ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการรถยนต์เช่า บริการแท็กซี่สนามบิน

สถานที่สำคัญยอดนิยมสูงสุด

Sultan Park

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Sultan Park

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Sultan Park

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Sultan Park

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์

Republic Square

สวนสาธารณะ มาเล, มัลดีฟส์