Penyata Privasi Payung BookingSuite

Tarikh Berkuatkuasa: April 2018


Penyata Privasi ini terpakai kepada BookingSuite BV, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Belanda, ('BookingSuite') dan menerangkan bagaimana BookingSuite menggunakan data peribadi yang dikumpulkan melalui kuki dan teknik lain termasuk piksel ('Kuki') di laman web kami http://suite.booking.com ('Laman') atau melalui produk kami seperti WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace dan produk lain yang ditawarkan oleh BookingSuite ('Produk'). Laman dan Produk BookingSuite merujuk kepada 'Perkhidmatan'. Penyata Privasi ini terpakai kepada pemilik, pekerja, wakil atau individu lain yang yang bertindak bagi pihak-pihak di mana BookingSuite menyediakan Perkhidmatan. Kami bertindak dalam kepentingan rakan niaga kami dan telus mengenai pemprosesan sebarang data peribadi.


Pengumpulan data

Untuk mendaftar penginapan anda, berikan anda akses dan untuk menggunakan Perkhidmatan kami, BookingSuite meminta maklumat berikut, yang mana sebahagiannya adalah data peribadi:

Maklumat hubungan: Kami mengumpul maklumat hubungan seperti nama pertama dan nama akhir, tarikh lahir (seperti yang diperlukan), alamat emel bisnes dan alamat, telefon dan nombor faks.

Maklumat kewangan: Kami mengumpul data yang diperlukan untuk pembayaran, termasuk untuk tujuan invois, seperti butiran bank anda, nombor akaun bank dan nombor VAT.

Produk dan perkhidmatan: Kami mendaftarkan perkhidmatan dan/atau produk mana yang disediakan oleh anda melalui BookingSuite.

Lain-lain: Apabila berkomunikasi dengan BookingSuite, BookingSuite mengumpul dan memproses komunikasi. Semasa panggilan dengan pusat khidmat pelanggan kami, panggilan mungkin didengar secara langsung atau direkod untuk kawalan kualiti dan tujuan latihan, termasuk penggunaan rakaman untuk mengurus tuntutan dan tujuan siasatan penipuan. Rakaman disimpan untuk masa terhad dan dipadamkan secara automatik, kecuali jika BookingSuite mempunyai kepentingan yang sah untuk menyimpan rakaman itu bagi tempoh yang lebih lama, termasuk untuk tujuan siasatan penipuan dan tujuan undang-undang.


Data yang kami kumpulkan secara automatik

Apabila menggunakan Perkhidmatan ini, BookingSuite juga mengumpul maklumat secara automatik, sebahagiannya mungkin data peribadi. Ini termasuk data seperti tetapan bahasa, alamat IP, lokasi, tetapan peranti, OS peranti, maklumat log, masa penggunaan, URL yang diminta, laporan status, ejen pengguna (maklumat mengenai versi penyemak imbas), sistem operasi, hasil (pengunjung atau penempah), sejarah pelayaran, ID Tempahan, dan jenis data yang dilihat. BookingSuite juga boleh mengumpul data secara automatik melalui kuki. Untuk maklumat mengenai cara kami menggunakan kuki, klik di sini.


Maklumat peribadi yang kami terima dari sumber lain

Maklumat tentang insolvensi: Dalam hal-hal mengenai insolvensi, BookingSuite boleh menerima maklumat daripada admin insolvensi, mahkamah atau pihak berkuasa awam lain yang berkaitan dengan anda.
Data yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang dan permintaan pihak berkuasa cukai: Penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa cukai boleh menghubungi BookingSuite dengan maklumat tambahan mengenai anda sekiranya anda menjadi subjek penyiasatan.
Pengesanan penipuan: Dalam keadaan tertentu, dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, BookingSuite boleh mengumpul data melalui sumber pihak ketiga untuk tujuan pengesanan dan pencegahan penipuan.

Di samping itu, data peribadi anda mungkin diproses jika anda telah didaftarkan oleh seseorang dalam organisasi anda sebagai pengguna yang diberi kuasa bagi Produk atau sebagai orang untuk dihubungi. Data peribadi anda mungkin telah diberikan kepada kami melalui mekanisme rujukan kami kerana seseorang percaya bahawa anda mungkin berminat dengan Produk. Jika kami telah menerima data peribadi anda melalui mekanisme rujukan kami dan jika dibenarkan oleh undang-undang, kami akan memproses data peribadi anda hanya untuk menghubungi anda sekali dan untuk menjejaki kejayaan program rujukan kami. Ia adalah kepentingan sah kami untuk memproses data ini untuk tujuan perniagaan komersil kami.


Tujuan pemprosesan

Kami menggunakan maklumat yang anda berikan, sebahagiannya mungkin data peribadi, untuk tujuan berikut:

A. Pendaftaran dan pentadbiran akaun: Kami menggunakan maklumat untuk mendaftarkan syarikat anda dan untuk membolehkan anda dan BookingSuite untuk mentadbir dan mengurus Produk yang ditawarkan kepada anda.

B. Menyelesaikan pendaftaran: Jika anda belum memuktamadkan pendaftaran online, kami menghantar peringatan untuk meneruskan pendaftaran. Kami percaya bahawa perkhidmatan tambahan ini berguna kepada anda dan membolehkan anda untuk meneruskan pendaftaran tanpa perlu mengisi semua butiran pendaftaran dari awal. Peringatan emel yang kami hantar akan mengandungi pilihan untuk hentikan langganan jika anda tidak ingin kami menghantar mesej kepada anda pada masa akan datang.

C. Perkhidmatan Pelanggan: Kami menggunakan maklumat ini untuk memberikan anda perkhidmatan sokongan pelanggan, seperti untuk menjawab permintaan, soalan dan kebimbangan anda.

D. Pemasaran/Komunikasi: Kami menggunakan maklumat ini untuk memberikan anda maklumat yang anda minta, untuk menghantar surat berita kami, komunikasi pemasaran dan berita terkini tentang produk dan perkhidmatan baru atau berita atau tawaran lain yang kami percaya akan menarik minat anda. Di mana kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, seperti surat berita dan komunikasi pemasaran mengenai Produk dan perkhidmatan baru atau tawaran lain yang kami percaya akan menarik minat anda, kami menyertakan pautan berhenti langganan yang boleh anda gunakan jika anda tidak mahu kami menghantar mesej pada masa akan datang. Kami boleh menjemput anda untuk menghadiri acara yang kami percaya mungkin menarik minat anda. Kami juga boleh menggunakan data peribadi anda untuk menjemput anda untuk menyertai program rujukan atau dalam pertandingan.

E. Beberapa Produk boleh menawarkan anda cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau vendor anda, yang selalu termasuk BookingSuite sebagai penerima. BookingSuite mempunyai akses kepada komunikasi ini dan menggunakan sistem automatik untuk meninjau, mengimbas, dan menganalisis komunikasi untuk tujuan keselamatan; pencegahan penipuan; pematuhan terhadap keperluan undang-undang dan peraturan; penyiasatan kemungkinan salah laku; pembangunan produk dan peningkatan; penyelidikan dan sokongan pelanggan atau teknikal. BookingSuite menyimpan semua komunikasi yang dihantar atau diterima.

F. Analitik, penambahbaikan dan penyelidikan: Kami menggunakan maklumat yang mungkin termasuk data peribadi untuk menjalankan penyelidikan dan analisis. Kami mungkin melibatkan pihak ketiga untuk melakukan ini bagi pihak kami. Kami boleh berkongsi atau mendedahkan hasil penyelidikan sedemikian, termasuk kepada pihak ketiga dan rakan niaga kami, dalam bentuk yang diagregatkan dan tanpa nama. Kami juga menggunakan maklumat tersebut, yang mungkin termasuk data peribadi, untuk menilai keperluan bisnes anda, untuk menentukan produk yang sesuai dan untuk meningkatkan Perkhidmatan dan usaha pemasaran kami. Kami boleh menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan, seperti penyelidikan pasaran, dan untuk menganalisis cara untuk meningkatkan pengalaman anda, dan kefungsian dan kualiti Produk kami. Sila rujuk maklumat yang diberikan apabila dijemput untuk mengambil bahagian dalam tinjauan atau penyelidikan pasaran untuk memahami bagaimana data peribadi boleh ditangani secara berlainan dari Penyata Privasi ini.

G. Keselamatan, pengesanan dan pencegahan penipuan: Kami menggunakan maklumat ini, yang mungkin termasuk data peribadi, untuk mengelakkan penipuan dan aktiviti yang menyalahi undang-undang atau pelanggaran lain apabila menggunakan Laman kami serta Produk kami. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk menyiasat dan mengesan penipuan. BookingSuite boleh menggunakan data peribadi untuk penilaian risiko dan tujuan keselamatan, termasuk pengesahan pengguna. Untuk tujuan ini, data peribadi boleh dikongsi dengan pihak ketiga, seperti pihak berkuasa undang-undang yang dibenarkan oleh undang-undang dan penasihat eksternal yang berkenaan.

H. Perundangan dan kepatuhan: Dalam kes tertentu, BookingSuite perlu menggunakan maklumat yang disediakan, yang mungkin termasuk data peribadi, untuk menangani dan menyelesaikan pertikaian atau aduan undang-undang, untuk penyiasatan dan pematuhan peraturan, atau untuk menguatkuasakan perjanjian atau mematuhi permintaan yang sah dari penguatkuasaan undang-undang setakat yang dikehendaki oleh undang-undang.

Jika kami menggunakan cara automatik untuk memproses data peribadi yang menghasilkan kesan undang-undang atau menjejas anda, kami akan melaksanakan langkah yang sesuai untuk melindungi hak dan kebebasan anda, termasuk hak untuk mendapatkan pengantaraan manusia.


Asas Undang-undang

Memandangkan tujuan A dan C, BookingSuite bergantung kepada asas undang-undang bahawa pemprosesan data peribadi anda diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian anda dengan BookingSuite. Jika anda tidak memberikan maklumat yang diminta, BookingSuite tidak dapat mendaftarkan syarikat anda atau membenarkan anda mentadbir dan mengurus Produk, dan kami juga tidak dapat sediakan perkhidmatan pelanggan untuk anda. Memandangkan tujuan B dan D ke H, BookingSuite bergantung kepada kepentingan perniagaan komersil yang sah untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, untuk mengelakkan penipuan dan untuk meningkatkan Perkhidmatan. Apabila menggunakan data peribadi untuk memenuhi kepentingan perniagaan komersial kami, BookingSuite akan sentiasa mengimbangi hak dan kepentingan anda dalam perlindungan maklumat anda terhadap hak dan kepentingan BookingSuite. Untuk tujuan H BookingSuite juga bergantung di mana berkenaan dengan pematuhan dengan kewajiban undang-undang (seperti permintaan penguatkuasaan undang-undang yang sah). Di mana diperlukan di bawah undang-undang yang terpakai, BookingSuite akan mendapatkan kebenaran anda sebelum memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung.

Jika anda ingin membantah pemprosesan yang ditetapkan di bawah B dan D ke F dan tidak ada mekanisme pengeluaran yang tersedia kepada anda secara langsung (contohnya dalam tetapan akaun anda), setakat yang berkenaan, sila hubungi dataprotectionoffice@booking.com.


Perkongsian Data

Kongsi dengan affiliate: Untuk menyokong penggunaan Perkhidmatan kami, maklumat anda yang mungkin termasuk data peribadi boleh dikongsi dengan anak-anak syarikat keluarga korporat Booking.com yang mungkin bertindak sebagai penyedia perkhidmatan untuk BookingSuite, termasuk berhubung dengan perkhidmatan sokongan pelanggan. Seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, maklumat anda juga boleh dikongsi untuk tujuan analisis dan tujuan pengesanan dan pencegahan penipuan. Di mana dikehendaki oleh undang-undang, kami akan meminta kebenaran anda terlebih dahulu sebelum affiliate kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan lain seperti komunikasi pemasaran. Untuk ketahui semua yang anda perlu ketahui mengenai keluarga korporat Booking.com, layari Tentang Booking.com.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, ahli kumpulan Booking Holdings Inc. mungkin perlu berkongsi beberapa bahagian maklumat anda yang mungkin termasuk data peribadi dengan ahli Booking Holdings Inc. lain, untuk tujuan pengesanan dan pencegahan pematuhan dan penipuan yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan amat diperlukan untuk melindungi Booking Holdings Inc. dan ahli-ahlinya, termasuk BookingSuite, pelanggan dan rakan niaga perniagaan daripada aktiviti penipuan dan penyiasatan dan pengendalian pelanggaran keselamatan data.

Berkongsi dengan pihak ketiga: Kami berkongsi maklumat anda, yang mungkin termasuk data peribadi, dengan pihak ketiga seperti yang dibenarkan oleh undang-undang dan seperti yang diterangkan di bawah. Kami tidak menjual atau menyewa data peribadi anda.

  • Penyedia Perkhidmatan (termasuk penyedia): Kami berkongsi maklumat anda dengan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk menyediakan Perkhidmatan kami, menyimpan data dan/atau mengekalkan Laman atau menjalankan bisnes bagi pihak kami. Penyedia perkhidmatan ini akan memproses data peribadi hanya seperti yang diarahkan oleh dan untuk memberikan perkhidmatan kepada BookingSuite.

  • Rakan Niaga Perniagaan: Kami berkongsi maklumat anda, atas arahan anda, dengan Rakan Niaga Perniagaan untuk membolehkan mereka untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda.

  • Pembekal Pembayaran dan Institusi Kewangan lain: Untuk memproses bayaran antara anda dan BookingSuite dan/atau pihak ketiga lain melalui BookingSuite, maklumat anda, yang relevan, boleh dikongsi dengan penyedia pembayaran dan institusi kewangan lain.

  • Paksaan Pendedahan: Apabila diperlukan oleh undang-undang, sangat diperlukan untuk pelaksanaan Perkhidmatan atau untuk melindungi hak kami, atau hak kumpulan syarikat atau pengguna Booking Holdings Inc., kami mendedahkan maklumat anda kepada pihak kerajaan berkuasa termasuk penguatkuasaan undang-undang (tertakluk kepada permintaan atas undang-undang), mana-mana affiliate yang merupakan sebahagian daripada Booking Holdings Inc. termasuk Booking.com B.V., atau dalam prosiding undang-undang.

  • Jualan atau Penggabungan: Kami boleh berkongsi data peribadi anda sekiranya berlakunya penggabungan, pengambilalihan, atau penjualan semua atau sebahagian aset kami. Sudah tentu, kami akan memberitahu anda melalui emel dan/atau notis yang ketara di Laman kami dan memaklumkan tentang hak-hak anda.

Perkongsian dan Pendedahan Data Agregat: Kami mungkin berkongsi data dalam bentuk agregat dan/atau dalam bentuk yang tidak membolehkan penerima data tersebut untuk mengenal pasti anda, dengan pihak ketiga, contohnya untuk analisis industri dan demografi profil.


Pemindahan Data Antarabangsa

Penyampaian data peribadi seperti yang diterangkan dalam Penyata Privasi ini mungkin termasuk pemindahan data luar negara ke negara-negara yang undang-undang perlindungan datanya tidak komprehensif dengan negara-negara dalam Kesatuan Eropah. Di mana dikehendaki oleh undang-undang Eropah, BookingSuite hanya akan memindahkan data peribadi kepada penerima yang menawarkan tahap perlindungan data yang mencukupi. Dalam situasi ini, seperti yang diperlukan, kami membuat perjanjian kontrak untuk memastikan data peribadi anda masih dilindungi sejajar dengan piawaian Eropah. Anda boleh meminta kami melihat salinan perjanjian kontrak ini dengan menggunakan maklumat hubungan di bawah.


Keselamatan

BookingSuite mengamalkan prosedur yang munasabah untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan kepada, dan penyalahgunaan, maklumat termasuk data peribadi. Kami menggunakan sistem dan prosedur bisnes yang sesuai untuk melindungi maklumat termasuk data peribadi. Kami juga menggunakan prosedur keselamatan dan sekatan teknikal dan fizikal untuk mengakses dan menggunakan data peribadi di pelayar kami. Hanya kakitangan yang diberi kuasa dibenarkan untuk mengakses data peribadi semasa kerja mereka.


Pengekalan Data

Kami akan menyimpan maklumat anda, yang mungkin termasuk data peribadi selagi kami anggap perlu untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda, mematuhi undang-undang yang berkenaan, menyelesaikan pertikaian dengan mana-mana pihak dan jika diperlukan untuk membenarkan kami menjalankan bisnes kami termasuk untuk mengesan dan mengelakkan penipuan atau aktiviti haram lain. Semua data peribadi yang kami simpan akan tertakluk kepada Penyata Privasi ini. Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai tempoh pengekalan tertentu untuk jenis data peribadi tertentu yang kami proseskan tentang anda, sila hubungi kami melalui maklumat hubungan yang disertakan di bawah.


Pilihan dan Hak anda

Kami ingin anda mengawal bagaimana data peribadi anda digunakan oleh kami. Anda boleh lakukan ini dengan cara berikut:

  • Anda boleh meminta kami salinan data peribadi yang kami ada tentang anda;

  • anda boleh maklumkan kami tentang sebarang perubahan pada data peribadi anda, atau untuk membetulkan sebarang data peribadi yang kami ada tentang anda, walaupun anda boleh buat sebarang perubahan terus di Laman kami;

  • untuk beberapa situasi, anda boleh minta kami untuk memadam atau menghalang atau menyekat pemprosesan data peribadi yang kami ada tentang anda, atau membantah cara-cara tertentu di mana kami menggunakan data peribadi anda; dan

  • untuk situasi tertentu, anda juga boleh minta kami untuk hantar data peribadi yang anda telah berikan pada kami kepada pihak ketiga.

Di mana kami menggunakan data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda berhak menarik balik persetujuan pada bila-bila masa tertakluk kepada undang-undang yang terpakai. Lebih-lebih lagi, di mana kami memproses data peribadi anda berdasarkan kepentingan sah atau kepentingan awam, anda berhak untuk membantah pada bila-bila masa untuk menggunakan subjek data peribadi anda kepada undang-undang yang berkenaan.

Kami bergantung kepada anda untuk memastikan data peribadi anda lengkap, tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami dengan segera sebarang perubahan kepada atau ketidaktepatan data peribadi anda dengan menghubungi suitehelp@booking.com.


Soalan atau Aduan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai pemprosesan data peribadi anda, anda boleh menghubungi kami melalui suitehelp@booking.com atau menghubungi pihak berkuasa perlindungan data melalui dataprotectionoffice@booking.com. Jika anda ingin melaksanakan hak yang anda ada di bawah Penyata Privasi ini, sila menghubungi pihak berkuasa perlindungan data melalui dataprotectionoffice@booking.com. Semua soalan dan aduan yang dilaporkan kepada BookingSuite akan disiasat. BookingSuite akan cuba untuk menyelesaikan aduan dan soalan akan cuba menyelesaikan aduan dan pertanyaan sejajar dengan dasar dalaman. Anda juga boleh menghubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda dengan soalan dan aduan.


Perubahan pada Penyata Privasi

Sama seperti bisnes kami yang sentiasa berubah, Penyata Privasi ini juga boleh berubah dari semasa ke semasa. Jika anda ingin melihat perubahan yang dibuat kepada Pernyata Privasi ini dari semasa ke semasa, kami menjemput anda untuk mengakses Pernyata Privasi ini untuk melihat perubahan tersebut. Jika kami membuat perubahan penting atau perubahan yang akan memberi kesan kepada anda (cth. apabila kami mula memproses data peribadi anda untuk tujuan lain daripada yang dinyatakan di atas), kami akan menghubungi anda sebelum memulakan pemprosesan itu.