BookingSuite Opšta izjava o zaštiti privatnosti

Datum stupanja na snagu: april 2018.


Ova Izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na kompaniju BookingSuite B.V, adresa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu "BookingSuite") i opisuje kako BookingSuite prikuplja i koristi informacije, koje mogu da uključuju lične podatke, koje navedete na našem veb sajtu http://suite.booking.com (u daljem tekstu "Veb sajt") ili putem naših proizvoda, kao što su WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace ili ostalih proizvoda koje nudi kompanija BookingSuite (u daljem tekstu "Proizvodi"). Veb sajt i BookingSuite Proizvodi se zajednički označavaju kao "Usluge". Ova Izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na vlasnike, zaposlene, predstavnike i druge osobe koje delaju u ime strane kojoj BookingSuite pruža Usluge. Postupamo u interesu svojih partnera i transparentni smo u vezi sa obradom svih ličnih podataka.


Prikupljanje podataka

Kako bismo registrovali vaš objekat, i omogućili vam pristup i korišćenje naših Usluga, kompanija BookingSuite zahteva da navedete sledeće informacije, od kojih su neke i lični podaci:

Kontakt podaci: prikupljamo vaše kontakt podatke poput imena, prezimena, datuma rođenja (ukoliko je neophodno), poslovne adrese e-pošte, kao i adrese, broja telefona i faksa.

Podaci o finansijama: prikupljamo neophodne podatke za plaćanje, kao i fakturisanje, poput bankovnih podataka, broja računa i PDV broja.

Proizvodi i usluge: beležimo usluge i/ili proizvode koje nudite putem BookingSuite platforme.

Ostalo: kada komunicirate sa kompanijom BookingSuite, BookingSuite prikuplja i obrađuje komunikaciju. Pozivi koje uputite našem korisničkom servisu mogu biti praćeni uživo ili snimljeni u cilju kontrole kvaliteta i sprovođenja obuka, što obuhvata i korišćenje snimaka radi obrade zahteva i otkrivanja prevare. Snimci se čuvaju na određeno vreme i automatski brišu, osim ukoliko kompanija BookingSuite ima opravdan razlog da iste zadrži tokom dužeg vremenskog perioda, na primer radi istrage prevare ili u zakonske svrhe.


Podaci koje automatski prikupljamo

Prilikom korišćenja Usluga, BookingSuite takođe automatski prikuplja informacije koje mogu da uključuju lične podatke. To obuhvata podatke poput podešavanja jezika, IP adrese, lokacije, podešavanja uređaja, operativnog sistema uređaja, informacija o upotrebi veb sajta, vremena korišćenja, tražene URL adrese, izveštaja o statusu, informacija o verziji pretraživača, operativnog sistema, rezultata (da li je objekat pregledan ili rezervisan), istorije pretrage, ID broja rezervacije korisnika i vrste pregledanih podataka. BookingSuite takođe može da prikuplja podatke automatski putem kolačića. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, kliknite ovde.


Informacije koje dobijamo iz drugih izvora

Podaci o nesolventnosti: u slučajevima nesolventnosti, BookingSuite može da prima informacije o vama od administratora nesolventnosti, sudova ili drugih javnih institucija.
Podaci koji se odnose na zahteve institucija za sprovođenje zakona i poreskih organa: institucije za sprovođenje zakona ili poreski organi mogu da kontaktiraju kompaniju BookingSuite sa dodatnim informacijama o vama u slučaju da ste predmet istrage.
Otkrivanje prevare: u određenim situacijama i u skladu sa primenljivim zakonom, BookingSuite može da prikuplja podatke putem izvora trećih strana u cilju otkrivanja i sprečavanja prevare.

Osim toga, vaši lični podaci se mogu obrađivati ako vas je neko iz vaše organizacije registrovao kao ovlašćenog korisnika Proizvoda ili kontakt osobu. Vaši lični podaci su nam možda dostavljeni putem sistema za preporuke jer neko smatra da bi mogli da vas interesuju naši Proizvodi. Ukoliko smo primili vaše lične podatke putem sistema za preporuke i ako je to u skladu sa zakonom, obradićemo vaše lične podatke samo kako bismo vas jednom kontaktirali i da bismo pratili uspešnost našeg programa za preporuke. Obrada ovih podataka u komercijalne i poslovne svrhe predstavlja naš opravdani interes.


Svrhe obrade podataka

Informacije koje nam pružite, a koje mogu da obuhvataju i lične podatke, koristimo u sledeće svrhe:

A. Registracija i upravljanje nalogom: koristimo podatke da registrujemo vaš objekat i omogućimo vama i kompaniji BookingSuite upravljanje Proizvodima koji vam se nude.

B. Dovršavanje registracije: ukoliko još uvek niste dovršili onlajn registraciju, poslaćemo vam podsetnik da nastavite sa ovim postupkom. Verujemo da vam je ova dodatna usluga korisna i da vam omogućava da nastavite sa registracijom bez unošenja svih podataka od početka. E-poruke sa podsetnikom koje vam možemo poslati će sadržati opciju za odjavljivanje koju možete da aktivirate ako ne želite da vam ubuduće šaljemo poruke.

C. Korisnički servis: koristimo podatke da bismo vam pružali usluge korisničke podrške, odnosno odgovorili na vaše zahteve, pitanja i nedoumice.

D. Marketing/komunikacije: koristimo podatke kako bismo vam pružili tražene informacije, slali elektronski bilten, marketinške poruke, kao i obaveštenja o novim Proizvodima i uslugama ili druge novosti ili ponude koje smatramo da će vas zanimati. Kada koristimo vaše lične podatke u direktne marketinške svrhe, poput slanja elektronskog biltena i marketinških poruka o novim Proizvodima i uslugama ili ponudama koje smatramo da će vas interesovati, uključujemo i link putem koga možete da se odjavite ukoliko ne želite da vam ubuduće šaljemo poruke. Možemo vas pozvati da prisustvujete događajima za koje mislimo da će vas zanimati. Takođe možemo da koristimo vaše lične podatke kako bismo vas pozvali da učestvujete u programima preporuke ili takmičenjima.

E. Određeni Proizvodi mogu da vam ponude različite načine komuniciranja sa gostima ili pružaocima usluga, koji uvek uključuju kompaniju BookingSuite kao primaoca. BookingSuite ima pristup ovim komunikacijama i koristi automatizovane sisteme da pregleda, skenira i analizira komunikacije u sigurnosne svrhe, radi sprečavanja prevare, usklađivanja sa zakonskim odredbama i regulativama, istrage potencijalno neprimerenog ponašanja, razvoja i unapređenja proizvoda, istraživanja i korisničke ili tehničke podrške. BookingSuite čuva sve primljene i poslate poruke.

F. Analitika, unapređenja i istraživanja: koristimo informacije koje mogu da uključuju lične podatke za sprovođenje istraživanja i analiza. Može se desiti da uključimo treću stranu da to čini u naše ime. Rezultate takvih istraživanja možemo podeliti ili otkriti i trećim stranama, kao i našim distributivnim partnerima, u anonimnom, zbirnom obliku. Takođe koristimo informacije koje mogu da uključuju lične podatke da procenimo potrebe vašeg poslovanja, utvrdimo koji su proizvodi odgovarajući i poboljšamo svoje Usluge i marketinške napore. Možemo da vas pozovemo da učestvujete u anketama poput istraživanja tržišta i analiziramo načine za unapređenje vašeg korisničkog iskustva, kao i funkcionalnosti i kvaliteta naših Proizvoda. Kada vas pozovemo da učestvujete u anketi ili istraživanju tržišta, molimo vas da pogledate priložene informacije da biste razumeli kako se sa ličnim podacima drugačije postupa u odnosu na ovu Izjavu o zaštiti privatnosti.

G. Sigurnost, otkrivanje i sprečavanje prevare: koristimo informacije, koje mogu da uključuju lične podatke, kako bismo sprečili prevaru i druge ilegalne i nedozvoljene aktivnosti prilikom korišćenja našeg Veb sajta, kao i naših Proizvoda. Ove informacije takođe koristimo da bismo istražili i otkrili prevaru. BookingSuite može da koristi lične podatke za procenu rizika i u sigurnosne svrhe, uključujući autentifikaciju korisnika. Iz tih razloga, lični podaci se mogu deliti sa trećim stranama, poput institucija za sprovođenje zakona u skladu sa važećim zakonima, kao i spoljnim savetnicima.

H. Zakon i usaglašenost: u određenim slučajevima BookingSuite mora da upotrebi pružene informacije, koje mogu da uključuju lične podatke, za obradu i rešavanje pravnih sporova ili žalbi, za regulatorne istrage i proveru usaglašenosti, izvršavanje sporazuma ili dovođenje u sklad sa zakonskim zahtevima institucija za sprovođenje zakona, ako je to zakonski propisano.

Ukoliko upotrebljavamo automatizovane sisteme za obradu ličnih podataka koji dovode do zakonskih posledica ili značajno utiču na vas, sprovešćemo prikladne mere za zaštitu vaših prava i sloboda, uključujući i pravo na ljudsku intervenciju.


Pravni osnovi

U pogledu svrha opisanih pod stavkama A i C, BookingSuite se oslanja na zakonski osnov da je obrada vaših ličnih podataka neophodna za ispunjenje odredbi vašeg ugovora sa kompanijom BookingSuite. Ukoliko ne pružite tražene informacije, BookingSuite ne može da registruje vaš objekat ili vam dozvoli da postavite i upravljate Proizvodima, kao ni da vam pruži usluge korisničkog servisa. Kada su u pitanju svrhe pod stavkom B i stavkama od D do H, BookingSuite se oslanja na opravdani komercijalni poslovni interes da vam pruži svoje Usluge, spreči prevaru i unapredi Usluge. Prilikom korišćenja ličnih podataka u cilju ispunjenja komercijalnog poslovnog interesa, BookingSuite će se uvek truditi da pomiri vaša prava i interese za zaštitu vaših podataka i prava i interese kompanije BookingSuite. Za svrhu pod stavkom H, ukoliko je to primenljivo, BookingSuite se oslanja i na usaglašavanje sa zakonskim obavezama (poput legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona). Ako je to propisano važećim zakonom, BookingSuite će zatražiti vaš pristanak pre obrade vaših ličnih podataka za potrebe direktnog oglašavanja.

Ukoliko želite da uložite prigovor na obradu podataka kao što je opisano pod stavkom B i stavkama od D do F, a nije vam direktno dostupna ova opcija (na primer, u podešavanjima naloga), u kontekstu u kome je to primenljivo, kontaktirajte dataprotectionoffice@booking.com.


Deljenje podataka

Deljenje sa distributivnim partnerima: kako bismo vam omogućili da koristite naše Usluge, možda ćemo podeliti informacije o vama koje mogu da uključuju lične podatke sa podružnicama Booking.com korporativne familije. One mogu delati kao pružaoci usluga kompanije BookingSuite, što uključuje i pružanje usluga korisničkog servisa. U skladu sa primenljivim zakonima, vaši podaci mogu biti podeljeni u analitičke svrhe i u cilju otkrivanja i sprečavanja prevare. Ukoliko zakon tako nalaže, zatražićemo vaš pristanak pre nego što naši distributivni partneri upotrebe vaše lične podatke u druge svrhe, poput marketinških poruka. Za sve potrebne informacije o Booking.com korporativnoj porodici, posetite stranicu O kompaniji Booking.com.

Booking Holdings Inc.: postoji mogućnost da će kompanija BookingSuite, članica grupe kompanija Booking Holdings Inc, morati da podeli određene informacije o vama, koje će možda uključivati lične podatke, sa ostalim kompanijama članicama Booking Holdings Inc. grupe. To će činiti u cilju usklađivanja sa pravilima ili otkrivanja i sprečavanja prevare, u skladu sa zakonskim propisima i isključivo zbog zaštite Booking Holdings Inc. grupe i njenih članica, uključujući kompaniju BookingSuite, njene korisnike i poslovne partnere, od prevare i radi istraživanja i obrade slučajeva ugrožavanja bezbednosti podataka.

Deljenje sa trećim stranama: delimo informacije o vama, koje možda uključuju lične podatke, sa trećim stranama, u skladu sa zakonskim odredbama i na način opisan u nastavku. Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše lične podatke.

  • Pružaoci usluga (uključujući i snabdevače): delimo vaše podatke sa pružaocima usluga treće strane kako bi pružali naše Usluge, čuvali podatke i/ili održavali Veb sajt ili poslovali u naše ime. Ovi pružaoci usluga će obrađivati lične podatke samo u cilju pružanja usluga kompaniji BookingSuite i u skladu sa njenim uputstvima.

  • Poslovni partneri: na osnovu vaših uputstava, delimo vaše podatke sa poslovnim partnerima kako bismo im omogućili da vam pruže svoje usluge.

  • Pružaoci usluga plaćanja i druge finansijske institucije: vaši podaci, ukoliko je to potrebno, mogu biti podeljeni sa pružaocima usluga plaćanja i drugim finansijskim institucijama radi obrade uplata između vas i kompanije BookingSuite i/ili trećih strana putem kompanije BookingSuite.

  • Obaveza otkrivanja podataka: kada zakon tako nalaže i samo ukoliko je neophodno za pružanje usluga ili zaštite naših prava ili prava kompanija članica ili korisnika Booking Holdings Inc. grupe, možemo otkriti vaše lične podatke organima vlasti, uključujući i institucije za sprovođenje zakona (u skladu sa legitimnim zahtevima), distributivnim partnerima koji su deo Booking Holdings Inc. grupe, što podrazumeva i kompaniju Booking.com B.V. ili u pravnim sporovima.

  • Prodaja ili spajanje kompanija: možemo podeliti vaše lične podatke u slučaju spajanja, akvizicije ili prodaje cele kompanije ili njenih delova. O tome ćemo vas svakako obavestiti putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našem Veb sajtu i upoznaćemo vas sa vašim pravima.

Deljenje i otkrivanje zbirnih podataka: delimo podatke sa trećim stranama u zbirnom i/ili obliku koji ne omogućava primaocu podataka da vas identifikuje, na primer, u cilju industrijske analize i demografskog profilisanja.


Međunarodni prenos podataka

Prenos ličnih podataka opisan u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti može da obuhvata prenos ličnih podataka u države čiji zakoni o zaštiti privatnosti nisu opsežni poput onih u državama Evropske unije. Ukoliko to evropski zakoni nalažu, BookingSuite će vršiti prenos ličnih podataka samo primaocima koji nude odgovarajući nivo zaštite podataka. U ovim situacijama pravimo ugovorne aranžmane kako bismo osigurali da su vaši lični podaci još uvek zaštićeni u skladu sa evropskim standardima. Možete da nam zatražite primerak ovih klauzula putem dolenavedenih kontakt podataka.


Sigurnost

BookingSuite primenjuje razumne procedure za sprečavanje neovlašćenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući lične podatke. Koristimo prikladne poslovne sisteme i procedure u cilju zaštite i čuvanja informacija, koje obuhvataju i lične podatke. Takođe primenjujemo sigurnosne procedure, kao i tehnička i fizička ograničenja pristupa i upotrebe ličnih podataka na našim serverima. Samo ovlašćeno osoblje ima dozvolu za pristup ličnim podacima u sklopu svojih radnih obaveza.


Zadržavanje podataka

Zadržaćemo informacije o vama, koje mogu da sadrže lične podatke, dokle god smatramo da je neophodno, da bismo vam omogućili korišćenje naših Usluga, pružali vam Usluge, poštovali važeće zakone, rešavali sporove sa drugim stranama i u druge potrebne svrhe za naše poslovanje, uključujući otkrivanje i sprečavanje prevare i ostalih nezakonitih aktivnosti. Svi lični podaci koje zadržimo podležu ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Ukoliko imate pitanje o određenom periodu zadržavanja za pojedine vrste ličnih podataka o vama koje obrađujemo, kontaktirajte nas putem dolenavedenih podataka.


Vaše opcije i prava

Želimo da imate kontrolu nad time kako koristimo vaše lične podatke. To možete da uradite na sledeće načine:

  • možete da nam tražite kopiju ličnih podataka koje čuvamo o vama;

  • možete da nas obavestite o bilo kakvim promenama ličnih podataka ili tražite da izmenimo bilo koje lične podatke koje čuvamo o vama, iako ćete možda moći direktno da unesete izmene putem našeg Veb sajta;

  • u određenim situacijama možete da nam tražite da izbrišemo, blokiramo ili ograničimo obradu ličnih podataka koje čuvamo o vama, ili da uložite prigovor na određene načine na koje koristimo vaše lične podatke; i

  • u pojedinim situacijama možete takođe da nam zatražite da lične podatke koje ste nam pružili pošaljemo trećoj strani.

U situacijama u kojima koristimo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da bilo kada povučete taj pristanak, ako je to u skladu sa važećim zakonom. Osim toga, u okolnostima u kojima vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa ili interesa od javnog značaja, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na upotrebu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonom.

Oslanjamo se na to da ćete se pobrinuti da svi vaši lični podaci budu potpuni, tačni i aktuelni. Molimo vas da nas što pre obavestite o bilo kakvim promenama ili greškama u vezi sa vašim ličnim podacima na suitehelp@booking.com.


Pitanja ili žalbe

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, slobodno nam pišite na suitehelp@booking.com ili kontaktirajte naše odgovorno lice za zaštitu podataka na dataprotectionoffice@booking.com. Ako želite da se pozovete na bilo koje pravo koje imate u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti, molimo vas da stupite u kontakt sa našim odgovornim licem za zaštitu podataka na dataprotectionoffice@booking.com. Sva pitanja i žalbe prijavljene kompaniji BookingSuite će biti ispitane. BookingSuite će se potruditi da razreši pritužbe i pitanja u skladu sa internim pravilima. Možete i da se obratite lokalnim vlastima zaduženim za zaštitu podataka.


Izmene Izjave o zaštiti privatnosti

Pošto se naše poslovanje konstantno menja, i ova Izjava o zaštiti privatnosti će biti podložna povremenim promenama. Ukoliko želite da pregledate unete izmene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti s vremena na vreme, predlažemo da joj pristupite kako biste to učinili. Ukoliko napravimo značajne izmene ili izmene koje će uticati na vas (npr. kada počnemo sa obradom vaših ličnih podataka u druge svrhe osim onih gorenavedenih), kontaktiraćemo vas pre nego što taj postupak počne.