Uzņēmuma BookingSuite Visaptverošā privātuma deklarācija

Spēkā stāšanās laiks: 2018. gada aprīlis


Šī Privātuma deklarācija attiecas uz uzņēmumu BookingSuite B.V. (“BookingSuite”), kas reģistrēts adresē Herengracht 597, 1017 CE Amsterdama, Nīderlande, un tajā ir aprakstīts, kā uzņēmums BookingSuite apkopo un izmanto to informāciju, kurā var būt iekļauti personas dati, ko sniedzat mūsu vietnē http://suite.booking.com (“Vietne”) vai izmantojot mūsu produktus, piemēram, rīkus WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace un citus produktus, ko piedāvā uzņēmums BookingSuite (“Produkti”). Vietne un uzņēmuma BookingSuite Produkti kopīgi tiek apzīmēti kā “Pakalpojumi”. Šī Privātuma deklarācija ir piemērojama īpašniekiem, darbiniekiem, pārstāvjiem vai citām fiziskām personām, kuras rīkojas tās puses vārdā, kurai uzņēmums BookingSuite nodrošina Pakalpojumus. Mēs rīkojamies mūsu partneru interesēs un esam atklāti par jebkādu personas datu apstrādi.


Datu apkopošana

Lai reģistrētu jūsu naktsmītni, sniegtu jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem un nodrošinātu to lietošanu, uzņēmums BookingSuite pieprasa turpmāk minēto informāciju, no kuras daļa var būt personas dati:

Kontaktinformācija: mēs apkopojam jūsu kontaktinformāciju, piemēram, vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu (ja nepieciešams), darba e-pasta adresi un darbavietas adresi, tālruni un faksa numuru.

Finansiālā informācija: mēs apkopojam maksājumiem nepieciešamo informāciju, tostarp rēķinu izrakstīšanas vajadzībām, piemēram, jūsu bankas informāciju, bankas konta numuru un PVN numuru.

Produkti un pakalpojumi: mēs reģistrējam, kurus pakalpojumus un/vai produktus jūs sniedzat ar uzņēmuma BookingSuite starpniecību.

Citi: sazinoties ar uzņēmumu BookingSuite, uzņēmums BookingSuite apkopo un apstrādā šo saziņu. Zvanu laikā ar mūsu klientu apkalpošanas centru var tikt veikta klausīšanās klātienē vai zvani var tikt ierakstīti kvalitātes kontroles un apmācību vajadzībām, tostarp tas ietver ierakstu lietošanu, lai apstrādātu prasības, un krāpniecības noteikšanas vajadzībām. Ieraksti tiek uzglabāti ierobežotu laiku un automātiski dzēsti, ja vien uzņēmumam BookingSuite nav pamatotas intereses paturēt šādus ierakstu ilgākam periodam, tostarp krāpniecības izmeklēšanai un juridiskiem nolūkiem.


Automātiski iegūtie dati

Izmantojot Pakalpojumus, uzņēmums BookingSuite arī iegūst informāciju automātiski, no kuras daļa var būt personas dati. Tas var iekļaut šādu informāciju: valodas iestatījumi, IP adrese, atrašanās vieta, ierīces iestatījumi, ierīces operētājsistēma, informācija ieiešanai sistēmā, lietošanas laiks, pieprasītā URL saite, statusa ziņojums, lietotāja aģents (informācija par pārlūkprogrammas versiju), operētājsistēma, rezultāti (skatītājs vai rezervētājs), pārlūkošanas vēsture, lietotāja rezervējuma ID numurs un skatītās informācijas veids. Uzņēmums BookingSuite var arī iegūt datus automātiski, izmantojot sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, noklikšķiniet šeit.


Informācija, ko mēs saņemam no citiem avotiem

Informācija par maksātnespēju: maksātnespējas gadījumos uzņēmums BookingSuite var saņemt informāciju no maksātnespējas administratoriem, tiesām vai citām valsts iestādēm, kas ir ar jums saistītas.
Informācija, kas saistīta ar tiesībaizsardzības vai nodokļu iestāžu prasībām: Tiesībaizsardzības vai nodokļu iestādes var sazināties ar uzņēmumu BookingSuite par papildu informāciju par jums, ja esat iesaistīts izmeklēšanā.
Krāpniecības noteikšana: Noteiktos gadījumos un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem uzņēmums BookingSuite var iegūt informāciju ar trešās puses avotu starpniecību krāpniecības noteikšanas un novēršanas vajadzībām.

Turklāt jūsu personas datus var apstrādāt, ja kāds no jūsu organizācijas ir jūs reģistrējis kā Produktu autorizētu lietotāju vai kā kontaktpersonu. Jūsu personas dati var būt mums sniegti ar mūsu piesaistīšanas mehānisma starpniecību, jo kādam šķiet, ka jūs varētu interesēt mūsu Produkti. Ja mēs esam saņēmuši jūsu personas datus ar mūsu piesaistīšanas mehānisma starpniecību un ja tas ir saskaņā ar tiesību aktiem, mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai, lai sazinātos ar jums vienu reizi un noteiktu mūsu piesaistīšanas programmas panākumus. Šīs informācijas apstrāde mūsu komerciālās uzņēmējdarbības vajadzībām ir mūsu likumīgajās interesēs.


Informācijas apstrādes nolūki

Mēs izmantojam jūsu sniegto informāciju, no kuras daļa var būt personas dati, šādām vajadzībām:

A. Reģistrēšanās un kontu pārvalde: mēs izmantojam šo informāciju, lai reģistrētu jūsu naktsmītni un lai jūs un uzņēmums BookingSuite varētu administrēt un pārvaldīt jums piedāvātos Produktus.

B. Reģistrēšanās pabeigšana: Ja jūsu tiešsaistes reģistrēšana nav pabeigta, mēs nosūtām jums atgādinājumu par tās turpināšanu. Mēs uzskatām, ka šis papildpakalpojums jums ir noderīgs un ļauj turpināt reģistrēšanu bez vajadzības vēlreiz aizpildīt visu informāciju no jauna. Atgādinājuma e-pastos, ko jums varam nosūtīt, ir pieejama atrakstīšanās iespēja, kuru varat izmantot, ja vairs nevēlaties saņemt no mums ziņas.

C. Klientu apkalpošana: mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu jums klientu apkalpošanas pakalpojumus, piemēram, lai atbildētu uz jūsu prasībām, jautājumiem un raizēm.

D. Mārketings/komunikācija: mēs izmantojam šo informāciju, lai jums sniegtu jūsu pieprasīto informāciju, nosūtītu jaunumus e-pastā, mārketinga saziņai un jaunumus par jauniem Produktiem un pakalpojumiem vai arī citas ziņas vai piedāvājumus, kuri, mūsuprāt, jūs interesēs. Komunikācijai, kurā mēs izmantojam jūsu personas datus tiešā mārketinga vajadzībām, piemēram, jaunumiem e-pastā un mārketinga saziņai par jauniem Produktiem un pakalpojumiem vai citiem piedāvājumiem, kuri, mūsuprāt, jūs interesēs, ir atrakstīšanās saite, kuru varat izmantot, ja nevēlaties vairs saņemt no mums ziņas. Mēs varam jūs uzaicināt apmeklēt pasākumus, kuri, mūsuprāt, jūs varētu interesēt. Mēs varam arī izmantot jūsu personas datus, lai uzaicinātu jūs piedalīties piesaistīšanas programmās vai sacensībās.

E. Noteikti Produkti var jums sniegt saziņas iespējas ar saviem viesiem vai pakalpojumu sniedzējiem, un uzņēmums BookingSuite vienmēr arī ir ziņu saņēmējs. Uzņēmumam BookingSuite ir piekļuve šai saziņai, un tas izmanto automatizētas sistēmas, lai pārskatītu, pārbaudītu un analizētu saziņu drošības nolūkos, lai novērstu krāpšanu, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskajām un normatīvajām prasībām, lai veiktu izmeklēšanu par iespējamiem pārkāpumiem, attīstītu un pilnveidotu pakalpojumus, veiktu izpēti, nodrošinātu atbalstu klientiem vai tehnisko atbalstu. Uzņēmums BookingSuite saglabā visu saziņu, kas ir nosūtīta vai saņemta.

F. Analīze, uzlabojumi un izpēte: mēs izmantojam informāciju, kurā var būt iekļauti personas dati, lai veiktu izpēti un analīzi. Mēs varam iesaistīt trešo pusi tā veikšanai mūsu vārdā. Mēs varam dalīties vai atklāt šādas izpētes rezultātus, tostarp trešajām pusēm un mūsu saistītajiem uzņēmumiem, anonīmā un apkopotā veidā. Mēs arī izmantojam informāciju, kurā var būt ietverti personas dati, lai novērtētu jūsu uzņēmuma nepieciešamības, lai noteiktu, kuri ir atbilstoši produkti un lai uzlabotu mūsu Pakalpojumus un mārketinga aktivitātes. Mēs varam uzaicināt jūs piedalīties aptaujās, piemēram, tirgus izpētes nolūkos un lai analizētu iespējas uzlabot jūsu pieredzi un mūsu Produktu funkcionalitāti un kvalitāti. Ja jūs saņemat uzaicinājumu piedalīties aptaujā vai tirgus izpētē, lūdzu, izskatiet norādīto informāciju, lai noskaidrotu, kā personas dati var tikt apstrādāti citā veidā, nekā norādīts šajā Privātuma deklarācijā.

G. Drošība, krāpšanas noteikšana un novēršana: mēs izmantojam informāciju, kurā var būt iekļauti personas dati, lai novērstu krāpšanu un citas nelikumīgas vai pārkāpjošas darbības mūsu Vietnes, kā arī mūsu Produktu izmantošanas ietvaros. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai izmeklētu un noteiktu krāpšanu. Uzņēmums BookingSuite var izmantot jūsu personas datus riska izvērtēšanas un drošības vajadzībām, tostarp lietotāju autentificēšanai. Šo vajadzību dēļ mēs varam dalīties ar personas datiem ar trešajām pusēm, piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ārējiem padomdevējiem.

H. Juridiski iemesli un atbilstība normatīvajām prasībām: noteiktos gadījumos uzņēmumam BookingSuite ir jāizmanto sniegtā informācija, kurā var būt ietverti personas dati, lai apstrādātu un risinātu juridiskus strīdus un sūdzības, lai veiktu regulatīvu izmeklēšanu, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām, lai piemērotu līgumu vai līgumus vai lai nodrošinātu atbilstību tiesībaizsardzības iestāžu norādītajām juridiskajām prasībām, ciktāl tas ir noteikts normatīvajos tiesību aktos.

Ja mēs izmantosim automātiskus personas datu apstrādes veidus, kam ir juridiska vai cita būtiska ietekme uz jums, mēs ieviesīsim piemērotas metodes, lai aizsargātu jūsu tiesības un brīvības, tostarp tiesības nodrošināt cilvēku iejaukšanos.


Juridisks pamats

Saskaņā ar A un C vajadzībām uzņēmums BookingSuite atsaucas uz juridisko pamatu, ka jūsu personīgās informācijas apstrāde ir nepieciešama jūsu noslēgtā līguma ar Uzņēmumu BookingSuite izpildei. Ja jūs nesniedzat pieprasīto informāciju, uzņēmums BookingSuite nevar reģistrēt jūsu naktsmītni vai ļaut jums administrēt vai pārvaldīt Produktus, kā arī mēs nevaram jums nodrošināt klientu apkalpošanu. Saskaņā ar B un D–H punktiem uzņēmums BookingSuite paļaujas uz tā likumīgajām komerciālajām uzņēmējdarbības interesēm, lai nodrošinātu jums tā Pakalpojumus, izvairītos no krāpniecības un uzlabotu tā Pakalpojumus. Izmantojot personas datus, lai izpildītu mūsu komerciālās biznesa intereses, uzņēmums BookingSuite vienmēr samēros jūsu tiesības un intereses saistībā ar jūsu informācijas aizsardzību ar uzņēmuma BookingSuite tiesībām un interesēm. Saskaņā ar H punktu uzņēmums BookingSuite ievēro juridiskos pienākumus, kur piemērojams (piemēram, saistībā ar likumīgajām tiesībaizsardzības iestāžu prasībām). Ja nepieciešams, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, uzņēmums BookingSuite saņems jūsu piekrišanu pirms jūsu personas datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos.

Ja jūs vēlaties iebilst pret datu apstrādi, kā tas ir noteikts B un D–F sadaļā, un jums nav pieejama neviena tiešas atteikšanās iespēja (piemēram, profila iestatījumos), cik tas ir piemērojams, lūdzu, rakstiet uz dataprotectionoffice@booking.com.


Dalīšanās ar datiem

Dalīšanās informācijā ar saistītajiem uzņēmumiem: lai atbalstītu mūsu Pakalpojumu izmantošanu, jūsu informācija, kurā var būt ietverti personas dati, var tikt nosūtīta uzņēmuma Booking.com korporatīvās struktūras filiālēm, kas var darboties kā uzņēmuma BookingSuite pakalpojumu nodrošinātāji, tostarp saistībā ar klientu apkalpošanas pakalpojumiem. Ciktāl to atļauj tiesību akti, jūsu informācija var tikt pārsūtīta arī analīzes un krāpniecības noteikšanas un novēršanas ietvaros. Ja to pieprasa tiesību akti, mēs vispirms lūgsim jūsu piekrišanu, pirms mūsu saistītie uzņēmumi varēs izmantot jūsu personas datus citos nolūkos, piemēram, mārketinga saziņai. Lai uzzinātu visu nepieciešamo par uzņēmuma Booking.com korporatīvo struktūru, lūdzu, atveriet sadaļu Par uzņēmumu Booking.com.

Booking Holdings Inc.: uzņēmumam BookingSuite, kas ir daļa no uzņēmumu grupas Booking Holdings Inc., iespējams, būs jānosūta daļa no jūsu informācijas, kurā var būt ietverti jūsu personas dati, citiem uzņēmumu grupas Booking Holdings Inc. uzņēmumiem, lai nodrošinātu atbilstību prasībām vai krāpniecības noteikšanas un novēršanas nolūkos, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, un, ja tas ir strikti nepieciešams, lai aizsargātu uzņēmumu grupu Booking Holdings Inc. un tā uzņēmumus, tostarp BookingSuite, tā klientus un biznesa partnerus, no krāpnieciskām darbībām un lai izmeklētu un apstrādātu datu drošības pārkāpumus.

Dalīšanās ar trešajām personām: mēs, ciktāl to atļauj tiesību akti un kā paskaidrots zemāk, dalāmies ar trešajām pusēm ar jūsu informāciju, kas var iekļaut arī personas datus. Mēs nepārdodam un neiznomājam jūsu personas datus.

  • Pakalpojumu nodrošinātāji (tostarp piegādātāji): lai mēs varētu sniegt savus Pakalpojumus, uzglabātu datus un/vai uzturētu Vietni vai veiktu uzņēmējdarbību mūsu vārdā, mēs dalāmies ar jūsu informāciju ar trešo personu pakalpojumu nodrošinātājiem. Šie pakalpojumu nodrošinātāji apstrādā personas datus tikai saskaņā ar norādījumiem un lai nodrošinātu pakalpojumus uzņēmumam BookingSuite.

  • Sadarbības partneri: mēs saskaņā ar jūsu norādījumiem dalāmies jūsu informācijā ar Sadarbības partneriem, lai tie varētu sniegt jums pakalpojumus.

  • Maksājumu nodrošinātāji un citas Finanšu institūcijas: lai apstrādātu maksājumus starp jums un uzņēmumu BookingSuite un/vai citām trešajām personām, izmantojot uzņēmuma BookingSuite pakalpojumus, jūsu informācija, ja tas ir atbilstoši, tiek sniegta maksājumu nodrošinātājiem un citām finanšu institūcijām.

  • Piespiedu izpaušana: ja tas ir likumīgi nepieciešams un strikti pieprasīts Pakalpojumu sniegšanai vai mūsu, uzņēmumu grupas Booking Holdings Inc. vai lietotāju tiesību aizsargāšanai, mēs varam izpaust jūsu personīgo informāciju valsts iestādēm, tostarp tiesībaizsardzības iestādēm (nepieciešams likumīgs pieprasījums), uzņēmumu grupas Booking Holdings Inc. saistītajiem uzņēmumiem, tostarp uzņēmumam Booking.com B.V. vai tiesvedībā.

  • Tirdzniecība un uzņēmumu apvienošana: mēs varam dalīties jūsu informācijā, ja visi vai daļa no uzņēmuma aktīviem tiek apvienoti, iegādāti vai pārdoti. Protams, mēs jūs informēsim, nosūtot e-pastu un/vai ievietojot pamanāmu paziņojumu mūsu Vietnē, un ziņosim par jūsu tiesībām.

Dalīšanās apkopotajos datos un to atklāšana: mēs varam dalīties ar trešajām personām datos apkopotā formātā un/vai formātā, kādā šīs informācijas saņēmējs nevarētu identificēt jūs, piemēram, nozares analīzēm un demogrāfiskā profila izveidei.


Starptautiska datu pārsūtīšana

Personas datu pārsūtīšana, kā tas ir aprakstīts šajā privātuma deklarācijā, var ietvert aizjūras valstis, kurās datu aizsardzības tiesību akti nav tik visaptveroši kā Eiropas Savienības valstīs. Ja to paredz Eiropas Savienības tiesību akti, tad uzņēmums BookingSuite var veikt personas datu pārsūtīšanu tikai saņēmējiem, kas nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni. Šādās situācijās, kā tas var būt nepieciešams, mēs slēdzam juridisku vienošanos, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati joprojām tiek aizsargāti saskaņā ar Eiropas standartiem. Jūs varat pieprasīt mums parādīt šīs juridiskās vienošanās, izmantojot zemāk esošo kontaktinformāciju.


Drošība

Uzņēmums BookingSuite ievēro samērīgas procedūras, lai novērstu neatļautu piekļuvi informācijai, tostarp personas datiem, un tās ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs izmantojam atbilstošas uzņēmējdarbības sistēmas un procedūras, lai sargātu un glabātu informāciju, tostarp personas datus. Mēs arī veicam drošības procedūras savos serveros, kā arī tehniskos un fiziskos ierobežojumus piekļūšanai personas datiem un to izmantošanai. Tikai pilnvarotiem darbiniekiem ir atļauts piekļūt personas datiem, lai izpildītu savus tiešos darba pienākumus.


Datu saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu informāciju, kas var ietvert jūsu personas datus, tik ilgi, cik uzskatīsim to par nepieciešamu, lai jūs varētu izmantot mūsu Pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt jums Pakalpojumus, lai darbotos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī lai risinātu strīdus ar trešajām personām un citādi pēc nepieciešamības mūsu uzņēmējdarbības veikšanai, tostarp krāpniecības un citu nelegālu aktivitāšu atklāšanai un novēršanai. Uz visiem mūsu saglabātajiem personas datiem attiecas šī privātuma deklarācija. Ja jums ir jautājumi par specifiska mūsu apstrādātā jūsu personas datu veida noteiktu saglabāšanas periodu, tad, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.


Jūsu izvēles un tiesības

Mēs vēlamies, lai jums būtu kontrole pār to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus. Jūs varat to nodrošināt šādos veidos:

  • jūs varat lūgt mums sniegt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju;

  • jūs varat informēt mūs par jebkādām izmaiņām jūsu personas datos vai lūgt mūs labot mūsu rīcībā esošos personas datus, lai gan jūs, iespējams, varat veikt izmaiņas patstāvīgi mūsu Vietnē;

  • noteiktās situācijās jūs varat lūgt mūs dzēst mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus vai bloķēt vai ierobežot to apstrādi, vai iebilst pret noteiktiem veidiem, kādos mēs izmantojam jūsu personas datus; un

  • noteiktās situācijās jūs varat arī lūgt mums nosūtīt trešajai personai personas datus, ko jūs nodrošinājāt mums.

Tur, kur mēs izmantojam jūsu personas datus saskaņā ar jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jums arī saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personisko datu subjektu izmantošanu tur, kur mēs tos izmantojam, balstoties likumīgās interesēs vai sabiedrības interesēs.

Mēs paļaujamies, ka jūs nodrošināsiet savu personas datu pilnīgumu, precizitāti un aktualitāti. Lūdzu, tūlītēji informējiet mūs par jebkādām izmaiņām vai neprecizitātēm jūsu personas datos, rakstot e-pastu uz suitehelp@booking.com.


Jautājumi vai sūdzības

Ja jums ir jautājumi vai bažas par mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz suitehelp@booking.com, vai mūsu datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pastu uz dataprotectionoffice@booking.com. Ja jūs vēlaties izmantot jebkādas šīs privātuma deklarācijas ietvaros norādītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz dataprotectionoffice@booking.com. Visi jautājumi vai sūdzības, par ko tiks ziņots uzņēmumam BookingSuite, tiks izmeklēti. Uzņēmums BookingSuite centīsies atrisināt sūdzības un jautājumus saskaņā ar iekšējiem noteikumiem. Jūs varat arī sazināties ar savu vietējo datu aizsardzības institūciju.


Izmaiņas Privātuma deklarācijā

Tāpat kā pastāvīgi mainās mūsu uzņēmējdarbība, periodiski var tikt mainīta arī šī Privātuma deklarācija. Ja jūs vēlaties redzēt izmaiņas, kas periodiski ir veiktas šajā Privātuma deklarācijā, tad mēs aicinām jūs piekļūt šai Privātuma deklarācijai, un jūs varēsiet redzēt izmaiņas. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas vai tādas izmaiņas, kas ietekmēs jūs (piemēram, mums sākot apstrādāt jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav minēti iepriekš), tad mēs sazināsimies ar jums pirms šādas datu apstrādes uzsākšanas.