ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการรถยนต์เช่า บริการแท็กซี่สนามบิน

สถานที่สำคัญยอดนิยมสูงสุด

Bayterek Monument

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ อัสตานา, คาซัคสถาน

Bayterek Monument

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ อัสตานา, คาซัคสถาน

Saryarka Velodrome

สนามกีฬาหรืออารีน่า อัสตานา, คาซัคสถาน

Saryarka Velodrome

สนามกีฬาหรืออารีน่า อัสตานา, คาซัคสถาน

Almaty Tower

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Almaty Tower

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Medeo

สนามกีฬาหรืออารีน่า อัลมาตี, คาซัคสถาน

Medeo

สนามกีฬาหรืออารีน่า อัลมาตี, คาซัคสถาน

Medeo

สนามกีฬาหรืออารีน่า อัลมาตี, คาซัคสถาน

Medeo

สนามกีฬาหรืออารีน่า อัลมาตี, คาซัคสถาน

Medeo

สนามกีฬาหรืออารีน่า อัลมาตี, คาซัคสถาน

Shymbulak

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Shymbulak

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Shymbulak

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Shymbulak

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Shymbulak

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Shymbulak

สถานที่สำคัญ อัลมาตี, คาซัคสถาน

Republic Palace

ศูนย์การประชุม อัลมาตี, คาซัคสถาน

Korme Exhibition Centre

ศูนย์การประชุม อัสตานา, คาซัคสถาน