ย่านยอดนิยมสูงสุด

Moganshan

Deqing, จีน 174 แห่ง

Wuzhen

Tongxiang, จีน 170 แห่ง

Taoyuan

Dali, จีน 1 แห่ง

Mount Hua

Huayin, จีน 31 แห่ง

Xihu

Nanchang, จีน 51 แห่ง

Xizhou

Dali, จีน 14 แห่ง

Boshan

Zibo, จีน 0 แห่ง

Xitang

Jiashan, จีน 124 แห่ง

Mount Wutai

Wutai, จีน 112 แห่ง

Jinfeng

Yinchuan, จีน 64 แห่ง

Tanggu

Binhai, จีน 78 แห่ง

Huiyang

Huizhou, จีน 49 แห่ง

Taishan

Tai'an, จีน 31 แห่ง

Mount Tai

Tai'an, จีน 59 แห่ง

Anning

Lanzhou, จีน 20 แห่ง

Shuanglang

Dali, จีน 14 แห่ง

Donghu

Nanchang, จีน 56 แห่ง