Hoppa till innehållet

Tjänsteavtal för kunder

Uppdaterad 31 oktober 2023

Sammanfattning av detta avtal

Det finns två andra dokument, utöver villkoren på den här sidan, som utgör en del av vårt avtal med dig:

 • Vår Hur vi jobbar-sida hjälper dig att använda vår plattform och förstå våra recensioner, rankningar och rekommendationer, hur vi tjänar pengar med mera.
 • Våra Standarder och riktlinjer för innehåll hjälper oss se till att allt på vår plattform är relevant och lämpligt för vår globala publik, utan att begränsa yttrandefriheten. De innehåller standarder och riktlinjer för hur vi hanterar innehåll och vidtar åtgärder mot allt som är olämpligt.

Genom att samtycka till våra villkor samtycker du till allt i samtliga tre dokument. Om du inte godtar något av villkoren ska du inte använda vår plattform.

All den här informationen är viktig eftersom den (tillsammans din bokningsbekräftelse via mejl och eventuell information för ingående av avtal som tillhandahålls innan du bokar) innehåller rättsliga villkor för reseupplevelser som tjänsteleverantörer tillhandahåller via vår plattform.

Om något går fel med din reseupplevelse hittar du information om vad du kan göra åt det i Avsnitt A15 i dessa villkor. Detta omfattar att lämna ett klagomål till oss, pröva något rättsligt och (i vissa fall) använda en tvistelösningstjänst online.

Om du vill överklaga ett modereringsbeslut eller rapportera innehåll på vår plattform hittar du en beskrivning av det, och hur vi hanterar dessa förfrågningar, i våra Standarder och riktlinjer för innehåll.

Den här sammanfattningen är inte en del av våra villkor, eller ett rättsligt dokument. Det är bara en enkel förklaring av våra villkor. Vi uppmanar dig att läsa varje dokument i sin helhet. Några av de ord du kommer att se i sammanfattningen har mycket specifika betydelser. Ta gärna en titt i Booking.com-ordlistan i slutet av detta avtal.

A. Alla reseupplevelser

A1. Definitioner

1. Några av de ord du kommer att se här har mycket specifika betydelser. Ta gärna en titt på Booking.com-ordlistan i slutet av detta avtal.

A2. Om detta avtal

1. När du slutför din bokning godkänner du detta avtal och alla andra villkor som uppges under bokningsprocessen.

2. Om en myndighet bestämmer att några av villkoren är olagliga fortsätter resten av villkoren att gälla.

3. Avtalet är strukturerat på följande sätt:

 • Avsnitt A: allmänna villkor för alla typer av reseupplevelser.
 • Avsnitt B till F: specifika villkor för endast en typ av reseupplevelse:

  • Avsnitt B: Boenden
  • Avsnitt C: Sevärdheter
  • Avsnitt D: Biluthyrning
  • Avsnitt E: Flyg
  • Avsnitt F: Privat transport och kollektivtrafik
 • Om något inte stämmer överens mellan de allmänna och specifika villkoren är det de specifika villkoren som gäller.

4. Den engelska versionen av detta avtal är originalversionen. Om det uppstår någon konflikt kring avtalet eller om avtalet på engelska och något annat språk inte skulle stämma överens är det avtalet på engelska som gäller, såvida inte lokala lagar har andra bestämmelser. (Du kan ändra språk högst upp på den här sidan.)

A3. Om Booking.com

1. När du bokar ett boende, ett flyg eller en sevärdhet tillhandahåller och ansvarar Booking.com B.V. för plattformen, men inte själva reseupplevelsen (se A4.4 nedan).

2. När du bokar en hyrbil, privat transport eller kollektivtrafik tillhandahåller och ansvarar Booking.com Transport Limited för plattformen, men inte själva reseupplevelsen (se A4.4 nedan).

3. Vi samarbetar med företag som tillhandahåller lokala supporttjänster (t.ex. kundsupport eller kontohantering). De

 • kontrollerar eller hanterar inte vår plattform
 • har inte sin egen plattform
 • har inte någon juridisk eller avtalsmässig relation med dig
 • erbjuder inga reseupplevelser
 • representerar inte oss eller ingår inga avtal och accepterar inga juridiska dokument i vårt namn
 • agerar inte som våra process- eller serviceleverantörer.

A4. Vår plattform

1. Vi får information från våra tjänsteleverantörer och vi kan inte garantera att allt är korrekt, men när vi tillhandahåller vår plattform iakttar vi rimlig försiktighet och agerar med god yrkessed. Såvida vi inte har misslyckats med det, eller har agerat försumligt, kan vi inte hållas ansvariga för fel, avbrott eller information som saknas. Vi gör självfallet allt vi kan för att rätta till/åtgärda detta så fort vi blir informerade.

2. Vi arbetar alltid för att förbättra våra kunders upplevelse på Booking.com. Ibland visar vi olika designer, fraser, produkter osv. för olika personer i syfte att ta reda på hur de reagerar. Därför är det inte säkert att du hittar alla tjänster eller villkor när du besöker vår plattform.

3. Vår plattform utgör inte någon rekommendation eller något stöd för en specifik tjänsteleverantör eller deras produkter, tjänster, faciliteter, fordon osv.

4. Vi är inte en part i avtalet mellan dig och tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören är enskilt ansvarig för reseupplevelsen.

5. För att göra en bokning kan du behöva skapa ett konto. Se till att alla dina uppgifter (inklusive betalnings- och kontaktuppgifter) är korrekta och uppdaterade – i annat fall är det möjligt att du inte får tillgång till dina reseupplevelser. Du ansvarar själv för allt som händer med ditt konto, så låt ingen annan använda det och håll ditt användarnamn och lösenord hemliga.

6. Vi visar dig de erbjudanden som finns tillgängliga för dig på (vad vi tror är) rätt språk för dig. Du kan när som helst byta till ett annat språk.

7. Om inte annat anges behöver du vara minst 18 år gammal för att använda plattformen.

A5. Våra värderingar

1. Du ska

 • efterleva all tillämplig lagstiftning
 • samarbeta med alla kontroller för förebyggande av bedrägeri och penningtvätt som vi behöver utföra
 • inte använda plattformen för att orsaka obehag eller göra falska bokningar
 • använda reseupplevelsen och/eller plattformen för sitt avsedda syfte
 • inte orsaka obehag eller skada eller uppträda olämpligt mot tjänsteleverantörens personal (eller någon annan, för den delen).

A6. Priser

1. När du bokar går du med på att betala kostnaden för reseupplevelsen samt alla övriga kostnader och skatter som kan tillkomma.

2. Vissa av de priser du ser kan ha rundats av till närmaste heltal. Priset du betalar baseras på det ursprungliga, ej avrundade priset (även om den faktiska skillnaden kommer att vara minimal).

3. Uppenbara fel och uppenbara tryckfel är inte bindande. Om du till exempel bokar en premiumbil eller en natt i en lyxsvit som av misstag erbjudits för 1 euro kan din bokning komma att avbokas och vi återbetalar dig belopp du eventuellt har betalat.

4. Ett överstruket pris indikerar priset för en likvärdig bokning utan tillämpad prisnedsättning ("likvärdig" innebär samma datum, samma villkor, samma kvalitet på boendet/fordonet/reseklassen osv.).

A7. Betalning

1. För vissa produkter/tjänster kräver tjänsteleverantören en förskottsbetalning och/eller en betalning under reseupplevelsen.

 • Om vi hanterar din betalning är det vi (eller i vissa fall vår affiliate) som ansvarar för att behandla betalningen och se till att din transaktion slutförs med vår tjänsteleverantör. I sådana fall utgör din betalning den slutliga regleringen av det pris som ska betalas.
 • Om tjänsteleverantören debiterar dig sker detta vanligtvis personligen i början av din reseupplevelse, men det kan även vara så (till exempel) att ditt betalkort debiteras när du bokar eller att du betalar när du checkar ut från ditt boende. Det beror på tjänsteleverantörens villkor för förskottsbetalning, vilka framgår under bokningsprocessen.

2. Om tjänsteleverantören kräver en förskottsbetalning kan den komma att debiteras eller förauktoriseras när du bokar, och den kan vara ej återbetalningsbar. Innan du bokar bör du därför kontrollera tjänsteleverantörens villkor för förskottsbetalning (som finns att tillgå under bokningsprocessen), villkor som vi inte påverkar eller ansvarar för. Det här påverkar inte dina rättigheter om du stöter på problem med din reseupplevelse. Se "Vad händer om något går fel?" (A15).

3. Om ditt betalsätt använder en annan valuta* än betalningsvalutan kan din bank eller betalsättsleverantör (eller deras betaltjänsteleverantörer) debitera dig ytterligare avgifter. Det kan till exempel ske om ditt kreditkort är i euro men ditt hotell debiterar dig i dollar. Om detta är aktuellt informerar vi dig under bokningsprocessen.

*Detta hänvisar till standardvalutan för ditt betalsätt.

4. Om du känner till eller misstänker bedrägeri eller oauktoriserad användning av ditt betalsätt kontaktar du din betalningsleverantör så snart som möjligt.

5. Om den valuta som valts på plattformen inte är samma som tjänsteleverantörens valuta kan vi

 • visa priser i din egen valuta
 • erbjuda dig alternativet att betala i din egen valuta.

6. Betala i din egen valuta. Vi (och/eller en av dina affiliates) kan ge dig möjlighet att betala för din bokning i din egen valuta (din egen lokala valuta), baserat på din plats och dina kontoinställningar. Endast för den här tjänsten gör vi det som huvudansvarig, inte som en representant för tjänsteleverantören. Där du använder den här tjänsten samtycker du till följande villkor. Dessa villkor fastställs separat från ditt avtal med tjänsteleverantören för din reseupplevelse. Tjänsteleverantören är inte delaktig i att tillhandhålla tjänsten Betala i din egen valuta och är inte en part till följande villkor. Villkoren ger dig inte några ytterligare rättigheter avseende avtalet med tjänsteleverantören. Om du väljer att betala i tjänsteleverantörens valuta gäller inte följande villkor.

 • För att undvika ovisshet kring tjänsten Betala i din egen valuta gör vi det bara möjligt för dig att betala i din egen valuta samtidigt som vi ser till att tjänsteleverantören får betalt i sin lokala valuta. Som sådan gör du inte betalningar i en valuta och tar emot betalningar i en annan valuta.
 • Om du väljer att använda tjänsten Betala i din egen valuta gäller följande för alla avgifter och debiteringar från oss när du använder tjänsten: (a) de inkluderas i valutakursen eller (b) de visas som en separat radartikel (inkluderad i det totala priset som visas, i tillämpliga fall) vid bokningstillfället.
 • Valutakursen fastställs vid tidpunkten då den totala summan (eller den uppskattade totala summan) visas vid bokningstillfället. Om tillämpligt är det totala priset som visas beloppet som vi debiterar dig. För tydligheten skull kommer däremot vissa avgifter och debiteringar som är en del av totalpriset krävas in direkt av tjänsteleverantören. Om så är fallet informerar vi dig vid bokningstillfället.
 • Om du avbokar en bokning inom tillåten avbokningsperiod återbetalar vi det belopp vi debiterade dig (inklusive tillämpliga avgifter kopplade till tjänsten Betala i din egen valuta).

7. Vi lagrar information om ditt betalsätt för framtida transaktioner efter att vi inhämtat ditt samtycke.

A8. Villkor

1. När du bokar så godkänner du de tillämpliga villkoren så som de visas under bokningsprocessen. Du hittar varje tjänsteleverantörs avbokningsvillkor och andra villkor (om ålderskrav, säkerhets-/skadedeposition, ytterligare tillägg för gruppbokningar, extrasängar, frukost, husdjur, betalkort som godtas osv.) på vår plattform: på tjänsteleverantörens informationssidor, under bokningsprocessen, i det finstilta och i bekräftelsemejlet eller på biljetten (i förekommande fall).

2. Om du avbokar en bokning eller inte dyker upp beror alla avgifter för avbokning och utebliven ankomst samt återbetalningar på tjänsteleverantörens villkor för avbokning/utebliven ankomst.

3. Visa bokningar kan inte avbokas gratis, medan andra endast kan avbokas gratis inom en viss tidsfrist.

4. Om du bokar en reseupplevelse genom att betala i förskott (inklusive alla priskomponenter och/eller en skadedeposition i förekommande fall), kan tjänsteleverantören avboka bokningen utan att meddela dig om de inte får betalt på det datum som angetts. Om de avbokar är det upp till dem huruvida eventuella ej återbetalningsbara betalningar du har gjort återbetalas. Det är ditt ansvar att se till att betalningen genomförs i tid (att dina bank-, betalkorts- eller kreditkortsuppgifter stämmer och att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto).

5. Om du tror att du inte kommer att anlända i tid bör du kontakta din tjänsteleverantör och berätta när de kan förvänta sig att du kommer. Det är ditt ansvar att se till att du är i tid. Om du inte är det ansvarar vi inte för några kostnader i samband därmed (t.ex. avbokningsavgifter eller avgifter som tjänsteleverantören kan komma att debitera).

6. Som den person som utför bokningen är det du som ansvarar för handlingarna och beteendet (i samband med reseupplevelsen) för alla som ingår i gruppen. Du ansvarar även för att inhämta deras samtycke innan du tillhandahåller deras personuppgifter.

A9. Sekretess och cookies

1. Om du bokar ett boende, ett flyg eller en sevärdhet kan du läsa våra cookie- och sekretessregler för mer information om sekretess, cookies och hur vi kan komma att kontakta dig och behandla personuppgifter

2. Om du bokar marktransport kan du läsa Rentalcars.coms sekretessregler, Cars.booking.coms sekretessregler eller Taxi.booking.coms sekretessregler för att få reda på hur vi behandlar dina personuppgifter.

A10. Förfrågningar om tillgänglighet

1. Om du har förfrågningar om tillgänglighetsanpassning

 • som gäller vår plattform och/eller våra tjänster kan du kontakta vår kundtjänst
 • som gäller din reseupplevelse (rullstolsanpassning, öppningsbara badkar osv.) kan du kontakta din tjänsteleverantör eller flygplatsen, tågstationen osv.

A11. Försäkring

1. Om du köpt försäkring via vår plattform kan du se villkoren och mer information i försäkringsdokumenten. Detta avtal gäller inte för försäkring.

A12. Genius

1. Genius-priset är ett rabatterat pris som erbjuds av deltagande tjänsteleverantörer för särskilda produkter/tjänster.

2. Genius-priser är för medlemmar i Booking.coms Genius-program. Det finns inga medlemsavgifter och det är enkelt att bli medlem – det är bara att skapa ett konto. Medlemskap och priser är inte överföringsbara. Medlemskapet är kopplat till ett specifikt konto. Medlemskapet kan även vara kopplat till specifika kampanjer eller incitament.

3. Det finns olika "Genius-nivåer" baserat på hur många genomförda bokningar av produkter och tjänster som erbjuds inom programmet som gjorts under en viss period. Varje nivå ger dig olika reseförmåner. För att nå nivå 2 måste användaren slutföra 5 bokningar inom 2 år. För att nå nivå 3 måste användaren slutföra 15 bokningar inom 2 år.

4. Följande typer av bokningar som gjorts via Booking.com är exkluderade från Genius-programmet: tjänsten "Hitta förare", kryssningar, försäkringar, lokaltrafik, gratisalternativ, erbjudande från samarbetspartner och köpta tillägg som rumsuppgraderingar, bilbarnstolar till hyrbilar och extra bagage.

5. Vi kan komma att ändra funktioner i Genius-programmet, inklusive medlemskapsnivåer, behöriga bokningstyper som räknas in Genius-statusen och det sätt på vilket programmet är strukturerat.

6. För att säkerställa att programmet är rättvist och säkert kan vi komma att undersöka fall av bedrägeri, missbruk eller överträdelse. Detta kan resultera i att ett medlemskap avslutas och att intjänade förmåner förloras.

7. Mer information finns på https://www.booking.com/genius.html.

A13. Belöningar, kredit och Wallet

1. Vi kan utfärda belöningar till dig efter vårt gottfinnande och underställt (a) villkoren här i A13 och (b) särskilda belöningskriterier som gäller. Om vi gör något skrivfel när vi (i) beräknar dina belöningar eller (ii) konverterar valutor i samband med dina belöningar kan vi alltid ändra eller korrigera de saldon som visas.

2. Så här får du belöningar. Du kan, till exempel, tjäna ihop till och få en belöning om du bokar och genomför boendevistelser med tjänsteleverantörer som deltar, eller om du genomför ett visst antal behöriga bokningar inom en angiven tidsperiod. Tänk på att antalet/mängden belöningar varierar beroende på marknadsföringskampanj. Vi tillhandahåller detaljer om att tjäna ihop till/använda belöningar när de blir tillgängliga för dig.

3. Här hittar du dina belöningar. Om och när du får belöningar kan du hantera och använda dem från din Wallet som skapas automatiskt när du skapar ett verifierat konto. Du hittar Wallet i din kontomeny och du måste vara inloggad för att få åtkomst till den. Om du behöver göra något för att få en belöning berättar vi hur (via kontoaviseringar, push-notiser och/eller mejl). När du har belöningar i din Wallet tillhandahåller vi villkoren för att använda dem.

4. Typer av belöningar. Även om vi endast tilldelar belöningar i form av (a) kredit och (b) värdekuponger i din Wallet kan du använda din Wallet för att följa behandlingen av (c) andra typer av belöningar (t.ex. cashback till betalkort) från oss. Vi informerar dig om allt du behöver veta om att ta emot varje belöning vid lämplig tidpunkt.

5. Så här får du kredit. Kredit utfärdas oftast som ett resultat av att du fått en belöning men vi kan utfärda kredit av andra anledningar.

6. Här hittar du din kredit. Dina belöningar sparas alltid i din Wallet tills du använder dem. Saldot i Wallet visar hur mycket du har och kan använda till behöriga bokningar. Du kan också ta del av detaljerad information, till exempel när du tjänade ihop till dina belöningar, när de tilldelades dig och när de upphör att gälla. Om du har rätt till kontant kredit får du även information om hur du överför dem till ett kredit- eller betalkort (vissa kortmärken).

7. Typer av kredit. Varje belöningstyp har en egen uppsättning användningsvillkor. Generellt kan belöningar bara användas för reseupplevelser som accepterar Wallet-betalningar. Resekredit kan användas för olika bokningar, men värdekuponger kan bara användas för specifika bokningar som anges i varje värdekupongs regler och villkor. Kontant kredit kan användas på samma sätt som resekredit eller överföras till ett kredit- eller betalkort (vissa kortmärken).

Vi förbehåller oss rätten att göra revision av alla eventuella konton i Belöningar & Wallet-programmet när som helst och utan att förvarna medlemmen, för att säkerställa att Belöningar & Wallet-programmet efterlevs eller utreda (påstått) bedrägeri eller missbruk.

Belöningar: behörighet

8. För att ta emot belöningar av oss, oavsett typ, måste du vid tidpunkten för kvalificering och användning

 • ha ett verifierat konto hos oss
 • vara minst 18 år gammal
 • uppfylla de särskilda belöningskriterierna
 • inte bryta mot villkoren för "Belöningar & Wallet"
 • ha ett giltigt betalkort om du behöver kvalificera dig för cashback-belöningar till betalkort.

9. När du har möjlighet att tjäna ihop till en belöning förklarar de särskilda belöningskriterierna hur (och om) du kan kvalificera dig för den. De här kriterierna kan innehålla men behöver inte vara begränsade till

 • tidsberoende restriktioner (t.ex. erbjudanden med utgångsdatum)
 • plattformsbegränsningar (t.ex. kampanjkoder som endast kan användas i vår app)
 • boendetjänstbegränsningar (t.ex. erbjudanden som endast kan användas hos vissa tjänsteleverantörer)
 • en minsta summa (t.ex. en belöning som du bara får när du betalar ett visst minimibelopp för en bokning) och
 • ett maximalt belöningsvärde (för både monetära och icke-monetära belöningar).

10. Belöningar kan inte säljas, belastas eller överföras på något sätt till en tredje part. Om en kontoinnehavare avlider avslutas personens konto och eventuella väntande eller tillgängliga belöningar i personens Wallet annulleras.

Belöningar: Kredit och värdekuponger

11. Du kan använda valfri resekredit och/eller kontant kredit som du har för att täcka kostnader för en behörig bokning på plattformar som deltar (t.ex. www.booking.com eller ett koncernföretags webbplats). Du kan däremot bara använda en värdekupong per bokning. Om du har flera värdekuponger i din Wallet kan du inte kombinera värdet av dem och använda det till en bokning.

12. Om bokningen kostar mindre än det du har i belöningar sparas de belöningar du inte använder i din Wallet tills utgångsdatum passeras, såvida inget annat anges i regler och villkor för varje belöning.

13. Om reseupplevelsen kostar mer än det du har i belöningar måste du betala återstående belopp med ett annat betalsätt. Om du inte gör det i tid kan vi komma att avboka din bokning och återföra dina belöningar till din Wallet med bibehållna villkor, samt utgångsdatum.

14. Du kan använda både kredit och värdekuponger samtidigt på behöriga bokningar. Vi gör vårt bästa för att låsa upp besparingar åt dig, men det är ditt ansvar att hantera hur belöningarna används. Om du har flera belöningar av samma typ väljs belöningen med kortast utgångsdatum som standard vid betalningsbekräftelsen. Du kommer förmodligen inte välja att använda kredit med senare utgångsdatum först, men det är helt upp till dig vilken värdekupong du vill använda först.

15. Om du avbokar en reseupplevelse som du redan betalat för (delvis eller i sin helhet) med belöningar är det tjänsteleverantörens avbokningsvillkor som avgör om dina pengar och/eller dina belöningar återbetalas. Vårt kundtjänstteam kan återbetala alla belöningar som du är berättigad till.

16. Du kan överföra kontant kredit (men inte resekredit) till kredit- eller betalkort av vissa märken.

17. Standardvalutan för din Wallet avgörs utifrån din plats, din vistelseort eller en annan valuta som vi väljer. Om du får belöningar i en annan valuta konverterar vi dem till standardvalutan i din Wallet, eller en annan valuta som vi väljer, med vår växlingskurs.

18. Om en belöning utfärdades för att du bokade en reseupplevelse kommer tillhörande belöningar som inte använts att tas bort från din Wallet om reseupplevelsen avbokas.

19. Vi förbehåller oss rätten att annullera alla belöningar som erhållits genom bedrägeri eller missbruk, utan föregående meddelande.

20. Om du anser att du inte fått en belöning som du borde ha fått kan du kontakta vår kundtjänst senast 12 månader efter att du gjorde det som du anser berättigade dig till belöningen. Tillhandahåll alla stödjande handlingar du har. Om du inte gör det inom 12 månader blir du automatiskt oberättigad till belöningen och kan inte göra anspråk på den.

21. All kredit har ett förfallodatum. Du hittar det i aktiviteten Belöningar & Wallet i din Wallet. Om du har belöningar som snart går ut kan vi välja att meddela dig via mejl och push-notiser.

För vissa produkter/tjänster kräver tjänsteleverantören en förskottsbetalning och/eller en betalning under reseupplevelsen. Tänk på att om Wallet-betalningar har använts (till exempel om du väljer att betala senare för en boendebokning) debiterar vi din Wallet för de valda belöningarna under bokningsbekräftelsen – så att dina belöningar används direkt – medan återstående belopp debiteras i enlighet med betalningsvillkoren för din bokning.

Wallet

22. All data, inklusive personuppgifter, behandlas i enlighet med våra sekretessregler och tillämpliga lagar och regler om dataskydd. De delas inom företagsgruppen eller med tjänsteleverantörer, beroende på vad som krävs av Wallet-programmet. Förlorade, stulna eller utgångna belöningar ersätts inte.

23. Dina skyldigheter:

 • Du ansvarar för att se till att alla uppgifter är (och förblir) korrekta, fullständiga och uppdaterade.
 • Du ansvarar för att hålla inloggningsuppgifterna till ditt konto säkra för att skydda din Wallet.

24. Om du inte följer reglerna i detta avsnitt kan vi komma att automatiskt suspendera eller stänga din Wallet.

25. Du får inte använda din Wallet eller dina belöningar på något sätt som är vilseledande, orättvist, skadligt eller olagligt.

26. Vi kan komma att åsidosätta eller använda en viss del av eller alla dina belöningar för att reglera anspråk som vi (eller ett företag i gruppen) har mot dig. Vi kan göra detta när som helst och utan att meddela det i förväg.

27. Vi kan komma att ändra, suspendera eller avsluta enskilda eller samtliga aspekter av Wallet- eller belöningsprogrammet. Specifikt kan vi komma att ändra

 • dessa villkor för belöningar och Wallet
 • behörighetskriterier
 • vilka belöningar vi tillhandahåller.

28. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig i förväg innan vi utför några ändringar eller slutar att erbjuda Wallet-tjänsten helt och hållet.

29. Om vi slutar att erbjuda Wallet-tjänsten kommer alla belöningar som inte förfallit att vara giltiga i 12 månader till.

A14. Immaterialrätt

1. Om inget annat anges tillhör alla rättigheter i vår plattform (teknik, innehåll, varumärken, utseende och känsla osv.) Booking.com (eller dess licenstagare), och genom att använda vår plattform godkänner du att endast göra det i dess avsedda syfte och i enlighet med de krav som anges nedan i punkterna A14.2 och A14.3.

2. Du har inte tillåtelse att övervaka, kopiera, skrapa/crawla, ladda ner, återge eller på annat sätt använda något på vår plattform i något kommersiellt syfte utan skriftlig tillåtelse från Booking.com och dess licenstagare.

3. Vi håller noga koll på varje besök på vår plattform och blockerar alla (och alla automatiserade system) som vi misstänker

 • utför ett orimligt antal sökningar
 • använder någon enhet eller programvara för att samla in priser eller annan information
 • gör något som orsakar otillbörlig belastning på vår plattform.

4. Genom att ladda upp en recension/bild till vår plattform bekräftar du att den uppfyller våra Standarder och riktlinjer för innehåll och att

 • den är rättvisande (du har till exempel inte ändrat bilden eller laddat upp en bild av ett annat boende)
 • den inte innehåller några virus
 • du har tillåtelse att dela den med oss
 • du äger (eller har behörighet att använda) immaterialrätt som den innehåller
 • vi har tillåtelse att använda den på vår plattform och för andra marknadsföringssyften (inklusive marknadsföring och reklam) på alla medier, världen över – tills du ber oss att sluta använda den
 • den inte inkräktar på andra personers rätt till integritet
 • du tar fullt ansvar för eventuella juridiska anspråk mot Booking.com relaterade till den.

5. För att förtydliga: vi är inte ansvariga för någon bild som laddas upp på vår plattform och vi har tillåtelse att ta bort alla bilder efter eget gottfinnande (om vi till exempel skulle identifiera att en bild inte uppfyller ovanstående kriterier).

A15. Vad händer om något går fel?

1. Om du har en fråga eller ett klagomål kan du kontakta vår kundtjänst. Det kan du göra genom att gå in på din bokning, via vår app eller via hjälpsidan (där du även hittar användbara frågor och svar). Du kan hjälpa oss med att hjälpa dig så snabbt som möjligt genom att tillhandahålla

 • ditt bekräftelsenummer för bokningen, dina kontaktuppgifter, din Booking.com-pinkod (om du har en) och den mejladress du använde vid bokningen
 • en sammanfattning av problemet, inklusive hur du vill att vi hjälper dig
 • eventuella stödjande handlingar (bankutdrag, foton, kvitton osv.).

2. Alla frågor och klagomål samlas in, och de mest brådskande får högst prioritet.

3. Om du är medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du eventuellt klaga via Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ec.europa.eu/odr). Det beror på vad ditt klagomål gällde:

 • Om det rörde ett boende, ett flyg eller en sevärdhet kan du använda plattformen för tvistlösning online.
 • Om det rörde marktransport så kan du inte det (eftersom marktransport bokas med Booking.com Transport Limited och Storbritannien har lämnat EU).

4. Om du är medborgare i Tjeckien och inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du klaga till den tjeckiska handelsinspektionsmyndigheten – det centrala inspektoratet, ADR-avdelningen, med huvudkontor på Štěpánská 15, Prag 2, postnummer: 120 00, mejl: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Om du är medborgare i Brasilien och inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du klaga via den brasilianska federala plattformen för konsumenttvistlösning (consumidor.gov.br/).

6. Vi försöker lösa tvister med dig och är inte skyldiga att underställa oss alternativa procedurer för tvistlösning som hanteras av oberoende aktörer.

7. Du kan även ta rättsliga förfaranden till behörig domstol. Se "Tillämplig lag och forum" (A19) för mer information.

A16. Kommunikation med tjänsteleverantören

1. Vi kan hjälpa dig att kommunicera med din tjänsteleverantör, men det innebär inte att vi ansvarar för reseupplevelsen eller saker som tjänsteleverantören gör/inte gör. Vi kan inte garantera att de läser det du skriver till dem eller att de gör det du ber dem om. Det faktum att du kontaktar dem eller att de kontaktar dig innebär i sig inte att du har någon grund för rättsliga åtgärder. Om du behöver hjälp kontaktar du oss via vår hjälpsida.

A17. Åtgärder mot oacceptabelt beteende

1. Om du bryter mot de här villkoren (däribland våra värderingar och våra Standarder och riktlinjer för innehåll) eller inte följer tillämpliga lagar och regler har vi rätt att

 • stoppa dig från att göra bokningar
 • avboka bokningar du har gjort
 • stoppa dig från att använda

  • vår plattform
  • vår kundtjänst
  • ditt konto.

2. Om vi avbokar en bokning är det inte säkert att du har rätt till en återbetalning (det beror på omständigheterna). Vi kan meddela dig varför vi har avbokat din bokning om det inte (a) bryter mot tillämplig lagstiftning och/eller (b) hindrar eller försvårar identifiering eller förhindrande av bedrägeri eller annan olaglig verksamhet. Om du anser att vi avbokat din bokning på felaktiga grunder kan du kontakta vår kundtjänst.

A18. Begränsning av ansvar

1. Inget i de här villkoren begränsar vår (eller tjänsteleverantörens) ansvarsskyldighet (i) om vi (eller dem) har varit försumliga, vilket har lett till dödsfall eller personskada; (ii) i händelse av bedrägeri eller bedräglig framställning; (iii) avseende grov vårdslöshet eller uppsåtligt opassande uppförande; eller (iv) om sådan ansvarsskyldighet inte kan begränsas eller uteslutas på laglig grund.

2. Om du bryter mot de här villkoren och/eller tjänsteleverantörens villkor ansvarar vi inte för några kostnader som uppstår därav.

3. Vi är inte ansvariga för

 • förluster eller skador som var rimligen förutsebara när du genomförde din bokning eller på annat sätt ingick dessa avtalsvillkor eller
 • händelser som rimligen låg bortom vår kontroll.

4. Vi ger inga löften avseende tjänsteleverantörens produkter och tjänster förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, till exempel i Avsnitt A4.

5. I den utsträckning som lagen tillåter är vi (eller en eventuell tjänsteleverantör) som mest ansvariga för rimligen förutsebara förluster eller skador i samband med din(a) bokning(ar) (oavsett om det rör sig om en händelse eller en rad sammanhängande händelser).

6. För att förtydliga: det här avtalet är mellan dig och oss. Inget i detta avtal berättigar någon tredje part annan än tjänsteleverantören till något.

7. Du kan vara skyddad av obligatoriska konsumentskyddslagar och -regler som garanterar dig rättigheter som inget företags villkor kan åsidosätta. Om de lagarna och reglerna skiljer sig från det här avtalet har sådana obligatoriska konsumentskyddslagar och -regler företräde.

A19. Gällande lag och forum

1. Detta avtal regleras av nederländsk lagstiftning (när det gäller boenden, flyg eller sevärdheter) eller engelsk lagstiftning (när det gäller hyrbilar och privat transport/kollektivtrafik). Du kan även förlita dig på din nationella konsumentlag om du är konsument och lever i ett land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz (Europa).

Om du är konsument och lever utanför Europa styrs detta avtal av nederländsk lagstiftning (när det gäller boenden, flyg eller sevärdheter) eller engelsk lagstiftning (när det gäller hyrbilar och privat transport/kollektivtrafik), i den utsträckning som det tillåts av obligatorisk lokal (konsument)lagstiftning.

2. Om du är konsument och lever i Europa (enligt definitionen ovan)

 • kan du väcka talan mot oss

  • i domstolarna i landet du lever i, eller
  • i domstolarna i Amsterdam (när det gäller boenden, flyg eller sevärdheter) eller i England och Wales (när det gäller hyrbilar och privat transport/kollektivtrafik).
 • Vi kan väcka talan mot dig i domstolarna i landet du lever i.

Om du är konsument och lever utanför Europa ska alla tvistemål uteslutande skickas in till behöriga domstolar i Amsterdam (för boende, flyg eller sevärdheter) eller England och Wales (för hyrbilar och privat transport/kollektivtrafik), i den utsträckning som det tillåts av obligatorisk lokal (konsument)lagstiftning.

A20. Sammanlänkade researrangemang

1. Om du

 • efter att ha valt och betalat för en resetjänst bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester under samma besök på plattformen, eller
 • bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via en länk som du får från oss inom 24 timmar efter att ha fått bekräftelsen på din inledande bokning hos oss

så omfattas du INTE av de rättigheter som gäller för paket enligt EU:s direktiv (EU) 2015/2302 eller Storbritanniens regler för paketresor och sammanlänkade researrangemang från 2018 (som tillsammans kallas "kraven för paketresor"). Vi ansvarar därför inte för korrekt utförande av dessa resetjänster. Vid problem bör du kontakta relevant tjänsteleverantör.

2. I endera av dessa fall kommer resetjänsterna att utgöra en del i ett sammanlänkat researrangemang och inte ett paket. I så fall har Booking.com i enlighet med lagstiftning från EU och Storbritannien vidtagit skyddsåtgärder för att återbetala dina betalningar till Booking.com för tjänster som inte utförs på grund av Booking.coms insolvens. Observera att detta inte ger någon återbetalning vid insolvens för den relevanta tjänsteleverantören.

3. Booking.com har frivilligt utvidgat det här insolvensskyddet till kunder utanför EU och Storbritannien som har bokat flera resetjänster via Booking.com som utgör sammanlänkade researrangemang i den betydelse som avses i kraven för paketresor. Den här utvidgningen gäller endast för betalningar som emottagits av Booking.com.

4. Booking.com har tagit insolvensskydd i form av en bankgaranti hos Deutsche Bank som administreras av Sedgwick International UK för alla medel som betalas direkt till Booking.com.

5. Resenärer kan kontakta Sedgwick International UK om tjänsterna nekas på grund av Booking.coms insolvens.

6. Observera: Detta insolvensskydd omfattar inte avtal med andra parter än Booking.com som kan utföras trots Booking.coms insolvens.

7. Se direktiv (EU) 2015/2302 så som det har införlivats i nationell lagstiftning i Europeiska Unionen eller i Storbritannien.

A21. Ändringsklausul

1. Vi kan göra ändringar i avtalet. Om ändringarna är väsentliga informerar vi dig innan ändringarna träder i kraft, såvida inte ändringarna krävs av tillämplig lag.

2. Om du inte accepterar ändringarna ska du inte använda vår plattform.

3. Om du fortsätter att använda vår plattform efter att de föreslagna ändringarna har trätt i kraft anses du ha accepterat det reviderade avtalet.

4. Befintliga bokningar fortsätter att styras av avtalsvillkoren som gällde när bokningen genomfördes.

B. Boenden

B1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till boenden. Det tillämpas tillsammans med avsnitt A (vilket tillämpas för alla reseupplevelser).

B2. Avtalsförhållande

1. När du genomför en bokning (eller gör en bokningsförfrågan) gör du det direkt med tjänsteleverantören – vi är inte en avtalspart.

2. Booking.com B.V. äger och driver plattformen.

3. Vår plattform visar bara boenden som har en affärsrelation med oss (i vissa fall via ett partnerföretag, se Erbjudande från samarbetspartner under B7.2 nedan) eller med våra anslutningsleverantörer och det är inte säkert att plattformen visar alla deras produkter eller tjänster.

4. Information om Tjänsteleverantörerna (t.ex. faciliteter, husregler och hållbarhetsåtgärder) samt deras Reseupplevelser (t.ex. priser, tillgänglighet och avbokningsvillkor) baseras på vad de uppger för oss.

B3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina boenden – och du kan söka efter, jämföra och boka dem. Vi erbjuder anpassade upplevelser baserade på hur du använder vår plattform (samt vad du berättar för oss), så att du kan boka det perfekta boendet med oss. På vår plattform kan du hitta boenden över hela världen och sökresultaten gör det enklare att hitta boendet som passar dig bäst.

2. När du har bokat ditt boende bekräftar vi uppgifterna för din bokning för både dig och tjänsteleverantören, inklusive namnen på gästerna.

3. Beroende på villkoren för din bokning kan du ändra eller avboka den om du önskar det. Kontakta oss via hjälpsidan (tillgänglig dygnet runt) om du behöver hjälp med något.

B4. Det behöver du göra

1. Fyll i alla dina kontaktuppgifter korrekt så att vi och/eller tjänsteleverantören kan ge dig information om din bokning och kontakta dig vid behov.

2. Läs noggrant igenom detta avtal och de villkor som visas under bokningsprocessen.

3. Ta hand om boendet och dess inredning, armaturer, elektronik och annat innehåll och lämna det i samma skick som du fann det. Om något går sönder, blir skadat eller går förlorat bör du att rapportera det till personalen på plats (så snart du kan och definitivt innan du checkar ut).

4. Håll boendet och dess innehåll säkert under din vistelse. Lämna till exempel inte dörrar eller fönster olåsta.

B5. Pris och betalning

1. Se avsnitten "Priser" (A6) och "Betalning" (A7) ovan.

B6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Se avsnittet "Villkor" (A8) ovan.

B7. Vad mer behöver du veta?

Vi matchar priset

1. Vi vill att du ska få bästa möjliga pris varje gång. Om du efter att ha bokat ditt boende hos oss skulle hitta samma boende (med samma villkor) billigare på en annan webbplats, lovar vi att återbetala mellanskillnaden i enlighet med reglerna och villkoren för Vi matchar priset.

Erbjudande från samarbetspartner

2. Vissa erbjudanden på vår plattform är markerade som "Erbjudande från samarbetspartner", vilket innebär att de kommer från en samarbetspartner till Booking.com i stället för direkt från en tjänsteleverantör. Om inget annat anges gäller följande för erbjudanden från samarbetspartner som du bokar:

 • De måste betalas vid bokningstillfället.
 • De kan inte ändras. Om gratis avbokning erbjuds kommer du dock att kunna avboka erbjudandet gratis så länge du gör det i tid.
 • De går inte att kombinera med andra erbjudanden (kampanjer, incitament eller belöningar).
 • De kan inte betygsättas eller recenseras på vår plattform.

Prisincitament från Booking.com

3. Några av de prisnedsättningar du ser finansieras av oss, inte tjänsteleverantören. Vi betalar helt enkelt en del av kostnaden själva.

Bokningsförfrågan

4. I vissa fall hittar du en knapp märkt "Skicka bokningsförfrågan" på boendesidan. Om du väljer det här alternativet förklarar vi hur det fungerar (på skärmen och/eller via mejl).

Regler vid skada

5. När du bokar kan du se att vissa tjänsteleverantörer refererar till "regler vid skada". Det innebär följande om någon i din grupp tappar bort eller skadar något:

 • Du ska informera tjänsteleverantören.
 • I stället för att debitera dig direkt har tjänsteleverantören 14 dagar på sig att skicka in en begäran om skadeersättning via vår plattform under ditt bokningsnummer.
 • Om de gör det informerar vi dig så att du kan lämna eventuella kommentarer till oss och ange huruvida du godkänner debiteringen.

  • Om du godkänner den så debiterar vi dig åt dem.
  • Om du inte godkänner den så undersöker vi saken och beslutar om vi ska diskutera frågan ytterligare.

6. Under Regler vid skada finns det en begränsning för hur mycket tjänsteleverantören kan debitera dig via vår plattform (begränsningen visas när du bokar). Tjänsteleverantören kan däremot inleda ett rättsligt anspråk gentemot dig utanför tillämpningsområdet för regler vid skada. I dessa fall gäller inte begränsningen.

7. Alla betalningar du gör sker mellan tjänsteleverantören och dig – vi organiserar den bara åt tjänsteleverantören.

8. Reglerna vid skada gäller inte allmän rengöring, normalt slitage, brott (såsom stöld) eller icke-fysiska skador (t.ex. böter för rökning eller husdjur).

9. Tjänsteleverantören kan kräva en skadedeposition före eller vid incheckning. Om de gör det så berättar vi det när du bokar – men det har inget att göra med reglerna vid skada. Vi kommer inte att vara inblandade i eventuella finansiella överenskommelser i samband med skadedepositioner.

Hur vi jobbar

10. Ta en titt på Hur vi jobbar, vilket också är en del av våra villkor, för information om recensioner, rankning, hur vi tjänar pengar (och mer).

C. Sevärdheter

C1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till sevärdheter. Det tillämpas tillsammans med avsnitt A (vilket tillämpas för alla reseupplevelser).

C2. Avtalsförhållande

1. Vi varken säljer, återförsäljer, erbjuder eller tillhandahåller några sevärdheter å våra egna vägnar – när du bokar en sevärdhet ingår du ett avtal direkt med (a) tjänsteleverantören eller (b) en tredjepartsförmedlare (om de återförsäljer sevärdheten), enligt vad som anges under bokningsprocessen.

2. Vi agerar endast som plattform och är inte involverade i villkoren från tjänsteleverantören/tredjepartsförmedlaren. Vi ansvarar inte för din biljett och har inget ansvar gentemot dig i relation till bokningen, med undantag för vad som beskrivs i de här villkoren.

C3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer och (i vissa fall) tredjepartsförmedlare kan marknadsföra och sälja reseupplevelser – och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. När du bokat din sevärdhet tillhandahåller vi dig och tjänsteleverantören/tredjepartsförmedlaren (som tillämpligt) information om bokningen; om tjänsteleverantören/tredjepartsförmedlaren behöver mer än ditt namn så talar vi om det för dig vid bokningstillfället.

3. Beroende på villkoren för din bokning kan du ändra eller avboka den om du önskar det. Kontakta oss via hjälpsidan (tillgänglig dygnet runt) om du behöver hjälp med något.

C4. Det behöver du göra

1. Du måste fylla i alla dina kontaktuppgifter korrekt så att vi och/eller tjänsteleverantören/tredjepartsförmedlaren (som tillämpligt) kan ge dig information om din bokning och kontakta dig vid behov.

2. Du måste läsa och godkänna vårt avtal och villkoren från tjänsteleverantören/tredjepartsförmedlaren (som visas vid bokningstillfället) – och bekräfta att ett brott mot dem kan leda till ytterligare debiteringar och/eller att din bokning avbokas.

C5. Pris och betalning

1. När du bokar en sevärdhet organiserar vi din betalning. Information om hur det här fungerar (inklusive relaterade rättigheter och skyldigheter) finns i avsnittet "Betalning" (A7) ovan.

C6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Se avsnittet "Villkor" (A8) ovan.

C7. Vad mer behöver du veta?

Hur vi jobbar

1. Ta en titt på Hur vi jobbar, vilket också är en del av våra villkor, för information om recensioner, rankning, hur vi tjänar pengar (och mer).

D. Biluthyrning

D1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till biluthyrning. Det tillämpas tillsammans med avsnitt A (vilket tillämpas för alla reseupplevelser).

D2. Avtalsförhållande

1. Biluthyrningssidorna på den här plattformen drivs av Booking.com Transport Limited. Företaget är registrerat i England och Wales (Nummer: 05179829) på följande adress: 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Storbritannien). Momsnummer: GB 855349007. Det innebär att du godkänner att bokningsprocessen med Booking.com Transport Limited omfattas av dessa villkor – även om din faktiska hyrbil omfattas av hyresavtalet med din tjänsteleverantör (som du signerar vid upphämtning).

2. När du bokar en hyrbil är din bokning antingen (a) med oss eller (b) direkt med tjänsteleverantören. I båda fallen gäller följande:

 • Vårt avtal styr bokningsprocessen; när vi skickar din bokningsbekräftelse ingår du ett avtal med oss.
 • Hyresavtalet styr själva uthyrningen; när du skriver på det på uthyrningsplatsen så ingår du ett avtal med tjänsteleverantören (men du får se och godkänna de viktigaste villkoren i det medan du bokar din bil).

Tjänsteleverantör i avsnitt D hänvisar till hyrbilsföretaget som tillhandahåller bilen.

3. I de flesta fall får du din bokningsbekräftelse så snart du slutfört din bokning, men om tjänsteleverantören inte omedelbart bekräftar din hyrbil så drar vi ingen betalning eller skickar någon bokningsbekräftelse förrän de har gjort det.

4. Om något inte stämmer överens mellan detta avtal och hyresavtalet är det hyresavtalet som gäller.

5. Huvudföraren (föraren vars uppgifter angavs under bokningsprocessen) är den enda person som kan ändra eller avboka bokningen eller prata om den med oss, såvida inte föraren meddelar att de utser en annan person till att göra det.

D3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina reseupplevelser – och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. Vi garanterar inte exakt det märke och den modell som du bokar (om vi inte uttryckligen säger det). Frasen "eller liknande" innebär att du kan få en liknande bil (dvs. samma storlek, med samma sorts växellåda osv.). Bilderna av bilen är med andra ord endast illustrativa.

3. När du har bokat din hyrbil

 • ger vi tjänsteleverantören bokningsuppgifterna (t.ex. huvudförarens namn och telefonnummer)
 • bekräftar vi upphämtningen (t.ex. tjänsteleverantörens kontaktuppgifter och information om vad du behöver ha med dig).

D4. Det behöver du göra

1. Du måste ange alla uppgifter vi behöver för att genomföra din bokning (kontaktuppgifter, upphämtningstid osv.).

2. Du måste läsa och godkänna att följa detta avtal och hyresavtalet och bekräfta att om du bryter mot dem

 • kan du behöva betala ytterligare avgifter
 • kan din bokning komma att avbokas
 • kan personalen på plats vägra att lämna över nycklarna.

3. Du måste kontrollera de specifika kraven för din hyra, eftersom flera uppgifter (körkortskraven, storleken på skadedeposition, den nödvändiga dokumentationen, de betalkort som accepteras osv.) varierar beroende från hyra till hyra. Se därför till att du noggrant läser igenom

 • detta avtal
 • de viktigaste villkoren i hyresavtalet, som du ser när du bokar
 • själva hyresavtalet, som du får vid upphämtning.

4. Du måste befinna dig vid uthyrningsdisken på upphämtningstiden (vissa tjänsteleverantörer har dock en "respittid" om du skulle bli försenad). Om du anländer efter den avtalade upphämtningstiden (och efter respittiden, om en sådan finns) är det inte säkert att bilen fortfarande finns att tillgå och det är heller inte säkert att du får en återbetalning från tjänsteleverantören. Se hyresavtalet för mer information (när du bokar bilen läser du "Viktig info" med bland annat respittid som du kan godkänna vid bokningstillfället). Om du tror att du kommer att bli sen är det viktigt att du kontaktar tjänsteleverantören eller oss, även om det beror på en flygförsening och du har angett ditt flightnummer.

5. De viktigaste villkoren för din hyra anger vad huvudföraren behöver ha med sig vid upphämtning. Du måste se till att de har med sig allt de behöver när de kommer för att hämta upp bilen (t.ex. körkort, nödvändiga id-handlingar och ett betalkort i eget namn med tillräckliga medel för att täcka skadedepositionen).

6. Du måste se till att huvudföraren är både kvalificerad och kapabel att köra bilen.

7. Du måste visa personalen på plats giltiga körkort för varje förare, som de måste ha haft i minst 1 år (eller längre, i många fall). Om förare förekommer i belastningsregistret för trafikbrott ska detta meddelas så snart det kommer till din kännedom, eftersom tjänsteleverantören kanske inte låter dem köra.

8. Du måste se till att alla förare med ett körkort från England, Skottland eller Wales får en körkortskontrollkod som inte är äldre än 21 dagar vid upphämtning.

9. Du måste se till att alla förare har sitt eget internationella förartillstånd (om så behövs) samt sitt eget körkort. Observera att alla förare måste ha sitt körkort (och internationellt förartillstånd, om det behövs) med sig hela tiden.

10. Du måste se till att varje barn vid behov har en lämplig bilbarnstol.

11. Om något går fel under din hyresperiod (olycka, motorfel osv.)

 • måste du kontakta tjänsteleverantören
 • får du inte auktorisera några reparationer utan godkännande från tjänsteleverantören (såvida det inte tillåts i hyresavtalet)
 • måste du behålla alla handlingar (reparationsfakturor, polisrapporter osv.) för att dela dem med oss/tjänsteleverantören/ett försäkringsbolag.

D5. Pris och betalning

1. Booking.com Transport Limited ordnar med betalningen för din bokning. Information om vår betalningsprocess finns i avsnittet "Betalning" (A7) ovan.

Ytterligare kostnader och avgifter

2. I många fall tar tjänsteleverantören ut en avgift för varje förare som är under en viss ålder (t.ex. 25 år). I vissa fall kan de ta ut en avgift för varje förare över en viss ålder (t.ex. 65 år). När du bokar på vår plattform måste du ange ålder för huvudföraren så att vi kan visa dig information om eventuella åldersrelaterade avgifter – som du i så fall betalar vid upphämtning.

3. I många fall debiterar tjänsteleverantören dig en extraavgift om du lämnar bilen på en annan plats. Om du avser att göra det behöver du ange avlämningsplatsen när du bokar så att vi kan berätta för dig om det är möjligt och visa dig information om en eventuell envägsavgift – som du i så fall betalar vid upphämtning.

4. I många fall debiterar tjänsteleverantören dig en gränsavgift om du tar bilen till ett annat land/en annan delstat/en ö. Om du avser att göra detta är det viktigt att du berättar för oss och/eller tjänsteleverantören så snart som möjligt (det måste ske innan upphämtning).

5. Priset för din hyra beräknas baserat på 24-timmarsenheter, så en hyresperiod på 25 timmar kostar exempelvis lika mycket som en hyresperiod på 48 timmar.

6. Om du efter upphämtning bestämmer dig för att du vill behålla bilen längre ska du kontakta tjänsteleverantören. Leverantören meddelar dig hur mycket det skulle kosta och du ingår ett nytt avtal med dem. Om du lämnar bilen sent utan att ha kommit överens om det så kan de också komma att debitera en ytterligare avgift.

Tillägg

7. I vissa fall måste du betala för valfria tillägg (bilbarnstol, GPS, vinterdäck osv.) när du bokar din bil – vilket innebär att du är garanterad att få dem vid upphämtning.

8. I andra fall ber du helt enkelt om tillägg när du bokar bilen – i så fall

 • betalar du för dem vid upphämtning
 • kan tjänsteleverantören inte garantera att de kommer att finnas tillgängliga.

D6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Vi går utöver våra juridiska skyldigheter. Även om lokala lagar inte kräver att vi erbjuder specifika avbokningsrättigheter så garanterar vi att vi kommer att hedra våra återbetalningsvillkor om du avbokar din bokning.

2. Följande villkor för avbokning och ändringar gäller för alla bokningar förutom

 • bokningar med Dollar eller Thrifty som gjordes innan den 26 januari 2021 (kontrollera dina hyresvillkor)
 • bokningar som är märkta som "ej återbetalningsbara" (du kan inte ändra en ej återbetalningsbar bokning och du får ingen återbetalning om du avbokar den).

Avbokningar

3. Om du avbokar:

 • MER ÄN 48 timmar innan din hyresperiod börjar får du en fullständig återbetalning.
 • MINDRE ÄN 48 timmar innan, eller när du är vid uthyrningsplatsen, betalar vi tillbaka det som du betalat minus kostnaden för 3 dagars hyra – så du får ingen återbetalning om du bokade hyrbilen i 3 dagar eller mindre.
 • EFTER att din hyresperiod skulle ha börjat (eller om du inte dyker upp) får du ingen återbetalning.

4. Personalen på plats kan neka dig bilen om (till exempel)

 • du inte anländer i tid
 • du inte är kvalificerad att hyra bilen
 • du saknar nödvändiga dokument
 • huvudföraren inte har ett betalkort i eget namn med tillräckliga medel för bilens skadedeposition.

Se "Viktig information" när du bokar, eller hyresavtalet som du signerar vid disken, för mer information om tjänsteleverantörens regler.

Om de nekar dig bilen ringer du oss direkt från uthyrningsdisken för att avboka så att vi kan återbetala dig det du betalat, minus kostnaden för 3 dagars bilhyra. Om du inte ringer oss blir avbokningsavgiften hela kostnaden för din bilhyra, såvida du inte kan bevisa att situationen har kostat oss betydligt mindre än det.

Ändringar (av din bokning)

5. Du kan när som helst ändra din bokning innan du ska hämta upp bilen.

6. I de flesta fall är det enklast att göra det via appen eller vår webbplats (under "Hantera bokning").

7. Det tillkommer ingen administrationsavgift för att ändra din bokning, men de ändringar du gör kan påverka priset för hyran. Ibland är det endast möjligt att ändra en bokning genom att avboka den och göra en ny bokning. I sådana fall kan vi komma att debitera dig en avbokningsavgift å hyrbilsföretagets vägnar.

8. Om en ändring av din bokning skulle ändra priset eller ge upphov till en avbokningsavgift så informerar vi dig om det i förväg.

Ändringar som utförs av oss

9. Om vi/tjänsteleverantören behöver ändra din bokning (t.ex. om tjänsteleverantören inte kan tillhandahålla bilen) så informerar vi dig om det så fort vi kan. Om du inte godkänner ändringen har du rätt att avboka och få en fullständig återbetalning (oavsett hur nära förestående hyresperioden är), men vi kommer inte att ta på oss något ytterligare ansvar för direkta eller indirekta kostnader som kan uppstå till följd av detta (t.ex. hotellrum eller taxiresor).

D7. Vad mer behöver du veta?

Allmänt

1. I samtliga fall måste förare vara över en minimiålder för att få hyra eller köra en bil. I vissa fall behöver de även vara under en maxålder. Gränserna kan skilja sig beroende på tjänsteleverantör, plats och typ av bil.

2. Endast kvalificerade förare vars namn finns på hyresavtalet får köra bilen.

3. Du får inte ta bilen till ett annat land/en annan delstat/en ö och/eller lämna den på en annan plats utan att på förhand ha kommit överens om det.

Sen upphämtning/tidig avlämning

4. Om du hämtar upp din bil senare (se D4.4 ovan) eller lämnar av den tidigare än vad som är överenskommet i din bokningsbekräftelse kommer tjänsteleverantören inte att återbetala dig för "oanvänd" tid.

Hur vi jobbar

5. Ta en titt på Hur vi jobbar, vilket också är en del av våra villkor, för information om recensioner, rankning, hur vi tjänar pengar (och mer).

E. Flyg

E1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till flyg. Det tillämpas tillsammans med avsnitt A (vilket tillämpas för alla reseupplevelser).

E2. Avtalsförhållande

1. De flesta flyg på vår plattform tillhandahålls via en tredjepartsförmedlare som agerar som mellanhand åt flygbolagen.

2. När du gör en bokning gör du det direkt med flygbolaget. Vi är inte en avtalspart i din bokning. När du bokar så ingår du (i) ett förmedlingsavtal med tredjepartsförmedlaren (för biljetten) och (ii) ett transportavtal med flygbolaget (för själva flygresan).

3. Om du bokar tillägg (extra bagage, försäkring osv.) så ingår du ett direkt avtal med tredjepartsförmedlaren eller ett annat företag. Vi är inte involverade i det avtalet.

4. Vi agerar endast som plattform och är inte involverade i villkoren från tredje part. Vi ansvarar inte för din biljett eller eventuella tillägg du köper och har (i den utsträckning som lagen tillåter) inget ansvar gentemot dig i relation till bokningen.

E3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina reseupplevelser och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. När du bokat ditt flyg kommer dina bokningsuppgifter (t.ex. namnen på resenärerna) att lämnas till tjänsteleverantören.

3. Beroende på transportavtalet kan vi hjälpa dig att ändra eller avboka din bokning, om du vill göra det. Kontakta oss via hjälpsidan (tillgänglig dygnet runt) om du behöver hjälp med något.

E4. Det behöver du göra

1. Du måste fylla i alla dina kontaktuppgifter korrekt så att vi och/eller tjänsteleverantören kan ge dig information om din bokning och kontakta dig vid behov.

2. Du måste läsa och godkänna vårt avtal och villkoren från tredje part (som visas vid bokningstillfället) – och bekräfta att ett brott mot dem kan leda till ytterligare debiteringar och/eller att din bokning avbokas.

E5. Pris och betalning

1. När du bokar ett flyg organiseras din betalning av oss, av tredjepartsförmedlaren (eller en part som anges av dem) eller av en tredje part, som ett flygbolag. Information om hur vi organiserar betalningar (inklusive relaterade rättigheter och skyldigheter) finns i avsnittet "Betalningar" (A7) ovan.

E6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

1. Du hittar avbokningsreglerna i transportavtalet mellan dig och flygbolaget. Det blir tillgängligt när du bokar ditt flyg och när ditt flyg bekräftas (på sidan "Hantera bokning").

2. Det kan tillkomma en avgift för att ändra eller avboka ditt flyg.

3. Flygbolag förbehåller sig rätten att omboka eller avboka flyg i enlighet med flygbolagets villkor och regler, transportavtal eller flygbolagsvillkor.

4. Olika biljetter från samma flygbolag kan ha olika restriktioner eller inkludera olika tjänster. Se till att du läser all information som delges under bokningsprocessen.

5. Om du har frågor om ändringar, avbokningar eller återbetalningar kan du kontakta vår kundtjänst.

E7. Vad mer behöver du veta?

Gemensam linjebeteckning

1. Vissa flygbolag har avtal om gemensam linjebeteckning med andra flygbolag. Det betyder att du kan köpa din biljett från ett flygbolag (biljettförsäljaren) men flyga i ett plan som ägs av ett annat flygbolag (det "operativa bolaget"). I de flesta sådana fall checkar du in hos det operativa bolaget – men bekräfta detta på förhand med biljettförsäljaren.

2. När du bokar ditt flyg kommer du att informeras om det är ett flyg med gemensam linjebeteckning.

Praxis som förbjuds av flygbolagen

3. De flesta flygbolag låter inte personer köpa biljetter som inkluderar flyg de inte avser använda – till exempel en tur och retur-resa där personen inte avser använda returresan. Du kan få fler exempel genom att skriva in "point-beyond ticketing", "hidden-city ticketing" eller "back-to-back ticketing" i en sökmotor.

4. När du köper en flygresa samtycker du till att inte göra det. Om du ändå gör detta och bryter mot flygbolagets villkor (som delges när du bokar) blir du skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan kostnaden för din faktiska resa och kostnaden för hela resan som anges på din(a) biljett(er) till oss om flygbolaget begär det från oss.

Användning av flygsegment

5. De flesta flygbolag kräver att kunder använder sina flyg i rätt ordning. Om du inte tar det första flyget kan ditt flygbolag därför automatiskt avboka resten av din resplan.

6. Om ditt flygbolag tillåter att du "hoppar över" flyg i din resplan ska du se till att du avbokar de flyg du inte vill ha, i enlighet med avbokningsvillkoren. Observera att du kanske inte är berättigad till en fullständig återbetalning (eller någon återbetalning alls) för dessa oanvända flyg.

Enkelbiljetter

7. Om du köper två enkelbiljetter i stället för en returbiljett

 • gör du två separata bokningar där var och en har sina egna regler och villkor
 • kommer ändringar av en flygresa inte att påverka den andra (om ditt första flyg till exempel avbokas så kommer du inte att garanteras en återbetalning för ditt andra flyg).

8. Om du reser utomlands kan du behöva bevisa för incheckningspersonalen eller tullpersonalen att du har ett returflyg (se avsnittet "Internationella resor" nedan för mer information om pass, visum osv.).

Avgifter och skatter

9. Ditt pris inkluderar alla skatter och avgifter som debiteras av flygbolaget eller regeringen (förutom avgifter för inresa/utresa – se avsnittet "Avgifter för inresa/utresa" nedan). Du kan bli skyldig att hantera eventuella retroaktiva ändringar i skattesatsen.

Serviceavgifter

10. Beroende på vilket flyg du valt kan vi och/eller tredjepartsförmedlaren ta ut en serviceavgift.

 • Vår serviceavgift (i förekommande fall) är en avgift för att använda vår plattform till att köpa en biljett från en tredjepartsförmedlare. Eventuell moms eller liknande skatter ingår i avgiften.
 • Tredjepartsförmedlarens avgift (i förekommande fall) är en avgift för att använda dem som mellanhand till flygbolagen. Eventuell moms eller liknande skatter kan ingå i avgiften.

11. Eventuella serviceavgifter ingår i priset för din biljett.

Avgifter för bagage och andra tillägg

12. Flygbolaget kan debitera dig för incheckat bagage, för stort eller överviktigt bagage, prioriterad boarding, bokade säten, underhållning ombord, mat och dryck och/eller incheckning på flygplatsen.

13. Om de gör det kommer dessa avgifter vara utöver priset på biljetten (om det inte uttryckligen står att ditt flyg inkluderar dessa tillägg).

Internationella resor

14. Du ansvarar för att

 • ha med dig ett giltigt pass och/eller visum, vid behov
 • följa alla inresekrav
 • ta reda på om du behöver ett visum för att mellanlanda i ett land som inte är din slutliga destination
 • kontrollera med relevant ambassad i förväg för att se om det skett några förändringar av pass-, visum- eller inresekrav
 • se över alla varningar eller råd från ditt hemland innan du färdas till/genom ett land eller en region.

15. När vi arrangerar en resa till eller från en plats garanterar vi inte att det är utan risk – och i den utsträckning som lagen tillåter kan vi inte hållas ansvariga för resulterande skador eller förluster.

16. Det är inte vanligt förekommande, men internationell lag tillåter desinsektion av flygplan för att döda insekter. För att göra det kan personalen spreja flygplanskabinen med insektsdödande medel medan passagerarna är ombord, eller behandla de inre ytorna av planet med insektsmedel när de inte är ombord. Innan du reser råder vi dig att ta läsa på om desinsektion, inklusive var det kan ske.

Avgifter för inresa/utresa

17. Priset för din biljett inkluderar inte eventuella avgifter som ett land eller en flygplats debiterar personer som reser in eller ut ur landet och som betalas direkt på flygplatsen. Innan din resa råder vi dig att ta reda på om du behöver betala den typen av avgift.

Storbritannien: Ditt ekonomiska skydd

18. ATOL-innehavare: Booking.com B.V.

19. ATOL-licensnummer: 11967

20. Inom Storbritannien erbjuder vi fullständigt ekonomiskt skydd för våra ATOL-skyddade försäljningar av enbart flygresor via vårt Air Travel Organiser-licensnummer 11967, som utfärdats av Civil Aviation Authority, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Storbritannien, telefonnummer +44 (0)333 103 6350, mejladress: claims@caa.co.uk.

21. När du köper en ATOL-skyddad flygresa från oss får du ett ATOL-certifikat. Där står det vad som omfattas av ekonomiskt skydd, var du kan få information om vad det innebär för dig och vem du ska kontakta om något går fel.

22. Vi eller de leverantörer som anges på ditt ATOL-certifikat tillhandahåller de tjänster som står på ATOL-certifikatet (eller ett lämpligt alternativ). I vissa fall där varken vi eller leverantören kan göra detta på grund av insolvens kan en alternativ ATOL-innehavare tillhandahålla dig de tjänster du köpt, eller ett lämpligt alternativ (utan extra kostnad för dig). Du går med på att acceptera att den alternativa ATOL-innehavaren i sådana fall utför dessa skyldigheter och du går med på att betala alla utestående avgifter i ditt avtal till den alternativa ATOL-innehavaren. Du går dock även med på att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att utse en alternativ ATOL-innehavare, och i sådana fall har du möjlighet att göra ett anspråk inom ramen för ATOL-programmet (eller din betalkortsleverantör i tillämpliga fall).

23. Om vi eller de leverantörer som anges i ditt ATOL-certifikat inte kan tillhandahålla de tjänster som står med (eller ett lämpligt alternativ via en alternativ ATOL-innehavare eller på annat sätt) på grund av insolvens, kan förvaltarna för Air Travel Trust göra en betalning till (eller ge en förmån till) dig inom ramen för ATOL-programmet. Du går med på att i utbyte mot en sådan betalning eller förmån tilldela förvaltarna alla anspråk du kan ha eller som kan ha uppstått till följd av underlåtelsen att tillhandahålla tjänsterna, inklusive eventuella anspråk mot oss eller resebyrån (eller din betalkortsleverantör, i tillämpliga fall). Du går även med på att alla sådana anspråk kan omtilldelas till ett annat organ, om det andra organet har betalat belopp som du har gjort anspråk på inom ramen för ATOL-programmet.

EU: Passagerarrättigheter enligt EU:s förordning nr 261/2004

24. Om ditt flyg blir försenat eller inställt, eller om du nekas att stiga ombord, kan du ha rätt till kompensation/assistans enligt EU:s förordning nr 261/2004 om

 • du flyger till Europeiska Unionen (EU)
 • du flyger ut ur EU
 • ditt flyg tillhandahålls av ett EU-baserat flygbolag.

EU: Flygbolagens ansvar enligt EU:s förordning nr 889/2002

25. Om en olycka inträffar inom EU kan EU:s förordning nr 889/2002 gälla för dig.

EU: Rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet vid flygresor enligt EU:s förordning nr 1107/2006

26. EU:s förordning nr 1107/2006 ger vissa rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Hur vi jobbar

27. Ta en titt på Hur vi jobbar, vilket också är en del av våra villkor, för information om recensioner, rankning, hur vi tjänar pengar (och mer).

F. Privat transport och kollektivtrafik

F1. Omfattningen av detta avsnitt

1. Detta avsnitt innehåller de specifika villkoren för produkter och tjänster relaterade till privat transport och kollektivtrafik. Det tillämpas tillsammans med avsnitt A (vilket tillämpas för alla reseupplevelser).

F2. Avtalsförhållande

1. När du förbokar privat transport eller kollektivtrafik görs din bokning direkt med tjänsteleverantören. När du bokar privat transport på begäran görs din bokning med tredjepartsförmedlaren. I samtliga fall styrs bokningsprocessen av vårt avtal.

2. Förbokad privat transport. Du och tjänsteleverantören går båda med på att följa detta avtal.

3. Kollektivtrafik och privat transport på begäran. Du får ta del av tjänsteleverantörens villkor under bokningsprocessen. Om något inte stämmer överens mellan deras villkor och vårt avtal är det deras villkor som gäller.

4. Privat transport på begäran. Genom att göra en bokning bekräftar du att du

 • har läst och godkänt tjänsteleverantörens villkor (om tillämpligt)
 • går med på att kontakta tjänsteleverantören direkt om något skulle gå fel
 • förstår att tjänsteleverantören ansvarar för att arrangera och tillhandahålla din privata transport, välja rutter, bestämma priser och tillhandahålla all relevant information
 • accepterar att vi endast tillhandahåller en bokningsplattform (kallas också för API-tjänst) och inte ansvarar för eventuella förluster du lider på grund av något som föraren/tjänsteleverantören gör eller inte gör, med undantag för vad som anges i "Begränsning av ansvar" (A18).

Inte alla tjänsteleverantörer har sina egna villkor, men du får gärna ta en titt på alla villkor vi har tagit emot.

F3. Det vi gör

1. Vi tillhandahåller plattformen där tjänsteleverantörer kan marknadsföra och sälja sina reseupplevelser – och du kan söka efter, jämföra och boka dem.

2. När du har gjort din bokning ger vi din tjänsteleverantör dina uppgifter (t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer och upphämtningsplatsen).

3. All privat transport. Vi ger dig tjänsteleverantörens kontaktuppgifter.

4. Förbokad privat transport. Vi ser till att tjänsteleverantören får reda på vilken fordonsstorlek du har begärt.

5. Kollektivtrafik. Vi ger dig (eller berättar hur du kan hämta ut) din(a) biljett(er).

F4. Det behöver du göra

1. Du måste kontrollera informationen i din bokning och ge oss alla uppgifter vi behöver för att arrangera din bokning (dina önskemål, kontaktuppgifter osv.).

2. Du måste se till att alla i din grupp efterlever vårt avtal och (i tillämpliga fall), tjänsteleverantörens villkor, som du har fått se och godkänt under bokningsprocessen. Du bekräftar att om du bryter mot dem

 • kan du behöva betala ytterligare avgifter
 • kan din bokning komma att avbokas
 • kan din förare neka att transportera dig.

3. Du måste ha i åtanke att de beräknade restiderna inte alltid tar hänsyn till trafikförhållanden.

4. All privat transport. Du måste se till att alla passagerare befinner sig på upphämtningsplatsen i tid.

5. All privat transport. Vid och i anslutning till din upphämtningstid måste du ha telefonen (vars nummer du angav vid bokningen) påslagen så att den kan ta emot samtal/textmeddelanden om föraren skulle behöva kontakta dig. Vi kan inte garantera att föraren kan nå dig via meddelandeprogram som WhatsApp eller Viber.

6. Förbokad privat transport. För alla upphämtningar på flygplats måste du ange uppgifter om ditt flyg minst 24 timmar innan upphämtning så att din tjänsteleverantör kan justera upphämtningstiden om flyget är försenat. Om leverantören inte kan erbjuda dig privat transport på grund av en flygförsening eller ett inställt flyg kan du kontakta vår kundtjänst.

7. Kollektivtrafik. Du måste se till att alla passagerare anländer i tid så att det vid behov finns tillräckligt med tid för att hämta ut biljetter.

8. Du måste vara 18 år eller äldre för att boka, och alla passagerare under 18 måste åtföljas av en ansvarstagande vuxen.

9. Du måste se till att inga passagerare uppför sig olämpligt – till exempel uppför sig opassande eller gör något som kan försätta andra i fara.

10. Du måste se till att du väljer den privata transport/kollektivtrafik som passar (avseende sällskapets storlek, mängden bagage, behov av tillgänglighetsanpassning osv.).

F5. Pris och betalning

1. Booking.com Transport Limited ordnar med betalningen för din bokning. Information om vår betalningsprocess finns i avsnittet "Betalning" (A7) ovan.

2. Förbokad privat transport. Priset inkluderar alla vägtullar, trängselavgifter, skatter och avgifter för rusningstid. Betalningen debiteras vid bokningstillfället.

3. Privat transport på begäran. Priset kommer att bekräftas (och betalningen erläggas) när din förare lämnar av dig. Priset kan skilja sig från det beräknade priset vid bokningstillfället. Du ansvarar för alla eventuella vägtullar, trängselavgifter, skatter, avgifter för rusningstid och dricks.

4. Kollektivtrafik. Betalningen erläggs när bokningen bekräftas. Innan avgång kan tjänsteleverantören behöva se dina biljetter/e-biljetter. Ha dem med dig hela tiden, annars kan du behöva betala igen.

5. Tjänsteleverantören/föraren behöver inte gå med på ändringar av resan som du begär personligen. Om de gör det kan de kräva mer betalt.

F6. Ändringar, avbokningar och återbetalningar

Avbokning

1. I de flesta fall gäller följande:

 • Förbokad privat transport. Du kan avboka gratis fram till 24 timmar innan din upphämtning (i vissa fall 2 timmar – se din bekräftelse). Om du inte avbokar i tid är du inte berättigad till en återbetalning.
 • Privat transport på begäran. Du kan avboka när som helst innan din upphämtningstid, men tjänsteleverantören kan debitera dig en avbokningsavgift.
 • Kollektivtrafik. Du kommer antagligen inte att vara berättigad till en återbetalning efter att din bokning är bekräftad.

2. Om din tjänsteleverantör har andra avbokningsvillkor (som du får ta del av vid bokning) är det i stället deras villkor som gäller.

3. Vi och/eller tjänsteleverantören kan komma avboka bokningen med kort eller inget varsel – men det sker bara under väldigt specifika omständigheter. Till exempel om

 • tjänsteleverantören blir insolvent eller faktiskt inte kan fullgöra din bokning – i sådana fall gör vi vårt bästa för att arrangera alternativ transport (och vi återbetalar dig till fullo om vi inte kan det)
 • du bryter mot detta avtal och/eller tjänsteleverantörens villkor – i sådana fall är det inte säkert att du är berättigad till en återbetalning.

Ändringar innan din resa påbörjas

4. Förbokad privat transport. I ditt bekräftelsemejl står det hur lång tid i förväg (innan din upphämtningstid) du måste meddela eventuella ändringar i din bokning (som plats eller tid).

5. Privat transport på begäran. Om du vill ändra din bokning kan du behöva avboka den (vilket kan ge upphov till en avbokningsavgift) och göra en ny bokning.

6. Kollektivtrafik. Du kan inte ändra din bokning när den väl har bekräftats.

7. Om vi/tjänsteleverantören behöver ändra din bokning (till exempel vid en strejk som påverkar din resa) meddelar vi dig så snart som möjligt. Om du därefter beslutar att avboka gäller följande:

 • All typ av transport. Om du inte avbokar av någon av orsakerna i nästa punkt, är du berättigad till en fullständig återbetalning (oavsett hur nära i tiden din resa är).
 • All privat transport. Om ändringen endast är en ny förare, en ny tjänsteleverantör eller ett nytt (liknande) fordon, kommer du inte att vara berättigad till en återbetalning (såvida du inte avbokar i tillräckligt god tid).

Oavsett vilket kommer varken vi eller tjänsteleverantören att vara ansvariga för kostnader som kan uppstå (t.ex. för alternativ transport eller hotellrum).

Återbetalningar

8. Om du vill ansöka om en återbetalning måste du göra det skriftligen senast 14 dagar efter upphämtningstiden.

9. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan en återbetalning kommer in på ditt konto.

10. All privat transport. Om föraren inte finns på upphämtningsplatsen i tid kan du ansöka om en återbetalning, så kommer vi att undersöka det åt dig.

11. All privat transport. Du kommer inte att vara berättigad till en återbetalning om din resa inte blir av på grund av

 • att föraren/tjänsteleverantören inte kan kontakta dig
 • att en eller flera av passagerarna inte befinner sig på upphämtningsplatsen i tid och du inte har begärt en ny upphämtningstid
 • att du har begärt orimliga ändringar av upphämtningstid eller resa
 • att du inte berättar för oss/tjänsteleverantören/föraren om en ändring du vill göra
 • att du har angett felaktiga uppgifter när du bokade din privata transport (upphämtningsplats, kontaktuppgifter, antal personer, mängd bagage osv.).

F7. Vad mer behöver du veta?

Förbokad privat transport

1. Kontrollera ditt bekräftelsemejl för att se hur länge föraren väntar på upphämtningsplatsen.

Privat transport på begäran

2. Föraren kanske inte väntar efter upphämtningstiden – och om de gör det kan de debitera dig för väntetiden. Om du inte befinner dig på upphämtningsplatsen vid upphämtningstiden kan du debiteras en avbokningsavgift.

Reparations- eller rengöringsavgifter

3. Om något behöver repareras eller rengöras på grund av att någon i din grupp har gjort något orimligt eller något som bryter mot detta avtal kommer du att vara ansvarig för kostnaden för reparationer/rengöring.

Hur vi jobbar

4. Ta en titt på Hur vi jobbar, vilket också är en del av våra villkor, för information om recensioner, rankning, hur vi tjänar pengar (och mer).

Booking.com-ordlista

"Konto" innebär ett konto (hos Booking.com eller ett företag inom gruppen) genom vilket du kan boka reseupplevelser på vår plattform.

"Boende" innebär tillhandahållandet av en boendetjänst av en tjänsteleverantör (i avsnitt B innebär "tjänsteleverantör" den som tillhandahåller boendetjänsten).

"Sevärdhet" innebär tillhandahållandet av en sevärdhetstjänst av en tjänsteleverantör (i avsnitt C innebär "tjänsteleverantör" den som tillhandahåller sevärdhetstjänsten).

"Sevärdhetstjänst(er)" är bland annat, men inte enbart, rundturer, museer, sevärdheter, aktiviteter och upplevelser.

"Bokning" innebär bokningen av en reseupplevelse på vår plattform, oavsett om du betalar för den nu eller i framtiden.

"Booking.com", "oss", "vi" eller "vår" innebär Booking.com B.V. (för boende, flyg eller sevärdheter) eller Booking.com Transport Limited (för alla marktransporttjänster). Företagskontakt

"Bokningsbekräftelse" (i avsnittet "Biluthyrning") innebär det bekräftelsemejl och den voucher som vi skickar dig med uppgifterna om din bokning.

"Booking Network Sponsored Ads" är vårt program där tjänsteleverantörer av boenden kan buda via en tredje part (Koddi) för att deras produkt ska visas på andra plats när du ordnar dina sökresultat efter "Våra toppval".

"Kontant kredit" innebär en förmån med ett monetärt värde som du kan få utbetalt till det betalsätt som du har angett för oss, eller använda för att betala en framtida reseupplevelse.

"Transportavtal" innebär avtalet mellan dig och tjänsteleverantören som hanterar ditt flyg.

"Kredit" innebär en förmån med monetärt värde. Det finns "kontant kredit" och "resekredit".

"Cashback till betalkort" innebär en förmån med ett monetärt värde som du kan få utbetalt till det betalkort som du har angett för oss men som inte kan användas till att betala en framtida reseupplevelse.

"Anslutningsleverantör" är ett företag som gör det möjligt för boenden och Booking.com att kommunicera gällande boendeinformation och kunders bokningsuppgifter.

"Växlingskurs" innebär den kurs som vi använder för att växla valuta – för tillfället är det WM/Refinitiv Closing Spot Rate, men det kan komma att ändras.

"Kvalificerad bokning" innebär en bokning som uppfyller kriterierna för att kvalificera till en belöning.

"Flyg" innebär tillhandahållandet av en flygresa av en tjänsteleverantör (i avsnitt E innebär "tjänsteleverantör" flygbolaget).

"Företag i gruppen" innebär en affiliate till Booking.com – antingen ett företag som ägs av Booking.com eller en del av företagsgruppen Booking Holdings Inc.

"Särskilda belöningskriterier" innebär regler som gäller för vissa belöningar – utöver de allmänna villkoren i avsnittet "Belöningar, kredit och Wallet" (A13) ovan.

"Förmedlingsavtal" (i avsnittet "Flyg") innebär avtalet mellan dig och tredjepartsförmedlaren som gäller sättet på vilket de ordnar din flygbiljett (och i vissa fall tillägg) med flygbolaget eller andra företag.

"Huvudförare" är förarens vars uppgifter angavs under bokningsprocessen.

"Privat transport på begäran" innebär ett privat fordon som du begär när du anländer till upphämtningsplatsen (eller precis innan).

"Betala i din egen valuta" innebär det betalningsalternativ som vi ibland erbjuder när en tjänsteleverantör inte använder din valuta. Med det här alternativet kan du i stället betala i din valuta.

"Betalsätt" är tillvägagångsättet som används för att betala för en bokning. Det kan vara ett kredit-/betalkort eller ett annat betalsätt.

"Upphämtning" (i avsnittet "Biluthyrning") innebär processen i början av din hyresperiod när du visar upp nödvändigt id-kort och annan dokumentation, betalar eventuella avgifter och ytterligare tillägg, ingår hyresavtalet och hämtar upp din bil.

"Upphämtningstid" (i avsnittet "Biluthyrning") innebär det (lokala) datum och den (lokala) tid då du ska hämta upp din bil i enlighet med det som står angivet i din bokningsbekräftelse.

"Upphämtningstid" (i avsnittet "Privat transport och kollektivtrafik") innebär den (lokala) tid då en förhandsbokad privat transport anländer till upphämtningsplatsen eller när en privat transport på begäran faktiskt kommer fram till upphämtningsplatsen.

"Plattform" innebär den webbplats/app där du kan boka reseupplevelser, oavsett om de ägs eller hanteras av Booking.com eller av en tredjepartsaffiliate.

"Förbokad privat transport" innebär ett privat fordon som du begär minst 2 timmar innan du anländer till upphämtningsplatsen.

"Privat transportresa" innebär den privata transportresan så som den anges i bokningen (inklusive eventuella ändringar efter att bokningen gjordes).

"Kollektivtrafik" innebär tåg, bussar, spårvagnar och andra typer av kollektivtrafik.

"Kollektivtrafikresa" innebär kollektivtrafikresan så som den anges i bokningen (inklusive eventuella ändringar efter att bokningen gjordes).

"Hyra" (eller "biluthyrning") innebär tillhandahållandet av en bil av en tjänsteleverantör (i avsnitt D innebär "tjänsteleverantör" det hyrbilsföretag som tillhandahåller bilen).

"Hyresavtal" innebär avtalet mellan dig och tjänsteleverantören som du skriver under vid upphämtningen. Du får ta del av en sammanfattning av de viktigaste villkoren under bokningsprocessen.

"Belöningar" innebär en förmån som du utlovas. I de flesta fall är belöningar resekredit, kontant kredit, cashback till betalkort eller en värdekupong för någon typ av artikel.

"Tjänsteleverantör" innebär den som tillhandahåller någon form av reserelaterad produkt eller tjänst på plattformen, inklusive, men inte enbart: ägaren av ett hotell eller annat boende (för en boendebokning), ett museum eller en park (för en sevärdhetsbokning) eller ett hyrbilsföretag eller flygbolag (för en transportbokning).

"Tjänster" (i avsnittet "Privat transport och kollektivtrafik") innebär tillhandahållandet av en kollektivtrafikresa eller en privat transportresa.

"Avtal" innebär detta tjänsteavtal.

"Tredjepartsförmedlare" innebär ett företag som agerar antingen som (a) en mellanhand mellan dig och tjänsteleverantören eller (b) en återförsäljare av reseupplevelsen.

"Tredjepartsavtal" (i avsnittet om flyg) avser både förmedlingsavtalet med tredjepartsförmedlaren (för biljetten) och (ii) transportavtalet med flygbolaget (för själva flygresan).

"Resekredit" innebär en förmån med ett monetärt värde som du kan använda för att betala en framtida reseupplevelse men som du inte kan lösa in mot kontanter.

"Reseupplevelse" innebär en av de reserelaterade produkterna eller tjänsterna på plattformen.

"Förskottsbetalning" innebär en betalning som du gör när du bokar en produkt eller tjänst (i stället för när du faktiskt nyttjar den).

"Wallet" innebär en översikt på ditt konto som visar dig belöningar, kredit och andra incitament.

DATUM: 31 oktober 2023

För bokningar som gjorts från den 14 februari 2022 till och med den 30 oktober 2023