Erklæring om databeskyttelse for BookingSuite

Træder i kraft: april 2018


Denne erklæring om databeskyttelse gælder for BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holland (fremover betegnet "BookingSuite") og beskriver hvordan BookingSuite indsamler og bruger oplysninger, som kan inkludere personlige oplysninger, som du udfylder på vores website http://suite.booking.com (fremover betegnet "website") eller via vores produkter som f.eks. WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace og andre produkter der udbydes af BookingSuite (fremover betegnet "produkter"). Websitet og BookingSuite-produkterne betegnes samlet som "tjenesterne". Denne erklæring om databeskyttelse gælder for ejere, ansatte, repræsentanter eller andre personer der handler på vegne af den part som BookingSuite leverer tjenesterne til. Vi handler i vores partneres interesser og er åbne omkring hvordan vi behandler enhver form for personlige oplysninger.


Dataindsamling

For at registrere din virksomhed, give dig adgang til vores tjenester og for at du kan bruge dem, anmoder BookingSuite om følgende oplysninger, og nogle af disse kan være personlige oplysninger:

Kontaktoplysninger: Vi indsamler dine kontaktoplysninger såsom fornavn og efternavn, fødselsdato (hvor det er nødvendigt), arbejdsrelateret e-mailadresse og adresse, telefonnummer og faxnummer.

Økonomiske oplysninger: Vi indsamler oplysninger som er nødvendige i forbindelse med betaling, herunder til faktureringsformål, f.eks. dine bankoplysninger, bankkontonummer og CVR-nummer.

Produkter og tjenester: Vi registrerer hvilke tjenester og/eller produkter der leveres til dig via BookingSuite.

Andet: Når du kommunikerer med BookingSuite, indsamler og behandler BookingSuite kommunikationen. Det kan ske at dine opkald med vores kundeservicemedarbejdere bliver aflyttet eller optaget til kvalitetskontrol og oplæringsformål, hvilket inkluderer brug af optagelserne til håndtering af krav eller afsløring af svindel. Optagelser gemmes i en begrænset periode og bliver automatisk slettet medmindre BookingSuite har en berettiget interesse i at beholde sådanne optagelser i en længere periode, f.eks. til undersøgelse af svindel og juridiske formål.


Data vi indsamler automatisk

Når du bruger tjenesterne, indsamler BookingSuite også oplysninger automatisk, og nogle af disse kan være personlige oplysninger. Det kan f.eks. være sprogindstillinger, IP-adresse, placering, enhedsindstillinger, enhedens styresystem, logoplysninger, tidspunkt, webadresse, statusrapport, brugeragent (information om browserversionen), styresystem, resultat (besøgende eller booker), browserhistorik, brugerens booking-id og type vist data. BookingSuite kan også indsamle data automatisk via cookies. Klik her for at læse mere om hvordan vi bruger cookies.


Oplysninger vi modtager fra andre kilder

Information om manglende betalingsevne: I tilfælde af manglende betalingsevne kan BookingSuite modtage information vedrørende dig fra inkassobureauer, domstole eller myndigheder.
Oplysninger tilknyttet anmodninger fra politi eller skattemyndigheder: Politi og skattemyndigheder kan kontakte BookingSuite for at få yderligere oplysninger om dig i tilfælde af at du er under efterforskning.
Afsløring af svindel: I visse tilfælde, i den grad loven tillader det, kan BookingSuite indsamle oplysninger via tredjeparter for at afsløre og forebygge svindel.

Dine personoplysninger kan desuden blive behandlet hvis du er blevet registreret som en autoriseret bruger af produkterne eller som kontaktperson af nogen i din organisation. Vi kan have modtaget dine personlige oplysninger gennem vores anbefalingsprogram fordi nogen mener du kunne være interesseret i vores produkter. Hvis vi har modtaget dine personoplysninger gennem et anbefalingsprogram, behandler vi, i den grad loven tillader det, kun dine personlige oplysninger for at kontakte dig én gang og for at måle successen af vores anbefalingsprogram. Det er i vores legitime interesse at behandle disse oplysninger i forbindelse med vores kommercielle forretningsformål.


Formål

Vi bruger de oplysninger du har angivet, herunder personlige oplysninger, til følgende formål:

A. Registrering og kontoadministration: Vi bruger oplysningerne til at registrere din virksomhed og til at lade dig og BookingSuite administrere de produkter der udbydes til dig.

B. Færdiggørelse af registrering: Hvis du ikke har færdiggjort onlineregistreringen, sender vi dig eventuelt en påmindelse om at fortsætte registreringen. Vi tror på at denne ekstra service er nyttig for dig, da du blot kan fortsætte registreringen uden at skulle udfylde dine oplysninger igen. I e-mailen giver vi dig også mulighed for at give os besked hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os.

C. Kundeservice: Vi bruger oplysningerne til at tilbyde kundeservice såsom at svare på dine forespørgsler, spørgsmål og andre henvendelser.

D. Marketing/kommunikation: Vi bruger oplysningerne til at give dig oplysninger du har bedt om, til at sende vores nyhedsbrev og marketingkommunikation samt opdateringer om nye produkter og tjenester eller andre nyheder eller tilbud vi tror vil interessere dig. Hvis vi bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføring såsom nyhedsbreve og marketingkommunikation om nye produkter og tjenester eller andre tilbud som vi tror vil interessere dig, inkluderer vi et afmeldingslink, som du kan bruge hvis du ikke ønsker at modtage flere e-mails fra os. Vi kan invitere dig til begivenheder som vi tror vil interessere dig. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at invitere dig til at deltage i anbefalingsprogrammer eller konkurrencer.

E. Nogle af produkterne kan tilbyde dig forskellige måder at kommunikere med dine kunder på, hvor BookingSuite altid vil være en modtager. BookingSuite har adgang til denne kommunikation og bruger automatiserede systemer til at gennemgå, scanne og analysere kommunikation til sikkerhedsformål, forebyggelse af svindel, overholdelse af juridiske og regulatoriske bestemmelser samt undersøgelse af potentielt misbrug, produktudvikling og forbedringer, research såvel som kundesupport og teknisk support. BookingSuite gemmer al kommunikation der sendes eller modtages.

F. Analyse, forbedringer og research: Vi bruger oplysningerne, som kan inkludere personlige oplysninger, til at gennemføre research og analyser. Vi kan bede en tredjepart om at gøre dette på vores vegne. Vi kan dele eller videregive resultaterne af denne research, herunder til tredjeparter og vores associerede selskaber, i anonymiseret og aggregeret form. Vi bruger også oplysningerne, som kan inkludere personlige oplysninger, til at vurdere din virksomheds behov for at udpege relevante produkter og forbedre vores tjenester og markedsføringstiltag. Vi kan invitere dig til at deltage i spørgeundersøgelser, f.eks. markedsresearch, for at analysere hvordan vi kan forbedre din oplevelse og funktionaliteten og kvaliteten af vores tjenester. Læs informationen i invitationen til at deltage i en spørgeundersøgelse eller markedsundersøgelse for at se hvordan personlige oplysninger kan blive brugt på en anden måde end beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse.

G. Sikkerhed samt afsløring og forebyggelse af svindel: Vi bruger oplysningerne, som kan inkludere personlige oplysninger, til at forebygge svindel og andre ulovlige eller krænkende aktiviteter ved brug af vores leverandørportal og vores tjenester. Vi bruger også disse oplysninger til at undersøge og afsløre svindel. BookingSuite kan bruge personlige oplysninger til risikovurdering og sikkerhedsmæssige formål, herunder godkendelse af brugere. Til disse formål kan personlige oplysninger blive delt med tredjeparter såsom retshåndhævende myndigheder i det omfang gældende lovgivning tillader og eksterne rådgivere.

H. Juridiske årsager og overholdelse af love og regler: I nogle tilfælde kan BookingSuite være nødt til at bruge de angivne oplysninger, som kan inkludere personlige oplysninger, til at behandle og løse juridiske tvister eller klager, til lovmæssige undersøgelser og overholdelse af love og regler eller til at håndhæve aftaler eller for at imødekomme retmæssige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder i den udstrækning det er påkrævet af loven.

Hvis vi bruger automatiske værktøjer til at behandle personlige oplysninger som har retslige følger eller på anden måde berører dig i betydelig grad, vil vi implementere passende tiltag for at beskytte dine rettigheder og friheder, herunder retten til menneskelig indgriben.


Retsgrundlag

I forbindelse med formål A og C baserer BookingSuite sig på det lovmæssige grundlag at behandlingen af dine personlige oplysninger er nødvendig for at opfylde din aftale med BookSuite. Hvis du ikke leverer de anmodede oplysninger, kan BookingSuite ikke registrere din virksomhed eller give dig adgang til at administrere produkterne eller tilbyde dig kundeservice. I forbindelse med formål B og D til H baserer BookingSuite sig på vores legitime kommercielle interesse i at levere vores tjenester til dig, at forebygge svindel og at forbedre sine tjenester. Når BookingSuite bruger personlige oplysninger til vores legitime kommercielle interesse, vil vi altid veje din ret til og interesse i at beskytte dine oplysninger mod BookingSuites rettigheder og interesser. I forbindelse med formål H baserer BookingSuite sig på, hvor det er aktuelt, vores forpligtelse til at overholde gældende lovgivning (f.eks. retmæssige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder). I de tilfælde hvor det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning, beder vi om dit samtykke før vi bruger dine personlige oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Hvis du ikke ønsker at oplysningerne bliver anvendt som beskrevet i afsnit B og D til F, og du ikke har mulighed for at fravælge det direkte (f.eks. i dine kontoindstillinger), bedes du kontakte dataprotectionoffice@booking.com.


Deling af data

Deling med associerede selskaber: For at understøtte brugen af vores tjenester kan dine oplysninger, som kan inkludere personlige oplysninger, blive delt med Booking.coms datterselskaber, som kan fungere som tjenesteudbydere for BookingSuite, f.eks. i forbindelse med kundeservice. I den udstrækning loven tillader det, kan dine oplysninger også blive delt til analytiske formål og forebyggelsesformål. Hvis loven kræver det, beder vi om dit samtykke før vores associerede selskaber bruger dine personlige oplysninger til andre formål såsom marketingkommunikation. Du kan læse mere om Booking.com og associerede selskaber på siden Om Booking.com.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, der er en del af Booking Holdings Inc., skal muligvis dele visse af dine personlige oplysninger med andre enheder i Booking Holdings Inc. til overholdelse af regler eller i forbindelse med undersøgelse og forebyggelse af svindel i overensstemmelse med loven og udelukkende for at beskytte Booking Holdings Inc. og dets enheder, herunder BookingSuite, dets kunder og samarbejdspartnere fra ulovlige aktiviteter samt undersøgelse og håndtering af brud på datasikkerhed.

Deling med tredjeparter: Vi deler dine oplysninger, som kan inkludere personlige oplysninger, med tredjeparter i overensstemmelse med loven, og som beskrevet herunder. Vi sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger.

  • Tjenesteudbydere (herunder leverandører): Vi deler dine oplysninger med tredjepartstjenesteudbydere for at levere vores tjenester, opbevare oplysninger og/eller vedligeholde websitet eller gøre forretning på vores vegne. Disse tjenesteudbydere skal behandle personlige oplysninger udelukkende som instrueret af og for at levere tjenester til BookingSuite.

  • Samarbejdspartnere: Vi deler dine oplysninger, efter dine instrukser, med samarbejdspartnere for at gøre det muligt for dem at bruge dine tjenester.

  • Betalingsudbydere og andre finansielle institutioner: For at behandle betalinger mellem dig, BookingSuite og/eller andre tredjeparter såsom dine kunder kan dine oplysninger, hvor det er relevant, bliver delt med betalingsudbydere og andre finansielle institutioner.

  • Lovpligtig offentliggørelse: Hvis loven kræver det, eller det er strengt nødvendigt for at levere tjenesterne eller beskytte vores egne rettigheder, Booking Holdings Inc.'s rettigheder eller vores brugeres rettigheder, offentliggør vi dine oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende myndigheder (såfremt der foreligger en retsmæssig anmodning herom), associerede selskaber under Booking Holdings Inc., herunder Booking.com B.V., eller i retssager.

  • Salg eller fusion: Vi kan dele dine personlige oplysninger i tilfælde af en fusion, selskabsovertagelse eller salg af alle eller nogle af vores aktiver. Vi vil naturligvis give dig besked via e-mail og/eller en tydelig meddelelse på vores website og informere dig om dine rettigheder.

Deling og offentliggørelse af aggregerede data: Vi deler data i aggregeret form og/eller i en form der ikke giver modtageren af sådanne data mulighed for at identificere dig, med tredjeparter, f.eks. brancheanalyse og demografisk profilering.


Internationale overførsler af oplysninger

Overførslen af personlige oplysninger som beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse kan omfatte overførsel af personlige oplysninger til lande hvis databeskyttelseslove ikke er lige så omfattende som i EU. I de tilfælde hvor det er nødvendigt i henhold til EU-lovgivningen, vil BookingSuite kun overføre personlige oplysninger til modtagere som kan tilbyde en tilstrækkelig grad af beskyttelse af personlige oplysninger. I disse situationer sørger vi for at de gældende aftaler beskytter dine personlige oplysninger i henhold til EU-standarderne. Du kan bede os om at se en kopi af aftalevilkårene ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor.


Sikkerhed

BookingSuite følger procedurer som med rimelighed kan forventes for at forhindre uautoriseret adgang til og misbrug af oplysninger, herunder personlige oplysninger. Vi bruger passende systemer og procedurer for at beskytte og sikre oplysninger, herunder personlige oplysninger. Vi bruger også sikkerhedsprocedurer og tekniske og fysiske restriktioner for adgang til og brug af personlige oplysninger på vores servere. Kun autoriserede personer har tilladelse til at se personlige oplysninger i forbindelse med deres arbejde.


Opbevaring af data

Vi opbevarer dine oplysninger, som kan indeholde personlige oplysninger, så længe som vi anser det for at være nødvendigt for at give dig mulighed for at bruge vores tjenester, tilbyde dig vores tjenester, overholde gældende lovgivning, løse tvister med enhver part eller hvor det på anden måde giver os mulighed for at drive forretning, herunder afsløring og forebyggelse af svindel eller andre ulovlige aktiviteter. Alle de personlige oplysninger vi opbevarer, er underlagt denne erklæring om databeskyttelse. Hvis du har spørgsmål vedrørende særlige opbevaringsperioder, bedes du kontakte os via oplysningerne angivet herunder.


Dine valgmuligheder og rettigheder

Vi ønsker at du skal have kontrol over hvordan dine personlige oplysninger bruges af os. Det kan du gøre på følgende måder:

  • Du kan bede os om en kopi af de personlige oplysninger vi har om dig.

  • Du kan informere os om ændringer i dine personlige oplysninger eller bede os om at rette de personlige oplysninger vi har om dig.

  • I visse situationer kan du bede os om at slette, eller blokere eller begrænse behandlingen af, de persondata vi har om dig eller gør indsigelse mod bestemte anvendelser af dine persondata; og

  • du kan også i visse situationer bede os videregive persondata vi har modtaget fra dig til en tredjepart.

I de tilfælde hvor vi bruger dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage når som helst i overensstemmelse med gældende lovgivning. I de tilfælde hvor vi bruger dine personlige oplysninger baseret på legitime interesser eller almen interesse, har du ret til at modsætte dig brugen af dine personlige oplysninger når som helst i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi er afhængige af din hjælp til at sikre at dine personlige oplysninger er fuldstændige, opdaterede og aktuelle. Du bedes informere os med det samme hvis dine personlige oplysninger har ændret sig eller ikke er korrekte. Det kan du gøre ved at kontakte suitehelp@booking.com.


Spørgsmål eller klager

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående vores håndtering af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os via suitehelp@booking.com. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via dataprotectionoffice@booking.com. Hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder du har i henhold til denne erklæring om databeskyttelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via dataprotectionoffice@booking.com. Alle spørgsmål og klager der rapporteres til BookingSuite, vil blive undersøgt. BookingSuite stræber så vidt muligt efter at løse klager og spørgsmål i overensstemmelse med vores interne regler. Du kan også rette spørgsmål og klager til din lokale datatilsynsmyndighed.


Ændringer i erklæringen om databeskyttelse

På samme måde som vores virksomhed er i konstant udvikling, kan denne erklæring om databeskyttelse også blive ændret fra tid til anden. Hvis du vil holde dig opdateret om ændringerne i denne erklæring om databeskyttelse, anbefaler vi at du tjekker denne side regelmæssigt. Hvis vi laver ændringer som berører dig (f.eks. hvis vi vil bruge dine personlige oplysninger til andre formål end beskrevet ovenfor), vil vi kontakte dig før vi bruger dine oplysninger.