ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการรถยนต์เช่า บริการแท็กซี่สนามบิน

สถานที่สำคัญยอดนิยมสูงสุด

Niumi National Park

สวนสาธารณะ Jinack Island, แกมเบีย

Niumi National Park

สวนสาธารณะ Jinack Island, แกมเบีย

River Gambia National Park

สวนสาธารณะ Sanyang, แกมเบีย