Ipinapakilala ang Pulse

Ang aming pinakabagong app ay makakatulong sa mga property upang mas mapabuti ang kanilang negosyo

Padalhan ang sarili mo ng single automated text message na may link para ma-download ang app nang direkta sa iyong device. Puwedeng mag-apply ang message at data rates.

Tingnan ang activity ng iyong property

Makatanggap ng real-time updates sa activity ng iyong property para alam mo lahat - bagong bookings, reviews, requests, sold out dates, at iba pa.

Tumugon sa 2 tap lang

Mas madali na ang pakikipag-ugnayan mo sa guest at makakatugon ka na sa mga request sa 2 tap lang. Mayroon kaming mga translated templates para mas madali at mabilis na makatugon ang property owners sa mga request.

I-update ang availability mo

May last-minute booking? Madali mo nang i-update ng iyong room availability.