Izjava o privatnosti za BookingSuite

Stupa na snagu: Travanj 2018.


Ova Izjava o privatnosti odnosi se na BookingSuite B.V. sa sjedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska, ('BookingSuite') i opisuje kako BookingSuite prikuplja i koristi podatke, što može uključivati i osobne podatke, koje podijelite na našoj stranici http://suite.booking.com ('Stranica') ili putem drugih naših proizvoda kao što su WebFamily, RateFamily, povezani Marketplace i drugi proizvodi koje BookingSuite nudi ('Proizvodi'). Ova Izjava o privatnosti odnosi se na vlasnike, zaposlenike, predstavnike ili druge pojedince koji djeluju u ime tvrtke kojoj BookingSuite pruža Usluge. Djelujemo u interesu svojih partnera i transparentni smo po pitanju obrade osobnih podataka.


Prikupljanje podataka

Za registraciju svoje tvrtke, kako bi vam odobrio pristup Uslugama, BookingSuite traži sljedeće podatke, od kojih su neki i osobni podaci:

Kontaktni podaci: Prikupljamo vaše podatke za kontakt kao što su ime, prezime, datum rođenja (prema potrebi), adresa poslovne e-pošte i adresa, telefonski broj i broj faksa.

Financijski podaci: Prikupljamo podatke potrebne za plaćanje i izdavanje računa, npr. bankovni podaci, broj računa i PDV broj.

Proizvodi i usluge: Prikupljamo podatke o uslugama i/ili proizvodima koje vam omogućuje i pruža BookingSuite.

Drugo: Prilikom komunikacije s BookingSuiteom, BookingSuite prikuplja i obrađuje podatke o komunikaciji. Tijekom razgovora s našim centrom za podršku, pozivi se mogu preslušavati ili snimati u svrhu nadzora kvalitete i poboljšanja usluge, što uključuje korištenje snimljenih materijala za rješavanje pritužbi i otkrivanje prijevare. Snimljeni razgovori spremaju se određeno vrijeme i automatski se brišu, osim ako BookingSuite nema legitiman interes da ih spremi na duže vrijeme, uključujući i u svrhu istražnih radnji vezanih uz prijevaru i pravne razloge.


Podaci koje prikupljamo automatski

Tijekom korištenja Usluga, BookingSuite također automatski prikuplja podatke, uključujući osobne podatke. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, podatke za prijavu, vrijeme korištenja, traženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (podaci o verziji pretraživača), operativni sustav, rezultati (posjet ili rezervacija), povijest pretraživanja, Booking ID i vrsta podataka. BookingSuite također može prikupljati podatke automatski putem kolačića. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, kliknite ovdje.


Podaci koje primamo iz drugih izvora

Podaci o insolventnosti: U slučajevima insolventnosti BookingSuite može primiti podatke od administratora insolventnosti, sudova ili drugih vlasti vezano za vas.
Podaci vezani za zahtjeve tijela za provođenje zakona i poreznih vlasti: Tijela za provođenje zakona ili porezne vlasti mogu kontaktirati BookingSuite s dodatnim informacijama o vama u slučaju da ste predmet istrage.
Otkrivanje prijevare: U određenim slučajevima, u skladu s primjenjivim zakonom, BookingSuite može prikupljati podatke putem vanjskih izvora u svrhu sprečavanja i otkrivanja prijevare.

Vaši osobni podaci mogu biti obrađeni i ako vas je netko iz vaše tvrtke ili organizacije registrirao kao ovlaštenog korisnika Usluga ili kao osobu za kontakt. Vaši osobni podaci možda su nam dostavljeni putem našeg sustava preporuka jer netko smatra da biste bili zainteresirani za naše Proizvode. Ako smo primili vaše osobne podatke putem svog sustava preporuka, u skladu s primjenjivim zakonom obradit ćemo vaše osobne podatke samo kako bismo vas kontaktirali i kako bismo pratili uspješnost programa preporuka. Naš je opravdani interes obrada ovih podataka za svoje komercijalno poslovanje.


Svrhe obrade

Koristimo podatke, uključujući vaše osobne podatke, u sljedeće svrhe:

A. Registracija i upravljanje korisničkim računom: Koristimo podatke za registraciju vaše tvrtke i kako bismo omogućili vama i BookingSuiteu da upravljate Proizvodima koji vam se nude.

B. Dovršetak registracije: Ako niste dovršili online registraciju, poslat ćemo vam podsjetnik za nastavak registracije. Vjerujemo da vam je ova dodatna usluga korisna i omogućuje vam da nastavite s registracijom bez ponovnog unošenja podataka ispočetka. Poruke e-pošte s podsjetnicima sadrže i opciju odjave s popisa primatelja i možete je iskoristiti ako ne želite više primati takve poruke.

C. Služba za korisnike: Koristimo osobne podatke za pružanje usluga korisničke službe, kao što su odgovori na vaše zahtjeve i upite.

D. Marketing/Komunikacije: Koristimo podatke kako bismo vam dali tražene informacije, za slanje newslettera i marketinških kampanja te za slanje obavijesti o novim proizvodima i uslugama ili druge novosti i ponude za koje mislimo da bi vam bile interesantne. Kada koristimo vaše osobne podatke u svrhe direktnog marketinga kao što je slanje newslettera i marketinških obavijesti o novim proizvodima i uslugama ili drugim ponudama za koje mislimo da bi vam bile interesantne, u poruke uključujemo i link za odjavu s popisa primatelja koji možete koristiti ako ne želite više primati ovakve poruke. Možemo vas pozvati na evente za koje vjerujemo da bi vam mogli biti interesantni. Također možemo koristiti vaše osobne podatke kako bismo vas pozvali na sudjelovanje u programima preporuke ili natjecanjima.

E. Određeni Proizvodi mogu vam ponuditi različite načine komunikacije s korisnicima, a BookingSuite će svakako biti naveden kao primatelj. BookingSuite ima pristup komunikaciji i koristi automatske sustave za pregled, provjeru i analizu komunikacije u sigurnosne svrhe; sprečavanje prijevare; usklađenost s pravnim propisima i regulatornih zahtjeva; istraživanje potencijalnih nepravilnosti; razvoj proizvoda i poboljšanja; istraživanje i podrška korisnicima ili tehnička podrška. BookingSuite sprema svu poslanu i primljenu komunikaciju.

F. Analiza, poboljšanje i istraživanje: Koristimo informacije koje mogu uključivati osobne podatke za provođenje istraživanja i analizu. U tu svrhu možemo angažirati treću stranu koja će to učiniti za nas. Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takvih istraživanja, uključujući trećim stranama i našim distribucijskim partnerima, u anonimnom, skupnom obliku. Također koristimo informacije, koje mogu uključivati osobne podatke, za procjenu potreba tvrtke, utvrđivanje prikladnih proizvoda i poboljšanje usluga i marketinških napora. Možemo vas pozvati na sudjelovanje u anketama, kao što su tržišne analize, analize vezane uz to kako možemo poboljšati vaše iskustvo te funkcionalnost i kvalitetu naših usluga. Za više informacija o tome na koji će se način različit od ove Izjave o privatnosti koristiti vaši osobni podaci, molimo, pročitajte informacije u okviru pozivnice za sudjelovanje u anketi ili istraživanju tržišta.

G. Sigurnost, prijevara i prevencija: Koristimo informacije, koje mogu uključivati osobne podatke, u svrhu sprečavanja prijevare i drugih ilegalnih ili nedopuštenih aktivnosti prilikom korištenja naše Stranice kao i naših Proizvoda. Također koristimo te podatke za istraživanje i otkrivanje prijevare. BookingSuite može koristiti osobne podatke za procjenu rizika i u sigurnosne svrhe, a osobni podaci mogu se dijeliti s trećim stranama kao što su organi vlasti, sve u skladu s primjenjivim zakonima i uputama eksternih savjetnika.

H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima, informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su BookingSuiteu za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.

Ako koristimo automatizirane procese za obradu osobnih podataka koji dovode do pravnih učinaka ili utječu na vas u bitnoj mjeri, implementirat ćemo prikladne mjere za zaštitu vaših prava i sloboda, uključujući pravo na ishođenje ljudske intervencije.


Pravne osnove

U kontekstu svrha A i C, BookingSuite obrađuje podatke u skladu s pravnom osnovom prema kojoj se ta obrada osobnih podataka smatra neophodnom za provođenje vašeg ugovora s BookingSuiteom. Ako ne pružite tražene informacije, BookingSuite ne može registrirati vaš objekt ili vam omogućiti pristup i upravljanje Proizvodima i ne može vam pružiti korisničku podršku. U kontekstu svrha B i D do H, BookingSuite se oslanja na svoj legitimni komercijalni poslovni interes da vam pruža svoju uslugu, sprečava prijevaru i poboljšava svoje usluge. Prilikom korištenja osobnih podataka u našem legitimnom komercijalnom interesu, u svrhu zaštite vaših podataka uvijek ćemo prednost dati vašim pravima i interesima u odnosu na prava i interese BookingSuitea. U kontekstu svrhe H, BookingSuite se, gdje je primjenjivo, oslanja na ispunjavanje pravnih obveza (kao što su zakonski zahtjevi za provođenje zahtjeva). Ako je to propisano važećim zakonom, BookingSuite će zatražiti vaše dopuštenje prije obrade vaših osobnih podataka u izravne marketinške svrhe.

Ako se želite usprotiviti obradi podataka navedenoj pod B i D do F, a nije vam dostupan izravan mehanizam za odustajanje (primjerice u postavkama vašeg korisničkog računa) u primjenjivom opsegu, molimo, kontaktirajte dataprotectionoffice@booking.com.


Dijeljenje podataka

Dijeljenje s distribucijskim partnerima: U svrhu podrške za korištenje naših Usluga, vaši podaci, koji mogu sadržavati osobne podatke, mogu se podijeliti s podružnicama u okviru korporacije Booking.com-a, koje mogu djelovati kao pružatelji usluga za BookingSuite, uključujući usluge korisničke podrške. U okviru u kojem to zakon dopušta, vaše se informacije također mogu dijeliti u analitičke svrhe te otkrivanje i sprečavanje prijevare. Ako je to zakonom propisano, prije nego što dopustimo svojim podružnicama da koriste vaše podatke u druge svrhe osim marketinške komunikacije, prethodno ćemo zatražiti vaš pristanak. Za više informacija o korporaciji Booking.com-a, molimo, posjetite stranicu O Booking.com-u.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, član grupacije Booking Holdings Inc., može dijeliti neke podatke, uključujući vaše osobne podatke, s drugim tvrtkama unutar grupacije Booking Holdings Inc. u svrhu usklađivanja ili otkrivanja i sprečavanja prijevare u skladu s primjenjivim zakonom i strogo u svrhu zaštite grupacije Booking Holdings Inc. i njezinih tvrtki članica, uključujući BookingSuite, te njezinih korisnika i poslovnih partnera od prijevara te za istragu i obradu u slučaju ugrožene sigurnosti podataka.

Dijeljenje s trećim stranama: Dijelimo vaše informacije, koje mogu uključivati osobne podatke, s trećim stranama u okviru u kojem to zakon dopušta i kako je opisano u nastavku. Ne prodajemo, niti iznajmljujemo vaše osobne podatke.

  • Pružatelji usluga (uključujući dobavljače): Dijelimo vaše podatke s vanjskim pružateljima usluga kako bismo pružili svoje Usluge, spremali podatke i/ili održavali Stranicu ili provodili poslovanje u vaše ime. Ovi će pružatelji usluga obrađivati osobne podatke u skladu s uputama i u svrhu pružanja usluga BookingSuiteu.

  • Poslovni partneri: Vaše informacije dijelimo, nakon što to zatražite, s poslovnim partnerima kako bismo im omogućili da koriste vaše usluge.

  • Pružatelji usluge naplate i druge financijske institucije: Kako bi se obradite uplate između vas, BookingSuitea i/ili drugih trećih strana kao što su vaši korisnici, vaše se informacije, u mjeri u kojoj je to relevantno, mogu podijeliti s Pružateljima usluge naplate i drugim financijskim institucijama.

  • Obveza otkrivanja podataka: Kada zakon tako nalaže, kada je neophodno radi pružanja usluge ili zaštite naših prava ili prava grupacije Booking Holdings Inc. ili korisnika, otkrivamo vaše informacije vladinim tijelima, uključujući organe vlasti (ovisno o zakonitom zahtjevu), svim distribucijskim partnerima koji su dio grupacije Booking Holdings Inc. kao što je Booking.com B.V., ili u pravnim postupcima.

  • Prodaja ili spajanje tvrtki: U slučaju spajanja, akvizicije ili prodaje cjelokupne tvrtke ili njezina dijela, možemo podijeliti vaše osobne podatke. O tome ćemo vas naravno obavijestiti putem e-pošte i/ili istaknute obavijesti na našoj stranici te vas upoznati s vašim pravima.

Dijeljenje i otkrivanje skupnih podataka: Možemo podijeliti podatke u skupnom obliku i/ili u obliku koji primatelju takvih podataka ne omogućuje otkrivanje vašeg identiteta, s trećim stranama, primjerice u svrhu analize i demografskog profiliranja.


Međunarodni prijenosi podataka

Prijenos osobnih podataka opisan u ovoj Izjavi o privatnosti može uključivati prijenos osobnih podataka u zemlje čiji zakoni o zaštiti osobnih podataka nisu opsežni kao zakoni zemalja unutar Europske unije. Kada to zahtijeva europski zakon, BookingSuite će slati osobne podatke samo onim primateljima koji nude prikladnu razinu zaštite podataka. U tim situacijama, prema potrebi, sklapamo ugovore kojima osiguravamo da su vaši osobi podaci i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima. Na dolje navedeni kontakt od nas možete zatražiti uvid u kopiju tih sklopljenih ugovora.


Sigurnost

BookingSuite primjenuje razumne mjere za sprečavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehničke i fizičke restrikcije za pristup i korištenje osobnih podatka na našim serverima. Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.


Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo vaše podatke, koji mogu uključivati i osobne podatke, koliko smatramo potrebnim kako bismo vam omogućili da koristite naše Usluge, kako bismo vam pružili Usluge, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radne. Svi osobni podaci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka o vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas putem kontaktnih podataka koji su navedeni u nastavku.


Vaše mogućnosti i prava

Želimo da imate kontrolu nad načinom na koji koristimo vaše osobne podatke. To možete učiniti na sljedeće načine:

  • Možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje o vama čuvamo;

  • Možete nas obavijestiti o promjenama svojih osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje o vama čuvamo. Međutim, te ćete promjene možda moći i izravno unijeti putem naše Stranice;

  • U određenim situacijama od nas možete zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje o vama čuvamo, ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke; i

  • U određenim situacijama, također nas možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj osobi.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, imate pravo u bilo kojem trenutku povući taj pristanak u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo vaše osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da su vaši osobni podaci potpuni. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na suitehelp@booking.com.


Pitanja ili pritužbe

Ako imate pitanja ili nedoumica vezanih uz način na koji obrađujemo vaše osobne podatke, možete nas kontaktirati na suitehelp@booking.com ili možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na dataprotectionoffice@booking.com. Ako želite ostvariti prava koja imate u sklopu ove Izjave o privatnosti, molimo, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na dataprotectionoffice@booking.com. Sva pitanja i pritužbe prijavljeni BookingSuiteu bit će istraženi. BookingSuite će pokušati riješiti pritužbe i pitanja u skladu s internim pravilima. U slučaju pitanja i pritužbi također možete kontaktirati lokalne vlasti zadužene za zaštitu podataka


Izmjene Izjave o privatnosti

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja, povremeno se može promijeniti i ova Izjava o privatnosti. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ovu Izjavu o privatnosti, preporučujemo vam da otvorite Izjavu o privatnosti i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), kontaktirat ćemo vas prije početka provođenja tog postupka.