platforme alebo cez svoju platformu. Nie je možné vyvodzovať žiadne práva z akejkoľvek požiadavky alebo komunikácie s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu alebo (v akejkoľvek forme) z potvrdenia o prijatí akejkoľvek formy komunikácie alebo žiadosti. Booking.com nemôže zaručiť, že akákoľvek žiadosť alebo komunikácia bude (riadne a včas) prijatá/prečítaná, dodržaná, alebo splnená poskytovateľom služby v cestovnom trhu.

Aby bolo možné náležite dokončiť a zaručiť vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu, je potrebné, aby ste správne zadali svoju e-mailovú adresu. Nenesieme zodpovednosť za (a nemáme žiadnu povinnosť overovať) akúkoľvek nesprávne alebo chybne zadanú e-mailovú adresu alebo nepresné či nesprávne (mobilné) telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty.

Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti voči Booking.com alebo v súvislosti s ponúkanou službou v cestovnom ruchu musí byť urýchlene podané do 30 dní od stanoveného dňa využitia produktu alebo služby (napr. dátumu odhlásenia sa z ubytovania). Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti podané po uplynutí 30-dňovej lehoty môže byt zamietnuté a žiadateľ stratí svoj nárok na kompenzáciu (za škody alebo finančné útraty).

Kvôli neustálym aktualizáciám a zmenám cien a dostupnosti dôrazne odporúčame, aby ste si vyhotovili snímky obrazovky počas rezervovania, aby ste mohli zdokladovať svoj nárok (v prípade potreby).

Pre zákazníkov (v Európskom hospodárskom priestore): Odporúčame vám informovať nás o akýchkoľvek sťažnostiach tým, že sa najskôr obrátite na Služby zákazníkom. Ak vaša sťažnosť nebude vyriešená, môžete ju predložiť prostredníctvom platformy Európskej komisie pre riešenie sporov. Túto platformu nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

8. Ranking, Program preferovaných ubytovaní, označenie hviezdičkami a hodnotenia hostí

Predvolené nastavenie klasifikácie poskytovateľa služby v cestovnom ruchu na našej platforme je 'Booking.com odporúča' (alebo podobné slová), ide o predvolenú klasifikáciu. Upozorňujeme, že predvolená klasifikácia je vytvorená prostredníctvom komplexného, stále sa meniaceho systému (algoritmu) a závisí od viacerých kritérií nastavených tak, aby čo najviac vyhovovala vyhľadávajúcim osobám a ubytovaniam. Klasifikácia je pri každom zákazníkovi a vyhľadávaní iná, nakoľko je ovplyvnená niekoľkými kritériami, ako sú napríklad obľúbenosť ubytovania medzi našimi zákazníkmi (napr. hodnotenia hostí), história zákazníckeho servisu (vrátane počtu a typu sťažností hostí), určité údaje týkajúce sa rezervácie (napr. počet rezervácií, storná, miera konverzie, prekročenie kapacity ubytovania, dostupnosť, atď.) ako aj (história) aktivity používateľa v internetovom prehliadači. V predvolenej klasifikácii sú tiež zahrnuté platba provízie od ubytovania na čas a percento provízie. Na klasifikáciu poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu ponúkame tiež iné spôsoby. Zákazník môže klasifikovať napríklad ubytovanie na základe najnižšej ceny, skóre hodnotení, typu ubytovania a pod. Zákazník má tým pádom plnú kontrolu nad prezentáciou výsledkov vyhľadávania.

V niektorých mestách a regiónoch prevádzkuje spoločnosť Booking.com Program preferovaných partnerov. Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí spĺňajú podmienky programu, sú zobrazení pred ostatnými poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu v prednastavenom rankingu "odporúčaných" ubytovaní v danom meste/regióne. Preferovaní poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu sú označení symbolom "palec hore" a za tento vyšší ranking platí preferovaný poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu vyššiu províziu z rezervácií. Do programu sa môžu zapojiť iba tí poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí spĺňajú určité kritériá.

Hodnotenie hviezdičkami uvedené na Booking.com nie je stanovené spoločnosťou Booking.com. Hodnotenie hviezdičkami si stanovuje ubytovacie zariadenie samo alebo je stanovené nezávislým poskytovateľom (treťou stranou), ktorý (objektívne) udeľuje počet hviezdičiek. Ponuky sa zobrazujú usporiadané pomocou hodnotenia (od najnižšieho po najvyššie alebo od najvyššieho po najnižšie), ktoré spoločnosti Booking.com poskytol poskytovateľ. Podľa (miestnych) nariadení je počet hviezdičiek určovaný buď (nezávislou) treťou stranou, napríklad (oficiálnou) organizáciou pre hodnotenie hotelov, alebo je určovaný bez ohľadu na objektívne kritériá názorom samotných majiteľov ubytovacích zariadení. Booking.com nenesie právnu zodpovednosť za počet hviezdičiek ani ich počet nekontroluje. Vo všeobecnosti počet hviezdičiek odráža, ako ubytovacie zariadenie spĺňa právne požiadavky (ak sú stanovené) alebo, ak počet hviezdičiek nie je regulovaný, odráža to, ako sa ubytovanie porovnáva so štandardom v rámci hotelového priemyslu, pokiaľ ide o ceny, vybavenie a služby, ktoré má k dispozícii (tieto štandardy sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo organizácie).

Spoločnosť Booking.com požiada iba tých hostí, ktorí sa ubytovali v ubytovaní, aby napísali komentár k ich pobytu v danom ubytovaní a uviedli skóre určitých aspektov ich pobytu alebo môžu byť požiadaní napísať hodnotenie počas pobytu. Kompletné hodnotenie hosťa (vrátane hodnotenia počas pobytu) môže byť (a) uverejnené na informačnej stránke relevantného poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu na našej platforme a to výlučne za účelom informovania (budúcich) zákazníkov o vašich názoroch na servis (úroveň) a kvalitu daného poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a (b) (úplne alebo čiastočne) použité a umiestnené spoločnosťou Booking.com, podľa vlastného uváženia (napr. pre marketing, reklamu alebo vylepšenie nášho servisu) na našej platforme alebo inej sociálnej mediálnej platfome, newslettroch, špeciálnej reklame, aplikáciach alebo iných kanáloch, ktoré sú vlastnené, hostené, používané alebo kontrolované spoločnosťou Booking.com a jej obchodnými partnermi. Aby boli ponúknuté hodnotenia aktuálne (a relevantné), môžu byť napísané iba v určitom čase (28 dní) od ukončenia pobytu a každé hodnotenie bude dostupné iba na určitú dobu (24 mesiacov) od napísania. Prednastavený ranking hodnotení záleží od niekoľkých dodatočných kritérií v deň uverejnenia (ako sú jazyk, hodnotenia s komentármi), zatiaľčo hodnotenie od hosťa, ktorý [vždy] uverejní rozsiahle a detailné hodnotenie (tzv. "Skutočný znalec") môže dostať najlepší ranking. Môžete si vybrať z niekoľkých rôznych rankingov a filtrov (napr. podľa publika, dátumu, jazyka, skóre). Booking.com umožňuje poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu odpovedať na hodnotenie. Vyhradzujeme si právo zmeniť, odmietnuť alebo odstániť hodnotenia podľa vlastného uváženia v prípade, že je proti našim podmienkam hodnotenia. Booking.com nekompenzuje ani nijakým spôsobom neodmeňuje hosťa za uverejnenie hodnotenia. Na hodnotiaci formulár pre hostí by sa malo hľadieť ako na dotazník. V žiadnom prípade neobsahuje (ďalšie komerčné) ponuky, pozvánky alebo stimuly. Booking.com sa zaväzuje vynaložiť čo najväčšie úsilie v monitorovaní a odstraňovaní hodnotení, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo zmienku konkrétnych mien alebo zmienku o ukradnutom tovare.

Booking.com neuverejní hodnotenia, ktoré budú obsahovať nasledovné:

Booking.com aj poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu sú oprávnení z akéhokoľvek dôvodu (vrátane porušenia zmluvy alebo (ohláseného) bankrotu) ukončiť vzťah za náležitého dodržania príslušnej výpovednej lehoty, na ktorej sa strany dohodli.

9. Odvolanie

S výnimkou obmedzení stanovených v týchto podmienkach a v rozsahu povolenom zákonom, budeme zodpovední iba za priame škody, ktoré ste utrpeli, zaplatili alebo vám vznikli ako následok preukázateľných nedostatkov pri plnení našich povinností pri poskytovaní našich služieb do celkovej sumy v hodnote celkovej rezervácie uvedenej v e-mailovom potvrdení rezervácie služby v cestovnom ruchu (či už v dôsledku jednej udalosti alebo série nadväzujúcich udalostí).

V rozsahu povolenom zákonom, my ani ktorýkoľvek z našich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, distribútorov, affiliate (distribučných) partnerov, licencovaných partnerov, agentov a iných účastníkov podieľajúcich sa na tvorení, sponzorovaní, podporovaní alebo sprístupnení našej platformy a jej obsahu iným spôsobom však nebude zodpovedný za (i) akékoľvek trestné, špeciálne, nepriame alebo následné straty alebo škody, stratu produkcie, zisku, obratu, zmluvy, stratu alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, stratu nároku, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa (opisných informácií) (vrátane sadzieb, dostupnosti a hodnotení) poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu ponúknutých na našej webovej stránke, (iii) služby alebo produkty ponúkané poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu alebo inými obchodnými partnermi, (iv) akékoľvek (priame, nepriame, následné straty alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, vyplývajúce z použitia, neznalosti použitia alebo spomalenia našej platformy, alebo (v) akékoľvek (osobné) zranenie, úmrtie, poškodenia majetku alebo iné (priame, nepriame, špeciálne, vyplývajúce alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, či už v dôsledku (právnych) skutkov, chýb, porušení, (závažnej) nedbanlivosti, úmyselného pochybenia, opomenutia, nevydania výkonu, nesprávnej interpretácie, prečinu alebo priamej či (úplne alebo čiastočne) pripísateľnej zodpovednosti poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu alebo ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov (jeho zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, agentov, zástupcov alebo pridružených spoločností), ktorých produkty alebo služby sú (priamo alebo nepriamo) ponúkané alebo zverejnené prostredníctvom našej platformy vrátane (čiastočného) storna, prekročenia rezervačnej kapacity, štrajku, zásahu vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly.

Spoločnosť Booking.com nie je zodpovedná (a vzdáva sa akejkoľvek zodpovednosti) za používanie, platnosť, kvalitu, primeranosť, dostupnosť a aktuálnosť služby v cestovnom ruchu a v tomto smere neposkytuje žiadnu podporu, záruku ani akékoľvek podmienky či už určené zákonom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk obchodnej kvality, titulu, neporušenia alebo vhodnosti na určitý účel. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že výlučne daný poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu je zodpovedný a berie na seba akúkoľvek zodpovednosť týkajúcu sa služby v cestovnom ruchu (vrátane akýchkoľvek záruk a akejkoľvek zodpovednosti zo strany poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu). Booking.com nepredáva služby v cestovnom ruchu. Stažnosti a žiadosti týkajúce sa služby v cestovnom ruchu (vrátene tých, ktoré sa týkajú ponúknutej (špeciálnej/zľavnenej) ceny, podmienok alebo špeciálnych požiadaviek od zákazníka) budú spracované priamo poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu. Spoločnosť Booking.com nie je zodpovedná a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v prípade spomenutých sťažností, žiadostí a záväzkov (týkajúcich sa produktu).

Bez ohľadu na to, či vám poskytovateľ služby v cestovnom ruchu účtoval platbu za službu v cestovnom ruchu, alebo či zabezpečujeme odvedenie konkrétnej sumy alebo poplatku (za službu v cestovnom ruchu) my, súhlasíte a beriete na vedomie, že poskytovateľ služby v cestovnom ruchu je vo všetkých prípadoch zodpovedný za strhnutie a zadržanie čiastky, ktorá slúži na úhradu príslušných daní vzťahujúcich sa na konkrétnu sumu alebo poplatok (za službu v cestovnom ruchu) a ktorú odošle príslušným daňovým úradom. Booking.com nenesie zodpovednosť za strhnutie a zadržanie čiastky alebo poplatku (za službu v cestovnom ruchu), ktorá slúži na úhradu príslušných daní a ktorá má byť zaplatená príslušným daňovým úradom. Booking.com nevystupuje ako obchodník ("merchant of record") v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorú poskytuje prostredníctvom svojej platformy.

Nahraním fotografií/obrázkov do nášho systému (napríklad ako dodatok k hodnoteniu), potvrdzujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že máte autorské práva na fotografie/obrázky a súhlasíte, že Booking.com môže použiť nahrané fotografie/obrázky na svojej (mobilnej) webstránke, vo svojich aplikáciách, v (online/offline) propagačných materiáloch a publikáciách podľa vlastného uváženia. Spoločnosti Booking.com udeľujete neexkluzívne, celosvetové, neodvolateľné, bezpodmienečné, trvalé právo a licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazenie, distribúciu, sublicenciu, komunikáciu a sprístupnenie fotografií/obrázkov, tak ako spoločnosť Booking.com uzná za vhodné. Nahraním týchto fotografií/obrázkov, prijíma osoba, ktorá nahrala fotografie/obrázky, plnú právnu a morálnu zodpovednosť za akékoľvek a všetky prípadné právne nároky tretích strán (vrátane, ale nie výlučne, majiteľov ubytovacích zariadení) v súvislosti s uverejnením a použitím týchto obrázkov a obsahu spoločnosťou Booking.com. Booking.com nevlastní, ani nezodpovedá za nahrané fotografie/obrázky. Za pravdivosť, platnosť a právo použiť všetky fotografie/obrázky zodpovedá osoba, ktorá ich nahrala a nie Booking.com. Booking.com sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti a ručenia za zverejnené obrázky. Osoba, ktorá nahrala fotografie/obrázky zaručuje, že neobsahujú žiadne vírusy, parazitický program Trojský kôň alebo infikované súbory, ani pornografické, ilegálne, obscénne, urážajúce, nepríjemné alebo nevhodné materiály a neporušujú žiadne práva tretích strán (práva duševného vlastníctva, autorské práva alebo práva na ochranu osobných údajov). Akékoľvek fotografie/obrázky, ktoré nevyhovujú vyššie spomenutým kritériám, nebudú zverejnené a/alebo môžu byť odstránené/vymazané spoločnosťou Booking.com kedykoľvek a to bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Práva duševného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, softvér potrebný pre naše služby alebo dostupný alebo používaný našou platformou a práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) obsahu a informácií a materiálov na našej platforme sú vlastníctvom spoločnosti Booking.com B.V., jej dodávateľov alebo poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

Booking.com má exkluzívne vlastníctvo všetkých práv, nárokov, podielov a kapitálovej účasti (všetkých práv duševného vlastníctva) (vzhľadu a prostredia (vrátane infraštruktúry)) platformy, prostredníctvom ktorej ponúka svoje služby (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu) a preto nemáte právo kopírovať, prevádzať web scraping, hypertextovo alebo priamo prepojiť, zverejniť, propagovať, obchodovať, integrovať, využívať, kombinovať alebo akokoľvek ináč používať obsah (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu) alebo našu značku bez nášho výslovného písomného povolenia. Preto týmto odstupujete, vzdávate sa a presúvate všetky práva duševného vlastníctva v prospech Booking.com týkajúce sa používania (celkového alebo čiastočného) alebo kombinovania nášho (preloženého) obsahu (vrátane hodnotení hostí) alebo akéhokoľvek vlastnenia duševných práv platformy a všetkého (preloženého) obsahu alebo hodnotení hostí. Akékoľvek nezákonné používanie alebo ktorékoľvek vyššie spomenuté konanie alebo činnosti predstavujú závažný priestupok voči nášmu duševnému vlastníctvu (vrátane autorských práv a autorských práv vzťahujúcich sa na databázu).

11. Rozhodné právo, súdna právomoc a riešenie sporov

Tieto všeobecné podmienky a poskytovanie našich služieb sa riadia a vykladajú v súlade s holandským právom. Bez ohľadu na predchádzajúcu voľbu práva sa každá fyzická osoba využívajúca naše služby za účelom, ktorý nemožno považovať za súčasť jej podnikania alebo profesie (ďalej len „zákazník”), môže riadiť povinnými ustanoveniami práva platného v krajine jej obvyklého pobytu (to znamená, že platia ustanovenia, ktoré sa v súlade s právnymi normami danej krajiny musia uplatňovať bez ohľadu na túto doložku o voľbe práva, ďalej len „povinné ustanovenia”). Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto všeobecných podmienok a našich služieb musí byť predložený výhradne príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku. Bez ohľadu na predchádzajúcu doložku o súdnej právomoci môže zákazník začať konanie týkajúce sa presadzovania príslušných povinných ustanovení aj na súdoch krajiny, v ktorej má bydlisko, a konanie proti zákazníkovi sa môže začať iba na súdoch krajiny, v ktorej má bydlisko. Pre zákazníkov (v Európskom hospodárskom priestore): Odporúčame vám informovať nás o akýchkoľvek sťažnostiach tým, že sa najskôr obrátite na Služby zákazníkom. Ak vaša sťažnosť nebude vyriešená, môžete ju predložiť prostredníctvom platformy Európskej komisie pre riešenie sporov. Túto platformu nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

Pôvodná anglická verzia týchto podmienok môže byť preložená do iných jazykov. Preložená verzia je zdvorilosť a iba kancelársky preklad a z preloženej verzie si nemôžete odvodzovať akékoľvek práva. V prípade sporu ohľadom obsahu alebo výkladu týchto podmienok alebo nezrovnalosti alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou týchto podmienok sa uplatňuje, uprednostňuje a je rozhodujúca anglická jazyková verzia v rozsahu povolenom zákonom. Anglická verzia je k dispozícii na našej platforme (pri výbere anglického jazyka) alebo Vám môže byť zaslaná na základe písomnej žiadosti.

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo nezáväzným, budete aj naďalej viazaní všetkými ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. Napriek tomu bude v takom prípade dané neplatné ustanovenie vynútené v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, a budete súhlasiť prijať aspoň podobný účinok ako neplatné, nevymáhateľné alebo nezáväzné ustanovenia s ohľadom na obsah a účel týchto podmienok.

12. O spoločnosti Booking.com a jej podporných spoločnostiach

Služby v cestovnom ruchu sú poskytované spoločnosťou Booking.com B.V., spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa zákonov Holandska a ktorá má svoje kancelárie na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandsko, a je zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory v Amsterdame pod registračným číslom 31047344. Naše registračné číslo DPH je NL805734958B01.

Booking.com má svoje sídlo v Amsterdame v Holandsku a je podporovaná rôznymi pridruženými spoločnosťami (podpornými spoločnosťami) na celom svete. Podporné spoločnosti majú iba internú podpornú úlohu v prospech spoločnosti Booking.com. Niektoré poverené podporné spoločnosti poskytujú obmedzené služby zákazníkom (iba telefonicky). Podporné spoločnosti nemajú žiadnu platformu (a žiadnym spôsobom nekontrolujú, nespravujú, neudržujú a nehostia našu platformu). Podporné spoločnosti nemajú žiadne oprávnenie alebo povolenie poskytovať služby v cestovnom ruchu, zastupovať spoločnosť Booking.com alebo vstúpiť do zmluvného vzťahu v mene alebo v prospech spoločnosti Booking.com. S podpornými spoločnosťami tak nemáte žiaden (právny alebo zmluvný) vzťah. Podporné spoločnosti nekonajú a nie sú autorizované ku konaniu ako zástupca spoločnosti Booking.com v akomkoľvek smere. Booking.com neakceptuje ani neuznáva akékoľvek sídlo na žiadnom inom mieste, v žiadnej lokalite alebo pobočke na svete (ani v kanceláriách svojich podporných spoločností), okrem oficiálnej kancelárie v Amsterdame.