A BookingSuite átfogó adatvédelmi közleménye

Hatályba lépés ideje: 2018 áprilisa


Jelen Adatvédelmi Közlemény a BookingSuite B.V. (székhelye: Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia, (továbbiakban: BookingSuite)) által a http://suite.booking.com weboldalunkon (továbbiakban: Weboldal) vagy a termékeinken (például WebFamily, RateFamily, Marketplace és egyéb BookingSuite-termékek (a továbbiakban: Termékek)) keresztül nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik (a továbbiakban: Szolgáltatások), és azt írja le, hogy a BookingSuite hogyan gyűjti és használja fel a Termékeken keresztül Ön által megadott vagy a Szolgáltatások használata során gyűjtött - esetleg személyes - adatokat. ez az Adatvédelmi Közlemény mindazokra vonatkozik, akik számára a BookingSuite a Szolgáltatásait nyújtja, legyen az akár a tulajdonos, alkalmazott, valamely szerződő felet képviselő vagy nevében hivatalosan eljáró személy. Mi mindig a partnerek érdekeit képviseljük, és a személyes adatok felhasználásakor nyílt és átlátható módon járunk el.


Adatgyűjtés

A szállás regisztrálásához, az oldalhoz való hozzáféréshez és a Szolgáltatásaink használatához a BookingSuite a következő - esetleg személyes - adatokat kéri Öntől:

Kapcsolattartási adatok:Kérjük a kapcsolattartási adatait, például: teljes névét, születési dátumát (ha szükséges), munkahelyi e-mail címét, postacímét, telefonszámát, faxszámát.

Pénzügyi adatok: Fizetéshez és számlázáshoz szükséges adatokat is kérünk, például: banki adatokat, bankszámlaszámot és adószámot.

Termékek és szolgáltatások: Nyomon követjük, hogy milyen termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínál a BookingSuite-en keresztül.

Egyéb: A BookingSuite a BookingSuite-tel való kapcsolattartás során minden kapcsolattartásból származó adatot rögzít és feldolgoz. Az ügyfélszolgálattal való telefonos beszélgetésbe más munkatársak is belehallgathatnak, illetve a hívásokat rögzíthetjük minőségbiztosítási okokból és képzésekben való felhasználáshoz. A felvételeket panaszok kezeléséhez és csalások felderítéséhez is felhasználhatjuk. A hanganyagokat korlátozott ideig őrizzük meg, azok egy bizonyos idő elteltével automatikusan törlődnek, hacsak a BookingSuite-nek nem fűződik jogos érdeke azok hosszabb távon való megőrzéséhez. Ilyen jogos érdek lehet például a csalások kivizsgálása, vagy más törvényi okok.


Automatikusan gyűjtött adatok

A Szolgáltatásaink használata közben a BookingSuite automatikusan is gyűjt - esetleg személyes - adatokat. Ilyen adat lehet például: nyelvi beállítások, IP-cím, helyadatok, készülékbeállítások, a készülék operációs rendszere, naplózási adatok, használat ideje, lekért URL-cím, állapotjelentés, böngésző verziója, operációs rendszer, tevékenység végkifejlete (megtekintés vagy konverzió), böngészési előzmények, a felhasználó foglalási azonosítója és a megtekintett adatok típusa. A BookingSuite sütik segítségével is gyűjthet automatikusan adatokat. Ha szeretne bővebben tájékozódni arról, hogy hogyan használjuk a sütiket, kattintson ide.


A hozzánk más forrásokon keresztül eljutó adatok

Információ fizetésképtelenségről: Fizetésképtelenségi esetekben a BookingSuite csődkezelőktől, bíróságoktól vagy más hatóságoktól szerezhet információt.
Rendészeti szerv vagy adóhatóság által kikért adatok:Amennyiben egy folyamatban levő vizsgálat megkívánja, rendészeti szervek vagy adóhatóság is megkeresheti a BookingSuite-et, és információt szolgáltathat Önről.
Csalások felderítése:Egyes esetekben, ha a vonatkozó törvények megengedik, a BookingSuite harmadik felektől is gyűjthet adatokat csalások megelőzése és felderítése céljából.

Ezenkívül a személyes adatait akkor is kezelhetjük, ha a cégének egy másik munkatársa Önt a Termék kapcsolattartójaként jelölte meg. Elképzelhető, hogy a személyes adatai egy ajánlási programon keresztül jutottak el hozzánk, mert valaki úgy vélte, hogy érdekelhetik a szolgáltatásaink. Ha ajánlási programon keresztül jutottunk az Ön adataihoz, az adatkezelés abból áll, hogy egyszer kapcsolatba lépjünk Önnel (amennyiben ezt a törvényi feltételek megengedik) és felmérjük az ajánlási program sikerét. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy ezt az adatot üzleti céljainkkal kapcsolatban kezeljük.


Adatfeldolgozás

Az Önről gyűjtött adatokat, melyek között személyes adatok is lehetnek, az alábbi célokból használjuk fel:

A. Regisztráció és a fiók kezelése: Az adatokat arra használjuk, hogy regisztráljuk a szállását, és hogy lehetővé tegyük Ön és a BookingSuite számára az Önnek nyújtott a Termékek adminisztrációját és kezelését.

B. A regisztráció befejezése: Ha még nem fejezte be az online regisztrációt, emlékeztetjük a folytatásra. Úgy gondoljuk, hogy ez a szolgáltatás hasznos Önnek, hiszen segít a regisztráció folytatásában, anélkül, hogy újra ki kellene töltenie az adatait. Az Önnek küldött emlékeztető e-mailekben van egy leiratkozási lehetőség, amelyre kattintva nem fog több üzenetet kapni tőlünk a jövőben.

C. Ügyfélszolgálat: Az adatokat arra használjuk fel, hogy ügyfélszolgálati támogatást nyújtsunk Önnek, válaszoljunk a kérdéseire, kéréseire és észrevételeire.

D. Marketing és kapcsolattartás: Személyes adatokat felhasználva biztosítunk kért tájékoztatást, küldjük ki a hírleveleinket és marketinganyagainkat, valamint a szolgáltatásainkról, vagy a megítélésünk szerint Önt érdekelhető ajánlatokról és termékekről szóló híreket. A hírlevelekről, illetve más, megítélésünk szerint Önt érdekelhető új termékekről és szolgáltatásokról, vagy ajánlatokról szóló marketinganyagainkról bármikor leiratkozhat az ezekben az e-mailekben található leiratkozási utasításokat követve. Leveleinkben olyan eseményekre is meghívhatjuk, melyek megítélésünk szerint érdekelhetik Önt. A személyes adatait arra is felhasználhatjuk, hogy meghívjuk ajánlási programokban vagy versenyekben való részvételre.

E. A BookingSuite különböző módokat kínál Önnek az ügyfeleivel vagy értékesítőivel való kapcsolattartásra. A küldött üzeneteket a BookingSuite is megkapja. A BookingSuite-nek hozzáférése van a kommunikációhoz és automatizált eszközöket használ az e-mailek szűrésére és elemzésére többek között a következő okokból: biztonság elősegítése, csalások megelőzése, törvényi és hatósági követelményeknek való megfelelés, esetleges szabálysértés kivizsgálása, termékfejlesztés, kutatás, ügyfélelégedettség biztosítása (beleértve azt is, hogy időnként Önt érdekelhető információt és ajánlatokat oszthatunk meg Önnel), ügyfélszolgálat és technikai segítségnyújtás. A BookingSuite tárol minden, küldött vagy fogadott kommunikációt.

F. Adatelemzés, fejlesztés és kutatás: Személyes adatokat is felhasználva végzünk kutatási és elemzői tevékenységet, melyek elvégzésénél harmadik féllel működünk együtt. Az ilyen kutatási eredmények névtelenül és összesítetten adhatóak tovább, többek között harmadik félnek és társcégeinknek. Személyes adatokat használva az üzleti igényeit testre szabott szolgáltatások kifejlesztése, Szolgáltatásaink tökéletesítése és marketingstratégiánk kidolgozása érdekében. Arra is felkérhetjük, hogy vegyen részt felmérésekben, piaci kutatásokban, hogy javíthassunk az Önnek nyújtott élményen, szolgáltatásaink használhatóságán és a Termékeinken. Amikor meghívjuk egy felmérésben vagy piackutatásban való részvételre, kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót, amelyben leírjuk, az adott esetben hogyan térhet el a személyes adatainak kezelése a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglataktól.

G. Biztonság, visszaélések feltárása és megelőzése: Személyes adatokat is felhasználva előzzük meg a csalásokat és minden más törvénybe ütköző tevékenységet, mely Oldalunk vagy valamely szolgáltatásunk használatához kötődhet. Ezeket az adatokat használjuk fel a visszaélések felderítésére és kivizsgálására is, valamint kockázatelemzési és biztonsági, többek között hitelesítési célból is. E célból személyes adatokat adhatunk tovább harmadik félnek, így a hatóságoknak és külső tanácsadóknak, amennyiben a hatályos törvények ezt lehetővé teszik.

H. Törvényileg előírt okok, illetve törvényi szabályozásnak való megfelelés: Emellett néhány esetben a BookingSuite-nek jogi viták vagy panaszok kezeléséhez és megoldásához, törvényi és szabályozó szervek általi vizsgálatokhoz, valamint a törvények betartásához és a rendészeti szervek által előírt adatkéréshez (a hatályos törvények által előírt mértékig) is szüksége lehet az Ön adataira (beleértve a személyes adatait is).

Ha a személyes adatait automatikusan dolgozzuk fel, aminek Önre nézve jogi vagy más, jelentős következményei lesznek, megtesszük a megfelelő intézkedéseket a jogai megvédése érdekében. Ilyen lépés lehet az automatizmus megszakítása.


Jogalap

Az A - C pontokban foglaltak vonatkozásába a BookingSuite jogalapja az, hogy a személyes adatok feldolgozása feltétele a Booking.com és az Ön közötti megállapodás teljesítésének. Amennyiben Ön nem adja meg a kért adatokat, a BookingSuite nem regisztrálhatja a cégét, és nem engedhet hozzáférést, illetve más jogosultságokat a Termékekhez. A BookingSuite nem tud ügyfélszolgálati támogatást nyújtani Önnek a személyes adatai használata nélkül. A B, valamint a D - H pontokban foglaltak vonatkozásában a BookingSuite a saját jogos üzleti érdekeire hagyakszik a szolgáltatásai biztosításához, a csalások megelőzéséhez és a szolgáltatásai javításához. Amikor az üzleti érdekeink érvényesítéséhez felhasználjuk az Ön személyes adatait, a BookingSuite minden esetben mérlegeli saját érdekeit az Ön személyes adatainak védelme fontosságának ellenében. A H pontban foglaltak vonatkozásában a BookingSuite az esetlegesen jogi kötelezettségeire (pl.: rendészeti szerv együttműködésre való felkérése) támaszkodik jogalapként. Amennyiben a hatályos törvények ezt előírják, a BookingSuite a beleegyezését fogja kérni, mielőtt a személyes adatait közvetlen marketing célokra felhasználná.

Ha nem szeretné, hogy a B és a D - F pontokban leírt módokon kezeljük az adatait, és a fiókjában ezt nem lehetséges kikapcsolni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a dataprotectionoffice@booking.com e-mail címen.


Adatmegosztás

Személyes adatok megosztása társvállalatainkkal:Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat (többek között az ügyfélszolgálati támogatást) zavartalanul tudjuk biztosítani, az adatait (melyek között személyes adatok is lehetnek) megoszthatjuk a Booking.com vállalatcsoport tagjaival, melyek a BookingSuite szolgáltatói lehetnek. Az adatait a törvény által megengedett mértékben megoszthatjuk társvállalatainkkal elemzési célból, illetve csalások megelőzése és felderítése céljából. Amennyiben ezt törvény írja elő, a beleegyezését fogjuk kérni, mielőtt az adatait bármilyen más okból (például marketing célokból) felhasználnánk. Ha szeretne többet megtudni a Booking.com vállalatcsoportról, kérjük, látogasson el A Booking.comról oldalra.

Booking Holdings Inc.: Előfordulhat, hogy a BookingSuite-nek a Booking Holdings Inc. vállalatcsoport tagjaként meg kell osztania az Ön adatait (amelyek között személyes adatok is lehetnek) a Booking Holdings Inc. csoport más tagjaival megfelelőségi okokból, illetve csalások megelőzése és felderítése céljából. Ezt mindig a törvény által előírt mértékig tesszük, illetve csak olyan mértékig, mely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Booking Holdings Inc. és a vállalatcsoport más tagjainak (a BookingSuite-et is beleértve) védelmet biztosítsunk csalások ellen, azokat felderítsük, illetve megfelelően kezelni tudjuk az adatbiztonságot megsértő eseményeket.

Megosztás harmadik felekkel: A személyes adatait csak úgy és akkor osztjuk meg harmadik felekkel, ahogy és amikor arra törvényi felhatalmazást kapunk, illetve ahogy azt az alábbi esetekben leírjuk. A személyes adatait nem adjuk el és nem adjuk bérbe.

  • Szolgáltatók (beleértve a beszállítókat is): Személyes adatait olyan szolgáltatást nyújtó harmadik feleknek adhatjuk tovább, melyek a szolgáltatásaink nyújtásában, adattárolásban és/vagy a Weboldal üzemeltetésében, illetve a nevünkben történő üzleti tevékenység lebonyolításában vesznek részt. Ezek a szolgáltatók csak a megbízási feltételeikben szereplő módon kezelik a személyes adatokat, és ahogyan az a BookingSuite felé nyújtott szolgáltatásaikhoz elengedhetetlen.

  • Üzleti partnerek: Kérésének megfelelően az adatait megosztjuk üzleti partnerekkel, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatásai használatát.

  • Fizetési szolgáltatók és más pénzügyi intézmények: Az Ön, a BookingSuite és/vagy más harmadik felek (például az Ön ügyfelei) közötti fizetések feldolgozásához az adatait a szükséges mértékben megoszthatjuk fizetési szolgáltatókkal vagy más pénzügyi intézményekkel.

  • Tájékoztatási kötelezettség. Amennyiben a törvény megköveteli, vagy a szolgáltatásaink színvonalának fenntartásához, vagy jogaink, illetve a Booking Holdings Inc. vállalatcsoport jogainak védelméhez mindenképp szükséges, személyes adatokat szolgáltathatunk ki a hatóságoknak, nyomozást folytató szerveknek, társcégeknek (a Booking Holdings Inc. vállalatcsoport tagjainak, például a Booking.com B.V.-nek) vagy más jogi eljárásban résztvevő hivataloknak.

  • Felvásárlás vagy fúzió: Adatait megoszthatjuk felvásárlás, fúzió, illetve a cég eszközeinek teljes vagy részbeni eladása esetén. Ilyen esetekben mindig tájékoztatjuk Önt a jogairól e-mailben és/vagy a weboldalon is felhívást teszünk közzé jól látható helyen.

Összesített adatok továbbadása és kiszolgáltatása. Összesített formában vagy az Ön adatait be nem azonosítható formában adatokat oszthatunk meg harmadik felekkel, például piaci vagy demográfiai elemzés céljából.


Adattárolás más országokban

A jelen Nyilatkozatban leírt adattárolás része lehet az adatok (beleértve a személyes adatokat is) külföldre való küldése, ahol az adattárolási törvények kevésbé szigorúak, mint az Európai Unió országaiban. A BookingSuite akkor küldi külföldre az adatait, ha az adott fél garantálni tudja az adatok olyan szintű védelmét, ahogy azt az európai törvények előírják. Ilyen esetekben ezekkel a felekkel szerződéseket kötünk, melyek biztosítják, hogy az adatainak európai normáknak megfelelő szintű védelem jár. Ha szeretné ezeknek a szerződéseknek a másolatát látni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken.


Biztonság

A BookingSuite-nél megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy személyes adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, illetve hogy azokkal visszaélés ne történhessen. Biztonsági intézkedések és technikai, valamint fizikai korlátozások vannak érvényben nálunk azt elősegítendő, hogy a szervereinken a személyes adatok ne legyenek hozzáférhetőek. Kizárólag az arra jogosult személyek használhatják fel a személyes adatokat olyan mértékben, ahogyan az a munkájukhoz szükséges.


Adatmegőrzés

Az adatait, melyek között személyes adatok is lehetnek, az általunk szükségesnek ítélt ideig őrizzük meg, hogy Önnek biztosítani tudjuk a Szolgáltatásainkat, megfeleljünk a hatályos törvényeknek, megoldjuk a harmadik felekkel az esetleges vitákat, illetve bármely egyéb célból, mely elengedhetetlen az üzletvitel szempontjából, valamint a csalások és más törvénybe ütköző tevékenységek megelőzéséhez és felderítéséhez. Minden általunk tárolt személyes adatra a jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételei vonatkoznak. Ha kérdése van az általunk feldolgozott valamely személyes adata tárolási idejére vonatkozóan, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alább látható elérhetőségek bármelyikén.


Az Ön jogai és lehetőségei

Szeretnénk, ha beleszólása lenne abba, hogyan használjuk fel a személyes adatait. Ezt a következő módokon teheti meg:

  • Kérheti, hogy adjuk ki az általunk tárolt személyes adatainak másolatát;

  • jelezheti felénk, ha bármilyen változás történt a személyes adataiban, és kérhet minket, hogy javítsunk ki minden általunk tárolt téves adatot Önről; Ön is elvégezhet módosításokat közvetlenül az Oldalunkon keresztül;

  • bizonyos esetekben kérheti, hogy töröljük, blokkoljuk vagy korlátozzuk a személyes adatait, illetve azok feldolgozását, vagy ellenezheti a személyes adatai felhasználásának egyes módjait; illetve

  • bizonyos esetekben kérheti, hogy továbbítsuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait egy harmadik félnek.

Amikor a személyes adatai felhasználásának előfeltétele az Ön beleegyezése, a hatályos törvényekkel összhangban ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatja. Ezenkívül, amikor jogos érdekekre vagy közérdekekre alapozva dolgozzuk fel a személyes adatait, mindig lehetősége van az adatok ilyen jellegű felhasználását ellenezni, a hatályos törvényekkel összhangban.

Számítunk az Ön segítségére abban, hogy az általunk tárolt személyes adatai teljesek, pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, jelezze haladéktalanul, ha bármely személyes adata téves vagy pontatlan, kapcsolatba lépve velünk a suitehelp@booking.com e-mail címen.


Kérdés vagy panasz

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a személyes adatai fentebb leírt kezelésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a suitehelp@booking.com e-mail címen. Ha szeretné a jelen Nyilatkozatban leírt jogait gyakorolni, kérjük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel a dataprotectionoffice@booking.com e-mail címen. A BookingSuite minden kérdést és panaszt megvizsgál. A BookingSuite a panaszokat a saját belső irányelveivel összhangban igyekszik megoldani. Kérdéssel vagy panasszal a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat.


Jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Ahogyan a cégünk, úgy ez az Adatvédelmi nyilatkozat is változhat időről-időre. Ha szeretné követni az esetleges módosításokat, kérjünk, időnként nyissa meg a Nyilatkozatot. Lényegi változtatás vagy Önre kiható változtatás esetén (pl. ha a fentiekben leírttól eltérő célból kezdjük el feldolgozni a személyes adatait) még annak megkezdése előtt kapcsolatba fogunk lépni Önnel.