הרובעים הפופולריים ביותר

Borik

פורץ, קרואטיה 263 מלונות

Barbat

ראב, קרואטיה 155 מלונות

Banjol

ראב, קרואטיה 262 מלונות

Palit

ראב, קרואטיה 238 מלונות

Kampor

ראב, קרואטיה 124 מלונות

Brulo

פורץ, קרואטיה 148 מלונות