הרובעים הפופולריים ביותר

Geriba

בוזיוס, ברזיל 194 מלונות

Umarizal

בלם, ברזיל מלון אחד

Inga

ניטרוי, ברזיל 14 מלונות