ข้อเสนอช่วงตรุษจีน

สวัสดีปีหนู! รับส่วนลด 20% สำหรับการเข้าพักช่วง 16 ม.ค. - 10 ก.พ.

จะวางแผนล่วงหน้าหรือจองปุบปับก็ได้

จองได้ตั้งแต่ 29 ต.ค. - 10 ก.พ.

ฉลองได้ทั้งก่อนและหลังตรุษจีน

ข้อเสนอสำหรับพัก 16 ม.ค. - 10 ก.พ.

รับส่วนลดเหมือนได้อั่งเปา

ส่วนลดเริ่มที่ 20%

181 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 360

136 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
โตเกียว
โตเกียว

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 1,004

125 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
กัวลาลัมเปอร์
กัวลาลัมเปอร์

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 258

54 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
หาดป่าตอง
หาดป่าตอง

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 775

50 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
เซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 1,090

49 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
โซล
โซล

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 708

30 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
ซิดนีย์
ซิดนีย์

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 1,317

25 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
ฮ่องกง
ฮ่องกง

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 679

19 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
สิงคโปร์
สิงคโปร์

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 752

16 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
โอ๊คแลนด์
โอ๊คแลนด์

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 984

10 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
แคนส์
แคนส์

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 612

8 ข้อเสนอช่วงตรุษจีน
ไครสต์เชิร์ช
ไครสต์เชิร์ช

ข้อเสนอช่วงตรุษจีน เริ่มที่ THB 502