Các vùng/quốc gia được ưa chuộng nhất

Greenland

54 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Guam

61 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Ma Cao

80 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Maldives

809 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Singapore

810 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Monaco

54 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Liberia

20 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Congo (Cộng hòa Dân chủ Công gô) (Congo (CHDC Công gô))

65 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Đảo Norfolk

58 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Gibraltar

52 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Kiribati

4 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Hồng Kông

814 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Djibouti

20 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Sierra Leone

70 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Congo (Công gô)

59 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Chad

8 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Equitorial Guinea

9 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Libya (Li-bi)

2 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Comoros

24 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Grenada

131 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Cộng hòa Gabon (Gabon)

44 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Niue

10 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Tajikistan

231 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Micronesia

9 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Togo

162 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Burundi

40 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Malawi

217 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Đông Timor

39 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Kosovo

484 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Iraq

102 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Guinea-Bissau

17 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Lesotho

85 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Mauritania

69 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Palau

46 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Guinea

39 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Mali

55 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Eswatini (Swaziland)

126 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Quần đảo Solomon

32 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Mông Cổ

396 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Benin

261 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Cameroon

422 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Burkina Faso

93 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Papua New Guinea

71 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Bangladesh

621 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Bắc Macedonia (Macedonia)

2494 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Angola

101 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Bolivia

1325 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Tonga

55 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Kuwait

236 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Sint Maarten

208 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Đảo Cook (Cook Islands)

287 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Vanuatu

244 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Saint Barthelemy (Saint Bart.)

81 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Myanmar

1480 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Bermuda

61 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Moldova

1021 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Saint Martin

219 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Belarus

5164 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Guyana

41 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Samoa

79 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Butan

179 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Gambia

253 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Anguilla

39 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Cape Verde

1028 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Algeria

593 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Haiti

157 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Mayotte

41 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Suriname

225 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Saint Lucia

519 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Venezuela

216 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Brunei Darussalam (Brunây)

74 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Liechtenstein

40 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Krym

5522 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Barbados

749 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Fiji

362 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Aruba

552 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Cuba

8164 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Bahamas

512 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Qatar

174 khách sạn và chỗ nghỉ khác

Bahrain

310 khách sạn và chỗ nghỉ khác