הרובעים הפופולריים ביותר

San Borja

לימה, פרו 27 מלונות

אוקצ'ינה

Ica, פרו 18 מלונות

ברנקו

לימה, פרו 109 מלונות

Pueblo Libre

לימה, פרו 26 מלונות

Chorrillos

לימה, פרו 9 מלונות

Lince

לימה, פרו 33 מלונות

Surquillo

לימה, פרו 26 מלונות

Jesus Maria

לימה, פרו 19 מלונות

La Victoria

לימה, פרו 15 מלונות

ברנה

לימה, פרו 11 מלונות

Callao

לימה, פרו 62 מלונות

La Molina

לימה, פרו 16 מלונות

Costa Verde

לימה, פרו 778 מלונות