BookingSuite privatumo nuostatai

Galioja nuo 2018 m. balandžio mėn.


Šie Privatumo nuostatai taikomi BookingSuite BV, įsikūrusiai adresu Herengracht 597, 1017 CE Amsterdame, Nyderlanduose („BookingSuite“), ir aprašo, kaip BookingSuite renka ir naudoja informaciją, kurią gali sudaryti asmens duomenys, kuriuos pateikiate mūsų svetainėje http://suite.booking.com („Svetainė“) arba naudodamiesi mūsų produktais, tokiais kaip WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace ir kitais produktais, siūlomais BookingSuite („Produktai“). Svetainė ir BookingSuite Produktai kartu vadinami „Paslaugomis“. Šie privatumo nuostatai taikomi savininkams, darbuotojams, atstovams ar kitiems asmenims, veikiantiems šalies, kuriai BookingSuite teikia Paslaugas, vardu. Vykdome savo partnerių interesus ir skaidriai apdorojame visus asmens duomenis.


Duomenų rinkimas

Jūsų apgyvendinimo įstaigai užregistruoti ir prieigai prie mūsų Paslaugų suteikti, BookingSuite prašo pateikti tam tikrą informaciją, kurią gali sudaryti asmens duomenys:

Kontaktiniai duomenys: renkame šią jūsų kontaktinę informaciją: vardas ir pavardė, gimimo data (jei reikalaujama), įmonės el. pašto adresas, įmonės adresas, telefono ir fakso numeriai.

Finansinė informacija: renkame su mokėjimais susijusius būtinus duomenis, kurių reikia sąskaitoms faktūroms išrašyti, pavyzdžiui, banko duomenis, banko sąskaitos numerį ir PVM numerį.

Produktai ir paslaugos: registruojame, kokius produktus ir paslaugas siūlote per BookingSuite.

Kita: vykstant komunikacijai su BookingSuite, pastaroji renka ir apdoroja komunikacinius pranešimus. Jei skambinate į Klientų aptarnavimo centrą, jūsų pokalbio gali būti klausomasi arba jis gali būti įrašomas kokybės kontrolės ar mokymo tikslais. Įrašai vėliau gali būti naudojami nagrinėjant skundus arba analizuojant sukčiavimo atvejus. Įrašai saugomi tam tikrą laiką ir automatiškai ištrinami, nebent BookingSuite turi teisinį pagrindą šiuos įrašus laikyti ilgesnį laiką, pvz., sukčiavimo atvejams tirti ar teisiniais tikslais.


Duomenys, kuriuos renkame automatiškai

Kai naudojatės Paslaugomis, BookingSuite automatiškai renka informaciją, kurią gali sudaryti asmens duomenys. Tai gali būti kalbos nustatymai, IP adresas, vieta, įrenginio nustatymai, įrenginio OS, prisijungimo informacija, naudojimo laikas, URL adresas, kuriuo buvo kreiptasi, statuso ataskaita, vartotojo agentas (informacija apie naršyklės versiją), operacinė sistema, rezultatas (lankytojas ar užsakovas), naršymo istorija, vartotojo užsakymo numeris, bet kokio tipo peržiūrėti duomenys. BookingSuite duomenis automatiškai gali rinkti ir naudodama slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite paspaudę čia.


Iš kitų šaltinių gaunama informacija

Informacija apie nemokumo atvejus: nemokumo atvejais BookingSuite gali gauti informaciją apie nemokumo administratorius, teismus ar kitas su jūsų klausimu susijusias valdžios institucijas.
Duomenys, susiję su teisėsaugos institucijos arba mokesčių inspekcijos prašymais: teisėsaugos institucijos arba mokesčių inspekcijos gali kreiptis į BookingSuite dėl papildomos informacijos, jei esate tyrimo objektas.
Sukčiavimo atvejų aptikimas: tam tikrais atvejais ir pagal galiojančius įstatymus, BookingSuite gali rinkti duomenis iš trečiųjų šalių šaltinių sukčiavimo aptikimo ir prevencijos tikslais.

Be to, jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei kas nors jūsų įmonėje jus užregistravo kaip įgaliotą Produktų naudotoją arba kontaktinį asmenį. Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti mums per mūsų rekomendacijų teikimo mechanizmą, nes kažkas mano, kad galbūt jus domina mūsų Produktai. Jei jūsų asmens duomenis gavome per rekomendacijų mechanizmą, kai tai leidžiama pagal įstatymą, apdorosime jūsų asmens duomenis tik tam, kad su jumis susisiektume vieną kartą rekomendacijų programos efektyvumui patikrinti. Turime teisėtą interesą tvarkyti šiuos duomenis komerciniais tikslais.


Apdorojimo tikslai

Jūsų pateiktą informaciją (kurią gali sudaryti ir asmens duomenys) naudojame šiais tikslais:

A. Registracija ir paskyros administravimas: informaciją naudojame jūsų apgyvendinimo įstaigos registracijai ir leisti jums ir BookingSuite administruoti ir valdyti jums siūlomus Produktus.

B. Registracijai baigti: jei dar nebaigėte registracijos internetu, atsiųsime priminimą apie nebaigtą registraciją. Manome, kad ši papildoma paslauga jums yra naudinga ir leidžia baigti registraciją iš naujo nepildant jau pateiktų duomenų. Priminimo el. laiškuose, kuriuos galime jums atsiųsti, rasite funkciją atsisakyti šių laiškų prenumeratos. Pasinaudokite ja, jei ateityje nebenorite gauti iš mūsų žinučių.

C. Klientų aptarnavimas: informaciją naudojame klientų aptarnavimo paslaugoms teikti, pvz., atsakyti į jūsų pageidavimus, klausimus ir skundus.

D. Rinkodara / komunikacija: informaciją naudojame suteikti jūsų prašomai informacijai, naujienlaiškiams, rinkodaros pranešimams ar naujienoms apie Produktus ir paslaugas ar kitoms naujienoms arba, mūsų manymu, jums įdomiems pasiūlymams siųsti. Jei jūsų asmens duomenis naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, pvz., naujienlaiškiams ir rinkodaros komunikacijai arba naujiems produktams ir paslaugoms pristatyti ar pateikti kitus, mūsų manymu, jums įdomius pasiūlymus, pateikiame prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuria pasinaudoję ateityje nebegausite mūsų pranešimų. Taip pat galime jus pakviesti į, mūsų manymu, jums įdomius renginius. Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami kviečiant jus dalyvauti rekomendacinėse programose arba konkursuose.

E. Tam tikri Produktai gali suteikti jums galimybę bendrauti su svečiais ar tiekėjais, kurie visada įtraukia BookingSuite kaip gavėją. BookingSuite gali matyti visus komunikacinius pranešimus ir naudoja automatines sistemas peržiūrėti, skenuoti ir analizuoti komunikacinius pranešimus saugumo tikslais; sukčiavimo prevencijai, teisinių ir norminių reikalavimų laikymosi tikslais; galimų nusižengimų tyrimui; produkto kūrimui ir tobulinimui; klientų tyrimams arba techninei pagalbai suteikti. BookingSuite saugo visus išsiųstus ir gautus pranešimus.

F. Analizė, patobulinimai ir tyrimai: naudojame informaciją, kurią gali sudaryti asmens duomenys, tyrimams ir analizei atlikti. Taip pat galime pasitelkti trečiąją šalį šiai funkcijai atlikti. Išsaugodami anonimiškumą ir suvestine forma tyrimo rezultatais galime pasidalyti arba juos atskleisti kitiems, įskaitant trečiąsias šalis ir bendradarbiaujančias svetaines. Informaciją, kurią gali sudaryti asmens duomenys, galime naudoti įvertindami verslo poreikius, siekdami apibrėžti tinkamus produktus ir pagerinti mūsų paslaugas bei rinkodaros pastangas. Galime pakviesti jus dalyvauti apklausose, pvz., rinkos tyrimuose, ir analizuoti, kaip patobulinti jūsų patirtį, mūsų Produktų funkcionalumą ir kokybę. Jei norite sužinoti, kaip asmens duomenys gali būti vertinami skirtingai nuo šių Privatumo nuostatų, gavę kvietimą dalyvauti apklausoje ar rinkos tyrimuose, peržiūrėkite pateiktą informaciją.

G. Saugumas, sukčiavimo nustatymas ir prevencija: informaciją, kurią gali sudaryti asmens duomenys, naudojame siekdami išvengti sukčiavimo ir kitų neteisėtų ar pažeidžiančių veiksmų naudojant mūsų Svetainę ir Produktus. Mes taip pat naudojame šią informaciją sukčiavimui nustatyti ir ištirti. BookingSuite gali naudoti asmens duomenis rizikai įvertinti ir saugumo tikslais, įskaitant naudotojų tapatybės nustatymą. Šiais tikslais asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalimis, pvz., teisėsaugos institucijomis, kaip numatyta teisės aktuose ar patariama nepriklausomų konsultantų.

H. Teisiniai ir atitikties aspektai: tam tikrais atvejais BookingSuite gali naudoti pateiktą informaciją, kurią gali sudaryti asmens duomenys, kad išspręstų teisinius ginčus ar skundus, reguliacinius tyrimus ar atitiktų teisinius reikalavimus arba kad įgyvendintų sutarimą (-us) atitikti teisėtiems reikalavimams iš teisėsaugos institucijų tiek, kiek tai reikalaujama įstatymų.

Jei jūsų asmens duomenims tvarkyti naudosime automatizuotas priemones, kurios sukelia teisines pasekmes arba reikšmingai jus paveikia, įgyvendinsime atitinkamas priemones, kad užtikrintume jūsų teises ir laisves, įskaitant teisę reikalauti žmogaus įsikišimo.


Teisinė bazė

Atsižvelgdama į A ir C tikslus, BookingSuite remiasi teisiniu pagrindu, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti sutartį su BookingSuite. Jei nepateiksite prašomos informacijos, BookingSuite negalės užregistruoti jūsų apgyvendinimo įstaigos arba leisti jums administruoti ir valdyti Produktus ar teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas. Atsižvelgdama į B ir D–H tikslus, BookingSuite remiasi savo teisėtu komerciniu verslo interesu teikti paslaugas jums, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir tobulinti savo paslaugas. Asmens duomenis naudodama komerciniais tikslais, BookingSuite visuomet atsižvelgs į tai, kad jūsų teisės ir interesai apsaugant jūsų informaciją nebūtų pažeidžiami įgyvendinant BookingSuite komercinius verslo tikslus ir teises. Atsižvelgdama į H tikslą, BookingSuite remiasi teisiniais įsipareigojimais (pvz., teisėtais teisėsaugos institucijų prašymais). Kai reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, prieš tvarkant jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, BookingSuite gaus jūsų sutikimą.

Jei prieštaraujate B ir D–F punktuose numatytam asmens duomenų tvarkymui ir joks atsisakymo mechanizmas nėra jums tiesiogiai pasiekiamas (pvz., jūsų paskyros nustatymuose), dėl taikymo apimties prašome kreiptis el.paštu dataprotectionoffice@booking.com.


Dalijimasis duomenimis

Dalijimasis su bendradarbiaujančiomis svetainėmis: siekiant paremti Paslaugų naudojimą, jūsų informacija, kurią gali sudaryti asmens duomenys, gali būti dalijamasi su Booking.com įmonių grupės nariais, kurie gali veikti kaip BookingSuite paslaugų teikėjai, įskaitant klientų aptarnavimo paslaugas. Kiek leidžia įstatymai, jūsų informacija taip pat gali būti dalijamasi analizės atlikimo ir sukčiavimo aptikimo bei prevencijos tikslais. Kai to reikalauja įstatymai, pirmiausia turime gauti jūsų sutikimą ir tik tuomet mūsų padaliniai gali naudoti jūsų asmens duomenis kitiems tikslams, pavyzdžiui, rinkodaros pranešimams. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Booking.com įmonių grupę apsilankykite puslapyje Apie Booking.com.

„Booking Holdings Inc.“: BookingSuite, priklausanti „Booking Holdings Inc.“ grupei, gali dalytis kai kuriais jūsų duomenimis, taip pat ir asmens duomenimis, su kitomis „Booking Holdings Inc.“ grupės įmonėmis įstatymo atitikties arba apgaulingos veiklos aptikimo ir užkardymo tikslais, kiek tai leidžiama galiojančių įstatymų ir būtina norint apsaugoti „Booking Holdings Inc.“ grupę ir jos narius, taip pat ir BookingSuite, jos klientus ir verslo partnerius nuo apgaulingos veiklos ir tiriant duomenų saugumo pažeidimus.

Dalijimasis su trečiosiomis šalimis: mes dalijamės jūsų informacija, kurią gali sudaryti asmens duomenys, su trečiosiomis šalimis, kaip leidžiama pagal įstatymą ir kaip aprašyta toliau. Mes neparduodame ir nenuomojame jūsų asmens duomenų.

  • Paslaugų teikėjai (įskaitant tiekėjus): kad galėtume teikti savo paslaugas, saugoti duomenis ir (arba) palaikyti Svetainę arba valdyti verslą, jūsų informaciją perduodame trečiųjų šalių paslaugų teikėjams. Šie paslaugų teikėjai tvarko asmens duomenis tik pagal nurodymus ir tik teikiant paslaugas BookingSuite.

  • Verslo partneriai: jūsų informacija, pagal jūsų nurodymus, dalijamės su verslo partneriais, kad jie galėtų teikti jums paslaugas.

  • Mokėjimo paslaugų teikėjai ir kitos finansinės institucijos: norint apdoroti mokėjimus tarp jūsų, BookingSuite ir (arba) kitų trečiųjų šalių per BookingSuite, jūsų atitinkama informacija gali būti perduodama mokėjimo paslaugų teikėjams ir kitoms finansų institucijoms.

  • Priverstinis informacijos atskleidimas: kai teisiškai reikalaujama, būtina Paslaugoms teikti, mūsų teisėms apsaugoti arba „Booking Holdings Inc.“ bendrovių ar naudotojų grupės teisėms apsaugoti, mes atskleidžiame jūsų informaciją valdžios institucijoms, įskaitant teisėsaugos institucijas (atsižvelgiant į teisėtus prašymus), bet kuriai iš „Booking Holdings Inc.“ bendradarbiaujančių svetainių įskaitant Booking.com BV, arba teismo procesui.

  • Pardavimas arba susijungimas: mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis vykstant įmonių susijungimui, kai įsigyjame ar parduodame visą ar dalį savo turto. Žinoma, mes pranešime jums el. paštu ir (arba) pateiksime aiškią informaciją savo Svetainėje ir informuosime apie jūsų teises.

Atskleidimas ir dalijimasis bendraisiais duomenimis: su trečiosiomis šalimis galime dalytis duomenimis anonimine ir (arba) tokia forma, kuri neleis jos gavėjui nustatyti, kad šie duomenys yra jūsų, rinkos analizės ir demografinių profilių nustatymo tikslais.


Tarptautinis duomenų perdavimas

Asmens duomenų perdavimas, kaip aprašyta šiuose Privatumo nuostatuose, gali apimti asmens duomenų perdavimą į užsienio šalis, kurių duomenų apsaugos įstatymai nėra tokie išsamūs kaip Europos Sąjungos šalyse. Kai to reikalauja Europos įstatymai, BookingSuite asmens duomenis perduoda tik gavėjams, kurie siūlo tinkamą duomenų apsaugos lygį. Esant tokioms situacijoms, kaip reikalaujama, mes sudarome sutartis, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal Europos standartus. Galite prašyti mūsų atsiųsti jums šių sutartinių susitarimų kopiją naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją.


Saugumas

BookingSuite laikosi pagrįstų procedūrų, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai susipažinti su informacija, įskaitant asmens duomenis, ir netinkamu jos naudojimu. Mes naudojame tinkamas verslo sistemas ir procedūras, kad apsaugotume ir saugiai laikytume informaciją, įskaitant asmens duomenis. Mes taip pat naudojame saugumo procedūras ir techninius bei fizinius apribojimus, norėdami pasiekti ir naudoti mūsų serveriuose esančius asmens duomenis. Tik įgaliotieji darbuotojai gali gauti asmens duomenis savo darbo metu.


Duomenų saugojimas

Mes saugosime jūsų informaciją, kuri gali apimti ir asmens duomenis, tol, kol manoma, kad tai būtina, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis, o mes tokias Paslaugas teikti, laikytis galiojančių įstatymų, spręsti ginčus su bet kuria šalimi ir kitais atvejais, kai tai yra būtina leisti mums vykdyti savo veiklą, taip pat aptikti ir užkirsti kelią sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai. Visiems mūsų turimiems asmens duomenims bus taikomi šie Privatumo nuostatai. Jei turite klausimų apie konkretų tam tikros rūšies asmens duomenų, kuriuos tvarkome apie jus, saugojimo laikotarpį, susisiekite su mumis naudodami toliau nurodytą kontaktinę informaciją.


Jūsų pasirinkimai ir teisės

Norime, kad kontroliuotumėte, kaip mes valdome jūsų asmens duomenis. Galite tai atlikti toliau nurodytais būdais.

  • Galite mūsų paprašyti asmeninės informacijos, kurią turime apie jus, kopijos;

  • galite pranešti mums apie bet kokius jūsų asmens duomenų pasikeitimus arba paprašyti pataisyti bet kokius mūsų turimus asmens duomenis, be to, galite atlikti pakeitimus tiesiai mūsų Svetainėje;

  • tam tikrais atvejais galite paprašyti mūsų panaikinti, užblokuoti arba apriboti mūsų turimų asmens duomenų apie jus tvarkymą ar prieštarauti konkretiems jūsų asmens domenų naudojimo būdams; ir

  • tam tikrais atvejais galite paprašyti nusiųsti mums pateiktus jūsų asmens duomenis trečiajai šaliai.

Kai naudojame jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, galite atšaukti šį sutikimą bet kuriuo metu, remdamiesi galiojančiais įstatymais. Be to, kai apdorojame jūsų asmens duomenis remdamiesi teisėtais interesais arba viešuoju interesu, remdamiesi galiojančiais įstatymais, galite prieštarauti, kad jūsų duomenimis būtų naudojamasi šiais tikslais.

Jūs turite užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų išsamūs, tikslūs ir aktualūs. Prašom nedelsiant mus el. paštu suitehelp@booking.com informuoti apie bet kokius jūsų asmens duomenų pakeitimus ar netikslumus.


Klausimai ir skundai

Jei turite klausimų ar pastabų dėl jūsų asmens duomenų apdorojimo, galite su mumis susisiekti el. paštu suitehelp@booking.com arba galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos specialistą el. paštu dataprotectionoffice@booking.com. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šiuose Privatumo nuostatuose minima teise, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos specialistu el. paštu dataprotectionoffice@booking.com. Visi BookingSuite pateikti klausimai ir skundai bus išnagrinėti. BookingSuite sieks ištirti skundus ir atsakyti į klausimus remiantis vidaus nuostatais. Visais duomenų apsaugos klausimais ar turėdami skundų visada galite kreiptis į savo vietos duomenų apsaugos institucijas.


Privatumo nuostatų pakeitimai

Mūsų verslas nuolat keičiasi, todėl šie Privatumo nuostatai taip pat gali keistis. Jei norite pamatyti šių Nuostatų pakeitimus, retkarčiais peržvelkite šiuos Privatumo nuostatus. Jei atliksime didelės apimties pakeitimus, arba pakeitimus, kurie turėtų įtakos jums (pvz., kai pradėsime apdoroti jūsų duomenis kitais tikslais nei nurodyta aukščiau), susisieksime su jumis prieš imdamiesi veiksmų.