Boende Flyg Hyrbil Flygtaxi
Skriv ut/Spara

2017-10-23 21:32:26

Villkor och regler

Dessa villkor och regler, inklusive eventuella ändringar, gäller direkt eller indirekt (genom distributörer) för alla våra tjänster som finns tillgängliga online, via e-post eller telefon. Genom att gå in på, läsa och använda vår (mobila) webbplats, eller någon av våra applikationer via någon plattform (hädanefter med samlingsnamnet "webbplatsen") och/eller genomföra en bokning ger du ditt samtycke till att ha läst, förstått och godkänt de villkor och regler som står här nedan (inklusive våra sekretessregler).

Dessa sidor, inklusive sidornas innehåll och uppbyggnad, samt boendebokningstjänsten online som erbjuds på dessa sidor och via denna webbplats, ägs, drivs och erbjuds av Booking.com B.V. och erbjuds endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk enligt nedanstående villkor och regler.

0. Definitioner

"Booking.com", "oss", "vi" eller "vår" syftar på Booking.com B.V., som är ett privat företag med begränsat ansvar, så kallat Limited Liability Company (LLC). Företaget lyder under nederländsk lagstiftning och har sitt kontor på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna.

"Plattform" syftar på den (mobila) webbplats och applikation på vilken tjänsten görs tillgänglig, ägs, kontrolleras, hanteras, underhålls och/eller tillhandahålls av Booking.com.

"Tjänst" syftar på bokningstjänsten online (inklusive förmedlandet av betalningar) av diverse produkter och tjänster då dessa från tillfälle till tillfälle görs tillgängliga av leverantörer på plattformen.

"Leverantör" syftar på den som tillhandahåller bostad (till exempel hotell, motell, lägenhet, bed & breakfast), (nöjes)park, sevärdhet, museum, sightseeing-tur, kryssning, tåg- och bussresa, transfer, turguide, försäkring, samt andra rese- och reserelaterade produkter eller tjänster som från tillfälle till tillfälle görs tillgängliga på plattformen.

1. Beskrivning av våra tjänster

Med denna plattform erbjuder vi (Booking.com B.V. och våra samarbetspartners) en internetbaserad plattform där leverantörer kan utannonsera sina produkter och tjänster, och där besökare på plattformen kan göra sådana bokningar (d.v.s. bokningstjänsten). När du bokar genom Booking.com ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den leverantör som du bokat hos eller köpt en produkt eller tjänst av (alltefter situationen). Från att du har genomfört din bokning agerar vi endast som mellanhand mellan dig och leverantören.Booking.com överför uppgifterna om din bokning till leverantören i fråga och skickar dig å leverantörens vägnar ett e-postmeddelande med din bokningsbekräftelse.

När vi utför våra tjänster är informationen som visas baserad på den information som leverantörerna har delgett oss. Leverantörer har tillgång till ett extranät där de själva är ansvariga för uppdatering av priser, tillgängliga rum och annan information som visas på vår plattform. Våra tjänster utförs med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan vi inte garantera att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av (tillfälliga och/eller partiella) stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av plattformen, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information. Varje leverantör är i alla händelser ansvarig för att (den beskrivande) informationen (inklusive priser och tillgängliga rum) som visas på vår plattform är exakt, fullständig och korrekt. Vår plattform utgör inte en rekommendation eller bekräftelse gällande kvalitet, servicenivå, egenskaper eller (stjärn)rankning av någon leverantör (eller dess faciliteter, lokaler, produkter eller tjänster) som görs tillgänglig.

Vår tjänst är endast tillgängliga för personligt och icke-kommersiellt bruk. Därför får du inte sälja vidare, djuplänka, använda, kopiera, övervaka (med hjälp av till exempel sökrobotar eller scrape-teknik), visa, ladda ner eller reproducera innehåll eller information, mjukvara, bokningar, biljetter, produkter eller tjänster som är tillgängliga på vår webbplats, för någon form av kommersiella eller konkurrerande verksamheter eller syften.

2. Priser, överkryssade priser och Bästa pris-garanti

Priserna på vår plattform är mycket konkurrenskraftiga. Alla rumspriser gäller per rum och för hela vistelsen, och alla priser visas inklusive moms och alla andra skatter (inklusive eventuella skatteändringar). Ovanstående gäller om inget annat framgår på plattformen eller i e-postbekräftelsen/på biljetten. Biljettpriser gäller per person eller grupp och för de villkor som indikeras på biljetten, om tillämpligt. Tillämpliga avgifter och skatter (inklusive turist-/stadsskatt) kan komma att debiteras av leverantören vid utebliven ankomst eller när en avbokningsavgift tas ut. Tillämpliga skatter kan debiteras av boendet i händelse av utebliven ankomst eller avbokningsavgift.

Lägre priser för specifika vistelser, produkter eller tjänster kan förekomma på vår plattform. Dessa priser bestäms av leverantörerna själva och kan medföra särskilda förbehåll och villkor, till exempel icke-avbokningsbar eller icke-återbetalningsbar. Vänligen kontrollera noggrant relevanta villkor och uppgifter angående produkten, tjänsten eller bokningen innan du genomför din bokning.

Den överkryssade priset som visas för rum är baserat på det tredje högsta priset för tillfället hos leverantören för din produkt eller tjänst med samma bokningsvillkor under en 30-dagarsperiod runt incheckningsdatumet (15 dagar före och 15 dagar efter incheckningsdatumet; om det är mindre än 15 dagar mellan idag och incheckningsdatumet lägger vi till motsvarande ytterligare dagar efter incheckningsdatumet för att få totalt 30 dagar). För att jämförelsen ska bli rättvis använder vi oss alltid av samma bokningsvillkor (till exempel måltider, avbokningsvillkor och boendetyp). Det betyder att du får samma boende till ett lägre pris jämfört med andra incheckningsdatum under samma tid på året.

Vi vill erbjuda dig lägsta möjliga pris för din vistelse. Skulle du efter genomförd bokning hitta ditt boende på internet med samma bokningsvillkor men till ett lägre pris, matchar vi skillnaden mellan vårt pris och det lägre priset enligt villkoren och reglerna för vår Bästa pris-garanti.

Valutaomvandlaren är endast vägledande och skall inte betraktas som exakt och dagsaktuell. De faktiska kurserna kan variera.

Uppenbara fel och misstag (inklusive skrivfel) är inte bindande.

Alla specialerbjudanden och kampanjer marknadsförs som sådana.

3. Sekretess och cookies

Booking.com respekterar ditt privatliv. Titta gärna i vår policy avseende sekretess och cookies för ytterligare information.

4. Avgiftsfritt

Vår tjänst är helt gratis därför att vi, till skillnad från många andra aktörer, inte debiterar dig för vår tjänst, eller lägger till några ytterligare (boknings)avgifter på priset.

Leverantörer betalar provision (en liten procent av produktens pris (till exempel rumspris)) till Booking.com efter att konsumenten har konsumerat leverantörens tjänst eller produkt, eller efter att gästen har övernattat på (och betalat) boendet.

5. Kreditkort eller banköverföring

Vissa leverantörer erbjuder i förekommande fall möjligheten att under bokningsprocessen (helt eller delvis och i enlighet med boendets betalningsregler) betala en bokning direkt till leverantören genom säker onlinebetalning (i den mån detta erbjuds och stöds av din bank). För vissa produkter och tjänster hanterar Booking.com (via tredje part, en betalleverantör) betalning av produkten eller tjänsten i fråga (d.v.s. betalningshanteringstjänsten) å leverantörens vägnar (Booking.com agerar eller fungerar aldrig som merchant of record). Betalningen hanteras på ett säkert sätt av tredje part, en betalleverantör. Den dras från ditt kredit- eller bankkort, eller ditt bankkonto, och överförs till leverantörens bankkonto. Alla betalningar som på detta vis hanteras å leverantörens vägnar utgör en av dig erlagd betalning av (en del av) bokningspriset för produkten eller tjänsten i fråga enligt den slutliga uppgörelsen (bevrijdende betaling) om (del-) beloppet att betala, och du kan inte återkräva detta belopp.

När en bokning betalas med kredit- eller bankkort kommer denna att hanteras av eNett International USA, LLC (gäller kredit- och bankkort utfärdade i USA, exklusive American Express) eller eNett International (UK) Limited (som "Hotel Booking Services") (gäller alla andra kort samt alla American Express-kort), som agerar i egenskap av oberoende tredje part. Denna merchant of record, eNett International USA, LLC (gäller kredit- och bankkort utfärdade i USA, exklusive American Express) eller eNett International (UK) Limited (gäller alla andra kort samt alla American Express-kort), är utnämnd av leverantören och har ett skriftligt avtal med denne, för att i egenskap av ombud för leverantören hantera betalningen för din bokning. Det är eNett International USA, LLC (gäller kredit- och bankkort utfärdade i USA, exklusive American Express) eller eNett International (UK) Limited (gäller alla andra kort samt alla American Express-kort) som definieras som merchant of record. När betalning inkommit till eNett International USA, LLC (gäller kredit- och bankkort utfärdade i USA, exklusive American Express) eller eNett International (UK) Limited (gäller alla andra kort samt alla American Express-kort), upphör dina skyldigheter gentemot boendeleverantören.

Även om eNett International USA, LLC (gäller kredit- och bankkort utfärdade i USA, exklusive American Express) eller eNett International (UK) Limited (gäller alla andra kort samt alla American Express-kort) tar det yttersta ansvaret för kredit- och bankkortsbetalningar, sköter Booking.com kundtjänst i de fall en fråga gäller en bokning som betalats med kredit- eller bankkort.

Även om eNett International USA, LLC (gäller kredit- och bankkort utfärdade i USA, exklusive American Express) eller eNett International (UK) Limited (gäller alla andra kort samt alla American Express-kort) tar det yttersta ansvaret för kredit- och bankkortsbetalningar, sköter Booking.com kundtjänst i de fall en fråga gäller en bokning som betalats med kredit- eller bankkort.

Vid särskilda (ej återbetalningsbara) pris- eller specialerbjudanden kan leverantören kräva förskottsbetalning via banköverföring (i förekommande fall) eller med kredit- eller bankkort. Då kan ett belopp komma att reserveras eller dras på ditt kredit- eller bankkort vid bokningstillfället (i vissa fall utan möjlighet till återbetalning). Kontrollera noga all information om de (boknings-) villkor som gäller din produkt eller tjänst, innan du bokar. Du kan inte hålla Booking.com eller EMS ansvarig för någon (godkänd, (förmodat) ej godkänd eller felaktig) summa som leverantören drar från ditt kredit- eller bankkort, och du kan inte begära återbetalning av ett giltigt eller godkänt belopp (inklusive vid förskottsbetalade bokningar, utebliven ankomst och avbokning mot avgift) som leverantören dragit från ditt kredit- eller bankkort.

Vid eventuellt kreditkortsbedrägeri eller obehörigt bruk av ditt kreditkort av tredje part, tar de flesta banker och kreditkortsföretag på sig ansvaret och täcker de kostnader som uppkommer vid bedrägeri eller missbruk. Ibland tas en självrisk ut för detta (vanligtvis 50 EUR eller motsvarande belopp i lokal valuta). Om ditt kreditkortsföretag eller din bank kräver dig på självrisk till följd av obehöriga transaktioner efter en bokning som gjorts på vår plattform, betalar vi självrisken upp till sammanlagt 50 EUR (eller motsvarande belopp i lokal valuta). Du ska rapportera detta bedrägeri till ditt kreditkortsföretag (i enlighet med företagets regler och riktlinjer) och omedelbart kontakta oss via e-post (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). Skriv ”Kreditkortsbedrägeri” i e-postmeddelandets ämnesrad och skicka med bevis på att självrisk debiterats (t.ex. utdrag ur ditt kreditkortsföretags regler och riktlinjer). Ersättning kan endast utbetalas för bokningar som gjorts med kreditkort på Booking.coms säkra server och då obehörigt bruk av ditt kreditkort uppkommer vid användande av den säkra servern till följd av fel eller försummelse från vår sida och utan din egen förskyllan.

6. Förskottsbetalning, avbokning, utebliven ankomst och det finstilta

När du gör en bokning accepterar och godkänner du även leverantörens regler för avbokning och utebliven ankomst, samt även andra (leverans-)villkor och regler som leverantören har gällande ditt besök eller din vistelse (inklusive leverantörens finstilta information som finns tillgängligt på vår plattform samt leverantörens relevanta husregler), inklusive tjänster och/eller varor som erbjuds av leverantören (ett boendes leveransvillkor och regler kan erhållas direkt från boendet ifråga). Varje leverantörs allmänna avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst finns att läsa på leverantörens egna sidor på vår plattform, under bokningsprocessen och i e-postbekräftelsen eller på biljetten (om tillämpligt). Observera att vissa priser och erbjudanden inte kan avbokas eller ändras. Tillämplig turistskatt och/eller lokalt skattetillägg kan fortfarande komma att debiteras av leverantören i händelse av utebliven ankomst eller debiterad avbokning. Kontrollera noggrant (boknings)uppgifterna för din valda produkt eller tjänst, för att se om dylika villkor tillämpas, innan du genomför din bokning. Observera att en bokning som kräver handpenning eller (fullständig eller delvis) förskottsbetalning kan annulleras (utan förvarning eller föregående meddelande om annullering) då aktuellt (kvarvarande) belopp inte kan debiteras i sin helhet på den aktuella betalningsdagen i enlighet med relevanta betalningsregler för leverantören och bokningen. Regler för avbokning och förskottsbetalning kan variera beroende på rumstyp. Läs det finstilta (under rumstypen eller längst ned på varje leverantörs sida på vår plattform) och viktig information i din bokningsbekräftelse noggrant för att se övriga regler som kan komma att tillämpas av leverantören (t.ex. angående ålderskrav, säkerhetsdeposition, icke-avbokningsbara/extra tillägg för gruppbokningar, extrasängar/ingen gratis frukost, tillåtna husdjur/betalkort) Sen betalning, felaktiga bankuppgifter eller bank- eller kreditkortsuppgifter, ogiltiga kredit-/betalkort eller otillräckliga medel ligger under ditt eget ansvar, och du har inte rätt till någon återbetalning av förskottsbetald summa (utan återbetalning), såvida inte leverantören samtycker eller tillåter något annat under sina regler för (förskotts-)betalning och avbokning.

Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna som står i e-postbekräftelsen. Observera att du kan komma att debiteras för en avbokning i enlighet med boendets regler gällande avbokning, (förskotts-)betalning och utebliven ankomst, eller inte ha rätt till återbetalning av eventuellt (förskotts-)betalt belopp. Vi rekommenderar att du läser igenom boendets regler gällande avbokning, (förskotts-)betalning och utebliven ankomst noggrant innan du genomför din bokning, och att du kommer ihåg att göra ytterligare betalningar i tid för bokningen ifråga.

Om du ankommer sent eller senare än planerat på incheckningsdagen, eller om du ankommer först dagen därpå, ska du så snart som möjligt lämna besked till leverantören om förväntad ankomsttid för att på så sätt undvika risken att din bokning eller ditt rum avbokas eller att du måste betala en avgift för utebliven ankomst. Vår kundtjänst kan hjälpa dig att komma i kontakt med leverantören. Booking.com ansvarar ej för de eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av din försenade ankomst, eller för den eventuella avgiften för utebliven ankomst som leverantören kan komma att kräva.

7. (Vidare) korrespondens och kontakt

Genom att fullfölja din bokning accepterar du mottagandet av (i) ett mail som vi skickar till dig strax före ditt ankomstdatum. Detta mail innehåller information om ditt resmål liksom annan information och erbjudanden (inklusive erbjudanden från tredje part i den mån som du aktivt har valt att ta emot information av detta slag) relevanta för din bokning och ditt resmål, och (ii) ett mail som skickas till dig direkt efter din vistelse, där du ombeds att fylla i en gästrecension. Se vår policy avseende sekretess och cookies för mer information om hur vi kan komma att kontakta dig.

Booking.com frånskriver sig allt ansvar från den kommunikation som sker med leverantören på eller via dennes plattform. Du erhåller inga rättigheter från önskemål till eller kommunikation med leverantören, eller (någon form av) bekräftelse på mottagen kommunikation eller önskning. Booking.com kan inte garantera att önskemål eller annan typ av kommunikation blir mottagen/läst, uppfylld, utförd eller godkänd (i tid) av leverantören.

För att du ska kunna genomföra och säkra din bokning behöver du ange din korrekta e-postadress. Vi ansvarar ej för (och har heller ingen skyldighet att bekräfta) felaktiga e-postadresser, stavfel i e-postadresser eller fel (mobil-)telefonnummer eller kreditkortsnummer.

En fordran eller ett klagomål gentemot Booking.com eller med avseende på Tjänsten måste tillhandahållas snarast, och alltid inom 30 dagar efter den dag då produkten eller tjänsten var planerad att konsumeras (t.ex. utcheckningsdatum). En fordran eller ett klagomål som tillhandahålles efter denna 30 dagars period kan avslås och fordringsägaren avsäger sig rätten till all (skade- eller utgifts-) kompensation.

På grund av pågående uppdateringar och justeringar av priser och tillgänglighet rekommenderar vi starkt att du skapar skärmdumpar till stöd för din ståndpunkt (om nödvändigt) när du genomför din bokning.

8. Rankning, program för rekommenderade boenden, stjärnklassificering och gästrecensioner

Standardinställningen vid rankning av leverantörer på vår plattform är "Rekommenderade" (eller någon liknande formulering ("Standardrankningen"). För enkelhetens skull erbjuder vi även andra sätt att betygsätta leverantören. Observera att Standardrankningen skapas genom ett helautomatiskt rankningssystem (algoritm) och grundas på flera kriterier. Dessa kriterier involverar inte bara leverantörens kundpopularitet, utan även dennes kundservice-historik och viss bokningsrelaterad data (antal bokningar, avbokningar, konvertering, m.m.). Även tidsenlig inbetalning av provision från leverantörens sida och provisionsprocenten inkluderas i algoritmen, men är bara två av många (och absolut inte de viktigaste) faktorer i Standardrankningen.

I vissa städer och regioner driver Booking.com ett program för rekommenderade partners som tillåter vissa leverantörer som möter och upprätthåller villkoren för rekommenderade partners att listas före de andra leverantörerna i den ordinarie "Rekommenderade"-rankningen för den aktuella staden/regionen. De rekommenderade leverantörerna är markerade med en "tummen-upp"-symbol, och i gengäld för denna höga rankning betalar den rekommenderade leverantören en högre provision. Endast leverantörer som möter och upprätthåller särskilda kriterier kan vara registrerade som rekommenderade.

Stjärnorna som används för boenden som inte är hotell (t.ex. vandrarhem) överensstämmer ej med stjärnklassificeringen som är tillämplig för hotell.

Den ifyllda gästrecension (a) läggs upp på den relevanta leverantörens informationssida på vår plattform endast för att informera (framtida) kunder om din uppfattning om leverantörens servicenivå och kvalitet, och (b) används (i helhet eller i vissa delar) enligt Booking.coms godtycke (t.ex. för marknadsföring, i reklamsyfte eller förbättring av vår service) på vår plattform eller i sociala medier, i nyhetsbrev, specialkampanjer, appar eller andra kanaler som ägs, används eller kontrolleras av Booking.com. Vi förbehåller oss rätten att anpassa, avvisa eller ta bort recensioner efter eget godtycke. Gästrecensionen bör betraktas som en enkät och inkluderar inga (ytterligare kommersiella) erbjudanden eller inbjudningar överhuvudtaget.

9. Friskrivningsklausul

I enlighet med begränsningarna i dessa regler och villkor samt i den mån lagen tillåter, tar vi endast ansvar för direkta skadeverkningar som faktiskt har drabbat, betalats av eller åsamkats dig som en följd av underlåtenhet från vår sida att leva upp till de förpliktelser som ingår i våra tjänster, upp till en sammanlagd summa som motsvarar den totala kostnaden för din bokning som anges i din e-postbekräftelse (vare sig det gäller en enstaka händelse eller en serie av sammanhängande händelser).

Dock, och i den mån lagen tillåter, skall inte vi eller någon av våra styrelseledamöter, chefer, anställda, säljare, dotter- eller systerbolag, samarbetspartners, distributörer, affiliatepartners (distribution), licensinnehavare, representanter eller andra som är delaktiga i att skapa, sponsra, marknadsföra eller på annat sätt göra webbplatsen och dess innehåll tillgängligt, hållas ansvariga för (i) någon form av straffskadeståndsrelaterade, särskilda och indirekta skador och förluster eller följdskador eller förluster av produktion, vinst eller intäkt, förlust av kontrakt, förlust eller skador på goodwill eller rykte, förlust av fordringar, (ii) felaktigheter relaterade till (beskrivande) information (inklusive priser, tillgängliga rum och rankning) om leverantörer som finns på vår plattform, (iii) de tjänster och produkter som erbjuds av leverantören eller andra samarbetspartners, (iv) alla (direkta, indirekta, följder av, straffskadeståndsrelaterade) skador, förluster eller kostnader som åsamkats dig eller betalats av dig, i enlighet med eller i samband med användning, begränsning i användandet, eller fördröjning av vår plattform, eller (v) någon (person-) skada, död, skador på egendom, eller annan (direkt, indirekt, särskild, till följd av eller straffskadeståndsrelaterad) skada, förlust eller kostnad som åsamkats dig eller betalats av dig, vare sig dessa uppstått på grund av (juridiska) handlingar, misstag, brott, (grov) oaktsamhet, medvetet dåligt uppförande, försummelse, underlåtenhet, oriktig framställning, kränkning eller förpliktelser som är (helt eller delvis) på boendet eller annan samarbetspartners (dess anställda, ledning, representanter, ombud eller samarbetspartners) ansvar, och vars varor eller tjänster (direkt eller indirekt) är tillgängliga, erbjuds eller marknadsförs på eller genom plattformen, inklusive alla former av avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure-incidenter eller andra händelser utom vår kontroll.

Vare sig leverantören debiterat dig för ditt rum, din produkt eller tjänst, eller om vi hjälper till med överföringen av betalningen av (rums-/boknings-)priset, så godkänner och samtycker du till att leverantören är helt och hållet ensam ansvarig för att inhämta, spara, överföra och betala alla skatter och avgifter som ingår i totalbeloppet för (rums-/boknings-)priset till berörda skattemyndigheter. Booking.com är inte förpliktigat eller ansvarigt för att överföra, inhämta, spara eller betala de skatter eller avgifter som ingår i (rums-/bokning-)priset till berörda skattemyndigheter. Booking.com agerar inte som merchant of record för någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig på plattformen.

Genom att ladda upp bilder i vårt system (till exempel som tillägg till en recension) intygar, garanterar och accepterar du att du äger upphovsrätten till bilderna samt godkänner att Booking.com kan använda uppladdade bilder på sin (mobil-) hemsida, i appar, (online/offline) marknadsföringsmaterial, publikationer och där Booking.com efter eget gottfinnande finner lämpligt. Du beviljar Booking.com en icke-exklusiv, världsomfattande, oåterkallelig, ovillkorlig och evig rätt och licens att använda, reproducera, visa, låta reproducera, distribuera, underlicensiera, kommunicera och tillgängliggöra de bilder som Booking.com efter eget gottfinnande finner lämpligt. Genom att ladda upp dessa bilder tar personen som laddar upp bilden/bilderna det fulla juridiska och moraliska ansvaret för alla eventuella rättsliga anspråk som görs av tredje part (inklusive, men inte begränsat till, boendeägaren) på grund av Booking.coms publicering och användning av dessa bilder. Booking.com varken äger eller stödjer de bilder som laddas upp. Sanningshalten, giltigheten och rätten att använda bilderna antas av den som laddat upp bilden, och är inte Booking.com ansvar. Booking.com frånsäger sig allt ansvar för de bilder som publiceras. Personen som laddade upp bilden garanterar att bilden inte innehåller några virus, trojanska hästar eller infekterade filer samt ej heller innehåller något pornografiskt, olagligt, obscent, kränkande, stötande eller olämpligt material och inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter (immaterialrätt rätt, upphovsrätt eller integritet). Varje bild som inte uppfyller de nämnda kriterierna kommer antingen inte publiceras, eller tas bort/raderas av Booking.com när som helst och utan föregående meddelande.

10. Immateriella rättigheter

Om ej annat anges är det Booking.com B.V. och dess underleverantörer som äger den mjukvara som krävs för våra tjänster, eller den mjukvara som finns tillgänglig på, eller används på vår plattform, och den immateriella egendomen (inklusive copyright) avseende innehåll, information och material på vår plattform.

Booking.com behåller ensamt alla rättigheter, namn och anspråk i och till (alla immateriella rättigheter) (utseende och utformning (inklusive infrastrukturen) på) plattformen där tjänsten erbjuds (inklusive gästrecensioner och översatt innehåll) och du har inte tillåtelse att kopiera, använda scraping, (hyper-/djup)länka till, publicera, sälja, marknadsföra, integrera, använda, sammanställa eller på något annat sätt använda innehållet (inklusive någon översättning därav och gästrecensionerna) eller vårt varumärke utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. I de fall du (helt eller delvis) skulle använda eller sammanställa vårt (översatta) innehåll (inklusive gästrecensioner) eller på något annat sätt skulle äga någon immateriell rättighet på plattformen eller något (översatt) innehåll eller gästrecensioner, överlåter du härmed alla sådana immateriella rättigheter till Booking.com. Allt otillåtet användande eller någon av ovan nämnda handlingar eller beteende utgör ett allvarligt brott mot våra immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt och programvarurättigheter).

11. Övrigt

I den omfattning som lagen tillåter skall dessa regler och villkor och tillhandahållandet av våra tjänster, styras av och tolkas i enlighet med nederländsk lagstiftning, och tvister som härrör från dessa allmänna regler och villkor och våra tjänster skall utan undantag hänskjutas till vederbörlig domstol i Amsterdam, Nederländerna.

Originalversionen av dessa regler är på engelska men har översatts till andra språk. Den översatta versionen av de engelska reglerna är en kontorsöversättning och skall endast användas i underlättande syfte, och inga rättigheter kan härledas från den översatta versionen. I händelse av tvister, bristande överensstämmelser eller avvikelser i innehåll eller regler och villkor mellan den engelska versionen och en version översatt till ett annat språk, skall den engelska versionen gälla, väga tyngst och vara avgörande. Den engelska versionen finns på vår plattform (välj engelska som språk) eller kan skickas till dig på skriftlig begäran.

Om någon bestämmelse gällande dessa villkor och regler är eller blir ogiltig, overkställbar eller icke-bindande, kommer du att fortsätta hållas ansvarig i enlighet med alla andra bestämmelser härav. I sådan händelse skall sådan ogiltig bestämmelse likväl upprätthållas i så stor utsträckning som gällande lag tillåter. Du samtycker till att i alla händelser acceptera likbördig verkan som den ogiltiga, overkställbara eller icke-bindande bestämmelsen, med hänsyn till dessa villkor och reglers innehåll och syfte.

12. Om Booking.com och stödföretagen

Bokningstjänsten online erbjuds via Booking.com B.V., som är ett privat företag med begränsat ansvar (ett så kallat Limited Liability Company (LLC)). Företaget lyder under nederländsk lagstiftning och har sitt kontor på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna. Företaget är registrerat hos handelskammaren i Amsterdam med registreringsnummer 31047344. Momsregistreringsnummer är NL805734958B01.

Booking.com har sitt huvudkontor i Amsterdam i Nederländerna och stöds av olika lokala filialer ("stödföretagen") runt om i världen. Dessa stödföretag har endast en intern stödjande roll för och till gagn för Booking.com. Vissa av dessa stödföretag erbjuder en begränsad kundtjänstservice (endast via telefon). Inget av dessa lokala stödföretag har någon egen plattform (och varken kontrollerar, sköter, underhåller eller agerar värd för plattformen). Dessa stödföretag har inte befogenhet eller auktoritet att erbjuda tjänsten, företräda Booking.com eller att ingå några kontrakt i Booking.com:s namn eller på dess vägnar. Du har inget (juridiskt eller kontraktsenligt) bindande avtal med dessa lokala stödföretag. Stödföretagen handlar inte som och är inte auktoriserade att verka som någon form av process- eller serviceleverantör för Booking.com. Booking.com accepterar inte och påstår sig inte ha någon hemvist på någon annan plats eller kontor (inte heller hos de lokala stödföretagen) annat än det som finns registrerat i Amsterdam.