BookingSuite'i privaatsust puudutavate reeglite raamteatis

Jõustumise aeg: aprill 2018


See privaatsust puudutavate reeglite raamteatis kehtib BookingSuite BV-le, mis asub aadressil Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Madalmaad (edaspidi BookingSuite) ning kirjeldab, kuidas BookingSuite kogub ja kasutab teavet, mis võib sisaldada isiklikke andmeid, mida te edastate meie veebisaidl http://suite.booking.com (edaspidi sait) või läbi meie toodete nagu WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace ja teised tooted (edaspidi tooted), mida BookingSuite pakub. Saidi ja BookingSuite'i toodete kohta kasutatakse ühisnimetajat „teenused“. Need privaatsust puudutavad reeglid kehtivad osapoole, millele BookingSuite'i pakub teenuseid, omanikele, töötajatele, esindajatele või muudele selle osapoolega seotud isikutele. Me tegutseme oma koostööpartnerite huve silmas pidades ning töötleme isiklikke andmeid läbipaistvatel viisidel.


Andmete kogumine

Selleks, et teie ettevõtet registreerida, anda teile ligipääs ning meie teenuste kasutamisvõimalus, vajab BookingSuite järgmist teavet, milles võivad sisalduda ka isiklikud andmed:

Kontaktandmed: kogume teie kontaktandmeid nagu näiteks teie eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev (kui on nõutud), töö e-posti aadress, aadress, telefoni- ja faksinumber.

Finantsandmed: kogume makseteks ja arvete väljastamiseks vajalikke andmeid, nagu näiteks teie pangakonto andmed, pangakontonumber ja käibemaksukohuslase number.

Tooted ja teenused: kogume teavet selle kohta, milliseid teenuseid ja/või tooteid te BookingSuite'i kaudu pakute.

Muu: suheldes BookingSuite'iga kogub ja töötleb BookingSuite kogu suhtlust. Meie klienditeenindusega telefoni teel suheldes võidakse kõnesid kvaliteedikontrolli ja koolitamise eesmärkidel reaalajas pealt kuulata või salvestada, samuti võidakse seda teha nõuete töötlemise või pettuste tuvastamise eesmärgil. Kõnede salvestusi talletatakse piiratud aja jooksul ning need kustutatakse automaatselt, seda juhul kui BookingSuite'il pole seaduslikku põhjust neid kauem talletada, näiteks pettuste uurimiseks või juriidilistel eesmärkidel.


Andmed, mida kogume automaatselt

Teenuste kasutamisel kogub BookingSuite andmeid ka automaatselt, seehulgas ka isiklikke andmeid. Kogutavate andmete seas on keelesätted, IP-aadress, asukoht, seadme seaded, seadme operatsioonisüsteem, logiandmed, kasutusaeg, külastatud veebiaadressid, staatuse aruanne, kasutaja agent (veebilehitseja versiooni puudutav teave), operatsioonisüsteem, tulemus (kas kasutaja on vaataja või broneerija), veebilehitsemise ajalugu, kasutaja Booking ID ning vaadatud andmete tüüp. Samuti võib BookingSuite koguda andmeid automaatselt küpsiste abil. Rohkem teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, saab siia klikates.


Andmed, mida saame teistest allikatest

Maksujõuetust puudutavad andmed: BookingSuite võib teie maksejõuetust puudutavaid andmeid saada panktrotihalduritelt, kohtutelt või muudelt võimuorganitelt.
Õiguskaitse- ja maksuasutuste nõudeid puudutavad andmed: Õiguskaitse- ja maksuasutused võivad võtta BookingSuite'iga ühendust ning anda teie kohta lisateavet, juhul kui te olete sattunud nende uurimise alla.
Pettuste tuvastamine: Teatud puhkudel ning kehtivate seaduste piirides võib BookingSuite pettuste tuvastamise ja ära hoidmise eesmärgil koguda andmeid kolmandate osapoolte allikate kaudu.

Lisaks võidakse teie personaalseid andmeid töödelda juhul, kui teid on teie organisatsiooni liikme poolt toodete autoriseeritud kasutajaks või kontaktisikuks registreeritud. Teie isiklikud andmed võisid meieni jõuda ka soovitusprogrammi kaudu, kuna keegi arvab, et võiksite meie toodetest huvitatud olla. Kui oleme teie isiklikud andmed saanud soovitusena ja seadusega lubatud piirides, siis töötleme teie isiklikke andmeid vaid selleks, et teiega korra ühendust võtta ja meie soovitusprogrammi käekäigul silma peal hoida. Meil on õigustatud huvi neid andmeid meie äritegevusega seotud eesmärkidel töödelda.


Töötlemise eesmärgid

Kasutame teie esitatud teavet, seejuures ka isiklikke andmeid, järgmistel eesmärkidel:

A. Registreerimine ja konto haldamine: kasutame andmeid teie ettevõtte registreerimiseks ning selleks, et võimaldada teil ja BookingSuite'il administreerida ja hallata teile pakutavaid tooteid.

B. Registreerimise lõpule viimine: kui te ei ole veebis registreerimist lõpule viinud, saadame teile vastava meeldetuletuse. Usume, et see lisateenus on teile kasulik ning võimaldab teil jätkata registreerimist, ilma, et peaksite sellega otsast peale alustama. Meeldetuletusega e-kirjad, mida võime teile saata, sisaldavad endas e-kirja tellimusest loobumise valikut, mida saate kasutada, kui ei soovi meilt tulevikus sõnumeid saada.

C. Klienditeenindus: kasutame andmeid selleks, et pakkuda teile klienditoeteenuseid, näiteks selleks, et teie taotlustele, küsimustele ja muredele vastata.

D. Turundus/kommunikatsioon: kasutame andmeid selleks, et pakkuda teile teie soovitud teavet, saata teile uudiskirju, turunduskommunikatsiooni ning teateid uute toodete ja teenuste kohta või muude uudiste ja pakkumiste kohta, mis meie hinnangul võiks teile huvi pakkuda. Kui me kasutame teie isiklikke andmeid otseturunduse eesmärkidel, näiteks uudiskirjade, uusi tooteid ja teenuseid puudutava turunduskommunikatsiooni puhul, mis võiks meie hinnangul teid huvitada, lisame me tellimusest loobumise lingi, mida saate kasutada, kui te ei soovi enam meilt tulevikus sõnumeid ja kirju saada. Võime teid kutsuda üritustele, mis võivad meie hinnangul teile huvi pakkuda. Võime teie isiklikke andmeid kasutada ka selleks, et kutsuda teid osa võtma soovitusprogrammidest või võistlustest.

E. Teatud tooted võivad teile pakkuda meie klientidega suhtlemise vahendeid, suhtluse sisu saajate hulgas on alati ka BookingSuite. BookingSuite'il on ligipääs nendele suhtlusvahenditele ning kasutab automaatseid süsteeme, et vaadata üle, skannida ja analüüsida suhtlust turvalisuse eesmärkidel, pettuste ennetamiseks, seaduste ja regulatsioonide järgimiseks, potentsiaalsete väärkäitumiste uurimiseks, toodete arendamiseks ja parendamiseks, arenduseks ning kliendi- või tehnilise toe huvides. BookingSuite talletab kogu saadetud või vastuvõetud suhtluse.

F. Analüütika, parendused ja uuringud: kasutame teavet, mille hulgas võivad olla ka isiklikud andmed, uuringute läbiviimiseks ja analüüsiks. Me võime kaasata sellega tegelemiseks kolmandaid osapooli. Me võime jagada või avaldada selliste uuringute tulemusi anonüümses ning üldises vormis, seda ka kolmandatele osapooltele või enda jaotuspartneritele. Samuti kasutame teavet, mille hulgas võivad olla ka isiklikud andmed, meie äri vajaduste hindamiseks, sobivate toodete väljaselgitamiseks ning oma teenuste ja turunduse parendamiseks. Võime teid kutsuda osa võtma küsitlustest ja uuringutest, näiteks turuuuringutest, selle analüüsimiseks, kuidas teie kasutajakogemust ning meie toodete funktsionaalsust ja kvaliteeti parendada. Palun vaadake täpsemalt küsitlustest ja turuuuringutest osa võtmise kutses edastatud teavet, et mõista, kuidas isiklikke andmeid võidakse võrreldes käesolevate privaatsust puudutavate reeglitega teistmoodi käsitleda.

G. Turvalisus, pettuste tuvastamine ning ennetamine: kasutame teavet, mille hulgas võivad olla ka isiklikud andmed, selleks, et ennetada pettusi ning muid ebaseaduslikke või rikkuvaid tegevusi, mis võivad esineda meie saidi ja ka meie toodete kasutamisel. Kasutame neid andmeid ka selleks, et uurida ja tuvastada pettuseid. BookingSuite võib kasutada isiklikke andmeid riskide hindamiseks ning turvalisuse tagamise eesmärkidel, seejuures ka kasutajate autentimiseks. Nendel eesmärkidel võib isiklikke andmeid jagada kolmandate osapooltega, nagu näiteks õiguskaitseorganid, nii, nagu on ette nähtud kehtivate seadustega ning väliste nõuandjate poolt.

H. Seadustest lähtumine ja neile vastamine: mõnedel juhtudel peab BookingSuite teavet, sealhulgas isiklikke andmeid, kasutama ka õiguslike vaidlustega tegelemiseks ja nende lahendamiseks, seaduslike uurimiste ja seaduste täitmise eesmärgil või selleks, et tagada kokkulepetest kinnipidamine või vastata õiguskaitsenõudmistele, kui need tulenevad seadustest.

Kui kasutame automaatseid vahendeid isiklike andmete töötlemiseks ja sellel on õiguslikud tagajärjed või see avaldab teile suurt mõju, siis rakendame sobivaid meetmeid, et tagada teie õigusi ja vabadusi, sealhulgas inimsekkumise õigust.


Õiguslikud alused

Eesmärkide A ja C puhul lähtub BookingSuite juriidilisest alusest, mille järgi on teie isiklike andmete töötlemine vajalik teie ja BookingSuite'i vahelise lepingu toimimiseks. Kui te ei esita nõutud andmeid, ei saa BookingSuite teie ettevõtet registreerida ega võimaldada teil tooteid administreerida ja hallata, samuti ei saa me teile klienditoe teenuseid pakkuda. Eesmärkide B ja D, E, F, G ja H puhul lähtub BookingSuite oma ärihuvidest, et pakkuda teile oma teenuseid, ennetada pettusi ning parendada oma teenuseid. Kasutades teie isiklikke andmeid oma äritegevuse huvides, kaitseb BookingSuite teie õiguseid ja huve alati tasakaalustatuna BookingSuite'i huvide ja õigustega. Eesmärgi H puhul lähtub BookingSuite ka vajalikel juhtudel sellest, et järgida vastavaid seadusega määratud nõudeid (näiteks õiguskaitseorganite seaduslikele taotlustele vastamine). Kui see on kehtiva seaduse järgi vajalik, küsib BookingSuite teilt luba teie isiklike andmete töötlemiseks enda otseturunduse eesmärkidel.

Kui soovite punktides B ja D, E, F välja toodud töötlemist vaidlustada ning neis välja toodud töötlemisest loobumine pole otse võimalik (nt teie konto seadete all), siis võtke palun sellel teemal ühendust e-posti aadressil dataprotectionoffice@booking.com.


Andmete jagamine

Jagamine sidusettevõtetega: selleks, et toetada meie teenuste kasutamist, võidakse teie teavet, seehulgas ka isiklikke andmeid, jagada Booking.com-i kontserni kuuluvate sidusettevõtetega, mis võivad tegutseda BookingSuite'ile teenuste pakkujatena, seehulgas ka klienditoe teenuste pakkujatena. Kehtivate seaduste piires võidakse teie andmeid jagada analüütilistel ja pettuste tuvastamise ning ennetamise eesmärkidel. Kui see on kehtivate seaduste järgi vajalik, küsime teilt luba, enne kui meie sidusettevõtted võivad teie isiklikke andmeid kasutada, seda näiteks turunduskommunikatsiooni eesmärkidel. Selleks, et saada teada rohkem teavet Booking.com-i ärikontserni kohta, külastage veebisaiti <Booking.com-ist.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, mis on Booking Holdings Inc.-i ettevõtete grupi liige, võib olla kohustatud jagama osa teie teabest, mille hulgas võivad olla ka teie isiklikud andmed, teiste Booking Holdings Inc.-i liikmetega pettuste tuvastamise ja ennetamise eesmärgil, seda kehtivate seaduste raames ning ainult juhtudel, kui see on vajalik Booking Holdings Inc.-i ja selle liikmete, nende hulgas ka BookingSuite'i, klientide ja äripartnerite kaitsmiseks petturlike tegevuste eest ning andmerikkumiste uurimiseks ja haldamiseks.

Kolmandate osapooltega jagamine: jagame teie teavet, mille hulgas võivad olla ka teie isiklikud andmed, kolmandate osapooltega kehtivatest seadustest lähtuvalt ning viisidel, mida kirjeldame allpool. Me ei müü ega rendi teie isiklikke andmeid.

  • Teenusepakkujad (nende hulgas ka tarnijad): jagame teie andmeid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, et saaksime oma teenuseid pakkuda, andmeid talletada ja/või saiti hallata või teie nimel äri teha. Need teenusepakkujad võivad isiklikke andmeid töödelda ainult neile antud juhiste raames ning ainult selleks, et BookingSuite'ile teenuseid pakkuda.

  • Äripartnerid: jagame teie andmeid oma äripartneritega teie juhiste järgi, et nad saaksid teie teenuseid kasutada.

  • Maksepakkujad ning muud finantsinstitutsioonid: selleks, et teie, BookingSuite'i ja/või muude kolmandate osapoolte vahelisi makseid töödelda, võidakse teie asjakohaseid andmeid läbi BookingSuite'i jagada maksepakkujate ning muude finantsinstitutsioonidega.

  • Kohustuslik avalikustamine: kui see on seadusejärgselt nõutud ja rangelt vajalik teenuste toimimiseks või meie õiguste või Booking Holdings Inc.-i gruppi kuuluvate ettevõtete või kasutajate õiguste kaitsmiseks, võime avaldada teie isiklikke andmeid võimuorganitele, seejuures ka õiguskaitseorganitele (vastava, juriidiliselt pädeva, taotluse korral), Booking Holdings Inc.-iga seotud ettevõtetele nagu Booking.com BV või seoses kohtumenetlustega.

  • Müük või liitumine: võime jagada teie teavet juhul, kui meie varad kas osaliselt või täielikult müüakse või kui meie varad liidetakse mingi muu ettevõttega. Loomulikult teavitame teid sellest e-kirja ja/või saidil kuvatava teatisega ning anname teile ülevaate teie õigustest.

Kokkuvõtlike andmete jagamine ja avalikustamine: võime teavet jagada kokkuvõtlikul kujul ja/või kujul, mis ei võimalda selle teabe saajal teid tuvastada, kolmandate osapooltega näiteks tööstuse analüüsimiseks või demograafilisteks kokkuvõteteks.


Rahvusvaheline andmete edastamine

Nendes privaatsust puudutavates reeglites kirjeldatud andmete ülekanded võivad tähendada ka andmete ülekandmist välisriikidesse või ka riikidesse, kus andmekaitseseadused erinevad Euroopa Liidus kehtivatest andmekaitseseadustest. Euroopa Liidus kehtivatest seadustest lähtuvalt kannab BookingSuite isiklikud andmeid üle ainult osapooltele, mis pakuvad adekvaatsel tasemel andmekaitset. Nendes olukordades võime me vajadusel sõlmida vastavate osapooltega siduvad lepingud, et tagada teie isiklike andmete kaitse Euroopa Liidu standarditest lähtuvalt. Võite meilt küsida nende siduvate lepingute üksikasju allolevaid kontaktandmeid kasutades.


Turvalisus

BookingSuite järgib mõistlikke protseduure, et ennetada teabe, seehulgas ka isiklike andmete loata kasutamist ja väärkasutamist. Kasutame vastavaid ärisüsteeme ja protseduure, et kaitsta teavet, seehulgas ka isiklikke andmeid. Samuti kasutame oma serveritele ligipääsu võimaldamisel turvaprotseduure ning füüsilisi ning tehnilisi piiranguid. Isiklikele andmetele pääsevad ligi ainult vastava loaga töötajad ainult oma töö raames.


Andmete säilitamine

Säilitame teie teavet, mille hulgas võivad olla ka isiklikud andmed, nii kaua, kui leiame, et see on vajalik. Seda selleks, et saaksite meie teenuseid kasutada, et saaksime teile teenuseid pakkuda, et järgiksime kehtivaid seaduseid, et lahendada vaidlusi ükskõik milliste osapoolte vahel ning ka muudel põhjustel, kui see on meie äritegevuseks vajalik, seehulgas ka pettuste või muude illegaalsete tegevuste tuvastamiseks ja ennetamiseks. Kõigi isiklike andmete säilitamine on vastavuses selle privaatsust puudutava reegliga. Kui teil on täpsustavaid küsimusi andmete talletusperioodi kohta või isiklike andmete tüüpide kohta, mida me teie kohta töötleme, võtke meiega allpool ära toodud kontaktandmete kaudu ühendust.


Teie valikud ja õigused

Soovime, et teil oleks kontroll selle üle, kuidas me teie isiklikke andmeid kasutame. Saate seda otsustada järgnevatel viisidel:

  • saate meilt küsida koopiat isiklikest andmetest, mida teie kohta talleteme;

  • saate meile teada anda muudatustest teie isiklikes andmetes või saate paluda meil teie kohta talletatud isiklikke andmeid parandada; samuti on teil võimalik ise neid muudatusi teha otse meie saidil;

  • teatud juhtudel saate paluda meil teie kohta talletatud isiklikke andmeid kustutada, blokeerida, nende töötlemist piirata või esitada vastuväite kindlate viiside suhtes, kuidas me teie isiklikke andmeid kasutame; ja

  • kindlatel juhtudel saate meil paluda meile esitatud isiklikud andmed kolmandale osapoolele saata.

Juhtudel, kui kasutame teie isiklikke andmeid, toetudes teie antud loale, on teil õigus vastavalt kehtivale seadusele igal ajal see luba tagasi võtta. Lisaks, kui töötleme teie isiklikke andmeid tulenevalt õiguslikest või üldsuse huvidest, siis on teil vastavalt kehtivale seadusele igal ajal õigus esitada vastuväide seoses teie isiklike andmete kasutamisega.

Eeldame, et tagate oma isiklike andmete täielikkuse, täpsuse ning ajakohasuse. Kui teie isiklikes andmetes on ebatäpsusi või on toimunud muudatusi, andke meile sellest palun koheselt teada e-posti aadressil suitehelp@booking.com.


Küsimused või kaebused

Kui teil on küsimusi või muresid seoses sellega, kuidas me teie isiklikke andmeid töötleme, võtke meiega e-posti aadressil suitehelp@booking.com ühendust või võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti dataprotectionoffice@booking.com kaudu. Kui soovite kasutada õigusi, mis teil on nende privaatsust puudutavate reeglite raames, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressildataprotectionoffice@booking.com. Me tegeleme kõigi küsimuste ja kaebustega, millega BookingSuite'i poole pöördutakse. BookingSuite üritab lahendada kaebusi ja küsimusi vastavalt paika pandud sisereeglitele. Võite oma küsimuste ja kaebustega pöörduda ka oma kohaliku andmekaitseameti pole.


Privaatsust puudutavate reeglite muudatused

Nagu meie ettevõtegi, muutub ka see privaatsust puudutavate reeglite teatis aeg-ajalt. Kui soovite näha selle privaatsust puudutavate reeglite teatise muudatusi, siis soovitame teil seda teatist külastada, et muudatusi näha. Kui teeme olulisi muudatusi või muudatusi, mis teid mõjutavad (nt kui peaksime isiklikke andmeid hakkama töötlema muudel eesmärkidel kui ülal välja toodud), siis võtame teiega enne nende muudatuste elluviimist ühendust.