הרובעים הפופולריים ביותר

מרכז

ורשה, פולין 1348 מלונות

Centrum

קרקוב, פולין 1906 מלונות

Old Town

ורשה, פולין 129 מלונות

Centrum

גדנסק, פולין 1060 מלונות

וולה

ורשה, פולין 521 מלונות

Wrzeszcz

גדנסק, פולין 174 מלונות

Brzezno

גדנסק, פולין 114 מלונות

Oliwa

גדנסק, פולין 43 מלונות

Bałuty

לודג', פולין 28 מלונות