Đảm Bảo Giá Tốt Nhất

Bạn đang có giá thấp nhất có thể vào thời điểm đặt phòng - đảm bảo.

Nếu bạn tìm thấy đặt phòng của mình có giá thấp hơn ở trang web khác, hãy lập tức liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bán giá tương đương nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

Nếu chúng tôi không thể bán giá tương đương vì 1 trong 4 điều kiện trên khác nhau này, đặt phòng hiện tại của bạn - bao gồm cả chính sách hủy đặt phòng - vẫn được giữ nguyên.

Chính sách Đảm Bảo Giá Tốt Nhất của chúng tôi sẽ không áp dụng trong trường hợp: