BookingSuite krovno obvestilo o zasebnosti

Veljavno od: april 2018


Ta izjava o zasebnosti velja za storitve, ki jih nudi BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska ("BookingSuite") in opisuje, kako BookingSuite zbira in uporablja informacije, ki lahko vsebujejo osebne podatke, ki jih posredujete na naši spletni strani http://suite.booking.com ('Stran') oz. prek naših produktov, kot so WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace in drugi produkti, ki jih ponuja BookingSuite ('Produkti'). Za skupno poimenovanje za Stran in BookingSuite Produkte se uporablja izraz 'Storitve'. Ta izjava o zasebnosti velja za lastnike, zaposlene, predstavnike in druge posameznike, ki delujejo v imenu stranke, kateri BookingSuite zagotavlja Storitve. Delujemo v interesu naših partnerjev in smo pri obravnavi vseh osebnih podatkov transparentni.


Zbiranje podatkov

BookingSuite od vas za registracijo nastanitve in zagotovitev dostopa do naših Storitev potrebuje naslednje informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke:

Kontaktni podatki: Zbiramo vaše kontaktne informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva (kot se lahko zahteva), poslovni elektronski naslov in fizični naslov, telefonska številka in številka faksa.

Finančni podatki: Zbiramo podatke, potrebne za plačilo, vključno za namene izdajanja računov, kot so vaši bančni podatki, številka bančnega računa in DDV številka.

Produkti in storitve: Beležimo, katere storitve in/ali produkte ponujate prek BookingSuite.

Drugo: Ko komunicirate z BookingSuite, BookingSuite to komunikacijo zbira in obdela. Med klici v naše središče za pomoč uporabnikom se lahko izvaja poslušanje klicev v živo, ali pa so klici posneti za namene nadzora kakovosti ali usposabljanja, kar vključuje uporabo posnetkov za obravnavo zahtevkov in odkrivanje goljufij. Posnetki se hranijo za omejeno časovno obdobje in so izbrisani samodejno, razen v primeru, da ima BookingSuite legitimen vzrok za hranjenje tovrstnih posnetkov za daljši čas, vključno za preiskovanje goljufij in v pravne namene.


Podatki, ki jih zbiramo samodejno

Med uporabo Storitev BookingSuite zbira podatke tudi samodejno in nekateri od teh podatkov so lahko osebni podatki. To vključuje podatke, kot so nastavitev jezika, IP naslov, lokacija, nastavitev naprave, operacijski sistem naprave, informacije o zapisniku, čas uporabe, zahtevan URL, poročilo o statusu, uporabniški agent (informacije o vrsti brskalnika), operacijski sistem, rezultat (ogled ali rezervacija), zgodovina brskanja, Booking ID uporabnika in vrsta ogledanih podatkov. BookingSuite lahko podatke zbira tudi samodejno prek piškotkov. Za informacije o uporabi piškotkov, kliknite tu.


Podatki, ki jih prejemamo iz drugih virov

Informacije o insolventnosti: Kar se tiče insolventnosti lahko BookingSuite prejema informacije, ki se nanašajo na vas, s strani stečajnih upraviteljev, sodišč ali drugih javnih organov.
Podatki, ki se nanašajo na zahteve organov pregona ali davčnih organov: Organi pregona ali davčni organi lahko stopijo v stik z BookingSuite z dodatnimi informacijami o vas, v primeru da ste predmet preiskave.
Odkrivanje goljufij: V določenih primerih in v skladu z veljavno zakonodajo lahko BookingSuite zbira podatke prek tretjih virov za namen odkrivanja in preprečevanja goljufij.

Poleg tega so lahko vaši osebni podatki obdelani, če vas je nekdo v vaši organizaciji registriraj kot pooblaščenega uporabnika Produktov ali kot kontaktno osebo. Vaši osebni podatki so nam bili morda posredovani prek našega programa priporočil, ker je nekdo menil, da bi vas lahko zanimale naši Produkti. Če smo vaše osebne podatke prejeli prek našega programa priporočil in če je to v skladu z zakonodajo, bomo vaše osebne podatke obdelali samo z namenom, da enkrat stopimo v stik z vami ter za spremljanje uspešnosti programa priporočil. V našem legitimnem interesu je, da te podatke obdelamo za naše poslovne namene.


Namen obravnave

Informacije, ki nam jih posredujete, med katerimi so lahko tudi osebni podatki, uporabljamo za naslednje namene:

A. Registracija in upravljanje računa: Podatke uporabljamo za registracijo vašega podjetja ter da vam in BookingSuite omogočimo vodenje in upravljanje Produktov, ki so vam na voljo.

B. Dokončanje registracije: Če spletne registracije niste dokončali, vam pošljemo opomnik za nadaljevanje z registracijo. Menimo, da je ta dodatna storitev za vas uporabna ter vam omogoča nadaljevanje z registracijo, ne da bi morali vse podatke vnašati znova. E-sporočila z opomniki, ki vam jih lahko pošljemo, bodo vsebovala možnost odjave, ki jo lahko uporabite, če ne želite, da vam v prihodnosti še pošiljamo sporočila.

C. Pomoč uporabnikom: Podatke uporabljamo za zagotavljanje pomoči uporabnikom, na primer za odgovarjanje na vaše zahteve, vprašanja in zadržke.

D. Oglaševanje/Komunikacija: Podatke uporabljamo za pošiljanje informacij, ki jih potrebujete, za pošiljanje e-novic, oglasnih sporočil ter podatkov o posodobitvi Produktov in storitev ali drugih novic ali ponudb, za katere menimo, da vas bodo zanimale. Kadar vaše osebne podatke uporabimo za neposredno oglaševanje, npr. za pošiljanje e-novic ali oglasnih sporočil o novih Produktih in storitvah ali drugih ponudbah, za katere menimo, da bi vas zanimale, pri tem vključimo povezavo za odjavo, ki jo lahko uporabite, če v prihodnosti od nas ne želite več prejemati sporočil. Morda boste prejeli vabila na dogodke, za katere menimo, da bi vas utegnili zanimati. Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi za pošiljanje vabil k sodelovanju v programih priporočil ali nagradnih igrah.

E. Nekateri Produkti vam lahko ponudijo možnosti komunikacije z vašimi strankami ali ponudniki, kar kot prejemnika vedno vključuje tudi BookingSuite. BookingSuite ima dostop do te komunikacije in uporablja samodejne sisteme za vpogled, pregled in analizo komunikacije iz varnostnih razlogov; za preprečevanje goljufij; skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami; za preverjanje morebitnih kršitev; za razvoj in izboljšavo produktov; za raziskavo ter podporo strankam in tehnično podporo. BookingSuite hrani vsakršno poslano ali prejeto komunikacijo.

F. Analitika, izboljšave in raziskave: Informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, uporabljamo za izvajanje raziskav in analiz. V našem imenu lahko to opravlja tretja oseba. Rezultate tovrstnih raziskav lahko delimo ali razkrijemo tretjim osebam ali našim pridruženim partnerjem, in sicer v anonimni obliki kot celoto. Te informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, lahko uporabimo za ocenjevanje potreb vašega poslovanja, za določanje ustreznih produktov ter za izboljšavo naših storitev in oglasnih prizadevanj. Morda vas bomo povabili k sodelovanju pri anketah, kot so raziskave trga, ter k analizi, kako izboljšati vašo izkušnjo ter delovanje in kakovost naših Produktov. Prosimo vas, da v primeru vabila k sodelovanju pri anketi ali raziskavi trga preverite poslane informacije o tem, v kakšni meri bodo osebni podatki morda obdelani drugače kot je navedeno v tej Izjavi o zasebnosti.

G. Varnost, odkrivanje in preprečevanje goljufij: Informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, uporabljamo za namen preprečevanja goljufij in drugih nezakonitih dejavnosti pri uporabi naše Strani oz. naših Produktov. Te informacije uporabljamo tudi za preiskovanje in odkrivanje goljufij. BookingSuite lahko uporabi osebne podatke za oceno tveganja ter v varnostne namene, vključno s preverjanjem pristnosti uporabnikov. V ta namen se lahko osebni podatki delijo s tretjimi osebami, kot so organi pregona, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo in priporočili zunanjih svetovalcev.

H. Pravni nameni in skladnost z zakoni: V nekaterih primerih mora BookingSuite posredovane informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, uporabiti za obravnavo in reševanje pravnih sporov ali pritožb, za regulativne preiskave in skladnost z zakoni ali za izvajanje dogovorov oz. zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami s strani organov pregona, kot to zahteva zakon.

Če za obravnavo osebnih podatkov, ki imajo za vas praven ali znaten vpliv, uporabimo samodejne postopke, bomo pri tem uporabili ustrezne ukrepe, da zavarujemo vaše pravice in svoboščine, vključno s pravico do človeške obravnave.


Pravna podlaga

Glede namenov A in C se BookingSuite zanaša na pravno podlago, da je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za izvajanje vašega sporazuma z BookingSuite. V primeru, da zahtevanih podatkov ne priskrbite, BookingSuite vašega podjetja ne more registrirati ali vam dovoliti vodenja in upravljanja Produktov, prav tako pa vam ne moremo nuditi pomoči uporabnikom. Glede namenov B ter od D do H se BookingSuite zanaša na svoj legitimen poslovni interes, in sicer ponujanja storitev vam, preprečevanja goljufij in izboljšave svojih storitev. Ob uporabi osebnih podatkov za namen našega poslovnega interesa bo BookingSuite vedno dal prednost vašim pravicam in interesom pred pravicami in interesi BookingSuite. Glede namena H se BookingSuite, kjer je to potrebno, zanaša tudi na skladnost s pravnimi obveznostmi (kot so zakonite zahteve organov pregona). Če je to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo, bo BookingSuite pridobil vaše dovoljenje pred obdelavo vaših osebnih podatkov za neposredne oglaševalne namene.

Če želite preprečiti postopke, opisane pod točkami B ter od D do F, vendar za to nimate na voljo neposrednega mehanizma (npr. v nastavitvah računa) v ustreznem obsegu, se obrnite na dataprotectionoffice@booking.com.


Deljenje podatkov

Deljenje s partnerji: Za namen podpore pri uporabi naših storitev se lahko vaše informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, delijo s podružnicami, ki so del skupine Booking.com in ki lahko delujejo kot ponudniki storitev za BookingSuite, vključno s storitvami za pomoč uporabnikom. Če to dovoljuje zakonodaja, se lahko vaši podatki delijo tudi za namene analiz ter odkrivanje in preprečevanje goljufij. Kjer to zahteva zakonodaja, vas bomo zaprosili za dovoljenje, preden naši partnerji lahko uporabijo vaše osebne podatke za druge namene, kot so na primer marketinška sporočila. Vse informacije o skupini Booking.com boste našli na About Booking.com.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, član skupine podjetij Booking Holdings Inc., bo morda moral deliti nekatere informacije o vas, ki lahko vključujejo osebne podatke, z drugimi člani skupine Booking Holdings Inc. zaradi skladnosti z zakoni ali v namene odkrivanja in preprečevanja goljufij, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, in je nujno potrebno za varovanje Booking.com Holdings Inc. in drugih članov skupine, vključno z BookingSuite, njegovih strank in poslovnih partnerjev pred prevarami ter pri preiskavi in obravnavi kršitev, povezanih z varovanjem podatkov.

Deljenje s tretjimi osebami: Vaše informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, delimo s tretjimi osebami, v kolikor to dovoljuje zakonodaja in kot je opisano spodaj. Vaših osebnih podatkov ne prodajamo ali dajemo v najem.

  • Ponudniki storitev (vključno z dobavitelji): Vaše informacije delimo z zunanjimi ponudniki storitev, ki zagotavljajo naše Storitve, hranijo podatke in/ali vzdržujejo Stran ali poslujejo v našem imenu. Ti ponudniki storitev bodo osebne podatke obdelali le v skladu z navodili in z namenom ponujanja storitev za BookingSuite.

  • Poslovni partnerji: Vaše informacije po vaših navodilih delimo s poslovnimi partnerji, s čimer jim omogočimo uporabo vaših storitev.

  • Ponudniki plačilnih storitev in druge finančne institucije: Za obdelavo plačil med vami, BookingSuite in/ali tretjimi osebami, kot so npr. vaše stranke, se lahko vaše informacije, če je to ustrezno, delijo s ponudniki plačilnih storitev in drugimi finančnimi institucijami.

  • Prisilno razkritje: Če to zahteva zakonodaja in striktno zgolj z namenom delovanja naših storitev in zaščite naših pravic ali pravic Booking Holdings Inc. skupine podjetij ali uporabnikov, vaše informacije lahko razkrijemo vladnim organom, vključno z organi pregona (ob predložitvi zakonite zahteve), kateri koli podružnici, ki je del Booking Holdings Inc., vključno z Booking.com B.V., ali v sodnih postopkih.

  • Prodaja ali združitev: Vaše osebne podatke lahko delimo v primeru združitve, prevzema ali prodaje celotnega ali dela našega premoženja. Seveda vas bomo prek e-pošte in/ali jasnega in dobro vidnega sporočila na naši spletni strani obvestili o vaših pravicah.

Deljenje in razkritje agregiranih podatkov: Podatke s tretjimi osebami delimo v agregirani obliki in/ali v obliki, ki prejemniku takšnih podatkov ne omogoča vaše identifikacije. Delimo jih za namene npr. industrijske analize ali demografskega profiliranja.


Mednarodni prenosi podatkov

Prenos osebnih podatkov, kot je opisano v tej Izjavi o zasebnosti, lahko vključuje čezmorske prenose osebnih podatkov v države, katerih zakonodaja o varstvu podatkov ni tako obsežna kot v državah članicah Evropske unije. Kjer to zahteva evropska zakonodaja, bo BookingSuite osebne podatke delil zgolj s prejemniki, ki nudijo ustrezno raven varstva podatkov. V teh primerih, če je to potrebno, sklenemo pogodbene dogovore, s čimer zagotavljamo, da so vaši osebni podatki še vedno zaščiteni v skladu z evropskimi standardi. Prek spodnjih kontaktnih podatkov nas lahko zaprosite za vpogled v kopijo tovrstnih pogodbenih dogovorov.


Varnost

BookingSuite upošteva razumne postopke za preprečevanje nepooblaščenega dostopa in zlorabe informacij, vključno z osebnimi podatki. Uporabljamo primerne poslovne sisteme in postopke za varovanje in zaščito informacij, vključno z osebnimi podatki. Prav tako uporabljamo varnostne postopke ter tehnične in fizične omejitve pri dostopanju in uporabi osebnih podatkov na naših strežnikih. Izključno pooblaščeno osebje ima med svojim delom dovoljenje za dostop do osebnih podatkov.


Shranjevanje podatkov

Vaše informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, bomo hranili tako dolgo, dokler menimo, da jih potrebujemo, da vam lahko omogočimo uporabo naših Storitev, da vam zagotovimo naše Storitve, da upoštevamo veljavno zakonodajo, razrešimo spore s strankami ter, kolikor je potrebno, za naše poslovanje, vključno za odkrivanje in preprečevanje goljufij in drugih nezakonitih dejavnosti. Vsi osebni podatki, ki jih hranimo, bodo predmet te Izjave o zasebnosti. Če imate vprašanje glede določenega obdobja hrambe za določene vrste vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, vas prosimo, da stopite z nami v stik prek kontaktnih podatkov, vključenih spodaj.


Vaše izbire in pravice

Želimo, da imate nadzor nad tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke. To lahko storite na naslednje načine:

  • Lahko nas zaprosite za izvod o zasebnih podatkih, ki jih hranimo o vas;

  • lahko nas obvestite o vsakršnih spremembah svojih osebnih podatkov ali pa nas zaprosite, da popravimo katerikoli osebni podatek, ki ga hranimo o vas, čeprav boste morda imeli možnost, da spremembe vnesete neposredno na naši Strani;

  • v določenih primerih nas lahko prosite, da izbrišemo, blokiramo ali omejimo obdelavo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ali ugovarjate določenim načinom, na katere uporabljamo vaše osebne podatke; in

  • v nekaterih situacijah zaprosite, da lahko osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, pošljemo tretji osebi.

Kjer vaše osebne podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja, imate pravico kadarkoli umakniti soglasje v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg tega lahko ravno tako v skladu z veljavno zakonodajo nasprotujete naši obravnavi vaših podatkov v legitimne oz. javne interese.

Zanašamo se, da boste zagotovili, da so vaši osebni podatki popolni, točni in aktualni. Prosimo vas, da nas v primeru sprememb ali netočnosti vaših osebnih podatkov v najkrajšem možnem času obvestite prek suitehelp@booking.com.


Vprašanja oz. pritožbe

Če imate vprašanja ali zadržke glede naše obdelave vaših osebnih podatkov, vas vabimo, da nam pišete na suitehelp@booking.com, lahko pa stopite v stik tudi z našim pooblaščencem za varovanje podatkov prek dataprotectionoffice@booking.com. Če želite uveljaviti katerokoli izmed pravic v tej Izjavi o zasebnosti, stopite v stik z našim pooblaščencem za varovanje podatkov prek dataprotectionoffice@booking.com. Vsa vprašanja in pritožbe, ki jih naslovite na BookingSuite, bodo preverjene. BookingSuite bo skušal razrešiti pritožbe in vprašanja v skladu z internimi pravili. Prav tako se lahko z vprašanji ali pritožbami obrnete na lokalne organe za varovanje podatkov.


Spremembe Izjave o zasebnosti

Tako kot se nenehno spreminja naš posel, se lahko občasno spremeni tudi ta Izjava o zasebnosti. Če želite videti občasne spremembe Izjave o zasebnosti, vas vabimo, da za ogled sprememb dostopate do te Izjave o zasebnosti. Če bomo izvedli konkretne spremembe oz. spremembe, ki vplivajo na vas (npr. ko začnemo vaše osebne podatke obravnavati za namene, ki niso omenjeni zgoraj), vas bomo še pred začetkom teh postopkov kontaktirali.