Política general de privacitat de BookingSuite

Entrada en vigor: abril de 2018


Aquesta Política de privacitat s'aplica a BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Països Baixos ("BookingSuite") i descriu com BookingSuite recopila i fa servir la informació, que pot incloure dades personals, que ens facilites a través del web http://suite.booking.com ("Web") o a través dels nostres productes, com WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace i altres productes que ofereix BookingSuite ("Productes"). En endavant, anomenarem "Serveis" al conjunt del Web i els Productes de BookingSuite. Aquesta Política de privacitat és aplicable als propietaris, empleats, representants o altres persones que actuïn en nom de la part a qui BookingSuite ofereix els Serveis. Actuem segons l'interès dels nostres col·laboradors i volem ser transparents sobre com processem les dades personals.


Recopilació de dades

Per registrar el teu allotjament, garantir-te l'accés i que puguis servir els nostres Serveis, BookingSuite sol·licita la informació següent, que pot incloure dades personals:

Dades de contacte: Recopilem la teva informació de contacte, com ara el nom i els cognoms, la data de naixement (si cal), l'e-mail i l'adreça de la feina, el telèfon i el número de fax.

Informació financera: Recopilem les dades necessàries per al pagament i les factures, com ara les teves dades bancàries, el número de compte i el NIF.

Productes i serveis: Registrem quins serveis i/o productes se t'ofereixen a través de BookingSuite.

Altres: Quan et comuniques amb BookingSuite, BookingSuite recopila i processa aquestes comunicacions. Per motius de control de qualitat i de formació, pot ser que s'escoltin en directe o es gravin les trucades amb el nostre centre d'atenció al client i pot ser que aquestes gravacions es facin servir en casos de reclamacions i de detecció de fraus. Les gravacions es guarden durant un temps limitat i s'eliminen automàticament, llevat que BookingSuite tingui un interès legítim per mantenir-les durant més temps, com ara en cas d'investigació de frau i per motius legals.


Dades que recopilem automàticament

Quan utilitzes els Serveis, BookingSuite també recopila informació de forma automàtica, que pot incloure dades personals, com ara la preferència d'idioma, l'adreça IP, la ubicació, la configuració i el sistema operatiu del dispositiu, les dades d'inici de sessió, la durada de l'ús, l'URL que has indicat, l'informe de l'estat, l'agent d'usuari (informació sobre la versió del navegador), el sistema operatiu, el resultat (visita o reserva), l'historial de navegació, l'ID de Booking de l'usuari i el tipus de dades que s'han consultat. BookingSuite també pot recopilar informació automàticament a través de les cookies. Si vols informació sobre com fem servir les cookies, clica aquí.


Informació que rebem d'altres fonts

Informació sobre insolvències: En situacions d'insolvència, BookingSuite pot rebre informació dels administradors de la insolvència, tribunals o altres autoritats públiques que estiguin relacionades amb tu.
Dades sol·licitades per les autoritats competents i autoritats fiscals: Les autoritats competents i fiscals es poden posar en contacte amb BookingSuite per obtenir informació addicional sobre tu si t'estan investigant.
Detecció de frau: En alguns casos, i fins on permeti la llei aplicable, BookingSuite pot recopilar dades a través de tercers per detectar i prevenir fraus.

A més, les teves dades personals es poden processar si algú de la teva empresa t'ha registrat com a usuari autoritzat dels Productes o com a persona de contacte. Les teves dades personals també ens poden arribar si algú que pensa que els nostres Productes et poden interessar fa servir el nostre mecanisme per recomanar-nos. En cas que rebem les teves dades personals a través del mecanisme de recomanació i, fins on ho permeti la llei, processarem les teves dades personals només per posar-nos en contacte amb tu un cop i per fer un seguiment del nostre programa de recomanació. Processar aquestes dades per a motius comercials respon al nostre interès legítim.


Finalitat del processament

Fem servir la informació que ens facilites, que pot incloure dades personals, per als motius següents:

A. Registre i administració del compte: fem servir la informació per registrar el teu allotjament i perquè tant tu com BookingSuite pugueu administrar i gestionar els Productes que t'oferim.

B. Finalització del registre: si no has finalitzat el registre online, t'enviem un recordatori per continuar-lo. Pensem que aquest servei addicional és útil per a tu, ja que et permet continuar amb el registre des d'on et vas quedar sense haver de tornar a emplenar totes les dades de nou. Els e-mails de recordatori que et podem enviar inclouen una opció per donar-te de baixa que pots fer servir si no vols que t'enviem missatges en el futur.

C. Atenció al client: fem servir la informació per oferir-te servei de suport, com ara per respondre les teves peticions, preguntes i dubtes.

D. Màrqueting/Comunicacions: fem servir les dades per facilitar-te la informació que ens demanes, per enviar-te la nostra newsletter, les comunicacions de màrqueting i les actualitzacions sobre nous Productes i serveis o altres notícies i ofertes que pensem que et poden interessar. Quan fem servir les teves dades personals amb finalitats de màrqueting directe, com ara a les newsletters i comunicacions de màrqueting sobre nous Productes i serveis o altres ofertes que pensem que et poden interessar, sempre incloem un enllaç per donar-te de baixa que pots fer servir si no vols que t'enviem missatges en el futur. Pot ser que et convidem a esdeveniments que pensem que et poden interessar. També pot ser que fem servir les teves dades personals per convidar-te a participar als programes de recomanacions o en competicions.

E. Alguns Productes et poden oferir diversos mitjans per comunicar-te amb els teus clients o proveïdors, que sempre inclouen BookingSuite com a destinatari. BookingSuite té accés a aquestes comunicacions i fa servir sistemes automàtics per revisar-les, escanejar-les i analitzar-les per motius de seguretat, prevenció de frau, compliment de requeriments legals i legislatius, investigacions de possible mala conducta, desenvolupament i millora de productes, recerca i suport tècnic o al client. BookingSuite guarda totes les comunicacions que s'envien o es reben.

F. Estudis, anàlisis i millores: fem servir la informació, que pot incloure dades personals, per fer estudis i anàlisis. Pot ser que comptem amb tercers perquè ho facin en nom nostre. També pot ser que compartim o revelem, inclòs a tercers i als nostres afiliats, els resultats d'aquests estudis de manera global i anònima. També fem servir la informació, que pot incloure dades personals, per valorar les necessitats del teu negoci, determinar productes que s'hi ajustin i millorar els nostres Serveis i màrqueting. Pot ser que et convidem a participar en enquestes, com ara estudis de mercat, i a analitzar com millorar la teva experiència i la funcionalitat i la qualitat dels nostres Productes. Consulta la informació que et facilitem quan et convidem a participar en una enquesta o un estudi de mercat per entendre de quina altra manera es tractaran les dades personals respecte a aquesta Política de privacitat.

G. Seguretat i prevenció i detecció de frau: fem servir la informació, que pot incloure dades personals, per prevenir el frau i altres activitats il·legals o que incompleixin la llei quan es faci servir el nostre Web o els nostres Productes. També fem servir aquesta informació per investigar i detectar casos de frau. BookingSuite pot fer servir les dades personals per fer una valoració de riscos i per motius de seguretat. Això inclou la verificació dels usuaris. Amb aquest objectiu, pot ser que hàgim de compartir les dades personals amb tercers, com ara les autoritats competents, d'acord amb la llei vigent i els assessors externs.

H. Matèria legal i de compliment normatiu: en alguns casos, BookingSuite ha de fer servir la informació que s'ha facilitat, que pot incloure dades personals, per gestionar i resoldre conflictes legals o queixes, per portar a terme investigacions reglamentàries i normatives o per fer complir els acords o les peticions legals de les autoritats competents tal com requereix la llei.

Si fem servir mitjans automàtics per processar les dades personals que tinguin conseqüències legals o en casos en què t'afecti considerablement, implementarem les mesures adequades per protegir els teus drets i llibertats, com ara el dret a obtenir intervenció humana.


Bases legals

Pel que fa als propòsits A i C, BookingSuite depèn de la base legal que el processament de les teves dades personals és necessari per al compliment de l'acord amb BookingSuite. Si no facilites la informació que se't demana, BookingSuite no podrà registrar el teu allotjament ni donar-te permís per administrar o gestionar el Productes. Tampoc no et podrà oferir servei d'atenció al client. Pel que fa als propòsits B i del D a l'H, BookingSuite depèn del seu interès comercial legítim d'oferir-te els seus Serveis, prevenir el frau i millorar els seus Serveis. Quan fem servir dades personals per servir els nostres interessos comercials, BookingSuite sempre té en compte els teus drets i interessos pel que fa a la protecció de la teva informació en contra dels drets i interessos de BookingSuite. Pel que fa al propòsit H, BookingSuite també s'empara, si és procedent, en el compliment d'obligacions legals, com ara sol·licituds legals de les autoritats competents. D'acord amb la llei vigent i en cas que sigui necessari, BookingSuite obtindrà el teu consentiment previ per processar les teves dades personals per a finalitats de màrqueting directe.

Si vols que es deixin de processar les teves dades d'acord amb el que s'estipula als propòsits B i del D a l'F i no trobes cap opció per donar-te de baixa directament (com per exemple, a la configuració del teu compte), posa't en contacte amb dataprotectionoffice@booking.com, en la mesura que sigui aplicable.


Compartir dades

Compartir dades amb afiliats: Per tal de facilitar l'ús dels Serveis, la teva informació, que pot incloure dades personals, es pot compartir amb altres filials del grup corporatiu de Booking.com, que poden funcionar com a proveïdors de servei per a BookingSuite i, fins i tot, poden estar relacionades amb el servei d'atenció al client. D'acord amb la llei, també pot ser que es comparteixi la teva informació amb finalitats analítiques i per detectar i prevenir el frau. Quan la llei ho requereixi, demanarem primer el teu consentiment abans que els nostres afiliats puguin fer servir les teves dades personals per a altres finalitats, com ara comunicacions de màrqueting. Si vols més informació sobre el grup corporatiu de Booking.com, ves a Sobre Booking.com.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite és membre del grup empresarial Booking Holdings Inc. Pot ser que BookingSuite hagi de compartir part de la teva informació, que pot incloure dades personals, amb altres membres de Booking Holdings Inc. per complir amb la llei o detectar i prevenir el frau d'acord amb la llei vigent i, en cas que sigui estrictament necessari, per protegir Booking Holdings Inc., els socis del grup (inclòs BookingSuite), els clients i els col·laboradors empresarials d'activitats fraudulentes i investigar i gestionar infraccions en la seguretat de les dades.

Compartir dades amb tercers: D'acord amb la llei i tal com es descriu més avall, compartim la teva informació, que pot incloure dades personals, amb tercers. No venem ni lloguem les teves dades personals.

  • Proveïdors de servei (distribuïdors inclosos): compartim la teva informació amb proveïdors de servei de tercers per proporcionar-te els nostres Serveis, guardar dades i/o mantenir el Web o desenvolupar el negoci en nom nostre. Aquests proveïdors de servei només han de processar les dades personals com els indica BookingSuite i per facilitar els serveis a BookingSuite.

  • Col·laboradors empresarials: compartim la teva informació, quan ens ho indiques, amb col·laboradors empresarials perquè et puguin proporcionar serveis.

  • Proveïdors de pagament i altres institucions financeres: per tal de processar els pagaments entre tu, BookingSuite i/o terceres parts a través de BookingSuite, la teva informació (rellevant) es comparteix amb els proveïdors de pagament i altres institucions financeres.

  • Revelació de dades obligada: quan la llei ho requereixi, sigui estrictament necessari pel bon funcionament dels Serveis, o hàgim de protegir els nostres drets o els drets del grup empresarial Booking Holdings Inc. o dels usuaris, revelarem la teva informació a les autoritats governamentals, que inclouen les autoritats competents (subjectes a una sol·licitud legal), els afiliats de Booking Holdings Inc. (inclòs Booking.com B.V.) o durant algun procediment legal.

  • Venda o fusió: pot ser que compartim la teva informació en cas de fusió, compra o venda d'una part o la totalitat dels nostres actius. De tota manera, t'avisarem per e-mail i/o mitjançant un avís al nostre Web i t'informarem dels teus drets.

Compartir i revelar dades globals: Pot ser que compartim informació amb tercers de manera global i/o de manera que el destinatari d'aquesta informació no pugui identificar-te. Per exemple, per a l'anàlisi de la indústria i per fer perfils demogràfics.


Transferències de dades internacionals

La transmissió de dades personals que es descriu en aquesta Política de privacitat pot incloure transferències estrangeres de dades personals a països que no disposen de lleis de protecció de dades tan exhaustives com les de la Unió Europea. Quan la llei europea ho requereixi, BookingSuite només transferirà dades personals a receptors que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades. En aquests casos, farem els acords contractuals necessaris per assegurar-nos que les teves dades personals estan protegides d'acord amb els estàndards europeus. Ens pots demanar una còpia d'aquestes clàusules fent servir les dades de contacte de sota.


Seguretat

BookingSuite disposa de procediments raonables per prevenir l'accés no autoritzat o un mal ús de la teva informació, com ara dades personals. Per tal de protegir i preservar qualsevol informació personal, utilitzem uns sistemes i procediments de negocis apropiats. També fem servir procediments de seguretat i restriccions tècniques i físiques per accedir a la informació personal dels nostres servidors i utilitzar-la. Només el personal autoritzat pot accedir a la informació personal a l'hora d'exercir les seves funcions.


Retenció de dades

Conservarem les teva informació, com ara les teves dades personals, tant de temps com creguem necessari per poder oferir-te els nostres Serveis i perquè els puguis fer servir, per complir les lleis aplicables, resoldre conflictes amb tercers i per qualsevol altre motiu que creguem necessari per portar a terme el nostre negoci, que inclou detectar i prevenir el frau o altres pràctiques il·legals. Totes les dades personals que conservem estan subjectes a la Política de privacitat. Si tens cap pregunta sobre quant de temps en concret retenim algunes de les dades personals que tenim sobre tu, posa't en contacte amb nosaltres fent servir les dades de sota.


Els drets i les opcions que tens

Volem que puguis estar el corrent i gestionar com fem servir les teves dades personals. Pots fer-ho de la manera següent:

  • Pots demanar-nos una còpia de les dades personals que tenim sobre tu;

  • Ens pots informar si les teves dades personals han canviat o ens pots demanar que corregim les dades que tenim sobre tu, tot i que també pots fer els canvis directament al nostre Web;

  • En alguns casos, ens pots demanar que eliminem, bloquegem o restringim el processament de les dades personals que tenim sobre tu, de la mateixa manera que et pots oposar a certes maneres que tenim de fer servir les teves dades; i

  • En alguns casos, també pots demanar-nos que enviem les dades personals que ens has facilitat a tercers.

Fem servir les teves dades personals perquè ens n'has donat el consentiment. En tot cas, tens dret de retirar el teu consentiment quan vulguis d'acord amb la llei vigent. A més, tot i que processem les teves dades personals segons els nostres interessos i els interessos públics legítims, tens dret d'oposar-te a l'ús de les teves dades personals en qualsevol moment d'acord amb la llei vigent.

Confiem en tu per assegurar que les teves dades personals estan completes, són precises i estan actualitzades. Si hi ha cap imprecisió o canvi en les teves dades personals, cal que ens n'informis immediatament a suitehelp@booking.com.


Preguntes o queixes

Si tens preguntes o dubtes sobre com processem les teves dades personals, posa't en contacte amb nosaltres a través de suitehelp@booking.com o amb l'equip de protecció de dades a dataprotectionoffice@booking.com. Si vols exercir els teus drets d'acord amb aquesta Política de privacitat, posa't en contacte amb l'equip de protecció de dades a dataprotectionoffice@booking.com. Totes les preguntes i les queixes que es facin arribar a BookingSuite s'investigaran. BookingSuite mirarà de resoldre les queixes i les preguntes d'acord amb les polítiques internes. També pots posar-te en contacte amb l'autoritat local competent sobre protecció de dades.


Canvis en la Política de privacitat

Com que el nostre negoci canvia constantment, pot ser que aquesta Política de privacitat canviï de tant en tant. Si vols veure quins canvis s'hi fan de tant en tant, et recomanem que accedeixis a aquesta Política de privacitat per veure'ls. En cas que fem canvis materials o canvis que t'afectin directament, com ara començar a processar les teves dades personals amb altres propòsits dels que es descriuen més amunt, ens posarem en contacte amb tu abans de començar.