Oświadczenie o ochronie prywatności BookingSuite

Data wejścia w życie: kwiecień 2018 r.


Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy spółki BookingSuite B.V., z siedzibą przy Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia („BookingSuite”) i opisuje, w jaki sposób BookingSuite zbiera i wykorzystuje informacje, które mogą obejmować dane osobowe, podawane na naszej stronie http://suite.booking.com („Strona internetowa”) lub poprzez korzystanie z naszych produktów, takich jak WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace i innych produktów oferowanych przez BookingSuite („Produkty”). Strona internetowa i Produkty BookingSuite są dalej łącznie nazywane „Usługami”. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy właścicieli, pracowników, przedstawicieli i innych osób działających w imieniu strony, dla której BookingSuite świadczy Usługi. Działamy w interesie naszych partnerów, a przy przetwarzaniu danych osobowych kierujemy się zasadą przejrzystości.


Gromadzenie danych

Aby zarejestrować Twój obiekt, a także świadczyć związane z nim Usługi, BookingSuite potrzebuje następujących informacji, które mogą obejmować dane osobowe:

Dane kontaktowe. Gromadzimy Twoje dane kontaktowe, m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia (jeśli jest to wymagane), służbowy adres e-mail i adres do korespondencji, numer telefonu oraz faksu.

Informacje finansowe. Gromadzimy dane niezbędne do realizacji płatności, w tym do wystawiania faktur, m.in. dane banku, numer rachunku bankowego i NIP.

Produkty i usługi. Prowadzimy rejestr usług i/lub produktów dostarczanych Ci przez BookingSuite.

Inne. Gdy komunikujesz się z BookingSuite, BookingSuite gromadzi i przetwarza tę komunikację. Rozmowy z naszym centrum wsparcia mogą być odsłuchiwane na żywo lub z nagrania dla celów szkoleniowych i kontroli jakości. Obejmuje to również wykorzystywanie nagrań do obsługi roszczeń oraz wykrywania oszustw. Nagrania przechowywane są przez określony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile BookingSuite nie ma uzasadnionego interesu, by przedłużyć okres przechowywania nagrania, m.in. ze względu na toczące się dochodzenie w sprawie oszustwa lub do celów prawnych.


Dane, które zbieramy automatycznie

Kiedy korzystasz ze Strony internetowej, BookingSuite gromadzi też informacje automatycznie. Mogą one obejmować dane osobowe, m.in. ustawienia językowe, adres IP, lokalizację, ustawienia urządzenia, system operacyjny urządzenia, dane logowania, czas korzystania, żądany URL, raport o statusie, informacje o wersji przeglądarki, rezultat (użytkownik oglądający czy rezerwujący), historię przeglądania, numer Booking ID użytkownika, jak również rodzaj oglądanych danych. BookingSuite może również zbierać dane automatycznie przy użyciu plików cookie. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookie znajdziesz tutaj.


Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Informacje o niewypłacalności. W sprawach związanych z niewypłacalnością BookingSuite może otrzymywać informacje związane z Twoją osobą od syndyków, sądów lub innych organów publicznych.
Dane związane z wnioskami od organów ścigania i organów skarbowych. Organy ścigania lub organy podatkowe mogą kontaktować się z BookingSuite w sprawie dodatkowych informacji o Tobie, jeśli toczy się wobec Ciebie dochodzenie.
Wykrywanie oszustw. W pewnych sytuacjach, w ramach obowiązującego prawa, BookingSuite może gromadzić dane do celów związanych z wykrywaniem oszustw oraz prewencyjnych, korzystając ze źródeł będących stronami trzecimi.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli zostałeś zarejestrowany przez kogoś z Twojej firmy jako autoryzowany użytkownik Produktów lub jako osoba do kontaktu. Twoje dane osobowe mogły zostać nam przekazane w drodze polecenia, ponieważ ktoś uznał, że możesz być zainteresowany naszymi Produktami. Jeśli otrzymaliśmy Twoje dane przez nasz system poleceń, przetworzymy je tylko w celu jednorazowego skontaktowania się z Tobą, by śledzić jak sprawdza się nasz program poleceń. W naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie tego rodzaju danych do naszych celów handlowych.


Przetwarzanie danych

Wykorzystujemy dostarczane przez Ciebie informacje, które mogą obejmować dane osobowe, do następujących celów:

A. Rejestracja i zarządzanie kontem. Wykorzystujemy te informacje do rejestracji Twojego obiektu oraz aby umożliwić zarówno Tobie, jaki i BookingSuite administrowanie i zarządzanie oferowanymi Ci produktami.

B. Dokończenie rejestracji. Jeśli proces rejestracji przez internet nie zostanie przez Ciebie dokończony, wysyłamy przypomnienie o dokończeniu rejestracji. Uważamy, że ta dodatkowa usługa może być przydatna i umożliwia kontynuację rejestracji bez konieczności wpisywania wszystkich danych od nowa. Ewentualny e-mail z przypomnieniem będzie zawierać opcję zrezygnowania z subskrypcji, z której możesz skorzystać, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości w przyszłości.

C. Obsługa klienta. Korzystamy z tych informacji, by świadczyć Ci usługi w zakresie obsługi klienta, np. odpowiadać na Twoje prośby, zapytania czy uwagi.

D. Marketing/komunikacja. Wykorzystujemy te informacje, by odpowiadać na Twoje zapytania, wysyłać nasz newsletter oraz wiadomości marketingowe i aktualizacje dotyczące nowych Produktów i usług czy innych ofert, które według nas mogą Cię zainteresować. W przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, np. aby wysyłać nasz newsletter oraz wiadomości marketingowe i aktualizacje dotyczące nowych Produktów i usług czy innych ofert, które według nas mogą Cię zainteresować, dołączymy odnośnik do rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości, z którego możesz skorzystać, jeśli nie chcesz od nas otrzymywać wiadomości w przyszłości. Możemy zapraszać Cię do uczestnictwa w wydarzeniach, które według nas mogą Cię zainteresować. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do zapraszania Cię do uczestnictwa w programach poleceń lub w konkursach.

E. Niektóre produkty mogą oferować Ci kanały komunikacji z gośćmi lub dostawcami, które zawsze obejmują BookingSuite jako odbiorcę. BookingSuite ma dostęp do tych wiadomości i korzysta ze zautomatyzowanych systemów w celu jej weryfikacji, skanowania i analizy pod względem bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, zgodności z przepisami prawa i regulacjami oraz na potrzeby dochodzeń dotyczących potencjalnego niewłaściwego zachowania, dla rozwoju i udoskonalania produktów, do badań oraz do celów wsparcia technicznego oraz obsługi klienta. Wszelkie wiadomości przesyłane lub otrzymywane za pośrednictwem BookingSuite są przechowywane.

F. Analizy, doskonalenie i badania. Wykorzystujemy te informacje, które mogą obejmować dane osobowe, do prowadzenia badań i analiz. Może brać w nich udział strona trzecia realizująca je w naszym imieniu. Możemy udostępniać lub ujawniać wyniki badań w formie zanonimizowanej i skompilowanej, m.in. stronom trzecim i partnerom afiliacyjnym. Wykorzystujemy też te informacje, które mogą obejmować dane osobowe, do oceny potrzeb Twojej firmy, aby określić odpowiednie produkty oraz by podnosić jakość świadczonych przez nas Usług oraz działań marketingowych. Możemy też zapraszać Cię do udziału w ankietach, np. w badaniach rynku, a także do analizowania, w jaki sposób możemy oferować Ci coraz lepsze doświadczenia oraz jak podnosić funkcjonalność i jakość naszych Produktów. Zanim weźmiesz udział w ankiecie lub w badaniu rynku, zapoznaj się z podanymi tam informacjami dotyczącymi odmiennego traktowania danych osobowych od określonego w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

G. Bezpieczeństwo, wykrywanie i zapobieganie oszustwom. Wykorzystujemy te informacje, które mogą obejmować dane osobowe, do wykrywania i przeciwdziałania oszustwom lub innym nielegalnym lub niepożądanym działaniom podczas korzystania ze Strony internetowej oraz z naszych Produktów. Wykorzystujemy również te informacje do śledzenia i wykrywania oszustw. BookingSuite może wykorzystywać dane osobowe do oceny ryzyka i bezpieczeństwa, w tym do identyfikacji użytkowników. Dla tych celów dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom trzecim, np. organom ścigania w ramach obowiązującego prawa, a także zewnętrznym doradcom.

H. Aspekty prawne. W określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania przez BookingSuite tych informacji, które mogą obejmować dane osobowe, w celu skarg i sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, a także w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa czy prawnie uzasadnionych wniosków złożonych przez organy ścigania w ramach obowiązującego prawa.

Jeśli wykorzystamy zautomatyzowane sposoby przetwarzania danych osobowych, które pociągają za sobą skutki prawne lub mają na Ciebie znaczący wpływ, wprowadzimy odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności, w tym prawa do uzyskania interwencji ze strony człowieka.


Podstawy prawne

W przypadku punktów A i C BookingSuite działa w oparciu o podstawę prawną, według której przetworzenie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy zawartej między Tobą a BookingSuite. W przypadku niedostarczenia potrzebnych danych BookingSuite nie może zarejestrować Twojego obiektu i umożliwić Ci administrowania lub zarządzania Produktami. BookingSuite nie może też świadczyć Ci usług obsługi klienta. W przypadku punktu B oraz D–H BookingSuite działa w oparciu o swój uzasadniony interes handlowy, w ramach którego świadczy Ci Usługi, a także w ramach zapobiegania oszustwom oraz podnoszenia standardu świadczonych Usług. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w związku z uzasadnionym interesem handlowym BookingSuite zawsze zachowa równowagę między Twoimi prawami i interesem związanym z ochroną informacji o Tobie a prawami i interesem BookingSuite. W przypadku punktu H BookingSuite działa w oparciu (jeśli dotyczy) o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym prawnie uzasadnionymi wnioskami organów ścigania). Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, BookingSuite poprosi Cię o zgodę, zanim zacznie przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie określone w punktach B oraz D–F, a mechanizm rezygnacji z przetwarzania nie jest bezpośrednio dostępny (np. w ustawieniach konta), skontaktuj się z nami, pisząc na adres: dataprotectionoffice@booking.com.


Udostępnianie danych

Udostępnianie danych Partnerom afiliacyjnym. W ramach wsparcia korzystania z naszych Usług, informacje o Tobie, które mogą obejmować dane osobowe, mogą zostać udostępnione innym spółkom z rodziny Booking.com, które mogą świadczyć usługi na rzecz BookingSuite, w tym te związane z obsługą klienta. W ramach obowiązującego prawa informacje o Tobie mogą również zostać udostępnione do analiz oraz do wykrywania i zapobiegania oszustwom. Jeśli prawo tego wymaga, najpierw zapytamy o Twoją zgodę, zanim nasi partnerzy afiliacyjni uzyskają prawo do korzystania z Twoich danych osobowych do innych celów, np. do komunikacji marketingowej. Aby dowiedzieć się wszystkiego na temat rodziny spółek Booking.com, odwiedź stronę O Booking.com.

Booking Holdings Inc. Istnieje możliwość, że firma BookingSuite, należąca do grupy spółek Booking Holdings Inc., będzie musiała udostępnić niektóre informacje o Tobie, które mogą obejmować dane osobowe, innym członkom grupy Booking Holdings Inc. dla zachowania zgodności z przepisami oraz do wykrywania i zapobiegania oszustwom w ramach obowiązującego prawa, gdyż będzie to absolutnie konieczne do ochrony Booking Holdings Inc. oraz jej członków, w tym BookingSuite, jej klientów oraz partnerów biznesowych przed nielegalnymi działaniami oraz do prowadzenia dochodzeń w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

Udostępnianie stronom trzecim. Udostępniamy informacje o Tobie, które mogą obejmować dane osobowe, stronom trzecim w ramach obowiązującego prawa i w sposób opisany poniżej. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych.

  • Usługodawcy (w tym dostawcy). Udostępniamy informacje o Tobie zewnętrznym Usługodawcom będącym stronami trzecimi, aby świadczyli nasze Usługi, przechowywali dane i/lub utrzymywali Stronę internetową lub prowadzili interesy w naszym imieniu. Dostawcy ci przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami oraz w celu świadczenia usług na rzecz BookingSuite.

  • Partnerzy biznesowi. Na Twoje polecenie udostępniamy informacje o Tobie Partnerom biznesowym, aby umożliwić im dostarczanie Tobie usług.

  • Podmioty obsługujące płatności oraz instytucje finansowe. Do obsługi płatności między Tobą, BookingSuite a/lub stronami trzecimi poprzez BookingSuite informacje o Tobie, które są do tego potrzebne, są udostępniane podmiotom obsługującym płatność oraz innym instytucjom finansowym.

  • Obowiązek ujawnienia. Jeśli wymaga tego prawo, realizacja naszych Usług lub ochrona naszych praw lub praw grupy spółek Booking Holdings Inc. lub ich użytkowników, możemy ujawnić Twoje dane osobowe instytucjom państwowym, m.in. organom ścigania (po otrzymaniu prawnie uzasadnionego wniosku), partnerom afiliacyjnym w ramach Booking Holdings Inc., w tym Booking.com B.V., a także w przypadku postępowań prawnych.

  • Sprzedaż lub fuzja. Możemy udostępnić informacje o Tobie w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości lub części naszych aktywów. Oczywiście poinformujemy Cię wtedy o tym e-mailem, a/lub na naszej Stronie internetowej pojawi się zauważalna informacja, z której dowiesz się o przysługujących Ci prawach.

Udostępnianie i ujawnianie danych zbiorczych. Możemy udostępniać informacje w formie zbiorczej i/lub w formie, która uniemożliwia odbiorcy tych informacji zidentyfikowanie Twojej tożsamości. Dane takie możemy udostępniać stronom trzecim, np. w celu analiz rynkowych oraz określenia profilu demograficznego.


Międzynarodowe transfery danych

Przekazywanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności może obejmować przekazywanie danych osobowych do krajów zamorskich, w których przepisy o ochronie danych nie są tak kompleksowe, jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadkach wymaganych przez prawo europejskie przekazujemy dane osobowe wyłącznie odbiorcom oferującym odpowiedni poziom ochrony danych. W razie konieczności dokonujemy ustaleń umownych, aby zapewnić, że ochrona Twoich danych osobowych nieustannie spełnia europejskie normy. Możesz wystąpić do nas o uzyskanie dostępu do kopii tych umów, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się poniżej.


Bezpieczeństwo

BookingSuite przestrzega stosownych procedur mających na celu zapobieganie niepożądanemu dostępowi oraz niewłaściwemu wykorzystaniu informacji, w tym danych osobowych. Korzystamy z odpowiednich systemów biznesowych oraz procedur w celu ochrony informacji, w tym danych osobowych. Stosujemy też procedury bezpieczeństwa wraz z ograniczeniami technicznymi i fizycznymi w dostępie do i w korzystaniu z danych osobowych na naszych serwerach. Jedynie autoryzowany personel ma dostęp do danych osobowych w trakcie wykonywania swojej pracy.


Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać informacje o Tobie, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, tak długo, jak będzie to konieczne, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych Usług, dostarczać Ci Usługi, przestrzegać obowiązującego prawa, rozwiązywać spory pomiędzy stronami oraz prowadzić naszą działalność, m.in. wykrywać oszustwa, inne nielegalne działania oraz im zapobiegać. Wszelkie przechowywane przez nas dane osobowe podlegają zapisom niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli masz pytanie dotyczące okresów przechowywania określonych rodzajów danych, skontaktuj się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.


Twoje opcje i prawa

Chcemy umożliwić Ci kontrolę nad sposobem wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić w następujący sposób:

  • możesz poprosić nas o kopię przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;

  • możesz poinformować nas o zmianach w swoich danych osobowych lub możesz poprosić nas o poprawienie przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, choć możesz również zmodyfikować je bezpośrednio na naszej Stronie internetowej;

  • w niektórych sytuacjach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych lub o ograniczenie ich przetwarzania, jak również sprzeciwić się określonym sposobom ich wykorzystania przez nas; oraz

  • w niektórych sytuacjach możesz poprosić nas o przesłanie danych osobowych, które nam przekazałeś podmiotom trzecim.

W przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przetwarzania Twoich danych zgodnie z uzasadnionym lub publicznym interesem, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu wykorzystywaniu Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Polegamy na Tobie w kwestii dostarczenia nam kompletnych, dokładnych i aktualnych danych osobowych. Poinformuj nas bezzwłocznie o zmianach lub nieścisłościach w Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem suitehelp@booking.com.


Pytania lub skargi

Jeśli masz pytania lub uwagi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem suitehelp@booking.com lub z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych pod adresem dataprotectionoffice@booking.com. Jeśli chcesz skorzystać z dowolnego prawa, które przysługuje Ci w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych pod adresem dataprotectionoffice@booking.com. Wszelkie pytania i skargi zgłoszone do BookingSuite zostaną rozpatrzone. BookingSuite dołoży starań, by rozpatrzeć skargi i pytania zgodnie z wewnętrzną polityką firmy. W sprawie pytań i skarg możesz też skontaktować się z miejscową jednostką zajmującą się ochroną danych osobowych.


Zmiany w treści Oświadczenia o ochronie prywatności

Jako że nasza branża dynamicznie się zmienia, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności również może od czasu do czasu ulegać zmianom. Jeśli chcesz zobaczyć zmiany wprowadzane od czasu do czasu w Oświadczeniu o ochronie prywatności, zachęcamy do odwiedzania strony z Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu zobaczenia zmian. O wszelkich istotnych zmianach zostaniesz poinformowany, jeśli mają one wpływ na Ciebie (np. jeśli zaczniemy przetwarzać Twoje dane dla innych celów niż opisane powyżej), zanim zaczniemy przetwarzać Twoje dane.