แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับครอบคลุมของ BookingSuite

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2018


แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เป็นของ BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands, ("BookingSuite") และอธิบายถึงวิธีที่ BookingSuite รวบรวมและใช้ข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรา http://suite.booking.com ("เว็บไซต์") หรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ BookingSuite เสนอให้ ("ผลิตภัณฑ์") เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ BookingSuite รวมเรียกว่า "บริการ" แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับเจ้าของ พนักงาน ผู้แทน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินการแทนในนามของหน่วยงานที่ BookingSuite เสนอบริการให้ เราดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของที่พักคู่ค้า และดำเนินการอย่างโปร่งใสด้านข้อมูลส่วนบุคคล


การรวบรวมข้อมูล

เพื่อที่จะลงทะเบียนที่พักของท่าน ตลอดจนอนุมัติสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของเรา BookingSuite จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยข้อมูลบางรายการอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล:

ข้อมูลติดต่อ: เราจะเก็บข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด (ซึ่งอาจมีการสอบถามในบางกรณี) อีเมลบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟ็กซ์

ข้อมูลด้านการเงิน: เราจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ เช่น ข้อมูลธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ผลิตภัณฑ์และบริการ: เราลงทะเบียนบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านให้บริการผ่าน BookingSuite

อื่น ๆ: เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับ BookingSuite ทาง BookingSuite จะรวบรวมและดำเนินการด้านการสื่อสารนั้น ขณะพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา เราอาจรับฟังและบันทึกการสนทนาเพื่อนำไปใช้ควบคุมคุณภาพบริการและฝึกอบรมภายใน รวมถึงใช้บันทึกการสนทนาเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและตรวจสอบการฉ้อโกง ทั้งนี้ จะมีการจำกัดระยะเวลาในการเก็บบันทึกการสนทนา และข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เว้นแต่ว่า BookingSuite มีเจตนาซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการดำเนินการด้านกฎหมาย


ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีการใช้บริการ BookingSuite จะรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลอย่างเช่น การตั้งค่าทางภาษา, IP แอดเดรส, ตำแหน่ง, การตั้งค่าอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, ข้อมูลบันทึก, เวลาของการใช้, URL ที่ใช้, รายงานสถานะ, เอเยนต์ของผู้ใช้ (ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นเบราว์เซอร์), ระบบปฏิบัติการ, ผล (ผู้เข้าชมหรือผู้จอง), ประวัติการใช้งาน, ID การจองของผู้ใช้ และประเภทของข้อมูลที่เลือกดู นอกจากนี้ BookingSuite ก็รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้โปรดคลิกที่นี่


ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะไม่สามารถชำระหนี้ได้: ในกรณีที่อยู่ในภาวะไม่สามารถชำระหนี้ได้ BookingSuite สามารถรับข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าพนักงานด้านภาวะหนี้สิน ศาล หรือหน่วยงานสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับท่าน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและคำขอจากหน่วยงานด้านภาษี: หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานด้านภาษีสามารถติดต่อ BookingSuite เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่มีการสอบสวน
การตรวจสอบการฉ้อโกง: ในบางกรณี BookingSuite อาจเก็บข้อมูลผ่านบุคคลที่สามเพื่อการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต

นอกจากนี้ อาจมีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีบุคคลอื่นภายในองค์กรลงทะเบียนให้ท่านเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นบุคคลติดต่อ ทั้งนี้ อาจได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราผ่านโปรแกรมแนะนำของเรา เนื่องจากมีผู้คาดว่าท่านน่าจะสนใจผลิตภัณฑ์ หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านโปรแกรมแนะนำของเรา (และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อท่านเพียง 1 ครั้ง และเพื่อติดตามความสำเร็จของโปรแกรมแนะนำของเราเท่านั้น นอกจากนี้ BookingSuite ถือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ด้านการโฆษณาธุรกิจของเรา


จุดประสงค์ของการดำเนินการกับข้อมูล

เราใช้ข้อมูลที่ท่านมอบให้ (ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

A. การลงทะเบียนและการจัดการแอคเคาท์: เราใช้ข้อมูลนี้ในการลงทะเบียนที่พักของท่าน และอนุมัติให้ท่านกับ BookingSuite สามารถดูแลจัดการผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ท่านใช้

B. ดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์: หากท่านยังลงทะเบียนออนไลน์ไม่เสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ท่านดำเนินการต่อ ทั้งนี้ เราเชื่อว่าบริการเสริมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ เพราะช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนต่อจากที่ค้างไว้โดยไม่ต้องเริ่มกรอกข้อมูลใหม่ตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม อีเมลแจ้งเตือนที่เราส่งถึงท่านจะมีตัวเลือกยกเลิกรับจดหมายข่าวในกรณีที่ไม่ต้องการให้เราส่งอีเมลถึงท่านอีกในอนาคต

C. บริการลูกค้าสัมพันธ์: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบความช่วยเหลือ เช่น ตอบกลับคำขอ ข้อซักถาม และข้อสงสัยของท่าน

D. กิจกรรมด้านการตลาด/การสื่อสาร: เรายังใช้ข้อมูลของท่านสำหรับส่งข้อมูลที่ท่านต้องการ ส่งจดหมายข่าว การสื่อสารด้านการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ข่าวสารอื่น ๆ หรือข้อเสนออื่น ๆ ซึ่งเราคิดว่าตรงความสนใจของท่าน เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการตลาดทางตรง เช่น จดหมายข่าวและการสื่อสารด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือข้อเสนออื่น ๆ ซึ่งเราคิดว่าตรงความสนใจของท่าน เราจะรวมลิงก์ยกเลิกซึ่งท่านสามารถใช้เมื่อไม่ต้องการให้เราส่งข้อความให้อีก ทั้งนี้เราอาจเชิญท่านเข้าร่วมอีเวนท์ที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจ และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำหรือเข้าแข่งขันด้วยเช่นกัน

E. ผลิตภัณฑ์บางรายการจะให้บริการการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ขายของท่าน โดยจะรวม BookingSuite เป็นผู้รับข้อความด้วยเสมอ BookingSuite สามารถเข้าถึงการสื่อสารและใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ สแกน และวิเคราะห์การสื่อสารนั้นเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดทั่วไป การสืบสวนพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การละเมิดกฏ หรือใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัย พร้อมทั้งใช้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหรือสนับสนุนด้านเทคนิค BookingSuite จะเก็บข้อมูลด้านการสื่อสารทั้งหมดทั้งที่ส่งออกไปและที่ได้รับจากลูกค้า

F. วิเคราะห์ พัฒนา และวิจัย: เราใช้ข้อมูลซึ่งรวมถึงส่วนบุคคลเพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ โดยเราอาจให้บุคคลที่สามดำเนินการแทนเรา เราจะแบ่งปันหรือเปิดเผยผลของการวิจัย (รวมถึงเปิดเผยกับบุคคลที่สามและแอฟฟิลิเอตของเรา) ในแบบฟอร์มรวมที่ไม่แสดงชื่อ เราใช้ข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินความต้องการของธุรกิจท่าน เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพื่อพัฒนาบริการและการทำการตลาดของเรา นอกจากนี้ เราอาจเชิญท่านให้ร่วมทำแบบสอบถามสำหรับการวิจัยตลาด และเพื่อวิเคราะห์ว่าเราจะพัฒนาการสร้างประสบการณ์ให้ท่าน ตลอดจนการใช้งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไร ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มีให้เมื่อท่านได้รับเชิญให้ร่วมทำแบบสอบถามหรือการวิจัยตลาด เพื่อให้เข้าใจว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างจากที่ระบุในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

G. ความปลอดภัย การตรวจสอบ และป้องกันการฉ้อโกง: เราใช้ข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการฉ้อโกง รวมถึงการกระทำที่ละเมิดหรือผิดกฎหมายในระหว่างที่ใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบและตรวจหาการฉ้อโกง BookingSuite สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินความเสี่ยงและเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งาน สำหรับจุดประสงค์เหล่านี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม เช่น เจ้าพนักงานทางกฎหมายที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้คำปรึกษาจากองค์กรภายนอก

H. กฎหมายและการปฏิบัติตาม: ในบางกรณี BookingSuite จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือเพื่อใช้กฎหมายบังคับให้ยินยอม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอทางกฎหมายจากกระบวนการทางกฎหมาย ตราบเท่าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หากเราใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือผลกระทบต่อท่านอย่างชัดเจน เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของท่าน รวมถึงสิทธิ์ในการแทรกแซงเพื่อขจัดขัดขวางการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย


ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิง

สำหรับจุดประสงค์ข้อ A และ C นั้น BookingSuite อิงตามข้อกฎหมายที่ระบุว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต่อการดำเนินการตามข้อตกลงที่ท่านมีกับ BookingSuite หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เราขอ BookingSuite จะไม่สามารถลงทะเบียนที่พักของท่านหรืออนุญาตให้ท่านดูแลและจัดการผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงเราจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าสัมพันธ์กับท่านได้เช่นกัน สำหรับจุดประสงค์ข้อ B และ D ถึง H นั้น BookingSuite อิงตามผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าอันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อจัดสรรบริการให้ท่าน เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อพัฒนาบริการ เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าอันชอบด้วยกฎหมาย BookingSuite จะรักษาสมดุลระหว่างสิทธิ์และผลประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลของท่านกับสิทธิ์และผลประโยชน์ของ BookingSuite เสมอ สำหรับจุดประสงค์ข้อ H นั้น BookingSuite อิงตามแนวทางปฏิบัติกับข้อบังคับทางกฎหมาย (เช่น คำขอทางกฎหมายจากกระบวนการทางกฎหมาย) หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุไว้ว่าจำเป็น BookingSuite จะขออนุญาตจากท่านก่อนดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรง

หากท่านไม่ต้องการให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ B และ D ถึง F และท่านไม่มีเครื่องมือที่ใช้ยกเลิกได้โดยตรง (เช่น ตัวเลือกในเมนูตั้งค่าของแอคเคาท์ท่าน) ไปจนถึงขอบเขตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อที่ dataprotectionoffice@booking.com


การแบ่งปันข้อมูล

แบ่งปันกับแอฟฟิลิเอต: เพื่อสนับสนุนการใช้บริการของเรา อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทย่อยของบริษัทในเครือเดียวกันกับ Booking.com ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการของ BookingSuite รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับบริการลูกค้าสัมพันธ์ นอกจากนี้ ข้อมูลของท่านอาจถูกแบ่งปันเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์หรือเพื่อจุดประสงค์สำหรับตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงด้วยเช่นกัน โดยเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต โดยหากกฎหมายกำหนดไว้ ในขั้นแรกเราจะขออนุญาตจากท่านก่อนที่แอฟฟิลิเอตของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่น (ตัวอย่างเช่น การสื่อสารทางการตลาด) หากต้องการดูข้อมูลทั้งหมดที่ควรทราบเกี่ยวกับบริษัทในเครือเดียวกันกับ Booking.com โปรดไปที่หน้าเกี่ยวกับ Booking.com

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท Booking Holdings Inc. อาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลบางส่วนของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) กับสมาชิกอื่น ๆ ของ Booking Holdings Inc. เพื่อจุดประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม หรือเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต อีกทั้งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับปกป้อง Booking Holdings Inc. และสมาชิก ซึ่งรวมถึง BookingSuite ลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ โดยปกป้องจากการกระทำฉ้อโกง การสืบสวนและจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของข้อมูล

แบ่งปันกับบุคคลที่สาม: เราแบ่งปันข้อมูลของท่าน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) กับบุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาต และตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่อย่างใด

  • ผู้ให้บริการ (รวมถึงซัพพลายเออร์): เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อจัดสรรบริการของเรา รวมถึงบันทึกข้อมูล และ/หรือ รักษาเว็บไซต์ หรือดำเนินธุรกิจในนามของเรา โดยผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับคำแนะนำและเพื่อจัดสรรบริการให้กับ BookingSuite เท่านั้น

  • คู่ค้าทางธุรกิจ: เราแบ่งปันข้อมูลของท่าน (ตามที่ท่านระบุ) กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ท่านได้

  • ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและสถาบันการเงินอื่น ๆ: เพื่อให้ดำเนินการชำระเงินระหว่างท่าน BookingSuite และ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ผ่านทาง BookingSuite ได้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกันให้กับผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและสถาบันการเงินอื่น ๆ

  • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย: หากมีข้อบังคับทางกฎหมาย มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของบริการ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา หรือสิทธิ์ของเครือบริษัท Booking Holdings Inc. หรือสิทธิ์ของผู้ใช้งาน เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่เจ้าพนักงานรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ทางกฎหมาย (ตามคำขอทางกฎหมาย) รวมถึงแอฟฟิลิเอตของ Booking Holdings Inc. (ซึ่งรวมถึง Booking.com B.V.) หรือเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

  • การขายหรือการผสาน: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านในกรณีที่มีการรวม ได้ไป หรือขายสินทรัพย์ทั้งหมดของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างแน่นอนผ่านอีเมลและ/หรือประกาศอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิ์ที่ท่านมี

การแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลรวม: เราแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบชุดรวมและ/หรือในรูปแบบที่ผู้รับข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ผ่านบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เพื่อการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม และการรวบรวมข้อมูลประชากร


การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างประเทศ

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ไปยังประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมเท่าประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายสหภาพยุโรปกำหนดไว้ BookingSuite จะโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับที่มีการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอเท่านั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งกฎหมายกำหนด เราจะทำสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงได้รับการปกป้องตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ท่านสามารถขอดูหัวข้อเหล่านี้ได้โดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่าง


ความปลอดภัย

BookingSuite ปฏิบัติตามกระบวนการที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เราใช้ระบบธุรกิจและกระบวนการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งใช้กระบวนการความปลอดภัยและการจำกัดทางเทคนิคและกายภาพสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเรา โดยมีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติงาน


การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล นานเท่าที่จำเป็นให้เราสามารถให้ท่านใช้บริการของเรา และเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่าน รวมถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และสำหรับแก้ไขข้อโต้แย้งกับฝ่ายอื่น และเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บไว้จะเป็นไปตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับระยะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เราดำเนินการเกี่ยวกับท่าน โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง


ตัวเลือกและสิทธิ์ของท่าน

เราต้องการให้ท่านมีสิทธิ์ควบคุมวิธีที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยวิธีต่อไปนี้:

  • ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี

  • ท่านสามารถแจ้งเราได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านที่เรามี แม้ว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา

  • ในบางสถานการณ์ ท่านสามารถขอให้เราลบหรือบล็อกหรือจำกัดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี หรือโต้แย้งวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

  • ในบางสถานการณ์ ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราไปยังบุคคลที่สามได้เช่นกัน

ในจุดที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอิงตามคำยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนคำยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ตามแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ในจุดที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือผลประโยชน์สาธารณะ ท่านก็มีสิทธิ์คัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ตลอดตามแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

เราไว้วางใจว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งเราทันทีหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยติดต่อที่ suitehelp@booking.com


คำถามหรือข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือกังวลเกี่ยวกับการที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราที่ suitehelp@booking.com หรือสามารถติดต่อพนักงานผู้ดูแลด้านการปกป้องข้อมูลที่ dataprotectionoffice@booking.com หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ที่มีภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อพนักงานผู้ดูแลด้านการปกป้องข้อมูลที่ dataprotectionoffice@booking.com คำถามหรือข้อร้องเรียนทั้งหมดที่รายงานต่อ BookingSuite จะได้รับการตรวจสอบ โดย BookingSuite จะพยายามดำเนินการกับคำถามหรือข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามนโยบายภายใน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นได้ด้วยเช่นกัน


การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงจะส่งผลให้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเป็นระยะ ๆ หากต้องการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างในแต่ละครั้ง เราจะส่งคำเชิญให้ท่านเข้าถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะส่งผลกับท่าน (เช่น เราเริ่มดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น) เราจะติดต่อท่านก่อนเริ่มการดำเนินการดังกล่าว