Hoppa till innehållet

Tjänsteavtal för kunder

Uppdaterades 14 februari 2022

Skriv ut

Innehållsförteckning

A. Alla reseupplevelser

A1. Definitioner

1. Några av de ord du kommer att se här har mycket specifika betydelser. Ta gärna en titt på Booking.com-ordlistan i slutet av detta avtal.

A2. Om detta avtal

1. När du slutför din bokning godkänner du detta avtal och alla andra villkor som uppges under bokningsprocessen.

2. Om något i detta avtal är (eller blir) ogiltigt eller inte går att tillämpa

 • kommer det ändå att tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter
 • kommer du fortfarande att vara bunden av allt annat i detta avtal.

3. Avtalet är strukturerat på följande sätt:

 • Avsnitt A: allmänna villkor för alla typer av reseupplevelser.
 • Avsnitt B till F: specifika villkor för endast en typ av reseupplevelse:
  • Avsnitt B: Boenden
  • Avsnitt C: Sevärdheter
  • Avsnitt D: Biluthyrning
  • Avsnitt E: Flyg
  • Avsnitt F: Privat transport och kollektivtrafik
 • Om något inte stämmer överens mellan de allmänna och specifika villkoren är det de specifika villkoren som gäller.

4. Den engelska versionen av detta avtal är originalversionen. Om det uppstår någon konflikt om avtalet eller om avtalet på engelska och något annat språk inte skulle stämma överens är det avtalet på engelska som gäller. (Du kan ändra språk högst upp på den här sidan.)

A3. Om Booking.com

1. När du bokar ett boende, ett flyg eller en sevärdhet tillhandahåller och ansvarar Booking.com B.V. för plattformen, men inte själva reseupplevelsen (se A4.4 nedan).

2. När du bokar en hyrbil, privat transport eller kollektivtrafik tillhandahåller och ansvarar Booking.com Transport Limited för plattformen, men inte själva reseupplevelsen (se A4.4 nedan).

3. Vi samarbetar med företag som tillhandahåller lokala supporttjänster (t.ex. kundsupport eller kontohantering). De

 • kontrollerar eller hanterar inte vår plattform
 • har inte sin egen plattform
 • har inte någon juridisk eller avtalsmässig relation med dig
 • erbjuder inga reseupplevelser
 • representerar inte oss, ingår inga avtal och accepterar inga juridiska dokument i vårt namn
 • agerar inte som våra process- eller serviceleverantörer.

A4. Vår plattform

1. Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillhandahålla vår plattform, men vi kan inte garantera att allt som finns på den är korrekt (vi får informationen från våra tjänsteleverantörer). I den utsträckning som lagen tillåter kan vi inte hållas ansvariga för eventuella fel, störningar i tjänsten eller avsaknad av information – även om vi gör vårt yttersta för att korrigera/åtgärda sådana fall så snart som möjligt.

2. Vår plattform utgör inte någon rekommendation eller något stöd för en specifik tjänsteleverantör eller deras produkter, tjänster, faciliteter, fordon osv.

3. Vi är inte en part i avtalet mellan dig och tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören är enskilt ansvarig för reseupplevelsen.

4. För att göra en bokning kan du behöva skapa ett konto. Se till att alla dina uppgifter (inklusive betalnings- och kontaktuppgifter) är korrekta och uppdaterade – i annat fall är det möjligt att du inte får tillgång till dina reseupplevelser. Du ansvarar själv för allt som händer med ditt konto, så låt ingen annan använda det och håll ditt användarnamn och lösenord hemliga.

5. Vi visar dig de erbjudanden som finns tillgängliga för dig på (vad vi tror är) rätt språk för dig. Du kan när som helst byta till ett annat språk.

6. Om inte annat anges behöver du vara minst 16 år gammal för att använda plattformen.

A5. Våra värderingar

1. Du ska

 • följa våra värderingar
 • efterleva all tillämplig lagstiftning
 • samarbeta med alla kontroller för förebyggande av bedrägeri och penningtvätt som vi behöver utföra
 • inte använda plattformen för att orsaka obehag eller göra falska bokningar
 • använda reseupplevelsen och/eller plattformen för sitt avsedda syfte
 • inte orsaka obehag eller skada eller uppträda olämpligt mot tjänsteleverantörens personal (eller någon annan, för den delen).

A6. Priser

1. När du bokar går du med på att betala kostnaden för reseupplevelsen samt alla övriga kostnader och skatter som kan tillkomma.

2. Vissa av de priser du ser kan ha rundats av till närmaste heltal. Priset du betalar baseras på det ursprungliga, ej avrundade priset (även om den faktiska skillnaden kommer att vara minimal).

3. Uppenbara fel och tryckfel är inte bindande. Om du till exempel bokar en premiumbil eller en natt i en lyxsvit som av misstag erbjudits för 1 euro kan vi helt enkelt avboka den bokningen och återbetala dig det du eventuellt har betalat.

4. Ett överstruket pris indikerar priset för en likvärdig bokning utan tillämpad prisnedsättning ("likvärdig" innebär samma datum, samma villkor, samma kvalitet på boendet/fordonet/reseklassen osv.).

A7. Betalning

1. För vissa produkter/tjänster kräver tjänsteleverantören en förskottsbetalning och/eller en betalning under reseupplevelsen.

 • Om vi organiserar betalningen är det vi (eller i vissa fall vår affiliate i det land din betalning kommer ifrån) som ansvarar för att hantera betalningen och se till att transaktionen slutförs med vår tjänsteleverantör. I sådana fall utgör din betalning den slutliga regleringen av det pris som ska betalas.
 • Om tjänsteleverantören debiterar dig sker detta vanligtvis personligen i början av din reseupplevelse, men det kan även vara så (till exempel) att ditt betalkort debiteras när du bokar eller att du betalar när du checkar ut från ditt boende. Det beror på tjänsteleverantörens villkor för förskottsbetalning, vilka framgår under bokningsprocessen.

2. Om tjänsteleverantören kräver en förskottsbetalning kan den komma att debiteras eller förauktoriseras när du bokar, och den kan vara ej återbetalningsbar. Innan du bokar bör du därför kontrollera tjänsteleverantörens villkor för förskottsbetalning (som finns att tillgå under bokningsprocessen), vilka vi inte påverkar eller ansvarar för.

3. Om du känner till eller misstänker bedrägeri eller oauktoriserad användning av ditt betalsätt ska du kontakta din betalningsleverantör, som kan täcka eventuella påföljande debiteringar, möjligtvis minus en avgift.

4. Om den valuta som valts på plattformen inte är samma som tjänsteleverantörens valuta kan vi

 • visa priser i din egen valuta
 • erbjuda dig alternativet att betala i din egen valuta.

Du ser vår växlingskurs när du går till kassan, i bokningsinformationen i ditt konto eller (om du inte har ett konto) i det mejl vi skickar till dig. Om vi debiterar dig avgifter i samband med sådana eventuella tjänster hittar du avgiften i form av en procentsats av Europeiska centralbankens kurs. Din betalkortsleverantör kan komma att debitera dig en avgift för transaktioner i en utländsk valuta.

5. Vi lagrar information om ditt betalsätt för framtida transaktioner efter att vi inhämtat ditt samtycke.

A8. Villkor

1. När du bokar så godkänner du de tillämpliga villkoren så som de visas under bokningsprocessen. Du hittar varje tjänsteleverantörs avbokningsvillkor och andra villkor (om ålderskrav, säkerhets-/skadedeposition, ytterligare tillägg för gruppbokningar, extrasängar, frukost, husdjur, betalkort som godtas osv.) på vår plattform: på tjänsteleverantörens informationssidor, under bokningsprocessen, i det finstilta och/eller i bekräftelsemejlet eller på biljetten (i förekommande fall).

2. Om du avbokar en bokning eller inte dyker upp beror alla avgifter för avbokning och utebliven ankomst samt återbetalningar på tjänsteleverantörens villkor för avbokning/utebliven ankomst.

3. Visa bokningar kan inte avbokas gratis, medan andra endast kan avbokas gratis inom en viss tidsfrist.

4. Om du bokar en reseupplevelse genom att betala i förskott (inklusive alla priskomponenter och/eller en skadedeposition i förekommande fall), kan tjänsteleverantören avboka bokningen utan att meddela dig om de inte får betalt på det datum som angetts. Om de gör det är det upp till dem huruvida eventuella ej återbetalningsbara betalningar du har gjort återbetalas. Det är ditt ansvar att se till att betalningen genomförs i tid (att dina bank-, debetkorts- eller kreditkortsuppgifter stämmer och att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto).

5. Om du tror att du inte kommer att anlända i tid bör du kontakta din tjänsteleverantör och berätta när de kan förvänta sig att du anländer, så att de inte avbokar din bokning. Om du är sen ansvarar vi inte för konsekvenserna (t.ex. avbokning av din bokning eller eventuella avgifter som tjänsteleverantören kan komma att debitera).

6. Som den person som utför bokningen är det du som ansvarar för handlingarna och beteendet (i samband med reseupplevelsen) för alla som ingår i gruppen. Du ansvarar även för att inhämta deras samtycke innan du tillhandahåller deras personuppgifter.

A9. Sekretess och cookies

1. Om du bokar ett boende, ett flyg eller en sevärdhet kan du läsa våra cookie- och sekretessregler för mer information om sekretess, cookies och hur vi kan komma att kontakta dig och behandla personuppgifter

2. Om du bokar marktransport kan du läsa Rentalcars.coms sekretessregler, Cars.booking.coms sekretessregler eller Taxi.booking.coms sekretessregler för att få reda på hur vi behandlar dina personuppgifter.

A10. Förfrågningar om tillgänglighet

1. Om du har förfrågningar om tillgänglighetsanpassning

 • som gäller vår plattform och/eller våra tjänster kan du kontakta vår kundtjänst
 • som gäller din reseupplevelse (rullstolsanpassning, öppningsbara badkar osv.) kan du kontakta din tjänsteleverantör eller flygplatsen, tågstationen osv.

A11. Försäkring

1. Om du köpt försäkring via vår plattform kan du se villkoren och mer information i försäkringsdokumenten. Detta avtal gäller inte för försäkring.

A12. Genius

1. Genius-priset är ett rabatterat pris som erbjuds av utvalda tjänsteleverantörer för särskilda produkter/tjänster.

2. Genius-priser är för medlemmar i Booking.coms Genius-program. Det finns inga medlemsavgifter och det är enkelt att bli medlem – det är bara att skapa ett konto. Medlemskap och priser är inte överföringsbara. Medlemskapet är kopplat till ett specifikt konto. Medlemskapet kan även vara kopplat till specifika kampanjer eller incitament.

3. Det finns olika Genius-nivåer baserat på hur många boendebokningar du har gjort under en viss period. Varje nivå ger dig olika reseförmåner.

4. Vi kan komma att ändra funktioner i Genius-programmet, inklusive medlemskapsnivåer och det sätt på vilket programmet är strukturerat.

5. Mer information finns på https://www.booking.com/genius.html.

A13. Belöningar, kredit och Wallet

1. Vi kan utfärda belöningar till dig efter vårt gottfinnande och underställt (a) villkoren här i A13 och (b) särskilda belöningskriterier som gäller. Om vi gör något skrivfel när vi (i) beräknar dina belöningar eller (ii) konverterar valutor i samband med dina belöningar kan vi alltid ändra eller korrigera de saldon som visas.

2. Så här får du belöningar. Du kan till exempel få en belöning genom att göra en bokning på ett deltagande hotell eller genom att utföra ett visst antal bokningar under en angiven tidsperiod. När en belöning finns tillgänglig förklarar vi vilka de specifika villkoren är och hur du använder den.

3. Här hittar du dina belöningar. När du fått en eller flera belöningar hittar du en länk till "Belöningar och Wallet" i menyn i ditt Booking.com-konto. Under fliken "Belöningar" hittar du alla belöningar du tjänat in, vilka åtgärder (om några) som behövs för att du ska få belöningarna och eventuella andra regler och villkor.

4. Typer av belöningar. Belöningar ger dig (a) kredit i din Wallet eller (b) någonting annat (t.ex. cashback till ditt betalkort eller en värdekupong). Vi förklarar varje belöning vid relevant tillfälle.

5. Så här får du kredit. Kredit utfärdas vanligtvis när du fått en belöning. Men vi kan även utfärda kredit av andra skäl – till exempel om din reseupplevelse inte levde upp till våra högt ställda krav.

6. Här hittar du din kredit. När du fått kredit hittar du en länk till "Belöningar och Wallet" i menyn i ditt Booking.com-konto. Under fliken "Wallet" hittar du ditt totala kreditsaldo (uppdelat i resekredit och kontant kredit, om du har bägge typerna). Du ser när du tog emot eller spenderade krediten och när den förfaller. Om du har kontant kredit ser du även en länk för att få den utbetald.

7. Typer av kredit. Resekredit kan bara spenderas på vissa reseupplevelser. Vi visar dig vilka reseupplevelser du kan betala för med resekredit (vilka specifika boenden, sevärdheter, hyrbilar osv.). Kontant kredit kan betalas ut till ditt betalsätt (klicka på "Få kontant kredit utbetald") eller spenderas på valfri reseupplevelse som du kan betala för med resekredit.

Belöningar

8. För att få någon typ av belöning måste du, när du kvalificerar dig för och använder krediten,

 • ha ett konto hos oss
 • vara minst 18 år gammal
 • uppfylla de särskilda belöningskriterierna
 • inte bryta mot villkoren för "Belöningar & Wallet"
 • ha ett giltigt betalkort för att kvalificera dig för cashback-belöningar till betalkort.

9. När en belöning finns tillgänglig förklarar de särskilda belöningskriterierna hur (och om) du kan kvalificera dig för den. Det kan finnas

 • tidsberoende restriktioner (t.ex. erbjudanden med utgångsdatum)
 • plattformsbegränsningar (t.ex. kampanjkoder som endast kan användas i vår app)
 • boendebegränsningar (t.ex. erbjudanden som endast kan användas hos vissa tjänsteleverantörer)
 • en minsta summa (t.ex. en belöning som du bara tjänar när du spenderar minst ett visst belopp på en bokning)
 • ett maxvärde för belöningen (för antingen monetära eller icke-monetära belöningar).

10. Belöningar kan inte säljas, belastas eller överföras på något sätt till en tredje part. Vid en kontoinnehavares död kommer deras konto att avslutas och deras belöningar (i förekommande fall) kommer att annulleras.

Kredit

11. Du kan använda antingen kontant kredit eller resekredit för att betala en kvalificerad reseupplevelse på en deltagande plattform (t.ex. www.booking.com eller en webbplats från ett företag i gruppen).

12. Om reseupplevelsen kostar mindre än vad du har i kredit kommer din kvarvarande kredit fortfarande finnas tillgänglig i din Wallet.

13. Om reseupplevelsen kostar mer än vad du har i kredit måste du betala resterande kostnad i tid med ett annat godkänt betalsätt – annars kommer ditt köp att avbrytas och din kredit återbetalas till din Wallet.

14. Om du har kredit med fler än ett förfallodatum kommer krediten med tidigast förfallodatum att utnyttjas först.

15. Om du avbokar en reseupplevelse som du betalat för (delvis eller i sin helhet) med kredit är det tjänsteleverantörens avbokningsvillkor som avgör om dina pengar och/eller din kredit återbetalas. Vårt kundtjänst kan återbetala all kredit som du är berättigad till.

16. Du kan få kontant kredit (men inte resekredit) utbetald till ett betalsätt.

17. Standardvalutan för din Wallet avgörs utifrån din plats, din vistelseort eller en annan valuta som vi väljer. Om du får kredit eller cashback till betalkort i en annan valuta så konverterar vi den till din standardvaluta, eller en annan valuta som vi väljer, med vår växlingskurs.

18. Om en belöning utfärdades för att du bokade en reseupplevelse kommer tillhörande kredit som inte använts att tas bort från din Wallet om reseupplevelsen avbokas.

19. Vi förbehåller oss rätten att annullera alla belöningar som erhållits genom bedrägeri.

20. Om du anser att du inte fått en belöning som du borde ha fått kan du kontakta vår kundtjänst senast 12 månader efter att du gjorde det som du anser berättigade dig till belöningen. Tillhandahåll alla stödjande handlingar du har. Om du inte gör detta inom 12 månader kommer du inte att kunna göra anspråk på belöningen.

21. All kredit har ett förfallodatum, som du hittar i avsnittet "Kredit" i din Wallet.

Wallet

22. Alla data, inklusive personuppgifter, behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy och tillämpliga lagar och regler om dataskydd. De delas inom företagsgruppen eller med tjänsteleverantörer, beroende på vad som krävs av Wallet-programmet. Förlorade, stulna eller utgångna belöningar ersätts inte.

23. Dina skyldigheter:

 • Du ansvarar för att se till att alla uppgifter är (och förblir) korrekta, fullständiga och uppdaterade.
 • Om vi ber om ett identitetsbevis behöver du tillhandahålla det inom 30 dagar.
 • Du ansvarar för att hålla inloggningsuppgifterna till din Wallet säkra.

24. Om du inte följer reglerna i detta avsnitt kan vi komma att automatiskt suspendera eller stänga din Wallet.

25. Du får inte använda din Wallet eller dina belöningar på något sätt som är vilseledande, otillbörligt eller skadligt.

26. Vi kan komma att åsidosätta/betala en viss del av eller all din kredit för att reglera anspråk som vi (eller ett företag i gruppen) har mot dig. Vi kan göra detta när som helst och utan att meddela det i förväg.

27. Vi kan komma att ändra, suspendera eller avsluta någon eller några aspekter av Wallet, belöningar och kredit. Specifikt kan vi komma att ändra

 • dessa villkor för belöningar och Wallet
 • vilka användare som vi tillåter att ha en Wallet
 • vilka belöningar eller typer av kredit vi tillhandahåller
 • förfallodatumen för alla belöningar eller all kredit
 • alla särskilda belöningskriterier.

28. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig i förväg innan vi utför några ändringar eller slutar att erbjuda Wallets.

29. Om vi slutar att erbjuda Wallets kommer all kredit och alla belöningar som inte förfallit att vara giltiga i 12 månader till.

A14. Immaterialrätt

1. Om inget annat anges tillhör alla rättigheter i vår plattform (teknik, innehåll, varumärken, utseende och känsla osv.) Booking.com (eller dess licenstagare), och genom att använda vår plattform godkänner du att endast göra det i dess avsedda syfte och i enlighet med de villkor som anges nedan i punkterna A14.2 och A14.3.

2. Du har inte tillåtelse att övervaka, kopiera, skrapa/crawla, ladda ner, återge eller på annat sätt använda något på vår plattform i något kommersiellt syfte utan skriftlig tillåtelse från Booking.com och dess licenstagare.

3. Vi håller noga koll på varje besök på vår plattform och blockerar alla (och alla automatiserade system) som vi misstänker

 • utför ett orimligt antal sökningar
 • använder någon enhet eller programvara för att samla in priser eller annan information
 • gör något som orsakar otillbörlig belastning på vår plattform.

4. Genom att ladda upp en bild på vår plattform (med en recension, till exempel) bekräftar du att den uppfyller våra kriterier och att

 • den är rättvisande (du har till exempel inte ändrat bilden eller laddat upp en bild av ett annat boende)
 • den inte innehåller några virus
 • du har tillåtelse att dela den med oss
 • vi har tillåtelse att använda den på vår plattform och i ytterligare kommersiella syften (inklusive i reklamsyfte), var som helst och för alltid (när du meddelar oss att vi inte längre kan använda den kommer vi att överväga sådana rimliga begäranden)
 • den inte inkräktar på andra personers rätt till integritet
 • du tar fullt ansvar för eventuella juridiska anspråk mot Booking.com relaterade till den.

5. För att förtydliga: vi är inte ansvariga för någon bild som laddas upp på vår plattform och vi har tillåtelse att ta bort alla bilder efter eget gottfinnande (om vi till exempel skulle identifiera att en bild inte uppfyller ovanstående kriterier).

A15. Vad händer om något går fel?

1. Om du har en fråga eller ett klagomål kan du kontakta vår kundtjänst. Det kan du göra genom att gå in på din bokning, via vår app eller via hjälpsidan (där du även hittar användbara frågor och svar). Du kan hjälpa oss med att hjälpa dig så snabbt som möjligt genom att tillhandahålla

 • ditt bekräftelsenummer för bokningen, dina kontaktuppgifter, din pinkod (om du har en) och den mejladress du använde vid bokningen
 • en sammanfattning av problemet, inklusive hur du vill att vi hjälper dig
 • eventuella stödjande handlingar (bankutdrag, foton, kvitton osv.).

2. Alla frågor och klagomål samlas in, och de mest brådskande får högst prioritet.

3. Om du är medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du eventuellt klaga via Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ec.europa.eu/odr). Det beror på vad ditt klagomål gällde:

 • Om det rörde ett boende, ett flyg eller en sevärdhet kan du använda plattformen för tvistlösning online.
 • Om det rörde marktransport så kan du inte det (eftersom marktransport bokas med Booking.com Transport Limited och Storbritannien har lämnat EU).

4. Om du är medborgare i Tjeckien och inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du klaga till den tjeckiska handelsinspektionsmyndigheten – det centrala inspektoratet, ADR-avdelningen, med huvudkontor på Štěpánská 15, Prag 2, postnummer: 120 00, mejl: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Om du är medborgare i Brasilien och inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du klaga via den brasilianska federala plattformen för konsumenttvistlösning (consumidor.gov.br/).

6. Vi försöker lösa tvister internt och är inte skyldiga att underställa oss alternativa procedurer för tvistlösning som hanteras av oberoende aktörer.

A16. Kommunikation med tjänsteleverantören

1. Vi kan hjälpa dig att kommunicera med din tjänsteleverantör, men vi kan inte garantera att de kommer att läsa det du skickar eller göra det du ber om. Det faktum att du kontaktar dem eller att de kontaktar dig innebär inte att du har någon grund för rättsliga åtgärder.

A17. Åtgärder mot oacceptabelt beteende

1. Vi har rätt att hindra dig från att göra bokningar, att avboka eventuella bokningar du har gjort och/eller hindra dig från att använda vår plattform, vår kundtjänst och/eller ditt konto. Det gör vi dock endast om vi, enligt vår åsikt, har goda skäl till det – till exempel:

 • bedrägeri eller missbruk
 • brist på efterlevnad av våra värderingar eller av tillämpliga lagar eller regler
 • olämpligt eller olagligt beteende (t.ex. våld, hot eller integritetskränkning) i relation till oss, något av de företag vi samarbetar med – eller vem som helst, för den delen.

2. Om vi avbokar en bokning av ovanstående skäl är du inte berättigad till en återbetalning. Vi kan meddela dig varför vi har avbokat din bokning om det inte (a) bryter mot tillämplig lagstiftning och/eller (b) hindrar eller försvårar identifiering eller förhindrande av bedrägeri eller annan olaglig verksamhet. Om du anser att vi avbokat din bokning på felaktiga grunder kan du kontakta vår kundtjänst.

A18. Begränsning av ansvar

1. I den utsträckning som tillåts av obligatorisk konsumentlagstiftning är vi endast ansvariga för kostnader som uppstår för dig som direkt resultat av ett fel från vår sida. Det innebär att vi i den utsträckning som lagen tillåter inte kommer att ansvara för (t.ex.)

 • indirekt förlust eller indirekt skada
 • felaktig information om en tjänsteleverantör
 • produkter, tjänster eller åtgärder från en tjänsteleverantör eller annan samarbetspartner
 • misstag i en mejladress, ett telefonnummer eller ett betalkortsnummer (såvida det inte är vårt fel)
 • force majeure eller händelser utanför vår kontroll.

2. Om du bryter mot detta avtal och/eller tjänsteleverantörens villkor så kommer, i den utsträckning lagen tillåter,

 • vi inte att ansvara för eventuella kostnader som du ådrar dig till följd av detta
 • du inte vara berättigad till någon återbetalning.

3. I den utsträckning som lagen tillåter är vi eller en eventuell tjänsteleverantör som mest ansvariga för kostnaden för din bokning så som den anges i ditt bekräftelsemejl (oavsett om det rör sig om en händelse eller en rad sammanhängande händelser).

4. Inget i detta avtal begränsar vår (eller tjänsteleverantörens) ansvar när det gäller vår (eller deras) egen (i) oaktsamhet som leder till död eller personskada eller (ii) bedrägeri eller bedräglig falsk framställning.

5. Vi ger inga löften avseende tjänsteleverantörens produkter och tjänster (förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal). Det är helt och hållet ditt eget ansvar att fatta rätt beslut.

6. För att förtydliga: inget i detta avtal berättigar någon tredje part annan än tjänsteleverantören till något.

7. Du kan vara skyddad av obligatoriska konsumentskyddslagar och -regler som garanterar dig rättigheter som inget företags villkor kan åsidosätta. I sådana fall bestäms vårt ansvar inte bara av detta avtal, utan även av tillämpliga konsumentskyddslagar och -regler.

A19. Gällande lag och forum

1. I den utsträckning som det tillåts av obligatorisk lokal (konsument)lagstiftning styrs detta avtal och våra tjänster av nederländsk lagstiftning (när det gäller boenden, flyg eller sevärdheter) eller engelsk lagstiftning (när det gäller hyrbilar och privat transport/kollektivtrafik).

2. I den utsträckning som det tillåts av obligatorisk lokal (konsument)lagstiftning ska alla tvistemål uteslutande skickas in till behöriga domstolar i Amsterdam (för boende, flyg eller sevärdheter) eller England och Wales (för hyrbilar och privata transport/kollektivtrafik).

A20. Sammanlänkade researrangemang

1. Om du

 • efter att ha valt och betalat för en resetjänst bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester under samma besök på plattformen, eller
 • bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via en länk som du får från oss inom 24 timmar efter att ha fått bekräftelsen på din inledande bokning hos oss

så omfattas du INTE av de rättigheter som gäller för paket enligt EU:s direktiv (EU) 2015/2302 eller Storbritanniens regler för paketresor och sammanlänkade researrangemang från 2018 (som tillsammans kallas "kraven för paketresor"). Vi ansvarar därför inte för korrekt utförande av dessa resetjänster. Vid problem bör du kontakta relevant tjänsteleverantör.

2. I endera av dessa fall kommer resetjänsterna att utgöra en del i ett sammanlänkat researrangemang och inte ett paket. I så fall har Booking.com i enlighet med lagstiftning från EU och Storbritannien vidtagit skyddsåtgärder för att återbetala dina betalningar till Booking.com för tjänster som inte utförs på grund av Booking.coms insolvens. Observera att detta inte ger någon återbetalning vid insolvens för den relevanta tjänsteleverantören.

3. Booking.com har frivilligt utvidgat det här insolvensskyddet till kunder utanför EU och Storbritannien som har bokat flera resetjänster via Booking.com som utgör sammanlänkade researrangemang i den betydelse som avses i kraven för paketresor. Den här utvidgningen gäller endast för betalningar som emottagits av Booking.com.

4. Booking.com har tagit insolvensskydd i form av en bankgaranti hos Deutsche Bank som administreras av Sedgwick International UK för alla medel som betalas direkt till Booking.com.

5. Resenärer kan kontakta Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, Storbritannien, tel. +44 207 530 0600, mejl: helpline@uk.sedgwick.com) om tjänsterna nekas på grund av Booking.coms insolvens.

6. Observera: Detta insolvensskydd omfattar inte avtal med andra parter än Booking.com som kan utföras trots Booking.coms insolvens.

7. Se direktiv (EU) 2015/2302 så som det har införlivats i nationell lagstiftning i Europeiska Unionen eller i Storbritannien.

B. Boenden

B1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till boenden.

B2. Avtalsförhållande

1. När du gör en bokning gör du det direkt hos tjänsteleverantören. Vi är inte en avtalspart i din bokning.

2. Booking.com B.V. äger och driver plattformen.

3. Vår plattform visar endast boenden som har en kommersiell relation till oss, och den visar inte nödvändigtvis alla deras produkter eller tjänster.

4. Information om tjänsteleverantörerna (t.ex. faciliteter, husregler och hållbarhetsåtgärder) samt deras reseupplevelser (t.ex. priser, tillgänglighet och avbokningsvillkor) baseras på vad de uppger för oss. De ansvarar för att se till att de är korrekta och uppdaterade.

B3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina boenden – och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. När du bokat ditt boende tillhandahåller vi dig och tjänsteleverantören information om bokningen, inklusive namnet på gästerna.

3. Beroende på villkoren för din bokning kan vi hjälpa dig att ändra eller avboka den om du önskar det.

B4. Det behöver du göra

1. Fyll i alla dina kontaktuppgifter korrekt så att vi och/eller tjänsteleverantören kan ge dig information om din bokning och kontakta dig vid behov.

2. Läs noggrant igenom detta avtal och de villkor som visas under bokningsprocessen.

3. Ta hand om boendet och dess inredning, armaturer, elektronik och annat innehåll och lämna det i samma skick som du fann det. Om något går sönder, blir skadat eller går förlorat bör du att rapportera det till personalen på plats (så snart du kan och definitivt innan du checkar ut).

4. Håll boendet och dess innehåll säkert under din vistelse. Lämna till exempel inte dörrar eller fönster olåsta.

B5. Pris och betalning

1. Se avsnitten "Priser" (A6) och "Betalning" (A7) ovan.

B6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Se avsnittet "Villkor" (A8) ovan.

B7. Vad mer behöver du veta?

Vi matchar priset

1. Vi vill att du ska få bästa möjliga pris varje gång. Om du efter att ha bokat ditt boende hos oss skulle hitta samma boende (med samma villkor) billigare på en annan webbplats, lovar vi att återbetala mellanskillnaden i enlighet med reglerna och villkoren för Vi matchar priset.

Erbjudande från samarbetspartner

2. Vissa erbjudanden på vår plattform är markerade som "Erbjudande från samarbetspartner", vilket innebär att de kommer från en samarbetspartner till Booking.com i stället för direkt från en tjänsteleverantör. Om inget annat anges gäller följande för erbjudanden från samarbetspartner som du bokar:

 • De måste betalas vid bokningstillfället.
 • De kan inte ändras. Om gratis avbokning erbjuds kommer du dock att kunna avboka erbjudandet gratis så länge du gör det i tid.
 • De går inte att kombinera med andra erbjudanden (kampanjer, incitament eller belöningar).
 • De kan inte betygsättas eller recenseras på vår plattform.

Prisincitament från Booking.com

3. Några av de prisnedsättningar du ser finansieras av oss, inte tjänsteleverantören. Vi betalar helt enkelt en del av kostnaden själva.

Regler vid skada

4. När du bokar kan du se att vissa tjänsteleverantörer refererar till "regler vid skada". Det innebär följande om någon i din grupp tappar bort eller skadar något:

 • Du ska informera tjänsteleverantören.
 • I stället för att debitera dig direkt har tjänsteleverantören 14 dagar på sig att skicka in en begäran om skadeersättning via vår plattform under ditt bokningsnummer.
 • Om de gör det informerar vi dig så att du kan lämna eventuella kommentarer till oss och ange huruvida du godkänner debiteringen.
  • Om du godkänner den så debiterar vi dig åt dem.
  • Om du inte godkänner den så undersöker vi saken och beslutar om vi ska diskutera frågan ytterligare*.

5. Det finns en begränsning (som visas när du bokar) på hur mycket tjänsteleverantören kan debitera dig i enlighet med reglerna vid skada via vår plattform.

6. Alla betalningar du gör sker mellan tjänsteleverantören och dig – vi organiserar den bara åt tjänsteleverantören.

7. Reglerna vid skada gäller inte allmän rengöring, normalt slitage, brott (såsom stöld) eller icke-fysiska skador (t.ex. böter för rökning eller husdjur).

8. Tjänsteleverantören kan kräva en skadedeposition före eller vid incheckning. Om de gör det så berättar vi det när du bokar – men det har inget att göra med reglerna vid skada. Vi kommer inte att vara inblandade i eventuella finansiella överenskommelser i samband med skadedepositioner.

*Om det föreligger skada kan tjänsteleverantören alltid besluta att inleda ett (juridiskt) anspråk mot dig utanför ramen för reglerna vid skada. I sådana fall gäller inte begränsningen (se punkt 5 ovan).

Hur vi jobbar

9. Du hittar information om recensioner, rankningar, hur vi tjänar pengar (och mer) under Hur vi jobbar.

C. Sevärdheter

C1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till sevärdheter.

C2. Avtalsförhållande

1. Vi varken säljer, återförsäljer, erbjuder eller tillhandahåller några sevärdheter å våra egna vägnar – när du bokar en sevärdhet ingår du ett avtal direkt med (a) tjänsteleverantören eller (b) en tredjepartsförmedlare (om de återförsäljer sevärdheten), enligt vad som anges under bokningsprocessen.

2. Vi agerar endast som plattform och är inte involverade i villkoren från tredje part. Vi ansvarar inte för din biljett och har (i den utsträckning som lagen tillåter) inget ansvar gentemot dig i relation till bokningen.

C3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer och (i vissa fall) tredjepartsförmedlare kan marknadsföra och sälja reseupplevelser – och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. När du bokat din sevärdhet tillhandahåller vi dig och tjänsteleverantören information om bokningen; om tjänsteleverantören behöver mer än ditt namn så talar vi om det för dig vid bokningstillfället.

3. Beroende på villkoren för din bokning kan vi hjälpa dig att ändra eller avboka den om du önskar det.

C4. Det behöver du göra

1. Du måste fylla i alla dina kontaktuppgifter korrekt så att vi och/eller tjänsteleverantören kan ge dig information om din bokning och kontakta dig vid behov.

2. Du måste läsa och godkänna vårt avtal och villkoren från tredje part (som visas vid bokningstillfället) – och bekräfta att ett brott mot dem kan leda till ytterligare debiteringar och/eller att din bokning avbokas.

C5. Pris och betalning

1. När du bokar en sevärdhet organiserar vi din betalning. Information om hur det här fungerar (inklusive relaterade rättigheter och skyldigheter) finns i avsnittet "Betalning" (A7) ovan.

C6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Se avsnittet "Villkor" (A8) ovan.

C7. Vad mer behöver du veta?

Hur vi jobbar

1. Du hittar information om recensioner, rankningar, hur vi tjänar pengar (och mer) under Hur vi jobbar.

D. Biluthyrning

D1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till biluthyrning.

D2. Avtalsförhållande

1. När du bokar en hyrbil är din bokning antingen (a) med oss eller (b) direkt med tjänsteleverantören. I båda fallen gäller följande:

 • Vårt avtal styr bokningsprocessen; när vi skickar din bokningsbekräftelse ingår du ett avtal med oss.
 • Hyresavtalet styr själva uthyrningen; när du skriver på det på uthyrningsplatsen så ingår du ett avtal med tjänsteleverantören (men du får se och godkänna de viktigaste villkoren i det medan du bokar din bil).

2. I de flesta fall får du din bokningsbekräftelse så snart du slutfört din bokning, men om tjänsteleverantören inte omedelbart bekräftar din hyra så drar vi ingen betalning eller skickar någon bokningsbekräftelse förrän de har gjort det.

3. Om något inte stämmer överens mellan detta avtal och hyresavtalet är det hyresavtalet som gäller.

D3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina reseupplevelser – och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. Vi garanterar inte exakt det märke och den modell som du bokar (om vi inte uttryckligen säger det). Frasen "eller liknande" innebär att du kan få en liknande bil (dvs. samma storlek, med samma sorts växellåda osv.). Bilderna av bilen är med andra ord endast illustrativa.

3. När du har bokat din hyrbil

 • ger vi tjänsteleverantören bokningsuppgifterna (t.ex. huvudförarens namn och telefonnummer)
 • ger vi dig information om upphämtningen (t.ex. tjänsteleverantörens kontaktuppgifter och information om vad du behöver ha med dig).

D4. Det behöver du göra

1. Du måste ange alla uppgifter vi behöver för att ordna din bokning (kontaktuppgifter, upphämtningstid osv.).

2. Du måste läsa och godkänna att följa detta avtal och hyresavtalet och bekräfta att om du bryter mot dem

 • kan du behöva betala ytterligare avgifter
 • kan din bokning komma att avbokas
 • kan personalen på plats vägra att lämna över nycklarna.

3. Du måste kontrollera de specifika kraven för din hyra, eftersom flera uppgifter (körkortskraven, storleken på skadedeposition, den nödvändiga dokumentationen, de betalkort som accepteras osv.) varierar beroende från hyra till hyra. Se därför till att du noggrant läser igenom

 • detta avtal
 • de viktigaste villkoren i hyresavtalet, som du ser när du bokar
 • själva hyresavtalet, som du får vid upphämtning.

4. Du måste infinna dig vid uthyrningsplatsen vid upphämtningstiden: om du är sen kanske bilen inte längre finns tillgänglig och du kommer inte att vara berättigad till en återbetalning. Om du tror att du kommer att bli sen är det viktigt att du kontaktar tjänsteleverantören eller oss, även om det beror på en flygförsening och du har angett ditt flightnummer.

5. De viktigaste villkoren för din hyra anger vad huvudföraren behöver ha med sig vid upphämtning. Du måste se till att de har med sig allt de behöver när de kommer för att hämta upp bilen (t.ex. körkort, nödvändiga id-handlingar och ett betalkort i eget namn med tillräckliga medel för att täcka skadedepositionen).

6. Du måste se till att huvudföraren är både kvalificerad och kapabel (enligt tjänsteleverantörens åsikt) att köra bilen.

7. Du måste ha alla dokument (som id-kort, voucher och körkort) som du behöver vid upphämtning.

8. Du måste visa personalen på plats giltiga körkort för varje förare, som de måste ha haft i minst 1 år (eller längre, i många fall). Om någon förare förekommer i belastningsregistret för trafikbrott ska detta meddelas så snart som möjligt, eftersom tjänsteleverantören kanske inte låter dem köra.

9. Du måste se till att alla förare med ett körkort från England, Skottland eller Wales får en körkortskontrollkod som inte är äldre än 21 dagar vid upphämtning.

10. Du måste se till att alla förare har sitt eget internationella körkort (om så behövs) samt sitt eget körkort. Observera att alla förare måste ha sitt körkort (och internationella körkort, om det behövs) med sig hela tiden.

11. Du måste se till att varje barn vid behov har en lämplig bilbarnstol.

12. Om något går fel under din hyresperiod (olycka, motorfel osv.)

 • måste du kontakta tjänsteleverantören
 • får du inte auktorisera några reparationer utan godkännande från tjänsteleverantören
 • måste du behålla alla handlingar (reparationsfakturor, polisrapporter osv.) för att dela dem med oss/tjänsteleverantören/ett försäkringsbolag.

D5. Pris och betalning

1. Booking.com Transport Limited är ansvarig handlare för din bokning. Information om vår betalningsprocess finns i avsnittet "Betalning" (A7) ovan.

Ytterligare kostnader och avgifter

2. I många fall tar tjänsteleverantören ut en avgift för varje förare som är under en viss ålder (t.ex. 25 år). I vissa fall kan de ta ut en avgift för varje förare över en viss ålder (t.ex. 65 år). När du bokar på vår plattform måste du ange ålder för huvudföraren så att vi kan visa dig information om eventuella åldersrelaterade avgifter – som du i så fall betalar vid upphämtning.

3. I många fall debiterar tjänsteleverantören dig en extraavgift om du lämnar bilen på en annan plats. Om du avser att göra det behöver du ange avlämningsplatsen när du bokar så att vi kan berätta för dig om det är möjligt och visa dig information om en eventuell envägsavgift – som du i så fall betalar vid upphämtning.

4. I många fall debiterar tjänsteleverantören dig en gränsavgift om du tar bilen till ett annat land/en annan delstat/en ö. Om du avser att göra detta är det viktigt att du berättar för oss och/eller tjänsteleverantören så snart som möjligt (det måste ske innan upphämtning).

5. Priset för din hyra beräknas baserat på 24-timmarsenheter, så en hyresperiod på 25 timmar kostar exempelvis lika mycket som en hyresperiod på 48 timmar.

6. Om du bestämmer efter upphämtning att du vill behålla bilen längre ska du kontakta tjänsteleverantören. Leverantören kommer att meddela dig hur mycket det skulle kosta, och du ingår ett nytt avtal direkt med dem. Om du lämnar bilen sent utan att ha kommit överens om det så kan de också komma att debitera en ytterligare avgift.

Tillägg

7. I vissa fall måste du betala för valfria tillägg (bilbarnstol, GPS, vinterdäck osv.) när du bokar din bil – vilket innebär att du är garanterad att få dem vid upphämtning.

8. I andra fall ber du helt enkelt om tillägg när du bokar bilen – i så fall

 • betalar du för dem vid upphämtning
 • kan tjänsteleverantören inte garantera att de kommer att finnas tillgängliga.

D6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Vi går utöver våra juridiska skyldigheter. Även om lokala lagar inte kräver att vi erbjuder specifika avbokningsrättigheter så garanterar vi att vi kommer att hedra våra återbetalningsvillkor om du avbokar din bokning.

2. Följande villkor för avbokning och ändringar gäller för alla bokningar förutom

 • bokningar med Dollar eller Thrifty som gjordes innan den 26 januari 2021 (kontrollera dina hyresvillkor)
 • bokningar som är märkta som "ej återbetalningsbara" (du kan inte ändra en ej återbetalningsbar bokning och du får ingen återbetalning om du avbokar den).

Avbokningar

3. Om du avbokar:

 • MER ÄN 48 timmar innan din hyresperiod börjar får du en fullständig återbetalning.
 • MINDRE ÄN 48 timmar innan, eller när du är vid uthyrningsplatsen, betalar vi tillbaka det som du betalat minus kostnaden för 3 dagars hyra – så du får ingen återbetalning om du bokade hyrbilen i 3 dagar eller mindre.
 • EFTER att din hyresperiod skulle ha börjat (eller om du inte dyker upp) får du ingen återbetalning.

4. Personalen på plats kan neka dig bilen om (till exempel)

 • du inte anländer i tid
 • du inte är kvalificerad att hyra bilen
 • du saknar nödvändiga dokument
 • huvudföraren inte har ett betalkort i eget namn med tillräckliga medel för bilens skadedeposition.

Om det skulle hända kan du ringa oss från uthyrningsplatsen för att avboka din bokning, så får du en återbetalning minus kostnaden för 3 dagars hyra. Annars kommer du inte vara berättigad till någon återbetalning.

Ändringar (av din bokning)

5. Du kan när som helst ändra din bokning innan du ska hämta upp bilen.

6. I de flesta fall är det enklast att göra det via appen eller vår webbplats (under "Hantera bokning").

7. Det tillkommer ingen administrationsavgift för att ändra din bokning, men de ändringar du gör kan påverka priset för hyran. Ibland är det enda möjliga sättet att ändra en bokning av avboka den och göra en ny bokning. I sådana fall kan vi komma att debitera dig en avbokningsavgift å hyrbilsföretagets vägnar.

8. Om en ändring av din bokning skulle ändra priset eller ge upphov till en avbokningsavgift så informerar vi dig om det i förväg.

Ändringar som utförs av oss

9. Om vi/tjänsteleverantören behöver ändra din bokning (t.ex. om tjänsteleverantören inte kan tillhandahålla bilen) så informerar vi dig om det så fort vi kan. Om du inte godkänner ändringen har du rätt att avboka och få en fullständig återbetalning (oavsett hur nära förestående hyresperioden är), men vi kommer inte att ta på oss något ytterligare ansvar för direkta eller indirekta kostnader som kan uppstå till följd av detta (t.ex. hotellrum eller taxiresor).

D7. Vad mer behöver du veta?

Allmänt

1. I samtliga fall måste förare vara över en minimiålder för att få hyra eller köra en bil. I vissa fall behöver de även vara under en maxålder. Gränserna kan skilja sig beroende på tjänsteleverantör, plats och typ av bil.

2. Endast kvalificerade förare vars namn finns på hyresavtalet får köra bilen.

3. Du får inte ta bilen till ett annat land/en annan delstat/en ö och/eller lämna den på en annan plats utan att på förhand ha kommit överens om det.

Sen upphämtning/tidig avlämning

4. Om du hämtar upp din bil senare (se D4.4 ovan) eller lämnar av den tidigare än vad som är överenskommet i din bokningsbekräftelse kommer tjänsteleverantören inte att återbetala dig för "oanvänd" tid.

Hur vi jobbar

5. Du hittar information om recensioner, rankningar, hur vi tjänar pengar (och mer) under Hur vi jobbar.

E. Flyg

E1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till flyg.

E2. Avtalsförhållande

1. De flesta flyg på vår plattform tillhandahålls via en tredjepartsförmedlare som agerar som mellanhand åt flygbolagen.

2. När du gör en bokning gör du det direkt med flygbolaget. Vi är inte en avtalspart i din bokning. När du bokar så ingår du (i) ett förmedlingsavtal med tredjepartsförmedlaren (för biljetten) och (ii) ett transportavtal med flygbolaget (för själva flygresan).

3. Om du bokar tillägg (extra bagage, försäkring osv.) så ingår du ett direkt avtal med tredjepartsförmedlaren eller ett annat företag. Vi är inte involverade i det avtalet.

4. Vi agerar endast som plattform och är inte involverade i villkoren från tredje part. Vi ansvarar inte för din biljett eller eventuella tillägg du köper och har (i den utsträckning som lagen tillåter) inget ansvar gentemot dig i relation till bokningen.

E3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina reseupplevelser och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. När du bokat ditt flyg kommer dina bokningsuppgifter (t.ex. namnen på resenärerna) att lämnas till tjänsteleverantören.

3. Beroende på transportavtalet kan vi hjälpa dig att ändra eller avboka din bokning, om du önskar det.

E4. Det behöver du göra

1. Du måste fylla i alla dina kontaktuppgifter korrekt så att vi och/eller tjänsteleverantören kan ge dig information om din bokning och kontakta dig vid behov.

2. Du måste läsa och godkänna vårt avtal och villkoren från tredje part (som visas vid bokningstillfället) – och bekräfta att ett brott mot dem kan leda till ytterligare debiteringar och/eller att din bokning avbokas.

E5. Pris och betalning

1. När du bokar ett flyg organiseras din betalning av oss, av tredjepartsförmedlaren (eller en part som anges av dem) eller av en tredje part, som ett flygbolag. Information om hur vi organiserar betalningar (inklusive relaterade rättigheter och skyldigheter) finns i avsnittet "Betalningar" (A7) ovan.

E6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Du hittar avbokningsvillkoren i transportavtalet, som du kan läsa när du bokar ditt flyg.

2. Det kan tillkomma en avgift för att ändra eller avboka ditt flyg.

3. Flygbolag förbehåller sig rätten att ändra tiden för eller avboka flyg efter eget gottfinnande.

4. Olika biljetter från samma flygbolag kan ha olika restriktioner eller inkludera olika tjänster.

5. Om du har frågor om ändringar, avbokningar eller återbetalningar kan du kontakta vår kundtjänst.

E7. Vad mer behöver du veta?

Gemensam linjebeteckning

1. Vissa flygbolag har avtal om gemensam linjebeteckning med andra flygbolag. Det betyder att du kan köpa din biljett från ett flygbolag (biljettförsäljaren) men flyga i ett plan som ägs av ett annat flygbolag (det "operativa bolaget"). I de flesta sådana fall checkar du in hos det operativa bolaget – men bekräfta detta på förhand med biljettförsäljaren.

2. När du bokar ditt flyg kommer du att informeras om det är ett flyg med gemensam linjebeteckning.

Praxis som förbjuds av flygbolagen

3. De flesta flygbolag låter inte personer köpa biljetter som inkluderar flyg de inte avser använda – till exempel en tur och retur-resa där personen inte avser använda returresan. Du kan få fler exempel genom att skriva in "point-beyond ticketing", "hidden-city ticketing" eller "back-to-back ticketing" i en sökmotor.

4. När du köper en flygresa går du med på att inte göra detta och att hålla oss skadeslösa mot eventuella anspråk från flygbolagen på skillnaden i kostnad mellan din faktiska resa och kostnaden för hela resan som står angiven på din(a) biljett(er).

Användning av flygsegment

5. De flesta flygbolag kräver att kunder använder sina flyg i rätt ordning. Om du inte tar det första flyget kan ditt flygbolag därför automatiskt avboka resten av din resplan.

6. Om ditt flygbolag tillåter att du "hoppar över" flyg i din resplan ska du se till att du avbokar de flyg du inte vill ha, i enlighet med avbokningsvillkoren. Observera att du kanske inte är berättigad till en fullständig återbetalning (eller någon återbetalning alls) för dessa oanvända flyg.

Enkelbiljetter

7. Om du köper två enkelbiljetter i stället för en returbiljett

 • gör du två separata bokningar där var och en har sina egna regler och villkor
 • kommer ändringar av en flygresa inte att påverka den andra (om ditt första flyg till exempel avbokas så kommer du inte att garanteras en återbetalning för ditt andra flyg).

8. Om du reser utomlands kan du behöva bevisa för incheckningspersonalen eller tullpersonalen att du har ett returflyg (se avsnittet "Internationella resor" nedan för mer information om pass, visum osv.).

Avgifter och skatter

9. Ditt pris inkluderar alla skatter och avgifter som debiteras av flygbolaget eller regeringen (förutom avgifter för inresa/utresa – se avsnittet "Avgifter för inresa/utresa" nedan). Du kan bli skyldig att hantera eventuella retroaktiva ändringar i skattesatsen.

Serviceavgifter

10. Beroende på vilket flyg du valt kan vi och/eller tredjepartsförmedlaren ta ut en serviceavgift.

 • Vår serviceavgift (i förekommande fall) är en avgift för att använda vår plattform till att köpa en biljett från en tredjepartsförmedlare. Eventuell moms eller liknande skatter ingår i avgiften.
 • Tredjepartsförmedlarens avgift (i förekommande fall) är en avgift för att använda dem som mellanhand till flygbolagen. Eventuell moms eller liknande skatter kan ingå i avgiften.

11. Eventuella serviceavgifter ingår i priset för din biljett.

Avgifter för bagage och andra tillägg

12. Flygbolaget kan debitera dig för incheckat bagage, för stort eller överviktigt bagage, prioriterad boarding, bokade säten, underhållning ombord, mat och dryck och/eller incheckning på flygplatsen.

13. Om de gör det kommer dessa avgifter vara utöver priset på biljetten (om det inte uttryckligen står att ditt flyg inkluderar dessa tillägg).

Internationella resor

14. Du ansvarar för att

 • ha med dig ett giltigt pass och/eller visum, vid behov
 • följa alla inresekrav
 • ta reda på om du behöver ett visum för att mellanlanda i ett land som inte är din slutliga destination
 • kontrollera med relevant ambassad i förväg för att se om det skett några förändringar av pass-, visum- eller inresekrav
 • se över alla varningar eller råd från ditt hemland innan du färdas till/genom ett land eller en region.

15. När vi arrangerar en resa till eller från en plats garanterar vi inte att det är utan risk – och i den utsträckning som lagen tillåter kan vi inte hållas ansvariga för resulterande skador eller förluster.

16. Det är inte vanligt förekommande, men internationell lag tillåter desinsektion av flygplan för att döda insekter. För att göra det kan personalen spreja flygplanskabinen med insektsdödande medel medan passagerarna är ombord, eller behandla de inre ytorna av planet med insektsmedel när de inte är ombord. Innan du reser råder vi dig att ta läsa på om desinsektion, inklusive var det kan ske.

Avgifter för inresa/utresa

17. Priset för din biljett inkluderar inte eventuella avgifter som ett land eller en flygplats debiterar personer som reser in eller ut ur landet och som betalas direkt på flygplatsen. Innan din resa råder vi dig att ta reda på om du behöver betala den typen av avgift.

Storbritannien: Ditt ekonomiska skydd

18. ATOL-innehavare: Booking.com B.V.

19. ATOL-licensnummer: 11967

20. Inom Storbritannien erbjuder vi fullständigt ekonomiskt skydd för våra ATOL-skyddade försäljningar av enbart flygresor via vårt Air Travel Organiser-licensnummer 11967, som utfärdats av Civil Aviation Authority, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Storbritannien, telefonnummer +44 (0)333 103 6350, mejladress: claims@caa.co.uk.

21. När du köper en ATOL-skyddad flygresa från oss får du ett ATOL-certifikat. Där står det vad som omfattas av ekonomiskt skydd, var du kan få information om vad det innebär för dig och vem du ska kontakta om något går fel.

22. Vi eller de leverantörer som anges på ditt ATOL-certifikat tillhandahåller de tjänster som står på ATOL-certifikatet (eller ett lämpligt alternativ). I vissa fall där varken vi eller leverantören kan göra detta på grund av insolvens kan en alternativ ATOL-innehavare tillhandahålla dig de tjänster du köpt, eller ett lämpligt alternativ (utan extra kostnad för dig). Du går med på att acceptera att den alternativa ATOL-innehavaren i sådana fall utför dessa skyldigheter och du går med på att betala alla utestående avgifter i ditt avtal till den alternativa ATOL-innehavaren. Du går dock även med på att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att utse en alternativ ATOL-innehavare, och i sådana fall har du möjlighet att göra ett anspråk inom ramen för ATOL-programmet (eller din betalkortsleverantör i tillämpliga fall).

23. Om vi eller de leverantörer som anges i ditt ATOL-certifikat inte kan tillhandahålla de tjänster som står med (eller ett lämpligt alternativ via en alternativ ATOL-innehavare eller på annat sätt) på grund av insolvens, kan förvaltarna för Air Travel Trust göra en betalning till (eller ge en förmån till) dig inom ramen för ATOL-programmet. Du går med på att i utbyte mot en sådan betalning eller förmån tilldela förvaltarna alla anspråk du kan ha eller som kan ha uppstått till följd av underlåtelsen att tillhandahålla tjänsterna, inklusive eventuella anspråk mot oss eller resebyrån (eller din betalkortsleverantör, i tillämpliga fall). Du går även med på att alla sådana anspråk kan omtilldelas till ett annat organ, om det andra organet har betalat belopp som du har gjort anspråk på inom ramen för ATOL-programmet.

EU: Passagerarrättigheter enligt EU:s förordning nr 261/2004

24. Om ditt flyg blir försenat eller inställt, eller om du nekas att stiga ombord, kan du ha rätt till kompensation/assistans enligt EU:s förordning nr 261/2004 om

 • du flyger till Europeiska Unionen (EU)
 • du flyger ut ur EU
 • ditt flyg tillhandahålls av ett EU-baserat flygbolag.

EU: Flygbolagens ansvar enligt EU:s förordning nr 889/2002

25. Om en olycka inträffar inom EU kan EU:s förordning nr 889/2002 gälla för dig.

EU: Rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet vid flygresor enligt EU:s förordning nr 1107/2006

26. EU:s förordning nr 1107/2006 ger vissa rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Hur vi jobbar

27. Du hittar information om recensioner, rakningar, hur vi tjänar pengar (och mer) under Hur vi jobbar.

F. Privat transport och kollektivtrafik

F1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till privat transport och kollektivtrafik.

F2. Avtalsförhållande

1. När du förbokar privat transport eller kollektivtrafik görs din bokning direkt med tjänsteleverantören. När du bokar privat transport på begäran görs din bokning med tredjepartsförmedlaren. I samtliga fall styrs bokningsprocessen av vårt avtal.

2. Förbokad privat transport. Du och tjänsteleverantören går båda med på att följa detta avtal.

3. Kollektivtrafik och privat transport på begäran. Du får ta del av tjänsteleverantörens villkor under bokningsprocessen. Om något inte stämmer överens mellan deras villkor och vårt avtal är det deras villkor som gäller.

4. Privat transport på begäran. Genom att göra en bokning bekräftar du att du

 • har läst och godkänt tjänsteleverantörens villkor
 • går med på att kontakta tjänsteleverantören direkt om något skulle gå fel
 • förstår att tjänsteleverantören ansvarar för att arrangera och tillhandahålla din privata transport, välja rutter, bestämma priser och tillhandahålla all relevant information
 • accepterar att vi endast tillhandahåller en bokningsplattform (känd som en API-tjänst) och inte ansvarar för eventuella förluster du lider på grund av något som föraren/tjänsteleverantören gör eller inte gör.

Inte alla tjänsteleverantörer har sina egna villkor, men du får gärna ta en titt på alla villkor vi har tagit emot.

F3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina reseupplevelser – och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. När du har gjort din bokning ger vi din tjänsteleverantör dina uppgifter (t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer och upphämtningsplatsen).

3. All privat transport. Vi ger dig tjänsteleverantörens kontaktuppgifter.

4. Förbokad privat transport. Vi ser till att tjänsteleverantören får reda på vilken fordonsstorlek du har begärt.

5. Kollektivtrafik. Vi ger dig (eller berättar hur du kan hämta ut) din(a) biljett(er).

F4. Det behöver du göra

1. Du måste kontrollera informationen i din bokning och ge oss alla uppgifter vi behöver för att arrangera din bokning (dina önskemål, kontaktuppgifter osv.).

2. Du måste se till att alla i din grupp efterlever vårt avtal och (i tillämpliga fall), tjänsteleverantörens villkor, som du har fått se och godkänt under bokningsprocessen. Du bekräftar att om du bryter mot dem

 • kan du behöva betala ytterligare avgifter
 • kan din bokning komma att avbokas
 • kan din förare neka att transportera dig.

3. Du måste ha i åtanke att de beräknade restiderna inte alltid tar hänsyn till trafikförhållanden.

4. All privat transport. Du måste se till att alla passagerare befinner sig på upphämtningsplatsen i tid.

5. All privat transport. Vid och i anslutning till din upphämtningstid måste du ha telefonen (vars nummer du angav vid bokningen) påslagen så att den kan ta emot samtal/textmeddelanden om föraren skulle behöva kontakta dig. Vi kan inte garantera att föraren kan nå dig via meddelandeprogram som WhatsApp eller Viber.

6. Förbokad privat transport. För alla upphämtningar på flygplats måste du ange uppgifter om ditt flyg minst 24 timmar innan upphämtning så att din tjänsteleverantör kan justera upphämtningstiden om flyget är försenat. Om leverantören inte kan erbjuda dig privat transport på grund av en flygförsening eller ett inställt flyg kan du kontakta vår kundtjänst.

7. Kollektivtrafik. Du måste se till att alla passagerare anländer i tid så att det vid behov finns tillräckligt med tid för att hämta ut biljetter.

8. Du måste vara 18 år eller äldre för att boka, och alla passagerare under 18 måste åtföljas av en ansvarstagande vuxen.

9. Du måste se till att inga passagerare uppför sig olämpligt – till exempel uppför sig opassande eller gör något som kan försätta andra i fara.

10. Du måste se till att du väljer den privata transport/kollektivtrafik som passar (avseende sällskapets storlek, mängden bagage, behov av tillgänglighetsanpassning osv.).

F5. Pris och betalning

1. Booking.com Transport Limited är ansvarig handlare för din bokning. Information om vår betalningsprocess finns i avsnittet "Betalning" (A7) ovan.

2. Förbokad privat transport. Priset inkluderar alla vägtullar, trängselavgifter, skatter och avgifter för rusningstid. Betalningen debiteras vid bokningstillfället.

3. Privat transport på begäran. Priset kommer att bekräftas (och betalningen erläggas) när din förare lämnar av dig. Priset kan skilja sig från det beräknade priset vid bokningstillfället. Du ansvarar för alla eventuella vägtullar, trängselavgifter, skatter, avgifter för rusningstid och dricks.

4. Kollektivtrafik. Betalningen erläggs när bokningen bekräftas. Innan avgång kan tjänsteleverantören behöva se dina biljetter/e-biljetter. Ha dem med dig hela tiden, annars kan du behöva betala igen.

5. Tjänsteleverantören/föraren behöver inte gå med på ändringar av resan som du begär personligen. Om de gör det kan de kräva mer betalt.

F6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

Avbokning

1. I de flesta fall gäller följande:

 • Förbokad privat transport. Du kan avboka gratis fram till 24 timmar innan din upphämtning (i vissa fall 2 timmar – se din bekräftelse). Om du inte avbokar i tid är du inte berättigad till en återbetalning.
 • Privat transport på begäran. Du kan avboka när som helst innan din upphämtningstid, men tjänsteleverantören kan debitera dig en avbokningsavgift.
 • Kollektivtrafik. Du kommer antagligen inte att vara berättigad till en återbetalning efter att din bokning är bekräftad. Om dina planer ändras kan du kontakta vår kundtjänst och diskutera tillgängliga alternativ.

2. Om din tjänsteleverantör har andra avbokningsvillkor (som du får ta del av vid bokning) är det i stället deras villkor som gäller.

3. Vi och/eller tjänsteleverantören kan komma avboka bokningen med kort eller inget varsel – men det sker bara under väldigt specifika omständigheter. Till exempel om

 • tjänsteleverantören blir insolvent eller faktiskt inte kan fullgöra din bokning – i sådana fall gör vi vårt bästa för att arrangera alternativ transport (och vi återbetalar dig till fullo om vi inte kan det)
 • du bryter mot detta avtal och/eller tjänsteleverantörens villkor – i sådana fall är du inte berättigad till någon återbetalning.

Ändringar innan din resa påbörjas

4. Förbokad privat transport. I ditt bekräftelsemejl står det hur lång tid i förväg (innan din upphämtningstid) du måste meddela eventuella ändringar i din bokning (som plats eller tid).

5. Privat transport på begäran. Om du vill ändra din bokning kan du behöva avboka den (vilket kan ge upphov till en avbokningsavgift) och göra en ny bokning.

6. Kollektivtrafik. Du kan inte ändra din bokning när den väl har bekräftats.

7. Om vi/tjänsteleverantören behöver ändra din bokning (till exempel vid en strejk som påverkar din resa) meddelar vi dig så snart som möjligt. Om du därefter beslutar att avboka gäller följande:

 • All typ av transport. Om du inte avbokar av någon av orsakerna i nästa punkt, är du berättigad till en fullständig återbetalning (oavsett hur nära i tiden din resa är).
 • All privat transport. Om ändringen endast är en ny förare, en ny tjänsteleverantör eller ett nytt (liknande) fordon, kommer du inte att vara berättigad till en återbetalning (såvida du inte avbokar i tillräckligt god tid).

Oavsett vilket kommer varken vi eller tjänsteleverantören att vara ansvariga för kostnader som kan uppstå (t.ex. för alternativ transport eller hotellrum).

Återbetalningar

8. Om du vill ansöka om en återbetalning måste du göra det skriftligen senast 14 dagar efter upphämtningstiden.

9. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan en återbetalning kommer in på ditt konto.

10. All privat transport. Om föraren inte finns på upphämtningsplatsen i tid kan du ansöka om en återbetalning, så kommer vi att undersöka det åt dig.

11. All privat transport. Du kommer inte att vara berättigad till en återbetalning om din resa inte blir av på grund av

 • att föraren/tjänsteleverantören inte kan kontakta dig
 • att en eller flera av passagerarna inte befinner sig på upphämtningsplatsen i tid och du inte har begärt en ny upphämtningstid
 • att du har begärt orimliga ändringar av upphämtningstid eller resa
 • att du inte berättar för oss/tjänsteleverantören/föraren om en ändring du vill göra
 • att du har angett felaktiga uppgifter när du bokade din privata transport (upphämtningsplats, kontaktuppgifter, antal personer, mängd bagage osv.)
 • något du eller någon/några av passagerarna har gjort/inte har gjort.

F7. Vad mer behöver du veta?

Förbokad privat transport

1. Kontrollera ditt bekräftelsemejl för att se hur länge föraren väntar på upphämtningsplatsen.

Privat transport på begäran

2. Föraren kanske inte väntar efter upphämtningstiden – och om de gör det kan de debitera dig för väntetiden. Om du inte befinner dig på upphämtningsplatsen vid upphämtningstiden kan du debiteras en avbokningsavgift.

Reparations- eller rengöringsavgifter

3. Om något behöver repareras eller rengöras på grund av att någon i din grupp har gjort något orimligt eller något som bryter mot detta avtal kommer du att vara ansvarig för kostnaden för reparationer/rengöring.

Hur vi jobbar

4. Du hittar information om recensioner, rankningar, hur vi tjänar pengar (och mer) under Hur vi jobbar.

Booking.com-ordlista

"Konto" innebär ett konto (hos Booking.com eller ett företag inom gruppen) genom vilket du kan boka reseupplevelser på vår plattform.

"Boende" innebär tillhandahållandet av en boendetjänst av en tjänsteleverantör (i avsnitt B innebär "tjänsteleverantör" den som tillhandahåller boendetjänsten).

"Sevärdhet" innebär tillhandahållandet av en sevärdhetstjänst av en tjänsteleverantör (i avsnitt C innebär "tjänsteleverantör" den som tillhandahåller sevärdhetstjänsten).

"Sevärdhetstjänst(er)" är bland annat, men inte enbart, rundturer, museer, sevärdheter, aktiviteter och upplevelser.

"Bokning" innebär bokningen av en reseupplevelse på vår plattform, oavsett om du betalar för den nu eller i framtiden.

"Booking.com", "oss", "vi" eller "vår" innebär Booking.com B.V. (för boende, flyg eller sevärdheter) eller Booking.com Transport Limited (för alla marktransporttjänster). Företagskontakt

"Bokningsbekräftelse" (i avsnittet "Biluthyrning") innebär det bekräftelsemejl och den voucher som vi skickar dig med uppgifterna om din bokning.

"Kontant kredit" innebär en förmån med ett monetärt värde som du kan få utbetalt till det betalsätt som du har angett för oss, eller använda för att betala en framtida reseupplevelse.

"Transportavtal" innebär avtalet mellan dig och tjänsteleverantören som hanterar ditt flyg.

"Kredit" innebär en förmån med monetärt värde. Det finns "kontant kredit" och "resekredit".

"Cashback till betalkort" innebär en förmån med ett monetärt värde som du kan få utbetalt till det betalkort som du har angett för oss men som inte kan användas till att betala en framtida reseupplevelse.

"Växlingskurs" innebär den kurs som vi använder för att växla valuta – för tillfället är det WM/Refinitiv Closing Spot Rate, men det kan komma att ändras.

"Kvalificerad bokning" innebär en bokning som uppfyller kriterierna för att kvalificera till en belöning.

"Flyg" innebär tillhandahållandet av en flygresa av en tjänsteleverantör (i avsnitt E innebär "tjänsteleverantör" flygbolaget).

"Företag i gruppen" innebär en affiliate till Booking.com – antingen ett företag som ägs av Booking.com eller en del av företagsgruppen Booking Holdings Inc.

"Särskilda belöningskriterier" innebär regler som gäller för vissa belöningar – utöver de allmänna villkoren i avsnittet "Belöningar, kredit och Wallet" (A13) ovan.

"Förmedlingsavtal" (i avsnittet "Flyg") innebär avtalet mellan dig och tredjepartsförmedlaren som gäller sättet på vilket de ordnar din flygbiljett (och i vissa fall tillägg) med flygbolaget eller andra företag.

"Huvudförare" innebär den förare vars uppgifter angavs under bokningsprocessen – den enda person som kan ändra eller avboka bokningen eller prata om den med oss (såvida inte föraren meddelar att de utser en annan person för att göra det).

"Privat transport på begäran" innebär ett privat fordon som du begär när du anländer till upphämtningsplatsen (eller precis innan).

"Våra tjänster" (i avsnittet "Biluthyrning") innebär vår onlinetjänst för bokning av hyrbilar genom vilken tjänsteleverantörer kan erbjuda sina produkter och tjänster – och du kan boka dem.

"Betala i din egen valuta" innebär det betalningsalternativ som vi ibland erbjuder när en tjänsteleverantör inte använder din valuta. Med det här alternativet kan du i stället betala i din valuta.

"Betalsätt" innebär det sätt (kreditkort, debetkort, kontoöverföring, PayPal, ApplePay osv.) som används för att göra en betalning eller överföra pengar.

"Upphämtning" (i avsnittet "Biluthyrning") innebär processen i början av din hyresperiod när du visar upp nödvändigt id-kort och annan dokumentation, betalar eventuella avgifter och ytterligare tillägg, ingår hyresavtalet och hämtar upp din bil.

"Upphämtningstid" (i avsnittet "Biluthyrning") innebär det (lokala) datum och den (lokala) tid då du ska hämta upp din bil i enlighet med det som står angivet i din bokningsbekräftelse.

"Upphämtningstid" (i avsnittet "Privat transport och kollektivtrafik") innebär den (lokala) tid då en förhandsbokad privat transport anländer till upphämtningsplatsen eller när en privat transport på begäran faktiskt kommer fram till upphämtningsplatsen.

"Plattform" innebär den webbplats/app där du kan boka reseupplevelser, oavsett om de ägs eller hanteras av Booking.com eller av en tredjepartsaffiliate.

"Förbokad privat transport" innebär ett privat fordon som du begär minst 2 timmar innan du anländer till upphämtningsplatsen.

"Privat transportresa" innebär den privata transportresan så som den anges i bokningen (inklusive eventuella ändringar efter att bokningen gjordes).

"Kollektivtrafik" innebär tåg, bussar, spårvagnar och andra typer av kollektivtrafik.

"Kollektivtrafikresa" innebär kollektivtrafikresan så som den anges i bokningen (inklusive eventuella ändringar efter att bokningen gjordes).

"Hyra" (eller "biluthyrning") innebär tillhandahållandet av en bil av en tjänsteleverantör (i avsnitt D innebär "tjänsteleverantör" det hyrbilsföretag som tillhandahåller bilen).

"Hyresavtal" innebär avtalet mellan dig och tjänsteleverantören som du skriver under vid upphämtningen. Du får ta del av en sammanfattning av de viktigaste villkoren under bokningsprocessen.

"Belöningar" innebär en förmån som du utlovas. I de flesta fall är belöningar resekredit, kontant kredit, cashback till betalkort eller en värdekupong för någon typ av artikel.

"Tjänsteleverantör" innebär den som tillhandahåller någon form av reserelaterad produkt eller tjänst på plattformen, inklusive, men inte enbart: ägaren av ett hotell eller annat boende (för en boendebokning), ett museum eller en park (för en sevärdhetsbokning) eller ett hyrbilsföretag eller flygbolag (för en transportbokning).

"Tjänster" (i avsnittet "Privat transport och kollektivtrafik") innebär tillhandahållandet av en kollektivtrafikresa eller en privat transportresa.

"Avtal" innebär detta tjänsteavtal.

"Tredjepartsförmedlare" innebär ett företag som agerar antingen som (a) en mellanhand mellan dig och tjänsteleverantören eller (b) en återförsäljare av reseupplevelsen.

"Villkor från tredje part" (i avsnittet "Flyg") innebär både förmedlingsavtalet och transportavtalet.

"Resekredit" innebär en förmån med ett monetärt värde som du kan använda för att betala en framtida reseupplevelse men som du inte kan lösa in mot kontanter.

"Reseupplevelse" innebär en av de reserelaterade produkterna eller tjänsterna på plattformen.

"Förskottsbetalning" innebär en betalning som du gör när du bokar en produkt eller tjänst (i stället för när du faktiskt nyttjar den).

"Wallet" innebär en översikt på ditt konto som visar dig belöningar, kredit och andra incitament.

VERSION: 1.0

DATUM: 14 februari 2022

Vi uppdaterar tjänsteavtalet regelbundet (en eller två gånger om året).

För bokningar gjorda innan 14 februari 2022

 • Innehåll

  Kod för god praxis

  Vår vision är att göra det möjligt för alla att upptäcka världen genom att erbjuda de bästa boendena, ställena och sevärdheterna och göra det enkelt att besöka dem. För att nå det här målet ska vi uppfylla och följa god praxis enligt nedan:

  • Vi bryr oss om dig: därför finns vår Plattform och kundtjänst på över 40 språk
  • Vi gör det möjligt för dig att uppleva: över 1,5 miljoner boenden – från lyxiga alternativ till vad som än passar dina behov – för din kommande vistelse på ett hotell, motell, vandrarhem, B&B etc. var som helst i världen.
  • Vi ger dig möjligheten att uppleva sevärdheter och andra Reseleverantörer
  • Vi kan underlätta betalningen av en (inträdes-) avgift, ett köp eller en uthyrningskostnad av en reserelaterad produkt eller tjänst med vår betaltjänst
  • Vi hjälper dig dygnet runt: våra kundtjänstcenter finns här för att hjälpa dig 24-7-365-40+
  • Vi lyssnar på dig: vår Plattform är resultatet av vad Du (användarna) föredrar och tycker är smidigast vid användandet av vår tjänst
  • Vi hör dig: vi visar ocensurerade recensioner (av kunder som faktiskt har bott på boendet)
  • Vi utlovar en informativ och användarvänlig webbplats som garanterar de bästa tillgängliga priserna.
  • Vi matchar priset

  Introduktion: Villkor och regler

  Dessa villkor och regler, som kan komma att ändras från en tid till annan, gäller direkt eller indirekt (genom distributörer) för alla våra tjänster som finns tillgängliga online, via mobila enheter, e-post eller telefon. Genom att gå in på, läsa och använda vår (mobila) webbplats, eller någon av våra applikationer via någon plattform (hädanefter med samlingsnamnet "Plattformen") och/eller genomföra en bokning ger du ditt samtycke till att ha läst, förstått och godkänt de villkor och regler som står här nedan (inklusive våra sekretessregler).

  Dessa sidor, inklusive sidornas innehåll och uppbyggnad, samt boendebokningstjänsten online (inklusive tjänst för underlättande av betalning) som erbjuds av oss på dessa sidor och via denna webbplats, ägs, drivs och erbjuds av Booking.com B.V. och erbjuds endast för ditt personliga, icke-kommersiella (B2C) bruk enligt nedanstående villkor och regler. Förhållandet till Reseleverantörerna regleras av separata villkor och regler som reglerar det (B2B) kommersiella förhållandet vi har med var och en av dessa Reseleverantörer. Varje Reseleverantör agerar på ett professionellt sätt i förhållande till Booking.com när de tillgängliggör dess produkter och/eller tjänster på eller via Booking.com (både vad gäller business-to-business-förhållanden ("B2B") och/eller business-to-consumer-förhållanden ("B2C")). Observera att Reseleverantörer kan ha, förklara tillämpliga och/eller kräva (godkännande av) – som tillägg till de villkor och det finstilta så som uppges på webbplatsen – deras egna (leverans-/frakt-/transport-/användar-) villkor och regler och husregler för användandet av, åtkomsten till och fullbordandet av Resan (som kan inkludera särskilda klausuler och begränsningar gällande ansvar).

  Definitioner

  "Booking.com", "oss", "vi" eller "vår" syftar på Booking.com B.V., som är ett privat företag med begränsat ansvar, så kallat Limited Liability Company (LLC). Företaget lyder under nederländsk lagstiftning och har sitt kontor på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna. "Plattform" syftar på den (mobila) webbplats och applikation på vilken Resetjänsten görs tillgänglig, ägs, kontrolleras, hanteras, underhålls och/eller tillhandahålls av Booking.com. "Resa" syftar på de diverse olika reseprodukter och -tjänster som kan beställas, erhållas, köpas, inhandlas, betalas, hyras, reserveras, kombineras eller konsumeras av dig genom Reseleverantören.

  "Reseleverantör" syftar på den som tillhandahåller boende (till exempel hotell, motell, lägenhet, bed & breakfast, hyresvärd), sevärdheter (t.ex. (nöjes)park, museum, sightseeing-tur), leverantör av transport (t.ex. biluthyrning, kryssning, järnväg, resa till flygplats, bussresa, transfer), researrangörer, reseförsäkringar, samt andra rese- och reserelaterade produkter eller tjänster som från tillfälle till tillfälle görs tillgängliga för Resebokning på Plattformen (B2B eller B2C).

  "Resetjänst" syftar på köp, beställning, (underlättande av) betalning eller bokningstjänst online som erbjuds eller möjliggörs av Booking.com gällande diverse produkter och tjänster som från tillfälle till tillfälle görs tillgängliga av Tjänsteleverantörer på Plattformen.

  "Resebokning" syftar på beställningen, inköpet, betalningen, bokningen eller reservationen av en Resa.

  1. Beskrivning och omfattning av våra tjänster

  Via Plattformen erbjuder vi (Booking.com B.V. och våra (distributions)samarbetspartners) en internetbaserad plattform där Reseleverantörer kan annonsera, marknadsföra, sälja, främja och/eller erbjuda (som tillämpligt) sina produkter och tjänster för beställning, inköp, bokning, hyra eller uthyrning och där aktuella besökare på Plattformen kan upptäcka, söka, jämföra och göra en beställning, en bokning, ett köp eller en betalning (d.v.s Resetjänsten). Genom att använda Resetjänsten (d.v.s. genom att göra en Resebokning genom Resetjänsten), ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den Reseleverantör som du bokat hos eller köpt en produkt eller tjänst av (alltefter situationen). Från att du har genomfört din Resebokning agerar vi endast som mellanhand mellan dig och Reseleverantören. Vi överför relevanta uppgifter om din Resebokning till Reseleverantören i fråga och skickar dig å leverantörens vägnar en bekräftelse per e-post. Booking.com varken (återför)säljer, hyr ut eller erbjuder någon (rese)produkt eller -service.

  För kunder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), Schweiz och Storbritannien gäller följande: Vi ber Reseleverantörer globalt att, enligt egen utsago, ange om de inom kontexten för EU:s konsumentlagstiftning agerar som privat värd (ej näringsidkare), snarare än professionell värd (näringsidkare). Om en Reseleverantör anger att den agerar som privat värd (eller om den inte uttryckligen anger någonting angående detta, men baserat på informationen som är tillgänglig för oss, inte tydligt kan kategoriseras som en professionell värd), blir Reseleverantören markerad som "Hyrs ut av en privat värd" på sökresultatssidan och följande förklaring ges:

  "Det här boendet hyrs ut av en privat värd. Bokningar hos privata värdar täcks inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Värdar som har registrerat sitt boende hos Booking.com som privat värd är aktörer som hyr ut sitt boende eller sina boenden i annat syfte än deras huvudsakliga verksamhet, sysselsättning eller yrke. De är officiellt sett inte en näringsidkare (till skillnad från exempelvis en internationell hotellkedja) och därför är det inte säkert att de lyder under EU:s konsumentskyddslag. Du får ändå samma kundtjänstservice som vanligt hos Booking.com, så det behöver inte innebära att din vistelse eller upplevelse kommer skilja sig åt från en bokning med en professionell värd."

  Reseleverantörer som inte är markerade som privata värdar på vår Plattform agerar – oss veterligen – som professionella värdar under EU:s konsumentlagstiftning. Benämningen "privat värd" är endast relevant inom ramen för EU:s konsumentlagstiftning och har ingen relevans för skatteändamål, inklusive moms eller andra liknande indirekta skatter som tas ut med hänvisning till mervärde eller försäljning och/eller konsumtion.

  När vi utför våra Resetjänster är informationen som visas baserad på den information som Reseleverantörerna har delgett oss. De Reseleverantörer som marknadsför sin Resa på Plattformen har tillgång till våra system och vårt extranät där de själva är ansvariga för uppdatering av priser/avgifter, tillgängliga rum, villkor och regler och annan relevant information som visas på vår Plattform. Våra Resetjänster utförs med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan vi inte garantera att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av (tillfälliga och/eller partiella) stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av plattformen, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information. Varje Reseleverantör är i alla händelser ansvarig för att (den beskrivande) informationen (inklusive priser/avgifter, villkor och regler och tillgängliga rum) som visas på vår plattform är exakt, fullständig och korrekt. Vår plattform utgör inte en rekommendation eller bekräftelse gällande kvalitet, servicenivå, egenskaper, (stjärn)rankning eller typ av boende för någon Reseleverantör (eller dess faciliteter, lokaler, fordon, (sido- eller huvudsakliga) produkter eller tjänster) som görs tillgänglig, om inget annat tydligt anges.

  Vår Resetjänst är endast tillgänglig för personligt och icke-kommersiellt bruk. Därför får du inte sälja vidare, djuplänka, använda, kopiera, övervaka (med hjälp av till exempel sökrobotar eller scrape-teknik), visa, ladda ner eller reproducera innehåll eller information, mjukvara, bokningar, biljetter, produkter eller tjänster som är tillgängliga på vår webbplats, för någon form av kommersiella eller konkurrerande verksamheter eller syften.

  2. Priser, Vi matchar priset och erbjudanden från samarbetspartners

  Priserna som erbjuds av Reseleverantörerna på vår Plattform är mycket konkurrenskraftiga. Alla priser för din Resa visas inklusive moms och alla andra skatter (med förbehåll för eventuella skatteändringar) och avgifter, om inget annat framgår på plattformen eller i e-postbekräftelsen/på biljetten. Biljettpriser gäller per person eller grupp enligt giltighetstid eller utgångsdatum som står på biljetten, om tillämpligt. Tillämpliga avgifter och skatter (inklusive turist-/stadsskatt) kan komma att debiteras av Reseleverantören vid utebliven ankomst eller avbokning.

  Lägre priser för specifika vistelser, produkter eller tjänster kan förekomma på vår plattform. Dessa priser bestäms av Reseleverantörerna själva och kan medföra särskilda förbehåll och villkor, till exempel icke-avbokningsbar eller icke-återbetalningsbar. Vänligen kontrollera noggrant relevanta villkor och uppgifter angående produkten, tjänsten eller bokningen innan du genomför din bokning.

  Vi vill erbjuda dig lägsta möjliga pris för ditt val av produkter och tjänster. Skulle du efter genomförd bokning hitta ditt boende på internet med samma Resevillkor men till ett lägre pris, matchar vi skillnaden mellan vårt pris och det lägre priset enligt villkoren och reglerna för Vi matchar priset. Vårt löfte om "Vi matchar priset" gäller inte för andra, ej boenderelaterade, produkter och tjänster.

  Valutaomvandlaren är endast vägledande och skall inte betraktas som exakt och dagsaktuell. De faktiska kurserna kan variera.

  Uppenbara fel och misstag (inklusive skrivfel) är inte bindande.

  Alla specialerbjudanden och kampanjer marknadsförs som sådana. Om de inte har sådan markering kan du inte utkräva några rättigheter i händelse av uppenbara fel eller misstag.

  Erbjudande från samarbetspartner

  Booking.com kan visa erbjudanden som inte kommer direkt från reseleverantörer, utan från samarbetspartners till Booking.com, så som andra plattformar (Erbjudande från samarbetspartner). Dessa erbjudanden markeras tydligt och skiljer sig från vanliga erbjudanden som kommer direkt från reseleverantörer. Om inget annat uttryckligen nämns på vår plattform gäller dessa särskilda villkor:

  • Priser: Enligt vad som visas på vår plattform.
  • Förskottsbetalning: Du betalar säkert via Booking.com vid bokningstillfället.
  • Inga ändringar: När du har slutfört bokningen är det inte möjligt att ändra person- eller bokningsuppgifterna. Om du har några önskemål kan du vända dig direkt till boendet, men det är inte säkert att de kan tillgodose dem.
  • Går inte att kombinera med andra erbjudanden: Andra kampanjer, incitament och belöningar kan inte kombineras med detta erbjudande.
  • Inga recensioner: Det är inte möjligt att lämna en gästrecension på vår plattform.

  3. Sekretess och cookies

  Booking.com respekterar ditt privatliv. Titta gärna i vår policy avseende sekretess och cookies för ytterligare information.

  4. Avgiftsfritt för konsumenter, bara Reseleverantörer betalar!

  Om inget annat anges är vårt tjänst avgiftsfri för konsumenter eftersom vi, till skillnad från många andra aktörer, inte debiterar dig för att använda vår Resetjänst eller lägger till några ytterligare (boknings)avgifter på priset. Du betalar Reseleverantören det aktuella beloppet som indikeras i Resebokningen (plus – såvida det inte ingår i priset – aktuella, tillämpliga skatter och avgifter (om tillämpligt)).

  Reseleverantörer betalar provision (en liten procent av produktens pris (till exempel rumspris)) till Booking.com efter att konsumenten har använt Reseleverantörens tjänst eller produkt (t.ex. efter att gästen har övernattat på (och betalat) boendet.) Reseleverantörer kan förbättra sin rankning genom att höja sin provision ("Öka din synlighet"). Användandet av "Öka din synlighet" (genom att höja provisionen i utbyte mot att få bättre position i rankningen) är upp till envar Reseleverantör att besluta om och kan användas från en tid till annan och från produkt till produkt som erbjuds. Rankningsalgoritmen tar höjningen av provisionen i beaktande när Standardrankningen bestäms. Rekommenderade samarbetspartners betalar en högre provision i utbyte mot en bättre position i rankningen.

  Endast Reseleverantörer som har en affärsrelation med Booking.com (genom ett avtal) kommer att tillgängliggöras på Plattformen (i syfte av att marknadsföra deras B2B- och/eller B2C-produkt). Booking.com är inte en öppen plattform (likt Amazon eller eBay) där konsumenterna kan tillgängliggöra sina produkter (ingen C2C-plattform). Booking.com tillåter inga icke-yrkesmässiga parter att erbjuda eller sälja sina produkter på eller via Booking.com.

  5. Kreditkort eller banköverföring

  Om tillämpligt och tillgängligt erbjuder vissa Reseleverantörer möjlighet att (helt eller delvis och i enlighet med Reseleverantörens betalningsregler) betala icke-återbetalningsbara Resebokningar direkt till Reseleverantören under Resebokningsprocessen genom säker onlinebetalning (i den omfattning som erbjuds och stöds av din bank). För vissa produkter och tjänster hanterar Booking.com (via utomstående betalningshanterare) betalningen av produkten eller tjänsten i fråga (d.v.s. betalningshanteringstjänsten) åt leverantören och å Reseleverantörens vägnar (Booking.com agerar eller fungerar aldrig som merchant of record). Betalningen hanteras på ett säkert sätt genom en tredje part och dras direkt från ditt kredit-/betalkort eller bankkonto till boendets bankkonto. Alla betalningar som hanteras av oss å leverantörens vägnar och förs över till Reseleverantören kommer utgöra en betalning av dig av (en del av) bokningspriset för produkten eller tjänsten i fråga enligt slutlig uppgörelse (bevrijdende betaling) av detta (del-) belopp som ska förfalla till betalning, och du kan inte återkräva detta belopp.

  Observera att Reseleverantörer kan kräva att betalning görs i förskott för vissa (ej återbetalningsbara) priser eller specialerbjudanden, via elektronisk överföring (om tillgängligt) eller via kreditkort och att ditt kreditkort därför kan komma att förauktoriseras eller debiteras (ibland utan att möjlighet för återbetalning finns) när en Resebokning görs. Kontrollera noggrant vilka (boknings)uppgifter och villkor som gäller för ditt val av produkt eller tjänst innan du gör din Resebokning. Du kan inte hålla Booking.com ansvarig för några (auktoriserade, (påstått) icke-auktoriserade eller felaktiga) debiteringar som görs av Reseleverantören och inte heller (åter)kräva något belopp för en giltig eller auktoriserad debitering av ditt kort utförd av Reseleverantören (inklusive förskottsbetalda priser, uteblivna ankomster och debiterbara avbokningar).

  I händelse av kreditkortsbedrägeri eller obehörigt bruk av ditt kreditkort av tredje part, tar de flesta banker och kreditkortsföretag på sig ansvaret och täcker de kostnader som uppkommer vid bedrägeri eller missbruk. Ibland tas en självrisk ut för detta (vanligtvis 50 EUR eller motsvarande belopp i lokal valuta). Om ditt kreditkortsföretag eller din bank kräver dig på självrisk till följd av obehöriga transaktioner efter en bokning som gjorts på vår Plattform, betalar vi självrisken upp till sammanlagt 50 EUR (eller motsvarande belopp i lokal valuta). Du ska rapportera detta bedrägeri till ditt kreditkortsföretag (i enlighet med företagets regler och riktlinjer) och omedelbart kontakta oss. Skicka bevis på att självrisk har debiterats (t.ex. utdrag ur ditt kreditkortsföretags regler och riktlinjer). Ersättning kan endast utbetalas för bokningar som gjorts med kreditkort på Booking.coms säkra server och då obehörigt bruk av ditt kreditkort uppkommer vid användande av den säkra servern till följd av fel eller försummelse från vår sida och utan din egen förskyllan.

  6. Förskottsbetalning, avbokning, utebliven ankomst och det finstilta

  När du gör en Resebokning accepterar och godkänner du även Reseleverantörens regler för avbokning och utebliven ankomst, samt även andra (leverans-)villkor och regler som Reseleverantören har gällande din Resa (inklusive Reseleverantörens finstilta information som finns tillgängligt på vår Plattform samt Reseleverantörens relevanta husregler), inklusive tjänster och/eller varor som erbjuds av Reseleverantören (en Reseleverantörs leverans-/köp-/användar-/transportvillkor och regler kan erhållas direkt från Reseleverantören i fråga). Varje Reseleverantörs allmänna avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst finns att läsa på Reseleverantörens egna sidor på vår Plattform, under bokningsprocessen och i e-postbekräftelsen eller på biljetten (om tillämpligt). Observera att vissa priser, avgifter och erbjudanden inte kan avbokas, återbetalas eller ändras. Tillämplig turistskatt och/eller lokalt skattetillägg kan fortfarande komma att debiteras av Reseleverantören i händelse av utebliven ankomst eller debiterad avbokning. Kontrollera noggrant (boknings)uppgifterna för din valda produkt eller tjänst, för att se om dylika villkor tillämpas, innan du genomför din bokning. Observera att en Resebokning som kräver handpenning eller (fullständig eller delvis) förskottsbetalning kan annulleras (utan förvarning eller föregående meddelande om annullering) då aktuellt (kvarvarande) belopp inte kan debiteras i sin helhet på den aktuella förfallo- eller betalningsdagen i enlighet med relevanta betalningsregler för Reseleverantören och bokningen. Regler för avbokning och förskottsbetalning kan variera beroende på segment, produkt eller tjänst för envar Resa. Läs det finstilta (under Resetypen eller längst ned på varje Reseleverantörs sida på vår plattform) och viktig information i din bokningsbekräftelse noggrant för att se övriga regler som kan komma att tillämpas av Reseleverantören (t.ex. angående ålderskrav, säkerhetsdeposition, icke-avbokningsbara/extra tillägg för gruppbokningar, extrasängar/ingen gratis frukost, tillåtna husdjur/betalkort). Sen betalning, felaktiga bankuppgifter eller bank- eller kreditkortsuppgifter, ogiltiga kredit-/betalkort eller otillräckliga medel ligger under ditt eget ansvar, och du har inte rätt till någon återbetalning av förskottsbetald summa (utan återbetalning), såvida inte Reseleverantören samtycker eller tillåter något annat under sina regler för (förskotts-)betalning och avbokning.

  Om du vill granska, ändra eller avboka din Resebokning följer du instruktionerna som står i e-postbekräftelsen. Observera att du kan komma att debiteras för en avbokning i enlighet med Reseleverantörens regler gällande avbokning, (förskotts-)betalning och utebliven ankomst, eller inte ha rätt till återbetalning av eventuellt (förskotts-)betalt belopp. Vi rekommenderar att du läser igenom boendets regler gällande avbokning, (förskotts-)betalning och utebliven ankomst noggrant innan du genomför din bokning, och att du kommer ihåg att göra ytterligare betalningar i tid för bokningen ifråga.

  Om du ankommer sent eller senare än planerat på incheckningsdagen, eller om du ankommer först dagen därpå, ska du så snart som möjligt lämna besked till Reseleverantören om förväntad ankomsttid för att på så sätt undvika risken att din bokning eller din Resa (Resebokning) avbokas eller att du måste betala en avgift för utebliven ankomst. Vår kundtjänst kan hjälpa dig att komma i kontakt med Reseleverantören. Booking.com ansvarar ej för de eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av din försenade ankomst, eller för den eventuella avgiften för utebliven ankomst som Reseleverantören kan komma att kräva.

  7. (Vidare) korrespondens och kontakt

  Genom att fullfölja en Resebokning accepterar du mottagandet av (i) ett mejl som vi skickar till dig strax före ditt ankomstdatum i vilket du hittar information om ditt resmål liksom annan information och erbjudanden (inklusive erbjudanden från tredje part i den mån som du aktivt har valt att ta emot information av detta slag) relevanta för din Resebokning och ditt resmål, (ii) ett mejl som vi skickar till dig efter din ankomst i vilket vi ber dig att betygsätta (din upplevelse av) Reseleverantören och Resetjänsten, och (iii) ett mejl som skickas till dig direkt efter din vistelse i vilket du ombeds att fylla i en gästrecension. Se vår policy avseende sekretess och cookies för mer information om hur vi kan komma att kontakta dig.

  Booking.com frånskriver sig allt ansvar från den kommunikation som sker med eller från Reseleverantören på eller via dennes plattform. Du erhåller inga rättigheter från önskemål till eller kommunikation med Reseleverantören, eller (någon form av) bekräftelse på mottagen kommunikation eller önskning. Booking.com kan inte garantera att önskemål eller annan typ av kommunikation blir mottagen/läst, uppfylld, utförd eller godkänd (i tid) av Reseleverantören.

  För att du ska kunna genomföra och säkra din Resebokning behöver du ange din korrekta e-postadress. Vi ansvarar ej för (och har heller ingen skyldighet att bekräfta) felaktiga e-postadresser, stavfel i e-postadresser eller fel (mobil-)telefonnummer eller kreditkortsnummer.

  En fordran eller ett klagomål gentemot Booking.com eller med avseende på Resetjänsten måste tillhandahållas snarast, och alltid inom 30 dagar efter den dag då produkten eller tjänsten var planerad att konsumeras (t.ex. utcheckningsdatum). En fordran eller ett klagomål som tillhandahålles efter denna 30 dagars period kan avslås och fordringsägaren avsäger sig rätten till all (skade- eller utgifts-) kompensation.

  På grund av pågående uppdateringar och justeringar av priser och tillgänglighet rekommenderar vi starkt att du skapar skärmdumpar till stöd för din ståndpunkt (om nödvändigt) när du genomför din bokning.

  För konsumenter (inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet): Vi råder dig att först meddela oss om klagomål genom att kontakta vår Kundtjänst. Om detta inte löser problemet kan du skicka in klagomålet via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Plattformen för tvistlösning på nätet hittar du här:http://ec.europa.eu/odr.

  8. Rankning, program för rekommenderade boenden, stjärnklassificering och gästrecensioner

  Vi strävar efter att ge dig ett relevant sökresultat genom att tillhandahålla en personlig standardranking av Reseleverantörer på vår Plattform. Du kan bläddra igenom denna standardrankning, använda sökfilter och sortera efter alternativa rankningar. På så sätt har du möjlighet att påverka visningen av sökresultaten för att se en rankning baserad på andra kriterier. Vi använder olika algoritmer för att ta fram sökresultaten, och processen utvecklas ständigt.

  Booking.com har identifierat att följande parametrar är viktigast för att hitta en passande Reseleverantör, och har därför prioriterat de parametrarna i algoritmerna (huvudsakliga parametrar): din personliga sökhistorik, hur ofta du klickar på en Reseleverantörs sida från sökresultaten ("Klickfrekvens"), andelen bokningar relaterat till antalet besök på Reseleverantörens sida på Plattformen ("Konvertering"), bruttobokningar (inklusive avbokningar) och nettobokningar (exklusive avbokningar) för en Reseleverantör. Konvertering och Klickfrekvens kan påverkas av olika (oberoende av varandra) faktorer, däribland gästbetyg (både aggregerade betyg och komponenter), tillgänglighet, villkor, (konkurrenskraftig) prissättning, kvalitet på innehåll och vissa av Reseleverantörens egenskaper. Provisionssatsen som betalas av Reseleverantören eller andra förmåner som ges till Booking.com (t.ex. genom kommersiella arrangemang med Reseleverantören eller strategiska samarbetspartners) kan också påverka standardrankningen. Även Reseleverantörens betalningshistorik kan påverka detta. Reseleverantören kan också påverka rankningen genom att delta i vissa program – som kan uppdateras emellanåt – som till exempel Genius-programmet, erbjudanden, programmet för rekommenderade samarbetspartners och Öka din synlighet (de två senare innebär att Reseleverantören betalar en högre provision till oss).

  Boendenas stjärnklassificering som visas på Booking.com fastställs inte av Booking.com. Antingen fastställer boendet själv antalet stjärnor, eller så fastställs de (objektivt) av en tredjepartsleverantör. Erbjudanden sorteras efter antal stjärnor (lågt till högt eller högt till lågt) som leverantörer tillhandahåller till Booking.com. Beroende på (lokala) regler bestäms stjärnbetygen antingen av en (oberoende) tredje part, till exempel en (officiell) hotellklassificeringsorganisation, eller av boendena själva utefter egna bedömningar oberoende av objektiva kriterier. Booking.com ställer inte formella skyldigheter på stjärnbetyg och granskar dem inte. Sammanfattningsvis är stjärnklassificeringen en representation av hur boendet förhåller sig till de rättsliga kraven (om tillämpligt) eller, om inte reglerad, sektor- eller (sedvanliga) industristandarder när det gäller pris, faciliteter och tillgängliga tjänster (dessa krav och standarder kan variera mellan olika länder och organisationer).

  För att göra det enklare för kunder att hitta ett boende som matchar deras resepreferenser kan Booking.com ge ett kvalitetsbetyg till vissa boenden. Betyget tilldelas av Booking.com och visas som gula fyrkantiga ikoner. För att fastställa jämförelseunderlaget baseras kvalitetsbetyget på många egenskaper (över 400) som kan delas upp i 5 större kategorier: (i) faciliteter/bekvämligheter/tjänster som erbjuds av boendet på Booking.com, (ii) boendeenheternas storlek, antal rum och antal gäster som det finns plats för, (iii) antal bilder som laddats upp av boendet och bildernas kvalitet, (iv) genomsnittligt gästbetyg samt vissa underbetyg, till exempel för städning, eftersom dessa har visat sig vara särskilt viktiga för gäster vid utvärdering av boendets generella kvalitet, samt (v) anonym, historisk bokningsdata (för att till exempel utvärdera stjärnbetyget för bokade boenden). Vi använder alla dessa egenskaper för att ta fram statistiska mönster. Baserat på dessa data utförs en maskininlärningsanalys som resulterar i ett kvalitetsbetyg (mellan 1 och 5, som visas med 1–5 gula ikoner bredvid boendets namn) som beräknas automatiskt och tilldelas boendet.

  Endast gäster som har bott på Boendet kommer att bjudas in att kommentera sin vistelse på det berörda boendet och betygsätta vissa aspekter av vistelsen eller få en betygssättningsförfrågan under vistelsen. Den ifyllda gästrecensionen (inklusive betygen som har skickats in under vistelsen) (a) läggs upp på den relevanta Reseleverantörens informationssida på vår plattform endast för att informera (framtida) kunder om din uppfattning om Reseleverantörens servicenivå och kvalitet, och (b) används (i helhet eller i vissa delar) enligt Booking.coms godtycke (t.ex. för marknadsföring, i reklamsyfte eller förbättring av vår service) på vår plattform eller i sociala medier, i nyhetsbrev, specialkampanjer, appar eller andra kanaler som ägs, används eller kontrolleras av Booking.com eller våra samarbetspartners. För att erbjuda och upprätthålla nya (och därmed relevanta) recensioner kan recensioner endast lämnas in inom en begränsad tid (3 månader) efter en vistelse, och recensioner kommer endast att finnas tillgängliga under en begränsad tid (36 månader) efter att de har lagts ut. Standardrankningen av recensionerna sker efter inlämningsdatum relativt till ett antal ytterligare kriterier (såsom språk, recension med kommentarer), medan en recension från en kund som [alltid] lämnar in uttömmande och detaljerade recensioner (en så kallad "Boendereporter") kan topprankas. Du kan välja mellan flera olika former av rankning och filter (t.ex. mottagare, datum, språk, betyg). Booking.com tillåter att Reseleverantören svarar på en recension. Vi förbehåller oss rätten att justera, neka eller ta bort recensioner enligt eget omdöme om den strider mot våra recensionsregler. Booking.com varken ersätter eller på något sätt belönar en kund för att de slutfört en recension. Gästrecensionen bör betraktas som en enkät och inkluderar inga (ytterligare kommersiella) erbjudanden eller inbjudningar överhuvudtaget. Booking.com åtar sig att efter bästa förmåga kontrollera och ta bort recensioner som innehåller obsceniteter, nämner ett personnamn eller hänvisar till stulna varor.

  Booking.com accepterar inte recensioner som:

  • innehåller svordomar, hatiska uttalanden, hot; eller är sexuellt explicita, diskriminerande eller våldsamma.
  • Nämner fullständiga namn eller innehåller personangrepp mot personalen
  • Förespråkar illegala aktiviteter (t.ex. droger, prostitution)
  • Innehåller webbplatser, mejladresser, telefonnummer, kortuppgifter
  • Innehåller politiska kommentarer
  • Både Booking.com och Reseleverantören äger rätt att avsluta samarbetet oavsett orsak (även vid avtalsbrott och konkurs(ansökan)) med hänsyn till den uppsägningstid som båda parterna har kommit överens om.

   9. Friskrivningsklausul

   I enlighet med begränsningarna i dessa regler och villkor samt i den mån lagen tillåter, tar vi endast ansvar för direkta skadeverkningar som faktiskt har drabbat, betalats av eller åsamkats dig som en följd av underlåtenhet från vår sida att leva upp till de förpliktelser som ingår i våra tjänster, upp till en sammanlagd summa som motsvarar den totala kostnaden för din bokning som anges i Resebokningens bekräftelsemejl (vare sig det gäller en enstaka händelse eller en serie av sammanhängande händelser).

   Dock, och i den mån lagen tillåter, ska inte vi eller någon av våra styrelseledamöter, chefer, anställda, säljare, dotter- eller systerbolag, samarbetspartners, distributörer, affiliatepartners (distribution), licensinnehavare, representanter eller andra som är delaktiga i att skapa, sponsra, marknadsföra eller på annat sätt göra webbplatsen och dess innehåll tillgängligt, hållas ansvariga för (i) någon form av straffskadeståndsrelaterade, särskilda och indirekta skador och förluster eller följdskador eller förluster av produktion, vinst eller intäkt, förlust av kontrakt, förlust eller skador på goodwill eller rykte, förlust av fordringar, (ii) felaktigheter relaterade till (beskrivande) information (inklusive priser, tillgängliga rum och rankning) om Reseleverantörer som finns på vår plattform, (iii) de tjänster och produkter som erbjuds av Reseleverantören eller andra samarbetspartners, (iv) alla (direkta, indirekta, följder av, straffskadeståndsrelaterade) skador, förluster eller kostnader som åsamkats dig eller betalats av dig, i enlighet med eller i samband med användning, begränsning i användandet, eller fördröjning av vår plattform, eller (v) någon (person-) skada, död, skador på egendom, eller annan (direkt, indirekt, särskild, till följd av eller straffskadeståndsrelaterad) skada, förlust eller kostnad som åsamkats dig eller betalats av dig, vare sig dessa uppstått på grund av (juridiska) handlingar, misstag, brott, (grov) oaktsamhet, medvetet dåligt uppförande, försummelse, underlåtenhet, oriktig framställning, kränkning eller förpliktelser som är (helt eller delvis) Reseleverantörens eller en annan av våra samarbetspartners (dess anställda, ledning, ombud, representanter, underleverantörer eller samarbetspartners) ansvar, och vars varor eller tjänster (direkt eller indirekt) är tillgängliga, erbjuds eller marknadsförs på eller genom plattformen, inklusive alla former av avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure-incidenter eller andra händelser utom vår kontroll.

   Booking.com är inte ansvarigt (och frånsäger sig allt ansvar) för användningen, giltigheten, kvaliteten, lämpligheten och det tidsenliga offentliggörandet av Resan och lämnar inga garantier, förpliktelser eller villkor av något slag i detta avseende, oavsett om det är underförstått, lagstadgat eller på annat vis, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet, titel, icke-intrång eller lämplighet för ett visst ändamål. Du bekräftar och godkänner att den berörda Researrangören är ensam ansvarig och tar allt ansvar i fråga om Resan (inklusive eventuella garantier och förpliktelser från Reseleverantören). Booking.com är inte en (åter)försäljare av resan. Klagomål eller fordringar i samband med Resan (inklusive relaterade till (special/kampanj-) priser, policy eller specifika önskemål från Kunder) ska hanteras av Reseleverantören. Booking.com är inte ansvarigt och frånsäger sig allt ansvar för sådana klagomål, fordringar och (produkt)ansvar.

   Vare sig Reseleverantören debiterat dig för din Resa, eller om vi hjälper till med överföringen av betalningen av Resans pris eller avgift, så godkänner och samtycker du till att Reseleverantören är helt och hållet ensam ansvarig för att inhämta, spara, överföra och betala alla skatter och avgifter som ingår i totalbeloppet för Resans pris till berörda skattemyndigheter. Booking.com är inte förpliktigat eller ansvarigt för att överföra, inhämta, spara eller betala de skatter eller avgifter som ingår i Resans pris till berörda skattemyndigheter. Booking.com agerar inte som merchant of record för någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig på plattformen.

   Genom att ladda upp bilder i vårt system (till exempel som tillägg till en recension) intygar, garanterar och accepterar du att du äger upphovsrätten till bilderna samt godkänner att Booking.com kan använda uppladdade bilder på sin (mobil-) hemsida, i appar, (online/offline) marknadsföringsmaterial, publikationer och där Booking.com efter eget gottfinnande finner lämpligt. Du beviljar Booking.com en icke-exklusiv, världsomfattande, oåterkallelig, ovillkorlig och evig rätt och licens att använda, reproducera, visa, låta reproducera, distribuera, underlicensiera, kommunicera och tillgängliggöra de bilder som Booking.com efter eget gottfinnande finner lämpligt. Genom att ladda upp dessa bilder tar personen som laddar upp bilden/bilderna det fulla juridiska och moraliska ansvaret för alla eventuella rättsliga anspråk som görs av tredje part (inklusive, men inte begränsat till, boendeägaren) på grund av Booking.coms publicering och användning av dessa bilder. Booking.com varken äger eller stödjer de bilder som laddas upp. Sanningshalten, giltigheten och rätten att använda bilderna antas av den som laddat upp bilden, och är inte Booking.com ansvar. Booking.com frånsäger sig allt ansvar för de bilder som publiceras. Personen som laddade upp bilden garanterar att bilden inte innehåller några virus, trojanska hästar eller infekterade filer samt ej heller innehåller något pornografiskt, olagligt, obscent, kränkande, stötande eller olämpligt material och inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter (immaterialrätt rätt, upphovsrätt eller integritet). Varje bild som inte uppfyller de nämnda kriterierna kommer antingen inte publiceras, eller tas bort/raderas av Booking.com när som helst och utan föregående meddelande.

   Booking.com har rätt att, med omedelbar verkan, neka eller begränsa åtkomst till vår plattform, kundservice, tjänster och/eller ditt Booking.com-konto och/eller avboka en bekräftad bokning och/eller förhindra att en bokning blir utförd i händelse av det finns en rimlig grund att anta eller misstänka (i) någon form av bedrägeri eller missbruk, (ii) överträdelse av tillämpliga lagar och/eller regler, (iii) överträdelse av Booking.coms riktlinjer och värderingar, (iv) opassande eller olagligt beteende inklusive, men inte begränsat till, följande: våld, hot, trakasserier, diskriminering, hatbrott, hotande situationer, kränkning av privatlivet, trafficking, utnyttjande av barn och obsceniteter i förhållande till Booking.com (eller våra anställda och representanter), reseleverantören (eller deras anställda och representanter) och/eller tredjeparter, eller (v) andra omständigheter där det – efter Booking.coms eget gottfinnande – rimligen rättfärdigar Booking.com att vidta ovannämnda åtgärder.

   10. Immateriella rättigheter

   Om ej annat anges är det Booking.com B.V., dess Reseleverantörer och underleverantörer som äger den mjukvara som krävs för våra tjänster, eller den mjukvara som finns tillgänglig på, eller används på vår plattform, och den immateriella egendomen (inklusive copyright) avseende innehåll, information och material på vår plattform.

   Booking.com behåller ensamt alla rättigheter, namn och anspråk i och till (alla immateriella rättigheter) (utseende och utformning (inklusive infrastrukturen) på) plattformen där tjänsten erbjuds (inklusive gästrecensioner och översatt innehåll) och du har inte tillåtelse att kopiera, använda scraping, (hyper-/djup)länka till, publicera, sälja, marknadsföra, integrera, använda, sammanställa eller på något annat sätt använda innehållet (inklusive någon översättning därav och gästrecensionerna) eller vårt varumärke utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. I de fall du (helt eller delvis) skulle använda eller sammanställa vårt (översatta) innehåll (inklusive gästrecensioner) eller på något annat sätt skulle äga någon immateriell rättighet på plattformen eller något (översatt) innehåll eller gästrecensioner, överlåter du härmed alla sådana immateriella rättigheter till Booking.com. Allt otillåtet användande eller någon av ovan nämnda handlingar eller beteende utgör ett allvarligt brott mot våra immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt och programvarurättigheter).

   11. Gällande lagstiftning, jurisdiktion och tvistlösning

   Dessa villkor, regler och bestämmelser för våra tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med nederländsk lag. Oaktat detta kan en fysisk person som använder någon av våra tjänster i ett syfte som kan anses vara utanför vederbörandes yrke eller profession (nedan kallad "konsument") förlita sig på de gällande bestämmelserna i det land där vederbörande har sin hemvist (d.v.s bestämmelser i enlighet med landets lagstiftningsregler måste gälla oavsett denna lagklausul; härefter benämnt "Tvingande bestämmelser"). Eventuell tvist som härrör från dessa allmänna villkor och regler samt våra tjänster ska uteslutande överlämnas till behöriga domstolar i Amsterdam, Nederländerna. Oaktat ovanstående jurisdiktionsklausul kan en konsument också väcka talan, ifråga om verkställande av relevant tillämpbar Tvingande bestämmelse, vid domstolarna i det land där vederbörande är bosatt, och talan mot en konsument får endast väckas vid domstolarna i det land där vederbörande är bosatt. För konsumenter (inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet): Vi rekommenderar dig att först meddela oss om eventuella klagomål genom att kontakta vår kundtjänst. Om detta inte löser problemet kan du ladda upp ditt klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Denna plattform för tvistlösning kan hittas här: http://ec.europa.eu/odr.

   Originalversionen av dessa regler är på engelska men har översatts till andra språk. Den översatta versionen av de engelska reglerna är en kontorsöversättning och skall endast användas i underlättande syfte, och inga rättigheter kan härledas från den översatta versionen. I händelse av tvister, bristande överensstämmelser eller avvikelser i innehåll eller regler och villkor mellan den engelska versionen och en version översatt till ett annat språk, skall den engelska versionen gälla, väga tyngst och vara avgörande. Den engelska versionen finns på vår plattform (välj engelska som språk) eller kan skickas till dig på skriftlig begäran.

   Om någon bestämmelse gällande dessa villkor och regler är eller blir ogiltig, overkställbar eller icke-bindande, kommer du att fortsätta hållas ansvarig i enlighet med alla andra bestämmelser härav. I sådan händelse skall sådan ogiltig bestämmelse likväl upprätthållas i så stor utsträckning som gällande lag tillåter. Du samtycker till att i alla händelser acceptera likbördig verkan som den ogiltiga, overkställbara eller icke-bindande bestämmelsen, med hänsyn till dessa villkor och reglers innehåll och syfte.

   12. Om Booking.com och stödföretagen

   Resetjänsten erbjuds via Booking.com B.V., som är ett privat företag med begränsat ansvar (ett så kallat Limited Liability Company (LLC)). Företaget lyder under nederländsk lagstiftning och har sitt kontor på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna. Företaget är registrerat hos handelskammaren i Amsterdam med registreringsnummer 31047344. Momsregistreringsnummer är NL805734958B01.

   Booking.com har sitt huvudkontor i Amsterdam i Nederländerna och stöds av olika lokala filialer ("stödföretagen") runt om i världen. Dessa stödföretag har endast en intern stödjande roll för och till gagn för Booking.com. Vissa av dessa stödföretag erbjuder en begränsad kundtjänstservice (endast via telefon). Inget av dessa lokala stödföretag har någon egen plattform (och varken kontrollerar, sköter, underhåller eller agerar värd för plattformen). Dessa stödföretag har inte befogenhet eller auktoritet att erbjuda Resetjänsten, företräda Booking.com eller att ingå några kontrakt i Booking.coms namn eller på dess vägnar. Du har inget (juridiskt eller kontraktsenligt) bindande avtal med dessa lokala stödföretag. Stödföretagen handlar inte som och är inte auktoriserade att verka som någon form av process- eller serviceleverantör för Booking.com. Booking.com accepterar inte och påstår sig inte ha någon hemvist på någon annan plats eller kontor (inte heller hos de lokala stödföretagen) annat än det som finns registrerat i Amsterdam.

 • Din bokning täcks av vårt tidigare tjänsteavtal för hyrbilar
 • Din bokning täcks av vårt tidigare tjänsteavtal för flygtaxi