ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการรถยนต์เช่า บริการแท็กซี่สนามบิน

สถานที่สำคัญยอดนิยมสูงสุด

Badshahi Mosque

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Badshahi Mosque

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Lahore Fort

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Minar-e-Pakistan

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Minar-e-Pakistan

อนุสรณ์สถานหรือสถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Data Darbar

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Data Darbar

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Sheesh Mahal

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Sheesh Mahal

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Sheesh Mahal

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Sheesh Mahal

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Sheesh Mahal

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Shalimar Garden

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Shalimar Garden

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Shalimar Garden

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Shalimar Garden

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Shalimar Garden

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Mall of Lahore

แหล่งช้อปปิ้ง ลาฮอร์, ปากีสถาน

Lahore Gymkhana

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Lahore Gymkhana

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Lahore Gymkhana

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Lahore Gymkhana

สถานที่สำคัญ ลาฮอร์, ปากีสถาน

Gaddafi Stadium

สนามกีฬาหรืออารีน่า ลาฮอร์, ปากีสถาน

Pir Sohawa

พื้นที่ยอดนิยม อิสลามาบัด, ปากีสถาน

Pir Sohawa

พื้นที่ยอดนิยม อิสลามาบัด, ปากีสถาน

Shakarparian

สถานที่ท่องเที่ยว อิสลามาบัด, ปากีสถาน

Daman-e-Koh

สถานที่ท่องเที่ยว อิสลามาบัด, ปากีสถาน

Daman-e-Koh

สถานที่ท่องเที่ยว อิสลามาบัด, ปากีสถาน