Ipinapakilala ang Pulse

Ang aming pinakabagong app ay makakatulong sa mga property upang mas mapabuti ang kanilang negosyo

Mag-manage ng property mo anumang oras, kahit saan. I-scan ang QR code gamit ang smartphone mo para direktang makapunta sa download screen ng Pulse app.

Tingnan ang activity ng iyong property

Makatanggap ng real-time updates sa activity ng iyong property para alam mo lahat - bagong bookings, reviews, requests, sold out dates, at iba pa.

Tumugon sa 2 tap lang

Mas madali na ang pakikipag-ugnayan mo sa guest at makakatugon ka na sa mga request sa 2 tap lang. Mayroon kaming mga translated templates para mas madali at mabilis na makatugon ang property owners sa mga request.

I-update ang availability mo

May last-minute booking? Madali mo nang i-update ng iyong room availability.