ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการรถยนต์เช่า บริการแท็กซี่สนามบิน

สถานที่สำคัญยอดนิยมสูงสุด

Kathmandu Durbar Square

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Bardia National Park

สวนสาธารณะ Bardia, เนปาล

Bardia National Park

สวนสาธารณะ Bardia, เนปาล

Bardia National Park

สวนสาธารณะ Bardia, เนปาล

Bardia National Park

สวนสาธารณะ Bardia, เนปาล

Swayambhu

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Swayambhu

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Swayambhu

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Pashupatinath

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Pashupatinath

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Pashupatinath

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Pashupatinath

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Pashupatinath

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Pashupatinath

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Boudhanath Stupa

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Freak Street

พื้นที่ยอดนิยม กาฐมาณฑุ, เนปาล

Freak Street

พื้นที่ยอดนิยม กาฐมาณฑุ, เนปาล

Fewa Lake

สถานที่สำคัญ โปขระ, เนปาล

Fewa Lake

สถานที่สำคัญ โปขระ, เนปาล

Fewa Lake

สถานที่สำคัญ โปขระ, เนปาล

Begnas Lake

พื้นที่ยอดนิยม โปขระ, เนปาล

Begnas Lake

พื้นที่ยอดนิยม โปขระ, เนปาล

Begnas Lake

พื้นที่ยอดนิยม โปขระ, เนปาล

Begnas Lake

พื้นที่ยอดนิยม โปขระ, เนปาล

Begnas Lake

พื้นที่ยอดนิยม โปขระ, เนปาล

Mahendra Cave

พื้นที่ยอดนิยม โปขระ, เนปาล

World Peace Pagoda

สถานที่สำคัญ โปขระ, เนปาล

Maya Devi Temple

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ Bhairāhawā, เนปาล

Ranipokhari

สถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Patan Durbar Square

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Patan Durbar Square

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล

Hanuman Dhoka

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ กาฐมาณฑุ, เนปาล