BookingSuite рамкова декларация за поверителност

Дата на влизане в сила: април 2018 г.


Тази Декларация за поверителност е приложима за BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Амстердам, Холандия, („BookingSuite“) и описва как BookingSuite събира и използва информацията, която може да включва лични данни, които предоставяте на нашия уебсайт http://suite.booking.com („Сайт“) или чрез други продукти като WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace и други продукти, които се предлагат от BookingSuite („Продукти“). Сайтът и BookingSuite Продуктите са наричани заедно „Услуги“. Тази Декларация за поверителност се прилага за собственици, служители, представители или други лица, действащи от името на страна, на която BookingSuite предлага Услугите. Ние действаме в интерес на нашите партньори и осигуряваме прозрачност относно обработването на каквито и да е лични данни.


Събиране на данни

За да регистрира вашето място за настаняване, да получите достъп и да използвате нашите Услуги, BookingSuite изисква следната информация, част от която могат да бъдат лични данни:

Информация за контакт: ние събираме вашата информация за контакт, като например собствено и фамилно име, дата на раждане (когато може да се изисква), служебен имейл адрес и пощенски адрес, телефонен номер и номер на факс.

Финансова информация: Ние събираме данни, необходими за плащане, включително с цел фактуриране, като например вашите банкови данни, номер на банкова сметка и ДДС номер.

Продукти и услуги: Ние регистрираме кои услуги и/или продукти се предоставят от вас през BookingSuite.

Други: Когато комуникирате с BookingSuite, BookingSuite събира и обработва комуникацията. По време на разговори с нашия център за обслужване на клиенти може да има слушане по време на или записване на обаждания с цел проверка на качеството и обучения, което включва използването на записи за обработка на искания и с цел разкриване на измами. Записите се съхраняват за ограничен период от време и автоматично се изтриват, освен ако BookingSuite има законен интерес да пази такива записи за по-дълъг период, включително за разследване на измама и с правни цели.


Данни, които събираме автоматично

При използването на Услуги BookingSuite събира информация и автоматично, като част от нея могат да бъдат лични данни. Това включва данни, като езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистри, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглеждащ или резервиращ), история на преглеждането, Booking ID на потребителя и вид преглеждани данни. BookingSuite може също да събира данни автоматично чрез бисквитки. За информация за начина, по който използваме бисквитки, кликнете тук.


Информация, която получаваме от други източници

Информация за несъстоятелност: при въпроси, свързани с несъстоятелност, BookingSuite може да получава информация, свързана с вас, от администратори по несъстоятелност, съдилища или други обществени органи.
Данни, свързани с искания от правоприлагащи или данъчни власти: правоприлагащи или данъчни власти могат да се свързват с BookingSuite във връзка с допълнителна информация за вас, в случай че сте обект на разследване.
Откриване на измами: в определени случаи, и доколкото е разрешено от приложимите закони, BookingSuite може да събира данни чрез източници трети страни с цел откриване и предотвратяване на измами.

Освен това личните ви данни могат да бъдат обработвани, ако сте били регистрирани от някой във вашата организация като упълномощен потребител на Продукти или като лице за контакт. Личните ви данни могат да са ни били предоставени през нашия механизъм за препоръки, защото някой смята, че може да се интересувате от Продуктите. Ако сме получили вашите лични данни през нашия механизъм за препоръки и доколкото това е разрешено по закон, ще обработваме личните ви данни, само за да се свържем с вас еднократно, и за проследяване на успеха на нашата програма за препоръки. Обработването на тези данни за нашите търговски бизнес цели е наш законосъобразен интерес.


Цели на обработката

Ние използваме предоставената от вас информация, част от която може да представлява лични данни, за следните цели:

А. Регистриране и администриране на профил: Ние използваме информацията за регистриране на вашето място за настаняване и за да дадем възможност на вас и на BookingSuite да администрирате и управлявате предложените ви Продукти.

Б. Завършване на регистрация: Ако не сте завършили онлайн регистрацията, ще ви изпратим напомняне да я продължите. Смятаме, че тази допълнителна услуга е полезна за вас и ви дава възможност да продължите регистрирането, без да трябва да попълвате всички подробности за регистрацията отначало. Имейлите с напомняне, които може да ви изпращаме, ще съдържат опция за прекратяване на абонамента, която можете да използвате ако не искате да ви изпращаме съобщения в бъдеще.

В. Обслужване на клиенти: Ние използваме информацията, за да ви предоставяме услуги за обслужване на клиенти, например, за да отговаряме на вашите заявки, въпроси и притеснения.

Г. Маркетинг/комуникации: Ние използваме информацията, за да ви предоставяме заявена от вас информация, да изпращаме нашия бюлетин, маркетингови комуникации и новини за нови Продукти и услуги или други новини или предложения, които смятаме, че ще представляват интерес за вас. Когато използваме личните ви данни с цел директен маркетинг, като например бюлетини и маркетингови комуникации за нови Продукти и услуги или други предложения, които смятаме, че ще представляват интерес за вас, ще включваме линк за прекратяване на абонамента, който можете да използвате, ако не искате да ви изпращаме съобщения в бъдеще. Може да ви каним да присъствате на събития, които смятаме, че ще представляват интерес за вас. Може също така да използваме личните ви данни, за да ви каним да участвате в програми за препоръки или в конкурси.

Д. Определени Продукти могат да ви предлагат средства за комуникация с вашите гости или търговци, което винаги включва BookingSuite като получател. BookingSuite има достъп до тези комуникации и използва автоматизирани системи за преглед, сканиране и анализиране на комуникации с цел защита; предотвратяване на измами; спазване на законови и регулаторни изисквания; разследвания на потенциални нарушения; разработване и подобрение на продукти; проучване и поддръжка на клиенти или техническа поддръжка. BookingSuite съхранява всички изпратени или получени комуникации.

Е. Анализи, подобрения и проучвания: Ние използваме информацията, която може да включва лични данни, за провеждане на проучвания и анализи. Възможно е да включим трета страна, която да извършва това от наше име. Може да споделяме или разкриваме резултатите от такива изследвания, включително на трети страни и на нашите партньори, в анонимен, обобщен вид. Освен това използваме информацията, която може да включва лични данни, за оценяване на нуждите на вашия бизнес, за определяне на подходящи продукти и за подобряване на нашите Услуги и маркетингови дейности. Може да ви каним да участвате в изследвания, като например проучване на пазара, и да анализирате как можете да подобрите предлаганите от вас изживявания и функциите и качеството на нашите услуги. Моля, преглеждайте предоставената информация, когато бъдете поканени да участвате в изследване или проучване на пазара, за да разберете как личните ви данни ще бъдат използвани по различни начини от тези в тази Декларация за поверителност.

Ж. Сигурност, откриване и предотвратяване на измами: Ние използваме информацията, която може да включва лични данни, за да предотвратяваме измами и други незаконни дейности, когато използвате нашия Сайт, както и нашите Продукти. Освен това използваме тази информация за разследване и откриване на измами. BookingSuite може да използва лични данни с цел оценяване на риска и защита, включително за удостоверяване на потребители. За тези цели личните данни могат да бъдат споделяни с трети страни, като например правоприлагащи органи, доколкото това е разрешено от приложимите закони и външни съветници.

З. Юридически цели и съответствие: В определени случаи BookingSuite трябва да използва предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я) или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.

Ако използваме автоматизирани средства за обработване на лични данни, които имат правни последствия или се отразяват значително на вас, ще прилагаме подходящи мерки за защита на вашите права и свободи, включително правото да получавате човешка намеса.


Правни основания

Предвид цели А и В, BookingSuite разчита на правното основание, че обработването на личните ви данни е необходимо за изпълнението на споразумението ви с BookingSuite. Ако не предоставите исканата информация, BookingSuite не може да регистрира компанията ви или да ви даде възможност да администрирате и управлявате Продуктите, нито можем да ви предоставяме обслужване на клиенти. Предвид цел Б и цели от Г до З, BookingSuite се оповава на своя законен търговски бизнес интерес да ви предоставя услугите си, да предотвратява измами и да подобрява услугите си. Когато използва лични данни за обслужване на своя търговски бизнес интерес, BookingSuite винаги ще балансира вашите права и интереси за защита на информацията ви спрямо правата и интересите на BookingSuite. За цел З BookingSuite разчита, където това е приложимо, също и на спазването на правните задължения (като например законни искания на правоприлагащите органи). Когато това е необходимо съгласно приложимите закони, BookingSuite ще получава съгласието ви, преди да обработва личните ви данни за целите на директен маркетинг.

Ако искате да възразите срещу обработването, изложено в цел Б и цели от Г до Е, и нямате директно на разположение механизъм за отказване (например в настройките на профила ви), доколкото е приложимо, моля, свържете се с dataprotectionoffice@booking.com.


Споделяне на данни

Споделяне с партньори: За да поддържаме използването на нашите Услуги, вашата информация, която може да съдържа лични данни, може да бъде споделяна с дъщерни дружества на корпоративната група на Booking.com, които може да изпълняват ролята на доставчици на услуги за BookingSuite, включително по отношение на услуги за поддръжка на клиенти. Доколкото това е разрешено по закон, информацията ви може да бъде споделяна и за аналитични цели и с цел откриване и предотвратяване на измами. Когато това се изисква по закон, първо ще искаме съгласието ви, преди нашите партньори да могат да използват личните ви данни за други цели, като например маркетингови съобщения. За да научите всичко, което трябва да знаете за корпоративната група на Booking.com, посетете За Booking.com

Booking Holdings Inc.: BookingSuite е член на групата от компании Booking Holdings Inc. и може да се наложи да споделя част от информацията ви, която може да включват лични данни, с други членове на Booking Holdings Inc. с цел съответствие или откриване и предотвратяване на измами, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство и е абсолютно необходимо за защита на Booking Holdings Inc. и нейните членове, включително BookingSuite, нейните клиенти и бизнес партньори, от измамни дейности и за разследване и обработване на пробиви в сигурността на данните.

Споделяне с трети страни: Ние споделяме вашата информация, която може да включва лични данни, с трети страни, доколкото това е разрешено по закон и както е описано по-долу. Ние не продаваме и не отдаваме под наем вашите лични данни.

  • Доставчици на услуги (включително доставчици): Ние споделяме информацията ви с доставчици на услуги трети страни, за да предоставяме нашите Услуги, да съхраняваме данни и/или да поддържаме Сайта или за осъществяване на бизнес от наше име. Тези доставчици на услуги ще обработват лични данни само по указание от и за предоставяне на услугите на BookingSuite.

  • Бизнес партньори: Ние споделяме вашата информация, според инструкции от вас, с бизнес партньори, за да им дадем възможност да ви предоставят услуги.

  • Доставчици на плащания и други Финансови институции: За обработване на плащания между вас и BookingSuite и/или други трети страни през BookingSuite, вашата информация, информацията ви, доколкото е подходящо, е споделяна с Доставчици на плащания и други Финансови институции.

  • Принудително разкриване: Когато това се изисква по закон, когато е абсолютно необходимо за извършването на Услугите или за защитата на нашите права или правата на групата от компании или потребителите на Booking Holdings Inc., ние разкриваме вашата информация на държавни власти, включително правоприлагащи органи (при законни искания), на всяко от дъщерните дружества, част от Booking Holdings Inc., включително Booking.com B.V., или при съдебни производства.

  • Продаване или сливане: Ние може да споделяме информацията ви в случай на сливане, придобиване или продажба на всички или част от нашите активи. Разбира се, ще ви уведомим по имейл и/или видимо известие в нашия Сайт и ще ви информираме за вашите права.

Споделяне и разкриване на обобщени данни: Ние може да споделяме данни в обобщен вид и/или във вид, който не дава възможност на получателя на такава информация да ви идентифицира с трети страни, например за анализ на отрасъла и създаване на демографски профили.


Международни прехвърляния на данни

Прехвърлянето на лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност, може да включва прехвърляния в чужбина на лични данни към държави, чиито закони за защита на данните не са толкова изчерпателни колкото тези на държавите в Европейския съюз. Когато се изисква от европейското законодателство, BookingSuite ще прехвърля лични данни само на получатели, които предоставят адекватно ниво на защита на данните. В тези случаи, когато се изисква, ние сключваме договорни споразумения, за да гарантираме, че личните ви данни остават защитени в съответствие с европейските стандарти. Можете да поискате от нас да видите копие от тези договорни споразумения, като използвате данните за контакт по-долу.


Сигурност

BookingSuite съблюдава разумни процедури за предотвратяване на неупълномощен достъп до и злоупотреба с информация, включваща лични данни. Ние използваме подходящи бизнес системи и процедури за защита и предпазване на информация, включваща лични данни. Освен това ние използваме процедури за сигурност, както и технически и физически ограничения за достъп и използване на лични данни в нашите сървъри. Само упълномощени служители имат разрешение за достъп до лични данни за целите на работата си.


Запазване на данни

Ние ще запазваме информацията ви, която може да включва лични данни, толкова дълго, колкото преценим, че е необходимо, за да ви даваме възможност да използвате нашите Услуги, да ви предоставяме услугите ни, да спазваме приложимите закони, да разрешаваме спорове с която и да е страна и ако е необходимо по друг начин, за да можем да осъществяваме бизнеса си, включително да откриваме и предотвратяваме измами или други незаконни дейности. Тази Декларация за поверителност ще е приложима за всички лични данни, които запазваме. Ако имате въпрос относно конкретен период на запазване за определен тип лични данни, които обработваме за вас, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени по-долу.


Вашите опции и права

Ние искаме вие да контролирате как личните ви данни се използват от нас. Можете да го направите по следните начини:

  • Mожете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за вас;

  • можете да ни информирате за всякакви промени по вашите лични данни или можете да поискате от нас да коригираме всякакви лични данни, които съхраняваме за вас, въпреки че може да има възможност и вие да правите промени директно в нашия Сайт;

  • в определени ситуации можете да поискате от нас да изтрием или блокираме, или ограничим обработването на личните данни, които съхраняваме за вас, или да възразите срещу конкретни начини, по които използваме личните ви данни; и

  • в определени ситуации можете също да поискате от нас да изпратим личните данни, които сте ни предоставили, на трета страна.

Когато използваме личните ви данни въз основа на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, при условие че са спазени приложимите закони. Нещо повече, когато обработваме личните ви данни въз основа на законосъобразен интерес или обществен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време на това използване на личните ви данни, при условие че са спазени приложимите закони.

Ние разчитаме на вас да гарантирате, че личните ви данни са пълни, точни и актуални. Моля, информирайте ни своевременно за всякакви промени на или неточности в личните ви данни, като се свържете със suitehelp@booking.com.


Въпроси или оплаквания

Ако имате въпроси или притеснения относно обработването от наша страна на личните ви данни, не се колебайте да се свържете с нас на suitehelp@booking.com или можете да се свържете с нашия изпълнителен директор за защита на данните на dataprotectionoffice@booking.com. Ако искате да упражните някое от правата, които имате съгласно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нашия изпълнителен директор за защита на данните на dataprotectionoffice@booking.com. Всички въпроси и оплаквания, докладвани на BookingSuite, ще бъдат разследвани. BookingSuite ще се опита да разрешава всички оплаквания и въпроси съгласно вътрешните политики. Можете също така да се обърнете към своя местен орган за защита на данните с въпроси и оплаквания.


Промени по Декларацията за поверителност

Също както бизнесът ни се променя постоянно, така и тази Декларация за поверителност може да се променя от време на време. Ако искате да видите промените, направени по тази декларация за поверителност от време на време, ви препоръчваме да я отворите, за да ги видите. Ако направим съществени промени или промени, които ще ви засегнат (например когато започнем да обработваме личните ви данни за други цели, различни от гореизложените), ще се свържем с вас, преди да започнем това обработване.