Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné podmienky pre zákazníkov

Aktualizované 31. októbra 2023

Vytlačiť

Zhrnutie týchto podmienok

Spolu s Podmienkami na tejto stránke sú súčasťou našej zmluvy s vami ďalšie dva dokumenty:

 • Naša stránka Ako fungujeme vám pomôže s používaním našej platformy. Dozviete sa na nej, ako u nás fungujú hodnotenia, radenie výsledkov vyhľadávania, odporúčania, ako zarábame peniaze a ďalšie informácie.
 • Naše Štandardy a pravidlá týkajúce sa obsahu nám pomáhajú zaistiť, aby bolo všetko na našej Platforme relevantné a vhodné pre naše globálne publikum, a to bez toho, aby došlo k obmedzovaniu slobody prejavu. Dozviete sa v nich, ako spravujeme obsah a aké opatrenia prijímame proti nevhodnému obsahu.

Súhlasom s našimi Podmienkami vyjadrujete svoj súhlas so všetkým, čo je uvedené vo všetkých troch dokumentoch. Ak s čímkoľvek z týchto Podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte našu Platformu.

Všetky tieto informácie sú dôležité, pretože (spolu s e-mailom s potvrdením rezervácie a akýmikoľvek predzmluvnými informáciami poskytnutými pred rezerváciou) stanovujú právne podmienky, za ktorých Poskytovatelia služieb ponúkajú svoje Cestovateľské zážitky prostredníctvom našej Platformy.

Ak v rámci vášho Cestovateľského zážitku nastane nejaký problém, v časti A15 týchto Podmienok je vysvetlené, ako môžete postupovať. Môžete napríklad podať sťažnosť na nás, obrátiť sa na súd a (v niektorých prípadoch) využiť službu riešenia sporov online.

Ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu moderátorov alebo nahlásiť akýkoľvek obsah na našej Platforme, v našich Štandardoch a pravidlách týkajúcich sa obsahu nájdete informácie o tom, ako tak urobiť a ako tieto žiadosti vybavujeme.

Toto zhrnutie nie je súčasťou našich Podmienok ani právnym dokumentom. Ide len o jednoduché vysvetlenie našich Podmienok. Odporúčame vám, aby ste si každý dokument prečítali celý. Niektoré z výrazov v tomto zhrnutí majú veľmi špecifický význam, preto si pozrite „Slovník spoločnosti Booking.com“ na konci týchto Podmienok.

Obsah

A. Všetky Cestovateľské zážitky

A1. Definície

1. Niektoré zo slov, ktoré uvidíte, majú veľmi špecifický význam, preto si pozrite „Slovník spoločnosti Booking.com“ na konci týchto Podmienok.

A2. O týchto podmienkach

1. Dokončením Rezervácie prijímate tieto Podmienky a všetky ostatné podmienky, ktoré vám budú predložené počas rezervačného procesu.

2. Ak príslušný orgán rozhodne, že niektoré z týchto podmienok sú v rozpore so zákonom, ostatné podmienky budú platiť naďalej.

3. Štruktúra týchto Podmienok je nasledujúca:

 • Oddiel A: Všeobecné podmienky pre všetky typy Cestovateľských zážitkov.
 • Oddiely B až F: Špecifické podmienky len pre jeden typ Cestovateľského zážitku:
  • Oddiel B: Ubytovacie zariadenia
  • Oddiel C: Atrakcie
  • Oddiel D: Prenájom áut
  • Oddiel E: Lety
  • Oddiel F: Súkromná a Verejná doprava
 • V prípade nesúladu medzi všeobecnými a špecifickými podmienkami sa uplatnia špecifické podmienky.

4. Originálom je anglická verzia týchto Podmienok. Ak dôjde k akémukoľvek sporu o týchto Podmienkach alebo k akémukoľvek nesúladu medzi Podmienkami v angličtine a v inom jazyku, platia Podmienky tak, ako sú uvedené v angličtine, ak miestne právne predpisy nestanovujú inak. (Jazyk môžete zmeniť v hornej časti tejto stránky.)

A3. O spoločnosti Booking.com

1. Keď si rezervujete ubytovanie, let alebo atrakciu, spoločnosť Booking.com B.V. poskytuje Platformu a zodpovedá za ňu, nie však za samotný Cestovateľský zážitok (pozrite si článok A4 odst. 4 nižšie).

2. Keď si rezervujete prenájom auta, súkromnú alebo verejnú dopravu, spoločnosť Booking.com Transport Limited poskytuje Platformu a zodpovedá za ňu, nie však za samotný Cestovateľský zážitok (pozrite si článok A4 odst. 4 nižšie).

3. Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré poskytujú miestne služby podpory (napr. Služby zákazníkom alebo správa účtov). Tieto spoločnosti:

 • neriadia ani nespravujú našu Platformu;
 • nemajú svoju vlastnú Platformu;
 • nemajú žiadny právny ani zmluvný vzťah s vami;
 • neposkytujú Cestovateľské zážitky;
 • nás nezastupujú ani neuzatvárajú zmluvy, ani neprijímajú právne dokumenty v našom mene;
 • nefungujú ako naši „procesní zástupcovia alebo zástupcovia pre služby“.

A4. Naša Platforma

1. Informácie získavame od Poskytovateľov služieb a nemôžeme zaručiť, že sú všetky presné – pri poskytovaní našej Platformy však postupujeme s primeranou starostlivosťou a profesionálnou obozretnosťou. S výnimkou prípadov, keď sme tak nepostupovali alebo sme sa dopustili nedbalosti, nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne chyby, výpadky ani chýbajúce informácie. Samozrejme, urobíme všetko pre to, aby sme ich opravili, hneď ako sa o nich dozvieme.

2. Neustále sa snažíme zlepšovať skúsenosti našich zákazníkov s platformou Booking.com. Preto niekedy ukazujeme rôznym ľuďom rôzne návrhy, slovné spojenia, produkty atď., aby sme zistili, ako reagujú. V dôsledku toho sa môže stať, že sa pri návšteve našej Platformy nestretnete s niektorými službami alebo podmienkami.

3. Naša Platforma nepredstavuje odporúčanie ani schválenie žiadneho Poskytovateľa služieb ani jeho produktov, služieb, zariadení, vozidiel atď.

4. Nie sme zmluvnou stranou podmienok medzi vami a Poskytovateľom služieb. Za Cestovateľský zážitok je zodpovedný výlučne Poskytovateľ služieb.

5. Ak chcete vytvoriť Rezerváciu, možno si budete musieť vytvoriť Účet. Uistite sa, že všetky vaše údaje (vrátane platobných a kontaktných údajov) sú správne a aktuálne, inak sa môže stať, že nebudete mať prístup k svojim Cestovateľským zážitkom. Nesiete zodpovednosť za všetko, čo sa stane s vaším Účtom, preto ho nedovoľte používať nikomu inému a svoje používateľské meno a heslo udržujte v tajnosti.

6. Ponuky, ktoré sú pre vás k dispozícii, vám zobrazíme v jazyku, ktorý je (podľa nášho uváženia) pre vás vhodný. Jazyk môžete kedykoľvek prepnúť na iný.

7. Ak nie je uvedené inak, našu Platformu môžete používať, len ak máte najmenej 18 rokov.

A5. Naše hodnoty

1. Ste povinní:

 • dodržiavať Naše hodnoty;
 • dodržiavať všetky platné právne predpisy;
 • spolupracovať pri všetkých kontrolách zameraných na boj proti podvodom a praniu špinavých peňazí, ktoré musíme vykonať;
 • nepoužívať Platformu na pôsobenie nepríjemností ani vytváranie falošných Rezervácií;
 • používať Cestovateľský zážitok a/alebo Platformu na zamýšľaný účel;
 • nespôsobovať žiadne nepríjemnosti ani škody a nesprávať sa nevhodne k zamestnancom Poskytovateľa služieb (ani k nikomu inému).

A6. Ceny

1. Vytvorením Rezervácie súhlasíte s tým, že zaplatíte cenu Cestovateľského zážitku vrátane všetkých poplatkov a daní, ktoré sa naň môžu vzťahovať.

2. Niektoré z cien, ktoré vidíte, môžu byť zaokrúhlené na najbližšie celé číslo. Cena, ktorú zaplatíte, bude vychádzať z pôvodnej „nezaokrúhlenej“ ceny (hoci skutočný rozdiel bude aj tak malý).

3. Zjavné chyby a zjavné preklepy nie sú záväzné. Príklad: Ak si rezervujete prémiové auto alebo noc v luxusnom apartmáne, ktoré boli omylom ponúknuté za 1 €, vaša rezervácia môže byť zrušená a my vám vrátime peniaze, ktoré ste zaplatili.

4. Prečiarknutá cena označuje cenu podobnej Rezervácie bez uplatnenia zníženia ceny („podobná“ znamená rovnaký termín, rovnaké podmienky, rovnakú kvalitu ubytovania/vozidla/cestovnej triedy atď.).

A7. Platba

1. V prípade niektorých produktov/služieb bude Poskytovateľ služieb vyžadovať Platbu vopred a/alebo platbu uskutočnenú počas vášho Cestovateľského zážitku.

 • Ak vašu platbu organizujeme my (alebo v niektorých prípadoch naša pridružená spoločnosť), budeme zodpovední za správu vašej platby a zabezpečenie dokončenia vašej transakcie u nášho Poskytovateľa služieb. V tomto prípade vaša platba predstavuje konečné vyrovnanie „splatnej“ ceny.
 • Ak vám Poskytovateľ služieb účtuje poplatky, zvyčajne sa tak stane osobne na začiatku vášho Cestovateľského zážitku, ale môže to byť aj tak (napríklad), že sa vám z platobnej karty strhne poplatok pri rezervácii alebo zaplatíte pri odchode z Ubytovacieho zariadenia. Závisí to od podmienok Platby vopred daného Poskytovateľa služieb, ktoré sú vám oznámené počas rezervačného procesu.

2. Ak Poskytovateľ služieb vyžaduje Platbu vopred, môže byť prijatá alebo predbežne autorizovaná pri vytváraní Rezervácie a môže byť bez možnosti vrátenia peňazí. Preto si pred vytvorením rezervácie prečítajte podmienky Platby vopred daného Poskytovateľa služieb (dostupné počas rezervačného procesu), na ktoré nemáme žiadny vplyv a nenesieme za ne zodpovednosť. Tým nie sú dotknuté vaše práva v prípade akýchkoľvek problémov s vaším Cestovateľským zážitkom – pozrite si časť „Čo ak nastane nejaký problém?“ (A15).

3. Ak je váš spôsob platby denominovaný v inej mene*, ako je mena platby, vaša banka alebo poskytovateľ spôsobu platby (alebo ich poskytovatelia platobných služieb) vám môžu účtovať dodatočné poplatky. To sa môže stať napríklad vtedy, ak je vaša platobná karta vedená v eurách, ale hotel vám platbu účtuje v dolároch. Ak sa tak stane, budeme vás o tom informovať v priebehu rezervácie.

* Toto sa vzťahuje len na predvolenú menu vášho spôsobu platby.

4. Ak viete o akomkoľvek podvodnom alebo neoprávnenom použití vášho Spôsobu platby alebo máte podozrenie na takéto konanie, čo najskôr kontaktujte svojho poskytovateľa platby.

5. Ak mena zvolená na Platforme nie je rovnaká ako mena Poskytovateľa služieb, môžeme:

 • zobraziť ceny vo vašej vlastnej mene;
 • ponúknuť vám možnosť Platby vo vašej vlastnej mene.

6. Platba vo vlastnej mene. My (a/alebo jedna z našich pridružených spoločností) vám môžeme poskytnúť možnosť zaplatiť za Rezerváciu vo vašej vlastnej mene („Domáca mena“) na základe vašej polohy a/alebo nastavenia účtu – a len v súvislosti s touto službou to robíme ako príkazca, a nie ako zástupca Poskytovateľa služieb. Využitím tejto služby vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami, ktoré sú oddelené od vašej zmluvy s Poskytovateľom služieb týkajúcej sa vášho Cestovateľského zážitku. Poskytovateľ služieb sa nepodieľa na poskytovaní služby Platba vo vlastnej mene a nie je zmluvnou stranou nasledovných podmienok, ktoré vám v rámci vašej zmluvy s Poskytovateľom služieb nezakladajú žiadne dodatočné práva. Ak sa rozhodnete platiť v mene Poskytovateľa služieb, nasledujúce podmienky sa neuplatňujú.

 • Aby sa predišlo pochybnostiam, keď využívate službu Platba vo vlastnej mene, jednoducho vám umožňujeme uskutočniť platbu vo vašej mene, zatiaľ čo my zabezpečujeme, aby Poskytovateľ služieb dostal zaplatené vo svojej miestnej mene. Neplatíte teda v jednej mene a neprijímate inú menu.
 • Ak sa rozhodnete využívať službu Platba vo vlastnej mene, všetky nami účtované poplatky a platby za využívanie služby Platba vo vlastnej mene sú buď (a) zahrnuté vo výmennom kurze, alebo (b) sa zobrazia ako samostatná položka (prípadne zahrnutá v zobrazenej celkovej cene) počas platenia.
 • Výmenný kurz sa určuje v okamihu zobrazenia celkovej platby (alebo odhadovanej celkovej platby) počas platenia – a v príslušných prípadoch bude zobrazená celková cena sumou, ktorú vám naúčtujeme. Len na ujasnenie uvádzame, že niektoré poplatky a platby, ktoré sú súčasťou zobrazenej celkovej ceny, bude vyberať priamo Poskytovateľ služieb. V takýchto prípadoch vás o tom budeme informovať počas platenia.
 • Ak zrušíte rezerváciu v rámci povolenej lehoty na zrušenie, ktorá sa môže uplatňovať, vrátime vám presne tú istú sumu, ktorú sme vám pôvodne naúčtovali (vrátane všetkých príslušných poplatkov súvisiacich so službou Platba vo vlastnej mene).

7. Po získaní vášho súhlasu uložíme údaje o vašom Spôsobe platby na účely budúcich transakcií.

A8. Podmienky

1. Vytvorením Rezervácie súhlasíte s platnými podmienkami, ktoré sa zobrazujú počas rezervačného procesu. Podmienky zrušenia každého Poskytovateľa služieb a všetky ostatné podmienky (týkajúce sa vekových požiadaviek, bezpečnostnej zálohy/zálohy za prípadné škody, príplatkov za skupinové Rezervácie, prísteliek, raňajok, domácich zvierat, akceptovaných kariet atď.) nájdete na našej Platforme: na informačných stránkach Poskytovateľa služieb, počas rezervačného procesu, v sekcii s dôležitými informáciami alebo v e-maile s potvrdením alebo na lístku (ak je to relevantné).

2. Ak Rezerváciu zrušíte alebo sa nedostavíte, prípadný poplatok za zrušenie/nedostavenie sa a vrátenie peňazí bude závisieť od podmienok Poskytovateľa služieb týkajúcich sa zrušenia/nedostavenia sa.

3. Niektoré Rezervácie nie je možné bezplatne zrušiť, zatiaľ čo iné je možné bezplatne zrušiť len pred určitým termínom.

4. Ak si rezervujete Cestovateľský zážitok a platbu uhradíte vopred (vrátane všetkých zložiek ceny a/alebo zálohy za prípadné škody, pokiaľ je to relevantné), Poskytovateľ služieb môže takúto Rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť v prípade, že v stanovený deň nebude môcť príslušnú sumu stiahnuť. Ak ju zruší, všetky platby bez možnosti vrátenia peňazí, ktoré ste uhradili, vám budú vrátené len podľa jeho uváženia. Je vašou povinnosťou zaistiť, aby platba prebehla včas (aby vaše bankové údaje a údaje vašej debetnej alebo kreditnej karty boli správne a aby ste na účte mali dostatok peňazí).

5. Ak si myslíte, že neprídete načas, kontaktujte Poskytovateľa služieb a oznámte mu, kedy vás môže očakávať. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste prišli včas – a ak tak neurobíte, nenesieme zodpovednosť za žiadne súvisiace náklady (napr. zrušenie vašej Rezervácie alebo akékoľvek poplatky, ktoré vám môže účtovať Poskytovateľ služieb).

6. Ako osoba vytvárajúca Rezerváciu nesiete zodpovednosť za konanie a správanie (v súvislosti s Cestovateľským zážitkom) všetkých členov skupiny. Zodpovedáte tiež za získanie ich súhlasu pred tým, než nám poskytnete ich osobné údaje.

A9. Ochrana súkromia a súbory cookie

1. Ak si rezervujete ubytovanie, let alebo atrakciu, pozrite si naše Vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie, kde nájdete viac informácií o ochrane súkromia, súboroch cookie a o tom, ako vás môžeme kontaktovať a spracúvať osobné údaje.

2. Ak si rezervujete pozemnú dopravu, pozrite si Vyhlásenie spoločnosti Rentalcars.com o ochrane súkromia, Vyhlásenie spoločnosti Cars.booking.com o ochrane súkromia alebo Vyhlásenie spoločnosti Taxi.booking.com o ochrane súkromia (podľa toho, ktoré je relevantné), aby ste zistili, ako spracúvame vaše osobné údaje.

A10. Požiadavky na bezbariérový prístup

1. Ak máte akékoľvek požiadavky na bezbariérový prístup:

 • týkajúce sa našej Platformy a/alebo služieb, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory;
 • týkajúce sa vášho Cestovateľského zážitku (prístup na invalidnom vozíku, vaňa s uľahčeným prístupom atď.), obráťte sa na Poskytovateľa služieb alebo na letisko, železničnú stanicu atď.

A11. Poistenie

1. Ak ste si zakúpili poistenie prostredníctvom našej Platformy, podmienky a ďalšie informácie nájdete v poistných dokumentoch. Tieto Podmienky sa nevzťahujú na poistenie.

A12. Genius

1. Genius cena je zľavnená cena, za ktorú ponúkajú Poskytovatelia služieb zapojení do programu Genius určité produkty/služby.

2. Genius ceny sú určené pre členov programu Genius spoločnosti Booking.com. Neplatíte žiadne členské poplatky a stať sa členom je jednoduché – stačí si vytvoriť Účet. Členstvo a ceny sú neprevoditeľné. Členstvo je prepojené s konkrétnym Účtom. Členstvo môže byť prepojené aj s konkrétnymi kampaňami alebo motivačnými odmenami.

3. Existujú rôzne „Úrovne Genius“, ktoré sa viažu na to, koľko rezervácií akýchkoľvek produktov, na ktoré sa program vzťahuje, ste v stanovenom období vytvorili a využili. Každá úroveň prináša iné cestovateľské odmeny. Na dosiahnutie úrovne 2 musí používateľ v priebehu dvoch rokov vytvoriť a využiť 5 rezervácií. Na dosiahnutie úrovne 3 musí používateľ v priebehu 2 rokov vytvoriť a využiť 15 rezervácií.

4. Z programu Genius sú vylúčené nasledujúce typy rezervácií vytvorených cez Booking.com: služba „Vodič na privolanie“, výletné plavby, poistenie, verejná doprava, bezplatné služby, ponuky od obchodných partnerov a akékoľvek dodatočné nákupy, ako sú upgrade na lepšiu izbu, detské sedačky (pri prenájme auta) či dodatočná batožina.

5. Môžeme zmeniť akýkoľvek prvok programu Genius vrátane úrovní členstva, typov rezervácií, na ktoré sa vzťahuje, a spôsobu, akým je program štruktúrovaný.

6. Aby sme zaistili spravodlivé a bezpečné používanie programu, môžeme vyšetrovať prípady podvodu, nesprávneho použitia alebo zneužitia. Takéto prípady môžu viesť k zrušeniu členstva v programe a strate získaných odmien.

7. Viac informácií nájdete na stránke https://www.booking.com/genius.html.

A13. Odmeny, Kredit a Peňaženka

1. Môžeme vám udeliť Odmeny, a to podľa nášho vlastného uváženia a v súlade s (a) podmienkami uvedenými v článku A13 a (b) všetkými príslušnými Kritériami týkajúcimi sa jednotlivých odmien. Ak urobíme administratívnu chybu (i) pri výpočte vašich Odmien alebo (ii) pri prepočte mien v súvislosti s vašimi Odmenami, môžeme vždy zmeniť alebo opraviť všetky uvedené stavy.

2. Ako získať Odmeny. Odmenu môžete získať napríklad za rezerváciu a dokončenie Pobytov v ubytovacích zariadeniach u zúčastnených Poskytovateľov služieb alebo za uskutočnenie určitého počtu Rezervácií spĺňajúcich podmienky v danom časovom období. Upozorňujeme, že výška/počet získaných Odmien závisí od jednotlivých propagačných kampaní. Podrobnosti o získaní/využití Odmeny vám poskytneme, keď ju budete môcť získať a/alebo využiť.

3. Kde nájdete svoje Odmeny. V prípade, že získate nejaké Odmeny, budete ich môcť spravovať a uplatňovať z Peňaženky, ktorá sa vytvorí automaticky pri vytvorení overeného Účtu. Peňaženku nájdete v ponuke svojho Účtu. Ak si ju chcete zobraziť, musíte sa prihlásiť do svojho Účtu. Ak budete musieť na získanie Odmeny niečo urobiť, budeme vás o tom náležite informovať (pomocou oznámení v Účte, push notifikácií a/alebo e-mailov). Len čo budete mať v Peňaženke Odmeny, poskytneme vám všetky informácie o podmienkach ich uplatnenia.

4. Typy Odmien. Hoci do vašej Peňaženky vkladáme len (a) Kredit a (b) vouchery, vaša Peňaženka vám môže pomôcť sledovať aj spracovanie (c) iných typov Odmien (napr. Cashback na platobnú kartu) od nás. O všetkom, čo potrebujete vedieť o získaní jednotlivých Odmien, vás budeme informovať v príhodnom čase.

5. Ako získať Kredit. Kredit sa zvyčajne pripisuje v nadväznosti na získanie Odmeny, ale môžeme ho pripísať aj z iných dôvodov.

6. Kde nájdete svoj Kredit. Vaše Odmeny zostávajú uložené v Peňaženke, kým ich neuplatníte. Zostatok v Peňaženke ukazuje sumu, ktorú máte uloženú a ktorú môžete uplatniť na Rezervácie spĺňajúce podmienky. Budete mať tiež prístup k podrobným informáciám, napríklad kedy ste svoje Odmeny získali, kedy boli udelené a kedy vyprší ich platnosť. Ak máte nárok na Prenosný kredit, dozviete sa aj to, ako ho previesť na kreditnú alebo debetnú kartu (určitých značiek).

7. Typy Kreditu. Na každý typ Odmeny sa vzťahuje vlastný súbor podmienok uplatnenia a/alebo používania. Vo všeobecnosti sa všetky Odmeny dajú použiť len na Cestovateľské zážitky, pri ktorých sa akceptujú platby Peňaženkou. Cestovateľský kredit môžete použiť na rôzne rezervácie, ale vouchery môžete použiť len na konkrétne Rezervácie uvedené vo všeobecných podmienkach každého voucheru. Prenosný kredit môžete tiež minúť ako Cestovateľský kredit alebo ho previesť na kreditnú alebo debetnú kartu (určitých značiek).

Vyhradzujeme si právo overiť akékoľvek a všetky účty v programe Odmeny a Peňaženka kedykoľvek a bez upozornenia Člena, aby sme zaistili dodržiavanie programu Odmeny a Peňaženka alebo vyšetrili (údajný) podvod či zneužitie.

Odmeny: kritériá účasti

8. Aby ste od nás mohli získať akýkoľvek typ Odmeny, musíte v čase splnenia podmienok a uplatnenia:

 • mať u nás overený Účet;
 • mať aspoň 18 rokov;
 • splniť Kritériá týkajúce sa jednotlivých odmien;
 • neporušiť Podmienky Odmien a Peňaženky a
 • mať platnú platobnú kartu, ak chcete splniť podmienky pre Odmeny v podobe Cashbacku na platobnú kartu.

9. Keď bude nejaká Odmena k dispozícii, v Kritériách týkajúcich sa jednotlivých odmien je vysvetlené, ako (a či) môžete splniť jej podmienky. Medzi tieto kritériá môžu patriť okrem iného:

 • časovo podmienené obmedzenia (napr. ponuky s dátumom konca platnosti);
 • obmedzenia platformy (napr. promo kódy, ktoré možno použiť len v našej aplikácii);
 • obmedzenia služieb Ubytovacích zariadení (napr. ponuky, ktoré možno využiť len u určitých Poskytovateľov služieb);
 • minimálna útrata (napr. Odmena, ktorú získate len vtedy, keď na Rezerváciu miniete aspoň určitú sumu) a
 • maximálna hodnota Odmeny (v prípade peňažných aj nepeňažných Odmien).

10. Odmeny nie je možné predať, zaťažiť ani akýmkoľvek spôsobom previesť na tretiu stranu. V prípade úmrtia držiteľa Účtu bude jeho Účet zatvorený a všetky Odmeny, ktoré čakajú na vyplatenie alebo sú k dispozícii na uplatnenie v Peňaženke, budú zrušené.

Odmeny: Kredit a vouchery

11. Môžete minúť ľubovoľné množstvo Cestovateľského kreditu a/alebo Prenosného kreditu, ktoré máte k dispozícii, aby ste vyrovnali náklady na Rezerváciu spĺňajúcu podmienky na zúčastnených Platformách (napr. www.booking.com alebo na webovej stránke Spoločnosti zo skupiny spoločností). Na každú Rezerváciu však môžete uplatniť len jeden voucher, a ak máte v Peňaženke viac voucherov, ich hodnotu nie je možné s cieľom ich uplatnenia pri Rezervácii zlúčiť.

12. Ak je cena tejto Rezervácie nižšia než suma, ktorú máte v Odmenách, vaše nevyužité Odmeny zostanú k dispozícii na uplatnenie vo vašej Peňaženke až do vypršania ich platnosti, pokiaľ nie je vo všeobecných podmienkach konkrétnej Odmeny uvedené inak.

13. Ak je cena tohto Cestovateľského zážitku vyššia než suma, ktorú máte v Odmenách, musíte zvyšnú sumu uhradiť iným Spôsobom platby. Ak tak neurobíte včas, môže dôjsť k zrušeniu vašej Rezervácie a vráteniu Odmien do Peňaženky s pôvodnými všeobecnými podmienkami Odmeny vrátane dátumov vypršania platnosti.

14. Kredit aj vouchery môžete na akékoľvek Rezervácie spĺňajúce podmienky uplatniť súčasne. Robíme všetko pre to, aby sme pre vás zaistili čo najväčšie úspory, ale je len na vás, ako budete Odmeny využívať. Ak máte viacero Odmien jedného typu, pri potvrdzovaní platby sa na uplatnenie predvolene vyberie Odmena s najskorším dátumom vypršania platnosti. Hoci si nemôžete vybrať, aby sa ako prvý uplatnil kredit s neskorším dátumom vypršania platnosti, môžete si slobodne vybrať, ktorý voucher chcete uplatniť ako prvý.

15. Ak zrušíte Cestovateľský zážitok, za ktorý ste už zaplatili (čiastočne alebo v plnej výške) pomocou Odmien, o tom, či vám budú vrátené peniaze a/alebo Odmena, rozhodujú podmienky zrušenia Poskytovateľa služieb. Náš tím Zákazníckej podpory vám bude môcť vrátiť všetky Odmeny, na ktoré môžete mať nárok.

16. Prenosný kredit (ale nie Cestovateľský kredity) môžete previesť na kreditnú alebo debetnú kartu určitých značiek.

17. Predvolená mena vašej Peňaženky sa určuje podľa vašej polohy, bydliska alebo inej meny, ktorú môžeme zvoliť. Ak dostanete akékoľvek Odmeny v inej mene, prevedieme ich na predvolenú menu vašej Peňaženky alebo inú menu, ktorú môžeme zvoliť, pomocou nášho Výmenného menového kurzu.

18. Ak ste získali Odmenu, pretože ste si rezervovali Cestovateľský zážitok, v prípade zrušenia tohto Cestovateľského zážitku budú všetky súvisiace nevyužité Odmeny z vašej Peňaženky vymazané.

19. Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť akúkoľvek Odmenu, ktorá bola získaná podvodom alebo zneužitím.

20. Ak si myslíte, že ste nedostali Odmenu, ktorú ste mali dostať, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory najneskôr 12 mesiacov po tom, čo ste vykonali úkon, ktorý vás podľa vášho názoru oprávňoval na jej získanie. Poskytnite všetky podklady, ktoré máte k dispozícii. Ak tak neurobíte do 12 mesiacov, automaticky na Odmenu stratíte nárok a nebudete ju môcť získať.

21. Všetok Kredit má dátum vypršania platnosti, ktorý nájdete vo svojej Peňaženke, a to v sekcii venovanej aktivitám v rámci Odmien a Peňaženky. Ak máte nejaké Odmeny, ktorých platnosť môže čoskoro vypršať, môžeme vás na to upozorniť prostredníctvom e-mailov a push notifikácií.

V prípade niektorých produktov/služieb bude Poskytovateľ služieb vyžadovať Platbu vopred a/alebo platbu uskutočnenú počas vášho Cestovateľského zážitku. Upozorňujeme, že ak ide o platby Peňaženkou (napríklad keď sa rozhodnete za Rezerváciu ubytovania zaplatiť neskôr), vybrané Odmeny vám z Peňaženky strhneme počas potvrdzovania Rezervácie. Vaše Odmeny sa tak uplatnia okamžite, zatiaľ čo zvyšná suma sa bude účtovať v súlade s platobnými podmienkami vašej Rezervácie.

Peňaženka

22. Všetky údaje vrátane osobných údajov sa budú spracúvať v súlade s našim Vyhlásením o ochrane súkromia a príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane údajov. Budú zdieľané so Spoločnosťami zo skupiny spoločností alebo Poskytovateľmi služieb podľa požiadaviek programu Peňaženka. Stratené, ukradnuté alebo vypršané Odmeny nebudú nahradené.

23. Vaše povinnosti:

 • zodpovedáte za to, že všetky informácie sú (a zostanú) správne, úplné a aktuálne;
 • zodpovedáte za to, aby boli vaše prihlasovacie údaje do Účtu v bezpečí a aby bola vaša Peňaženka chránená.

24. Ak nebudete dodržiavať pravidlá uvedené v tejto časti, môžeme automaticky pozastaviť alebo zrušiť vašu Peňaženku.

25. Svoju Peňaženku ani Odmeny nesmiete používať žiadnym zavádzajúcim, nekalým, škodlivým alebo nezákonným spôsobom.

26. Môžeme započítať alebo vyrovnať akúkoľvek časť vašich Odmien alebo všetky vaše Odmeny voči akémukoľvek nároku, ktorý voči vám máme (alebo ktorý voči vám má Spoločnosť zo skupiny spoločností). Môžeme tak urobiť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

27. Môžeme zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek súčasť Peňaženky alebo programu Odmeny. Predovšetkým by sme mohli zmeniť:

 • tieto podmienky Odmien a Peňaženky;
 • kritériá účasti,
 • ktoré Odmeny poskytujeme.

28. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás vopred upozornili, ak vykonáme akékoľvek zmeny alebo úplne zastavíme poskytovanie služby Peňaženka.

29. Ak prestaneme poskytovať službu Peňaženka, všetky Odmeny, ktorých platnosť ešte neuplynula, budú platné ďalších 12 mesiacov.

A14. Práva na duševné vlastníctvo

1. Ak nie je uvedené inak, všetky práva na našu Platformu (technológia, obsah, ochranné známky, vzhľad atď.) vlastní spoločnosť Booking.com (alebo jej poskytovatelia licencií) a používaním našej Platformy súhlasíte s tým, že ju budete používať len na určený účel a pri dodržaní požiadaviek uvedených nižšie v článku A14 ods. 2 a ods. 3.

2. Bez písomného súhlasu spoločnosti Booking.com alebo jej poskytovateľov licencií nesmiete monitorovať, kopírovať, získavať/prechádzať (scrape/crawl), sťahovať, reprodukovať ani inak používať žiadnu súčasť našej Platformy na žiadne komerčné účely.

3. Dôkladne sledujeme každú návštevu našej Platformy a zablokujeme každého (a každý automatizovaný systém), o kom máme podozrenie, že:

 • vykonáva neprimerané množstvo vyhľadávaní;
 • používa akékoľvek zariadenie alebo softvér na získanie cien alebo iných informácií;
 • vykonáva čokoľvek, čo zbytočne zaťažuje našu Platformu.

4. Nahraním hodnotenia/obrázka na našu Platformu potvrdzujete, že spĺňa naše Štandardy a pravidlá týkajúce sa obsahu a že:

 • je pravdivý (teda ste obrázok neupravili alebo ste nenahrali obrázok iného ubytovania);
 • neobsahuje žiadne vírusy;
 • máte povolenie zdieľať ho s nami;
 • ste držiteľom všetkých práv na duševné vlastníctvo, ktoré zahŕňa, resp. ich smiete používať;
 • môžeme ho používať na našej Platforme a na akékoľvek iné komerčné účely (vrátane marketingu a reklamy), v akýchkoľvek médiách a na celom svete – pokiaľ nás nepožiadate, aby sme ho prestali používať;
 • neporušuje práva na ochranu súkromia iných osôb;
 • preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Booking.com, ktoré s ním súvisia.

5. Len na účel objasnenia: nie sme zodpovední za žiadny obrázok nahraný na našej Platforme, máme právo odstrániť akýkoľvek obrázok podľa nášho uváženia (napríklad ak zistíme, že obrázok nespĺňa vyššie uvedené kritériá).

A15. Čo ak nastane nejaký problém?

1. Ak máte otázku alebo sťažnosť, obráťte sa na náš tím Zákazníckej podpory. Môžete tak urobiť prostredníctvom prístupu k svojej Rezervácii, cez našu aplikáciu alebo cez naše Centrum podpory, kde nájdete aj niekoľko užitočných často kladených otázok. K tomu, aby sme vám pomohli čo najrýchlejšie, môžete prispieť tým, že nám poskytnete:

 • číslo Rezervácie a jej PIN kód z platformy Booking.com (ak ho máte), svoje kontaktné údaje a e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri vytváraní Rezervácie;
 • zhrnutie problému vrátane toho, ako by sme vám podľa vás mali pomôcť;
 • všetky podporné dokumenty (bankový výpis, obrázky, doklady o platbe atď.).

2. Všetky otázky a sťažnosti sa zaznamenávajú a tie najnaliehavejšie majú najvyššiu prioritu.

3. Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete podať sťažnosť prostredníctvom platformy Európskej komisie na riešenie sporov online (ec.europa.eu/odr). Záleží na tom, čoho sa vaša sťažnosť týkala:

 • ak šlo o ubytovanie, let alebo atrakciu, môžete použiť platformu na riešenie sporov online;
 • ak šlo o pozemnú dopravu, túto platformu použiť nemôžete (pretože pozemná doprava sa rezervuje u spoločnosti Booking.com Transport Limited a Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ).

4. Ak máte bydlisko v Českej republike a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete sa obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu – Ústredný inšpektorát, oddelenie ADR, so sídlom na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ak máte bydlisko v Brazílii a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete využiť Brazílsku federálnu platformu na riešenie spotrebiteľských sporov (consumidor.gov.br/).

6. Spory sa snažíme riešiť priamo s vami a nie sme povinní podriadiť sa žiadnym alternatívnym postupom riešenia sporov, ktoré zaisťujú nezávislí poskytovatelia.

7. Môžete tiež podať žalobu na príslušný súd – podrobnosti nájdete v časti „Rozhodné právo a príslušný súd“ (A19).

A16. Komunikácia s Poskytovateľom služieb

1. Môžeme vám pomôcť komunikovať s Poskytovateľom služieb, ale to neznamená, že preberáme zodpovednosť za Cestovateľský zážitok alebo za čokoľvek, čo Poskytovateľ služieb urobí alebo neurobí. Nemôžeme zaručiť, že si správy od vás prečíta alebo že urobí to, o čo ho požiadate. Skutočnosť, že ho kontaktujete alebo že on kontaktuje vás, sama osebe neznamená, že máte dôvod na súdnu žalobu. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás prostredníctvom Centra podpory.

A17. Opatrenia proti neprijateľnému správaniu

1. Ak porušíte tieto Podmienky (vrátane našich hodnôt a Štandardov a pravidiel týkajúcich sa obsahu) alebo nedodržíte platné právne predpisy a nariadenia, máme právo:

 • zabrániť vám vytvárať akékoľvek Rezervácie;
 • zrušiť všetky vaše už vytvorené Rezervácie;
 • zabrániť vám využívať:
  • našu Platformu;
  • našu Zákaznícku podporu;
  • váš Účet.

2. Ak v dôsledku toho zrušíme Rezerváciu, nemusíte mať (v závislosti od okolností) nárok na vrátenie peňazí. Môžeme vás informovať, prečo sme zrušili vašu Rezerváciu, pokiaľ by sme informovaním (a) neporušili platné právne predpisy a/alebo (b) nezmarili alebo neznemožnili odhalenie alebo zabránenie podvodu alebo inej nezákonnej činnosti. Ak sa domnievate, že sme nemali dôvod na zrušenie vašej Rezervácie, kontaktujte naše oddelenie Zákazníckej podpory.

A18. Obmedzenie zodpovednosti

1. Nič v týchto Podmienkach neobmedzuje našu zodpovednosť (alebo zodpovednosť Poskytovateľa služieb) (i) v prípade, že sme (alebo on) pochybili a to viedlo k úmrtiu alebo zraneniu osôb; (ii) v prípade podvodu alebo podvodného uvedenia do omylu; (iii) v súvislosti s hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným nevhodným správaním; alebo (iv) ak takáto zodpovednosť nemôže byť inak zákonne obmedzená alebo vylúčená.

2. Ak porušíte tieto Podmienky a/alebo podmienky Poskytovateľa služieb, nenesieme zodpovednosť za žiadne náklady, ktoré vám v dôsledku toho vzniknú.

3. Nenesieme zodpovednosť za:

 • akékoľvek straty ani škody, ktoré nebolo možné rozumne predvídať, keď ste vytvorili Rezerváciu alebo inak prijali tieto Podmienky; alebo
 • žiadnu udalosť, ktorú sme nemohli primerane ovplyvniť.

4. Nesľubujeme nič o produktoch a službách Poskytovateľov služieb okrem toho, čo výslovne uvádzame v týchto Podmienkach, napríklad v časti A4.

5. V rozsahu povolenom právnymi predpismi sme my (alebo ktorýkoľvek Poskytovateľ služieb) zodpovední maximálne do výšky odôvodnene predvídateľných strát alebo škôd súvisiacich s vašou Rezerváciou (či už ide o jednu udalosť alebo sériu súvisiacich udalostí).

6. Len na ujasnenie uvádzame, že tieto Podmienky platia len medzi vami a nami. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neoprávňuje žiadnu tretiu stranu okrem Poskytovateľa služieb na nič.

7. Môžete byť chránený/-á kogentnými právnymi predpismi a nariadeniami na ochranu spotrebiteľov, ktoré vám zaručujú práva, ktoré nemôžu byť nahradené podmienkami žiadnej spoločnosti. Ak existuje akýkoľvek rozpor medzi týmito právnymi predpismi a nariadeniami a týmito Podmienkami, takéto záväzné právne predpisy a nariadenia na ochranu spotrebiteľa majú prednosť.

A19. Rozhodné právo a príslušný súd

1. Tieto Podmienky sa riadia holandským právom (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo anglickým právom (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy). Ak ste spotrebiteľom žijúcim v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku (ďalej len „Európa“), môžete sa odvolať aj na vnútroštátne spotrebiteľské právo.

Ak ste spotrebiteľom, ktorý žije mimo Európy, v rozsahu povolenom kogentnými miestnymi (spotrebiteľskými) právnymi predpismi sa tieto Podmienky riadia holandským právom (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo anglickým právom (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy).

2. Ak ste spotrebiteľom žijúcim v Európe (v zmysle vyššie uvedenej definície):

 • Môžete proti nám podať žalobu:
  • na súdoch v krajine, v ktorej žijete, alebo
  • na súdoch v Amsterdame (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo Anglicku a Walese (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy).
 • My proti vám môžeme podať žalobu na súde v krajine, kde žijete.

Ak ste spotrebiteľom žijúcim mimo Európy, v rozsahu povolenom kogentnými miestnymi (spotrebiteľskými) právnymi predpismi sa bude akýkoľvek spor riešiť výlučne na súde v Amsterdame (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo v Anglicku a Walese (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy).

A20. Spojené cestovné služby

1. Ak:

 • po výbere jednej cestovnej služby a zaplatení za ňu si počas tej istej návštevy Platformy rezervujete ďalšie cestovné služby na svoju cestu alebo dovolenku, alebo
 • si rezervujete ďalšie cestovné služby na svoju cestu alebo dovolenku prostredníctvom odkazu, ktorý vám poskytneme najneskôr 24 hodín po prijatí potvrdenia vašej prvej Rezervácie u nás,

NEMÔŽETE využiť práva vzťahujúce sa na balíky služieb podľa smernice EÚ 2015/2302 alebo nariadenia Spojeného kráľovstva o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách z roku 2018 (spoločne označené ako „Požiadavky na balíky cestovných služieb“). Preto nenesieme zodpovednosť za riadne splnenie týchto cestovných služieb. V prípade problémov sa obráťte na príslušného Poskytovateľa služieb.

2. V oboch týchto prípadoch sa cestovné služby stanú súčasťou spojenej cestovnej služby a nie balíka. V takom prípade má spoločnosť Booking.com v súlade s právnymi predpismi EÚ a Spojeného kráľovstva zabezpečenú ochranu na vrátenie vašich peňazí zaplatených spoločnosti Booking.com za služby, ktoré neboli poskytnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com. Upozorňujeme, že to neznamená vrátenie peňazí v prípade platobnej neschopnosti príslušného Poskytovateľa služieb.

3. Spoločnosť Booking.com dobrovoľne rozšírila túto ochranu v prípade platobnej neschopnosti na zákazníkov mimo EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorí si prostredníctvom Booking.com rezervovali viacero cestovných služieb, ktoré predstavujú Spojené cestovné služby v zmysle Požiadaviek na balíky cestovných služieb. Toto rozšírenie sa vzťahuje len na platby prijaté spoločnosťou Booking.com.

4. Spoločnosť Booking.com získala ochranu pred platobnou neschopnosťou prostredníctvom bankovej záruky v Deutsche Bank, ktorú spravuje spoločnosť Sedgwick International UK, a vzťahuje sa na všetky peňažné prostriedky zaplatené priamo spoločnosti Booking.com.

5. Cestovatelia sa môžu obrátiť na spoločnosť Sedgwick International UK, ak im budú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com.

6. Poznámka: Táto ochrana v prípade platobnej neschopnosti sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami ako spoločnosťou Booking.com, ktoré sa môžu plniť napriek platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com.

7. Pozrite si smernicu (EÚ) 2015/2302 v znení transponovanom do vnútroštátneho práva v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve.

A21. Zmenová doložka

1. Tieto Podmienky môžeme meniť. Ak sú takéto zmeny podstatné, budeme vás o nich informovať v predstihu pred nadobudnutím ich účinnosti. Výnimkou sú zmeny vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

2. Ak so zmenami nesúhlasíte, nepoužívajte našu Platformu.

3. V opačnom prípade bude vaše ďalšie používanie našej Platformy po dátume účinnosti navrhovaných zmien predstavovať váš súhlas s revidovanými Podmienkami.

4. Všetky existujúce Rezervácie sa budú naďalej riadiť Podmienkami, ktoré platili v čase uskutočnenia Rezervácie.

B. Ubytovacie zariadenia

B1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Ubytovacích zariadení. Platí rovnako ako oddiel A (ktorý sa vzťahuje na všetky Cestovateľské zážitky).

B2. Zmluvný vzťah

1. Keď uskutočníte (alebo požiadate o) Rezerváciu, činíte tak priamo u Poskytovateľa služieb – my nie sme „zmluvnou stranou“.

2. Spoločnosť Booking.com B.V. vlastní a prevádzkuje Platformu.

3. Naša platforma iba zobrazuje Ubytovacie zariadenia, ktoré majú obchodný vzťah s nami (v niektorých prípadoch prostredníctvom partnerskej spoločnosti – pozrite si časť „Ponuka od nášho partnera“ v bode B7 ods. 2 nižšie) alebo s našimi Poskytovateľmi prepojenia, a nemusí nevyhnutne zobrazovať všetky ich produkty alebo služby.

4. Informácie o Poskytovateľoch služieb (napr. vybavenie, podmienky ubytovania a opatrenia v oblasti udržateľnosti) a ich Cestovateľských zážitkoch (napr. ceny, dostupnosť a podmienky zrušenia) vychádzajú z údajov, ktoré nám poskytli.

B3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Ubytovacie zariadenia a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať. Ponúkame personalizované prostredie odvíjajúce sa od toho, ako používate našu Platformu (vrátane toho, čo nám poviete), aby ste si u nás mohli rezervovať ideálne Ubytovacie zariadenie. Naša Platforma vám umožňuje objavovať Ubytovacie zariadenia po celom svete a výsledky vyhľadávania vám uľahčujú výber toho pravého pre vás.

2. Po rezervácii Ubytovacieho zariadenia vám aj Poskytovateľovi služieb potvrdíme údaje o vašej Rezervácii vrátane mien hostí.

3. V závislosti od podmienok vašej Rezervácie je možné, že ju budete môcť zmeniť alebo zrušiť, ak si to budete želať. Ak potrebujete s niečím pomôcť, kontaktujte nás prostredníctvom Centra podpory (dostupné 24 hodín denne).

B4. Čo musíte urobiť vy

1. Vyplňte správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

2. Pozorne si prečítajte tieto Podmienky a podmienky zobrazené počas rezervačného procesu.

3. Správajte sa opatrne s ohľadom na Ubytovacie zariadenie, jeho nábytok, zariadenie, elektroniku a ďalší obsah a zanechajte veci v rovnakom stave, v akom boli, keď ste tam prišli. Ak je niečo rozbité, poškodené alebo stratené, nahláste to personálu (čo najskôr a určite pred odchodom).

4. Počas svojho pobytu zachovávajte bezpečnosť Ubytovacieho zariadenia a jeho vybavenia. Nenechávajte preto napríklad odomknuté dvere alebo okná.

B5. Cena a platba

1. Pozrite si články „Ceny“ (A6) a „Platba“ (A7) vyššie.

B6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Pozrite si článok „Podmienky“ (A8) vyššie.

B7. Čo ešte musíte vedieť?

Rozdiel v cene vyrovnáme

1. Chceme, aby ste vždy dostali najlepšiu možnú cenu. Ak po rezervácii Ubytovacieho zariadenia u nás nájdete rovnaké Ubytovacie zariadenie (s rovnakými podmienkami) za nižšiu cenu na inej webovej stránke, sľubujeme, že vám rozdiel vrátime v súlade so všeobecnými podmienkami záruky Rozdiel v cene vyrovnáme.

Ponuka od nášho partnera

2. Niektoré ponuky na našej Platforme sú označené ako „Ponuky od našich partnerov“, čo znamená, že k nám prichádzajú prostredníctvom partnerskej spoločnosti Booking.com, a nie priamo od Poskytovateľa služieb. Ak nie je uvedené inak, každá Ponuka od nášho partnera, ktorú si rezervujete:

 • musí byť zaplatená počas vytvárania rezervácie;
 • nesmie byť zmenená. Ak však ponúka bezplatné zrušenie rezervácie, budete ju môcť zrušiť bezplatne, ak tak učiníte včas;
 • nie je možné ju kombinovať so žiadnymi inými ponukami (propagačné akcie, motivačné odmeny alebo odmeny);
 • nemôže byť hodnotená ani jej nemôže byť udelená známka na našej Platforme.

Cenové motivačné odmeny od spoločnosti Booking.com

3. Niektoré zníženia cien, ktoré vidíte, financujeme my, nie Poskytovateľ služieb. Časť nákladov jednoducho hradíme sami.

Žiadosť o rezerváciu

4. V niektorých prípadoch nájdete na stránke ubytovania tlačidlo s označením „Žiadosť o rezerváciu“. Ak si vyberiete túto možnosť, vysvetlíme vám, ako to funguje (na obrazovke a/alebo e-mailom).

Podmienky náhrady škody

5. Pri rezervácii si môžete všimnúť, že niektorí Poskytovatelia služieb sa odvolávajú na „podmienky náhrady škody“. To znamená, že ak niekto z vašej skupiny niečo stratí alebo poškodí:

 • mali by ste informovať Poskytovateľa služieb;
 • namiesto toho, aby vám škodu účtoval priamo, bude mať Poskytovateľ služieb 14 dní na to, aby podal žiadosť o náhradu škody prostredníctvom našej Platformy pod číslom vašej rezervácie;
 • ak sa tak stane, oznámime vám to, aby ste nás mohli informovať, či máte nejaké pripomienky a či s úhradou súhlasíte alebo nie, a potom:
  • ak budete súhlasiť, platbu vám naúčtujeme v jeho mene;
  • ak nebudete súhlasiť, záležitosť preveríme a rozhodneme sa, či ju budeme ďalej diskutovať alebo nie.

6. V rámci podmienok náhrady škody je stanovený limit, koľko vám môže Poskytovateľ služieb účtovať prostredníctvom našej Platformy (limit je zobrazený počas rezervácie). Poskytovateľ služieb však môže voči vám začať súdne konanie mimo rámca podmienok náhrady škody a v takom prípade sa limit neuplatňuje.

7. Každá platba, ktorú uskutočníte, sa uskutoční medzi Poskytovateľom služieb a vami. My ju len zorganizujeme v mene Poskytovateľa služieb.

8. Podmienky náhrady škody sa nevzťahujú na bežné upratovanie, bežné opotrebovanie, na žiadne trestné činy (napr. krádež) ani na žiadne nefyzické „škody“ (napr. pokuty za fajčenie alebo domáce zvieratá).

9. Poskytovateľ služieb môže požadovať „zálohu za prípadné škody“ pred príchodom alebo pri príchode. Ak tomu tak bude, budeme vás o tom informovať počas vytvárania rezervácie, ale nemá to nič spoločné s „podmienkami náhrady škody“. Nebudeme sa podieľať na žiadnom finančnom vyrovnaní súvisiacom so zálohami za prípadné škody.

Ako fungujeme

10. Informácie o hodnoteniach, radení výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v časti Ako fungujeme, ktorá je tiež súčasťou našich Podmienok.

C. Atrakcie

C1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Atrakcií. Platí rovnako ako oddiel A (ktorý sa vzťahuje na všetky Cestovateľské zážitky).

C2. Zmluvný vzťah

1. V našom mene (ďalej) nepredávame, neponúkame ani neposkytujeme žiadne Atrakcie. Keď si rezervujete Atrakciu, uzatvárate zmluvu priamo s (a) Poskytovateľom služieb alebo (b) Sprostredkovateľom (ak Atrakciu ďalej predáva), ako sa uvádza počas rezervačného procesu.

2. Pôsobíme výlučne ako Platforma a nie sme zapojení do podmienok Poskytovateľa služieb/Sprostredkovateľa. Nie sme zodpovední za váš lístok a nemáme voči vám žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vašou Rezerváciou okrem prípadov uvedených v týchto Podmienkach.

C3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb a (občas) Sprostredkovatelia propagovať a predávať Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Po rezervácii Atrakcie poskytneme vám a Poskytovateľovi služieb/Sprostredkovateľovi (v relevantných prípadoch) podrobnosti o Rezervácii. Ak Poskytovateľ služieb/Sprostredkovateľ potrebuje viac ako vaše meno, oznámime vám to pri rezervácii.

3. V závislosti od podmienok vašej Rezervácie je možné, že ju budete môcť zmeniť alebo zrušiť, ak si to budete želať. Ak potrebujete s niečím pomôcť, kontaktujte nás prostredníctvom Centra podpory (dostupné 24 hodín denne).

C4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte vyplniť správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb/Sprostredkovateľ (v relevantných prípadoch) mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

2. Musíte si prečítať naše Podmienky a podmienky Poskytovateľa služieb/Sprostredkovateľa (ktoré sa zobrazia pri platení) a súhlasiť s tým, že ich budete dodržiavať, a zároveň vziať na vedomie, že ich porušenie môže viesť k dodatočným poplatkom a/alebo zrušeniu vašej Rezervácie.

C5. Cena a platba

1. Pri rezervácii Atrakcie zorganizujeme vašu platbu. Podrobnosti o tom, ako to funguje (vrátane súvisiacich práv a povinností), nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

C6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Pozrite si článok „Podmienky“ (A8) vyššie.

C7. Čo ešte musíte vedieť?

Ako fungujeme

1. Informácie o hodnoteniach, radení výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v časti Ako fungujeme, ktorá je tiež súčasťou našich Podmienok.

D. Prenájom áut

D1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Prenájmu auta. Platí rovnako ako oddiel A (ktorý sa vzťahuje na všetky Cestovateľské zážitky).

D2. Zmluvný vzťah

1. Stránky prenájmu áut na tejto Platforme prevádzkuje spoločnosť Booking.com Transport Limited. Spoločnosť je registrovaná v Anglicku a Walese (číslo: 05179829) na nasledujúcej adrese: 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Spojené kráľovstvo. IČ DPH: GB 855349007. To znamená, že súhlasíte s tým, že proces Rezervácie u spoločnosti Booking.com Transport Limited sa riadi týmito Podmienkami, hoci váš prenájom sa v skutočnosti bude riadiť Zmluvou o prenájme uzavretou s Poskytovateľom služieb (ktorú podpíšete pri vyzdvihnutí).

2. Keď si rezervujete Prenájom, vaša Rezervácia je buď (a) u nás, alebo (b) priamo u Poskytovateľa služieb. V každom prípade:

 • rezervačný proces sa riadi našimi Podmienkami; keď vám pošleme Potvrdenie rezervácie, uzavriete s nami zmluvu;
 • Zmluva o prenájme upravuje samotný Prenájom; keď ju podpíšete v pobočke požičovne, uzavriete zmluvu s Poskytovateľom služieb (ale jej kľúčové podmienky uvidíte a prijmete počas rezervácie auta).

V celom oddiele D znamená pojem „Poskytovateľ služieb“ požičovňu, ktorá poskytuje vozidlo.

3. Vo väčšine prípadov dostanete Potvrdenie rezervácie hneď po dokončení Rezervácie, ale ak Poskytovateľ služieb nepotvrdí váš Prenájom okamžite, neprijmeme platbu ani vám nezašleme Potvrdenie rezervácie, pokým tak neučiní.

4. Ak existuje akýkoľvek nesúlad medzi týmito Podmienkami a Zmluvou o prenájme, platí Zmluva o prenájme.

5. Hlavný vodič (osoba, ktorej údaje sú zadané počas procesu rezervácie) je jedinou osobou, ktorá môže zmeniť alebo zrušiť Rezerváciu alebo s nami o nej diskutovať (pokiaľ nám neoznámi, že na tento účel vymenuje niekoho iného).

D3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Nezaručujeme presnú značku a model auta, ktoré si rezervujete (pokiaľ to výslovne neuvedieme). Výraz „alebo podobné“ znamená, že by ste mohli dostať podobné auto (t. j. rovnakej veľkosti, s rovnakým typom prevodovky atď.). Obrázky áut sú teda len ilustračné.

3. Po rezervácii Prenájmu:

 • Poskytovateľovi služieb poskytneme údaje o Rezervácii (napr. meno Hlavného vodiča a kontaktné telefónne číslo);
 • potvrdíme vám informácie o Vyzdvihnutí (napr. kontaktné údaje Poskytovateľa služieb a informácie o tom, čo si musíte vziať so sebou).

D4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte nám poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebujeme na zariadenie vašej Rezervácie (kontaktné údaje, Čas vyzdvihnutia atď.).

2. Musíte si prečítať tieto Podmienky a Zmluvu o prenájme, súhlasiť s ich dodržiavaním a vziať na vedomie, že ak ich porušíte:

 • možno budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky;
 • vaša Rezervácia môže byť zrušená;
 • personál v pobočke požičovne môže odmietnuť odovzdať kľúče od auta.

3. Musíte si overiť konkrétne požiadavky svojho Prenájmu, pretože mnohé podrobnosti (požiadavky na vodičský preukaz, výška bezpečnostnej zálohy, potrebné doklady, akceptované platobné karty atď.) sa pri jednotlivých Prenájmoch líšia. Preto si pozorne prečítajte:

 • tieto Podmienky;
 • kľúčové podmienky Zmluvy o prenájme, ktoré uvidíte pri rezervácii;
 • samotnú Zmluvu o prenájme, ktorú dostanete pri Vyzdvihnutí.

4. Musíte sa dostaviť do pobočky požičovne v Čase vyzdvihnutia (upozorňujeme, že niektorí Poskytovatelia služieb majú „tolerančnú lehotu“ na vyzdvihnutie pre prípad, že budete meškať). Ak prídete po Čase vyzdvihnutia (a po uplynutí prípadnej tolerančnej lehoty na vyzdvihnutie), vozidlo už nemusí byť k dispozícii a nemusíte mať nárok na vrátenie peňazí od Poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie nájdete v Zmluve o prenájme (pri rezervácii vozidla si prejdite „Dôležité informácie“, kde sa dozviete o prípadnej tolerančnej lehote – tieto informácie pri platení prijmete). Ak si myslíte, že by ste mohli meškať, je nevyhnutné, aby ste kontaktovali Poskytovateľa služieb alebo nás, a to aj v prípade, že zdržanie spôsobí meškanie letu, ktorého číslo ste uviedli.

5. V kľúčových podmienkach Prenájmu je uvedené, čo potrebuje Hlavný vodič pri Vyzdvihnutí. Musíte zaistiť, aby mal pri príchode do pobočky požičovne so sebou všetko potrebné (napr. vodičský preukaz, všetky požadované doklady totožnosti a platobnú kartu vydanú na jeho meno s dostatočnými finančnými prostriedkami na úhradu bezpečnostnej zálohy).

6. Musíte sa uistiť, že Hlavný vodič je oprávnený a spôsobilý viesť auto.

7. Personálu pobočky musíte predložiť platné vodičské preukazy všetkých vodičov, pričom držiteľmi preukazu musia byť minimálne 1 rok (v mnohých prípadoch aj dlhšie). Ak má niektorý z vodičov na svojom vodičskom preukaze vedené záznamy/body, oznámte nám to čo najskôr po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozviete, pretože Poskytovateľ služieb mu nemusí povoliť jazdu.

8. Musíte zaistiť, aby každý vodič s vodičským preukazom vydaným v Anglicku, Škótsku alebo Walese získal „kontrolný kód“ preukazu najneskôr 21 dní pred Vyzdvihnutím.

9. Musíte zaistiť, aby mal každý vodič svoj vlastný Medzinárodný vodičský preukaz (ak ho potrebuje), ako aj svoj vodičský preukaz. Upozorňujeme, že všetci vodiči musia mať vždy pri sebe vodičský preukaz (a Medzinárodný vodičský preukaz, ak ho potrebujú).

10. Musíte zabezpečiť, aby každé dieťa malo vhodnú detskú sedačku, ak ju potrebuje.

11. Ak sa počas Prenájmu niečo stane (nehoda, porucha atď.):

 • musíte kontaktovať Poskytovateľa služieb;
 • nesmiete povoliť žiadne opravy bez súhlasu Poskytovateľa služieb (pokiaľ to Zmluva o prenájme neumožňuje);
 • musíte uchovávať všetku dokumentáciu (účty za opravu, policajné správy atď.), aby ste ju mohli poskytnúť nám/Poskytovateľovi služieb/poisťovni.

D5. Cena a platba

1. Spoločnosť Booking.com Transport Limited zabezpečí platbu za vašu Rezerváciu. Podrobnosti o našom platobnom procese nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

Dodatočné náklady a poplatky

2. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb účtuje poplatok za mladého vodiča – za každého vodiča, ktorý ešte nedosiahol určitý vek (napr. 25 rokov). V niektorých prípadoch si môže účtovať poplatok za staršieho vodiča – za každého vodiča, ktorý už prekročil určitý vek (napr. 65 rokov). Pri vytváraní rezervácie na našej Platforme musíte zadať vek Hlavného vodiča, aby sme vám mohli zobraziť podrobnosti o prípadných poplatkoch súvisiacich s vekom, ktoré by ste zaplatili pri Vyzdvihnutí.

3. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb bude účtovať poplatok za jednosmernú jazdu, ak auto odovzdáte na inom mieste. Ak to máte v úmysle, musíte pri rezervácii zadať miesto odovzdania, aby sme vás mohli informovať, či je to možné, a zobraziť vám podrobnosti o prípadnom poplatku za jednosmernú jazdu, ktorý by ste zaplatili pri Vyzdvihnutí.

4. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb bude účtovať poplatok ze prekročenie hranice, ak pôjdete autom do inej krajiny/štátu/na iný ostrov. Ak to máte v úmysle, je nevyhnutné, aby ste nás a/alebo Poskytovateľa služieb informovali čo najskôr (musí to byť pred Vyzdvihnutím).

5. Cena Prenájmu sa počíta na základe 24-hodinových jednotiek, takže (napr.) 25-hodinový prenájom bude stáť rovnako ako 48-hodinový prenájom.

6. Ak sa po Vyzdvihnutí auta rozhodnete, že si ho chcete ponechať dlhšie, kontaktujte Poskytovateľa služieb. Oznámi vám, koľko to bude stáť, a vy s ním uzavriete novú zmluvu. Ak auto odovzdáte neskoro bez toho, aby ste sa na tom vopred dohodli, môže vám účtovať dodatočný poplatok.

Extra výbava

7. V niektorých prípadoch zaplatíte za všetku voliteľnú extra výbavu (detské sedačky, GPS, zimné pneumatiky atď.) pri rezervácii auta, v takom prípade ju zaručene dostanete pri Vyzdvihnutí.

8. V iných prípadoch si len vyžiadate voliteľnú extra výbavu pri rezervácii auta, v takom prípade:

 • ju zaplatíte pri Vyzdvihnutí a
 • Poskytovateľ služieb nezaručuje, že vám bude k dispozícii.

D6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Presahujeme rámec našich zákonných povinností. Aj keď miestne právne predpisy nevyžadujú, aby sme ponúkali konkrétne práva na zrušenie rezervácie, zaručujeme, že ak zrušíte svoju Rezerváciu, dodržíme naše podmienky vrátenia peňazí.

2. Nasledujúce podmienky „Zrušenia a zmien“ sa vzťahujú na všetky Rezervácie okrem:

 • Rezervácií u spoločnosti Dollar alebo Thrifty, ktoré boli rezervované pred 26. januárom 2021 (prečítajte si podmienky prenájmu);
 • Rezervácií, ktoré sú označené ako „bez možnosti vrátenia peňazí“ (Rezerváciu bez možnosti vrátenia peňazí nemôžete zmeniť a v prípade jej zrušenia vám nebudú vrátené peniaze).

Zrušenia

3. Ak rezerváciu zrušíte:

 • VIAC AKO 48 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu, budú vám vrátené všetky peniaze;
 • MENEJ AKO 48 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu alebo priamo v pobočke požičovne, vrátime vám zaplatené peniaze po odpočítaní nákladov za 3 dni prenájmu – ak ste si auto rezervovali na 3 dni alebo menej, peniaze vám nevrátime;
 • PO plánovanom začiatku prenájmu (alebo keď sa jednoducho nedostavíte), nebudú vám vrátené žiadne peniaze.

4. Personál pobočky vám môže odmietnuť vydať auto, ak (napríklad):

 • sa nedostavíte včas;
 • nespĺňate podmienky na prenájom auta;
 • nemáte potrebné doklady;
 • Hlavný vodič nemá platobnú kartu na vlastné meno s dostatočným objemom voľných finančných prostriedkov na zloženie bezpečnostnej zálohy za auto.

Viac informácií o pravidlách Poskytovateľa služieb nájdete v „Dôležitých informáciách“, ktoré sú k dispozícii pri rezervácii, alebo v Zmluve o prenájme, ktorú podpíšete na pobočke.

Ak vám auto odmietnu vydať, okamžite nám zavolajte z pobočky požičovne a zrušte svoju Rezerváciu. Vrátime vám zaplatenú sumu zníženú o náklady na 3 dni Prenájmu. Ak tak neurobíte, poplatok za zrušenie bude predstavovať plnú cenu Prenájmu – pokiaľ nepreukážete, že nás táto situácia stála podstatne menej.

Zmeny (úpravy Rezervácie)

5. Zmeny v Rezervácii môžete vykonať kedykoľvek pred termínom vyzdvihnutia auta.

6. Vo väčšine prípadov je to najjednoduchšie prostredníctvom našej aplikácie alebo našej webovej stránky (v časti „Spravovať rezerváciu“).

7. Za zmenu Rezervácie sa neplatí žiadny administratívny poplatok, ale akékoľvek zmeny môžu ovplyvniť cenu prenájmu. Niekedy je jediným spôsobom, ako možno zmeniť Rezerváciu, jej zrušenie a vytvorenie novej, pričom v takom prípade vám môžeme účtovať poplatok za zrušenie v mene požičovne.

8. Ak by sa v dôsledku zmeny Rezervácie zmenila cena alebo by bolo nutné zaplatiť poplatok za zrušenie, oznámime vám to vopred.

Zmeny vykonané z našej strany

9. Ak musíme my/Poskytovateľ služieb zmeniť vašu Rezerváciu (napr. ak Poskytovateľ služieb nemôže poskytnúť auto), oznámime vám to čo najskôr. Ak túto zmenu neakceptujete, budete mať nárok na zrušenie a vrátenie peňazí v plnej výške (bez ohľadu na to, koľko času zostáva do začiatku vášho Prenájmu), ale nebudeme mať žiadnu ďalšiu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame náklady, ktoré vám môžu vzniknúť (napr. na hotelové izby alebo súkromnú prepravu).

D7. Čo ešte musíte vedieť?

Všeobecné ustanovenia

1. Vo všetkých prípadoch musia mať vodiči aspoň minimálny vek, aby si mohli prenajať alebo viesť auto. V niektorých prípadoch musia byť tiež mladší ako maximálny vek. Limity sa môžu líšiť podľa Poskytovateľa služieb, lokality a typu auta.

2. Auto môžu viesť len oprávnení vodiči, ktorých mená sú uvedené v Zmluve o prenájme.

3. Auto nesmiete odviezť do inej krajiny/štátu/na iný ostrov a/alebo odovzdať na inom mieste bez toho, aby ste si to vopred dohodli.

Neskoré Vyzdvihnutie/skoré odovzdanie

4. Ak si svoje auto vyzdvihnete neskôr (pozrite si článok D4 odst. 4 vyššie) alebo ho odovzdáte skôr, ako bolo dohodnuté v Potvrdení rezervácie, Poskytovateľ služieb vám nevráti peniaze za „nevyužitý“ čas.

Ako fungujeme

5. Informácie o hodnoteniach, radení výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v časti Ako fungujeme, ktorá je tiež súčasťou našich Podmienok.

E. Lety

E1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Letov. Platí rovnako ako oddiel A (ktorý sa vzťahuje na všetky Cestovateľské zážitky).

E2. Zmluvný vzťah

1. Väčšina Letov na našej Platforme sa poskytuje prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý pôsobí ako prostredník leteckej spoločnosti (leteckých spoločností).

2. Rezerváciu vytvárate priamo u leteckej spoločnosti. Nie sme „zmluvnou stranou“ vašej Rezervácie. Pri rezervácii uzatvárate (i) Zmluvu o sprostredkovaní so Sprostredkovateľom (na letenku) a (ii) Zmluvu o preprave s leteckou spoločnosťou (na samotný Let).

3. Ak si rezervujete doplnkové služby (ďalšiu batožinu, poistenie atď.), uzavriete priamu zmluvu so Sprostredkovateľom alebo inou spoločnosťou. Na tejto zmluve sa nebudeme podieľať.

4. Pôsobíme výlučne ako Platforma a nie sme zapojení do Podmienok tretích strán. Nie sme zodpovední za vašu letenku ani doplnkové služby a (v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi) nemáme voči vám žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vašou Rezerváciou.

E3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Po rezervácii Letu budú údaje o vašej Rezervácii (napr. mená cestujúcich) poskytnuté Poskytovateľovi služieb.

3. V závislosti od Zmluvy o preprave je možné, že vám budeme môcť pomôcť zmeniť alebo zrušiť Rezerváciu, ak si tak želáte učiniť. Ak potrebujete s niečím pomôcť, kontaktujte nás prostredníctvom Centra podpory (dostupné 24 hodín denne).

E4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte vyplniť správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

2. Musíte si prečítať naše Podmienky a Podmienky tretích strán (ktoré sa zobrazia pri platení) a súhlasiť s tým, že ich budete dodržiavať, a zároveň vziať na vedomie, že ich porušenie môže viesť k dodatočným poplatkom a/alebo zrušeniu vašej Rezervácie.

E5. Cena a platba

1. Keď si rezervujete Let, vašu platbu zorganizujeme my, Sprostredkovateľ (alebo ním určená strana) alebo tretia strana, napríklad letecká spoločnosť. Podrobnosti o tom, ako organizujeme platby (vrátane súvisiacich práv a povinností), nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

E6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Podmienky zrušenia nájdete v Zmluve o preprave medzi vami a leteckou spoločnosťou. Je k dispozícii počas rezervácie Letu a po potvrdení Letu (na stránke „Správa rezervácie“).

2. Za zmenu alebo zrušenie Letu môže byť účtovaný poplatok.

3. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo preložiť alebo zrušiť lety v súlade so všeobecnými podmienkami leteckej spoločnosti, Zmluvou o preprave alebo podmienkami leteckej spoločnosti.

4. Pri rôznych letenkách od tej istej leteckej spoločnosti môžu platiť rôzne obmedzenia alebo byť zahrnuté rôzne služby. Uistite sa, že ste si počas procesu rezervácie prečítali všetky informácie.

5. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zmien, zrušenia alebo vrátenia peňazí, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory.

E7. Čo ešte musíte vedieť?

Spoločná linka (Code share)

1. Niektoré letecké spoločnosti majú dohody o spoločných linkách („code share“) s inými leteckými spoločnosťami. Môžete si teda kúpiť letenku od jednej leteckej spoločnosti (vášho „prepravcu, ktorý vystavil letenku“), ale letieť lietadlom, ktoré vlastní iná letecká spoločnosť (váš „prevádzkujúci prepravca“). Vo väčšine takýchto prípadov sa odbavíte u svojho prevádzkujúceho prepravcu, ale vopred si to overte u prepravcu, ktorý vám vystavil letenku.

2. Počas vytvárania rezervácie Letu sa dozviete, či ide o Let, ktorý je spoločnou linkou (code share).

Postupy zakázané leteckou spoločnosťou

3. Väčšina leteckých spoločností neumožňuje ľuďom kupovať letenky, ktoré zahŕňajú lety, ktoré nemajú v úmysle využiť, napríklad spiatočnú letenku, ak človek nemá v úmysle využiť spiatočný let. Ak chcete získať ďalšie príklady, stačí do vyhľadávača zadať „point-beyond ticketing“ (letenka do ďalšieho mesta), „hidden-city ticketing“ (letenka do skrytého mesta) alebo „back-to-back ticketing“ (spiatočná letenka).

4. Zakúpením letenky súhlasíte s tým, že takto postupovať nebudete. Ak tak v rozpore s podmienkami leteckej spoločnosti (poskytnutými pri Rezervácii) urobíte, uhradíte nám prípadný rozdiel medzi cenou vašej skutočnej cesty a cenou celej cesty uvedenej na vašej letenke (letenkách), pokiaľ si rozdiel od nás bude letecká spoločnosť nárokovať.

Využívanie letových segmentov

5. Väčšina leteckých spoločností vyžaduje, aby zákazníci využívali svoje lety v stanovenom poradí. Ak teda nenastúpite na svoj prvý Let, vaša letecká spoločnosť môže automaticky zrušiť zvyšok vášho itinerára.

6. Ak vám letecká spoločnosť umožňuje „vynechať“ niektoré Lety v itinerári, uistite sa, že ste zrušili Let(y), ktorý(é) nechcete, v súlade s podmienkami zrušenia. Upozorňujeme, že za tieto nevyužité Lety nemusíte mať nárok na plné vrátenie peňazí (prípadne na žiadne vrátenie peňazí).

Jednosmerné letenky

7. Ak si kúpite dve jednosmerné letenky namiesto jednej spiatočnej letenky:

 • vytvoríte dve samostatné Rezervácie, každú s vlastnými pravidlami a podmienkami;
 • akékoľvek zmeny v jednom Lete nebudú mať vplyv na druhý Let (napríklad, ak bude váš prvý Let zrušený, nebudete mať zaručené vrátenie peňazí za druhý Let).

8. Ak cestujete do zahraničia, možno budete musieť personálu pri Odbavení a/alebo personálu Imigračného oddelenia preukázať, že máte spiatočný Let (viac informácií o pasoch, vízach atď. nájdete v časti „Medzinárodné cesty“ nižšie).

Poplatky a dane

9. Vaše cestovné zahŕňa všetky dane a poplatky účtované leteckou spoločnosťou alebo vládou (okrem vstupných/výstupných poplatkov – pozrite si časť „Vstupné/výstupné poplatky“ nižšie). Môžete niesť zodpovednosť za riešenie prípadnej spätnej zmeny sadzby dane.

Rezervačné poplatky

10. V závislosti od toho, ktorý Let si vyberiete, vám môžeme my a/alebo Sprostredkovateľ naúčtovať rezervačný poplatok.

 • Rezervačný poplatok účtovaný nami (ak ho účtujeme) je poplatok za využitie našej Platformy na nákup letenky od Sprostredkovateľa. Tento poplatok zahŕňa všetky príslušné dane (DPH/daň z tovarov a služieb/podobný typ dane).
 • Rezervačný poplatok účtovaný Sprostredkovateľom (ak ho účtuje) je poplatok za to, že Sprostredkovateľ vystupuje ako medzičlánok medzi vami a leteckou spoločnosťou (alebo viacerými leteckými spoločnosťami). Tento poplatok môže zahŕňať všetky príslušné dane (DPH/daň z tovarov a služieb/podobný typ dane).

11. Všetky rezervačné poplatky budú zahrnuté v cene vašej letenky.

Poplatky za batožinu a iné doplnkové služby

12. Vaša letecká spoločnosť môže účtovať poplatky za podpalubnú batožinu, nadrozmernú batožinu/nadváhu batožiny, prednostný nástup do lietadla, pridelené sedadlo, zábavu na palube, jedlo a nápoje a/alebo odbavenie na letisku.

13. Ak tomu tak bude, poplatok bude pripočítaný k cene vašej letenky (pokiaľ nie je výslovne uvedené, že váš Let zahŕňa danú doplnkovú službu (služby)).

Medzinárodné cesty

14. Je vašou povinnosťou:

 • mať pri sebe platný cestovný pas a/alebo vízum, ak sa vyžaduje;
 • splniť všetky vstupné požiadavky;
 • zistiť, či potrebujete víza na prechod krajinou, ktorá nie je vašou cieľovou destináciou;
 • vopred si na príslušnom veľvyslanectve overiť, či nedošlo k zmene pasových, vízových alebo vstupných požiadaviek;
 • pred cestou do krajiny alebo regiónu alebo cez krajinu/región si prečítať všetky varovania alebo odporúčania z krajiny vášho pobytu/pôvodu.

15. Organizovaním cesty na akékoľvek miesto alebo z akéhokoľvek miesta nezaručujeme, že je bez rizika – a v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré z toho môžu vyplynúť.

16. Nie je to bežná prax, ale medzinárodné právo povoľuje „dezinsekciu“ lietadiel na účel zahubenia hmyzu. Na tento účel môže personál postriekať kabínu lietadla aerosólovým insekticídom, keď sú cestujúci na palube, alebo ošetriť jej vnútorné povrchy reziduálnym insekticídom, keď nie sú na palube. Pred cestou vám odporúčame, aby ste sa informovali o dezinsekcii vrátane miesta, kde k nej môže dôjsť.

Vstupné/výstupné poplatky

17. Vaše cestovné nezahŕňa žiadne poplatky, ktoré krajina alebo letisko účtujú osobám vstupujúcim do krajiny alebo opúšťajúcim krajinu a ktoré sa platia priamo na letisku. Pred cestou vám odporúčame zistiť, či budete musieť zaplatiť takýto poplatok.

Spojené kráľovstvo: Vaša finančná ochrana

18. Držiteľ licencie ATOL: Booking.com B.V.

19. Číslo licencie ATOL: 11967

20. V Spojenom kráľovstve poskytujeme plnú finančnú ochranu len pre náš predaj letov chránených licenciou ATOL prostredníctvom našej Licencie organizátora leteckej dopravy číslo 11967, ktorú vydal Úrad pre civilné letectvo, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Spojené kráľovstvo, telefón: +44 (0)333 103 6350, e-mail: claims@caa.co.uk.

21. Pri kúpe letu chráneného licenciou ATOL od nás dostanete Certifikát ATOL. Je na ňom uvedené, čo je finančne chránené, kde môžete získať informácie o tom, čo to pre vás znamená, a na koho sa obrátiť v prípade problémov.

22. My alebo poskytovatelia uvedení vo vašom Certifikáte ATOL vám poskytneme služby uvedené v Certifikáte ATOL (alebo vhodnú alternatívu). V niektorých prípadoch, keď tak z dôvodu platobnej neschopnosti nemôžeme učiniť my ani poskytovateľ, vám môže zakúpené služby alebo vhodnú alternatívu poskytnúť alternatívny držiteľ licencie ATOL (bez dodatočných nákladov pre vás). Súhlasíte s tým, že za týchto okolností bude tieto povinnosti plniť alternatívny držiteľ licencie ATOL, a takisto súhlasíte s tým, že tomuto alternatívnemu držiteľovi licencie ATOL zaplatíte všetky zostávajúce peniaze, ktoré máte zaplatiť podľa vašej zmluvy. Zároveň však súhlasíte s tým, že v niektorých prípadoch nebude možné určiť alternatívneho držiteľa licencie ATOL a v takom prípade budete mať právo na vznesenie nároku v rámci systému ATOL (prípadne u vydavateľa vašej platobnej karty).

23. Ak my alebo poskytovatelia uvedení vo vašom Certifikáte ATOL nie sme schopní poskytnúť uvedené služby (alebo vhodnú alternatívu prostredníctvom alternatívneho držiteľa licencie ATOL alebo inak) z dôvodu platobnej neschopnosti, Správcovia fondu Air Travel Trust môžu uskutočniť platbu (alebo poskytnúť výhodu) vo váš prospech v rámci systému ATOL. Súhlasíte s tým, že výmenou za takúto platbu alebo výhodu absolútne postupujete na týchto Správcov všetky nároky, ktoré máte alebo môžete mať v dôsledku neposkytnutia služieb alebo v súvislosti s ním, vrátane akýchkoľvek nárokov voči nám, cestovnej agentúre (prípadne vydavateľovi vašej platobnej karty). Súhlasíte tiež s tým, že všetky takéto nároky môžu byť postúpené inému orgánu, ak tento iný orgán vyplatil sumy, na ktoré ste uplatnili nárok v rámci systému ATOL.

EÚ: Práva cestujúcich podľa nariadenia EÚ č. 261/2004

24. Ak váš let mešká, je zrušený alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla, môžete mať nárok na kompenzáciu/pomoc podľa nariadenia EÚ č. 261/2004, ak:

 • letíte do Európskej únie (EÚ);
 • letíte z Európskej únie (EÚ);
 • váš Let zabezpečuje letecká spoločnosť z EÚ.

EÚ: Zodpovednosť leteckého dopravcu podľa nariadenia EÚ č. 889/2002

25. Ak dôjde k nehode v EÚ, môže sa na vás vzťahovať nariadenie EÚ č. 889/2002.

EÚ: Práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave podľa nariadenia EÚ č. 1107/2006

26. Nariadenie EÚ č. 1107/2006 stanovuje určité práva pre osoby so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

Ako fungujeme

27. Informácie o hodnoteniach, radení výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v časti Ako fungujeme, ktorá je tiež súčasťou našich Podmienok.

F. Súkromná a Verejná doprava

F1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Súkromnej a Verejnej dopravy. Platí rovnako ako oddiel A (ktorý sa vzťahuje na všetky Cestovateľské zážitky).

F2. Zmluvný vzťah

1. Pri rezervácii Súkromnej alebo Verejnej dopravy vopred sa vaša Rezervácia uskutoční priamo u Poskytovateľa služieb. Keď si rezervujete Súkromnú dopravu na požiadanie, vaša Rezervácia sa uskutoční u Sprostredkovateľa. Vo všetkých prípadoch sa proces rezervácie riadi našimi Podmienkami.

2. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Vy aj Poskytovateľ služieb sa zaväzujete dodržiavať tieto Podmienky.

3. Verejná doprava a Súkromná doprava na požiadanie. Podmienky Poskytovateľa služieb vám budú uvedené počas rezervačného procesu. Ak bude existovať akýkoľvek nesúlad medzi jeho podmienkami a našimi Podmienkami, platia jeho podmienky.

4. Súkromná doprava na požiadanie. Vytvorením Rezervácie potvrdzujete, že:

 • ste si prečítali podmienky Poskytovateľa služieb a súhlasíte s nimi (ak je to relevantné);
 • súhlasíte s priamym kontaktovaním Poskytovateľa služieb v prípade akýchkoľvek problémov;
 • beriete na vedomie, že Poskytovateľ služieb je zodpovedný za organizáciu a poskytnutie vašej Súkromnej dopravy, výber trás, stanovenie cien a poskytnutie všetkých relevantných informácií;
 • beriete na vedomie, že poskytujeme len platformu na rezerváciu (známu ako služba API) a nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, ktorú utrpíte v dôsledku toho, čo vodič/Poskytovateľ služieb urobí alebo neurobí, s výnimkou prípadov uvedených v časti „Obmedzenie zodpovednosti“ (A18).

Nie všetci Poskytovatelia služieb majú svoje vlastné podmienky, ale môžete si pozrieť všetky podmienky, ktoré nám boli poskytnuté.

F3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Po vytvorení Rezervácie poskytneme Poskytovateľovi služieb vaše údaje (napr. vaše meno, telefónne číslo a miesto vyzdvihnutia).

3. Všetka Súkromná doprava. Poskytneme vám kontaktné údaje Poskytovateľa služieb.

4. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Zaistíme, aby Poskytovateľ služieb vedel, akú veľkosť vozidla ste si vyžiadali.

5. Verejná doprava. Poskytnete vám lístky (alebo vám povieme, ako si ich môžete vyzdvihnúť).

F4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte si pozorne skontrolovať údaje svojej Rezervácie a poskytnúť nám všetky informácie, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej Rezervácie (vaše požiadavky, kontaktné údaje atď.).

2. Musíte zaistiť, aby všetci vo vašej skupine dodržiavali naše Podmienky a (prípadne) podmienky Poskytovateľa služieb, s ktorými ste sa oboznámili a ktoré ste prijali počas rezervačného procesu. Beriete na vedomie, že ak ich porušíte:

 • možno budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky;
 • vaša Rezervácia môže byť zrušená;
 • vodič vás môže odmietnuť prepraviť.

3. Nezabudnite, že odhadovaný čas cesty nezohľadňuje dopravnú situáciu.

4. Všetka Súkromná doprava. Musíte zaistiť, aby všetci cestujúci boli na mieste vyzdvihnutia včas.

5. Všetka Súkromná doprava. V Čase vyzdvihnutia a okolo neho musíte mať zapnutý telefón (ktorého číslo ste zadali pri Rezervácii), aby ste mohli prijímať hovory/textové správy v prípade, že vás vodič potrebuje kontaktovať. Nemôžeme zaručiť, že vás bude môcť zastihnúť prostredníctvom aplikácií na zasielanie správ, ako je WhatsApp alebo Viber.

6. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. V prípade vyzdvihnutia na letisku nám musíte poskytnúť údaje o svojom lete aspoň 24 hodín pred Časom vyzdvihnutia, aby Poskytovateľ služieb mohol upraviť Čas vyzdvihnutia v prípade meškania vášho letu. Ak nemôže poskytnúť Súkromnú dopravu v dôsledku meškania alebo zrušenia letu, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory.

7. Verejná doprava. Musíte zaistiť, aby všetci cestujúci prišli včas a v prípade potreby si ponechali dostatok času na vyzdvihnutie lístkov.

8. Ak chcete vytvoriť Rezerváciu, musíte mať viac ako 18 rokov. Každý cestujúci mladší ako 18 rokov musí byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby.

9. Musíte zabezpečiť, aby sa žiadny cestujúci nesprával nevhodne, napr. aby nikoho neurážal alebo nerobil niečo, čo by mohlo iných ohroziť.

10. Musíte sa uistiť, že ste si vybrali Verejnú/Súkromnú dopravu, ktorá je vhodná (z hľadiska veľkosti skupiny, množstva batožiny, požiadaviek na bezbariérový prístup atď.).

F5. Cena a platba

1. Spoločnosť Booking.com Transport Limited zabezpečí platbu za vašu Rezerváciu. Podrobnosti o našom platobnom procese nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

2. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Cena zahŕňa všetky mýta, poplatky za preťaženie, dane a príplatky v dopravnej špičke. Platba sa uskutočňuje pri rezervácii.

3. Súkromná doprava na požiadanie. Cena bude potvrdená (a platba prijatá), keď vás vodič vyloží. Cena sa môže líšiť od ceny odhadovanej pri rezervácii. Zodpovedáte za všetky mýta, poplatky za preťaženie, dane, príplatky v dopravnej špičke a prepitné.

4. Verejná doprava. Platba sa uskutoční po potvrdení Rezervácie. Pred odchodom môže Poskytovateľ služieb potrebovať skontrolovať váš cestovný lístok/elektronický cestovný lístok. Majte lístky vždy pri sebe, inak sa môže stať, že budete musieť zaplatiť znova.

5. Poskytovateľ služieb/vodič nemusí súhlasiť so žiadnymi zmenami Cesty, o ktoré požiadate osobne. Ak vám vyhovie, môže si účtovať príplatok.

F6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

Zrušenie rezervácie

1. Vo väčšine prípadov...

 • Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Rezerváciu môžete bezplatne zrušiť do 24 hodín pred Časom vyzdvihnutia (v niektorých prípadoch do 2 hodín – pozrite si potvrdenie). Ak ju nezrušíte včas, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí.
 • Súkromná doprava na požiadanie. Rezerváciu môžete zrušiť kedykoľvek pred Časom vyzdvihnutia, ale Poskytovateľ služieb vám môže účtovať poplatok za zrušenie.
 • Verejná doprava. Po potvrdení Rezervácie pravdepodobne nebudete mať nárok na vrátenie peňazí.

2. Ak má váš Poskytovateľ služieb iné podmienky zrušenia (ktoré uvidíte pri vytváraní rezervácie), budú sa uplatňovať jeho podmienky.

3. My a/alebo Poskytovateľ služieb môžeme zrušiť Rezerváciu s malým alebo žiadnym predstihom – a to len vo veľmi špecifických situáciách. Napríklad ak:

 • Poskytovateľ služieb sa stane platobne neschopným alebo skutočne nebude schopný splniť vašu Rezerváciu – v takom prípade sa vám budeme snažiť zabezpečiť náhradnú dopravu (a ak sa nám to nepodarí, vrátime vám peniaze v plnej výške);
 • ste porušili tieto Podmienky a/alebo podmienky Poskytovateľa služieb – v takom prípade nemusíte mať nárok na vrátenie peňazí.

Úpravy (zmeny) pred začiatkom Cesty

4. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. V e-maile s potvrdením sa dozviete, s akým predstihom (pred Časom vyzdvihnutia) musíte požiadať o zmenu Rezervácie (napríklad zmenu miesta alebo času).

5. Súkromná doprava na požiadanie. Ak chcete zmeniť Rezerváciu, možno ju budete musieť zrušiť (za čo môže byť účtovaný poplatok za zrušenie) a vytvoriť novú.

6. Verejná doprava. Po potvrdení Rezervácie ju už nemôžete zmeniť.

7. Ak budeme musieť my/Poskytovateľ služieb zmeniť vašu Rezerváciu (napríklad ak dôjde k štrajku, ktorý naruší vašu cestu), oznámime vám to čo najskôr. Ak sa následne rozhodnete rezerváciu zrušiť:

 • Akákoľvek doprava. Ak cestu nezrušíte z niektorého z dôvodov uvedených v ďalšom bode, máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške (bez ohľadu na to, koľko času zostáva do začiatku vašej cesty).
 • Akákoľvek Súkromná doprava. Ak v prípade zmeny ide len o nového vodiča, nového Poskytovateľa služieb alebo nové (podobné) vozidlo, nemáte nárok na vrátenie peňazí (pokiaľ rezerváciu nezrušíte s dostatočným predstihom).

V každom prípade ani my, ani Poskytovateľ služieb nenesieme zodpovednosť za akékoľvek náklady, ktoré vám môžu vzniknúť (napr. za náhradnú dopravu alebo hotelové izby).

Vrátenie peňazí

8. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, musíte tak urobiť písomne najneskôr 14 dní po Čase vyzdvihnutia.

9. Vrátenie peňazí na váš účet môže trvať až 5 pracovných dní.

10. Všetka Súkromná doprava. Ak sa vodič nedostaví na miesto vyzdvihnutia včas, môžete požiadať o vrátenie peňazí a my to za vás prešetríme.

11. Všetka Súkromná doprava. Nebudete mať nárok na vrátenie peňazí, ak sa vaša Cesta neuskutoční podľa plánu z týchto dôvodov:

 • vodič/Poskytovateľ služieb vás nemôže kontaktovať;
 • jeden alebo viac cestujúcich nie je na mieste vyzdvihnutia včas a vy ste nepožiadali o nový Čas vyzdvihnutia;
 • požadujete neprimerané zmeny Času vyzdvihnutia alebo Cesty;
 • neinformujete nás/Poskytovateľa služieb/vodiča o zmene, ktorú chcete vykonať;
 • ste pri rezervácii Súkromnej dopravy uviedli nesprávne údaje (miesto vyzdvihnutia, kontaktné údaje, počet osôb, množstvo batožiny atď.).

F7. Čo ešte musíte vedieť?

Vopred rezervovaná Súkromná doprava

1. Skontrolujte si e-mail s potvrdením, aby ste zistili, ako dlho bude vodič čakať na mieste vyzdvihnutia.

Súkromná doprava na požiadanie

2. Vodič nemusí čakať po Čase vyzdvihnutia, a ak tak urobí, môže vám účtovať čas strávený čakaním. Ak sa na miesto vyzdvihnutia nedostavíte včas, môže vám byť účtovaný poplatok za zrušenie.

Poplatky za opravy alebo čistenie

3. Ak je potrebné niečo opraviť alebo vyčistiť, pretože niekto z vašej skupiny urobil niečo neprimerané alebo porušil tieto Podmienky, náklady na opravu/čistenie znášate vy.

Ako fungujeme

4. Informácie o hodnoteniach, radení výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v časti Ako fungujeme, ktorá je tiež súčasťou našich Podmienok.

Slovník spoločnosti Booking.com

„Účet“ znamená účet (u spoločnosti Booking.com alebo u Spoločnosti zo skupiny spoločností), prostredníctvom ktorého si môžete rezervovať Cestovateľské zážitky na našej Platforme.

„Ubytovanie“ znamená poskytnutie služby ubytovania Poskytovateľom služieb (v celom oddiele B pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená poskytovateľa služby ubytovania).

„Atrakcia“ znamená poskytnutie služby týkajúcej sa atrakcie Poskytovateľom služieb (v celom oddiele C pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená poskytovateľa služby týkajúcej sa atrakcie).

„Služba týkajúca sa atrakcie" zahŕňa okrem iného prehliadky, múzeá, atrakcie, aktivity a zážitky.

„Rezervácia“ znamená rezerváciu Cestovateľského zážitku na našej Platforme, či už zaň zaplatíte teraz alebo neskôr.

„Booking.com“, „my“, „nás“ alebo „náš“ znamená spoločnosť Booking.com B.V. (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo spoločnosť Booking.com Transport Limited (v prípade akýchkoľvek služieb pozemnej dopravy). Firemný kontakt

„Potvrdenie rezervácie“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená e-mail s potvrdením a voucher, ktoré vám pošleme a v ktorých sú vysvetlené podrobnosti vašej Rezervácie.

„Booking Network Sponsored Ads“ znamená náš program, ktorý umožňuje Poskytovateľom služieb v Ubytovacích zariadeniach dávať ponuky prostredníctvom tretej strany (Koddi), aby sa ich produkt zobrazil na druhom mieste pri zoradení výsledkov vyhľadávania podľa kritéria „Náš top výber“.

„Prenosný kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorú je možné „vyplatiť“ spôsobom platby, ktorý vo vašom prípade evidujeme, alebo použiť na úhradu budúceho Cestovateľského zážitku.

„Zmluva o preprave“ je zmluva medzi vami a Poskytovateľom služieb, ktorá sa týka vášho Letu.

„Kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou. Existuje „Prenosný kredit“ a „Cestovateľský kredit“.

„Cashback na platobnú kartu“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorú je možné vyplatiť na platobnú kartu, ktorú vo vašom prípade evidujeme, ale nemožno ju použiť na úhradu budúceho Cestovateľského zážitku.

„Poskytovateľ prepojenia“ je spoločnosť, ktorá umožňuje ubytovaniam a službe Booking vymieňať si informácie o ubytovaní a údaje o rezerváciách zákazníkov.

„Výmenný menový kurz“ znamená kurz, ktorý používame na prevod meny; v súčasnosti je to záverečný spotový kurz WM/Refinitiv, čo sa však môže zmeniť.

„Oprávnená rezervácia“ znamená Rezerváciu, ktorá spĺňa kritériá na získanie Odmeny.

„Let“ znamená poskytnutie letu Poskytovateľom služieb (v celom oddiele E pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená leteckú spoločnosť).

„Spoločnosť zo skupiny spoločností" je pridružená spoločnosť spoločnosti Booking.com – buď priamy akcionár spoločnosti Booking.com, alebo súčasť skupiny Booking Holdings Inc.

„Kritériá týkajúce sa jednotlivých odmien“ znamenajú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na určité Odmeny – okrem všeobecných podmienok článku „Odmeny, Kredit a Peňaženka“ (A13) vyššie.

„Zmluva o sprostredkovaní“ (v oddiele „Lety“) znamená zmluvu medzi vami a Sprostredkovateľom, ktorá sa týka spôsobu, akým vám sprostredkuje letenku (a v niektorých prípadoch aj akékoľvek doplnkové služby) u leteckej spoločnosti alebo inej spoločnosti.

„Hlavný vodič“ je vodič, ktorého údaje boli zadané počas procesu rezervácie.

„Súkromná doprava na požiadanie“ znamená súkromné vozidlo, ktoré si vyžiadate po príchode na miesto vyzdvihnutia (alebo tesne pred ním).

„Platba vo vašej vlastnej mene“ znamená možnosť platby, ktorú niekedy ponúkame, keď Poskytovateľ služieb nepoužíva vašu menu. Táto možnosť vám umožní namiesto toho platiť vo vašej mene.

„Spôsob platby“ znamená spôsob platby za Rezerváciu, ktorým môže byť kreditná/debetná karta alebo alternatívny spôsob platby.

„Vyzdvihnutie“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená proces na začiatku Prenájmu, keď predložíte požadovaný preukaz totožnosti a ďalšie doklady, zaplatíte všetky poplatky a uhradíte extra výbavu, uzavriete Zmluvu o prenájme a vyzdvihnete si auto.

„Čas vyzdvihnutia“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená (miestny) dátum a čas, kedy si máte vyzdvihnúť auto, ako je uvedené v Potvrdení rezervácie.

„Čas vyzdvihnutia“ (v oddiele „Súkromná a Verejná doprava“) znamená (miestny) čas, kedy má Vopred rezervovaná Súkromná doprava doraziť na miesto vyzdvihnutia alebo kedy Súkromná doprava na požiadanie skutočne dorazí na miesto vyzdvihnutia.

„Platforma“ je webová stránka/aplikácia, kde si môžete rezervovať Cestovateľské zážitky, bez ohľadu na to, či ju vlastní alebo spravuje spoločnosť Booking.com alebo pridružená spoločnosť tretej strany.

„Vopred rezervovaná Súkromná doprava“ znamená súkromné vozidlo, ktoré si vyžiadate minimálne 2 hodiny pred príchodom na miesto vyzdvihnutia.

„Cesta súkromnou dopravou“ znamená cestu súkromnou dopravou uvedenú v Rezervácii (vrátane akýchkoľvek zmien po vytvorení Rezervácie).

„Verejná doprava“ znamená vlaky, autobusy, električky a iné druhy verejnej dopravy.

„Cesta verejnou dopravou“ znamená cestu verejnou dopravou uvedenú v Rezervácii (vrátane akýchkoľvek zmien po vytvorení Rezervácie).

„Prenájom“ (alebo „Prenájom auta“) znamená poskytnutie auta Poskytovateľom služieb (v celom oddiele D pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená požičovňu, ktorá auto poskytuje).

„Zmluva o prenájme“ je zmluva medzi vami a Poskytovateľom služieb, ktorú podpíšete pri Vyzdvihnutí. Počas rezervačného procesu vám bude poskytnuté zhrnutie kľúčových podmienok.

„Odmeny“ znamenajú výhody, ktoré vám boli sľúbené. Vo väčšine prípadov sú Odmenami Cestovateľský kredit, Prenosný kredit, Cashback na platobnú kartu alebo voucher na nejaký produkt.

„Poskytovateľ služieb“ je poskytovateľ produktu alebo služby súvisiacej s cestovaním na Platforme, okrem iného: vlastník hotela alebo iného ubytovania (v prípade Rezervácie „ubytovania“), múzeum alebo park (v prípade Rezervácie „atrakcie“) alebo autopožičovňa alebo letecká spoločnosť (v prípade Rezervácie „dopravy“).

„Služby“ (v oddiele „Súkromná a Verejná doprava“) znamenajú poskytnutie Cesty verejnou dopravou alebo Cesty súkromnou dopravou.

„Podmienky“ znamenajú tieto podmienky poskytovania služieb.

„Sprostredkovateľ“ je spoločnosť, ktorá pôsobí buď ako (a) prostredník medzi vami a Poskytovateľom služieb, alebo (b) prepredajca Cestovateľského zážitku.

„Podmienky tretích strán“ (v časti „Lety“) znamenajú Zmluvu o sprostredkovaní so Sprostredkovateľom (na letenku) a Zmluvu o preprave s leteckou spoločnosťou (na samotný Let).

„Cestovateľský kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorou je možné zaplatiť za budúci Cestovateľský zážitok, ale nemôžete si ju nechať „vyplatiť“.

„Cestovateľský zážitok“ je jeden z produktov alebo služieb súvisiacich s cestovaním na Platforme.

„Platba vopred“ znamená platbu, ktorú vykonáte pri rezervácii produktu alebo služby (a nie pri ich skutočnom využití).

„Peňaženka“ je panel vo vašom Účte, na ktorom sa zobrazujú vaše Odmeny, Kredit a iné motivačné odmeny.

DÁTUM: 31. októbra 2023

Pre rezervácie uskutočnené od 14. februára 2022 do 30. októbra 2023 vrátane

 • Obsah

  A. Všetky Cestovateľské zážitky

  A1. Definície

  1. Niektoré zo slov, ktoré uvidíte, majú veľmi špecifický význam, preto si pozrite „Slovník spoločnosti Booking.com“ na konci týchto Podmienok.

  A2. O týchto podmienkach

  1. Dokončením Rezervácie prijímate tieto Podmienky a všetky ostatné podmienky, ktoré vám budú predložené počas rezervačného procesu.

  2. Ak je čokoľvek v týchto Podmienkach neplatné alebo nevykonateľné (alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným):

  • bude sa to naďalej uplatňovať v plnom rozsahu povolenom právnymi predpismi;
  • budete stále viazaní všetkým ostatným, čo je uvedené v týchto Podmienkach.

  3. Štruktúra týchto Podmienok je nasledujúca:

  • Oddiel A: Všeobecné podmienky pre všetky typy Cestovateľských zážitkov.
  • Oddiely B až F: Špecifické podmienky len pre jeden typ Cestovateľského zážitku:
   • Oddiel B: Ubytovacie zariadenia
   • Oddiel C: Atrakcie
   • Oddiel D: Prenájom áut
   • Oddiel E: Lety
   • Oddiel F: Súkromná a Verejná doprava
  • V prípade nesúladu medzi všeobecnými a špecifickými podmienkami sa uplatnia špecifické podmienky.

  4. Originálom je anglická verzia týchto Podmienok. Ak dôjde k akémukoľvek sporu o týchto Podmienkach alebo k akémukoľvek nesúladu medzi Podmienkami v angličtine a v inom jazyku, platia Podmienky tak, ako sú uvedené v angličtine. (Jazyk môžete zmeniť v hornej časti tejto stránky.)

  A3. O spoločnosti Booking.com

  1. Keď si rezervujete ubytovanie, let alebo atrakciu, spoločnosť Booking.com B.V. poskytuje Platformu a zodpovedá za ňu, nie však za samotný Cestovateľský zážitok (pozrite si článok A4 odst. 4 nižšie).

  2. Keď si rezervujete prenájom auta, súkromnú alebo verejnú dopravu, spoločnosť Booking.com Transport Limited poskytuje Platformu a zodpovedá za ňu, nie však za samotný Cestovateľský zážitok (pozrite si článok A4 odst. 4 nižšie).

  3. Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré poskytujú miestne služby podpory (napr. Služby zákazníkom alebo správa účtov). Tieto spoločnosti:

  • neriadia ani nespravujú našu Platformu;
  • nemajú svoju vlastnú Platformu;
  • nemajú žiadny právny ani zmluvný vzťah s vami;
  • neposkytujú Cestovateľské zážitky;
  • nás nezastupujú, neuzatvárajú zmluvy ani neprijímajú právne dokumenty v našom mene;
  • nefungujú ako naši „procesní zástupcovia alebo zástupcovia pre služby“.

  A4. Naša Platforma

  1. Pri poskytovaní našej Platformy postupujeme s primeranou starostlivosťou, ale nemôžeme zaručiť, že všetko na nej je presné (informácie získavame od Poskytovateľov služieb). V rozsahu povolenom právnymi predpismi nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne chyby, prerušenia ani chýbajúce časti informácií, hoci urobíme všetko pre to, aby sme ich čo najskôr opravili.

  2. Naša Platforma nie je odporúčaním ani schválením žiadneho Poskytovateľa služieb ani jeho produktov, služieb, zariadení, vozidiel atď.

  3. Nie sme zmluvnou stranou podmienok medzi vami a Poskytovateľom služieb. Za Cestovateľský zážitok je zodpovedný výlučne Poskytovateľ služieb.

  4. Ak chcete vytvoriť Rezerváciu, možno si budete musieť vytvoriť Účet. Uistite sa, že všetky vaše údaje (vrátane platobných a kontaktných údajov) sú správne a aktuálne, inak sa môže stať, že nebudete mať prístup k svojim Cestovateľským zážitkom. Nesiete zodpovednosť za všetko, čo sa stane s vaším Účtom, preto ho nedovoľte používať nikomu inému a svoje používateľské meno a heslo udržujte v tajnosti.

  5. Ponuky, ktoré sú pre vás k dispozícii, vám zobrazíme v jazyku, ktorý je (podľa nášho uváženia) pre vás vhodný. Jazyk môžete kedykoľvek prepnúť na iný.

  6. Ak nie je uvedené inak, našu Platformu môžete používať, len ak máte najmenej 16 rokov.

  A5. Naše hodnoty

  1. Ste povinní:

  • dodržiavať Naše hodnoty;
  • dodržiavať všetky platné právne predpisy;
  • spolupracovať pri všetkých kontrolách zameraných na boj proti podvodom a praniu špinavých peňazí, ktoré musíme vykonať;
  • nepoužívať Platformu na pôsobenie nepríjemností ani vytváranie falošných Rezervácií;
  • používať Cestovateľský zážitok a/alebo Platformu na zamýšľaný účel;
  • nespôsobovať žiadne nepríjemnosti ani škody a nesprávať sa nevhodne k zamestnancom Poskytovateľa služieb (ani k nikomu inému).

  A6. Ceny

  1. Vytvorením Rezervácie súhlasíte s tým, že zaplatíte cenu Cestovateľského zážitku vrátane všetkých poplatkov a daní, ktoré sa naň môžu vzťahovať.

  2. Niektoré z cien, ktoré vidíte, môžu byť zaokrúhlené na najbližšie celé číslo. Cena, ktorú zaplatíte, bude vychádzať z pôvodnej „nezaokrúhlenej“ ceny (hoci skutočný rozdiel bude aj tak malý).

  3. Zjavné chyby a preklepy nie sú záväzné. Napríklad: ak si rezervujete prémiové auto alebo noc v luxusnej suite, ktorá bola omylom ponúknutá za 1 €, môžeme túto Rezerváciu jednoducho zrušiť a vrátiť vám všetky peniaze, ktoré ste zaplatili.

  4. Prečiarknutá cena označuje cenu podobnej Rezervácie bez uplatnenia zníženia ceny („podobná“ znamená rovnaký termín, rovnaké podmienky, rovnakú kvalitu ubytovania/vozidla/cestovnej triedy atď.).

  A7. Platba

  1. V prípade niektorých produktov/služieb bude Poskytovateľ služieb vyžadovať Platbu vopred a/alebo platbu uskutočnenú počas vášho Cestovateľského zážitku.

  • Ak vašu platbu organizujeme my (alebo v niektorých prípadoch naša pridružená spoločnosť v krajine, z ktorej vaša platba pochádza), budeme zodpovední za správu vašej platby a zabezpečenie dokončenia vašej transakcie u nášho Poskytovateľa služieb. V tomto prípade vaša platba predstavuje konečné vyrovnanie „splatnej“ ceny.
  • Ak vám Poskytovateľ služieb účtuje poplatky, zvyčajne sa tak stane osobne na začiatku vášho Cestovateľského zážitku, ale môže to byť aj tak (napríklad), že sa vám z platobnej karty strhne poplatok pri rezervácii alebo zaplatíte pri odchode z Ubytovacieho zariadenia. Závisí to od podmienok Platby vopred daného Poskytovateľa služieb, ktoré sú vám oznámené počas rezervačného procesu.

  2. Ak Poskytovateľ služieb vyžaduje Platbu vopred, môže byť prijatá alebo predbežne autorizovaná pri vytváraní Rezervácie a môže byť bez možnosti vrátenia peňazí. Preto si pred vytvorením rezervácie prečítajte podmienky Platby vopred daného Poskytovateľa služieb (dostupné počas rezervačného procesu), na ktoré nemáme žiadny vplyv a nenesieme za ne zodpovednosť.

  3. Ak viete o akomkoľvek podvodnom alebo neoprávnenom použití vášho Spôsobu platby alebo máte podozrenie na takéto konanie, kontaktujte svojho poskytovateľa platobných služieb, ktorý môže uhradiť všetky vzniknuté poplatky, prípadne po odpočítaní spoluúčasti.

  4. Ak mena zvolená na Platforme nie je rovnaká ako mena Poskytovateľa služieb, môžeme:

  • zobraziť ceny vo vašej vlastnej mene;
  • ponúknuť vám možnosť Platby vo vašej vlastnej mene.

  Náš Výmenný menový kurz uvidíte pri platení, v údajoch Rezervácie vo svojom Účte alebo (ak Účet nemáte) v e-maile, ktorý vám pošleme. Ak vám v súvislosti s takýmito službami účtujeme poplatky, nájdete ich vyjadrené v percentách oproti sadzbám Európskej centrálnej banky. Vydavateľ karty vám môže účtovať poplatok za zahraničnú transakciu.

  5. Po získaní vášho súhlasu uložíme údaje o vašom Spôsobe platby na budúce transakcie.

  A8. Podmienky

  1. Vytvorením Rezervácie súhlasíte s platnými podmienkami, ktoré sa zobrazujú počas rezervačného procesu. Podmienky zrušenia každého Poskytovateľa služieb a všetky ostatné podmienky (týkajúce sa vekových požiadaviek, bezpečnostnej zálohy/zálohy za prípadné škody, príplatkov za skupinové Rezervácie, prísteliek, raňajok, domácich zvierat, akceptovaných kariet atď.) nájdete na našej Platforme: na informačných stránkach Poskytovateľa služieb, počas rezervačného procesu, v sekcii s dôležitými informáciami a/alebo v e-maile s potvrdením alebo na lístku (ak je to relevantné).

  2. Ak Rezerváciu zrušíte alebo sa nedostavíte, prípadný poplatok za zrušenie/nedostavenie sa a vrátenie peňazí bude závisieť od podmienok Poskytovateľa služieb týkajúcich sa zrušenia/nedostavenia sa.

  3. Niektoré Rezervácie nie je možné bezplatne zrušiť, zatiaľ čo iné je možné bezplatne zrušiť len pred určitým termínom.

  4. Ak si rezervujete Cestovateľský zážitok zaplatením vopred (vrátane všetkých zložiek ceny a/alebo zálohy za prípadné škody), Poskytovateľ služieb môže zrušiť Rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia, ak v stanovený deň nemôže vybrať zostatok. Ak tak učiní, všetky platby bez možnosti vrátenia peňazí, ktoré ste uhradili, vám budú vrátené len podľa jeho uváženia. Je vašou povinnosťou uistiť sa, že platba prebehne včas (že údaje vašej banky, debetnej alebo kreditnej karty sú správne a že na účte máte dostatok peňazí).

  5. Ak si myslíte, že neprídete načas, kontaktujte Poskytovateľa služieb a oznámte mu, kedy vás môže očakávať, aby nezrušil vašu Rezerváciu. Ak sa omeškáte, nenesieme zodpovednosť za následky (napr. zrušenie vašej Rezervácie alebo akékoľvek poplatky, ktoré vám môže účtovať Poskytovateľ služieb).

  6. Ako osoba vytvárajúca Rezerváciu nesiete zodpovednosť za konanie a správanie (v súvislosti s Cestovateľským zážitkom) všetkých členov skupiny. Zodpovedáte tiež za získanie ich súhlasu pred tým, než nám poskytnete ich osobné údaje.

  A9. Ochrana súkromia a súbory cookie

  1. Ak si rezervujete ubytovanie, let alebo atrakciu, pozrite si naše Vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie, kde nájdete viac informácií o ochrane súkromia, súboroch cookie a o tom, ako vás môžeme kontaktovať a spracúvať osobné údaje.

  2. Ak si rezervujete pozemnú dopravu, pozrite si Vyhlásenie spoločnosti Rentalcars.com o ochrane súkromia, Vyhlásenie spoločnosti Cars.booking.com o ochrane súkromia alebo Vyhlásenie spoločnosti Taxi.booking.com o ochrane súkromia (podľa toho, ktoré je relevantné), aby ste zistili, ako spracúvame vaše osobné údaje.

  A10. Požiadavky na bezbariérový prístup

  1. Ak máte akékoľvek požiadavky na bezbariérový prístup:

  • týkajúce sa našej Platformy a/alebo služieb, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory;
  • týkajúce sa vášho Cestovateľského zážitku (prístup na invalidnom vozíku, vaňa s uľahčeným prístupom atď.), obráťte sa na Poskytovateľa služieb alebo na letisko, železničnú stanicu atď.

  A11. Poistenie

  1. Ak ste si zakúpili poistenie prostredníctvom našej Platformy, podmienky a ďalšie informácie nájdete v poistných dokumentoch. Tieto Podmienky sa nevzťahujú na poistenie.

  A12. Genius

  1. Genius cena je zľavnená cena, za ktorú ponúkajú Poskytovatelia služieb zapojení do programu Genius určité produkty/služby.

  2. Genius ceny sú určené pre členov programu Genius spoločnosti Booking.com. Neplatíte žiadne členské poplatky a stať sa členom je jednoduché – stačí si vytvoriť Účet. Členstvo a ceny sú neprevoditeľné. Členstvo je prepojené s konkrétnym Účtom. Členstvo môže byť prepojené aj s konkrétnymi kampaňami alebo motivačnými odmenami.

  3. Existujú rôzne „Úrovne Genius“ podľa toho, koľko Rezervácií Ubytovacích zariadení ste v stanovenom období uskutočnili. Každá úroveň prináša iné cestovateľské odmeny.

  4. Môžeme zmeniť akýkoľvek prvok programu Genius vrátane úrovní členstva a spôsobu, akým je program štruktúrovaný.

  5. Viac informácií nájdete na stránke https://www.booking.com/genius.html.

  A13. Odmeny, Kredit a Peňaženka

  1. Môžeme vám udeliť Odmeny, a to podľa nášho vlastného uváženia a v súlade s (a) podmienkami uvedenými v článku A13 a (b) všetkými príslušnými Kritériami týkajúcimi sa jednotlivých odmien. Ak urobíme administratívnu chybu (i) pri výpočte vašich Odmien alebo (ii) pri prepočte mien v súvislosti s vašimi Odmenami, môžeme vždy zmeniť alebo opraviť všetky uvedené stavy.

  2. Ako získať Odmeny. Odmenu môžete získať napríklad za rezerváciu v zúčastnenom hoteli alebo za uskutočnenie určitého počtu Rezervácií v určitom časovom období. Keď je Odmena k dispozícii, vysvetlíme vám, aké sú jej konkrétne podmienky a ako ju použiť.

  3. Kde nájdete svoje Odmeny. Po získaní jednej alebo viacerých Odmien nájdete v ponuke svojho Účtu na Booking.com odkaz „Odmeny a Peňaženka“. Na záložke „Odmeny“ uvidíte všetky Odmeny, ktoré ste získali, aké úkony (ak nejaké) je ešte potrebné vykonať na získanie Odmeny (Odmien) a ďalšie všeobecné podmienky.

  4. Typy Odmien. Odmeny vám poskytnú (a) Kredit v Peňaženke alebo (b) niečo iné (napr. Cashback na platobnú kartu alebo voucher). Každú Odmenu vám vysvetlíme vo vhodnom čase.

  5. Ako získať Kredit. Kredit sa zvyčajne pripisuje ako výsledok získania Odmeny. Kredit však môžeme udeliť aj z iných dôvodov, napríklad ak váš Cestovateľský zážitok nespĺňal naše obvyklé vysoké štandardy.

  6. Kde nájdete svoj Kredit. Po získaní Kreditu nájdete v ponuke svojho Účtu na Booking.com odkaz „Odmeny a Peňaženka“. Na záložke „Peňaženka“ uvidíte celkový stav Kreditu (rozdelený na Cestovateľský kredit a Prenosný kredit, ak máte oba druhy). Uvidíte, kedy bol Kredit prijatý alebo použitý a kedy vyprší jeho platnosť. Ak máte Prenosný kredit, zobrazí sa aj odkaz na jeho vyplatenie.

  7. Typy Kreditu. Cestovateľský kredit možno použiť len na určité Cestovateľské zážitky. Ukážeme vám, ktoré Cestovateľské zážitky môžete zaplatiť Cestovateľským kreditom (konkrétne ubytovania, atrakcie, prenájmy áut atď.). Prenosný kredit si môžete nechať vyplatiť na svoj Spôsob platby (kliknite na možnosť „Vyplatiť prenosný kredit na kartu“) alebo ho minúť na akýkoľvek Cestovateľský zážitok, za ktorý môžete zaplatiť Cestovateľským kreditom.

  Odmeny

  8. Ak chcete získať akýkoľvek typ Odmeny, musíte pri získavaní a využívaní Kreditu:

  • mať u nás vytvorený Účet;
  • mať aspoň 18 rokov;
  • splniť Kritériá týkajúce sa jednotlivých odmien;
  • neporušiť Podmienky Odmien a Peňaženky a
  • mať platnú platobnú kartu, aby ste mohli získavať Odmeny v podobe cashbacku na platobnú kartu.

  9. Ak je Odmena k dispozícii, v Kritériách týkajúcich sa jednotlivých odmien je vysvetlené, ako (a či) môžete splniť jej podmienky. Môžu existovať:

  • časovo podmienené obmedzenia (napr. ponuky s dátumom konca platnosti);
  • obmedzenia platformy (napr. promo kódy, ktoré možno použiť len v našej aplikácii);
  • obmedzenia ubytovania (napr. ponuky, ktoré možno využiť len u určitých Poskytovateľov služieb);
  • minimálne útraty (napr. Odmena, ktorú získate len vtedy, keď na Rezerváciu miniete aspoň určitú sumu);
  • maximálne hodnoty Odmeny (pri peňažných aj nepeňažných Odmenách).

  10. Odmeny nie je možné predať, zaťažiť ani akýmkoľvek spôsobom previesť na tretiu stranu. V prípade úmrtia majiteľa Účtu sa jeho Účet uzavrie a jeho (prípadné) Odmeny sa zrušia.

  Kredit

  11. Na zúčastnenej Platforme (napr. na webovej stránke www.booking.com alebo na webovej stránke Spoločnosti zo skupiny spoločností) si môžete uplatniť buď Prenosný kredit, alebo Cestovateľský kredit na úhradu Cestovateľských zážitkov, ktoré spĺňajú podmienky.

  12. Ak tento Cestovateľský zážitok stojí menej, ako je výška vášho Kreditu, nevyužitý Kredit zostane k dispozícii vo vašej Peňaženke.

  13. Ak tento Cestovateľský zážitok stojí viac, ako je výška vášho Kreditu, musíte zvyšok nákladov uhradiť včas pomocou iného akceptovaného Spôsobu platby, inak bude váš nákup zrušený a Kredit vrátený do vašej Peňaženky.

  14. Ak máte rôzne druhy Kreditu s viac ako jedným dátumom vypršania platnosti, najskôr sa použije Kredit s najskorším dátumom vypršania platnosti.

  15. Ak zrušíte Cestovateľský zážitok, za ktorý ste zaplatili (čiastočne alebo v plnej výške) pomocou Kreditu, o tom, či vám budú vrátené peniaze a/alebo Kredit, rozhodujú podmienky zrušenia Poskytovateľa služieb. Náš tím Zákazníckej podpory vám bude môcť vrátiť všetok Kredit, na ktorý môžete mať nárok.

  16. Prenosný kredit (ale nie Cestovateľský kredit) si môžete nechať vyplatiť na Spôsob platby.

  17. Predvolená mena vašej Peňaženky sa určuje podľa vašej polohy, bydliska alebo inej meny, ktorú môžeme zvoliť. Ak dostanete Kredit alebo Cashback na platobnú kartu v inej mene, prevedieme ho na vašu predvolenú menu alebo inú menu, ktorú môžeme zvoliť, pomocou nášho Výmenného menového kurzu.

  18. Ak ste získali Odmenu, pretože ste si rezervovali Cestovateľský zážitok, v prípade zrušenia tohto Cestovateľského zážitku bude všetok súvisiaci nevyužitý Kredit z vašej Peňaženky vymazaný.

  19. Vyhradzujeme si právo zrušiť akúkoľvek Odmenu, ktorá bola získaná podvodom.

  20. Ak si myslíte, že ste nedostali Odmenu, ktorú ste mali dostať, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory najneskôr 12 mesiacov po tom, čo ste vykonali úkon, ktorý vás podľa vášho názoru oprávňoval na jej získanie. Poskytnite všetky podklady, ktoré máte k dispozícii. Ak tak neučiníte do 12 mesiacov, nebudete si môcť uplatniť nárok na Odmenu.

  21. Všetok Kredit má dátum vypršania platnosti, ktorý nájdete v časti „Kredit“ vo svojej Peňaženke.

  Peňaženka

  22. Všetky údaje vrátane osobných údajov sa budú spracúvať v súlade s našimi podmienkami ochrany súkromia a príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane údajov. Budú zdieľané so Spoločnosťami zo skupiny spoločností alebo Poskytovateľmi služieb podľa požiadaviek programu Peňaženka. Stratené, ukradnuté alebo vypršané Odmeny nebudú nahradené.

  23. Vaše povinnosti:

  • zodpovedáte za to, že všetky informácie sú (a zostanú) správne, úplné a aktuálne;
  • ak vás požiadame o doklad totožnosti, predložte ho do 30 dní;
  • zodpovedáte za to, aby boli vaše prihlasovacie údaje do Peňaženky v bezpečí.

  24. Ak nebudete dodržiavať pravidlá uvedené v tejto časti, môžeme automaticky pozastaviť alebo zrušiť vašu Peňaženku.

  25. Svoju Peňaženku ani Odmeny nesmiete používať žiadnym zavádzajúcim, nekalým alebo škodlivým spôsobom.

  26. Môžeme započítať/vyrovnať akúkoľvek časť vášho Kreditu alebo všetok váš Kredit voči akémukoľvek nároku, ktorý voči vám máme (alebo ktorý voči vám má Spoločnosť zo skupiny spoločností). Môžeme tak urobiť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

  27. Môžeme zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt Peňaženky, Odmien a Kreditu. Predovšetkým by sme mohli zmeniť:

  • tieto podmienky Odmien a Peňaženky;
  • okruh používateľov, ktorým umožníme mať Peňaženku;
  • okruh poskytovaných Odmien alebo Kreditu;
  • dátumy vypršania platnosti ktorejkoľvek Odmeny alebo Kreditu;
  • ktorékoľvek z Kritérií týkajúcich sa jednotlivých odmien.

  28. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás vopred upozornili, ak vykonáme akékoľvek zmeny alebo úplne zastavíme poskytovanie Peňaženiek.

  29. Ak prestaneme poskytovať Peňaženky, všetok Kredit a Odmeny, ktorých platnosť ešte neuplynula, budú platné ďalších 12 mesiacov.

  A14. Práva na duševné vlastníctvo

  1. Ak nie je uvedené inak, všetky práva na našu Platformu (technológia, obsah, ochranné známky, vzhľad atď.) vlastní spoločnosť Booking.com (alebo jej poskytovatelia licencií) a používaním našej Platformy súhlasíte s tým, že ju budete používať len na určený účel a pri dodržaní podmienok uvedených nižšie v článku A14 odst. 2 a odst. 3.

  2. Bez písomného súhlasu spoločnosti Booking.com alebo jej poskytovateľov licencií nesmiete monitorovať, kopírovať, získavať/prechádzať (scrape/crawl), sťahovať, reprodukovať ani inak používať žiadnu súčasť našej Platformy na žiadne komerčné účely.

  3. Dôkladne sledujeme každú návštevu našej Platformy a zablokujeme každého (a každý automatizovaný systém), o kom máme podozrenie, že:

  • vykonáva neprimerané množstvo vyhľadávaní;
  • používa akékoľvek zariadenie alebo softvér na získanie cien alebo iných informácií;
  • vykonáva čokoľvek, čo zbytočne zaťažuje našu Platformu.

  4. Nahraním akéhokoľvek obrázku na našu Platformu (napríklad s hodnotením) potvrdzujete, že je v súlade s našimi kritériami a že:

  • je pravdivý (teda ste obrázok neupravili alebo ste nenahrali obrázok iného ubytovania);
  • neobsahuje žiadne vírusy;
  • máte povolenie zdieľať ho s nami;
  • môžeme ho používať na našej Platforme a v súvislosti s ďalšími komerčnými účelmi (vrátane propagačného kontextu), všade a navždy (keď nám dáte vedieť, že ho už nemôžeme používať, zvážime každú takúto odôvodnenú žiadosť);
  • neporušuje práva na ochranu súkromia iných osôb;
  • preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Booking.com, ktoré s ním súvisia.

  5. Len na účel objasnenia: nie sme zodpovední za žiadny obrázok nahraný na našej Platforme, máme právo odstrániť akýkoľvek obrázok podľa nášho uváženia (napríklad ak zistíme, že obrázok nespĺňa vyššie uvedené kritériá).

  A15. Čo ak nastane nejaký problém?

  1. Ak máte otázku alebo sťažnosť, obráťte sa na náš tím Zákazníckej podpory. Môžete tak urobiť prostredníctvom prístupu k svojej Rezervácii, cez našu aplikáciu alebo cez naše Centrum podpory, kde nájdete aj niekoľko užitočných často kladených otázok. K tomu, aby sme vám pomohli čo najrýchlejšie, môžete prispieť tým, že nám poskytnete:

  • číslo Rezervácie a jej PIN kód (ak ho máte), svoje kontaktné údaje a e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri vytváraní Rezervácie;
  • zhrnutie problému vrátane toho, ako by sme vám podľa vás mali pomôcť;
  • všetky podporné dokumenty (bankový výpis, obrázky, doklady o platbe atď.).

  2. Všetky otázky a sťažnosti sa zaznamenávajú a tie najnaliehavejšie majú najvyššiu prioritu.

  3. Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete podať sťažnosť prostredníctvom platformy Európskej komisie na riešenie sporov online (ec.europa.eu/odr). Záleží na tom, čoho sa vaša sťažnosť týkala:

  • ak šlo o ubytovanie, let alebo atrakciu, môžete použiť platformu na riešenie sporov online;
  • ak šlo o pozemnú dopravu, túto platformu použiť nemôžete (pretože pozemná doprava sa rezervuje u spoločnosti Booking.com Transport Limited a Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ).

  4. Ak máte bydlisko v Českej republike a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete sa obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu – Ústredný inšpektorát, oddelenie ADR, so sídlom na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

  5. Ak máte bydlisko v Brazílii a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete využiť Brazílsku federálnu platformu na riešenie spotrebiteľských sporov (consumidor.gov.br/).

  6. Spory sa snažíme riešiť interne a nie sme povinní podriadiť sa žiadnym alternatívnym postupom riešenia sporov, ktoré vykonávajú nezávislí poskytovatelia.

  A16. Komunikácia s Poskytovateľom služieb

  1. Môžeme vám pomôcť komunikovať s Poskytovateľom služieb, ale nemôžeme zaručiť, že si od vás niečo prečíta alebo že urobí to, o čo ho požiadate. Skutočnosť, že ho kontaktujete alebo že on kontaktuje vás, sama osebe neznamená, že máte dôvod na súdnu žalobu.

  A17. Opatrenia proti neprijateľnému správaniu

  1. Máme právo zabrániť vám vo vytváraní akýchkoľvek Rezervácií, zrušiť akékoľvek už vytvorené Rezervácie a/alebo vám zabrániť v používaní našej Platformy, vášho Účtu a/alebo vo využívaní podpory nášho oddelenia Zákazníckej podpory. Samozrejme, urobíme to len vtedy, ak na to podľa nášho názoru existuje dobrý dôvod, napríklad:

  • podvod alebo zneužitie;
  • nesúlad s Našimi hodnotami alebo s príslušnými právnymi predpismi alebo nariadeniami;
  • nevhodné alebo nezákonné správanie (napr. násilie, vyhrážky alebo narušenie súkromia) vo vzťahu k nám, ktorejkoľvek zo spoločností, s ktorými spolupracujeme, alebo komukoľvek inému.

  2. Ak v dôsledku toho zrušíme Rezerváciu, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. Môžeme vás informovať, prečo sme zrušili vašu Rezerváciu, pokiaľ by sme informovaním (a) neporušili platné právne predpisy a/alebo (b) nezmarili alebo neznemožnili odhalenie alebo zabránenie podvodu alebo inej nezákonnej činnosti. Ak sa domnievate, že sme nemali dôvod na zrušenie vašej Rezervácie, kontaktujte naše oddelenie Zákazníckej podpory.

  A18. Obmedzenie zodpovednosti

  1. V rozsahu, v akom to povoľujú kogentné spotrebiteľské právne predpisy, budeme zodpovední len za náklady, ktoré vám vzniknú ako priamy dôsledok zlyhania z našej strany. To znamená, že v rozsahu povolenom právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za (napr.):

  • nepriame straty alebo nepriame škody;
  • nepresné informácie o Poskytovateľovi služieb;
  • produkty, služby alebo činnosti Poskytovateľa služieb alebo iného obchodného partnera;
  • chyby v e-mailovej adrese, telefónnom čísle alebo čísle platobnej karty (pokiaľ to nie je naša chyba);
  • vyššiu moc alebo udalosti mimo našej kontroly.

  2. Ak porušíte tieto Podmienky a/alebo podmienky Poskytovateľa služieb, v rozsahu povolenom právnymi predpismi:

  • nebudeme zodpovední za žiadne náklady, ktoré vám v dôsledku toho vzniknú, a
  • nebudete mať nárok na žiadne vrátenie peňazí.

  3. V rozsahu povolenom právnymi predpismi sme my alebo ktorýkoľvek Poskytovateľ služieb zodpovední maximálne do výšky nákladov na vašu Rezerváciu (či už ide o jednu udalosť alebo sériu súvisiacich udalostí), ako je uvedené vo vašom e-maile s potvrdením.

  4. Nič v týchto podmienkach neobmedzuje našu (alebo Poskytovateľa služieb) zodpovednosť v súvislosti s našou (alebo jeho) vlastnou (i) nedbalosťou, ktorá vedie k usmrteniu alebo zraneniu osôb, alebo (ii) podvodom alebo podvodným uvedením do omylu.

  5. Nesľubujeme nič o produktoch a službách Poskytovateľov služieb (okrem toho, čo výslovne uvádzame v týchto Podmienkach). Správne rozhodnutie (rozhodnutia) je výlučne na vašej zodpovednosti.

  6. Len na účel objasnenia: žiadne ustanovenie týchto Podmienok neoprávňuje žiadnu tretiu stranu okrem Poskytovateľa služieb na nič.

  7. Môžete byť chránení kogentnými právnymi predpismi a nariadeniami na ochranu spotrebiteľov, ktoré vám zaručujú práva, ktoré nemôžu byť nahradené podmienkami žiadnej spoločnosti. V takom prípade sa naša zodpovednosť riadi nielen týmito Podmienkami, ale aj platnými právnymi predpismi a nariadeniami na ochranu spotrebiteľa.

  A19. Rozhodné právo a príslušný súd

  1. V rozsahu povolenom kogentnými miestnymi (spotrebiteľskými) právnymi predpismi sa tieto Podmienky a naše služby riadia holandským právom (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo anglickým právom (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy).

  2. V rozsahu povolenom kogentnými miestnymi (spotrebiteľskými) právnymi predpismi sa prípadné spory budú riešiť výlučne na príslušných súdoch v Amsterdame (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo v Anglicku a Walese (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy).

  A20. Spojené cestovné služby

  1. Ak:

  • po výbere jednej cestovnej služby a zaplatení za ňu si počas tej istej návštevy Platformy rezervujete ďalšie cestovné služby na svoju cestu alebo dovolenku, alebo
  • si rezervujete ďalšie cestovné služby na svoju cestu alebo dovolenku prostredníctvom odkazu, ktorý vám poskytneme najneskôr 24 hodín po prijatí potvrdenia vašej prvej Rezervácie u nás,

  NEMÔŽETE využiť práva vzťahujúce sa na balíky služieb podľa smernice EÚ 2015/2302 alebo nariadenia Spojeného kráľovstva o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách z roku 2018 (spoločne označené ako „Požiadavky na balíky cestovných služieb“). Preto nenesieme zodpovednosť za riadne splnenie týchto cestovných služieb. V prípade problémov sa obráťte na príslušného Poskytovateľa služieb.

  2. V oboch týchto prípadoch sa cestovné služby stanú súčasťou spojenej cestovnej služby a nie balíka. V takom prípade má spoločnosť Booking.com v súlade s právnymi predpismi EÚ a Spojeného kráľovstva zabezpečenú ochranu na vrátenie vašich peňazí zaplatených spoločnosti Booking.com za služby, ktoré neboli poskytnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com. Upozorňujeme, že to neznamená vrátenie peňazí v prípade platobnej neschopnosti príslušného Poskytovateľa služieb.

  3. Spoločnosť Booking.com dobrovoľne rozšírila túto ochranu v prípade platobnej neschopnosti na zákazníkov mimo EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorí si prostredníctvom Booking.com rezervovali viacero cestovných služieb, ktoré predstavujú Spojené cestovné služby v zmysle Požiadaviek na balíky cestovných služieb. Toto rozšírenie sa vzťahuje len na platby prijaté spoločnosťou Booking.com.

  4. Spoločnosť Booking.com získala ochranu pred platobnou neschopnosťou prostredníctvom bankovej záruky v Deutsche Bank, ktorú spravuje spoločnosť Sedgwick International UK, a vzťahuje sa na všetky peňažné prostriedky zaplatené priamo spoločnosti Booking.com.

  5. Cestujúci sa môžu obrátiť na spoločnosť Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4AD, Spojené kráľovstvo, tel. +44 207 530 0600, e-mail: helpline@uk.sedgwick.com), ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com.

  6. Poznámka: Táto ochrana v prípade platobnej neschopnosti sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami ako spoločnosťou Booking.com, ktoré sa môžu plniť napriek platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com.

  7. Pozrite si smernicu (EÚ) 2015/2302 v znení transponovanom do vnútroštátneho práva v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve.

  B. Ubytovacie zariadenia

  B1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

  1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Ubytovacích zariadení.

  B2. Zmluvný vzťah

  1. Rezerváciu vytvárate priamo u Poskytovateľa služieb. Nie sme „zmluvnou stranou“ vašej Rezervácie.

  2. Spoločnosť Booking.com B.V. vlastní a prevádzkuje Platformu.

  3. Naša Platforma zobrazuje iba Ubytovacie zariadenia, ktoré s nami majú obchodný vzťah, a nemusí nevyhnutne zobrazovať všetky ich produkty alebo služby.

  4. Informácie o Poskytovateľoch služieb (napr. vybavenie, podmienky ubytovania a opatrenia v oblasti udržateľnosti) a ich Cestovateľských zážitkoch (napr. ceny, dostupnosť a podmienky zrušenia) vychádzajú z údajov, ktoré nám poskytli. Sú zodpovední za to, aby boli presné a aktuálne.

  B3. Čo robíme my

  1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Ubytovacie zariadenia a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

  2. Po rezervácii Ubytovacieho zariadenia poskytneme vám a Poskytovateľovi služieb podrobnosti o vašej Rezervácii vrátane mien hostí.

  3. V závislosti od podmienok vašej Rezervácie je možné, že vám budeme môcť pomôcť ju zmeniť alebo zrušiť, ak si to želáte.

  B4. Čo musíte urobiť vy

  1. Vyplňte správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

  2. Pozorne si prečítajte tieto Podmienky a podmienky zobrazené počas rezervačného procesu.

  3. Správajte sa opatrne s ohľadom na Ubytovacie zariadenie, jeho nábytok, zariadenie, elektroniku a ďalší obsah a zanechajte veci v rovnakom stave, v akom boli, keď ste tam prišli. Ak je niečo rozbité, poškodené alebo stratené, nahláste to personálu (čo najskôr a určite pred odchodom).

  4. Počas svojho pobytu zachovávajte bezpečnosť Ubytovacieho zariadenia a jeho vybavenia. Nenechávajte preto napríklad odomknuté dvere alebo okná.

  B5. Cena a platba

  1. Pozrite si články „Ceny“ (A6) a „Platba“ (A7) vyššie.

  B6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

  1. Pozrite si článok „Podmienky“ (A8) vyššie.

  B7. Čo ešte musíte vedieť?

  Rozdiel v cene vyrovnáme

  1. Chceme, aby ste vždy dostali najlepšiu možnú cenu. Ak po rezervácii Ubytovacieho zariadenia u nás nájdete rovnaké Ubytovacie zariadenie (s rovnakými podmienkami) za nižšiu cenu na inej webovej stránke, sľubujeme, že vám rozdiel vrátime v súlade so všeobecnými podmienkami záruky Rozdiel v cene vyrovnáme.

  Ponuka od nášho partnera

  2. Niektoré ponuky na našej Platforme sú označené ako „Ponuky od našich partnerov“, čo znamená, že k nám prichádzajú prostredníctvom partnerskej spoločnosti Booking.com, a nie priamo od Poskytovateľa služieb. Ak nie je uvedené inak, každá Ponuka od nášho partnera, ktorú si rezervujete:

  • musí byť zaplatená počas vytvárania rezervácie;
  • nesmie byť zmenená. Ak však ponúka bezplatné zrušenie rezervácie, budete ju môcť zrušiť bezplatne, ak tak učiníte včas;
  • nie je možné ju kombinovať so žiadnymi inými ponukami (propagačné akcie, motivačné odmeny alebo odmeny);
  • nemôže byť hodnotená ani jej nemôže byť udelená známka na našej Platforme.

  Cenové motivačné odmeny od spoločnosti Booking.com

  3. Niektoré zníženia cien, ktoré vidíte, financujeme my, nie Poskytovateľ služieb. Časť nákladov jednoducho hradíme sami.

  Podmienky náhrady škody

  4. Pri rezervácii si môžete všimnúť, že niektorí Poskytovatelia služieb sa odvolávajú na „podmienky náhrady škody“. To znamená, že ak niekto z vašej skupiny niečo stratí alebo poškodí:

  • mali by ste informovať Poskytovateľa služieb;
  • namiesto toho, aby vám škodu účtoval priamo, bude mať Poskytovateľ služieb 14 dní na to, aby podal žiadosť o náhradu škody prostredníctvom našej Platformy pod číslom vašej rezervácie;
  • ak sa tak stane, oznámime vám to, aby ste nás mohli informovať, či máte nejaké pripomienky a či s úhradou súhlasíte alebo nie, a potom:
   • ak budete súhlasiť, platbu vám naúčtujeme v jeho mene;
   • ak nebudete súhlasiť, záležitosť preveríme a rozhodneme sa, či ju budeme ďalej diskutovať alebo nie*.

  5. Existuje limit (ktorý sa zobrazí počas rezervácie), koľko vám môže Poskytovateľ služieb účtovať v rámci podmienok úhrady škody prostredníctvom našej Platformy.

  6. Každá platba, ktorú uskutočníte, sa uskutoční medzi Poskytovateľom služieb a vami, my ju len zorganizujeme v mene Poskytovateľa služieb.

  7. Podmienky úhrady škody sa nevzťahujú na bežné upratovanie, bežné opotrebovanie, akékoľvek trestné činy (napr. krádež) ani akékoľvek nefyzické „škody“ (napr. pokuty za fajčenie alebo domáce zvieratá).

  8. Poskytovateľ služieb môže požadovať „zálohu za prípadné škody“ pred príchodom alebo pri príchode. Ak tomu tak bude, budeme vás o tom informovať počas vytvárania rezervácie, ale nemá to nič spoločné s „podmienkami náhrady škody“. Nebudeme sa podieľať na žiadnom finančnom vyrovnaní súvisiacom so zálohami za prípadné škody.

  * Ak dôjde k poškodeniu, Poskytovateľ služieb sa vždy môže rozhodnúť, že voči vám vznesie (právny) nárok mimo podmienok náhrady škody, a v takom prípade by sa neuplatnil limit (pozrite si bod 5 vyššie).

  Ako fungujeme

  9. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

  C. Atrakcie

  C1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

  1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Atrakcií.

  C2. Zmluvný vzťah

  1. V našom mene (ďalej) nepredávame, neponúkame ani neposkytujeme žiadne Atrakcie. Keď si rezervujete Atrakciu, uzatvárate zmluvu priamo s (a) Poskytovateľom služieb alebo (b) Sprostredkovateľom (ak Atrakciu ďalej predáva), ako sa uvádza počas rezervačného procesu.

  2. Pôsobíme výlučne ako Platforma a nie sme zapojení do Podmienok tretích strán. Nie sme zodpovední za váš lístok a (v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi) nemáme voči vám žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vašou Rezerváciou.

  C3. Čo robíme my

  1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb a (občas) Sprostredkovatelia propagovať a predávať Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

  2. Po rezervácii Atrakcie poskytneme vám a Poskytovateľovi služieb podrobnosti o Rezervácii. Ak Poskytovateľ služieb potrebuje viac ako vaše meno, oznámime vám to pri rezervácii.

  3. V závislosti od podmienok vašej Rezervácie je možné, že vám budeme môcť pomôcť ju zmeniť alebo zrušiť, ak si to želáte.

  C4. Čo musíte urobiť vy

  1. Musíte vyplniť správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

  2. Musíte si prečítať naše Podmienky a Podmienky tretích strán (ktoré sa zobrazia pri platení) a súhlasiť s tým, že ich budete dodržiavať, a zároveň vziať na vedomie, že ich porušenie môže viesť k dodatočným poplatkom a/alebo zrušeniu vašej Rezervácie.

  C5. Cena a platba

  1. Pri rezervácii Atrakcie zorganizujeme vašu platbu. Podrobnosti o tom, ako to funguje (vrátane súvisiacich práv a povinností), nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

  C6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

  1. Pozrite si článok „Podmienky“ (A8) vyššie.

  C7. Čo ešte musíte vedieť?

  Ako fungujeme

  1. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

  D. Prenájom áut

  D1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

  1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Prenájmu auta.

  D2. Zmluvný vzťah

  1. Keď si rezervujete Prenájom, vaša Rezervácia je buď (a) u nás, alebo (b) priamo u Poskytovateľa služieb. V každom prípade:

  • rezervačný proces sa riadi našimi Podmienkami; keď vám pošleme Potvrdenie rezervácie, uzavriete s nami zmluvu;
  • Zmluva o prenájme upravuje samotný Prenájom; keď ju podpíšete v pobočke požičovne, uzavriete zmluvu s Poskytovateľom služieb (ale jej kľúčové podmienky uvidíte a prijmete počas rezervácie auta).

  2. Vo väčšine prípadov dostanete Potvrdenie rezervácie hneď po dokončení Rezervácie, ale ak Poskytovateľ služieb nepotvrdí váš Prenájom okamžite, neprijmeme platbu ani vám nezašleme Potvrdenie rezervácie, pokým tak neučiní.

  3. Ak existuje akýkoľvek nesúlad medzi týmito Podmienkami a Zmluvou o prenájme, platí Zmluva o prenájme.

  D3. Čo robíme my

  1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

  2. Nezaručujeme presnú značku a model auta, ktoré si rezervujete (pokiaľ to výslovne neuvedieme). Výraz „alebo podobné“ znamená, že by ste mohli dostať podobné auto (t. j. rovnakej veľkosti, s rovnakým typom prevodovky atď.). Obrázky áut sú teda len ilustračné.

  3. Po rezervácii Prenájmu:

  • Poskytovateľovi služieb poskytneme údaje o Rezervácii (napr. meno Hlavného vodiča a kontaktné telefónne číslo);
  • poskytneme vám informácie o Vyzdvihnutí (napr. kontaktné údaje Poskytovateľa služieb a podrobnosti o tom, čo si musíte vziať so sebou).

  D4. Čo musíte urobiť vy

  1. Musíte nám poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebujeme na zariadenie vašej Rezervácie (kontaktné údaje, čas Vyzdvihnutia atď.).

  2. Musíte si prečítať tieto Podmienky a Zmluvu o prenájme, súhlasiť s ich dodržiavaním a vziať na vedomie, že ak ich porušíte:

  • možno budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky;
  • vaša Rezervácia môže byť zrušená;
  • personál v pobočke požičovne môže odmietnuť odovzdať kľúče od auta.

  3. Musíte si overiť konkrétne požiadavky svojho Prenájmu, pretože mnohé podrobnosti (požiadavky na vodičský preukaz, výška bezpečnostnej zálohy, potrebné doklady, akceptované platobné karty atď.) sa pri jednotlivých Prenájmoch líšia. Preto si pozorne prečítajte:

  • tieto Podmienky;
  • kľúčové podmienky Zmluvy o prenájme, ktoré uvidíte pri rezervácii;
  • samotnú Zmluvu o prenájme, ktorú dostanete pri Vyzdvihnutí.

  4. Musíte sa dostaviť do pobočky požičovne do Času vyzdvihnutia: ak sa oneskoríte, auto už nemusí byť k dispozícii a nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. Ak si myslíte, že by ste mohli meškať, je nevyhnutné, aby ste kontaktovali Poskytovateľa služieb alebo nás, aj keď je to z dôvodu meškania letu a uviedli ste číslo svojho letu.

  5. V kľúčových podmienkach Prenájmu je uvedené, čo potrebuje Hlavný vodič pri Vyzdvihnutí. Musíte zaistiť, aby mal pri príchode do pobočky požičovne so sebou všetko potrebné (napr. vodičský preukaz, všetky požadované doklady totožnosti a platobnú kartu vydanú na jeho meno s dostatočnými finančnými prostriedkami na úhradu bezpečnostnej zálohy).

  6. Musíte sa uistiť, že Hlavný vodič je oprávnený a spôsobilý (podľa názoru Poskytovateľa služieb) riadiť auto.

  7. Pri Vyzdvihnutí musíte mať všetky potrebné doklady (napríklad občiansky preukaz, voucher a vodičský preukaz).

  8. Personálu pobočky musíte predložiť platné vodičské preukazy všetkých vodičov, pričom držiteľmi preukazu musia byť minimálne 1 rok (v mnohých prípadoch aj dlhšie). Ak má niektorý z vodičov na svojom vodičskom preukaze vedené záznamy/body, oznámte nám to čo najskôr, pretože Poskytovateľ služieb mu nemusí povoliť jazdu.

  9. Musíte zaistiť, aby každý vodič s vodičským preukazom vydaným v Anglicku, Škótsku alebo Walese získal „kontrolný kód“ preukazu najneskôr 21 dní pred Vyzdvihnutím.

  10. Musíte zaistiť, aby mal každý vodič svoj vlastný Medzinárodný vodičský preukaz (ak ho potrebuje), ako aj svoj vodičský preukaz. Upozorňujeme, že všetci vodiči musia mať vždy pri sebe vodičský preukaz (a Medzinárodný vodičský preukaz, ak ho potrebujú).

  11. Musíte zabezpečiť, aby každé dieťa malo vhodnú detskú sedačku, ak ju potrebuje.

  12. Ak sa počas Prenájmu niečo stane (nehoda, porucha atď.):

  • musíte kontaktovať Poskytovateľa služieb;
  • nesmiete povoliť žiadne opravy bez súhlasu Poskytovateľa služieb;
  • musíte uchovávať všetku dokumentáciu (účty za opravu, policajné správy atď.), aby ste ju mohli poskytnúť nám/Poskytovateľovi služieb/poisťovni.

  D5. Cena a platba

  1. Pri vašej Rezervácii je ako obchodník uvedená spoločnosť Booking.com Transport Limited. Podrobnosti o našom platobnom procese nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

  Dodatočné náklady a poplatky

  2. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb účtuje poplatok za mladého vodiča – za každého vodiča, ktorý ešte nedosiahol určitý vek (napr. 25 rokov). V niektorých prípadoch si môže účtovať poplatok za staršieho vodiča – za každého vodiča, ktorý už prekročil určitý vek (napr. 65 rokov). Pri vytváraní rezervácie na našej Platforme musíte zadať vek Hlavného vodiča, aby sme vám mohli zobraziť podrobnosti o prípadných poplatkoch súvisiacich s vekom, ktoré by ste zaplatili pri Vyzdvihnutí.

  3. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb bude účtovať poplatok za jednosmernú jazdu, ak auto odovzdáte na inom mieste. Ak to máte v úmysle, musíte pri rezervácii zadať miesto odovzdania, aby sme vás mohli informovať, či je to možné, a zobraziť vám podrobnosti o prípadnom poplatku za jednosmernú jazdu, ktorý by ste zaplatili pri Vyzdvihnutí.

  4. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb bude účtovať poplatok ze prekročenie hranice, ak pôjdete autom do inej krajiny/štátu/na iný ostrov. Ak to máte v úmysle, je nevyhnutné, aby ste nás a/alebo Poskytovateľa služieb informovali čo najskôr (musí to byť pred Vyzdvihnutím).

  5. Cena Prenájmu sa počíta na základe 24-hodinových jednotiek, takže (napr.) 25-hodinový prenájom bude stáť rovnako ako 48-hodinový prenájom.

  6. Ak sa po Vyzdvihnutí auta rozhodnete, že si ho chcete ponechať dlhšie, kontaktujte Poskytovateľa služieb. Oznámi vám, koľko to bude stáť, a vy priamo s ním uzavriete novú zmluvu. Ak auto odovzdáte neskoro bez toho, aby ste sa na tom vopred dohodli, môže vám účtovať dodatočný poplatok.

  Extra výbava

  7. V niektorých prípadoch zaplatíte za všetku voliteľnú extra výbavu (detské sedačky, GPS, zimné pneumatiky atď.) pri rezervácii auta, v takom prípade ju zaručene dostanete pri Vyzdvihnutí.

  8. V iných prípadoch si len vyžiadate voliteľnú extra výbavu pri rezervácii auta, v takom prípade:

  • ju zaplatíte pri Vyzdvihnutí a
  • Poskytovateľ služieb nezaručuje, že vám bude k dispozícii.

  D6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

  1. Presahujeme rámec našich zákonných povinností. Aj keď miestne právne predpisy nevyžadujú, aby sme ponúkali konkrétne práva na zrušenie rezervácie, zaručujeme, že ak zrušíte svoju Rezerváciu, dodržíme naše podmienky vrátenia peňazí.

  2. Nasledujúce podmienky „Zrušenia a zmien“ sa vzťahujú na všetky Rezervácie okrem:

  • Rezervácií u spoločnosti Dollar alebo Thrifty, ktoré boli rezervované pred 26. januárom 2021 (prečítajte si podmienky prenájmu);
  • Rezervácií, ktoré sú označené ako „bez možnosti vrátenia peňazí“ (Rezerváciu bez možnosti vrátenia peňazí nemôžete zmeniť a v prípade jej zrušenia vám nebudú vrátené peniaze).

  Zrušenia

  3. Ak rezerváciu zrušíte:

  • VIAC AKO 48 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu, budú vám vrátené všetky peniaze;
  • MENEJ AKO 48 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu alebo priamo v pobočke požičovne, vrátime vám zaplatené peniaze po odpočítaní nákladov za 3 dni prenájmu – ak ste si auto rezervovali na 3 dni alebo menej, peniaze vám nevrátime;
  • PO plánovanom začiatku prenájmu (alebo keď sa jednoducho nedostavíte), nebudú vám vrátené žiadne peniaze.

  4. Personál pobočky vám môže odmietnuť vydať auto, ak (napríklad):

  • sa nedostavíte včas;
  • nespĺňate podmienky na prenájom auta;
  • nemáte potrebné doklady;
  • Hlavný vodič nemá platobnú kartu na vlastné meno s dostatočným objemom voľných finančných prostriedkov na zloženie bezpečnostnej zálohy za auto.

  Ak sa tak stane, zavolajte nám z pobočky požičovne, zrušte Rezerváciu a my vám vrátime zaplatenú sumu zníženú o náklady za 3 dni prenájmu. V opačnom prípade nebudete mať nárok na žiadne vrátenie peňazí.

  Zmeny (úpravy Rezervácie)

  5. Zmeny v Rezervácii môžete vykonať kedykoľvek pred termínom vyzdvihnutia auta.

  6. Vo väčšine prípadov je to najjednoduchšie prostredníctvom našej aplikácie alebo našej webovej stránky (v časti „Spravovať rezerváciu“).

  7. Za zmenu Rezervácie sa neplatí žiadny administratívny poplatok, ale akékoľvek zmeny môžu ovplyvniť cenu prenájmu. Niekedy je jediným spôsobom, ako možno zmeniť Rezerváciu, jej zrušenie a vytvorenie novej, pričom v takom prípade vám môžeme účtovať poplatok za zrušenie v mene požičovne.

  8. Ak by sa v dôsledku zmeny Rezervácie zmenila cena alebo by bolo nutné zaplatiť poplatok za zrušenie, oznámime vám to vopred.

  Zmeny vykonané z našej strany

  9. Ak musíme my/Poskytovateľ služieb zmeniť vašu Rezerváciu (napr. ak Poskytovateľ služieb nemôže poskytnúť auto), oznámime vám to čo najskôr. Ak túto zmenu neakceptujete, budete mať nárok na zrušenie a vrátenie peňazí v plnej výške (bez ohľadu na to, koľko času zostáva do začiatku vášho Prenájmu), ale nebudeme mať žiadnu ďalšiu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame náklady, ktoré vám môžu vzniknúť (napr. na hotelové izby alebo súkromnú prepravu).

  D7. Čo ešte musíte vedieť?

  Všeobecné ustanovenia

  1. Vo všetkých prípadoch musia mať vodiči aspoň minimálny vek, aby si mohli prenajať alebo viesť auto. V niektorých prípadoch musia byť tiež mladší ako maximálny vek. Limity sa môžu líšiť podľa Poskytovateľa služieb, lokality a typu auta.

  2. Auto môžu viesť len oprávnení vodiči, ktorých mená sú uvedené v Zmluve o prenájme.

  3. Auto nesmiete odviezť do inej krajiny/štátu/na iný ostrov a/alebo odovzdať na inom mieste bez toho, aby ste si to vopred dohodli.

  Neskoré Vyzdvihnutie/skoré odovzdanie

  4. Ak si svoje auto vyzdvihnete neskôr (pozrite si článok D4 odst. 4 vyššie) alebo ho odovzdáte skôr, ako bolo dohodnuté v Potvrdení rezervácie, Poskytovateľ služieb vám nevráti peniaze za „nevyužitý“ čas.

  Ako fungujeme

  5. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

  E. Lety

  E1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

  1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Letov.

  E2. Zmluvný vzťah

  1. Väčšina Letov na našej Platforme sa poskytuje prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý pôsobí ako prostredník leteckej spoločnosti (leteckých spoločností).

  2. Rezerváciu vytvárate priamo u leteckej spoločnosti. Nie sme „zmluvnou stranou“ vašej Rezervácie. Pri rezervácii uzatvárate (i) Zmluvu o sprostredkovaní so Sprostredkovateľom (na letenku) a (ii) Zmluvu o preprave s leteckou spoločnosťou (na samotný Let).

  3. Ak si rezervujete doplnkové služby (ďalšiu batožinu, poistenie atď.), uzavriete priamu zmluvu so Sprostredkovateľom alebo inou spoločnosťou. Na tejto zmluve sa nebudeme podieľať.

  4. Pôsobíme výlučne ako Platforma a nie sme zapojení do Podmienok tretích strán. Nie sme zodpovední za vašu letenku ani doplnkové služby a (v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi) nemáme voči vám žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vašou Rezerváciou.

  E3. Čo robíme my

  1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

  2. Po rezervácii Letu budú údaje o vašej Rezervácii (napr. mená cestujúcich) poskytnuté Poskytovateľovi služieb.

  3. V závislosti od Zmluvy o preprave je možné, že vám budeme môcť pomôcť zmeniť alebo zrušiť Rezerváciu, ak si to želáte.

  E4. Čo musíte urobiť vy

  1. Musíte vyplniť správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

  2. Musíte si prečítať naše Podmienky a Podmienky tretích strán (ktoré sa zobrazia pri platení) a súhlasiť s tým, že ich budete dodržiavať, a zároveň vziať na vedomie, že ich porušenie môže viesť k dodatočným poplatkom a/alebo zrušeniu vašej Rezervácie.

  E5. Cena a platba

  1. Keď si rezervujete Let, vašu platbu zorganizujeme my, Sprostredkovateľ (alebo ním určená strana) alebo tretia strana, napríklad letecká spoločnosť. Podrobnosti o tom, ako organizujeme platby (vrátane súvisiacich práv a povinností), nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

  E6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

  1. Podmienky zrušenia nájdete v Zmluve o preprave, ktorá je k dispozícii počas vytvárania rezervácie Letu.

  2. Za zmenu alebo zrušenie Letu môže byť účtovaný poplatok.

  3. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo presúvať alebo rušiť Lety podľa vlastného uváženia.

  4. Pri rôznych letenkách od tej istej leteckej spoločnosti môžu platiť rôzne obmedzenia alebo byť zahrnuté rôzne služby.

  5. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zmien, zrušenia alebo vrátenia peňazí, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory.

  E7. Čo ešte musíte vedieť?

  Spoločná linka (Code share)

  1. Niektoré letecké spoločnosti majú dohody o spoločných linkách („code share“) s inými leteckými spoločnosťami. Môžete si teda kúpiť letenku od jednej leteckej spoločnosti (vášho „prepravcu, ktorý vystavil letenku“), ale letieť lietadlom, ktoré vlastní iná letecká spoločnosť (váš „prevádzkujúci prepravca“). Vo väčšine takýchto prípadov sa odbavíte u svojho prevádzkujúceho prepravcu, ale vopred si to overte u prepravcu, ktorý vám vystavil letenku.

  2. Počas vytvárania rezervácie Letu sa dozviete, či ide o Let, ktorý je spoločnou linkou (code share).

  Postupy zakázané leteckou spoločnosťou

  3. Väčšina leteckých spoločností neumožňuje ľuďom kupovať letenky, ktoré zahŕňajú lety, ktoré nemajú v úmysle využiť, napríklad spiatočnú letenku, ak človek nemá v úmysle využiť spiatočný let. Ak chcete získať ďalšie príklady, stačí do vyhľadávača zadať „point-beyond ticketing“ (letenka do ďalšieho mesta), „hidden-city ticketing“ (letenka do skrytého mesta) alebo „back-to-back ticketing“ (spiatočná letenka).

  4. Pri kúpe Letu sa zaväzujete, že tak nebudete činiť a že nás odškodníte za akékoľvek nároky leteckej spoločnosti v prípade rozdielu medzi cenou vašej skutočnej cesty a cenou celej cesty uvedenej na vašej letenke (letenkách).

  Využívanie letových segmentov

  5. Väčšina leteckých spoločností vyžaduje, aby zákazníci využívali svoje lety v stanovenom poradí. Ak teda nenastúpite na svoj prvý Let, vaša letecká spoločnosť môže automaticky zrušiť zvyšok vášho itinerára.

  6. Ak vám letecká spoločnosť umožňuje „vynechať“ niektoré Lety v itinerári, uistite sa, že ste zrušili Let(y), ktorý(é) nechcete, v súlade s podmienkami zrušenia. Upozorňujeme, že za tieto nevyužité Lety nemusíte mať nárok na plné vrátenie peňazí (prípadne na žiadne vrátenie peňazí).

  Jednosmerné letenky

  7. Ak si kúpite dve jednosmerné letenky namiesto jednej spiatočnej letenky:

  • vytvoríte dve samostatné Rezervácie, každú s vlastnými pravidlami a podmienkami;
  • akékoľvek zmeny v jednom Lete nebudú mať vplyv na druhý Let (napríklad, ak bude váš prvý Let zrušený, nebudete mať zaručené vrátenie peňazí za druhý Let).

  8. Ak cestujete do zahraničia, možno budete musieť personálu pri Odbavení a/alebo personálu Imigračného oddelenia preukázať, že máte spiatočný Let (viac informácií o pasoch, vízach atď. nájdete v časti „Medzinárodné cesty“ nižšie).

  Poplatky a dane

  9. Vaše cestovné zahŕňa všetky dane a poplatky účtované leteckou spoločnosťou alebo vládou (okrem vstupných/výstupných poplatkov – pozrite si časť „Vstupné/výstupné poplatky“ nižšie). Môžete niesť zodpovednosť za riešenie prípadnej spätnej zmeny sadzby dane.

  Rezervačné poplatky

  10. V závislosti od toho, ktorý Let si vyberiete, vám môžeme my a/alebo Sprostredkovateľ naúčtovať rezervačný poplatok.

  • Rezervačný poplatok účtovaný nami (ak ho účtujeme) je poplatok za využitie našej Platformy na nákup letenky od Sprostredkovateľa. Tento poplatok zahŕňa všetky príslušné dane (DPH/daň z tovarov a služieb/podobný typ dane).
  • Rezervačný poplatok účtovaný Sprostredkovateľom (ak ho účtuje) je poplatok za to, že Sprostredkovateľ vystupuje ako medzičlánok medzi vami a leteckou spoločnosťou (alebo viacerými leteckými spoločnosťami). Tento poplatok môže zahŕňať všetky príslušné dane (DPH/daň z tovarov a služieb/podobný typ dane).

  11. Všetky rezervačné poplatky budú zahrnuté v cene vašej letenky.

  Poplatky za batožinu a iné doplnkové služby

  12. Vaša letecká spoločnosť môže účtovať poplatky za podpalubnú batožinu, nadrozmernú batožinu/nadváhu batožiny, prednostný nástup do lietadla, pridelené sedadlo, zábavu na palube, jedlo a nápoje a/alebo odbavenie na letisku.

  13. Ak tomu tak bude, poplatok bude pripočítaný k cene vašej letenky (pokiaľ nie je výslovne uvedené, že váš Let zahŕňa danú doplnkovú službu (služby)).

  Medzinárodné cesty

  14. Je vašou povinnosťou:

  • mať pri sebe platný cestovný pas a/alebo vízum, ak sa vyžaduje;
  • splniť všetky vstupné požiadavky;
  • zistiť, či potrebujete víza na prechod krajinou, ktorá nie je vašou cieľovou destináciou;
  • vopred si na príslušnom veľvyslanectve overiť, či nedošlo k zmene pasových, vízových alebo vstupných požiadaviek;
  • pred cestou do krajiny alebo regiónu alebo cez krajinu/región si prečítať všetky varovania alebo odporúčania z krajiny vášho pobytu/pôvodu.

  15. Organizovaním cesty na akékoľvek miesto alebo z akéhokoľvek miesta nezaručujeme, že je bez rizika – a v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré z toho môžu vyplynúť.

  16. Nie je to bežná prax, ale medzinárodné právo povoľuje „dezinsekciu“ lietadiel na účel zahubenia hmyzu. Na tento účel môže personál postriekať kabínu lietadla aerosólovým insekticídom, keď sú cestujúci na palube, alebo ošetriť jej vnútorné povrchy reziduálnym insekticídom, keď nie sú na palube. Pred cestou vám odporúčame, aby ste sa informovali o dezinsekcii vrátane miesta, kde k nej môže dôjsť.

  Vstupné/výstupné poplatky

  17. Vaše cestovné nezahŕňa žiadne poplatky, ktoré krajina alebo letisko účtujú osobám vstupujúcim do krajiny alebo opúšťajúcim krajinu a ktoré sa platia priamo na letisku. Pred cestou vám odporúčame zistiť, či budete musieť zaplatiť takýto poplatok.

  Spojené kráľovstvo: Vaša finančná ochrana

  18. Držiteľ licencie ATOL: Booking.com B.V.

  19. Číslo licencie ATOL: 11967

  20. V Spojenom kráľovstve poskytujeme plnú finančnú ochranu len pre náš predaj letov chránených licenciou ATOL prostredníctvom našej Licencie organizátora leteckej dopravy číslo 11967, ktorú vydal Úrad pre civilné letectvo, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Spojené kráľovstvo, telefón: +44 (0)333 103 6350, e-mail: claims@caa.co.uk.

  21. Pri kúpe letu chráneného licenciou ATOL od nás dostanete Certifikát ATOL. Je na ňom uvedené, čo je finančne chránené, kde môžete získať informácie o tom, čo to pre vás znamená, a na koho sa obrátiť v prípade problémov.

  22. My alebo poskytovatelia uvedení vo vašom Certifikáte ATOL vám poskytneme služby uvedené v Certifikáte ATOL (alebo vhodnú alternatívu). V niektorých prípadoch, keď tak z dôvodu platobnej neschopnosti nemôžeme učiniť my ani poskytovateľ, vám môže zakúpené služby alebo vhodnú alternatívu poskytnúť alternatívny držiteľ licencie ATOL (bez dodatočných nákladov pre vás). Súhlasíte s tým, že za týchto okolností bude tieto povinnosti plniť alternatívny držiteľ licencie ATOL, a takisto súhlasíte s tým, že tomuto alternatívnemu držiteľovi licencie ATOL zaplatíte všetky zostávajúce peniaze, ktoré máte zaplatiť podľa vašej zmluvy. Zároveň však súhlasíte s tým, že v niektorých prípadoch nebude možné určiť alternatívneho držiteľa licencie ATOL a v takom prípade budete mať právo na vznesenie nároku v rámci systému ATOL (prípadne u vydavateľa vašej platobnej karty).

  23. Ak my alebo poskytovatelia uvedení vo vašom Certifikáte ATOL nie sme schopní poskytnúť uvedené služby (alebo vhodnú alternatívu prostredníctvom alternatívneho držiteľa licencie ATOL alebo inak) z dôvodu platobnej neschopnosti, Správcovia fondu Air Travel Trust môžu uskutočniť platbu (alebo poskytnúť výhodu) vo váš prospech v rámci systému ATOL. Súhlasíte s tým, že výmenou za takúto platbu alebo výhodu absolútne postupujete na týchto Správcov všetky nároky, ktoré máte alebo môžete mať v dôsledku neposkytnutia služieb alebo v súvislosti s ním, vrátane akýchkoľvek nárokov voči nám, cestovnej agentúre (prípadne vydavateľovi vašej platobnej karty). Súhlasíte tiež s tým, že všetky takéto nároky môžu byť postúpené inému orgánu, ak tento iný orgán vyplatil sumy, na ktoré ste uplatnili nárok v rámci systému ATOL.

  EÚ: Práva cestujúcich podľa nariadenia EÚ č. 261/2004

  24. Ak váš let mešká, je zrušený alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla, môžete mať nárok na kompenzáciu/pomoc podľa nariadenia EÚ č. 261/2004, ak:

  • letíte do Európskej únie (EÚ);
  • letíte z Európskej únie (EÚ);
  • váš Let zabezpečuje letecká spoločnosť z EÚ.

  EÚ: Zodpovednosť leteckého dopravcu podľa nariadenia EÚ č. 889/2002

  25. Ak dôjde k nehode v EÚ, môže sa na vás vzťahovať nariadenie EÚ č. 889/2002.

  EÚ: Práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave podľa nariadenia EÚ č. 1107/2006

  26. Nariadenie EÚ č. 1107/2006 stanovuje určité práva pre osoby so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

  Ako fungujeme

  27. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

  F. Súkromná a Verejná doprava

  F1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

  1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Súkromnej a Verejnej dopravy.

  F2. Zmluvný vzťah

  1. Pri rezervácii Súkromnej alebo Verejnej dopravy vopred sa vaša Rezervácia uskutoční priamo u Poskytovateľa služieb. Keď si rezervujete Súkromnú dopravu na požiadanie, vaša Rezervácia sa uskutoční u Sprostredkovateľa. Vo všetkých prípadoch sa proces rezervácie riadi našimi Podmienkami.

  2. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Vy aj Poskytovateľ služieb sa zaväzujete dodržiavať tieto Podmienky.

  3. Verejná doprava a Súkromná doprava na požiadanie. Podmienky Poskytovateľa služieb vám budú uvedené počas rezervačného procesu. Ak bude existovať akýkoľvek nesúlad medzi jeho podmienkami a našimi Podmienkami, platia jeho podmienky.

  4. Súkromná doprava na požiadanie. Vytvorením Rezervácie potvrdzujete, že:

  • ste si prečítali podmienky Poskytovateľa služieb a súhlasíte s nimi;
  • súhlasíte s priamym kontaktovaním Poskytovateľa služieb v prípade akýchkoľvek problémov;
  • beriete na vedomie, že Poskytovateľ služieb je zodpovedný za organizáciu a poskytnutie vašej Súkromnej dopravy, výber trás, stanovenie cien a poskytnutie všetkých relevantných informácií;
  • beriete na vedomie, že poskytujeme len platformu na rezerváciu (známu ako služba API) a nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, ktorú utrpíte v dôsledku toho, čo vodič/Poskytovateľ služieb urobí alebo neurobí.

  Nie všetci Poskytovatelia služieb majú svoje vlastné podmienky, ale môžete si pozrieť všetky podmienky, ktoré nám boli poskytnuté.

  F3. Čo robíme my

  1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

  2. Po vytvorení Rezervácie poskytneme Poskytovateľovi služieb vaše údaje (napr. vaše meno, telefónne číslo a miesto vyzdvihnutia).

  3. Všetka Súkromná doprava. Poskytneme vám kontaktné údaje Poskytovateľa služieb.

  4. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Zaistíme, aby Poskytovateľ služieb vedel, akú veľkosť vozidla ste si vyžiadali.

  5. Verejná doprava. Poskytnete vám lístky (alebo vám povieme, ako si ich môžete vyzdvihnúť).

  F4. Čo musíte urobiť vy

  1. Musíte si pozorne skontrolovať údaje svojej Rezervácie a poskytnúť nám všetky informácie, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej Rezervácie (vaše požiadavky, kontaktné údaje atď.).

  2. Musíte zaistiť, aby všetci vo vašej skupine dodržiavali naše Podmienky a (prípadne) podmienky Poskytovateľa služieb, s ktorými ste sa oboznámili a ktoré ste prijali počas rezervačného procesu. Beriete na vedomie, že ak ich porušíte:

  • možno budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky;
  • vaša Rezervácia môže byť zrušená;
  • vodič vás môže odmietnuť prepraviť.

  3. Nezabudnite, že odhadovaný čas cesty nezohľadňuje dopravnú situáciu.

  4. Všetka Súkromná doprava. Musíte zaistiť, aby všetci cestujúci boli na mieste vyzdvihnutia včas.

  5. Všetka Súkromná doprava. V Čase vyzdvihnutia a okolo neho musíte mať zapnutý telefón (ktorého číslo ste zadali pri Rezervácii), aby ste mohli prijímať hovory/textové správy v prípade, že vás vodič potrebuje kontaktovať. Nemôžeme zaručiť, že vás bude môcť zastihnúť prostredníctvom aplikácií na zasielanie správ, ako je WhatsApp alebo Viber.

  6. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. V prípade vyzdvihnutia na letisku nám musíte poskytnúť údaje o svojom lete aspoň 24 hodín pred Časom vyzdvihnutia, aby Poskytovateľ služieb mohol upraviť Čas vyzdvihnutia v prípade meškania vášho letu. Ak nemôže poskytnúť Súkromnú dopravu v dôsledku meškania alebo zrušenia letu, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory.

  7. Verejná doprava. Musíte zaistiť, aby všetci cestujúci prišli včas a v prípade potreby si ponechali dostatok času na vyzdvihnutie lístkov.

  8. Ak chcete vytvoriť Rezerváciu, musíte mať viac ako 18 rokov. Každý cestujúci mladší ako 18 rokov musí byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby.

  9. Musíte zabezpečiť, aby sa žiadny cestujúci nesprával nevhodne, napr. aby nikoho neurážal alebo nerobil niečo, čo by mohlo iných ohroziť.

  10. Musíte sa uistiť, že ste si vybrali Verejnú/Súkromnú dopravu, ktorá je vhodná (z hľadiska veľkosti skupiny, množstva batožiny, požiadaviek na bezbariérový prístup atď.).

  F5. Cena a platba

  1. Pri vašej Rezervácii je ako obchodník uvedená spoločnosť Booking.com Transport Limited. Podrobnosti o našom platobnom procese nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

  2. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Cena zahŕňa všetky mýta, poplatky za preťaženie, dane a príplatky v dopravnej špičke. Platba sa uskutočňuje pri rezervácii.

  3. Súkromná doprava na požiadanie. Cena bude potvrdená (a platba prijatá), keď vás vodič vyloží. Cena sa môže líšiť od ceny odhadovanej pri rezervácii. Zodpovedáte za všetky mýta, poplatky za preťaženie, dane, príplatky v dopravnej špičke a prepitné.

  4. Verejná doprava. Platba sa uskutoční po potvrdení Rezervácie. Pred odchodom môže Poskytovateľ služieb potrebovať skontrolovať váš cestovný lístok/elektronický cestovný lístok. Majte lístky vždy pri sebe, inak sa môže stať, že budete musieť zaplatiť znova.

  5. Poskytovateľ služieb/vodič nemusí súhlasiť so žiadnymi zmenami Cesty, o ktoré požiadate osobne. Ak vám vyhovie, môže si účtovať príplatok.

  F6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

  Zrušenie rezervácie

  1. Vo väčšine prípadov...

  • Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Rezerváciu môžete bezplatne zrušiť do 24 hodín pred Časom vyzdvihnutia (v niektorých prípadoch do 2 hodín – pozrite si potvrdenie). Ak ju nezrušíte včas, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí.
  • Súkromná doprava na požiadanie. Rezerváciu môžete zrušiť kedykoľvek pred Časom vyzdvihnutia, ale Poskytovateľ služieb vám môže účtovať poplatok za zrušenie.
  • Verejná doprava. Po potvrdení Rezervácie pravdepodobne nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. Ak sa vaše plány zmenia, obráťte sa na náš tím Zákazníckej podpory a prekonzultujte s ním všetky možnosti, ktoré môžu byť dostupné.

  2. Ak má váš Poskytovateľ služieb iné podmienky zrušenia (ktoré uvidíte pri vytváraní rezervácie), budú sa uplatňovať jeho podmienky.

  3. My a/alebo Poskytovateľ služieb môžeme zrušiť Rezerváciu s malým alebo žiadnym predstihom – a to len vo veľmi špecifických situáciách. Napríklad ak:

  • Poskytovateľ služieb sa stane platobne neschopným alebo skutočne nebude schopný splniť vašu Rezerváciu – v takom prípade sa vám budeme snažiť zabezpečiť náhradnú dopravu (a ak sa nám to nepodarí, vrátime vám peniaze v plnej výške);
  • ste porušili tieto Podmienky a/alebo podmienky Poskytovateľa služieb – v takom prípade nebudete mať nárok na vrátenie peňazí.

  Úpravy (zmeny) pred začiatkom Cesty

  4. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. V e-maile s potvrdením sa dozviete, s akým predstihom (pred Časom vyzdvihnutia) musíte požiadať o zmenu Rezervácie (napríklad zmenu miesta alebo času).

  5. Súkromná doprava na požiadanie. Ak chcete zmeniť Rezerváciu, možno ju budete musieť zrušiť (za čo môže byť účtovaný poplatok za zrušenie) a vytvoriť novú.

  6. Verejná doprava. Po potvrdení Rezervácie ju už nemôžete zmeniť.

  7. Ak budeme musieť my/Poskytovateľ služieb zmeniť vašu Rezerváciu (napríklad ak dôjde k štrajku, ktorý naruší vašu cestu), oznámime vám to čo najskôr. Ak sa následne rozhodnete rezerváciu zrušiť:

  • Akákoľvek doprava. Ak cestu nezrušíte z niektorého z dôvodov uvedených v ďalšom bode, máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške (bez ohľadu na to, koľko času zostáva do začiatku vašej cesty).
  • Akákoľvek Súkromná doprava. Ak v prípade zmeny ide len o nového vodiča, nového Poskytovateľa služieb alebo nové (podobné) vozidlo, nemáte nárok na vrátenie peňazí (pokiaľ rezerváciu nezrušíte s dostatočným predstihom).

  V každom prípade ani my, ani Poskytovateľ služieb nenesieme zodpovednosť za akékoľvek náklady, ktoré vám môžu vzniknúť (napr. za náhradnú dopravu alebo hotelové izby).

  Vrátenie peňazí

  8. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, musíte tak urobiť písomne najneskôr 14 dní po Čase vyzdvihnutia.

  9. Vrátenie peňazí na váš účet môže trvať až 5 pracovných dní.

  10. Všetka Súkromná doprava. Ak sa vodič nedostaví na miesto vyzdvihnutia včas, môžete požiadať o vrátenie peňazí a my to za vás prešetríme.

  11. Všetka Súkromná doprava. Nebudete mať nárok na vrátenie peňazí, ak sa vaša Cesta neuskutoční podľa plánu z týchto dôvodov:

  • vodič/Poskytovateľ služieb vás nemôže kontaktovať;
  • jeden alebo viac cestujúcich nie je na mieste vyzdvihnutia včas a vy ste nepožiadali o nový Čas vyzdvihnutia;
  • požadujete neprimerané zmeny Času vyzdvihnutia alebo Cesty;
  • neinformujete nás/Poskytovateľa služieb/vodiča o zmene, ktorú chcete vykonať;
  • ste pri rezervácii Súkromnej dopravy uviedli nesprávne údaje (miesto vyzdvihnutia, kontaktné údaje, počet osôb, množstvo batožiny atď.);
  • niečo urobil/neurobil jeden alebo viacerí cestujúci.

  F7. Čo ešte musíte vedieť?

  Vopred rezervovaná Súkromná doprava

  1. Skontrolujte si e-mail s potvrdením, aby ste zistili, ako dlho bude vodič čakať na mieste vyzdvihnutia.

  Súkromná doprava na požiadanie

  2. Vodič nemusí čakať po Čase vyzdvihnutia, a ak tak urobí, môže vám účtovať čas strávený čakaním. Ak sa na miesto vyzdvihnutia nedostavíte včas, môže vám byť účtovaný poplatok za zrušenie.

  Poplatky za opravy alebo čistenie

  3. Ak je potrebné niečo opraviť alebo vyčistiť, pretože niekto z vašej skupiny urobil niečo neprimerané alebo porušil tieto podmienky, náklady na opravu/čistenie znášate vy.

  Ako fungujeme

  4. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

  Slovník spoločnosti Booking.com

  „Účet“ znamená účet (u spoločnosti Booking.com alebo u Spoločnosti zo skupiny spoločností), prostredníctvom ktorého si môžete rezervovať Cestovateľské zážitky na našej Platforme.

  „Ubytovanie“ znamená poskytnutie služby ubytovania Poskytovateľom služieb (v celom oddiele B pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená poskytovateľa služby ubytovania).

  „Atrakcia“ znamená poskytnutie služby týkajúcej sa atrakcie Poskytovateľom služieb (v celom oddiele C pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená poskytovateľa služby týkajúcej sa atrakcie).

  „Služba týkajúca sa atrakcie" zahŕňa okrem iného prehliadky, múzeá, atrakcie, aktivity a zážitky.

  „Rezervácia“ znamená rezerváciu Cestovateľského zážitku na našej Platforme, či už zaň zaplatíte teraz alebo neskôr.

  „Booking.com“, „my“, „nás“ alebo „náš“ znamená spoločnosť Booking.com B.V. (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo spoločnosť Booking.com Transport Limited (v prípade akýchkoľvek služieb pozemnej dopravy). Firemný kontakt

  „Potvrdenie rezervácie“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená e-mail s potvrdením a voucher, ktoré vám pošleme a v ktorých sú vysvetlené podrobnosti vašej Rezervácie.

  „Prenosný kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorú je možné „vyplatiť“ spôsobom platby, ktorý vo vašom prípade evidujeme, alebo použiť na úhradu budúceho Cestovateľského zážitku.

  „Zmluva o preprave“ je zmluva medzi vami a Poskytovateľom služieb, ktorá sa týka vášho Letu.

  „Kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou. Existuje „Prenosný kredit“ a „Cestovateľský kredit“.

  „Cashback na platobnú kartu“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorú je možné vyplatiť na platobnú kartu, ktorú vo vašom prípade evidujeme, ale nemožno ju použiť na úhradu budúceho Cestovateľského zážitku.

  „Výmenný menový kurz“ znamená kurz, ktorý používame na prevod meny; v súčasnosti je to záverečný spotový kurz WM/Refinitiv, čo sa však môže zmeniť.

  „Oprávnená rezervácia“ znamená Rezerváciu, ktorá spĺňa kritériá na získanie Odmeny.

  „Let“ znamená poskytnutie letu Poskytovateľom služieb (v celom oddiele E pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená leteckú spoločnosť).

  „Spoločnosť zo skupiny spoločností" je pridružená spoločnosť spoločnosti Booking.com – buď priamy akcionár spoločnosti Booking.com, alebo súčasť skupiny Booking Holdings Inc.

  „Kritériá týkajúce sa jednotlivých odmien“ znamenajú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na určité Odmeny – okrem všeobecných podmienok článku „Odmeny, Kredit a Peňaženka“ (A13) vyššie.

  „Zmluva o sprostredkovaní“ (v oddiele „Lety“) znamená zmluvu medzi vami a Sprostredkovateľom, ktorá sa týka spôsobu, akým vám sprostredkuje letenku (a v niektorých prípadoch aj akékoľvek doplnkové služby) u leteckej spoločnosti alebo inej spoločnosti.

  „Hlavný vodič“ je vodič, ktorého údaje boli zadané počas rezervačného procesu – jediná osoba, ktorá môže túto Rezerváciu zmeniť alebo zrušiť, alebo s nami o nej diskutovať (pokiaľ nám neoznámi, že na to ustanovuje niekoho iného).

  „Súkromná doprava na požiadanie“ znamená súkromné vozidlo, ktoré si vyžiadate po príchode na miesto vyzdvihnutia (alebo tesne pred ním).

  „Naše služby“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamenajú náš online systém na rezerváciu prenájmu auta, prostredníctvom ktorého môžu Poskytovatelia služieb ponúkať svoje produkty a služby a vy si ich môžete rezervovať.

  „Platba vo vašej vlastnej mene“ znamená možnosť platby, ktorú niekedy ponúkame, keď Poskytovateľ služieb nepoužíva vašu menu. Táto možnosť vám umožní namiesto toho platiť vo vašej mene.

  „Spôsob platby“ je spôsob (kreditná karta, debetná karta, bankový účet, PayPal, ApplePay atď.) použitý na uskutočnenie platby alebo prevodu peňazí.

  „Vyzdvihnutie“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená proces na začiatku Prenájmu, keď predložíte požadovaný preukaz totožnosti a ďalšie doklady, zaplatíte všetky poplatky a uhradíte extra výbavu, uzavriete Zmluvu o prenájme a vyzdvihnete si auto.

  „Čas vyzdvihnutia“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená (miestny) dátum a čas, kedy si máte vyzdvihnúť auto, ako je uvedené v Potvrdení rezervácie.

  „Čas vyzdvihnutia“ (v oddiele „Súkromná a Verejná doprava“) znamená (miestny) čas, kedy má Vopred rezervovaná Súkromná doprava doraziť na miesto vyzdvihnutia alebo kedy Súkromná doprava na požiadanie skutočne dorazí na miesto vyzdvihnutia.

  „Platforma“ je webová stránka/aplikácia, kde si môžete rezervovať Cestovateľské zážitky, bez ohľadu na to, či ju vlastní alebo spravuje spoločnosť Booking.com alebo pridružená spoločnosť tretej strany.

  „Vopred rezervovaná Súkromná doprava“ znamená súkromné vozidlo, ktoré si vyžiadate minimálne 2 hodiny pred príchodom na miesto vyzdvihnutia.

  „Cesta súkromnou dopravou“ znamená cestu súkromnou dopravou uvedenú v Rezervácii (vrátane akýchkoľvek zmien po vytvorení Rezervácie).

  „Verejná doprava“ znamená vlaky, autobusy, električky a iné druhy verejnej dopravy.

  „Cesta verejnou dopravou“ znamená cestu verejnou dopravou uvedenú v Rezervácii (vrátane akýchkoľvek zmien po vytvorení Rezervácie).

  „Prenájom“ (alebo „Prenájom auta“) znamená poskytnutie auta Poskytovateľom služieb (v celom oddiele D pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená požičovňu, ktorá auto poskytuje).

  „Zmluva o prenájme“ je zmluva medzi vami a Poskytovateľom služieb, ktorú podpíšete pri Vyzdvihnutí. Počas rezervačného procesu vám bude poskytnuté zhrnutie kľúčových podmienok.

  „Odmeny“ znamenajú výhody, ktoré vám boli sľúbené. Vo väčšine prípadov sú Odmenami Cestovateľský kredit, Prenosný kredit, Cashback na platobnú kartu alebo voucher na nejaký produkt.

  „Poskytovateľ služieb“ je poskytovateľ produktu alebo služby súvisiacej s cestovaním na Platforme, okrem iného: vlastník hotela alebo iného ubytovania (v prípade Rezervácie „ubytovania“), múzeum alebo park (v prípade Rezervácie „atrakcie“) alebo autopožičovňa alebo letecká spoločnosť (v prípade Rezervácie „dopravy“).

  „Služby“ (v oddiele „Súkromná a Verejná doprava“) znamenajú poskytnutie Cesty verejnou dopravou alebo Cesty súkromnou dopravou.

  „Podmienky“ znamenajú tieto podmienky poskytovania služieb.

  „Sprostredkovateľ“ je spoločnosť, ktorá pôsobí buď ako (a) prostredník medzi vami a Poskytovateľom služieb, alebo (b) prepredajca Cestovateľského zážitku.

  „Podmienky tretej strany“ (v oddiele „Lety“) znamenajú Zmluvu o sprostredkovaní a Zmluvu o preprave.

  „Cestovateľský kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorou je možné zaplatiť za budúci Cestovateľský zážitok, ale nemôžete si ju nechať „vyplatiť“.

  „Cestovateľský zážitok“ je jeden z produktov alebo služieb súvisiacich s cestovaním na Platforme.

  „Platba vopred“ znamená platbu, ktorú vykonáte pri rezervácii produktu alebo služby (a nie pri ich skutočnom využití).

  „Peňaženka“ je panel vo vašom Účte, na ktorom sa zobrazujú vaše Odmeny, Kredit a iné motivačné odmeny.