Generell personvernerklæring for BookingSuite

Med virkning fra og med april 2018


Denne personvernerklæringen gjelder for BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland, (heretter omtalt som «BookingSuite»), og beskriver hvordan BookingSuite samler inn og bruker opplysninger, deriblant personlige opplysninger, som du oppgir via nettstedet vårt http://suite.booking.com (heretter omtalt som «nettstedet») eller via våre produkter som WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace og andre produkter som tilbys av BookingSuite (heretter omtalt som «produkter»). Nettstedet og BookingSuite-produktene blir heretter omtalt samlet sett som «tjenestene». Denne personvernerklæringen gjelder for eiere, ansatte, representanter og andre individer som handler på vegne av en part som BookingSuite tilbyr tjenestene til. Vi handler i våre samarbeidspartneres interesse og er åpne om bruken av alle personlige opplysninger.


Innsamling av opplysninger

BookingSuite ber om følgende opplysninger, deriblant også personlige opplysninger, for at du skal kunne registrere virksomheten din, få tilgang til og kunne bruke tjenestene:

Kontaktopplysninger: Vi samler inn kontaktopplysninger som fornavn og etternavn, fødselsdato (i den grad dette er nødvendig), jobbrelatert e-postadresse og adresse, telefonnummer og faksnummer.

Økonomiske opplysninger: Vi samler inn opplysninger som er nødvendige i forbindelse med betaling, deriblant for faktureringsformål, som bankopplysningene dine, kontonummeret ditt og organisasjonsnummeret ditt.

Produkter og tjenester: Vi registrerer hvilke tjenester og/eller produkter som tilbys av deg via BookingSuite.

Annet: Når du kommuniserer med BookingSuite, innhenter og behandler BookingSuite opplysninger. I løpet av telefonsamtaler med kundeservicemedarbeiderne våre kan det være andre lytter til samtalene, eller det kan være telefonsamtalene tas opp i forbindelse med kvalitetskontroll og i læringsøyemed, deriblant kan opptakene brukes i forbindelse med behandling av krav og for å avsløre svindel. Opptakene lagres kun i en begrenset periode og slettes automatisk, såfremt det ikke er i BookingSuites legitime interesse å lagre slike opptak i en lengre periode, deriblant i forbindelse med undersøkelser av svindel og for juridiske formål.


Opplysninger som vi samler inn automatisk

Når du bruker tjenestene, samler BookingSuite også automatisk inn opplysninger, deriblant personlige opplysninger. Dette kan være opplysninger tilknyttet språkinnstillingene, IP-adressen, posisjonen, enhetsinnstillingene, enhetens operativsystem, annen informasjon tilknyttet operativsystemet, loggopplysningene, tidspunktet for bruken/besøket, nettadressen som besøkeren går til eller forsøker å gå til, statusrapporter, brukeragenten (informasjonen om nettleserversjonen), resultatet av besøket (kun kikker eller booker), nettleserhistorikken, brukerens booking-ID og typen opplysninger som ble sett på. Det kan også være BookingSuite automatisk samler inn opplysninger via informasjonskapsler. Trykk her for å lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.


Opplysninger som vi mottar via andre kilder

Opplysninger om manglende betalingsevne: I tilfeller av manglende betalingsevne kan BookingSuite motta opplysninger vedrørende deg fra inkassobyråer, domstoler eller myndigheter.
Opplysninger tilknyttet anmodninger fra politi eller skattemyndigheter: Politi og skattemyndigheter kan kontakte BookingSuite for å få tilleggsopplysninger om deg i tilfelle du er under etterforskning.
Avsløring av svindel: I visse tilfeller kan BookingSuite, i den grad loven tillater det, samle inn opplysninger via tredjepartskilder for å avsløre og forhindre svindel.

I tillegg kan de personlige opplysningene dine bli brukt hvis du er blitt registrert av noen i virksomheten din som autorisert bruker av produktene eller som kontaktperson. Vi kan ha mottatt de personlige opplysningene dine via verveprogrammet vårt, fordi noen tror at du kan være interessert i produktene. Har vi mottatt de personlige opplysningene dine via verveprogrammet vårt vil vi, i den grad loven tillater det, kun bruke de personlige opplysningene dine til å kontakte deg én gang og for å følge med på resultatene til verveprogrammet vårt. Det er i vår legitime interesse å bruke disse opplysningene for våre kommersielle forretningsformål.


Formål for bruken av opplysningene

Vi bruker opplysningene du oppgir, deriblant personlige opplysninger, i forbindelse med følgende formål:

A. Registrering og administrering av konto: Vi bruker opplysningene for å registrere overnattingsstedet ditt og for å gjøre det mulig for deg og BookingSuite å administrere produktene du tilbys.

B. Fullføring av registreringen: Hvis du ikke har fullført registreringen på nettet, sender vi en påminnelse om at du bør fullføre registreringen. Vi tror at denne tilleggstjenesten er nyttig for deg, da den lar deg fortsette registreringen uten å måtte fylle inn alle opplysningene på nytt. Påminnelsene som vi kan sende deg via e-post, inneholder informasjon om hvordan du kan gi oss beskjed om at du ikke ønsker flere slike meldinger fra oss.

C. Kundeservice: Vi bruker opplysningene du gir oss for å tilby deg kundeservice, som å svare på forespørsler, spørsmål eller andre henvendelser.

D. Markedsføring/kommunikasjon: Vi bruker opplysningene dine for å gi deg informasjon hvis du ber om dette, for å sende deg nyhetsbrev, markedsføringsrelatert kommunikasjon og oppdateringer om nye produkter og tjenester eller andre nyheter eller tilbud som vi tror kan være av interesse for deg. I tilfellene hvor vi bruker de personlige opplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring, som når vi sender ut nyhetsbrev og markedføringsrelatert kommunikasjon om nye produkter og tjenester eller andre tilbud vi tror kan være av interesse for deg, vil vi oppgi en link du kan bruke for å avslutte abonnementet ditt på denne typen kommunikasjon. Det kan være vi inviterer deg til å bli med på arrangementer som vi tror kan være av interesse for deg. Det kan også være vi bruker de personlige opplysningene dine for å invitere deg til å delta i verveprogrammer eller i konkurranser.

E. Noen produkter kan tilby deg ulike måter å kommunisere med kundene eller leverandørene dine på, hvor BookingSuite alltid vil være en mottaker. BookingSuite kan se alle slike henvendelser og bruker automatiserte systemer for å gå gjennom, skanne og analysere slik kommunikasjon for sikkerhetsmessige formål, for å forhindre svindel, for å påse at juridiske krav og reguleringer blir overholdt, for å undersøke om det foreligger upassende oppførsel, for å utvikle og forbedre produkter, for forskningsformål og for å gi kundestøtte eller teknisk støtte. BookingSuite lagrer all kommunikasjon som sendes eller mottas.

F. Analyser, forbedring og undersøkelser: Vi bruker opplysninger, deriblant også personlige opplysninger, for å gjennomføre undersøkelser og analyser. Det kan være vi involverer en tredjepart for å gjøre dette på våre vegne. Det kan hende vi deler resultatene fra slike undersøkelser, også med tredjeparter og affiliatepartnerne våre, anonymt og i samlet form. Vi bruker i tillegg opplysninger, deriblant også personlige opplysninger, for å klarlegge behovene til virksomheten din, for å finne passende produkter og for å forbedre tjenestene og markedsføringstiltakene våre. Det kan være vi inviterer deg til å delta i spørreundersøkelsene våre, som i forbindelse med markedsundersøkelser, og for å se hvordan vi kan forbedre brukeropplevelsen din og funksjonaliteten til og kvaliteten på produktene våre. Vennligst les gjennom den oppgitte informasjonen i invitasjonen til å delta i en spørreundersøkelse eller markedsundersøkelse for å se hvordan personlige opplysninger kan bli brukt på en annen måte enn de som er oppgitt i denne personvernerklæringen.

G. Sikkerhetstiltak, forhindring og avsløring av svindel: Vi bruker opplysninger, deriblant personlige opplysninger, for å forhindre svindel og andre aktiviteter som er ulovlige eller bryter noens rettigheter ved bruk av nettstedet vårt og produktene våre. Vi bruker dessuten disse opplysningene for å gjøre undersøkelser i forbindelse med og avsløre svindel. Det kan være BookingSuite bruker personlige opplysninger for å gjennomføre risikovurderinger og sikkerhetstiltak, deriblant verifisering av brukere. I forbindelse med disse formålene kan personlige opplysninger bli delt med tredjeparter, som myndigheter i den grad og utstrekning loven tillater dette, og eksterne rådgivere.

H. Rettslige tvister, lover og reguleringer: I visse tilfeller kan det være nødvendig for BookingSuite å bruke de oppgitte opplysningene, deriblant personlige opplysninger, for å behandle og løse rettslige tvister eller klager, for å kunne undersøke og påse at reguleringer overholdes, eller for å sørge for oppfyllelsen av avtale(r) eller for å rette oss etter lovmessige anmodninger fra myndigheter i den grad det er lovpålagt.

Dersom vi bruker automatiske måter å behandle og bruke personlige opplysninger på som har rettslige følger eller på annen måte berører deg i betydelig grad, vil vi implementere passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter, deriblant retten til menneskelig inngripen.


Juridiske forutsetninger

I forbindelse med formålene som er nevnt i A og C baserer BookingSuite seg på den juridiske forutsetningen om at bruken av de personlige opplysningene dine er nødvendig for å oppfylle avtalen du har med BookingSuite. Dersom du ikke oppgir de nødvendige opplysningene, kan ikke BookingSuite registrere overnattingsstedet ditt eller gjøre det mulig for deg å administrere produktene, og det er heller ikke mulig å yte kundeservice overfor deg. I forbindelse med formålene som er nevnt i B og D–H baserer BookingSuite bruken av opplysningene på sine legitime forretningsinteresser for å tilby tjenestene sine til deg, for å forhindre svindel og for å forbedre tjenestene sine. Når BookingSuite bruker de personlige opplysningene dine i tråd med sine forretningsinteresser, vil BookingSuite alltid veie din rett til og interesse av beskyttelse av opplysningene dine mot BookingSuites rettigheter og interesser. I forbindelse med formålene som er nevnt i H baserer BookingSuite bruken av opplysninger, der hvor det er aktuelt, også på plikten til å rette seg etter juridiske forpliktelser (som lovmessige anmodninger fra myndigheter). I de tilfeller hvor loven krever det vil BookingSuite be om at du gir ditt samtykke før de bruker de personlige opplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring.

Vil du motsette deg bruken av personlige opplysninger i forbindelse med formålene som er nevnt i B og D–F, og du ikke har noen mulighet til å nekte adgang til slik bruk selv (for eksempel via en endring i innstillingene i kontoen din), kan du, i den grad det er aktuelt, kontakte dataprotectionoffice@booking.com.


Deling av opplysninger

Deling med affiliatepartnere: For å gjøre det mulig for deg å bruke tjenestene våre kan opplysningene dine, deriblant de personlige opplysningene dine, bli delt med selskaper underlagt Booking.com og de andre selskapene i samme konsern, som kan opptre som tjenesteleverandører for BookingSuite, blant annet i forbindelse med kundeservicetjenester. De personlige opplysningene dine kan også bli delt, i den utstrekning loven tillater det, i forbindelse med analytiske formål og for å avsløre og forhindre svindel. I den grad loven krever det vil vi først be deg om samtykke før våre affiliatepartnere tar i bruk dine personlige opplysninger i forbindelse med andre formål, som for markedskommunikasjon. Vil du lese mer om Booking.com og de andre selskapene i samme konsern, kan du gå til Om Booking.com.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, som er en del av konsernet Booking Holdings Inc., kan bli nødt til å dele noen av opplysingene dine, deriblant personlige opplysninger, med andre selskaper i Booking Holdings Inc. for å følge lover og regler eller for å avsløre og forhindre svindel, i den utstrekning loven tillater det, og hvis det er strengt nødvendig for å beskytte Booking Holdings Inc. og selskapene i dette konsernet, deriblant BookingSuite, kundene og forretningspartnerne til disse mot svindel, og for å undersøke og håndtere brudd på informasjonssikkerheten.

Deling med tredjeparter: Vi deler opplysningene dine, deriblant personlige opplysninger, med tredjeparter, i den utstrekning loven tillater det og på de måtene som er beskrevet nedenfor. Vi verken selger eller låner ut de personlige opplysningene dine.

  • Tjenestetilbydere (deriblant leverandører): Vi deler opplysningene dine med tredjepartsleverandører av tjenester for å kunne tilby tjenestene våre, for å lagre opplysninger og/eller for å vedlikeholde nettstedet vårt eller for at de skal kunne gjøre forretninger på vegne av oss. Disse tjenesteleverandørene bruker kun personlige opplysninger i tråd med instruksene fra BookingSuite og for å tilby tjenester til BookingSuite.

  • Forretningspartnere: Vi deler opplysningene dine, ved beskjed fra deg, med forretningspartnere for å gjøre det mulig for dem å tilby deg tjenester.

  • Leverandører av betalingstjenester og andre finansinstitusjoner: For å håndtere betalinger mellom deg, BookingSuite og/eller andre tredjeparter via BookingSuite kan opplysningene dine, hvis det er aktuelt, bli delt med leverandører av betalingstjenester og andre finansinstitusjoner.

  • Lovpålagt deling av opplysninger: I den grad loven krever det, om det er strengt nødvendig for utførelsen av tjenestene våre eller for å beskytte våre egne rettigheter, eller rettighetene til selskapene i konsernet Booking Holdings Inc. eller brukernes rettigheter, kan vi dele opplysningene dine med myndigheter og politi (såfremt det foreligger en lovmessig anmodning om det), affiliatepartnerne til Booking Holdings Inc., deriblant Booking.com B.V., eller ved rettslige tvister og prosesser.

  • Salg eller fusjon: Vi kan dele de personlige opplysningene dine i forbindelse med fusjon, oppkjøp eller salg av alle eller deler av våre aktiva. Vi vil naturligvis varsle deg på e-post og/eller via en tydelig beskjed på nettstedet vårt og informere deg om rettighetene dine.

Deling av samlet informasjon: Det kan hende vi deler opplysinger i samlet form og/eller i en form som gjør at mottakeren av disse opplysningene ikke kan identifisere deg, med tredjeparter, for eksempel i forbindelse med bransjeanalyser og demografisk kategorisering.


Internasjonale overføringer av opplysninger

Overføring av personlige opplysninger som nevnt i denne personvernerklæringen kan omfatte overføring av personlige opplysninger til land med personvernbestemmelser som ikke er like omfattende som personvernbestemmelsene i EU. I de tilfeller hvor det er nødvendig i henhold til EU-lovgivning vil BookingSuite kun overføre personlige opplysninger til mottakere som kan tilby en tilstrekkelig grad av beskyttelse av personlige opplysninger. I disse situasjonene vil vi påse at de gjeldende avtalene beskytter de personlige opplysningene dine i tråd med EU-standardene. Du kan be oss om å få se en kopi av avtalevilkårene ved å kontakte oss via kontaktopplysningene nedenfor.


Sikkerhet

BookingSuite følger prosedyrer som med rimelighet kan forventes for å forhindre uautorisert tilgang til, og misbruk av opplysninger, deriblant personlige opplysninger. Vi bruker passende driftssystemer og -prosedyrer for å beskytte og sikre opplysninger, deriblant personlige opplysninger. Vi opererer i tillegg med sikkerhetsprosedyrer og tekniske og fysiske restriksjoner for tilgang til og bruk av personlige opplysninger på serverne våre. Kun autoriserte personer har tillatelse til å se personlige opplysninger i forbindelse med arbeidet sitt.


Lagring av opplysninger

Vi lagrer opplysningene dine, deriblant personlige opplysninger, i så lang tid som vi anser som nødvendig for at du skal kunne bruke tjenestene våre, for å kunne tilby deg tjenester, rette oss etter gjeldende lovbestemmelser, løse tvister med andre parter og i andre tilfeller hvor det er nødvendig for at vi skal kunne drive virksomheten vår, deriblant også for å kunne avsløre og forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter. Alle de personlige opplysningene vi lagrer, vil være underlagt denne personvernerklæringen. Har du spørsmål om lagringsperioden for visse typer personlige opplysninger om deg som vi bruker, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene nedenfor.


Dine valg og rettigheter

Vi vil at du skal ha kontroll over hvordan de personlige opplysningene dine brukes av oss. Du kan gjøre dette på følgende måter:

  • Du kan be oss om en kopi av de personlige opplysningene dine som vi har lagret.

  • Du kan informere oss om eventuelle endringer i de personlige opplysningene dine, eller du kan be oss om å endre i de personlige opplysningene dine som vi har lagret, men det kan også være du kan gjøre endringene direkte via nettstedet vårt.

  • I visse situasjoner kan du be oss om å slette, sperre eller begrense bruken av de personlige opplysningene dine som vi har lagret, eller du kan motsette deg visse måter vi bruker de personlige opplysningene dine på.

  • I visse situasjoner kan du også be oss om å sende de personlige opplysningene du har gitt til oss, til en tredjepart.

I de tilfellene hvor vi bruker de personlige opplysningene dine basert på samtykket ditt har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser. I tilfeller hvor vi bruker de personlige opplysningene dine basert på legitime interesser eller en allmenn interesse har du rett til å motsette deg bruken av de personlige opplysningene dine når som helst, i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser.

Vi er avhengig av din hjelp for å påse at de personlige opplysningene dine er fullstendige, oppdaterte og gjeldende. Vi ber deg informere oss umiddelbart dersom de personlige opplysningene dine har endret seg eller ikke er korrekte. Dette gjør du ved å kontakte suitehelp@booking.com.


Spørsmål eller klager

Har du spørsmål vedrørende bruken vår av de personlige opplysningene dine, kan du kontakte oss på suitehelp@booking.com, eller du kan kontakte vår Data Protection Officer på dataprotectionoffice@booking.com. Hvis du ønsker å utøve en rett som kan utledes av denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt med vår Data Protection Officer på dataprotectionoffice@booking.com. Alle spørsmål og klager som sendes inn til BookingSuite, vil bli gjennomgått. BookingSuite vil forsøke å løse klager og svare på spørsmål i tråd med interne regler. Du kan også kontakte Datatilsynet.


Endringer i personvernerklæringen

På samme måte som virksomheten vår er i stadig endring, kan også denne personvernerklæringen bli endret fra tid til annen. Vil du holde deg oppdatert om endringene i denne personvernerklæringen, anbefaler vi deg å sjekke denne siden regelmessig. Gjør vi endringer som berører deg (f.eks. hvis vi vil bruke de personlige opplysningene dine for andre for formål enn de som er nevnt over), vil vi kontakte deg før vi bruker opplysningene dine.