Overkoepelende Privacyverklaring BookingSuite

Ingangsdatum: april 2018


Deze Privacyverklaring is van toepassing op BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland ('BookingSuite') en beschrijft hoe BookingSuite informatie verzamelt en gebruikt, waaronder persoonsgegevens die u verstrekt op onze website http://suite.booking.com ('Site'), of via onze producten zoals WebFamily, RateFamily, Marketplace en andere producten die door BookingSuite worden aangeboden ('Producten'). De Site en de BookingSuite Producten worden gezamenlijk aangeduid als de 'Diensten'. Deze Privacyverklaring is van toepassing op eigenaren, werknemers, vertegenwoordigers of andere personen die handelen namens de partij aan wie BookingSuite de Diensten verleent. Wij handelen in het belang van onze partners en zijn transparant over de verwerking van persoonsgegevens.


Gegevensverzameling

Om uw accommodatie te registreren, om u toegang te verlenen en om onze Diensten te gebruiken, vraagt BookingSuite u om de volgende gegevens, waaronder enkele persoonsgegevens:

Contactgegevens: wij verzamelen uw contactgegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum (indien noodzakelijk), zakelijk e-mailadres en adres, telefoon- en faxnummer.

Financiële gegevens: wij verzamelen gegevens die noodzakelijk zijn voor betalingen, inclusief facturatie, zoals uw bankgegevens, bankrekeningnummer en BTW-nummer.

Producten en diensten: wij registreren welke diensten en/of producten door u worden geleverd via BookingSuite.

Overig: wanneer u communiceert met BookingSuite, verzamelt en verwerkt BookingSuite deze communicatie. Tijdens gesprekken met onze klantenservice kan worden meegeluisterd of kunnen gesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden, inclusief het gebruik van opnames voor het afhandelen van claims en fraudeopsporing. Opnames worden een beperkte periode bewaard en automatisch gewist, tenzij BookingSuite een rechtmatig belang heeft om deze langer te bewaren, met inbegrip van fraudeonderzoek en juridische doeleinden.


Gegevens die we automatisch verzamelen

Als u de Diensten gebruikt, verzamelt BookingSuite ook automatisch gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens. Het kan hier gaan om gegevens zoals taalinstellingen, IP-adres, locatie, apparaatinstellingen, besturingssysteem, loggegevens, tijdstip van gebruik, aangevraagde URL, statusrapport, user agent (informatie over de browser-versie), besturingssysteem, resultaten (kijkers of boekers), browsergeschiedenis, Booking-ID van de gebruiker en het soort bekeken informatie. BookingSuite kan ook automatisch gegevens verzamelen via cookies. Klik hier voor informatie over ons gebruik van cookies.


Gegevens die we uit andere bronnen verkrijgen

Informatie over insolventies: in insolventiezaken kan BookingSuite informatie ontvangen van curatoren, rechtbanken of andere overheidsinstanties die op u betrekking heeft.
Gegevens met betrekking tot rechtshandhavings- en belastingautoriteitenverzoeken: in het geval dat u deel uitmaakt van een onderzoek kunnen rechtshandhavingsinstanties of belastingautoriteiten contact opnemen met BookingSuite met aanvullende informatie over u.
Fraudeopsporing: in bepaalde gevallen, en voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan BookingSuite gegevens verzamelen via externe bronnen voor fraudeopsporing en -preventie.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt als u door iemand in uw organisatie bent geregistreerd als geautoriseerde gebruiker van het Product of als contactpersoon. Uw persoonsgegevens kunnen aan ons zijn verstrekt via ons doorverwijzingssysteem omdat iemand denkt dat u mogelijk geïnteresseerd bent in onze Producten. Indien wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen via ons doorverwijzingssysteem en voor zover wettelijk is toegestaan, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken om eenmalig contact met u op te nemen en om het succes van ons doorverwijzingsprogramma bij te houden. Het is ons legitieme belang om deze gegevens te verwerken voor onze commerciële zakelijke doeleinden.


Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie, die persoonsgegevens kan bevatten, voor de volgende doeleinden:

A. Registratie en accountbeheer: wij gebruiken de informatie om uw accommodatie te registreren en om u en BookingSuite in staat te stellen de Producten die u geboden worden te beheren.

B. Voltooiing van de registratie: als u de online inschrijving nog niet heeft voltooid, sturen wij een herinnering om de registratie voort te zetten. Wij denken dat deze extra service nuttig is, omdat u zo de registratie kunt voortzetten zonder opnieuw alle gegevens te hoeven invullen. Herinneringsmails die wij u kunnen sturen, bevatten een afmeldoptie voor het geval u deze berichten niet langer wilt ontvangen.

C. Klantenservice: we gebruiken de informatie om u klantenservice te verlenen, zoals reageren op uw verzoeken, vragen en zorgen.

D. Marketing/Communicatie: wij gebruiken de gegevens om u te voorzien van de informatie waar u om vraagt, om onze nieuwsbrief, marketingcommunicatie en updates over nieuwe Producten en diensten of ander nieuws of aanbiedingen te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant zijn. Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, zoals nieuwsbrieven en marketingcommunicatie over nieuwe Producten en diensten of andere aanbiedingen waarvan we denken dat deze voor u interessant zijn, voegen we een link toe waarmee u zich kunt afmelden als u in de toekomst geen berichten meer van ons wilt ontvangen. We kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan evenementen waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u uit te nodigen om deel te nemen aan doorverwijzingsprogramma's of wedstrijden.

E. Sommige Producten kunnen u de mogelijkheid bieden om te communiceren met uw gasten of leveranciers, waarbij BookingSuite altijd als ontvanger wordt toegevoegd. BookingSuite heeft toegang tot deze communicatie en maakt gebruik van geautomatiseerde systemen voor het beoordelen, scannen en analyseren van communicatie voor veiligheidsdoeleinden, fraudepreventie, naleving van wet- en regelgeving, onderzoek naar mogelijk wangedrag, productontwikkeling en -verbetering, onderzoek en klantenondersteuning of technische ondersteuning. BookingSuite slaat alle verzonden of ontvangen communicatie op.

F. Analytische doeleinden, verbeteringen en onderzoek: we gebruiken informatie die persoonsgegevens kan bevatten voor onderzoek en analyse. Wij kunnen een derde partij inschakelen om dit namens ons te doen. We kunnen de resultaten van dergelijk onderzoek in anonieme, geaggregeerde vorm delen met of openbaar maken aan derden en onze gelieerde ondernemingen. We gebruiken de informatie, waaronder mogelijk persoonsgegevens, ook om de behoeften van uw bedrijf te beoordelen, geschikte producten te bepalen en onze Diensten en marketinginspanningen te verbeteren. We kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes, zoals marktonderzoek, om te analyseren hoe we u uw ervaring, de functionaliteit en de kwaliteit van onze Producten kunnen verbeteren. Raadpleeg de informatie die wordt verstrekt wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête of marktonderzoek om te begrijpen hoe persoonsgegevens anders kunnen worden behandeld dan vermeld in deze Privacyverklaring.

G. Veiligheid, opsporing en preventie van fraude: wij gebruiken de informatie, waaronder mogelijk persoonsgegevens, om fraude en andere illegale of inbreukmakende activiteiten bij het gebruik van onze Site en Producten te voorkomen. Wij gebruiken deze informatie ook om fraude te onderzoeken en op te sporen. BookingSuite kan persoonsgegevens gebruiken voor risicobeoordeling en veiligheidsdoeleinden, waaronder de authenticatie van gebruikers. Voor deze doeleinden mogen persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals rechtshandhavingsinstanties, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en externe adviseurs.

H. Wetten en naleving: in bepaalde gevallen moet BookingSuite de verstrekte informatie, waaronder mogelijk persoonsgegevens, gebruiken om juridische geschillen of klachten te behandelen en op te lossen, om te voldoen aan reglementair onderzoek en naleving van de wet, om overeenkomsten te handhaven of om te voldoen aan wettige verzoeken van rechtshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk vereist is.

Als we gebruikmaken van geautomatiseerde middelen voor het verwerken van persoonsgegevens die rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen hebben voor u, zullen we gepaste maatregelen implementeren om uw rechten en vrijheden te beschermen, waaronder het recht op menselijke tussenkomst.


Juridische grondslagen

Met het oog op doeleinden A en C, baseert BookingSuite zich op de wettelijke basis dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met BookingSuite. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kan BookingSuite uw accommodatie niet registreren of u toestaan om de Producten te beheren, noch klantenservice aan u verlenen. Met het oog op doeleinden B en D tot H, vertrouwt BookingSuite op haar legitieme commerciële zakelijke belangen om Diensten aan u te verlenen, om fraude te voorkomen en Diensten te verbeteren. Wanneer BookingSuite persoonsgegevens gebruikt voor ons commercieel zakelijk belang, zal BookingSuite altijd uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens afwegen tegen de rechten en belangen van BookingSuite. Met betrekking tot doeleinde H, vertrouwt BookingSuite ook, waar van toepassing, op de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals wettelijke rechtshandhavingsverzoeken). Indien noodzakelijk volgens de toepasselijke wetgeving, zal BookingSuite uw toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verwerken zoals uiteengezet onder B en D tot F, maar is er geen afmeldmechanisme rechtstreeks voor u beschikbaar (bijvoorbeeld in uw accountinstellingen), neem dan, voor zover van toepassing, contact op met dataprotectionoffice@booking.com.


Delen van data

Gegevensuitwisseling met affiliates: om het gebruik van onze diensten te ondersteunen, kan uw informatie, die persoonsgegevens kunnen bevatten, worden gedeeld met dochterondernemingen van de zakelijke familie van Booking.com, die kunnen optreden als serviceproviders voor BookingSuite, inclusief diensten zoals klantenservice. Voor zover wettelijk toegestaan kan uw informatie ook worden gedeeld voor analytische doeleinden en fraudeopsporing en -preventie. Indien vereist door de wet, zullen we eerst om uw toestemming vragen voordat onze affiliates uw persoonsgegevens mogen gebruiken voor andere doeleinden, zoals marketingcommunicatie. Alles wat u moet weten over de zakelijke familie van Booking.com staat hier: Over Booking.com.

Booking Holdings Inc.: het kan voor BookingSuite, lid van de Booking Holdings Inc. groep van bedrijven, noodzakelijk zijn om uw informatie, waaronder persoonsgegevens, gedeeltelijk te delen met andere leden van Booking Holdings Inc., voor compliance of fraudeopsporing en -detectie, voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving en strikt noodzakelijk om Booking Holdings Inc. en haar leden, waaronder BookingSuite, haar klanten en zakenpartners te beschermen tegen frauduleuze activiteiten en het onderzoeken en afhandelen van inbreuken op de gegevensbeveiliging.

Gegevensuitwisseling met derden: we delen uw informatie, waaronder mogelijk persoonsgegevens, met derden voor zover wettelijk is toegestaan en zoals hieronder beschreven. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet.

  • Dienstverleners (inclusief leveranciers): wij delen uw informatie met externe Dienstverleners om onze Diensten te verlenen, gegevens op te slaan en/of de Site te onderhouden of zaken te doen namens ons. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens alleen verwerken volgens de instructies van BookingSuite, en de diensten aan BookingSuite leveren.

  • Zakenpartners: we delen, op uw aanwijzing, uw gegevens met zakenpartners om ze in staat te stellen om u diensten te leveren.

  • Betaaldiensten en andere Financiële Instellingen: om betalingen tussen u, BookingSuite en/of derden te verwerken, kunnen uw gegevens, indien relevant, worden gedeeld met Betaaldiensten en andere Financiële Instellingen.

  • Verplichte informatieverschaffing: indien wettelijk verplicht, strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten, of ter bescherming van onze rechten, of die van de gebruikers of groep van bedrijven van Booking Holdings Inc., verstrekken we uw gegevens aan overheidsinstanties, met inbegrip van de rechtshandhavingsinstanties (onderhevig aan een wettig verzoek), alle gelieerde ondernemingen die onderdeel zijn van Booking Holdings Inc. met inbegrip van Booking.com B.V., of in gerechtelijke procedures.

  • Verkoop of fusie: wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze bezittingen. Wij zullen u in dergelijke gevallen uiteraard informeren via e-mail en/of een prominente melding op onze Site en u informeren over uw rechten.

Delen en informatieverschaffing van geaggregeerde gegevens: we kunnen gegevens in geaggregeerde vorm en/of in een vorm waarin de ontvanger van dergelijke gegevens u niet kan identificeren, delen met derden, bijvoorbeeld voor branche-analyses en demografische profilering.


Internationale gegevensoverdrachten

De overdracht van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring kan internationale overdracht van persoonsgegevens omvatten naar landen waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming niet zo uitgebreid is als die van de landen binnen de Europese Unie. Indien vereist door de Europese wetgeving zal BookingSuite alleen persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. In dergelijke situaties maken we contractuele afspraken om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nog steeds worden beschermd volgens Europese normen. U kunt ons vragen om een ​​exemplaar van deze contractuele overeenkomsten te bekijken via de onderstaande contactgegevens.


Veiligheid

BookingSuite hanteert aanvaardbare procedures om ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van informatie, waaronder persoonsgegevens, te voorkomen. Wij gebruiken passende bedrijfssystemen en -procedures om informatie, waaronder persoonsgegevens, te beschermen en te beveiligen. We maken ook gebruik van beveiligingsprocedures en technische en fysieke restricties voor de toegang tot en het gebruik van de persoonsgegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens.


Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw informatie, waaronder mogelijk persoonsgegevens, zolang als wij dit nodig achten opdat u onze Diensten kunt gebruiken, wij onze Diensten aan u kunnen verlenen, wij kunnen voldoen aan de geldende wetten, geschillen met andere partijen opgelost kunnen worden en anderszins noodzakelijk is om zaken te doen. Hieronder valt ook het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten. Alle persoonsgegevens die wij bewaren, zijn onderhevig aan deze Privacyverklaring. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens van u die wij verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.


Uw opties en rechten

We willen dat u zelf controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • U kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben;

  • u kunt ons informeren over wijzigingen aan uw persoonsgegevens, of u kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij over u hebben aan te passen, al kunt u mogelijk zelf rechtstreeks wijzigingen aanbrengen op onze Site;

  • in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben te verwijderen of te blokkeren, of de verwerking ervan te beperken, of bezwaar te maken tegen een specifieke manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken; en

  • in bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt naar een derde partij te sturen.

Wanneer we met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Bovendien heeft u, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang of het algemeen belang, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, accuraat en actueel zijn. Informeer ons meteen over eventuele wijzigingen of onjuiste persoonsgegevens via suitehelp@booking.com.


Vragen of klachten

Als u vragen of bedenkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via suitehelp@booking.com, u kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprotectionoffice@booking.com. Als u gebruik wilt maken van de rechten die u heeft op grond van deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprotectionoffice@booking.com. Alle vragen en klachten die worden gemeld aan BookingSuite zullen worden onderzocht. BookingSuite zal proberen klachten en vragen op te lossen in overeenstemming met het interne beleid. U kunt voor uw vragen en klachten ook terecht bij uw lokale autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens.


Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Net zoals ons bedrijf voortdurend verandert, zal deze Privacyverklaring ook van tijd tot tijd veranderen. Als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen in deze Privacyverklaring, dan raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. Als er belangrijke wijzigingen zijn, of als we wijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld wanneer we beginnen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven uiteengezet), dan nemen we contact met u op voordat we met die verwerking beginnen.