Declaraţie-cadru de confidenţialitate BookingSuite

Data intrării în vigoare: aprilie 2018


Această Declarație de confidențialitate se aplică BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017CE Amsterdam, Țările de Jos ('BookingSuite'). Descrie modul în care BookingSuite colectează și procesează informaţiile, care pot include date personale, pe care dumneavoastră le furnizaţi pe website-ul nostru http://suite.booking.com ('Site') sau prin produsele noastre precum WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace și alte produse oferite de BookingSuite ('Produse'). Website-ul și produsele BookingSuite sunt denumite împreună 'Servicii'. Această declaraţie li se aplică proprietarilor, angajaţilor, reprezentanţilor sau altor persoane care acţionează în numele părţii pentru care BookingSuite furnizează Serviciile. Acţionăm în interesul partenerilor noştri şi suntem transparenţi în privinţa procesării oricărui tip de date personale.


Colectare de date

Pentru a vă înregistra compania şi pentru a vă permite accesarea şi utilizarea Serviciilor, BookingSuite solicită următoarele informații, dintre care unele pot fi date personale:

Detalii de contact: Colectăm informațiile dumneavoastră. de contact, cum ar fi numele și prenumele, data nașterii (după caz), adresa de e-mail a companiei, numărul de telefon și fax.

Informații financiare: Colectăm datele necesare pentru plată, inclusiv în scopuri de facturare, cum ar fi detaliile dumneavoastră bancare, numărul contului bancar și codul de TVA.

Produsele și serviciile: Înregistram ce servicii și/sau produse sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul BookingSuite.

Altele: Atunci când comunicați cu oaspeții prin intermediul BookingSuite, BookingSuite colectează şi procesează comunicaţiile. În timpul convorbirilor cu centrul de asistență pentru clienți, se poate efectua o ascultare în direct sau pot fi înregistrate apeluri în scopul controlului calității și în scopul instruirii, care includ utilizarea înregistrărilor pentru rezolvarea reclamațiilor și detectarea fraudei. Înregistrările sunt păstrate pentru o perioadă limitată de timp și sunt șterse automat, cu excepția cazului în care există un interes legitim ca BookingSuite să păstreze o astfel de înregistrare pentru o perioadă mai lungă, inclusiv pentru investigarea fraudelor și în scopuri legale.


Datele pe care le colectăm automat

Când folosiţi Serviciile, BookingSuite colectează şi automat informaţii, care pot include date personale. Acestea includ date precum setări de limbă, adresa IP, locația, setările dispozitivului, sistemul de operare al dispozitivului, informațiile de autentificare, ora utilizării, adresa URL solicitată, raportul de stare, agentul utilizator (informații despre versiunea navigatorului), sistemul de operare, rezultat (vizitator sau cumpărător), istoricul navigării, ID-ul rezervării utilizatorului și tipul de date vizualizate. BookingSuite poate, de asemenea, să colecteze date în mod automat, prin module cookie. Pentru informații despre utilizarea cookie-urilor, dați clic aici.


Informaţii pe care le primim din alte surse

Informații privind insolvențele: În materie de insolvență, BookingSuite poate primi informații de la administratori de insolvență, instanțe sau alte autorități publice care se referă la dumneavoastră.
Datele referitoare la cererile autorităților responsabile cu aplicarea legii și ale autorităților fiscale: Autoritățile de aplicare a legii sau fiscale pot contacta BookingSuite cu informații suplimentare despre dumneavoastră în cazul în care sunteți subiect al unei investigații. Detectarea fraudelor: În anumite situații și în conformitate cu legislația aplicabilă, BookingSuite poate colecta date prin intermediul unor surse terțe pentru detectarea fraudei și prevenirea fraudelor.

În plus, datele dumneavoastră personale pot fi procesate dacă ați fost înregistrat de către o persoană din organizația dumneavoastră ca utilizator autorizat al Produselor sau ca persoană de contact. Datele dumneavoastră personale s-ar putea să fi fost furnizate prin intermediul mecanismului nostru de recomandare, deoarece cineva consideră că ați putea fi interesat de Produsele noastre. Dacă am primit datele dumneavoastră personale prin intermediul mecanismului nostru de recomandare și în cazul în care acest lucru este permis de lege, vă vom procesa datele personale numai pentru a vă contacta o singură dată și pentru a urmări succesul programului nostru de recomandări. Este interesul nostru legitim să procesăm aceste date în scopuri comerciale.


Scopuri de procesare

Utilizăm informațiile pe care le furnizați, dintre care unele pot fi date personale, în următoarele scopuri:

A. Înregistrarea și administrarea contului: Folosim informațiile pentru a vă înregistra proprietatea și pentru a permite ca dumneavoastră sau BookingSuite să administraţi şi gestionaţi Produsele care vă sunt oferite.

B. Completarea înregistrării: Dacă nu ați finalizat înregistrarea online, trimitem un memento pentru a continua înregistrarea. Credem că acest serviciu suplimentar vă este util și vă permite să continuați înregistrarea fără a trebui să completați toate datele de înregistrare de la zero. E-mailurile de reamintire pe care le putem trimite vor conține o opțiune de dezabonare pe care o puteți utiliza dacă nu doriți să vă trimitem mesaje în viitor.

C. Serviciul Clienți: Utilizăm informațiile pentru a vă oferi servicii de asistență pentru clienți, cum ar fi răspunsul la solicitările, întrebările și preocupările dumneavoastră.

D. Marketing/Comunicații: Noi folosim informațiile pentru a vă oferi informațiile pe care le solicitați, pentru a trimite newsletter-ul nostru, comunicări de marketing și actualizări cu privire la noi produse și servicii sau alte știri sau oferte care credem că vă vor interesa. În cazul în care utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, cum ar fi buletine de știri și comunicări de marketing despre noi produse și servicii sau alte oferte despre care credem că vă interesează, vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje în viitor. Vă putem invita să participați la evenimente despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Putem, de asemenea, să vă folosim datele personale pentru a vă invita să participați la programe de recomandare sau la concursuri.

E. Anumite produse vă pot oferi metode de comunicare cu oaspeţii sau furnizorii, incluzând întotdeauna BookingSuite ca destinatar. BookingSuite are acces la toate aceste comunicaţii şi foloseşte sisteme automate pentru a examina, a scana și a analiza comunicațiile în scopuri de securitate; prevenirea fraudei; respectarea cerințelor legale și de reglementare; investigații privind abateri potențiale; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor; cercetare și asistență pentru clienți sau suport tehnic. BookingSuite stochează toate comunicaţiile trimise sau primite.

F. Date statistice, îmbunătățiri și cercetare: Folosim informațiile care pot include date personale pentru a efectua cercetări și analize. Este posibil să implicăm o terță parte să facă acest lucru în numele nostru. Putem distribui sau dezvălui rezultatele unor astfel de cercetări, inclusiv către terțe părți și afiliații noștri, în formă anonimă, agregată. De asemenea, folosim informațiile care pot include date personale, pentru a evalua nevoile afacerii dumneavoastră, pentru a determina produsele potrivite și pentru a îmbunătăți serviciile și eforturile noastre de marketing. Vă putem invita să participați la sondaje, cum ar fi cercetarea de piață, și să analizăm modul în care vă putem îmbunătăți experiența și funcționalitatea și calitatea serviciilor noastre. Consultați informațiile furnizate atunci când sunteți invitat să participați la un studiu sau la o cercetare de piață, pentru a înțelege modul în care datele cu caracter personal pot fi tratate diferit de această Declarație de confidențialitate.

G. Securitatea, detectarea și prevenirea fraudei: Utilizăm informațiile, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile de autor atunci când folosiţi Website-ul nostru, precum și Produsele noastre. De asemenea, folosim aceste informații pentru a investiga și detecta frauda. BookingSuite poate folosi datele personale pentru evaluarea riscurilor și securitate, inclusiv pentru autentificarea utilizatorilor. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, conform legii aplicabile și consilierilor externi.

H. Legal şi respectarea legilor: În anumite cazuri, trebuie să utilizăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor sau pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a conforma solicitările legale din partea organelor de drept în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, vom implementa măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.


Baze juridice

Având în vedere scopurile A și C, BookingSuite se bazează pe baza legală a faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea contractului dumneavoastră cu BookingSuite. Dacă informațiile necesare nu sunt furnizate, BookingSuite nu poate înregistra proprietatea dumneavoastră sau să vă permită să administraţi şi să gestionaţi Produsele sau să vă oferim serviciul de asistenţă a clienţilor. Având în vedere scopurile B și de la D la H, BookingSuite se bazează pe interesul său comercial legitim de a vă furniza Serviciile sale, de prevenire a fraudelor și de a-și îmbunătăți serviciile. Atunci când utilizăm date personale pentru a servi interesul nostru legitim, BookingSuite va echilibra întotdeauna drepturile și interesele dumneavoastră la protejarea datelor cu drepturile și interesele BookingSuite. În scopul H, BookingSuite se bazează pe respectarea obligaţiilor legale (cum ar fi cererile organelor legale în baza legii), după caz. Atunci când este necesar în conformitate cu legislația aplicabilă, BookingSuite vă va obține consimțământul înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct.

Dacă doriți să obiectați față de procesarea stabilită la punctele B și D până la F și niciun mecanism de a retragere nu vă este disponibil direct (de exemplu, în setările contului dumneavoastră), vă rugăm să contactați dataprotectionoffice@booking.com, în măsura în care este posibil.


Partajarea de date

Partajarea cu afiliaţii: Pentru a sprijini utilizarea Serviciilor, informațiile dumneavoastră, care pot include date personale, pot fi distribuite unor filiale din familia corporativă Booking.com care acționează ca furnizori de servicii pentru BookingSuite, inclusiv în ceea ce privește serviciile de asistență pentru clienți. Conform legii, informaţiile dumneavoastră pot fi partajate în scopuri analitice şi pentru detectarea şi prevenirea fraudelor. Atunci când este necesar în conformitate cu legislația, vă vom obține consimțământul înainte ca afiliaţii noştri să vă folosească datele personale în alte scopuri, cum ar fi comunicările de marketing. Pentru a afla tot ce trebuie să ştiţi despre familia corporatistă Booking.com, vizitaţi Despre Booking.com. *

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, un membru al grupului de companii Booking Holdings Inc., ar putea avea nevoie să partajeze părţi ale informaţiilor dumneavoastră, care pot include date personale, cu alţi membri ai Booking Holdings Inc., pentru respectarea regulilor sau detectarea şi prevenirea fraudelor, conform legislaţiei aplicabile şi strict necesar pentru a proteja Booking Holdings Inc. şi membrii săi, inclusiv BookingSuite, clienţii şi partenerii de afaceri de activităţi frauduloase şi pentru investigarea şi administrarea datelor privind încălcarea securităţii.

Partajarea cu terțe părți: Împărtășim informațiile dumneavoastră, care pot include date cu caracter personal, cu terțe părți, conform legii și după cum este descris mai jos. Nu vă vindem sau închiriem datele personale.

  • Furnizori de servicii (inclusiv furnizori): Împărtășim informațiile dumneavoastră. furnizorilor de servicii terți pentru a furniza serviciile noastre, pentru a stoca date și/sau pentru mentananţa Site-ului sau pentru a desfășura o activitate în numele nostru. Acești furnizori de servicii vor procesa date cu caracter personal numai conform instrucțiunilor și pentru a furniza serviciile către BookingSuite.

  • Parteneri de afaceri: Împărtășim informațiile dumneavoastră, conform cu instrucțiunile dumneavoastră, cu partenerii de afaceri, pentru a le permite să vă ofere serviciile lor.

  • Furnizori de plăți și alte instituții financiare: Pentru a procesa plățile între dumneavoastră, BookingSuite și/sau terțe părți prin intermediul BookingSuite, informațiile dumneavoastră, după caz, pot fi partajate cu furnizorii de plăți și alte instituții financiare.

  • Dezvăluirea obligatorie: Atunci când este obligatoriu din punct de vedere legal, strict necesar pentru performanţa Serviciilor sau pentru a ne proteja drepturile sau drepturile grupului de companii sau utilizatori ai Booking Holdings Inc., vă vom dezvălui informațiile autorităților guvernamentale, inclusiv cele de aplicare a legii (ca urmare a unei cereri legale), oricărora dintre afiliații care fac parte din Booking Holdings Inc, inclusiv Booking.com BV, sau în proceduri legale.

  • Vânzare sau fuziune: Este posibil să împărtășim datele dumneavoastră personale în cazul unei fuziuni, achiziții sau vânzări a tuturor sau a unei părți din activele noastre. Desigur, vă vom notifica prin e-mail și/sau o notificare proeminentă pe website-ul nostru și vă vom informa despre drepturile dumneavoastră.

Partajarea și dezvăluirea datelor agregate: Este posibil să partajăm informaţii în formă agregată și/sau într-o formă care să nu permită destinatarului unor astfel de date să vă identifice, cu terțe părți, de exemplu pentru a analiza industria și profilurile demografice.


Transferuri Internaționale de Date

Transmiterea datelor cu caracter personal descrisă în prezenta Declarație de confidențialitate poate include transferuri de date cu caracter personal în străinătate către țări ale căror legi privind protecția datelor nu sunt la fel de cuprinzătoare ca acelea ale țărilor din Uniunea Europeană. Atunci când acest lucru este impus de legislația europeană, BookingSuite va transfera datele personale numai destinatarilor care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. În aceste situații, după caz, facem aranjamente contractuale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt în continuare protejate în conformitate cu standardele europene. Ne puteți cere să vedeți o copie a acestor acorduri contractuale utilizând detaliile de contact de mai jos.


Securitate

BookingSuite respectă proceduri rezonabile pentru a împiedica accesul neautorizat la informațiile cu caracter personal și utilizarea necorespunzătoare a acestora. Folosim sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja informațiile, inclusiv datele cu caracter personal. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale pe serverele noastre. Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activității.


Retenţia datelor

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date cu caracter personal, atât timp cât considerăm că este necesar pentru a vă permite să utilizați Serviciile noastre, pentru a vă furniza Serviciile noastre, pentru a respecta legile aplicabile, a soluționa litigii cu orice parte și, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm activitatea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale. Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Declarații de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.


Opțiunile și drepturile dumneavoastră

Dorim să controlați modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în următoarele moduri:

  • Ne puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;

  • ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră , deși este posibil să puteți efectua modificări direct pe Site-ul nostru;

  • în anumite situații, ne puteți cere să ștergem, să blocăm sau să restricționăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau să vă opuneți anumitor moduri în care vă folosim datele personale; și

  • în anumite situații, puteți, de asemenea, să ne solicitați să trimiteți datele personale pe care ni le-ați dat unei terțe părți.

În cazul în care vă utilizăm datele personale în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment, sub rezerva legii aplicabile. Mai mult, în cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale bazate pe interes legitim sau interes public, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment utilizării datelor dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă.

Ne bazăm pe dumneavoastră pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt complete, exacte și actuale. Vă rugăm să ne informați cu promptitudine cu privire la orice modificări sau inexactități ale datelor dumneavoastră personale, contactând suitehelp@booking.com.


Întrebări sau reclamații

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în conformitate cu această Declarație de confidențialitate, ne puteți contacta la suitehelp@booking.com sau puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la dataprotectionoffice@booking.com. Dacă doriți să exercitați drepturile pe care le aveți conform acestei Declarații de confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la dataprotectionoffice@booking.com. Toate întrebările legate de confidențialitate și reclamațiile raportate către BookingSuite vor fi investigate. BookingSuite va încerca să rezolve reclamațiile și întrebările în conformitate cu politicile interne. De asemenea, puteți contacta autoritatea locală pentru protecția datelor, dacă aveți întrebări sau reclamații. *


Modificări ale Declarației de confidențialitate

Așa cum afacerea noastră se schimbă în mod constant, și această Declarație de confidențialitate se poate modifica ocazional. Dacă doriți să vedeți modificările ocazionale aduse acestei declarații de confidențialitate, vă invităm să accesați această declarație de confidențialitate pentru a vedea modificările. Dacă vom efectua modificări semnificative, care vor avea un impact asupra dumneavoastră (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această procesare.