ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการรถยนต์เช่า บริการแท็กซี่สนามบิน

สถานที่สำคัญยอดนิยมสูงสุด

Independence Square

สถานที่สำคัญ อักครา, กานา

Elmina Castle

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Elmina, กานา

Elmina Castle

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Elmina, กานา

Osu Castle

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ อักครา, กานา

Osu Castle

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ อักครา, กานา

Fort Amsterdam

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Anomabu, กานา

Fort Amsterdam

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Anomabu, กานา

Fort Amsterdam

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Anomabu, กานา

Fort Amsterdam

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Anomabu, กานา

Cape Coast Castle

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Cape Coast, กานา

Accra Mall

แหล่งช้อปปิ้ง อักครา, กานา

Accra Mall

แหล่งช้อปปิ้ง อักครา, กานา

Accra Mall

แหล่งช้อปปิ้ง อักครา, กานา

Accra Mall

แหล่งช้อปปิ้ง อักครา, กานา

Cape Coast Castle

พิพิธภัณฑ์ Cape Coast, กานา

Cape Coast Castle

พิพิธภัณฑ์ Cape Coast, กานา

Cape Coast Castle

พิพิธภัณฑ์ Cape Coast, กานา