ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการรถยนต์เช่า บริการแท็กซี่สนามบิน

สถานที่สำคัญยอดนิยมสูงสุด

Metelkova

สถานที่สำคัญ ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

Metelkova

สถานที่สำคัญ ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

ZOO Ljubljana

สถานที่ท่องเที่ยว ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

ZOO Ljubljana

สถานที่ท่องเที่ยว ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

ZOO Ljubljana

สถานที่ท่องเที่ยว ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

ZOO Ljubljana

สถานที่ท่องเที่ยว ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Bled Castle

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

BTC City

แหล่งช้อปปิ้ง ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

BTC City

แหล่งช้อปปิ้ง ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

BTC City

แหล่งช้อปปิ้ง ลูบลิยานา, สโลวีเนีย

Kranjska Gora Ski Resort

พื้นที่ยอดนิยม Podkoren, สโลวีเนีย

Kranjska Gora Ski Resort

พื้นที่ยอดนิยม Podkoren, สโลวีเนีย

Kranjska Gora Ski Resort

พื้นที่ยอดนิยม Podkoren, สโลวีเนีย

Kranjska Gora Ski Resort

พื้นที่ยอดนิยม Podkoren, สโลวีเนีย

Kranjska Gora Ski Resort

พื้นที่ยอดนิยม Podkoren, สโลวีเนีย

Kranjska Gora Ski Resort

พื้นที่ยอดนิยม Podkoren, สโลวีเนีย

Kranjska Gora Ski Resort

พื้นที่ยอดนิยม Podkoren, สโลวีเนีย

Planja

ลิฟต์สกี Zreče, สโลวีเนีย

Planja

ลิฟต์สกี Zreče, สโลวีเนีย

Lipica Stud Farm

สถานที่สำคัญ เซเชนา, สโลวีเนีย

Golte Ski Area

พื้นที่ยอดนิยม Mozirje, สโลวีเนีย

Golte Ski Area

พื้นที่ยอดนิยม Mozirje, สโลวีเนีย

Golte Ski Area

พื้นที่ยอดนิยม Mozirje, สโลวีเนีย

Golte Ski Area

พื้นที่ยอดนิยม Mozirje, สโลวีเนีย

Golte Ski Area

พื้นที่ยอดนิยม Mozirje, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Vintgar Gorge

สถานที่สำคัญ เบลด, สโลวีเนีย

Solkan

พื้นที่ยอดนิยม โนวาโกริคา, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Postojna Cave

สถานที่สำคัญ Postojna, สโลวีเนีย

Dobrna Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Dobrna, สโลวีเนีย

Dobrna Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Dobrna, สโลวีเนีย

Dobrna Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Dobrna, สโลวีเนีย

Dobrna Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Dobrna, สโลวีเนีย

Dobrna Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Dobrna, สโลวีเนีย

Dobrna Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Dobrna, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lasko Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Laško, สโลวีเนีย

Lendava Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Lendava, สโลวีเนีย

Lendava Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Lendava, สโลวีเนีย

Lendava Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Lendava, สโลวีเนีย

Lendava Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Lendava, สโลวีเนีย

Lendava Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Lendava, สโลวีเนีย

Lendava Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Lendava, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย

Podcetrtek Thermal Spa

พื้นที่ยอดนิยม Podčetrtek, สโลวีเนีย